Zpráva o činnosti za rok 2012

 • v r. 2012 získalo prostřednictvím FOD náhradní rodiče 23 dětí ve stáří od 12 dnů do 15 let,
 • naše pobočky řešily v r. 2012 celkem 4 238 případů, které se týkaly 5 952 dětí, z toho 221 se týkalo týrání, 61 pohlavního zneužívání, 596 závažného zanedbávání, 857 bytové nouze, 1 523 rozvodových sporů a 1 786 hmotné nouze,
 • v našich pěti azylových domech s celkovou kapacitou 126 míst našlo v r. 2012 útočiště 95 rodin s celkem 174 dětmi a 1 zletilý svěřenec z ústavní výchovy, přičemž 111 rodin bylo nutno odmítnout pro nedostatek kapacity,
 • v roce 2012 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 974 dětem, z toho nově přijato bylo 515 dětí, z nichž 151 bylo mladších tří let. V průběhu roku odešlo 475 dětí (domů se vrátilo 57 % dětí, do péče druhého rodiče přešly 3 %, do azylového domu s rodičem jich odešlo 7 %, do náhradní rodinné péče přešlo 22 %, po dosažení zletilosti odešla 3 % dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 7 % dětí). Průměrná doba pobytu byla šest měsíců, přičemž 30 % dětí odešlo do měsíce a 52 % do tří měsíců. Pro nedostatek kapacity jsme byli nuceni odmítnout příjem 1 169 dětí,
 • v prosinci 2012 jsme otevřeli 4 nové Klokánky se střídavou péčí s celkovou kapacitou 80 míst (v Ústí nad Labem – 28 míst, v Teplicích – 20 míst, v Dubí – 8 míst a v Olomouci – 24) a dále 7 Klokánků rodinných (provozovaných přímo v rodinách našich zaměstnanců),
 • v červenci 2012 jsme uspořádali letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo celkem 70 dětí z pěstounských rodin a z Klokánků. V průběhu léta jsme dále zorganizovali 7 týdenních poradensko-relaxačních pobytů v našem středisku Chabajda v Praze 8, kterých se zúčastnilo celkem 32 pěstounských rodin (55 dospělých a 97 dětí).


  Příjmy FOD v roce 2012  
  státní příspěvek na děti v Klokánkách 124 763 460,-
  čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD 16 496 857,-
  účelové dotace (MPSV: 35 613 760 Kč, kraje a města: 7 050 723 Kč) 42 664 483,-
  individuální projekty z veřejné zakázky na sociální služby 15 408 042,-
  dary (sponzorství) mimo sbírku 10 785 879,-
  příjmy z vlastní činnosti (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné) 9 473 614,-
  příjmy z prodeje zděděné nemovitosti 7 384 013,-
  odkazy (dědictví) 102 851,-
  splátky bezúročných půjček poskytnutých rodinám 630 800,-
  členské příspěvky 384 709,-
  půjčky a úvěry 17 412 382,-
  Celkem 245 507 090,-


  Výdaje FOD na hlavní směry činnosti v roce 2012  
  projekt Klokánek (z toho investiční ve výši 14 889 024Kč) 168 389 397,-
  vyhledávání a pomoc ohroženým dětem (pobočky FOD) 41 573 468,-
  azylové domy FOD 12 693 749,-
  letní dětské tábory a poradensko-relaxační pobyty náhradních rodin 1 797 293,-
  splátky bankovních úvěrů a půjček 9 358 570,-
  příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí 1 556 817,-
  vyhledávání náhradních rodin 602 316,-
  bezúročné půjčky potřebným rodinám 70 000,-
  vedení účetnictví a personální a mzdové agendy 3 912 932,-
  změna stavu finanční hotovosti k 31. 12. 2012 5 552 548,-
  Celkem 245 507 090,-