Zpráva o činnosti za rok 2007

 • ke dni 31. 12. 2007 měl FOD 7 821 členů a 320 000 přispěvatelů,
 • v r.  2007 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 47 dětí ve stáří od 4 dnů do 17 let,
 • celkový počet ohrožených dětí, jimiž jsme se v r. 2007 zabývali, činil 4 210,  z toho 287 se týkalo týrání a 68 pohlavního zneužívání,
 • v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek našlo v roce 2007 přechodnou rodinnou péči celkem 624 dětí, z toho 84 (21 %) bylo mladších tří let,
 • 164 dětí i s jejich 115 rodiči a  3 zletilé děti z ústavní výchovy jsme přijali do našich šesti azylových domů (celková kapacita 120 míst),
 • otevřeli jsme dva nové Klokánky – v Pardubicích se dvěma byty a kapacitou osmi míst (leden 07) a v Litoměřicích se šesti byty a kapacitou dvaceti dvou míst (duben 07),
 • v průběhu letních prázdnin jsme uspořádali 4 tuzemské týdenní poradensko-relaxačních pobyty pro náhradní rodiny, kterých se zúčastnilo 81 rodin s 310 dětmi,
 • letního dětského tábora FOD se zúčastnilo 175 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,
 • tří letních turnusů tábora s koňmi  se o letních prázdninách zúčastnilo 98 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,
 • ozdravného pobytu u moře v Itálii  se v červnu 2007 zúčastnilo 124 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,
 • v dubnu 2007 jsme uskutečnili v Rajnochovicích v Hotelu Zubříč víkendové setkání náhradních rodičů, kterého se zúčastnilo 22 náhradních rodin,
 • realizovali jsme několik jednodenních akcí pro děti z náhradních rodin, z Klokánků a z dětských domovů (výlet do Aquaparku v Liberci, Zámecké slavnosti na zámku v Hořovicích ke Dni dětí a vánoční program v hotelu Hilton v Praze),
 • proběhla řada jednání na ministerstvech a v Parlamentu,
 • průběžně jsme poskytovali bezplatné sociálně-právní poradenství,
 • provedli jsme řadu besed a přednášek pro děti, studenty a pedagogy, vystoupili jsme s referáty na různých seminářích k ochraně dětí,
 • pokračovala dobrá spolupráce se sdělovacími prostředky (televize, rozhlas, deníky i časopisy).

  Příjmy FOD v roce 2007  
  čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD 28 859 632,-
  účelové dotace: (MPSV – 20 056 000 Kč, MŠMT – 240 000 Kč, kraje a města – 3 183 568 Kč) 23 479 568,-
  státní příspěvek na děti v Klokánkách 45 568 324,-
  výnosy z vlastní činnosti (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné na děti v Klokáncích, prodej zděděné nemovitosti) 9 547 292,-
  členské příspěvky 576 603,-
  odkazy (dědictví) 402 876,-
  ostatní dary (sponzorství) mimo sbírku 33 948 279,-
  bankovní úvěry a bezúročné půjčky soukromých osob 1 493 063,-
  Celkem 143 875 637,-


  Výdaje FOD na hlavní směry činnosti v roce  2007  
  projekt "Klokánek (z toho investiční ve výši 8 428 391) 92 008 704,-
  vyhledávání a pomoc ohroženým dětem 25 390 180,-
  azylové domy FOD (z toho investiční ve výši 9 178 662) 16 544 255,-
  letní dětské tábory, poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty 6 261 372,-
  příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí 3 174 069,-
  bezúročné půjčky potřebným rodinám 76 750,-
  vyhledávání náhradních rodin 420 307,-
  Celkem 143 875 637,-