Zpráva o činnosti za rok 2001

 • v r. 2001 nalezlo prostřednictvím FOD nové rodiče 28 dětí ve věku od šesti týdnů do šestnácti let,
 • řešili jsme celkem 1955 případů týrání, zanedbávání či jiného sociálního ohrožení dětí,
 • v listopadu jsme v Kroměříži otevřeli další rodinný Klokánek pro čtyři až maximálně šest dětí,
 • uspořádali jsme 6 tuzemských týdenních poradensko-relaxačních pobytů pro náhradní rodiny, kterých se zúčastnilo celkem 93 rodin s 352 dětmi,
 • letních dětských táborů FOD se zúčastnilo 201 dětí z náhradních rodin a z dětských domovů,
 • ozdravných pobytů u moře v Itálii a ve Španělsku se v květnu a v červnu zúčastnilo celkem 234 dětí z náhradních rodin a z dětských domovů,
 • prázdninových ozdravných pobytů v Nízkých Tatrách se zúčastnilo 31 náhradních rodin s 123 dětmi,
 • podařilo se dosáhnout novely §46 zákona o rodině, která dává přednost rodinné péči v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc před ústavní výchovou,
 • proběhla řada jednání na ministerstvech a v parlamentu,
 • průběžně jsme poskytovali bezplatné sociálně-právní poradenství,
 • provedli jsme mnoho besed a přednášek pro děti, studenty i pedagogy.
 • Ke dni 31. 12. 2001 měl FOD 7632 členů a 242 000 přispěvatelů,
 • členské příspěvky v roce 2001 činily 1 168 035 Kč,
 • proběhla dvě kola celonárodní sbírky FOD s celkovým výtěžkem dosahujícím 30 milionů korun, tj. o 4 miliony víc než v předchozím roce (ke Dni dětí: 10 milionů korun, vánoční: 20 milionů korun),
 • účelové dotace činily 6 072 182 Kč (MPSV: 5.051.432 Kč, MŠMT: 270 000 Kč, ostatní: 750 750 Kč)


  Výdaje FOD na hlavní směry činnosti  
  vyhledávání a pomoc ohroženým dětem 10 955 931,-
  investiční a neinvestiční náklady azylových domů FOD Střecha 10 680 516,-
  investiční a neinvestiční náklady zařízení pro děti vyžadující okamžitou
  pomoc "Klokánek"
  7 052 842,- 
  vyhledávání náhradních rodin  355 632,-
  příspěvky na výživu dětí  1 805 989,-
  bezúročné půjčky potřebným rodinám  1 010 115,-
  letní dětské tábory, poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty  4 993 243,-
  Celkem  36 854 268,-