Vývoj počtu dětí umístěných v zařízení FOD KLOKÁNEKrok počet dětí z toho nově přijato z nově přijatých mladší 3 let počet lůžek 
2011 990 610 162 495
2012 974 515 151 511
2013 1 211 704 179 580
2014 1 204 651 173 562*)
2015 1 048 555 131 464*)


*) snížení kapacity ovlivněno ukončením provozu části rodinných Klokánků a omezením kapacity zařízení max. 28 míst.