Honzík se už nevzteká

Honzík měl ale štěstí, že se narodil mamince, která takovou pomoc vyhledala. Naši kroměřížskou pobočku navštívila na doporučení dětské lékařky. Velmi nešťastná a rozrušená vyprávěla, že syn je velmi agresivní, stále křičí, vzteká se a ona s ním nemůže jít ani na nákup. I když sama užívá uklidňující léky, je na zhroucení. Naše asistentka Bc. Eliška Petruchová navrhla mamince techniku VTI (videotrénink interakcí). Je to metoda, při níž terapeut natáčí běžné situace v rodině a pak je společně se členy rodiny rozebírá. Důraz je kladen na vyzdvihování a posilování pozitivních prvků chování a komunikace. Proto je tato metoda velmi úspěšná a pro zúčastněné příjemná. Úspěch se dostavil i v tomto případě.


Celý problém spočíval v tom, že se matka nedokázala na syna tzv. naladit. Stále na něj hovořila a dávala mu spoustu pokynů, kterým chlapec nerozuměl. Podněty syna a jeho snahu o komunikaci přitom jako by nevnímala. Honzík byl z toho nešťastný a reagoval po svém způsobu - obrovským řevem a vztekáním se.


Pomocí kamery, videa a posilováním pozitivních prvků komunikace naše asistentka problém rychle odstranila, a Honzík doslova rozkvetl. Stačilo, že si matka začala všímat toho, co syna zajímá, a že mu začala naslouchat. Postupně se naučila na Honzíka tzv. napojovat verbálně (řečí) i neverbálně (gestikulací, úsměvem, pohlazením, snížením těla), a šlo jí to skvěle. Honzík cítil, že mu maminka rozumí, postupně se uklidnil, a teď je z něj normální spokojené batole. I jeho maminka je šťastná a žádné uklidňující léky už nepotřebuje.