o.s. BABYBOX a Nadační fond pro odložené děti STATIM

Motto:

Zde leží človíček, stár hodinu a čtvrt.
Nikomu neschází, a nejmíň vlastní matce.
Našli ho na skládce. A jenom kmotra Smrt
jen ta ho k sobě přivinula sladce.

                                              Jiří Žáček

 Cílem o.s. Babybox  a  Nadačního fondu pro odložené děti STATIM je pomáhat rodičům a dětem, matkám, které se v tísnivé situaci nedokáží postarat o novorozence... Slovo STATIM se používá ve zdravotnictví a znamená IHNED, OKAMŽITĚ. A tak si přejeme pomáhat. STATIM je ve stadiu zrodu. Má v projektu zřizování schránek, do nichž budou moci matky, rodiče, odložit anonymně dítě. Odložené dítě vzápětí dostane veškerou zdravotní péči a sociální pomoc. Druhým nástrojem pomoci rodičům v tísni je zřízení bezplatné poradenské telefonní linky.

Program o.s. Babybox  a Nadačního fondu STATIM je jasný a zřetelný. Má jediné přání. Aby již nikdy nebylo nalezeno mrtvé tělíčko novorozence.

S myšlenkou o.s. Babybox  a Nadačního fondu STATIM přicházejí advokát Roman Hanus z Advokátní kanceláře v Praze 1, Národní třída 6 a Ludvík Hess z Prahy 10, Hájku 88.

Kdokoli a kdykoli může použít telefon 602 305 139 nebo e-mail [email protected]_cz. Veškeré informace jsou uvedeny na www.babybox.cz. a www.statim.cz.

STATIM zhotovil první technicky dokonalou schránku, jež měla být instalována na objekt Gynekologicko-porodnické kliniky v Apolinářské ulici v Praze 2. Těsně před podepsáním smlouvy o provozování schránky mezi Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, jejíž součástí klinika je, vystoupili proti projektu Mgr. Šárka Špeciánová, právnička VFN, a MUDr. František Schneiberg, sociální pediatr. Jejich zavádějící a mnohdy nepravdivá argumentace zastavila realizaci projektu. Negativní stanoviska obou odpůrců "schránky" zveřejnil STATIM na www.statim.cz spolu se svojí odpovědí.

Pár čísel z historie:

Prvním historicky známým odloženým dítětem byl pravděpodobně Mojžíš, jenž ve 14. století před naším letopočtem připlul v košíku po Nilu, vylovila jej faraónská princezna a na svém dvoře taky vychovala. Mojžíš se společensky vypracoval a stal se dokonce rádcem faraóna.

Křesťanství svoji tradici negativního postoje k odkládání dětí počítá od 4. století.

Přesto byly ale nalezené děti obvykle vychovávány v křesťanských rodinách a církev nad jejich výchovou bděla.

Pečlivou evidenci o počtu odložených dětí vedli v Milánu. V letech 1843 až 1900 v tomto historicky prvním zařízení odložili rodiče 162 237 dětí. V Paříži bylo v 18. století ročně odloženo kolem sedmi tisícovek dětí. V Madridu se dochovalo přesné číslo z let 1586 až 1700 – odložených dětí tu sečetli 55 420.

 Některé z mnoha důvodů k odložení dítěte:

Děti často odkládají matky, které těhotenství z nejrůznější příčin tajily a v jeho průběhu ani nenavštěvovaly zdravotní zařízení.

Pro matky odkládající dítě bývá typická malá vzdělanost a nezřídka drogová závislost.

Důvodem k odložení bývá špatná finanční situace rodičů nebo matky a neschopnost postarat se o základní potřeby dítěte.

Svoji roli často hraje očekávaná ostuda či kritika rodiny, strach z rodičů.

Děti také odkládají ženy pobývající v nějakém státě ilegálně.

Nepochybujme o tom, že důvodů je tolik, kolik je odložených dětí.

Současná situace v různých zemích:

V péči o odložené děti je v současnosti nejdále Německo, kde je podle dostupných informací zřízeno 67 míst, na nichž je možno dítě anonymně odložit. Jsou to inkubátorům podobné schránky zvané většinou "Babyklappe". Některá zařízení akceptují anonymní předání dítěte po telefonické domluvě. První "Babyklappe" byla zřízena v Hamburku 5. dubna 2000 a za první rok její působnosti, přesně do 9. dubna 2001, do ní bylo odloženo šest dětí a dvě byly převzaty na základě telefonátu. Podle posledních informací se počet dětí do těchto schránek v Německu odložených blíží ke stovce.

V Rakousku je schránek pět, ve Švýcarsku jedna, rovněž v Jihoafrické republice a v italském Palermu je po jedné schránce. Nejrůznějšími způsoby bývá v Rakousku odloženo kolem padesáti dětí ročně. Ve Švýcarsku zdroje udávají pět odložených dětí za dobu tří let. První "Babyfenster" bylo v této zemi zřízeno 9. 5. 2001.

Spojené státy uvádějí průměrně osm set odložených dětí ročně. V Maďarsku napočítali v poslední době 54 zavražděných dětí a tento varující počet byl impulsem pro zřízení inkubátoru u vchodu budapešťské nemocnice Agost Shoepf-Merei. Byla do něho odložena dvacítka dětí.

 Důvody pro i proti zřízení schránek pro odložené děti:

Schránky na odložení dětí nabízejí matkám a někdy i otcům východisko z krajní životní situace.

Věříme, že osoba rozhodující se odložit dítě nemusí být vždy krkavčí matkou. Je to člověk, jenž potřebuje podporu, informace a hledá řešení. Mnohdy jistě rozhoduje o životě dítěte vteřina, podnět, náhoda.

Výhodou proti všem dosud nabízeným možnostem je absolutní anonymita. Pochopme, že ne každý je schopen jednat s institucí, jíž zdravotní nebo sociální zařízení bezesporu také je.

Odpůrci myšlenky tvrdí, že zřízení schránek zvýší počet odložených dětí.

Jako protiargument uvádějí právo dítěte na informace o původu.

Předpokládají, že odložené děti mají problém s nalezením vlastního já. A rodiče odložených dětí za svůj čin podle odpůrců projektu trpí. Otcové pak nejsou vedeni k odpovědnosti.

Schránky ovšem především zachraňují životy dětí.

Ludvík Hess,

předseda o.s. BABYBOX a ředitel Nadačního fondu pro odložené děti STATIM