Marian

Sedmiletý Marian umístěn do Žateckého Klokánku na žádost Dětského domova v Kroměříži (se souhlasem diagnostického ústavu) pro nezvladatelnost, přes četné hospitalizace v psychiatrické léčebně. Zprávy škol myslíme nepotřebují komentáře:

Zpráva ZŠ Kroměříž ze dne 5. 10. 2000: "Marian se nepřizpůsobil režimu vyučování ani požadavkům učitelky. Často sám narušuje vyučování, bere ostatním žákům věci, chodí po třídě, zabývá se činnostmi, které s výukou nesouvisí. Na pokyny učitelky reaguje pomalu nebo vůbec. Používá vulgarismy vůči spolužákům, někdy je k nim agresivní. Velké problémy s chováním má ve školní družině, kde narušuje její činnost svou neukázněností. Porušuje tím také pravidla bezpečnosti, která žáky chrání před úrazem."

Zpráva Zvláštní a Pomocné školy v Kroměříži ze dne 20. 12. 2000 uvádí: "Po měsíčním pozorování konstatujeme, že chlapec nebyl do naší školy zařazen správně. Naprázdno vyzněla péče spec. pedagoga i výuka s menším počtem žáků. Marianovo chování natolik vybočuje z běžných norem, že naše škola mu není schopna poskytnout vzdělání. Svými projevy paralyzoval vzdělávací a výchovný proces, obtížně se zajišťuje bezpečnost dětí. Po měsíčních zkušenostech vidíme, že by řešením nebylo zajištění nějakého dobrovolníka jako asistenta. Celou problematiku jsem konzultovala i s paní primářkou z psychiatrické léčebny a požádala ji o hospitalizaci na dobu než se podaří zajistit diagnostický pobyt v Brně. Navrhuji  zjistit, zda existuje škola, resp. dětský domov léčebného typu."

A nakonec zpráva Zvláštní školy v Žatci ze dne 15. 4. 2002: "Marian, žák druhé třídy, je snaživý, pracovitý, živé, temperamentní povahy. V Klokánku je o něj velmi dobře postaráno. Všechny zadané úkoly má  pečlivě, pěkně napsané a vždy podepsané. Pan Jiránek pravidelně navštěvuje školu a ptá se na vyučovací výsledky i chování Mariana. I s vedením Klokánku je velmi dobrá spolupráce. Mají o Mariana velký zájem. Umožňují mu i plavecký výcvik a peníze dostává i na kulturní akce pořádané školou. V kolektivu je Marian spokojený a bez problémů. Velmi pěkně hovoří o "své" velké rodině. O "svém strejdovi" hovoří jen v superlativech. Myslím si, že pro zklidnění Mariana bylo nejlepší řešení, že může být u Jiránků. Chtěla bych poděkovat všem pracovníkům, kteří mají s Klokánkem co dočinění, za jejich velmi dobrou práci se svěřenými dětmi."