Stížnost a trestní oznámení na policejní radovou Alenu Plškovou

Ministerstvo vnitra ČR
Praha 7
V Praze dne 16. března 2006

Věc: stížnost a trestní oznámení na policejní radovou Alenu Plškovou


Dne 16. března 2006 v Událostech na ČT 1 prohlásila policejní radová Alena Plšková, že policie bude pátrat po matkách, které anonymně odložily své dítě do Babyboxu – údajně proto, že je snaha zjistit jejich rodiče, kteří mohou být např. závislí na drogách. Domnívám se, že úkolem Policie ČR je pátrat po pachatelích trestných činů a po pohřešovaných osobách, nikoli po nešťastných matkách, které namísto do popelnice odloží dítě bezpečně do Babyboxu. To navíc za situace, kdy stále slyšíme o nedostatku policistů, a z toho důvodu o průtazích při řešení trestných činů. Toto prohlášení může vést k tomu, že matky se budou cítit při použití Babyboxu ohroženy prozrazením své totožnosti, a některé se pak budou snažit zbavit se dítěte tak, aby nedošlo k jejich vypátrání, např. pohozením dítěte daleko od svého bydliště, na skládce, v popelnici, v lese a dalších místech, kde se mrtvolky novorozenců nacházejí.

 
V souvislosti s novorozenou Lucinkou, kterou matka na podzim roku 2004 anonymně předala pracovníkům Fondu ohrožených dětí, se policie veřejně v tisku vyjádřila, že po její matce pátrat nebude, neboť se žádného trestného činu nedopustila. Bylo by proto namístě, aby policie sjednotila názor na svůj postup při nalezení anonymního novorozence, a to tak, aby nedošlo ke zbytečnému ohrožení nebo dokonce zmaření životů těch dětí, jejichž matky chtějí zůstat v anonymitě a anonymního porodu v porodnici nemohou využít (vdané ženy nebo ženy bez trvalého bydliště na území ČR).


Současně podávám stížnost na paní Plškovou i z toho důvodu, že soustavně a dlouhodobě veřejně prohlašuje, že Fond ohrožených dětí obchoduje s dětmi. Uvedla to např. na semináři pro sociální pracovnice ve Zlíně, říkala to opakovaně i na zasedáních správních orgánů Linky bezpečí.  Jsem toho názoru, že nato naprosto nepodložená tvrzení naplňují skutkovou podstatu trestného činu pomluvy, a proto na jmenovanou podávám trestní oznámení, příp. alespoň žádám o veřejnou omluvu a její kázeňské potrestání.  Myslím, že policie má dostatek prostředků, jak by mohla odhalit, že konkrétní subjekt se dopouští tak závažné trestné činnosti, včetně nasazení agenta. Pokusila se o to někdy paní policejní radová a s jakým výsledkem? Předpokládám, že ani policejní rada nesmí nikoho veřejně ostouzet a křivě obviňovat z trestné činnosti. Pokud paní policejní radová Plšková měla toto podezření, nevím, co ji opravňovalo, aby ho jménem Policie šířila dále, aniž by pro to měla jakékoli důkazy.

 
S úctou a s pozdravem  

                                                                                                                                          Marie Vodičková, předsedkyně FOD