Zpráva o činnosti za rok 2011

 • v r. 2011 získalo prostřednictvím FOD náhradní rodiče 17 dětí ve stáří od 4 dnů do 12 let,
 • naše pobočky řešily v r. 2011 celkem 3 919 případů, které se týkaly 5 663 dětí, z toho 225 se týkalo týrání, 69 pohlavního zneužívání, 801 závažného zanedbávání, 923 bytové nouze, 1 300 rozvodových sporů a 1 566 hmotné nouze,
 • v našich pěti azylových domech s celkovou kapacitou 124 míst našlo v r. 2011 útočiště 102 rodin (99 matek, 10 otců) s celkem 202 dětmi a 2 zletilí svěřenci z ústavní výchovy, přičemž 164 rodin bylo nutno odmítnout pro nedostatek kapacity,
 • v roce 2011 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 990 dětem, z toho nově přijato bylo 610 dětí, z nichž 162 bylo mladších tří let. V průběhu roku odešlo 516 dětí (domů se vrátilo 50 % dětí, do péče druhého rodiče přešly 4 %, do azylového domu s rodičem jich odešlo 9 %, do náhradní rodinné péče přešlo 21 %, po dosažení zletilosti odešla 3 % dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 13 % dětí). Průměrná doba pobytu byla šest měsíců, do tří měsíců odešlo 55 % dětí, z toho do jednoho měsíce 39 %. Pro nedostatek kapacity jsme byli nuceni odmítnout příjem 1 181 dětí,
 • 1. června 2011 jsme otevřeli nový Klokánek v Jindřichově Hradci se 7 byty a celkovou kapacitou 28 míst,
 • v červenci 2011 jsme uspořádali letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo celkem 71dětí z pěstounských rodin (54 dětí) a Klokánků (17 dětí). V průběhu léta jsme dále zorganizovali 6 týdenních poradensko relaxačních pobytů v našem středisku Chabajda v Praze 8, kterých se zúčastnilo celkem 30 pěstounských rodin (48 dospělých a 88 dětí)


  Příjmy FOD v roce 2011  
  státní příspěvek na děti v Klokánkách 104 542 016,-
  čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD 19 527 445,-
  účelové dotace (MPSV: 23 556 695 Kč, kraje a města: 2 571 131 Kč) 26 127 826,-
  individuální projekty z veřejné zakázky na sociální služby 28 638 428,-
  dary (sponzorství) mimo sbírku 12 845 322,-
  příjmy z vlastní činnosti (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné) 8 210 180,-
  příjmy z prodeje zděděné nemovitosti 5 250 000,-
  odkazy (dědictví) 1 212 956,-
  splátky bezúročných půjček poskytnutých rodinám 647 300,-
  členské příspěvky 273 491,-
  půjčky a úvěry 21 430 000,-
  Celkem 228 704 964,-


  Výdaje FOD na hlavní směry činnosti v roce 2011  
  projekt Klokánek (z toho investiční ve výši 17 227 117Kč) 152 193 894,-
  vyhledávání a pomoc ohroženým dětem (pobočky FOD) 39 227 960,-
  azylové domy FOD 9 773 458,-
  letní dětské tábory a poradensko-relaxační pobyty náhradních rodin 2 033 411,-
  splátky bankovních úvěrů a půjček 18 429 500,-
  příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí 1 149 628,-
  vyhledávání náhradních rodin 591 053,-
  bezúročné půjčky potřebným rodinám 36 459,-
  vedení účetnictví a personální a mzdové agendy 3 813 600,-
  změna stavu finanční hotovosti k 31. 12. 2011 1 456 001,-
  Celkem 228 704 964,-