Uvězněné dítě

Pražská pobočka FOD získala v polovině devadesátých let poznatek o zanedbané péči rodičů o pětiletou dcerku. Při našich opakovaných návštěvách nikdo neotevíral a z bytu vycházel velký zápach. Asistentky zjistily, že kromě jedné návštěvy zdravotní sestry krátce po narození holčičky se do bytu už nikdo nedostal. Již tehdy byly zjištěny a nahlášeny závažné hygienické závady. Vpuštěno alenebylo ani OPD. Sousedé uváděli, že dítě již od ledna neviděli. Prý se celá rodina odstěhovala. Jen otec občas dochází krmit kočky a psy, kteří se v bytě ve velkém množství nacházejí. Podali jsme proto trestní oznámení pro zanedbání povinné výživy a týrání zvířat a obvodní státní zastupitelství požádali o domovní prohlídku. Byla zvolena varianta policejního otevření bytu bez domovní prohlídky s tím, že se zde mohou nacházet nejen špatnou péčí uhynulá zvířata, ale i opuštěné dítě. Na dohodnutou hodinu se dostavila naše sociální asistentka, OPD, i předseda a jednatelka Ligy na ochranu zvířat, které jsme požádali o případné umístění psů i koček. Všichni jsme předpokládali, že v bytě jsou nejspíše pouze opuštěná zvířata. Jaké však bylo naše překvapení, když těsně před násilným otevřením se dveře rozletěly a objevil se otec dítěte, který pouze řekl "žádné vyháčkovávání" a opět zavřel. Na bouchání a žádosti, aby prokázal svou totožnost, po delší době přece jen otevřel. Protože však neměl doklady, byl předveden na policii. Zde uvedl, že doma chová pouze jednoho psa a dva vykastrované kocoury, o které se řádně stará a dcera s matkou jsou mimo Prahu v domku, kam se budou stěhovat. Adresu však odmítl sdělit, stejně jako vpustit kohokoli do bytu s tím, že se jedná o mstu majitele domu, který ho chce z bytu vyštvat. Když už se zdálo, že tím vše končí, zjistili policisté telefonicky podle navštívenek, zabavených otci při osobní prohlídce, že matka se nachází v jedné restauraci v Praze, kde s otcem pracují jako pomocné síly v kuchyni. Ihned pro ni dojeli, avšak holčička s ní nebyla. Protože bylo jasné, že je zavřená sama v bytě, šli jsme tam znovu, opět s policií, sociální pracovnicí OPD, dětským lékařem z pohotovosti a zástupci Ligy na ochranu zvířat Matka nakonec na naléhání byt dobrovolně otevřela. Naskytl se otřesný obraz. V bytě 1 + 1 s vypojenou elektřinou, s okny zastřenými dekami, se ve tmě a v nesnesitelném zápachu nacházela pětiletá neuvěřitelně bledá holčička, dva velcí psi a asi dvacet koček, které zděšeně pobíhaly a skákaly všude kolem, i nad hlavami přítomných. Kromě nesnesitelného zápachu z moče a výkalů tolika zvířat a blech, které naskákaly i na naši asistentku, byl v bytě nesmírný nepořádek. Policie pořídila fotodokumentaci, pro zápach však nebylo možno v bytě setrvat déle než několik minut. Lékař označil hygienické podmínky za otřesné, ohrožující vývoj dítěte. Přítomný předseda Ligy na ochranu zvířat se vyjádřil, že koncentrace čpavku z moče je tak vysoká, že ohrožuje i zdraví přítomných zvířat. Holčička, kterou zde oba rodiče před úřady ukrývali v souvislosti s probíhajícím opatrovnickým řízením, zde byla doslova vězněna od počátku letošního roku, bez možnosti nadýchat se čerstvého vzduchu. Na základě předběžného opatření obvodního soudu byla téhož dne umístěna v dětském diagnostickém ústavu. Rodičům sociální pracovnice OPD sdělila, že dcera jim bude vrácena ihned poté, kdy umístí část zvířat jinde (spolupráci v tomto směru nabídla Liga na ochranu zvířat) a uvedou byt do přijatelných hygienických podmínek. Otec však počet zvířat odmítl snížit a hygienické podmínky zůstaly nezměněny. Matka se nakonec přestěhovala do azylového bytu a dcerka jí byla vrácena.