Starší sestra už nemohla mlčet

Naši olomouckou pobočku vyhledala nejstarší (již dospělá) ze tří sester a celá nešťastná sdělila, že matka se jí před několika dny svěřila, že otec dělá s nejmladší dcerou (13 let) totéž, co už před sedmi lety dělal s prostřední. Tenkrát ona i matka jedno odpoledne otce vyrušily při souloži s její tehdy jedenáctiletou mladší sestrou. O ni samotnou se dříve otec také pokoušel, ale ona se mu dokázala ubránit. Z otce mají všichni strach, je hrubý a panovačný, často pije a rodina žije na hranici nouze. Matka se tehdy rozhodla řešit vše v rámci rodiny a přizvala i otcova bratra, aby mu domluvil. Když teď oznamovatelka zjistila, že totéž se děje i její nejmladší sestře, nemůže už mlčet. Nyní, když je vdaná, může sestře pomoci a vzít si ji do své péče. Její manžel se vším souhlasí. Věc jsme oznámili na OPD i na policii. Reakce byla okamžitá - otec byl ihned zadržen a vzat do vazby a dívka byla svěřena do pěstounské péče své statečné sestry.