Zpráva o činnosti za rok 2005

 • ke dni 31. 12. 2005 měl FOD 7 986 členů a 280 000 přispěvatelů,
 • v roce 2005 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 38 dětí - 19 dívek a 19 chlapců ve stáří od 4 dnů do 16 let. Přímo z porodnic odešlo 13 novorozenců -  9 chlapců a 4 holčičky. Nové rodiče dále získalo 1 čtyřměsíční miminko, 7 batolat (tři roční, dvě dvouleté a dvě tříleté), 8 předškoláků ve věku od čtyř do šesti let, 6 dětí ve věku od osmi do dvanácti let (jedno osmileté, jedno devítileté, dva desetiletí a dva dvanáctiletí), 2 patnáctileté a 1 šestnáctiletá dívka. Je mezi nimi i roční nevidomý chlapec, batole s genetickou zátěží (schizofrenie) a tříletá týraná Dominika a její tři sestřičky.
 • řešili jsme celkem 3 176 případů ohrožených dětí, z toho 221 se týkalo týrání a 49 pohlavního zneužívání,
 • v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek našlo v roce 2005 dočasný domov celkem 482 dětí, z toho 103 bylo mladších tří let ,
 • dalších 194 dětí i s jejich 106 rodiči a 15 chlapců a děvčat z ústavní výchovy jsme přijali do našich šesti azylových domů. Jejich celková kapacita 95 míst byla v roce 2005 využita z 96,2 % (průměrná obložnost činila 91,4 lůžka),
 • v říjnu 2005 jsme otevřeli nový Klokánek v Praze-Štěrboholích v objektu bývalého učiliště, který nákladem 41 milionů korun zrekonstruoval Magistrát hl. m. Prahy a FOD pronajal k provozování za symbolickou jednu korunu ročně, včetně zahrady a přilehlé tělocvičny. Díky velké podpoře primátora pana MUDr. Pavla Béma zde namísto původně projektovaného dětského domova na vzniklo 13 krásných „klokaních“ bytů  a další potřebné zázemí celkovou kapacitou pro 48 dětí,
 • v průběhu letních prázdnin  jsme uspořádali 10 tuzemských týdenních poradensko-relaxačních pobytů pro náhradní rodiny, kterých se zúčastnilo 178 rodin se 660 dětmi,
 • letního dětského tábora FOD se zúčastnilo 132 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,
 • ozdravného pobytu u moře v Itálii se v červnu 2005 zúčastnilo 128 dětí z náhradních rodin a dětských domovů,
 • uskutečnili jsme několik jednodenních akcí pro děti z náhradních rodin a z Klokánků (výlet do Aquaparku v Liberci, Zámecké slavnosti na zámku v Hořovicích ke Dni dětí a předvánoční program pro děti z dětských domovů, Klokánků a náhradních rodin v hotelu Hilton v Praze a v hotelu Myslivna v Brně.),
 • proběhla řada jednání na ministerstvech a v parlamentu,
 • průběžně jsme poskytovali bezplatné sociálně-právní poradenství,
 • provedli jsme řadu besed a přednášek pro děti, studenty a pedagogy, vystoupili jsme s referáty na různých seminářích k ochraně dětí, nadále pokračovala dobrá spolupráce se sdělovacími prostředky (televize, rozhlas, deníky i časopisy).

  Příjmy FOD v roce 2005  
  čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD (ke Dni dětí: 10 580 214 Kč, vánoční: 17 855 321 Kč) 28 435 535,-
  účelové dotace:(MPSV – 18 361 077 Kč, MŠMT – 245 000 Kč, ostatní – 3 463 244 Kč) 22 069 321,-
  výnosy z vlastní činnosti (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky
  a výživné na děti v Klokáncích, prodej zděděné nemovitosti)
  13 992 813,-
  členské příspěvky 991 846,-
  odkazy (dědictví) 603 432,-
  ostatní dary (sponzorství) mimo sbírku 12 974 509,-
  bankovní úvěry a bezúročné půjčky soukromých osob 18 000 000,-
  Celkem 97 067 456,-


  Výdaje FOD na hlavní směry činnosti v roce  2005  
  projekt "Klokánek (z toho investiční ve výši 6 806 653)  56 838 417,-
  vyhledávání a pomoc ohroženým dětem  19 694 798,-
  azylové domy FOD (z toho investiční ve výši 2 739 250)  11 359 728,-
  letní dětské tábory, poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty  7 020 741,-
  Příspěvky rodinám na výživu dětí  1 697 018,-
  bezúročné půjčky potřebným rodinám  213 000,-
  vyhledávání náhradních rodin  344 275,-
  Celkem  97 167 977,-