Reakce na stanovisko sociálních pediatrů.

Vážená paní doktorko Vodičková,

naše veřejná výzva "PROMLUVME SPOLU!" sleduje i problematiku postavení dětí. Proto Vám osobně a všem Vašim spolupracovníkům v Klokáncíchvyjadřujeme uznání, obdiv a důvěru, a to v reakci na stanovisko sociálních pediatrů, které bylo včera zveřejněno v rozhlase. Zpochybňování odborné úrovně u lidí, kteří poskytují ohroženým dětem láskyplnou péči, v situaci, kdy došlo k selhání policie, pediatrů a sociálních pracovníků při vyhodnocení bezpečnostní a zdravotní situace dětí Mauerových v rámci jejich rodiny, je naprosto nemístné - až absurdní - už s ohledem na odborné zaměření matky a tety dětí. Jsme přesvědčeni, že právě otevřená náruč a citlivé srdce je tím, co naše děti nejvíce postrádají. Naše společnost podceňovala důsledky, které s  sebou přinesla atomizace rodin, vedoucí až k popření významu úplné rodiny pro zdravý vývoj dětí. Dnes je zřejmé, že osamělí nebo nespolupracující rodiče nemohou zvládnout zabezpečení kvalitního rodinného zázemí při rostoucích nárocích na výživu, výchovu, vzdělávání a sociální dovednosti dětí. Naše společnost nesmí přehlížet beznadějnou situaci těchto rodin, jejichž znevýhodněné děti se propadají na úroveň společenských vyděděnců bez naděje na důstojný a smysluplný život. Stát by měl preferovat a podporovat rozšíření sítě takových zařízení jako jsou Klokánky - schopné pomoci vyčerpaným rodičům i ohroženým dětem  při překonávání rodinných krizí. Je to cesta k překonání odcizení, které ovládá současnou společnost, k obnovení povědomí širší rodiny, kterou již nespojuje pokrevní příbuzenství, ale lidskost. Doba pro to nazrála a Fond ohrožených dětí nám dokazuje, že taková cesta je možná a správná.

Srdečně Vás zdraví

Naďa Linhartová - pověřená mluvčí výzvy "PROMLUVME SPOLU!"