Zpráva o činnosti za rok 2013

 • v r. 2013 získalo prostřednictvím FOD náhradní rodinu 30 dětí ve stáří od 4 dnů do 17 let,
 • naše pobočky řešily v r. 2013 celkem 3 050 případů, které se týkaly 4 878 dětí, z toho 212 z důvodů týrání, 77 pohlavního zneužívání, 612 závažného zanedbávání, 1 001 bytové nouze, 1 855 rozvodových sporů a 1 870 z důvodu hmotné nouze,
 • v našich pěti azylových domech s celkovou kapacitou 126 míst našlo v r. 2013 útočiště 109 rodin s celkem 206 dětmi, přičemž 91 rodin bylo nutno odmítnout pro nedostatek kapacity,
 • v roce 2013 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 1 211 dětem, z toho nově přijato bylo 704 dětí (o 189 víc než v r. 2012), z nichž 179 bylo mladších tří let. V průběhu roku odešlo 652 dětí (domů se vrátilo 55 % dětí, do péče druhého rodiče přešla 3 %, do azylového domu s rodičem jich odešlo 8 %, do náhradní rodinné péče přešlo 20 %, po dosažení zletilosti odešla 2 % dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 12 % dětí). Průměrná doba pobytu byla šest měsíců, přičemž 28 % dětí odešlo do měsíce, 22 % do tří měsíců a 15 % do půl roku. Pro nedostatek kapacity jsme byli nuceni odmítnout příjem 628 dětí,
 • dne 31. 10. 2013 nám anonymní matka s pomocí naší krizové linky 776 833 333 předala své novorozené miminko Martínka,
 • v roce 2013 zaniklo v důsledku novely 9 rodinných Klokánků (provozovaných přímo v rodinách našich zaměstnanců), protože krajské úřady jim nevydaly nové pověření k další činnosti. V sedmi případech si „klokaní“ rodiny vzaly svěřené děti do pěstounské péče, v jednom případě byly předány tzv. rychlým předběžným opatřením do dětského domova, v jednom případě byly vráceny otci, ke kterému nechtěly,
 • v roce 2013 došlo v důsledku novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. účinné od 1. 1. 2013 ke snížení a opožděnému vyplácení státního příspěvku na děti v Klokánkách i ke snížení dotací na jejich provoz celkem o 21 milionů korun. Nebyli jsme proto schopni včas vyplácet mzdy našim zaměstnancům. Mzdy se proto opožďovaly po celý rok 2013 až o tři měsíce,
 • v červenci 2013 jsme uspořádali letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo celkem 77 dětí z pěstounských rodin a z Klokánků. V průběhu letních prázdnin jsme v našem středisku Chabajda v Praze 8 uskutečnili 4 turnusy týdenních poradensko-relaxačních pobytů, kterých se zúčastnilo celkem 20 pěstounských rodin (26 dospělých a 59 dětí).

Příjmy FOD v roce 2013  
státní příspěvek na děti v Klokánkách 128 076 808,-
čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD 17 525 711,-
účelové dotace (MPSV: 28 211 495 Kč, kraje a města: 9 216 890 Kč) 37 428 385,-
individuální projekty z veřejné zakázky na sociální služby 11 146 373,-
dary (sponzorství) mimo sbírku 13 656 489,-
příjmy z vlastní činnosti (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné) 9 481 956,-
příjmy z prodeje zděděné nemovitosti 2 790 000,-
odkazy (dědictví) 4 079 056,-
splátky bezúročných půjček poskytnutých rodinám 546 000,-
členské příspěvky 207 553,-
půjčky a úvěry 24 161 318,-
změna stavu aktiv a pasiv ke dni 31. 12. 2013 13 198 546,-
Celkem 262 298 195 Kč


Výdaje FOD na hlavní směry činnosti v roce 2013  
projekt Klokánek (z toho investiční ve výši 2 305 662 Kč) 184 349 432,-
vyhledávání a pomoc ohroženým dětem (pobočky FOD) 38 988 695,-
azylové domy FOD 11 665 807,-
letní dětské tábory a poradensko-relaxační pobyty náhradních rodin 809 440,-
splátky bankovních úvěrů a půjček 21 562 282,-
příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí 601 144,-
vyhledávání náhradních rodin 344 883,-
vedení účetnictví a personální a mzdové agendy 3 976 512,-
Celkem 262 298 195 Kč