Zpráva o činnosti za rok 2008

 • ke dni 31. 12. 2008 měl FOD 7 904 členů a 325 000 přispěvatelů,
 • v r. 2008 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 30 dětíve stáří od 4 dnů do 17 let,
 • celkový počet ohrožených dětí, jimiž jsme se v r. 2008 zabývali,činil 5 232, z toho 196 se týkalo týrání a 40 pohlavního zneužívání,
 • v Klokánkách našlo v roce 2008 přechodnou rodinnou péči celkem 712 dětí, z toho nově přijato bylo 411 dětí,odešlo 373 dětí (průměrná doba pobytu činila šest měsíců, do jednoho měsíce odešlo 33 % dětí, do tří měsíců 51 %, domů se vrátilo 54 % dětí, do péče druhého rodiče přešla 4 % dětí, do azylového domu s rodičem odešlo 8 % dětí, do náhradní rodinné péče přešlo 17 % dětí, po dosažení zletilosti odešla 2 % dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 10 % dětí),
 • 169 dětí ze 107 rodin našlo spolu se svými rodiči útočiště v našich šesti azylových domech (celková kapacita 120 míst),
 • v červnu 2008 jsme otevřeli další Klokánek v Kroměříži se sedmi byty a celkovou kapacitou 28 míst.


  Příjmy FOD v roce 2008  
  čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD 26 843 917,-
  účelové dotace: (MPSV – 37 649 305 Kč, kraje a města – 5 791 696 Kč) 43 441 001,-
  státní příspěvek na děti v Klokánkách 72 369 635,-
  výnosy z vlastní činnosti (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné na děti v Klokáncích, prodej zděděné nemovitosti) 9 299 746,-
  členské příspěvky 492 890,-
  odkazy (dědictví) 1 033 033,-
  ostatní dary (sponzorství) mimo sbírku 13 212 556,-
  bankovní úvěry a bezúročné půjčky soukromých osob 3 494 697,-
  Výnosy z prodeje nemovitosti 9 000 000,-
  Celkem 179 187 475,-


  Výdaje FOD na hlavní směry činnosti v roce  2008  
  projekt "Klokánek (z toho investiční ve výši 20 300 854) 119 949 641,- 
  vyhledávání a pomoc ohroženým dětem 35 096 070,-
  azylové domy FOD (z toho investiční ve výši1 124 439 ) 9 986 316,-
  letní dětské tábory, poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty 9 682 891,-
  příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí 3 729 886,-
  bezúročné půjčky potřebným rodinám 265 750,-
  vyhledávání náhradních rodin 476 921,-
  Celkem 179 187 475,-