Zpráva o činnosti za rok 2002

 • ke dni 31. 12. 2001 měl FOD 7516 členů a 242 000 přispěvatelů,
 • v roce 2002 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 32 dětí - 22 dívek a 10 chlapců ve věku od čtyř dnů do osmnácti let (čtyři dny - 6 dětí, jeden měsíc - 1 dítě, jeden až dva roky - 2 děti, pět až deset let - 11 dětí, jedenáct až čtrnáct let - 8 dětí, šestnáct až osmnáct let - 4 děti), z toho devět dětí bylo romského, čtyři poloromského a jedno romsko-pákistánského původu, jedna holčička byla nevidomá a v jednom případě šlo o skupinu tří sourozenců staršího školního věku,
 • řešili jsme celkem 2132 případů týrání, zanedbávání či jiného sociálního ohrožení dětí,
 • v našich zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek našlo v roce 2002 útočiště celkem 168 dětí,
 • dalších 112 dětí jsme i s rodiči přijali do našich šesti azylových domů,
 • podařilo se nám v Parlamentu prosadit mimořádně významnou novelu zákona o rodině, podle které mohou soudy do zařízení pro děti vyžadující
 • okamžitou pomoc (což jsou i naše Klokánky) svěřovat děti na dobu neurčitou místo do ústavní výchovy, a pokud tato zařízení poskytují rodinnou péči, mají dokonce přednost před ústavem,
 • v průběhu letních prázdnin jsme uspořádali 6 tuzemských týdenních poradensko-relaxačních pobytů pro náhradní rodiny, kterých se zúčastnilo 93 rodin se 444 dětmi,
 • letního tábora FOD se zúčastnilo 178 dětí z náhradních rodin a z dětských domovů,
 • letních pobytů s odborným programem "Zdravý životní styl" se zúčastnilo 118 dětí z náhradních rodin, dětských domovů a sociálně slabých rodin,
 • ozdravných pobytů u moře ve Španělsku se v květnu a v červnu zúčastnilo 165 dětí z náhradních rodin a dětských domovů,
 • uskutečnili jsme několik jednodenních akcí pro děti z Klokánka a náhradních rodin (výlet do Westernového městečka, Mezinárodní den dětí jsme oslavili na zámku Jemniště u Benešova, uspořádali jsme předvánoční program pro děti z dětských domovů a náhradních rodin v Hotelu Hilton v Praze a v hotelu Myslivna v Brně),
 • zrekonstruovali jsme rodinný dům se zahradou v Bílé Vodě, okr. Jeseník pro dvě pěstounské rodiny s celkem 8 dětmi v náhradní rodinné péči,
 • proběhla řada jednání na ministerstvech a v parlamentu,
 • průběžně jsme poskytovali na našich pobočkách bezplatné sociálně-právní poradenství,
 • provedli jsme řadu besed a přednášek pro děti, studenty a pedagogy, vystoupili jsme s referáty na různých seminářích k ochraně dětí, nadále pokračovala dobrá spolupráce se sdělovacími prostředky (televize, rozhlas, deníky i časopisy).  Příjmy FOD v roce 2002  
  čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD
  (ke Dni dětí: 9 584 832 Kč, vánoční: 19,5 miliónu korun)
  29 138 402,-
  účelové dotace (ministerstvo práce a sociálních věcí - 6 706 112 Kč, ministerstvo školství - 312 000 Kč, ostatní - 1 586 510 Kč) 8 604 622,-
  výnosy z vlastní činnosti (nájmy vč. energií za ubytování v AD Střecha -  822 399 Kč, náhrada povodňových škod - 623 952 Kč, příjmy za reklamu - 539 86 Kč, prodej HIM :- 520 000 Kč, výživné a sociální dávky na děti  v Klokánkách - 439 405 Kč, úroky - 13 837 Kč, ostatní výnosy - 12 886 Kč)    2 972 265,-
  členské příspěvky 1 1458 555,-
  odkazy (dědictví)  900 0000,-
  ostatní dary (sponzorství) mimo sbírku  757 679,-
  Celkem 43 521 523,-


  Výdaje FOD na hlavní směry činnosti v roce 2002  
  investiční a neinvestiční náklady zařízení pro děti vyžadující okamžitou     pomoc "Klokánek" 13 166 332,-
  vyhledávání a pomoc ohroženým dětem  10 238 459,-
  investiční a neinvestiční náklady azylových domů FOD  8 350 307,-
  letní dětské tábory, poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty  4 946 606,-
  příspěvky na výživu dětí  1 672 562,-
  investiční a neinvestiční náklady dům pro náhradní rodiny Bílá Voda  584 225,-
  bezúročné půjčky potřebným rodinám  556 344,-
  vyhledávání náhradních rodin  386 228,-
  Celkem  39 901 063,-