Zpráva o činnosti za rok 2009

 • ke dni 31. 12. 2009 měl FOD 7 761 členů a 325 000 přispěvatelů,
 • v r. 2009 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 30 dětí ve stáří od 4 dnů do 17 let,
 • celkový počet ohrožených dětí, jimiž jsme se v r. 2009 zabývali, činil 5 245,  z toho 104 případů se týkalo týrání a 35 případů pohlavního zneužívání,
 • v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek našlo v roce 2009 přechodnou rodinnou péči celkem 775 dětí, z toho nově přijato 392 dětí, odešlo 363 dětí, dětí mladších 3 let bylo 104 (neuspokojených žádostí z důvodu obsazené kapacity bylo 739),
 • 210 dětí ze 114 rodin  a 3 svěřence z ústavní výchovy jsme přijali do našich šesti azylových domů (celková kapacita 120 míst),
 • otevřeli jsme nové Klokánky – v Janovicích nad Úhlavou (14 bytů – v provozu 5 bytů), v Praze 9 – Kbelích jako detašované pracoviště  Klokánka Chabařovická Praha 8 (3 byty) a v pořadí druhý Klokánek v Chomutově (8 bytů – v provozu 2 byty),
 • v průběhu letních prázdnin jsme umožnili poradensko relaxační pobyty pro náhradní rodiny ve školícím a terapeutické středisku FOD VALNOVKA – 35 rodin s 97 dětmi,
 • letního dětského tábora FOD se zúčastnilo 167 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,
 • proběhla řada jednání na ministerstvech a v Parlamentu,
 • průběžně jsme poskytovali bezplatné sociálně-právní poradenství,
 • uskutečnili jsme řadu besed a přednášek pro děti, studenty a pedagogy, vystoupili jsme s referáty na různých seminářích k ochraně dětí,
 • po roční přestávce se uskutečnil již 10. ročník akce ke Dnu dětí – ZÁMECKÉ SLAVNOSTI na zámku v Hořovicích pro náhradní rodiny, Klokánky i další dětskou a rodičovskou veřejnost
 • pokračovala dobrá spolupráce se sdělovacími prostředky (televize, rozhlas, deníky i časopisy).

  Příjmy FOD v roce 2009  
  čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD 31 574 851,-
  účelové dotace: (MPSV: 24 321 862 Kč, kraje a města: 3 450 962 Kč) 27 772 824,-
  státní příspěvek na děti v Klokánkách 74 138 948,-
  výnosy z vlastní činnosti (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, splátky půjček, přídavky a výživné na děti v Klokánkách) 7 291 566,-
  členské příspěvky 424 306,-
  odkazy (dědictví) 1 897 584,-
  ostatní dary (sponzorství) mimo sbírku 13 084 363,-
  splátky bezúročných půjček poskytnutých převážně náhradním rodinám 1 341 217,-
  Výnosy z prodeje zděděné nemovitosti 2 135 000,-
  Individuální projekty - veřejné zakázky na sociální služby 13 392 323,-
  Celkem 173 052 982,-


  Výdaje FOD na hlavní směry činnosti v roce  2009  
  projekt "Klokánek (z toho investiční ve výši 1 176 975 Kč) 108 555 248,-
  vyhledávání a pomoc ohroženým dětem (pobočky FOD) 38 794 490,-
  azylové domy FOD (z toho investiční ve výši  1 173 447 Kč) 9 378 511,-
  letní dětské tábory, poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty 7 202 466,-
  příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí 1 418 921,-
  bezúročné půjčky potřebným rodinám 96 051,-
  vyhledávání náhradních rodin 438 158,-
  splátky bankovních úvěrů a půjček 3 494 697,-
  Finanční hotovost na účtech a v pokladně k 31.12.2009 3 674 440,-
  Celkem 173 052 982,-