Zpráva o činnosti za rok 1997

 • ke dni 31.12.1997 měl FOD celkem 5750 členů (ke dni 3O.4.1998 máme již 5 856 členů),
 • za rok 1997 přibylo 1 184 nových členů,
 • členské příspěvky za rok 1997 činily 525 58O,- Kč, t.j. o 176 459,- Kč více než v roce předchozím,
 • proběhla dvě kola celonárodní sbírky FOD s celkovým výtěžkem 17 milionů korun, (ke Dni dětí : 6,5 milionu korun, vánoční: 1O,5 milionu korun), t.j. o 5,5 milionu více než v roce předchozím (velká část příspěvků z vánočního kola došla na náš účet až v letošním roce - proto většinu prostředků z vánoční sbírky lze použít až v následujícím roce),
 • účelové dotace ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na letní dětské tábory, poradensko relaxační pobyty a provoz Střechy činily 731 021,- Kč,
  pro děti z náhradních rodin a dětských domovů jsme uspořádali letní dětský tábor opět v chatovém táboře v Podolí, okr. Vsetín, tak jako v letech 1994 a 1995. V termínech 28.6. - 12.7., 12.7. - 26.7. a 26.7. - 9.8.1997 se jej zúčastnilo celkem 99 dětí. Doplatek rodičů činil 600,- Kč na jedno dítě četně kapesného. Náklady byly částečně hrazeny z účelové dotace MŠMT ve výši 84 270,- Kč,
 • uspořádali jsme letní i zimní poradensko relaxační pobyty pro náhradní rodiny a děti z dětských domovů (zúčastnilo se celkem 103 náhradních rodin se 392 dětmi a 20 dětí z dětských domovů ), a to v Javorníku, okr. Jeseník, v Charitním domě Oáza v termínech 28.6. - 5.7., 5.7.- 12. 7., 12.7.- 19.7., 19.7. - 26.7., 26.7. - 2.8. a 9.8.- 16.8.1997, v Horním Jelení, okr. Pardubice, v rekreačním středisku Radost, v termínech 19.7. - 26.7., 26.7 - 2.8. a 30.8. - 6.9.1997, v Moninci, okr. Benešov, v rekreačním středisku Relax Moninec, v termínech 10.8.- 16.8. a 23.8.- 30.8.1997, v Praze, Křesťanském domově mládeže, v termínu od 28.7.- 2.8.1997 a ve Špindlerově Mlýně v Krkonoších, v rekreačním středisku Erika v termínu od 7.12. - 12.12.1997. Náklady byly částečně hrazeny z dotace MPSV ve výši 435 000,-Kč.
 • Mezinárodní den dětí jsme s dětmi z náhradních rodin a jejich novými rodiči oslavili dne 1.6.1997 na Výstavišti v Praze 7, kde se nejvíce radovaly z atrakcí hraček, které stejně jako občerstvení jsme pro ně získali zdarma.
 • Vánoční besídka s nadílkou a kulturním programem se již tradičně konala v hotelu Hilton v Praze dne 21.12.1997 pro děti z náhradních rodin a z dětských domovů, a to ve spolupráci se Sociální ligou,
 • v Jeníčkově Lhotě a v Košťanech jsme započali s rekonstrukcí objektů na přechodný domov pro děti z dětských domovů, které po dovršení zletilosti nemají kam se vrátit,
 • pokračovali jsme s vytvářením sítě sociálních středisek pro vyhledávání a pomoc dětem sociálně ohroženým (celkem v 14 okresech a v Praze) - nově v r. 1997 vznikla sociálnístřediska v Prostějově a ve Zlíně,
 • i v r. 1997 proběhla četná jednání na ministerstvech a v Parlamentu a podali jsme četné návrhy zejména ve vztahu k zákonu o rodině, o státní sociální podpoře, o občanství i k připravovanému zákonu o sociálně právní ochraně dětí, ochrany dětí, bohužel převážně bez úspěchu,
 • pokračovala velmi dobrá spolupráce se sdělovacími prostředky,
 • průběžně jsme poskytovali právní rady na telefonické, osobní i písemné dotazy, včetně sepsání soudních podání v opatrovnických věcech.
   
Výdaje FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 1997  
vyhledávání a pomoc ohroženým dětem 4 065 799,-
dokončení úprav u dvou a pokračování v rekonstrukci u jednoho z celkem čtyř domů FOD  
pro náhradní rodinnou péči
373 778,-
rekonstrukce dvou objektů Střechy ( s bytem pro náhradní rodinnou péči) v Jeníčkově Lhotě
a v Košťanech pro děti opouštějící dětské domovy
3 527 170,-
příspěvky na výživu dětí 1 562 606,-
bezúročné půjčky rodinám, převážně na řešení bytové situace 3 587 424,-
vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti 567 853,-
letní dětské tábory a týdenní poradensko - relaxační pobyty pro děti z náhradních rodin
a z dětských domovů
624 027,-
Celkem 14 308 657,-