Vývoj počtu klientů v terénní práci FOD – pobočky FODrok počet případů v nich počet dětí 
2011 3 919 5 663
2012 4 238 5 952
2013 3 050 4 878
2014 2 878 5 153
2015 2 274 4 071