Z bytu se ozývalo vytí

Naše kroměřížská pobočka získala poznatek o týrání devítiletého chlapce postiženého Downovým syndromem. Sousedé uváděli, že matka na chlapce často křičí a vulgárně mu nadává, jsou slyšet údery a pak nářek dítěte, který se někdy mění ve skřeky a vytí. Sousední místnost museli dokonce vystěhovat a přestat užívat, protože tam je to slyšet nejvíc. Jindy je v bytě úplné ticho, takže sousedé mají podezření, že matka dává synovi nadměrné množství uklidňujících léků. Naše asistentky se při návštěvě přesvědčily, že matka skutečně chlapci velmi hrubě nadává, neboť to bylo za dveřmi zřetelně slyšet. Ačkoli matka odmítala v poslední době do bytu kohokoli vpouštět, pracovnicím FOD otevřela a žádala je o pomoc. V noci prý k ní do bytu lezou policajti a cikáni a ji i jejího syna týrají a zneužívají. Chlapec na její výzvu ochotně ukazoval modřiny na těle. Naše pracovnice dále zjistily, že matka s chlapcem téměř nechodí ven, pouze ho někdy vodí do školky pro postižené děti. Pokud ji někdo pozoruje, chová se k synovi celkem dobře, ale jinak je k němu velmi krutá. Ríša je ve školce spokojený, avšak když pro něj přijde matka, projevuje velký strach a odmítá s ní odejít. Také v době, kdy před třemi lety byl matce navrácen z dětského domova, nechtěl k ní vůbec jít a držel se za zárubeň dveří. Ríša byl matce vrácen, přestože všechny její starší děti jí byly odebrány. Poslední dva synové dokonce sami přišli na OPD prosit, aby je dali do dětského domova, že už to doma nemohou vydržet. Protože jsme pojali podezření, že matka není duševně zcela zdráva a že to, co podle ní mají dělat cizí vetřelci, provádí sama, požádali jsme OPD o urychlené odebrání chlapce z rodiny. Po jistém váhání a našich urgencích  okresní úřad návrh na předběžné opatření nakonec podal, soud však návrh zamítl. Proti tomu naše asistentky okamžitě  protestovaly a požádaly opatrovnickou soudkyni, aby se sama přišla přesvědčit, v jakých podmínkách dítě žije. Ta návrhu vyhověla a chlapce navštívila, spolu s vedoucí sociálního referátu a vedoucí orgánu péče o dítě. Poté, kdy na vlastní uši slyšely řev matky a stížnosti sousedů, podalo OPD dne 17. 4. 2000 znovu návrh na předběžné opatření, kterému bylo tentokrát vyhověno. Pro Ríšu znamenalo umístění do známého prostředí dětského domova skutečnou záchranu.