Útěk do Klokánku

Sedmnáctiletá Martina byla ve čtrnácti letech pro týrání a zneužívání ze strany otčíma a následné poruchy chování umístěna do Výchovného ústavu v Počátkách. Tady žádné výchovné problémy neměla, proto ji ředitel podmíněně propustil domů. Začala navštěvovat učiliště v místě bydliště, ale po dvou měsících rozpory s nevlastním otcem  gradovaly natolik, že už to doma nemohla vydržet. Otčím jí zřejmě  nemohl zapomenout, že byl kvůli ní ve vazbě – dokud svou výpověď na nátlak rodiny neodvolala. Na radu naší pracovnice proto  požádala sociální pracovnici okresního úřadu o zajištění internátu. Dostala na výběr dvě možnosti. Denní dojíždění z ústavu v Počátkách nebo nástup do výchovného ústavu v místě bydliště v Jindřichově Hradci. Martina si vybrala druhou možnost, protože jí byl přislíben internátní režim. Vzápětí ale s hrůzou zjistila, že do výchovného ústavu s léčebně-výchovným režimem byla přijata jako svěřenka. Musela se podrobit stejnému režimu jako ostatní dívky se závažnými poruchami chování. Po měsíci, kdy neměla ani jednu vycházku (učiliště je v budově ústavu), a navíc jí bylo řečeno, že domů nepůjde ani na Vánoce, protože u ní našli mobil, to již nevydržela a od zubaře utekla domů. S matkou pak přišla do pražského Klokánku se žádostí o přijetí. Do ústavu se prý v žádném případě nevrátí. Ředitelem i péčí o dítě nám bylo sděleno, že podmíněné propuštění už neplatí - dívka přešla do jiného ústavu, který si sama vybrala. Prý věděla, do čeho jde. Kdyby neutekla, za několik týdnů by měla volný režim. Na náš dotaz, zda v případě, že by se neobrátila na okresní úřad a nechtěla řešit rodinné problémy, by podmíněné propuštění platilo dál, jsme dostali kladnou odpověď. Po dalších jednáních byl Martině (naštěstí hned druhý den) pobyt doma obnoven. Otčím přislíbil vyvarovat se výchovných chyb a s Martinou uzavřel příměří.  Jeho předsevzetí však dlouho nevydrželo a Martina k nám utekla podruhé. Matka k jejímu pobytu v Klokánku udělila souhlas a Martina u nás zůstala až do zletilosti. Osamostatnila se a k rodičům se už nevrátila. Po celou dobu se u nás chovala vzorně, tetám ochotně pomáhala s malými dětmi i v kuchyni. Nikdo z nás nemohl pochopit, proč tak hodná, milá a pracovitá dívka byla umístěna do "polepšovny".