Poděkování

Poděkování 

Chtěla bych poděkovat a vyjádřit neskonalý obdiv všem pěstounům a náhradním rodičům, kteří v sobě najdou tu lásku, sílu a odhodlanost vzít si „problémové“ nebo fyzicky či duševně nemocné dítě. Mnohdy kombinaci uvedeného či dítě zcela nemohoucí. Já sama bych to nedokázala. Vyžaduje to neuvěřitelnou obětavost a trpělivost, a vždy když čtu, že to někdo dokázal, jsem plna nepopsatelného obdivu a také vnitřní radosti, že takoví lidé jsou.

Děkuji Vám všem a také Fondu za to, že pomáháte těmto dětem najít domov.

I.Z.