Zpráva o činnosti za rok 2003

 • ke dni 31. 12. 2003 měl FOD 7726 členů a 256 000 přispěvatelů,
 • v roce 2003 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 26 dětí – 12 dívek a 14 chlapců ve věku od čtyř dnů do osmnácti let (čtyři dny – 15 dětí, dva až čtyři roky – 3 děti, šest až devět let – 6 dětí, čtrnáct až patnáct let – 2 děti). Pět dětí bylo romského nebo poloromského původu, jeden devítiletý chlapec byl nevidomý,
 • řešili jsme celkem 2582 případů, z toho 225 se týkalo týrání a 33 pohlavního zneužívání,
 • v našich zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek našlo v roce 2003 útočiště celkem 272 dětí, z toho 65 bylo mladších tří let,
 • dalších 208 dětí jsme i s rodiči přijali do našich šesti azylových domů,
 • v červnu 2003 jsme otevřeli nový Klokánek v Praze 4, Láskově ulici s 12 byty pro celkem 40 dětí, v objektu bývalé mateřské školy, kterou jsme na naše náklady zrekonstruovali a vybavili, z prostředků sbírky a sponzorských darů,
 • v průběhu letních prázdnin jsme uspořádali 10 tuzemských týdenních poradensko-relaxačních pobytů pro náhradní rodiny, kterých se zúčastnilo 157 rodin se 716 dětmi,
 • letního tábora FOD se zúčastnilo 197 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,
 • ozdravných pobytů u moře v Řecku a v Itálii se v květnu a v červnu 2003 zúčastnilo 225 dětí z náhradních rodin a dětských domovů,
 • uskutečnili jsme několik jednodenních akcí pro děti z náhradních rodin z Klokánků (výlet do Aquaparku v Liberci, Zámecké slavnosti na zámku v Hořovicích ke Dni dětí a předvánoční program pro děti z dětských domovů, Klokánků a náhradních rodin v Hotelu Hilton v Praze a v hotelu Myslivna v Brně),
 • proběhla řada jednání na ministerstvech a v parlamentu,
 • průběžně jsme poskytovali na našich pobočkách bezplatné sociálně-právní poradenství,
 • provedli jsme řadu besed a přednášek pro děti, studenty a pedagogy, vystoupili jsme s referáty na různých seminářích k ochraně dětí, nadále pokračovala dobrá spolupráce se sdělovacími prostředky (televize, rozhlas, deníky i časopisy).
Příjmy FOD v roce 2003  
výtěžek celonárodní sbírky FOD (ke Dni dětí: 10 021 303 Kč,
vánoční: 20 035 105 Kč)
 30 056 408,-
účelové dotace (MPSV – 11 765 949 Kč, MŠMT – 250 000 Kč,
ostatní – 1 783 598 Kč)
 13 799 547,-
výnosy z vlastní činnosti (nájmy, přídavky na děti v Klokáncích,
prodej dvou bytů atd.)
 7 176 901,-
členské příspěvky  1 154 232,-
odkazy (dědictví)  393 452,-
ostatní dary (sponzorství) mimo sbírku  3 847 568,-
Celkem  56 428 108,-


 

Výdaje FOD na hlavní směry činnosti v roce 2003  
projekt "Klokánek" 31 665 495,-
vyhledávání a pomoc ohroženým dětem  10 667 489,-
azylové domy FOD  7 509 138,-
letní dětské tábory, poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty  5 886 935,-
příspěvky na výživu dětí  1 904 147,-
bezúročné půjčky potřebným rodinám  364 946,-
vyhledávání náhradních rodin  189 025,-
Celkem  58 187 175,-