K odebrání nedošlo

Desetiletá Terezka byla do našeho Klokánku v Praze umístěna dne 11. 4. 2001 na základě soudního rozhodnutí pro podezření z týrání ze strany babičky, jíž byla ve třech letech svěřena do péče. Babička ji za každou maličkost velmi tvrdě trestala, obdobně jako její matku, která nakonec skončila na drogách. Svůj přístup k vnučce nebyla ochotna změnit. Ta z ní měla panickou hrůzu a nakonec musela být umístěna na psychiatrii. Jak ale bývá u týraných dětí časté, první dny holčička viděla všechny chyby jen u sebe a velmi si vyčítala, že babička je kvůli ní trestně stíhaná. Denně se jí snažila telefonovat, ale babička nezvedala telefony a nepřinesla jí ani její věci. Postupně, i za pomoci psychoterapeutky, která s dívkou pracovala již dříve, se Terezku během několika dnů podařilo dostat z jejích depresivních nálad. V Klokánku si zvykla a byla tu velmi spokojená. Tím větší byl náš šok, když dne 24. 4. 2001 se k nám bez ohlášení dostavila sociální pracovnice, soudní vykonavatel a justiční stráž s tzv. rychlým (ihned vykonatelným) předběžným opatřením, kterým se Terezka umísťuje do diagnostického ústavu. Jako jediný důvod se uvádí skutečnost, že azylový dům Klokánek nemá pověření vykonávat sociálně-právní ochranu dětí. Mnohem větší šok však utrpěla Terezka, kterou jsme museli vyzvednout ze školy. Zoufale plakala, jako klíště se držela své tety i jiných našich pracovníků a stále opakovala, že nikam nepojede, že tu chce zůstat. Naštěstí soudní vykonavatel byl trpělivý a nesnažil se Terezku odvléci násilím. Nakonec jsme tedy po dohodě s ním zavolali dětskou lékařku a psychoterapeutku, z jejichž zpráv pro soud citujeme:

"Dítě je umístěno v azylovém domě Klokánek od 11. 4. 2001. Je zde velmi spokojená, děti a tety zde má velice ráda. Jedná se o dítě, které je velice labilní, každá změna zhoršuje jeho zdravotní stav. Je také v péči alergologického oddělení nemocnice Ke Karlovu. Zpráva o změně rozsudku dítě velmi rozrušila, stres způsobil i lehké zvýšení teploty a lehkou dušnost. Doporučuji ponechat dítě zde", podepsána MUDr. Jaroslava Horová, praktická lékařka pro děti a dorost.

Školní psycholožka-terapeutka Mgr. Kateřina Skalická ve své zprávě uvedla: "Moje školní klientka Terezka K. byla do zařízení FOD Klokánek umístěna z důvodu fyzického a psychického ohrožení (týraná babičkou). Zde si během krátké doby přivykla a psychicky se výrazně stabilizovala, což mohu potvrdit pravidelnými návštěvami, které v tomto zařízení vykonávám. Dnes jsem na požádání JUDr. Vodičkové přijela okamžitě k Tereze, která byla evidentně v psychickém šoku a oprávněně odmítala převoz do DDÚ, kam měla být umístěna údajně ze zákonných důvodů. Vzhledem k jejímu psychickému stavu a akutnímu šokovému psychotraumatu v žádném případě nedoporučuji jakýkoli převoz Terezy do dalšího, pro ni cizího prostředí, protože by to vyvolalo výrazné psychické problémy trvalého charakteru." Soudní vykonavatel  tedy od výkonu rozhodnutí upustil a Terezka zůstala u nás. Nakonec se přece jen vrátila ke své babičce – na základě soudního rozhodnutí i svého přání.