Zpravodaj 1/2014

Jako nejosamělejší strom, jako nejztracenější ostrov, jako nejvyprahlejší poušť...   jsou děti bez lásky.

Vážení a milí členové a příznivci FOD, co nejsrdečněji Vás pozdravujeme a mnohokrát Vám děkujeme za všechnu Vaši hmotnou i morální podporu, díky které jsme přežili další půlrok, i když novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. účinná od 1. 1. 2013 zřejmě měla mít, a částečně již má, pro Klokánky likvidační účinky. Od její účinnosti do konce dubna 2014 činí ve srovnání s r. 2012 deficit státních příspěvků a dotací na provoz Klokánků 29 milionů korun. Zatím jsme z těchto důvodů byli nuceni zavřít 16 z celkem 155 „klokaních“ bytů se střídavou týdenní péčí. Kromě toho z 19 rodinných Klokánků jich zbylo jen 7, neboť MPSV před Velikonocemi zamítlo naše odvolání a 12 jich tak zrušilo. A pokud paní ministryně Marksová nevyhoví našemu rozkladu, budeme nuceni zavřít další byty. Podle novely totiž může být v jedné budově jen 28 dětí, a výjimku z tohoto počtu může udělit jen MPSV. Přesto věříme, že spolu s Vámi a s pomocí naší e-petice Klokánky zachráníme! Jistě i Vás potěší, že výtěžek posledního – vánočního – kola naší sbírky dosáhl 12 milionů korun a také, že máme nové a velmi pěkné webové stránky. Vážení a milí přátelé, za všechnu Vaši pomoc a podporu Vám ještě jednou mnohokrát děkujeme a těšíme se na další pomoc a spolupráci ve prospěch ohrožených dětí!
 Až pátá rodina byla ta pravá
1.jpgMarušku jsme přijali do Klokánku v září 2010 na základě soudního rozhodnutí. Holčička byla ve velmi zuboženém stavu. Ve svých šesti letech vůbec nemluvila, byla velmi vystrašená, strnulá, podvyživená, zavšivená. Matka ji krátce po narození opustila a holčičku vychovával pouze otec, těžký alkoholik. Jak jsme se později dozvěděli, když šel s dcerkou nakoupit, prodavačky dávaly dívence ze soucitu jídlo. Otec jí ho však před obchodem často sebral a snědl sám. V Klokánku se Maruška postupně uvolnila, přestala se všeho bát a po nějaké době začala i pěkně komunikovat. Ráda chodila na procházky do přírody, kde obdivovala všechna zvířata, ráda pomáhala při vaření i při úklidu, měla pěkný vztah k malým dětem. Dívenka si velmi zamilovala svou „klokaní tetu“ Renátu, která měla Marušku také moc ráda. Protože oba dívčini rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, stala se Maruška volnou pro poručenskou péči. Když ani čtvrtý pokus o náhradní rodinnou péči nevyšel, rozhodla se teta Renáta i se svým manželem, že si Marušku vezmou k sobě oni. Jejich žádosti bylo vyhověno, a tak v únoru 2013 odešla přešťastná Maruška s tetou, která se jí stala tou nejlepší mámou. I Renátin manžel si Marušku velmi zamiloval. Holčička v jejich péči jen kvete. Hurá!
Rozdělení sourozenci
Půlroční Dominik byl do Klokánku umístěn v červnu 2010 na žádost2.jpg matky, která musela opustit azylový dům pro matky s dětmi kvůli nedodržování režimu a nedostatečné péči o miminko. Jeho stav byl při příjmu velmi zanedbaný. Ani otec nebyl schopen se o dítě postarat, nepracoval a neměl kde bydlet. Po dvou měsících byl Dominik do Klokánku svěřen soudně. V květnu 2011 se mu narodila sestřička Terezka, která byla rovnou z porodnice umístěna do kojeneckého ústavu, zpočátku spolu s matkou. Ta ale péči o dceru ani pod dohledem nezvládala, proto jí byl pobyt v ústavu ukončen, a holčička tam zůstala na základě předběžného opatření. Po devíti měsících, v únoru 2012, rozhodl soud o přemístění Terezky do Klokánku za jejím bráškou. Oba sourozenci tu výborně prospívali. Byly to velmi živé, usměvavé a převážně pozitivně naladěné děti. Matka v průběhu doby pozbyla rodičovských práv, ale otec děti občas navštěvoval, a dokonce požádal o jejich svěření do své péče. Soud mu však nevyhověl, protože nesplňoval základní materiální ani osobnostní podmínky. Oba sourozenci byli proto nahlášeni příslušným úřadům ke zprostředkování pěstounské péče. A v listopadu 2012 již Dominik s Terezkou odešli ke svým novým a určitě těm nejlepším rodičům. Hurá!
Opuštěnou holčičku si vzala teta
3.jpgTříletá Sandřička byla do Klokánku umístěna v lednu 2012 předběžným opatřením. Důvodem byla skutečnost, že matka ji dne 21. 1. 2012 předala do péče dvou mužů, údajných příbuzných, kteří ale nebyli srozuměni s déletrvající péčí. Slíbila jim, že se pro dceru hned vrátí, jakmile nakoupí pleny. Vrátila se však po pěti dnech, opět odešla a nezletilou jim ponechala bez jakéhokoli zajištění – bez plen, bez oblečení, bez kartičky pojišťovny a dalších dokladů. Na základě oznámení Policie ČR sociální pracovníci holčičku umístili do Klokánku. Matka později uvedla, že byla na ulici a domnívala se, že u příbuzných bude její dcera lépe zaopatřena. Sandřička se v Klokánku od počátku projevovala jako šikovná holčička. O jejím umístění se brzy dozvěděla dvaadvacetiletá sestra matky, v té době na mateřské dovolené se svým novorozeným synem. Vychovávala ještě staršího čtyřletého syna a o obě děti vzorně pečovala. Osud malé neteře jí naštěstí nebyl lhostejný. O Sandřičku se od počátku zajímala, brala si ji velmi často na několikadenní návštěvy domů a požádala o její svěření do pěstounské péče. Již za čtyři měsíce – v květnu 2012 – jí soud vyhověl a holčička odešla vesele se svou tetou natrvalo domů. Hodně štěstí a hodně lásky!
Repatriované miminko
Půlročního Eríčka jsme přijali do Klokánku v srpnu 2013 poté, kdy jej 4.jpgpolicie našla v lese, kde žil pod stromy se svou slovenskou matkou bezdomovkyní. Matka krátce na to odcestovala na Slovensko a úřady zahájily řízení o repatriaci. Eríček byl velmi šikovný, milý a veselý chlapeček, vývojově výrazně nadprůměrný. Před Vánocemi 2013 nám byl doručen předběžně vykonatelný rozsudek o tom, že se chlapeček umísťuje do dětského domova na Slovensku. Ten nás požádal, zda by miminko nemohlo ještě zůstat u nás do počátku ledna, protože nyní nemají volnou žádnou „profesionální mamu“. Tak tam říkají zaměstnancům dětského domova, kteří se o děti starají přímo ve své rodině, obdobně jako naši zaměstnanci v rodinných Klokánkách. Profi rodina ale nebyla ani do konce ledna. Až v polovině února si pro Eríčka přijela sociální pracovnice dětského domova a sociální pracovník tamního úřadu na ochranu dětí. Přijeli již den před tím, aby se s Eríčkem seznámili. Oba byli velmi milí a empatičtí a snažili se s chlapečkem navázat kontakt. Eríček byl zpočátku nedůvěřivý, ale brzy se osmělil a s návštěvou si hrál. Dozvěděli jsme se, že profi rodin je i na Slovensku nedostatek a že také selhávají. Ale pro Eríčka mají připravenu dobrou profi mamu. Druhý den (v úterý) s Eríčkem odjeli. Další den jsme se dozvěděli, že Eríček byl zprvu jen zaražený a stále se ohlížel. Po dvou hodinách ale začal moc plakat a nebyl k utišení. Plakal i v dětském domově, odmítal jíst i pít, měl teplotu. V dětském domově zůstal čtyři dny, protože profi mama byla k dispozici až v pátek. I oni z toho byli nešťastní. Poslali nám fotografii z DD, nad kterou nám bylo do pláče, a 5.jpgpo dvou měsících i od profi mamy. Nyní už je Eríček šťastný a veselý, tak jako předtím v Klokánku. Proč ale mají děti procházet takovými traumaty, která z jejich podvědomí nikdo nevymaže? Repatriace byla zbytečná, jeho obvyklým místem pobytu byla Česká republika. Jenže my nejsme účastníky opatrovnických řízení, takže odvolat jsme se nemohli. Eríček přece mohl počkat na trvalou rodinu v Klokánku a postupně podle své potřeby se s ní seznamovat a navazovat kontakt, aby přemístění pro něj nebylo takovým traumatem. Kéž by jeho případ byl ponaučením pro všechny, kteří o přesunech dětí tak lehce rozhodují.
Bratři zůstali v Klokánku
S citlivým přístupem soudu jsme se setkali v případě tří oboustranně osiřelých bratrů ve věku 9, 10 a 12 let z Klokánku. Chlapci byli do Klokánku přijati v červenci 2013 na žádost otce proto, že péči o syny po úmrtí jejich matky v r. 2011 dál už nezvládal, sám byl také těžce nemocný. Když v září 2013 i on zemřel, chodili se chlapci ptát, co s nimi bude, jestli budou moci dál zůstat v Klokánku. Přemístění do dětského domova se velmi báli, bylo to právě v době, kdy média zveřejnila informaci, že děti mohou být v Klokánku jen šest měsíců. Sociální pracovnice OSPOD podala skutečně návrh na ústavní výchovu. My jsme podali protinávrh, aby chlapci byli svěřeni do Klokánku. Soudkyně Okresního soudu v Kladně JUDr. Martina Burešová si všechny tři chlapce vyslechla a svěřila je do Klokánku. Kluci byli nadšení, křičeli „Hurá, hurá“, zůstáváme v Klokánku. Škoda, že desítky jiných dětí musely proti své vůli z Klokánku odejít do neznámého prostředí ústavní výchovy, když soudy je většinou ani nevyslechly a naše odvolání odvolací soudy odmítly jako podaná osobou neoprávněnou.
„Už tě nechceme!“
Osmiletá Karolínka byla přijata do Klokánku v říjnu 2013 na žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Do Klokánku byla přijata již jako malá holčička. Odtud si ji převzali státem prověření a proškolení pěstouni. Po třech letech ale řekli, že už Karolínku nechtějí a chladnokrevně ji vrátili do Klokánku. Při odchodu ještě prohlásili, že si od ní potřebují odpočinout a že konečně bude mít jejich dcera pokoj jen sama pro sebe. Nepomohlo ani to, že je pověřená organizace Rozum a cit doprovázela a snažila se jim pomoci při řešení všech problémů. Ale ani sto doprovázejících organizací není schopno změnit negativní a bezcitný vztah pěstounů ke svěřenému dítěti. Ačkoli se náhradní rodině dostávalo podpory a vedení, nenahlíželi pěstouni na potřeby a situaci dítěte. Tvrdili, že Karolínka je silná, že to zvládne, že se jedná o tzv. „indigové“ dítě nové generace, které zvládne vše. Protože vyznávali ortodoxní zdravou výživu, nedávali Karolínce žádné sladkosti. Holčička je pak začala brát spolužákům, což vnímali jako krádeže. Pěstounka také Karolínce ostříhala vlasy úplně na krátko, prý aby se jí v ničem nepodobala. Karolínka byla po přijetí velmi smutná, o pěstounech stále mluvila jako o svých rodičích, pořád kreslila obrázky pro maminku a doufala, že „až bude hodná“, zase si ji vezme zpátky. S dívenkou pracovalo několik odborníků, každý týden za ní docházel arteterapeut a psycholog. Karolínka se v Klokánku projevovala jako milá a bystrá dívka. Ke školním povinnostem přistupovala svědomitě. Docházela do 2. třídy ZŠ a na vysvědčení měla samé jedničky. Hrála na flétnu, ráda si malovala a vyráběla různé výrobky. Stále však o sobě pochybovala a potřebovala ujištění, že ji mají druzí rádi. Psychický stav dívenky se naštěstí postupně zlepšoval, až posléze dokázala přijmout fakt, že se k pěstounům už nikdy nevrátí. Díky iniciativě opatrovnické soudkyně se po několika měsících podařilo najít biologickou tetu holčičky, která o existenci Karolínky nevěděla. Hned druhý den k nám spolu s manželem přijela a z Karolínky byli oba nadšeni. Dívenka k nim začala jezdit na propustky a přála si u nich zůstat. K naší velké radosti se z Karolínky stalo zase šťastné dítě. V květnu 2014 ji soud svěřil do pěstounské péče tetě a jejímu manželovi. Hurá!
Deniska
Denisčina maminka vyrůstala od útlého dětství v ústavní výchově. V sedmnácti letech z ústavu utekla do jednoho našeho rodinného Klokánku a zůstala tam se souhlasem úřadů až do zletilosti a do osamostatnění. Před osmi lety se jí narodila dcerka Deniska. Když byly holčičce tři roky, ocitla se s ní matka na ulici. Naštěstí věděla, že může o pomoc požádat Klokánek, a tak sem dceru na několik týdnů umístila, než si našla nové bydlení. Deniska to tady dobře znala. I po odchodu z Klokánku tam s ní maminka chodila na návštěvy, i pro pomoc a rady do života, protože její vlastní rodina nefungovala. Po dalších třech letech našla Deniska v Klokánku útočiště znovu, když je matčin přítel vyhodil z bytu. Holčička se sem vrátila ráda, protože se tu cítila bezpečně. Přítel matky byl agresivní a Denisku neměl rád. I vůči její matce se choval hrubě. Deniska je velmi hodná a šikovná holčička, spíše vážnější povahy. Na vysvědčení měla samé jedničky. Po mamince se jí velmi stýskalo, denně si s ní telefonovala, ale byla ráda, že se už druha matky nemusí bát. Postupně se v Klokánku začala uvolňovat, zapojovat se do her s dětmi a smát se. Po šesti týdnech se matce podařilo zajistit vhodné samostatné bydlení a Deniska se k ní vrátila. Hodně štěstí!
Anonymní miminko Martínek
Dne 31. 10. 2013 nám na krizovou linku776 833 333 zavolala zoufalá matka a prosila nás o převzetí svého dvě hodiny starého miminka. Říkala, že před porodem ještě stačila odvést starší děti do školy a vzápětí po návratu porodila. V poledne zase bude muset dojít pro děti a babybox je daleko. S pláčem uváděla, že je sama a další dítě si ze sociálních důvodů už nemůže dovolit. Těhotenství musela z osobních důvodů utajit i před svým nejbližším okolím. Rychle jsme se domluvili, že pro miminko dojedeme přímo k ní domů. To se také stalo. Převzetí miminka a jeho předání do porodnice v Jindřichově Hradci zajistili pracovníci tamního Klokánku, který byl bydlišti matky nejblíže. Jak se vyjádřil primář dětského oddělení nemocnice MUDr. Rytíř pro Tv Prima, byl to zralý donošený chlapeček, kterého pojmenovali Martínek. Miminko bylo v krátké době předáno do pěstounské péče s perspektivou osvojení, jak si přála jeho matka. Je to již deváté novorozené miminko, které nám bylo nešťastnými rodiči anonymně předáno. Všechna byla v krátké době, většinou již přímo z porodnice, předána do péče budoucích osvojitelů. Je nám velmi líto, že i když existují babyboxy a možnost předat nám novorozence anonymně s pomocí naší krizové linky (stačí prozvonit nebo poslat SOS SMS), stále dochází k vraždám novorozenců. Snad proto, že o této naší krizové lince matky nevědí a babybox nemají v dosahu. Kéž i to se změní!
Kruté týrání jen přestupek
6.jpgRoční Románek byl do Klokánku přijat v únoru 2009 ve stavu těžkého zanedbání. Postupně se jeho fyzický i psychický stav zlepšoval a po několika měsících se z něj stal milý, veselý a šikovný chlapeček. V říjnu 2010 byl téměř tříletý Románek předán příslušnými úřady do předpěstounské péče. Po necelých dvou měsících byl ale v bezvědomí dopraven leteckou záchrankou do nemocnice – s otřesem mozku a mnohočetnými hematomy a exkoriacemi různého stáří po celém těle včetně obličeje. Lékařská zpráva konstatuje syndrom týraného dítěte. Tvrzení budoucí pěstounky, že si to chlapec způsobil sám, lékaři odmítli, neboť tomu neodpovídal charakter ani lokalizace zranění. Z nemocnice byl Románek předán zpět do Klokánku. Vřele se přivítal s tetou, stále se chtěl mazlit a pořád opakoval, že tady je doma. Už to ale nebyl ten veselý a usměvavý chlapec jako předtím – byl ostražitý, bojácný a úzkostný, měl poruchy spánku, bál se tmy a usnul jen za přítomnosti „tety“. Hodně a velmi rychle jedl. Jednání budoucí pěstounky bylo posouzeno jako tradičně jen jako přestupek. Naštěstí Románkův psychický stav se postupně zlepšoval a po několika měsících z něj zase bylo veselé a šťastné dítě – hlavně potom, kdy se jeho „klokaní“ teta stala jeho „opravdickou“ mámou.
Řemenem, klackem i bičem
Koncem srpna 2013 nám bylo telefonicky oznámeno, že do Lázní Jeseník jezdí opakovaně na léčebný pobyt i se svou matkou jedenáctiletá dívka až z Libereckého kraje. Matka si nyní s sebou přivezla koňský bič i řemen a utrhla si silný klacek na „trestání“ dcery, který nosí stále v tašce, prý „aby to z ní vymlátila“. Dříve dívenka občas chodila ven mezi děti, tento rok nesmí od matky na krok, ven ji vůbec nepouští. Denně, hlavně večer, je slyšet přes dveře svištění některého z těchto předmětů a pláč dívky. Mlátí ji i v noci. Neurvale na dceru řve, například, proč chrápe, že ji tím ruší. Když si soused z vedlejšího pokoje stěžoval personálu, byl matkou zastrašován. Fyzické i verbální útoky matky vůči dceři se léty údajně stupňují, stejně jako výhrůžky vůči lidem, kteří na toto jednání poukazují, jakož i vůči OSPOD. Matka jim vyhrožuje fyzickou likvidací, že je zapíchne nebo že si najme kriminálníky a nechá je zmlátit. Sousedé se obrátili i na policii, ale matka je tak zastrašila, že si již netroufnou nic oznámit.
Hrubé a bezcitné chování matky vůči dítěti pozorují i zdravotní sestry při procedurách. Dívka zřejmě mívá stále modřiny, proto nosí dlouhé tepláky i v létě, zatímco matka chodí „nafintěná“. Ve škole má 300 zameškaných a matkou omluvených hodin, zřejmě aby se nepřišlo na stopy týrání. Projevy matky naznačují podezření na psychickou poruchu. Chlubila se například tím, že si v Polsku ukradne z babyboxu dítě, protože chce ještě druhé. Matka má t. č. podmínku za několikaleté maření styku dcery s otcem. Údajně prohlašovala, že dceru raději zabije, než by ji pouštěla k otci. Oznamovatel uvedl, že dívka jeví syndrom týraného dítěte – neudržuje oční kontakt, je depresivní, stále úkosem sleduje, co řekne matka. Má vsugerované pocity viny, je přesvědčená, že si stálé trestání zaslouží, že neumí být hodná a dokonalá. Je stále nervózní, dívá se k zemi, nechová se jako normální dítě jejího věku. Na matku je chorobně fixována, je pravděpodobné, že se jako oběť identifikuje se svou trýznitelkou (tzv. Stockholmský syndrom). Oznamovatel uváděl, že právě končí turnusy a následující den odjedou svědci, kteří jsou ochotni chování matky potvrdit. Je zřejmé, že v tomto případě by naše šetření nebylo namístě. Okamžitě jsme proto případ oznámili na linku 158, odkud nás spojili na místně příslušné oddělení policie. Věc jsme také oznámili OSPOD.
Po několika týdnech se telefonicky ozvala policie a s poděkováním za spolupráci nám sdělila, že podezření z týrání se prokázalo a že dívka byla předána do péče otce.
Řemenem, klackem i bičem II
Výše uvedený článek byl uveřejněn ve Zvláštním čísle zpravodaje 2/13 v listopadu 2013. Dne 12. 11. 2013 na něj reagovala bývalá učitelka holčičky paní Zora Blažková. Její e-mail si dovolujeme bez dalšího přetisknout s tím, že místo křestního jména dítěte uvádíme pouze „dívka“. Každý si o úrovni ochrany dětí u nás – již za účinnosti tzv. „dětské“ novely – může udělat obrázek sám:


Vážení přátelé,
po přečtení vašeho nového zpravodaje jsem se rozhodla vám napsat. Jedná se o článek „Řemenem, klackem i bičem“. Tuto dívku jsem učila od 1. třídy. Dokonce jsem VÁS prosila o radu, jak mám postupovat, když vím o psychickém i fyzickém týrání dítěte. Není pravda, že „matka sousedy tak zastrašila, že si již netroufnou nic oznámit“.
Pravda, někteří se raději odstěhovali. Domluvili jsme se a podle vaší rady (i rady liberecké krajské st. zástupkyně pro děti a mladistvé) jsme psali a oznamovali a psali a oznamovali. A to i rodiče ze školy, kteří se s paní H. často dohadovali. Dokonce mi policejní pracovník poradil a podali jsme trestní oznámení na OSPOD Liberec pro nečinnost.
Výsledek – žádný! Nikdo dívce nechtěl pomoci. Všem v Lbc OSPODU a u soudu to bylo jedno!
Víte, jak pro mne bylo hrozné vidět, jak dítě trpí? Ředitel ZŠ na mne několikrát křičel, že musím přepsat zprávu pro soud, že kvůli mně nepřijde dívka o milovanou maminku. Musela jsem lhát. Kriminálka mě dokonce pozvala na výslech, kde bylo řečeno, že v naší škole je cenzura. Raději jsem letos ukončila pracovní poměr a jsem bez zaměstnání.
Věřte, že naše snaha byla obrovská, ale neustále jsme naráželi na nezájem Lbc OSPODU. Proto jsme poslední 2 roky nebyli tak „akční“. Jen zpovzdálí jsem sledovala, jak dítě hubne, jak se neusměje, jak chodí v oblečení a obutí z 1. třídy. A hlavně, jak je „zpracovaná matkou“. Kdybyste viděli, jak u tatínka rozkvetla… jenže, její utrpení pokračuje. Matka na ni čeká před školou, kde ji před dětmi (i vyučujícími či rodiči) ponižuje. Jsem opravdu šťastná, že olomoucká st. zástupkyně vše nechala vyšetřit a jediná dívce pomohla. Díky, díky, díky!
Teď jen doufat, že si začne užívat dětství, lásky, štěstí, kamarádů, výletů a hlavně normální rodinné pohody. A bude schopna vychovávat své děti s laskavostí a pochopením, které ona neměla. Děkuji, že jste! Že existuje Fond ohrožených dětí! Několikrát jsem byla osobně na Lbc OSPODU. Ale jak to bývá, každý rok se tam měnily sociální pracovnice. Díky té třetí jsem byla já i sousedé vyslechnuta PČR před třemi roky. Na můj popud přišla PČR i do školy a vyslechla dívku před ředitelem školy. Výslechy i z chování dítěte bylo potvrzeno, že je týrané. Tenkrát mi pracovníci PČR řekli, že podávají návrh na odebrání dívky matce. Ale také mě upozornili, že záleží na OSPODU, jak se k tomu postaví. Podruhé jsem byla vyslechnuta letos v srpnu před PČR z Olomouckého kraje. Na FOD jsem se obracela pouze e-mailem, když dívka byla v 1. třídě a opravdu už nevím, kdo mi poradil. Moje snaha byla tak velká, že jsem se dostala až k liberecké státní zástupkyni pro děti a mladistvé. I ona doporučovala psát (i anonymně) na PČR nebo rovnou na st. zastupitelství. Ve výsledku to však nemělo žádný účinek. Dívka dnes chodí do 6. třídy na té samé škole, i když byla přijata na osmileté gymnázium. Je velice šikovná a chytrá. Takové děti je radost učit! I mně velice vadí, že ti, kteří pochybili, jsou vlastně „v pohodě“. Nic se jim nestalo. Pan ředitel stále zametá problémy pod koberec a neváží si dobrých učitelů.
Můj e-mail klidně použijte. A myslím, že by se mělo mluvit VELICE NAHLAS nejen o práci OSPODU, ale i o zodpovědnosti škol za zprávy pro tyto instituce. Stále si myslím, že kdybych mohla psát pravdu o jednání a chování matky dítěte, nemuselo by utrpení dívky být tak dlouhé.
Dívka nesměla 5 let chodit ven mezi děti. Stále ji matka vydírala (jestli mě nebudeš na slovo poslouchat, dám tě tátovi a ten ti hrozně ublíží. Jedině já tě miluji… atd.)
Milá paní Vodičková, jestli můžete, vše uveřejněte a podejte stížnost na všechny. Ale říkám si, když nepomohlo naše trestní oznámení na OSPOD Liberec, je nějaká jiná možnost?
Děkuji moc za váš zájem a za to, že jste dívce pomohli.
Z Liberce zdraví Zorka Blažková
JAK POMOCI TÝRANÝM DĚTEM?
  • Nenechávejte si poznatky o špatném zacházení s dítětem pro sebe, situace je obvykle ještě horší, než se jeví zvenčí. Malým dětem jde často o život.
  • Je-li to možné, zeptejte se dítěte, jestli mu někdo neubližuje, zdali ho něco netrápí, jak mu můžete pomoci.
  • Zjistíte-li ve škole nebo v jiném kolektivním zařízení stopy týrání, zajistěte lékařské vyšetření dítěte, a pokud možno i fotodokumentaci.
  • Nasvědčují-li vaše poznatky týrání nebo pohlavnímu zneužívání, je nutno učinit neodkladně oznámení policii nebo státnímu zastupitelství, jinak byste se sami mohli dopustit trestného činu neoznámení nebo nepřekažení trestného činu. Prověřují sei anonymní oznámení.
  • Informujte též orgán sociálně-právní ochrany dětí, příp. i některou nestátní organizaci, např. FOD.
  • Odmítá-li se dítě vrátit domů, informujte je o možnosti přijetí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Klokánek FOD), kde může až do rozhodnutí soudu zůstat i proti vůli rodičů. Dítěti velmi pomůžete, pokud je tam (s jeho souhlasem) přivedete nebo doprovodíte; samo si většinou pomoci neumí.
Úřady versus Klokánky
Ještě nikdy se nepřátelský postoj úředníků MPSV i některých jiných úřadů neprojevil tak silně jako v posledním půl roce. V době projednávání novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí tehdejší ministr Drábek i další úředníci MPSV v médiích i v parlamentu tvrdili, že novela Klokánky neohrozí, naopak že na tom budou lépe a že díky novele se děti z ústavů dostanou do rodin. Zdůrazňovali při tom, že od počátku roku 2014 již žádné dítě mladší tří let nebude umístěno do ústavu. A jaká je skutečnost?

Děti se ponechávají v otřesných podmínkách
Některé dětské domovy jsou již plné a další děti nepřijímají, třebaže v zájmu co nejmenšího počtu dětí v ústavech jsou děti ponechávány v otřesných podmínkách a děti jsou vraceny i do rodin, kde byly týrané a závažně zanedbávané, jakmile rodiče získají i tu nejhorší ubytovnu. Děti umístěné v Klokánkách a dětských domovech jsou překotně umisťovány do pěstounské péče příbuzných, jakmile jen trochu projeví zájem, i když se jedná o osoby, které neskýtají záruku dobré péče a jejichž materiální podmínky jsou zcela nevyhovující. Například dva chlapci ve věku 7 a 9 let byli svěřeni do péče prarodičů, třebaže ti se o ně tři roky v době, kdy byli v Klokánku, nijak nezajímali. Po dvou měsících byli naštěstí vráceni do Klokánku na rychlé předběžné opatření, protože při kontrole bylo zjištěno, že oba dospělí jsou silně opilí, chlapci hladoví, v domácnosti nebylo žádné jídlo a byl zde neuvěřitelný nepořádek, včetně exkrementů na podlaze. Při příjmu oba chlapci projevovali velkou radost, že jsou zpátky v Klokánku.

Děti mladší tří let dál putují do ústavů
Děti mladší tří let jsou nadále umisťovány do kojeneckých ústavů a dětských domovů, dokonce i z Klokánků. Například dne 16. 5. 2014 byli z Klokánku Ústí nad Labem přemístěni čtyři sourozenci ve věku od dvou do čtyř let na základě předběžného opatření do dětského domova.

12 rodinných Klokánků zrušeno
Z celkem 19 rodinných Klokánků zbylo v dubnu 2014 s využitím novely jen 7, když MPSV zamítlo naše odvolání proti neudělení pověření k jejich dalšímu fungování. Hlavním důvodem bylo, že v rodinách našich zaměstnanců, kteří o děti u sebe doma pečovali, neseděla a neúřadovala sociální pracovnice nebo že naši zaměstnanci neměli odbornost, kterou novela požaduje, i když to byli zkušení pěstouni a potřebná školení by si doplnili do konce r. 2014, což novela umožňuje. Zajímavé je, že na různých seminářích se MPSV pochvalně vyjadřovalo o tzv. virtuálních dětských domovech na Slovensku, což je naprostá obdoba našich rodinných Klokánků – jen s tím rozdílem, že tito tzv. profesionální pěstouni jsou zaměstnanci dětského domova, zatímco v případě rodinných Klokánků byli manželé zaměstnanci FOD.

Státní příspěvek o miliony nižší
V důsledku krácení státního příspěvku za nepřítomnost dětí v Klokánku delší než dva dny se státní příspěvek od účinnosti novely (1. 1. 2013) do konce dubna 2014 snížil ve srovnání se stavem před novelou o 15,4 milionu korun a ke všemu ještě dotace MPSV na sociální služby jsou za tuto dobu o 13,6 milionu nižší než v roce 2012, celková ztráta ve srovnání s rokem 2012 tedy činí 29 milionů korun. Kromě toho se státní příspěvek od účinnosti novely začal opožďovat v případě některých krajů až o měsíc, než tomu bylo před novelou. V důsledku toho jsme od počátku roku 2013 nebyli schopni včas vyplácet mzdy našim pracovníkům – zpožďovaly se až o tři měsíce. Je vcelku zázrak, že to naprostá většina našich pracovníků vydržela a že síť Klokánků se z ekonomických důvodů nezhroutila. Přesto jsme museli zavřít 16 z celkem 140 bytů.

Jen 28 dětí v jedné budově
Podle novely může být v jedné budově jen 28 dětí, přičemž výjimku může povolit MPSV. Šest z celkem dvaceti čtyř Klokánků se střídavou péčí dvou tet tuto kapacitu převyšuje (Štěrboholy – 48 míst, Láskova – 43 míst, Hostivice – 48 míst, Janovice nad Úhlavou – 56 míst, Brno – 43 míst a Dolní Benešov – 36 míst), přespočetných je tedy 106 míst. MPSV nám výjimku udělilo pouze do 31. 5. 2014. Proti tomu jsme podali rozklad k paní ministryni a zatím nevíme, jak bylo rozhodnuto. Pokud rozkladu nebude vyhověno, budeme nuceni zrušit dalších 106 míst. Přitom právě tyto Klokánky jsou stále naplněné.

Z bláta do louže
Novela říká, že počet dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nesmí přesáhnout 28 dětí. Člověk by předpokládal, že zákonodárce mínil děti fyzicky přítomné. Ale omyl! Podle výkladu MPSV se do tohoto počtu započítávají i děti na dlouhodobých propustkách – u budoucích pěstounů, osvojitelů anebo rodičů. Tyto propustky obvykle trvají více měsíců, někdy i rok, dokud soud pravomocně nerozhodne. A to většinou trvá dlouho. Na děti na dlouhodobých (ale ani krátkodobých) propustkách žádný státní příspěvek nedostáváme s odůvodněním, že s nimi nemáme žádné náklady. Až dosud jsme na tato uvolněná místa přijímali další děti, které to potřebovaly. V červenci 2013 dokonce ministerstvo vydalo stanovisko, že zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) jsou povinna přijímat děti i nad kapacitu, jedná-li se o předběžné opatření nebo žádost OSPOD, v opačném případě vyhrožovali pokutou i odnětím pověření. Po půl roce však svůj výklad úředníci MPSV radikálně změnili. Na uvolněná místa po dlouhodobých propustkách zařízení nesmí přijímat další děti, protože jsou ve stavu a do umístěných dětí se započítávají. Pokud zařízení děti na tato volná místa přijme, nemá nárok na státní příspěvek. V některých Klokánkách je na dlouhodobých propustkách i deset dětí, takže ty, které umístění skutečně potřebují, se budou svěřovat do dětských domovů nebo ZDVOPů, kde ovšem může být i víc než sto dětí – průměrně to bývá kolem 50 dětí, KÚ v Praze například na svých stránkách uvádí kapacitu 140 lůžek. My ovšem potřebné děti přijímáme na místa po dlouhodobých propustkách dál i za tu cenu, že nám na ně není vyplácen státní příspěvek. Například jen u pražských Klokánků tato ztráta dělá téměř půl milionu měsíčně. Mnohé děti ale zřejmě díky tomuto výkladu půjdou z bláta pod okap – z Klokánku, kde je 28 míst, do ústavu, kde je dětí dvakrát i vícekrát tolik.

V Klokánku jen půl roku
Aby toho nebylo málo, 1. 1. 2014 začal platit nový občanský zákoník, který stanoví, že do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc může soud dítě svěřit jen na šest měsíců, a to pouze z přechodných důvodů. Přitom od r. 2001 do konce r. 2013 platilo, že přednost před ústavní výchovou má zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Od počátku letošního roku ale došlo k obratu o 180 stupňů, neboť fakticky nyní má přednost ústavní výchova. Desítky dětí již byly z Klokánků do ústavní výchovy přemístěny. Hromadnému stěhování mnoha dalších zabránilo jen velmi rychle zveřejněné stanovisko ministryně spravedlnosti Heleny Válkové a její první náměstkyně Hany Marvanové v tom smyslu, že soudy po půl roce mohou pobyt dětí ve ZDVOP prodloužit. Mnohé přetížené soudy i OSPODy však raději dávají přednost ústavní výchově, ohledně níž se rozhoduje jednou za tři roky, než Klokánku, kde by musely rozhodovat dvakrát do roka. Pokud se nepodaří toto ustanovení novelizovat, budou se dál děti z Klokánků přesouvat do ústavní výchovy – jako balíky, na jejichž názoru nezáleží.

A na závěr něco potěšujícího:
Dobrý den,
jsem bývalá pěstounka, dvě děti jsem měla od FOD. Mrzí mě, jak to dopadá s Klokánky. Chtěla bych přispět svou zkušeností. Když bylo jedné z přijatých dcer 15 let, otěhotněla. Protože jsem nemocná, nemohla jsem se starat o malé dítě. Sociální pracovnice ho chtěla umístit do 60 km vzdáleného kojeneckého ústavu. Díky Klokánku mohla dcera dokončit základní školu, vystudovat střední školu a zůstat s dítětem. Její syn v Klokánku výborně prospíval a po úspěšném zakončení studia mohla dcera z Klokánku odejít. Při kratší době pobytu v Klokánku by nemohla dokončit ani základní školu a malý by skončil v ústavu. Přeji Fondu hodně úspěchů. Jiřina Augustýnková
(pozn.: vloženo na facebook dne 17. 5. 2014 v 17.40 hod.) DĚKUJEME!
Petice na záchranu Klokánků
Díky iniciativě paní Miloslavy Procházkové, majitelky firmy Avanti-koberce, která je dlouhodobým sponzorem Klokánků, a spolupráci webu „e-petice“ vznikla dne 28. dubna 2014 internetová petice na záchranu Klokánků (viz https://e-petice.cz/petitions/petice-na-podporu-klokanku.html). Do poloviny května tuto petici podepsalo víc než tisíc lidí a každým dnem přibývají další podpisy. Děkujeme mnohokrát za založení petice a za podpisy i víc než sto názorů a povzbudivých vzkazů. S plným textem petice i s vybranými vzkazy (pro všechny nezbylo místo) se můžete seznámit níže. Pokud s obsahem petice souhlasíte, budeme šťastni, když připojíte svůj podpis. Čím víc podpisů se podaří nasbírat, tím větší bude šance na úspěch. DĚKUJEME!

Plný text petice:
Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Fondu ohrožených dětí, které poskytuje dětem bez ohledu na věk, tj. od narození až do zletilosti, rodinnou péči, jestliže se o ně nemůže postarat jejich rodina. Od počátku roku 2013, kdy nabyla účinnosti novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která měla dostat děti z ústavů do rodin, řeší Klokánky existenční problémy. Většina dětí by v případě ekonomického zhroucení Klokánků musela být umístěna v ústavní výchově, protože pěstounských rodin je nedostatek. Navíc podle této novely musí Klokánky snížit svou kapacitu maximálně na 28 míst, takže víc než stovce dětí akutně hrozí, že budou muset v letošním roce Klokánky opustit a jít do dětských domovů. Někteří sourozenci by dokonce byli rozděleni podle věku do různých ústavů. Novela o ochraně dětí by tak měla zcela opačný účinek, než se v době jejího projednávání tvrdilo.
Žádáme proto Ministerstvo práce a sociálních věcí a Parlament České republiky, aby se tímto problémem okamžitě zabývaly a zjednaly nápravu.
Ze vzkazů pod peticí:
 • Ráda bych podpořila FOD Klokánek, jelikož jsem tam bydlela 4 roky a byl to můj druhý domov. Jana Skotalová | Brno
 • Děkuji moc Klokánku ze Smržovky, ve kterém jsem byla a opravdu mi pomohli. Věřím, že se najde tolik podpisů, kolik je potřeba, a držím palečky. S pozdravem Sabina Horáková | Liberec
 • Klokánek je osvědčená instituce a poskytuje dětem tolik potřebné zázemí. Je naprostý nesmysl jeho činnost „regulovat“ jakýmsi nedomyšleným tržním způsobem… Martin Jakubčík | Vlčnov
 • Systém „Batůžkových dětí“? Narušená psychika dětí – sotva se z něčeho vzpamatuje, hned následuje další rána. Dítě potřebuje mít vlastní domov a zázemí, potřebuje mít nějakou životní jistotu a zrušením Klokánku se to jen zhorší. NERUŠIT KLOKÁNKY!!! Denisa Lišková | Hejnice
 • Plně souhlasím a podporuji tuto petici, protože je velmi důležitá! O děti je potřeba se starat pěkně a Klokánek tuto úlohu zvládá perfektně. Pavel Novotný | Brno
 • Klokánky musí přežít všechny ministry(ně), všechny vlády a všechny parlamenty! Protože Klokánky jsou přesně tím, co ty děti potřebují! Dodržujme mezinárodní Úmluvu o právech dítěte z 20. listopadu 1989, kterou ČR slavnostně podepsala. Oldřich Čepelka | Hodkovice n. Moh.
 • Díky zařízení rodinného Klokánku v Moravanech (manželé Zemčíkovi) mohou moji 2 synovci vyrůstat ve funkční rodině, nedovedu si představit pro ně lepší místo. Kéž by takových rodinných Klokánků existovalo více! Prosím o vítězství zdravého rozumu! Michaela Braunerová | Swansea
 • Držím palce a stále věřím v lepší zítřky. Především pro děti, které pomoc Klokánků potřebují nebo budou potřebovat. Nějak se v poslední době samotné děti a zajištění alternativ v péči o ně ze systému vytrácejí. Hana Krámská | Jablonec nad Nisou
 • Nerušte něco, co funguje! Petra Trubová | Ústí nad Labem
 • Děláte skvělou práci!!! Držím vám pěsti, aby petice měla účinek a vláda pochopila, že Klokánek je nedílnou součástí naší republiky pro ochranu dětí. Martina Petrášová | Opava
 • U nás v Kocourkově… co je dobré a užitečné, to se ruší, a nesmysly a hlouposti dostávají zelenou. Vemte zdravý rozum do hrsti, páni poslanci, a nechte ty děti žít pěkný život tam, kde je mají rádi a kde jsou i ony rády. Nataša Riesová | Havířov
 • Doufám, že všechna špatná rozhodnutí se ve správná obrátí. Více takových zařízení jako je „Klokánek“, např. v Janovicích nad Úhlavou, vždyť je to pro dobro dětiček! Věřím, že zvítězí zdravý rozum. NERUŠIT!!! Jana Rajtmajerová | Hlavňovice
 • Postihlo to i náš rodinný Klokánek. Ani má dvě vystoupení v televizi nepomohla. A to nás i někteří politikové utvrzovali, že zdravý rozum musí zvítězit. Nezvítězil! Hana Zemčíková | Moravany
 • Nevím, co napsat. Jen vím, že děti si zaslouží jen to nejlepší a o KLOKÁNKU je známo, že je to tam nejlepší. Andrea Kleiblová | Uničov
 • Každá organizace má svoje místo. Nedělejte z dětských domovů strašák. Jen se bojím, že kapacity domovů jsou dost plné. Ředitel DD Dolní Počernice Martin Lněnička | Praha
 • Vážím si práce lidí, kteří se o děti v Klokánku starají, když selžou jejich vlastní rodiče! Stydím se za naše politiky a úředníky krajských úřadů Libereckého a Jihomoravského kraje, že NIČÍ TO, CO FUNGUJE!!! ve jménu ochrany práv dětí. Hana Košková | Vimperk
 • Pokud budou dále existovat Klokánky, je potřeba, aby měly stejná pravidla pro své zaměstnance jako dětské domovy, které jsou tak kritizované. Já pracuji v dětském domově, kde vše funguje tak, jako v rodině. Možná jsme ještě dále než Klokánky, ale ne všichni to chtějí vidět. Zajímejte se a neházejte dětské domovy do jednoho pytle – a totéž je potřebné u Klokánků. Jedelská, vedoucí pedagogů. Hana Jedelská | Kounice
 • Hodně sil do dalšího boje. Vydržte. Jiřina Švadlenková | Stará Boleslav
 • Jako klinický psycholog a psychoterapeut s Klokánky již dlouhodobě spolupracuji. Vycházejíc ze své zkušenosti v současné době považuji tato zařízení FOD v systému náhradní rodinné péče za ničím nenahraditelné. Výjimečné jsou svým citlivým přístupem s terapií. Karolína Kotovská | Praha
 • Držte se a vydržte. Viditelně novela ukázala, že na zájmy dětí se myslí až na posledním místě. Praxe to ukazuje každým dnem víc a víc!!! Veronika Hartlová | Český Těšín
 • Plně podporuji váš boj s nesmyslným byrokratickým přístupem, který pod heslem humanity postrádá jakoukoli lidskost. Zdeněk Neduchal | Svatobořice
 • Klokánka podporuji, je to zařízení, které dětem moc pomáhá. To, co člověk prožívá v dětství, si odnáší do dospělosti a přenáší dále. V poslední době vždy to, co funguje a je prospěšné lidem, naši zákonodárci likvidují… Jiřina Vlčková | Brno
 • Pořád se mluví o ochraně práv dětí, ale tento zákon s tím vůbec nekoresponduje. Buďme rádi, že existují zařízení, která nahrazují dětem domácí péči. Marcela Lahodná | Veselí nad Moravou
 • Moc vám fandím a držím pěstičky. Miroslava Mišáková | Ostrava
 • Novela zákona je opravdu velmi nepodařená, alarmující je omezování počtu dětí (i přes dostačující kapacity Klokánků) a rozdělování sourozenců do různých ústavů – to se vracíme o 30 let zpátky! Stanislava Miková | Praha
 • Je to nelogické, že požadují zrušení něčeho, co funguje naprosto perfektně… stojím při vás a přidávám svůj podpis. Děkuji za vaši práci, která má smysl. Nataša Stárková | Vranová Lhota
 • Držím palce, tohle je důležité a dětí, co vás potřebují, je hodně. Zdeňka Šebestíková | Kroměříž
 • Náš rodinný Klokánek musel také skončit, přestože pomohl spoustě dětí a rodinám, které pomoc potřebovaly, a spousta jich pomoc potřebuje. My již pomáhat nemůžeme, ale prosím nedovolte zlikvidovat další Klokánky, jde přece o děti, snad ti nahoře přijdou k rozumu. Jindra Tokárová | Smržovka
 • Obdivuji okamžitou pomoc a velmi citlivý přístup. Žádná jiná organizace či odbor toto neumí. Eva Poděbradová | Olomouc
 • Zvěte poslance na návštěvu Klokánků, ať se přesvědčí o jejich účelnosti, a ať pak hlasují podle svého svědomí! Marcela Steiglová | Praha 10
 • Dobrý den, nadaci Klokánek podporuji řadu let. Myslím, že lidé, kteří se starají o opuštěné děti, si zaslouží velké díky a uznání… Tyto děti mají alespoň kousek domova. Ingrid Hauková | Praha
 • Klokánek je skvělý projekt, který pomáhá. Nechápu zlobu úředníků, která se proti němu zvedla. Kolik z těch, kteří proti Klokánku brojí, by si vzalo do pěstounské péče cizí dítě, často postižené…? Dagmar Lišková | Praha
 • Nevím, proč by se měly rušit Klokánky, když dětem se tam líbí a mají se tam dobře, lépe než v dětském domově, snad petice pomůže, moc se za Klokánek přimlouvám. Věra Šuleková | Praha
 • Jsem pro zachování Klokánků, těchto institucí by mohlo býti více. Můj syn byl týraný otcem a díky Klokánku má klid a i po psychické stránce je v pořádku. Věra Švandrlíková | České Budějovice
 • Myslím, že rušit Klokánky je nešťastné řešení, děti jsou jako v rodinách a jsou určitě šťastnější než v domovech. Marie Orságová | Šternberk
 • Rozhodně by se neměly rušit smysluplné organizace jako je Klokánek. Pavlína Kubásková | Brno
 • Klokánek je pro děti v nouzi to nejlepší řešení!!! Chtít je zrušit může jenom ten, který nechápe křehkou dětskou dušičku. Soňa Křemenová | Hostivice
 • To je hrozné, copak ty děti už neprožily dost teroru a násilí??? A kam teda mají jít??? To je politikům úplně jedno!!! Sylva Coufalová | Babice u Rosic
 • Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, nejlepší zařízení, kde je opravdu o děti postaráno. Pracovala jsem i v dětském domově a Klokánek je opravdu zařízení rodinného typu, kde jsou děti jako doma a to je to, co opravdu děti potřebují… Alena Přívratská | Havířov
 • Děláte úžasnou věc a stát vám hází klacky pod nohy. Je to smutné, ale prosím vydržte! Růžena Pšádová | Brandýs nad Labem
 • Držím palečky Klokánku, ať to pomůže. Je hrozné, co se v tomto státě děje, a že toho je. Helena Steinerová | Ústí nad Labem
DĚKUJEME!
Hledáme nové rodiče
Nové rodiče hledáme pro šestiměsíční Milušku romského etnika světlé pleti. Je to klidné, usměvavé, velmi komunikativní a stále dobře naladěné miminko. Svou dobrou náladou si každého hned získá. Psychomotorický vývoj holčičky převyšuje její chronologický věk. Vlastní rodina se o Milušku nezajímá. V úvahu přichází i osvojení nebo poručenská péče.

Náhradní rodinu hledáme také pro tříletou Moničku romského etnika světlé pleti. Je to milá, hodná, šikovná a stále pozitivně laděná holčička. Nejraději si hraje s panenkami. Často a ráda si s „tetou“ prohlíží dětské knížky. Rodiče jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti, možné je tedy osvojení nebo poručenská péče.

V Klokánku čeká na novou rodinu i šestiletý Mareček majoritního etnika. Je to milý, společenský a hovorný chlapec, zajímá se o auta a miluje pohádky. Vyhledává mužskou společnost, se zájmem pozoruje pana údržbáře při práci. Nejšťastnější je, když si s ním někdo zakope s míčem. Mareček potřebuje procvičovat výslovnost a soustředění. Pěstounská rodina by neměla mít více dětí, protože Mareček vyžaduje pozornost pro sebe, potřebuje si ji užít. Ideální rodina by měla být z Čech, aby mohly být zachovány sourozenecké vazby.

Nové rodiče potřebuje i šestiletá Vaneska romského etnika. Je to milá, temperamentní a inteligentní dívka s velmi dobrou slovní zásobou a vynikající výslovností. Potřebuje stabilní, citově vřelé prostředí s pevnou citovou vazbou a klidným přístupem. Vaneska potřebuje pro sebe mnoho zájmu a péče, v náhradní rodině by neměly být další děti nebo jen starší dítě, které již tolik pozornosti nepotřebuje.

Na nové rodiče se velmi těší i desetiletý Míla majoritního etnika. Je to velmi citlivý a hodný chlapec, usměvavý, plný zájmu o svět kolem sebe. Rád si hraje s autíčky, sleduje pohádky nebo staví puzzle a lego. S tetami v Klokánku s oblibou hraje společenské hry nebo jim pomáhá s pečením. S dětmi v bytě, kde žije, si vytvořil hezké vztahy. Je komunikativní, přátelský a v kolektivu oblíbený. Navštěvuje různé kroužky. Preferuje sportovní aktivity, hlavně fotbal. Léčí se jen na alergie.

Náhradní rodinu hledáme také pro desetiletého Frantíka romského etnika světlé pleti. Je to velmi hodný, usměvavý a milý chlapec, klidný, sympatický, kamarádský a společenský. Má rád pohádky a animované filmy. Věnuje se arteterapii, muzikoterapii, baví ho sporty a rád chodí do kroužku „matematika hrou“. Navštěvuje ZŠ praktickou a speciální. Rodiče jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti.

Po nové rodině, která by se mu věnovala a vynahradila mu to, co dosud postrádá, touží i jedenáctiletý Kája majoritního etnika. Chlapec žije od tří let v ústavu, oba rodiče jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti. Navštěvuje základní praktickou školu, jeho vývoj je částečně opožděn. Byl u něj diagnostikován syndrom ADHD. Občas se musí usměrňovat. Je to milý a převážně dobře naladěný chlapec, vděčný za projevení zájmu. Dokáže citově velmi přilnout k pečující osobě. Splní se jeho sen?

Pěstounskou rodinu hledáme pro jedenáctiletou Petrušku majoritního etnika. Je to moc hodná, přátelská a usměvavá dívka, vděčná za zájem. Dobře vychází s jinými dětmi, lépe si rozumí s těmi mladšími. I mezi dospělými v Klokánku je oblíbená pro svou milou a dětsky upřímnou povahu, silnou empatii a sociální cítění. Péťa má ojedinělý smysl pro humor a minulé negativní zážitky vnímá až s dospělým nadhledem. Je aktivní, sama ostatní kontaktuje, velmi ráda si povídá. Byla zařazena do ZŠ s menším počtem žáků, uvažuje se ale o přeřazení do ZŠ praktické. Na svou rodinnou situaci nahlíží realisticky a do nové rodiny se těší. Pěstounská rodina by měla být ideálně z Prahy nebo Středočeského kraje.

Pěstounskou rodinu hledáme pro dvanáctiletou Nikolku majoritního etnika. Je to kamarádská, ochotná a šikovná dívka. V důsledku citové deprivace vyžaduje větší pozornost dospělého. Ochotně pomáhá tetě v Klokánku, má ráda kolektivní hry, hraní si s panenkami, čtení a malování. Baví ji televizní pohádky, romantické filmy a filmy o zvířatech. Volný čas tráví nejraději s mladší kamarádkou. Má poruchu řeči, její celkový vývoj je nerovnoměrný. Velmi se těší na novou rodinu.

Náhradní rodinu hledáme také pro patnáctiletého Romana majoritního etnika. Je to klidný, vstřícný, vnímavý, citlivý a podřídivý chlapec. Za vše se omlouvá, má malou sebedůvěru. V minulosti zažil velmi těžké období, teď je v DD spokojený. Roman je právně volný. Pěstouni by měli mít výchovné zkušenosti, měli by být trpěliví a tolerantní. Najdou se i pro něj takoví?

aa.JPGPěstounskou rodinu hledáme také pro patnáctiletou Adélku majoritního etnika z Klokánku. Je to tichá, citlivá a hodná dívka. Ráda pomáhá s vařením a dalšími drobnými pracemi. Navštěvuje speciální školu s pěkným prospěchem, chodí do kroužku keramiky, informatiky a do dramatického kroužku, ráda kreslí. I když má občasný kontakt s matkou a tetou, velmi touží po nové rodině a pevném citovém vztahu s pečující osobou. Splní se její sen?

Po nových rodičích touží také patnáctiletý Dominik d14.JPGmajoritního etnika z Klokánku. Zůstal tu jako poslední ze tří sourozenců. Jeho sestra přešla do pěstounské péče, bratr šel k otci. Dominik se tím trápí, přeje si mít také rodinu, do které by patřil. Je to milý a kamarádský chlapec, snaží se vyniknout. Jeho zálibou je braek dance, hip hop, PC hry. Rád něco opravuje a montuje. Je akční, má rád výlety, je vděčný za individuální zájem. Nejsou s ním žádné výchovné problémy. Rodiče o něj neprojevují žádný zájem. Ideální se jeví bezdětná rodina nebo rodina se staršími dětmi. Nebude čekat marně?

Pěstounskou rodinu hledáme i pro dvě sestřičky majoritního etnika ve věku 2 a 4 roky. Dvouletá Valentýnka se dobře rozvíjí, zejména v řeči, ráda staví z kostek a miluje zvířátka, hlavně pejsky. Čtyřletá Zlatuška je milá, klidná a přátelská holčička. Za dobu pobytu v Klokánku se její vývoj po všech stránkách prudce zlepšil. Má bohatší slovní zásobu, živě komunikuje. Ráda si hraje s panenkami, ráda se parádí, skládá puzzle a se zaujetím pozoruje ptáčky, které dokáže pojmenovat. Ráda navazuje nové kontakty s dětmi i dospělými. Obě holčičky jsou hodné, usměvavé a zdravé. Zájem rodičů je jen sporadický a formální.

Pěstounskou rodinu hledáme také pro dvě sestřičky majoritního etnika ve věku 3 a 4 roky, tříletou Ivetku a čtyřletou Leničku. Obě holčičky přišly do Klokánku značně zanedbané, zvláště v oblasti řeči. Postupně všechno dohánějí, u Leničky se uvažuje o zařazení do speciální MŠ s důrazem na logopedii. Obě dívenky jsou šikovné a zdravé. Matka je zpočátku navštěvovala často, nyní se už rok nezajímá. V náhradní rodině by neměly být další děti nebo nanejvýš jedno.

Pěstounskou rodinu hledáme pro dvě sestřičky romského etnika ve věku 3 a 5 let z Klokánku. Tříletá Sandra je živá a samostatná holčička. Ráda „pomáhá“ tetě při zametání a úklidu. Dokáže si hrát i sama. Pětiletá Melánie je pohybově nadaná, ráda si hraje s panenkami, ráda tančí při písničkách a se zájmem sleduje pohádky. Obě holčičky jsou milé, komunikativní a společenské a mají k sobě pěkný vztah. Nikdo z rodiny se o ně nezajímá.

Pěstounskou rodinu potřebují i dva sourozenci romského etnika ve věku 4 a 7 let z Klokánku. Čtyřletý Sandíček je milý, zvídavý a vždy dobře naladěný chlapeček vývojově zcela v normě. Miluje vodu a koupání, rád poslouchá pohádky, říkánky a dětské písničky. Sedmiletý Floriánek je milý, šikovný, komunikativní, nekonfliktní a dobře přizpůsobivý chlapec. Rád si povídá, vyrábí z papíru, miluje večerní pohádky. Sourozenci mají k sobě i k matce, která však není schopná se o ně postarat, velmi blízký vztah. Ideální by byla pěstounská rodina z Ústeckého kraje. Najdeme ji?

7.jpgPěstounskou rodinu hledáme pro dva vietnamsko-romské sourozence ve věku 5 a 8 let. Pětiletý Kristiánek je chlapec jemného vzezření. Jeho psychomotorický vývoj byl při přijetí dosti zanedbaný. Má nedostatečné sebevědomí, nevěří si, je ostýchavý. Poslední dobou se ale jeho vývoj hodně zlepšil, projevuje zájem o všechny činnosti, ale potřebuje k tomu přítomnost a pozornost dospělé osoby. Pak se na danou věc dokáže dobře soustředit. Osmiletý Petřík je usměvavý, milý, kamarádský a aktivní kluk, spíše dominantnější, s milým, slušným a klidným chováním. Jeho projev je dětsky upřímný, přirozený a bezelstný. Má pěkné vyjadřovací schopnosti, vyžaduje pozornost dospělých. Navštěvuje ZŠ, kterou zvládá pod individuálním vedením a přístupem. Pro Péťu je důležitý mužský vzor. Matka děti navštěvovala jen sporadicky, naposledy před rokem. Oba chlapci strádají nenaplněním matčiných slibů a velmi si přejí žít jako jiné děti pevně zakotvené v rodině.

Pěstounskou rodinu hledáme pro dva poloromské sourozence světlé pleti ve věku 6 a 7 let. Šestiletý Julius je milý chlapec, u něhož se při přijetí do Klokánku výrazně projevovala citová deprivace a značné vývojové opoždění. Díky intenzivní péči se Julek ve všech svých schopnostech velmi zlepšil. Chlapec potřebuje logopedickou péči. Sedmiletá Nikolka je velmi milá, vstřícná, snaživá, komunikativní a sociálně zdatná holčička. Stejně jako její bráška byla při přijetí do Klokánku značně opožděná, ale díky individuální péči došlo k výraznému posunu i v jejím vývoji. Matka děti občas navštěvovala, poslední dobou ale zájem neprojevuje. Obě děti se do nové rodiny těší.

Pěstounskou rodinu hledáme také pro dva brášky majoritního etnika ve věku 7 a 10 let. Sedmiletý Jaroušek je drobný, milý, pozitivně laděný, velmi hodný, veselý a hravý chlapec nekonfliktní povahy. Bez problémů respektuje autoritu, rád se o vše podělí, někdy až ve svůj neprospěch. Je velmi přizpůsobivý. Rád hraje hry Člověče nezlob se a Pexeso. Umí pěkně pozdravit, poprosit a poděkovat. Desetiletý Tomášek je stejně jako Jaroušek velmi přizpůsobivý, vstřícný, nekonfliktní, spíše nerozhodný a snaživý kluk. Oba bráškové k sobě mají velmi pěkný vztah. Rodiče souhlasí s pěstounskou péčí.

Pěstounskou rodinu hledáme pro dva sourozence romského etnika ve věku 8 a 9 let, osmiletou Natálku a devítiletého Deniska. Obě děti jsou velmi hodné, mimořádně šikovné, rády pomáhají tetě v rodinném Klokánku. Ve škole oba sourozenci prospívají s vyznamenáním, oba jsou sportovně nadaní, do všech sportů se hned zapojí. Velmi pěkně malují. Obě děti jsou právně volné a mohly by jít do poručenské péče. Občasný a jen písemný kontakt udržují s babičkou a dědou. Najdeme pro ně hodné rodiče, kteří by z nich měli radost?

Nové rodiče potřebují také dva bráškové majoritního etnika z Klokánku ve věku 8 a 11 let. Osmiletý Petřík je přátelský, spontánní, kamarádský a citlivý chlapec. Vlivem citové deprivace a frustrace je někdy úzkostný. Je dobrosrdečný, ochotný vždy pomoci. Projevuje se dětsky přirozeně, mile a bezelstně. Navštěvuje ZŠ, kde má asistentku. Má velmi hezký vztah ke zvířatům, rád se o ně stará. Jedenáctiletý Patrik je usměvavý, komunikativní, ochotný, přátelský a citlivý chlapec. Ve škole je snaživý, učivo zvládá dobře, velice se zlepšil v matematice a v českém jazyce. Je manuálně zručný a také velice pohybově nadaný. Rád poslouchá moderní hudbu. Navenek působí sebevědomě, ale má nižší sebevědomí a sebedůvěru. Ochotně pomáhá druhým. Oba sourozenci pravidelně docházejí na míčové a sportovní hry. Občas se mezi nimi projevuje sourozenecká rivalita. Najdou se i pro ně hodní rodiče?

Pěstounskou rodinu hledáme pro dva sourozence romského etnika ve věku 11 let z Klokánku. Dívka je hodná, milá, pracovitá a nekonfliktní. Ráda pomáhá tetě s menšími dětmi. Má ráda tanec a kreslení. Chlapec je velmi živý, upovídaný a hravý, nevydrží se dlouho soustředit. Potřebuje klidný a vlídný přístup. Obě děti jsou zdravé a mají k sobě pěkný vztah.

Po nových rodičích touží také čtyři romští sourozenci z Klokánku ve věku 4, 6, 7 a 10 let. Čtyřletý Michálek je milý a usměvavý, stále pozitivně naladěný chlapeček. Má velmi rád akustické hračky, autíčka, knížky a magnetickou tabulku. Dokáže si hrát sám, je nekonfliktní. Šestiletý Kristiánek je milý, veselý, přátelský a velmi snaživý chlapec. Má rád pohyb, Lego, puzzle a kreslené pohádky. Miluje divadelní představení. Dochází na logopedii. Sedmiletý Kevin je klidný, usměvavý, přátelský a velmi snaživý kluk. Mladšímu Kristiánkovi se snaží stále pomáhat. I on miluje Lego, puzzle, pohádky o zvířatech a divadelní představení. Navštěvuje arteterapii a muzikoterapii. Pohybově je velmi zdatný, rád cvičí. Také dochází na logopedii. Desetiletá Natálka je komunikativní, snaživá, vstřícná, klidná a nekonfliktní dívenka. Vůči svým bratrům má ochranitelské a pečovatelské sklony. „Tetě“ ráda pomáhá s vařením. Navštěvuje muzikoterapii a arteterapii. Má diagnostikovány poruchy učení dyslektického a dysortografického charakteru. Natálka se do nové rodiny velmi těší, moc touží po rodičovské lásce a bezpodmínečném přijetí. Všechny děti jsou zdravé, velmi hodné, mají milou a nekonfliktní povahu. Navzájem k sobě mají velmi silné citové vazby. Nebudou na nové rodiče čekat marně? Matka děti v Klokánku navštěvuje často, ale není schopná se o ně postarat.

Po hodných rodičích touží i čtyři sourozenci majoritního etnika z Klokánku ve věku 5, 7, 10 a 12 let. Vzhledem k týrání ve vlastní rodině se domů už vrátit nechtějí. Pětiletý Jaroušek je usměvavé sluníčko. Baví ho dovádět s dětmi i s „tetou“, rád se ještě vozí v kočárku. Sedmiletá Verunka si nejraději hraje s panenkami. Hůře snáší změny, střídají se u ní veselé a plačtivé nálady. Desetiletá Monička je milá a moc hodná holčička. Ráda dělá druhým radost – květinami, obrázky, ochotně se dělí se sourozenci a ráda pomáhá „tetě“ s úklidem. Miluje pěší výlety. Dvanáctiletá Nikolka je milá dívenka, vyhledává kontakt a individuální pozornost dospělých. Ráda na sebe upozorňuje a předvádí se. Když se jí něco nedaří, zlobí se sama na sebe. Najdeme pro ně hodné a zkušené náhradní rodiče?
30 dětí „nikoho“ už je „někoho“!
V roce 2013 získalo s pomocí FOD náhradní rodinu 30 dětí (16 dívek a 14 chlapců) ve věku od 0 do 17 let – 2 děti byly mladší jednoho roku, 3 děti ve věku od jednoho do tří let, 3 děti od čtyř do šesti let, 14 dětí od sedmi do jedenácti let, 7 dětí od dvanácti do čtrnácti let a jedna dívka byla sedmnáctiletá. 8 dětí bylo romských, 2 romsko-vientnamské, 1 romsko-černošské a 1 černošské. 1 dívka byla výrazně opožděná.

Hodně štěstí a hodně lásky!
Co funguje, nutno zničit!
Trpký velikonoční dárek nadělil dětem z rodinných Klokánků Odbor ochrany práv dětí (SPO) a transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny MPSV. Právě na Velký pátek nám bylo doručeno rozhodnutí tohoto odboru, které zlikvidovalo rodinné Klokánky FOD (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Ve jménu tzv. dětské novely (zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí), která měla dostat děti z ústavů do rodin, se děti z Klokánků, provozovaných přímo v rodinách našich zaměstnanců, budou stěhovat do ústavů. Pranic nevadí, že tu našly normální rodinné prostředí, novou mámu a tátu, že tu mají kamarády, spolužáky, zvířátka a že tam žijí již několik let. Od pěstounských rodin se rodinné Klokánky z pohledu dětí ničím neliší. Před novelou jsme jich měli devatenáct, nyní jich zbylo sedm, a i ty do konce roku zřejmě skončí. Ne že by fungovaly špatně. Nesedí v nich ale sociální pracovnice, jak vyžaduje vyhláška MPSV navazující na „dětskou“ novelu.
I zmíněné rozhodnutí, proti kterému už není přípustné odvolání, na str. 4 cituje např. stanovisko Magistrátu města Jablonec nad Nisou k rušenému Klokánku Smržovka v rodině manželů Tokárových. Uvádí se v něm, že činnost tohoto Klokánku považuje magistrát za nezbytnou a potřebnou. Spolupráce manželů Tokárových s pracovníky Magistrátu města Jablonec nad Nisou je hodnocena jako výborná. Jeho pracovníci se na tento Klokánek mohou obrátit se žádostí o pomoc i v mimopracovní době, o víkendech nebo v nočních hodinách. Magistrát dále konstatuje, že i zpětná vazba od dětí ohledně jejich pobytu v Klokánku Smržovka je vždy kladná. Středisko pro ranou péči Liberec uvedlo, že manželé Tokárovi vzorně pečují o všechny svěřené děti a poskytují jim láskyplné rodinné prostředí a všestrannou péči, včetně dětí se zdravotním postižením. Opakovně přijali děti závažně zanedbané, týrané a děti rodičů závislých na alkoholu a jiných návykových látkách. Žádné úřady nikdy nevznesly proti kvalitě péče manželů Tokárových sebemenší připomínky.
Hlavní důvod zrušení je, že v jejich rodině nemá sociální pracovnice svou kancelář, pouze tam dojíždí. Avšak ani k úrovni sociální práce nebyly vzneseny připomínky. Dále prý není Klokánek dostatečně personálně zajištěn, protože zde jsou i děti v pěstounské péči. Přitom se jim věnují oba manželé i jejich dospělý syn a dospělá dcera jako naši zaměstnanci a jako dobrovolnice i jejich snacha. Přesto se nevejdou do tabulek MPSV, třebaže na jejich péči je slyšet samou chválu.
Zvláštní je, že pracovníky zmíněného odboru nebolí, že ve velkých pěstounských rodinách se po novele musí třeba o deset dětí starat již jen jeden z manželů. Společnou péči manželů se šesti a více dětmi, při níž se dětem mohli věnovat oba celodenně, novela zrušila.
Paní Paola Riva Gapany, zástupkyně ředitele Mezinárodního institutu práv dítěte v Sionu, navštívila v říjnu 2011 tři Klokánky, mj. i nyní rušený rodinný Klokánek v Hruškách. Jsou do něj svěřeny čtyři romské děti, které na jinou rodinu šanci nemají. Paní Gapany se po návštěvě Klokánků písemně vyjádřila, že „neviděla tak vysokou úroveň alternativní péče v její vlastní zemi, ve Švýcarsku“ – s celým textem je možné seznámit se na: www.fod.cz/o-nas/zpravodaj-2-2011?highlightWords=Gapany#Pan%C3%AD_Paola_Riva_Gapany
Jen úředníky krajských úřadů Libereckého a Jihomoravského kraje, stejně jako odboru MPSV s honosným názvem „Odbor ochrany práv dětí (SPO) a transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“, Klokánky neoslnily. Zřejmě nezapadají do jejich koncepce, a tak se rozhodli je zničit. Ve jménu novely, přijaté těsnou většinou hlasy tehdejší koalice a patnácti nezařazených poslanců, se teď budou děti z rodin, kde výborně prospívají a přejí si tam zůstat, stěhovat do ústavů. Poněkud paradoxní dopad tak protežované novely!
Ale na osudu konkrétních dětí přece nezáleží. Teď je v módě chránit jejich „práva“. I zmíněný odbor MPSV má ve svém dlouhém názvu slovní obrat „pro ochranu práv dětí“. Samotné děti se v tom naneštěstí nějak ztrácejí. A tak nám nezbývá než přát jim, aby tuto módu i celou slavnou novelu z dílny pana ministra Drábka přežily s co nejmenšími šrámy. Dál tedy vesele ničme vše, co funguje a je dětem ku prospěchu. Nejprve to byly školky, pak pediatrická síť a školní lékařská péče a teď i Klokánky. (pozn.: Článek vyšel dne 22. 4. 2014 pod názvem „Konec dětských Klokánků aneb co funguje, zničte“ v MF DNES na str. A 15.)
Z rozhodnutí MPSV
„Činnosti sociální pracovnice v zařízení Klokánek Smržovka zajišťuje paní Bc. Veronika Machová, která v souladu se standardy kvality pro činnost ZDVOP podle přílohy č. 3 k prováděcí vyhlášce splňuje odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110 odst. 4 zák. č. 108/2006 Sb. V rozporu s výše citovaným závazným standardem kvality pro činnost ZDVOP, který je obsažen v kritériu 6b v příloze č. 3 k prováděcí vyhlášce, však Bc. Machová nevykonává činnost sociální pracovnice v zařízení Klokánek Smržovka na základě pracovní smlouvy v pracovním poměru v rozsahu úvazku 1,0 (tj. v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby, která činí 40 hodin týdně), ale pouze na základě dohody o pracovní činnosti podle § 76 zákoníku práce v rozsahu
2,5 hodiny týdně. Odborná péče sociálního pracovníka tak není v zařízení Klokánek Smržovka zajištěna prostřednictvím zaměstnance v plném pracovním poměru, ale pouze zaměstnankyní pracující mimo pracovní poměr na základě dohody o pracovní činnosti, a to navíc jenom v rozsahu 1/16 stanovené týdenní pracovní doby. Je sice pravdou, že v souladu s čl. II bod 12 Přechodných ustanovení k části první zákona č. 401/2012 Sb. platí pro ZDVOP a pověřené osoby provozující ZDVOP povinnost řídit se standardy kvality podle prováděcí vyhlášky nejpozději 31. 12. 2014. To je však třeba vnímat jako nejzazší datum, od kterého je nezbytné plnit veškeré standardy kvality pro výkon sociálně-právní ochrany dětí v plném rozsahu a od kterého bude možné případné porušování standardů kvality rovněž postihovat jako porušení povinností pověřené osoby, které pro ni vyplývají z vydaného pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Nicméně již nyní (respektive zpětně od 1. 1. 2013) je třeba na standardy kvality upravené prováděcí vyhláškou pohlížet jako na závazné, vyžadovat jejich dodržování a přihlížet k nim při posuzování toho, zda konkrétní ZDVOP splňuje podmínky pro výkon sociálně-právní ochrany dětí, či nikoli. Navíc je žádoucí připomenout, že stejné požadavky na zajištění činnosti sociálního pracovníka ZDVOP, které jsou od 1. 1. 2013 upraveny v rámci standardů kvality v prováděcí vyhlášce, obsahovalo již Metodické doporučení MPSV č. 1/2011 ze dne 11. 2. 2011… K dané otázce je možné z Metodického doporučení MPSV č. 1/2011 citovat: „Pokud se jedná o odbornou péči sociálního pracovníka, je nezbytné, aby se jednalo o péči poskytovanou osobou, která je v řádném pracovním poměru k ZDVOP nebo ke zřizovateli ZDVOP a která splňuje podmínky odborné způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka stanovené
v § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nepostačuje proto, jestliže by odborná péče sociálního pracovníka byla zajišťována osobou, která se ZDVOP spolupracuje pouze externě mimo pracovní poměr“ … (pozn. red.: Bohužel z toho vyplývá, že i zbývajících 7 rodinných Klokánků bude koncem roku úřady zrušeno, neboť jim do rodiny těžko můžeme „nasadit“ sociálního pracovníka.) …
Pokud jde o Klokánek Moravany, v rozhodnutí se konstatuje, že „paní Zemčíková splňuje podmínky odborné způsobilosti pro poskytování sociálně-právní ochrany dětí podle § 49a zákona č. 359/1999 Sb. Pan Zdeněk Zemčík vykonává osobní péči o svěřené děti na základě pracovní smlouvy s pracovní dobou pondělí až pátek od 8.00 do 16.00 hodin, a jelikož dosud nesplňuje podmínky odborné způsobilosti pro poskytování sociálně-právní ochrany, vykonává v pracovní době činnost pod dozorem paní Hany Zemčíkové. Ve zbývajícím čase, který není pokryt shodnou pracovní dobou manželů Zemčíkových, zajišťuje osobní péči o svěřené děti pan Zdeněk Zemčík na základě dobrovolnické smlouvy, ale již bez dozoru odborně způsobilé osoby. Pan Zemčík nastoupil od ledna 2014 do kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách v rozsahu 200 hodin, který by měl absolvovat do konce měsíce května 2014. Problém v zajištění osobní péče o děti svěřené do péče tohoto ZDVOP spočívá v současné době v tom, že pan Zemčík nesplňující podmínky odborné způsobilosti poskytuje sociálně-právní ochranu bez dozoru odborně způsobilé osoby ve dnech pracovního klidu a dále v pracovních dnech od 16 hodin do 8 hodin ráno následujícího dne. Ačkoli v této době nepracuje pan Zemčík jako zaměstnanec, je podstatné, že i jako dobrovolník se podílí na přímém poskytování sociálně-právní ochrany, a proto mimo stanovenou pracovní dobu musí podléhat dozoru jiné odborně způsobilé osoby, jak požaduje § 49a odst. 5 zákona č. 359/1999 Sb.“, konec citátu. (pozn. red.: Manželé Zemčíkovi jsou dlouholetí zkušení pěstouni a žijí spolu i mimo pracovní dobu. Ale standardům kvality MPSV bohužel nevyhovují.)
Za nalezení rodiny – pokuty!
Ministerstvo práce a sociálních věcí svými rozhodnutími ze dne 25. 2. 2014 a ze dne 13. 3. 2014 potvrdilo rozhodnutí Krajských úřadů v Plzni a v Hradci Králové, jimiž nám byly uloženy pokuty ve výši 160 000 Kč (Plzeň) a 100 000 Kč (Hradec Králové). Obě pokuty nám byly uloženy za údajné porušení § 19a odst. 1 písm. d) s odůvodněním, že jsme neoprávněně zprostředkovali pěstounskou péči a osvojení, a tím „zcela nepřijatelně zasáhli do výlučné pravomoci orgánů sociálně-právní ochrany dětí při zprostředkování náhradní rodinné péče“. V prvním případě (Plzeň) se jedná o to, že jsme koncem roku 2012, kdy to zákon ještě umožňoval, zřídili rodinné Klokánky ve Sloupu v Čechách a ve Volyni a přemístili jsme sem děti, pro které stát neměl náhradní rodinu a které neměly ani šanci na návrat do vlastní rodiny. Ve druhém případě (Hradec Králové) je nám kladeno za vinu, že jsme na žádost matky Ukrajinky našli prověřenou osvojitelskou rodinu pro její dceru, která byla umístěna do kojeneckého ústavu a která by zřejmě byla přemístěna do sirotčince na Ukrajině, čehož se matka, která se musela vrátit na Ukrajinu, velmi obávala. Uváděla také, že narození dítěte musí utajit před svou rodinou, jinak by se tam nemohla vrátit. Jako přitěžující okolnost MPSV vyhodnotilo, že jsme se údajně snažili narození dítěte utajit před rodinou matky, tj. před širší rodinou narozeného dítěte, žijící na Ukrajině. Přála si to však matka, a to z vážných důvodů. A tak to, co v jiných zemích je běžné, že neziskové organizace vyhledávají náhradní rodiny pro opuštěné děti, je u nás pomalu zločin. Například na Slovensku je dáno přímo zákonem, že nenajde-li do určité doby v řádu měsíců náhradní rodinu stát, je povinnost příslušných úřadů požádat o to pověřené neziskové organizace. Ve Velké Británii, na kterou se tvůrci novely stále odvolávali, se na nalezení náhradních rodin, kterých i tam je nedostatek, také podílejí neziskové organizace, které dokonce fotografie dětí s jejich charakteristikou uveřejňují na svých internetových stránkách, viz např. stránky Britské asociace pro adopci a pěstounství https://www.bemyparent.org.uk/. Pokud se klikne na „Start Searching“, ukážou se přímo profily dětí. Ale v České republice je výsostná pravomoc úřadů důležitější než to, jestli dítě stráví dětství v ústavu nebo v rodině. Přes krásné řeči o tom, že dítě musí vyrůstat v rodině, ne v ústavu. FOD našel náhradní rodinu pro stovky handicapovaných dětí, pro které ji neměl stát. U nás ale platí heslo „Pro dobrotu na žebrotu“.
Akce na podporu FOD a Klokánků
Stavaři dětem pošesté – 319 403 Kč!
Dne 7. 12. 2013 zorganizovali stavaři manželé Elena a Roman Lennerovi v Hejnicích v Bazilice Navštívení Panny Marie již pošesté benefiční koncert ve prospěch Klokánků. Tentokrát zazněla Rybova Česká mše vánoční. Stavaři Libereckého kraje a další dárci podpořili letos tuto krásnou benefiční akci částkou ve výši 319 403 Kč! Prostřednictvím šeků bylo vybráno 295 000 Kč, návštěvníci koncertu vložili do pokladničky 23 903 Kč a smlouvou o reklamě se získalo 10 000 Kč. Děkujeme mnohokrát organizátorům manželům Lennerovým, všem dárcům a sponzorům, účinkujícím i představitelům baziliky. Všech šest benefičních koncertů přineslo Klokánkům již téměř dva miliony korun (1 913 603 Kč)! DĚKUJEME!

Klokánkovi do kapsičky
Za období od počátku 2. pololetí roku 2013 činí výtěžek kasiček, umístěných za podpory společnosti Alliance Healthcare s.r.o. v lékárnách, 69 130 Kč. Děkujeme mnohokrát všem dárcům, kteří do našich kasiček přispěli, a lékárnám za pokračování veřejné sbírky. Výtěžek z pokladniček je určen na podporu projektu Klokánek v Kroměříži a v Chomutově.
DĚKUJEME!

Máme nové webové stránky!
Pan David Horký a jeho společnost QCM nám dali krásný vánoční dárek – novou a moderní webovou prezentaci Fondu ohrožených dětí. Nové stránky, které se nám moc líbí, nám QCM vytvořila plně sponzorsky a z vlastní iniciativy. Jejím cílem bylo, aby náš nový web přispěl k obecnému povědomí o dané problematice a přivedl Fondu nové dárce a sponzory, kterým není osud ohrožených dětí lhostejný (www.fod.cz/).
DĚKUJEME!

QCM patří již 12 let mezi přední dodavatele webových aplikací, internetových stránek a systémů pro správu veřejných zakázek. Řídí se zásadou, že je třeba vždy nejprve naslouchat a porozumět požadavkům klientů a pak navrhnout optimální řešení na míru (www.qcm.cz).

Křest kalendáře FOD
Dne 18. 11. 2013 se uskutečnil v Botanické zahradě v Praze-Troji v prostorách skleníku Fata Morgana slavnostní křest již osmého ročníku Kalendáře FOD 2014 s autentickými příběhy dětí z Klokánků s dobrým koncem. Kalendář pokřtila a živě zazpívala paní Monika Absolonová, moderovala paní Štěpánka Duchková. Zazpívaly i děti z Klokánku Hostivice. DĚKUJEME!

Vánoční koncert Mr. Muzikál
Dne 26. 11. 2013 se z iniciativy zpěváka Radima Schwaba uskutečnil již podruhé v Divadle Brodway v Praze Vánoční benefiční koncert Mr. Muzikál, věnovaný FOD a jeho sponzorům a příznivcům. Na koncertě zazněly krásné melodie z českých i světových muzikálů i další písně v podání Petry Janů, Ilony Csákové, Leony Machálkové a Radima Schwaba. Divadlo bylo zcela plné a diváci nadšeni. DĚKUJEME!

Strom splněných přání v Olympii v Brně
V prosinci 2013 se opět rozsvítil Strom splněných přání v brněnské Olympii, který všem dětem z Klokánků přinesl vysněné dárky a splnil tak jejich vánoční přání. Návštěvníci zakoupili téměř všechny dárečky, které děti nakreslily jako své přání od Ježíška. Ty zbývající pak dokoupil organizátor Stromu – brněnská Olympie. Děkujeme mnohokrát brněnské Olympii i návštěvníkům, kteří dárečky pro děti z Klokánků zakoupili. Udělali jim tím velikou radost! DĚKUJEME!

První dáma podporuje FOD!
Manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová přijala dne 10. 4. 2013 na Hradě předsedkyni FOD Marii Vodičkovou. Zajímala se o činnost FOD, zejména o Klokánky i o novelu. Od té doby navštívila již tři Klokánky – v Hostivici (19. 6. 2013), v Ústí nad Labem (25. 10. 2013) a v Olomouci (5. 3. 2014) a dne 18. 5. 2014 také náš Azylový dům v Plzni. Dne 29. 6. 2013 nám paní Zemanová předala při slavnostním otevření zrekonstruovaného zimního stadionu v Uherském Hradišti šek na 250 tisíc korun. Podpora první dámy nás velmi těší a je pro nás velkou ctí. DĚKUJEME!

Cena Rodiny 2012 – 1. místo pro Klokánek!
První místo v prvním ročníku ankety „Cena Rodiny“ 2012 získal v kategorii Společnost rodiny Fond ohrožených dětí za projekt Klokánek, na druhém místě se umístily SOS dětské vesničky a třetí místo získaly Rodinné pasy. V kategorii Osobnost rodiny se na prvním místě umístil prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc., na druhém místě Tereza Maxová, nadace Fashion for Kids a na třetím místě Marie Vodičková. Organizátor této akce – portál Rodina.cz – na svých stránkách uvádí, že hlavním smyslem Ceny rodiny je upozornit na nepřehlédnutelné aktivity, tvorbu, produkty, projekty a činnost, které podporují rodiče, děti a rodiny vůbec. Výsledky vzešly z internetového hlasování (včetně nominací) návštěvníků portálu Rodina.cz, viz www.rodina.cz/clanek9138.htm. Je to pro FOD a Klokánek velká čest a psychická podpora. DĚKUJEME!

Řád Vavřínu 2014 pro FOD
Hospodářská komora České republiky rozdala dne 3. 4. 2014 v pražském Grand Hotelu Bohemia již potřetí Řády Vavřínu. Oceněno bylo celkem23 osobností, které nominovala široká veřejnost a složky Hospodářské komory České republiky. Řád zlatého Vavřínu získala i předsedkyně FOD Marie Vodičková, a to za projekt Klokánek a další aktivity Fondu ohrožených dětí, viz www.vavriny.cz/rad-vavrinu-2014. I toto ocenění je pro nás velká čest a morální podpora. DĚKUJEME!

24 let FOD v číslech
V letech 1990 až 2013 Fond ohrožených dětí
• nalezl náhradní rodinu pro 651 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 118 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu,
• řešil celkem 50 056 případů ohrožených dětí,
• v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 019 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů,
do Klokánků bylo umístěno celkem 5 022 dětí, z toho 1 186 bylo mladších tří let,
6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).
Složenka
Ke každému zpravodaji zasílanému našim členům přikládáme složenku znějící na náš běžný účet číslo 684596/0300. Přiloženou složenkou můžete uhradit členský příspěvek za rok 2012 i 2013. Podle stanov FOD se členské příspěvky platí nejméně 1x ročně v dobrovolné výši. Členský příspěvek nemusí platit ten, kdo v témže roce přispěl na naši celonárodní sbírku, tj. na číslo účtu 3055103/0300. DĚKUJEME!
 VÝDAJE FOD NA JEDNOTLIVÉ SMĚRY ČINNOSTI V ROCE 2013

PŘÍJMY FOD V ROCE 2013

ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI FOD ZA ROK 2013
 • v r. 2013 získalo prostřednictvím FOD náhradní rodinu 30 dětí ve stáří od 4 dnů do 17 let,
 • naše pobočky řešily v r. 2013 celkem 3 050 případů, které se týkaly 4 878 dětí, z toho 212 z důvodů týrání, 77 pohlavního zneužívání, 612 závažného zanedbávání, 1 001 bytové nouze, 1 855 rozvodových sporů a 1 870 z důvodu hmotné nouze,
 • v našich pěti azylových domech s celkovou kapacitou 126 míst našlo v r. 2013 útočiště 109 rodin s celkem 206 dětmi, přičemž 91 rodin bylo nutno odmítnout pro nedostatek kapacity,
 • v roce 2013 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 1 211 dětem, z toho nově přijato bylo 704 dětí (o 189 víc než v r. 2012), z nichž 179 bylo mladších tří let. V průběhu roku odešlo 652 dětí (domů se vrátilo 55 % dětí, do péče druhého rodiče přešla 3 %, do azylového domu s rodičem jich odešlo 8 %, do náhradní rodinné péče přešlo 20 %, po dosažení zletilosti odešla 2 % dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 12 % dětí). Průměrná doba pobytu byla šest měsíců, přičemž 28 % dětí odešlo do měsíce, 22 % do tří měsíců a 15 % do půl roku. Pro nedostatek kapacity jsme byli nuceni odmítnout příjem 628 dětí,
 • dne 31. 10. 2013 nám anonymní matka s pomocí naší krizové linky 776 833 333 předala své novorozené miminko Martínka,
 • v roce 2013 zaniklo v důsledku novely 9 rodinných Klokánků (provozovaných přímo v rodinách našich zaměstnanců), protože krajské úřady jim nevydaly nové pověření k další činnosti. V sedmi případech si „klokaní“ rodiny vzaly svěřené děti do pěstounské péče, v jednom případě byly předány tzv. rychlým předběžným opatřením do dětského domova, v jednom případě byly vráceny otci, ke kterému nechtěly,
 • v roce 2013 došlo v důsledku novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. účinné od 1. 1. 2013 ke snížení a opožděnému vyplácení státního příspěvku na děti v Klokánkách i ke snížení dotací na jejich provoz celkem o 21 milionů korun. Nebyli jsme proto schopni včas vyplácet mzdy našim zaměstnancům. Mzdy se proto opožďovaly po celý rok 2013 až o tři měsíce,
 • v červenci 2013 jsme uspořádali letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo celkem 77 dětí z pěstounských rodin a z Klokánků. V průběhu letních prázdnin jsme v našem středisku Chabajda v Praze 8 uskutečnili 4 turnusy týdenních poradensko-relaxačních pobytů, kterých se zúčastnilo celkem 20 pěstounských rodin (26 dospělých a 59 dětí).
ODKAZY PRO OHROŽENÉ DĚTI
In memoriam s úctou děkujeme zesnulé paní Drahomíře RYBÁŘOVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 298 228 Kč a zesnulé paní Anně KOHOUTOVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 224 146 Kč.
NADAČNÍ DARY PŘIJATÉ OD 1. 10. 2013 DO 31. 3. 2014
Nadace AGROFERT HOLDING (420 000 Kč), Nadace NAŠE DÍTĚ (50 000 Kč), Nadační fond VĚTRNÍK (40 000 Kč), Nadace MALÝ NOE (26 932 Kč), Nadační fond KALICH (24 000 Kč), Nadace ČESKÉ POJIŠŤOVNY (21 960 Kč) a Nadace POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA (13 000 Kč) DĚKUJEME!
DOTACE MINISTERSTVA, KRAJŮ, MĚST, OBCÍ A ORGANIZACÍ
MPSV – dotace na sociální služby pro rok 2014 (27 310 000 Kč), statutární město OPAVA (750 000 Kč), město KRNOV (384 000 Kč), statutární město OLOMOUC (306 000 Kč), město PROSTĚJOV (100 000 Kč), město BRUNTÁL (90 000 Kč), DZOB s.r.o. (70 000 Kč), město KLATOVY (50 000 Kč), město JANOVICE nad Úhlavou (40 000 Kč), město SUŠICE (35 000 Kč), statutární město TEPLICE (20 000 Kč), město NÝRSKO (19 500 Kč), město LITOMĚŘICE (19 000 Kč), obec MODRAVA (15 000 Kč), město MOHELNICE (12 000 Kč), město KROMĚŘÍŽ (10 350 Kč) a město ŠUMPERK (10 000 Kč) DĚKUJEME!
NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY OD 1. 10. 2013 DO 31. 3. 2014
NEW YORKER CZ s.r.o. (878 796 Kč – textilní zboží), EFES s.r.o. (501 291 Kč – ovoce a zelenina), RADIO BEAT (434 995 Kč – spoty na DMS – pro Klokánek Hostivice), KIMBERLY – CLARK s.r.o. (362 457 Kč – plenky Huggies), VEBA, textilní závody a.s. (183 618 Kč – povlečení, ručníky), LEKKERLAND Česká republika s.r.o. (112 018 Kč – potraviny), paní PhDr. Dagmar CRUZOVÁ (85 000 Kč – občerstvení, nápoje a cukroví na akci 15 let FOD v Kroměříži, dárky a oblečení pro děti), ANN CHRISTINE CZ, s.r.o. (84 513 Kč – textilní zboží), OLMA Olomouc a.s. (76 999 Kč – průběžně mléčné výrobky), NADĚJE o.s. (69 200 Kč – potravinová pomoc), Nadace MALÝ NOE (67 649 Kč – vybavení Klokánku Olomouc v rámci projektu Pokojíček), TRANSFORWARDING a.s. (64 111 Kč – dětské postýlky), KNAUF PRAHA s.r.o. (60 208 Kč – materiál a doprava), CTR ALBERTOV a.s. (53 094 Kč – vysavače, žehličky), MICHAL BRANDLDRŮBEŽÍ SEN (50 000 Kč – potravinářské výrobky), ALLWINDOOR s.r.o. (49 530 Kč – výměna oken v AD Plzeň), MIELE TECHNIKA s.r.o. (41 007 Kč – 4 ks myček nádobí), CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA s.r.o. (39 000 Kč – mléčné výrobky), TESCO STORES ČR a.s. (38 950 Kč – drogistické zboží), DK OPEN s.r.o. (35 754 Kč – pečivo), NAĎA – zdravotnická prodejna (35 197 Kč – dětská obuv), X-TRADER CZ s.r.o. (35 000 Kč – dětské stavebnice), Nadace AGROFERT HOLDING (30 000 Kč – mléčné výrobky), B & P s.r.o. (30 000 Kč – zpracování a likvidace odpadu), DAMCO CZECH REPUBLIC s.r.o. (30 000 Kč – drobné vybavení bytů a vánoční dárky), pan Tomáš MAKAL (30 000 Kč – výrobky), paní Mgr. Dagmar SUCHÁNKOVÁ (29 900 Kč – vitamíny, šampóny), CTR Albertov a.s. (29 039 Kč – pračka, chladnička, televize), LASSELBERGER s.r.o. (26 603 Kč – keramické obklady), eBRANA s.r.o. (24 990 Kč – internetové řešení a školení), FRISÖR KLIER SPRÁVNÍ s.r.o. (23 600 Kč – stříhání dětí), pan Martin HLOUŠEK (22 826 Kč – dárky), CAG s.r.o. (22 019 Kč – výroba a montáž interiérových dveří), CK BETA-TOUR s.r.o. (22 000 Kč – zájezd pro náhradní rodinu), JONES LANG LASALLE (21 781 Kč – koberce a jejich výměna), CK JINA Jitka Navrátilová – cestovní kancelář (21 000 Kč – zájezdy do termálních lázní), OMV ČR s.r.o. (20 532 Kč – sklenice a maňásky), Employee Association of the Embassy od the United States od America (20 000 Kč – nábytek), paní Marie TEPLÁ (18 747 Kč – riflové oblečení zn. Franco), BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. (15 500 Kč – vánoční dárky), SVÁŘECÍ TECHNIKANÁŘADÍ s.r.o. (15 500 Kč – rádia a lampy), pan Antonín DROZDA (15 428 Kč – deratizační a dezinfekční služby), paní Anna PLÁNIČKOVÁ (15 039 Kč – obuv), pan Michael JOHN (15 000 Kč – knihy), MELITRADE a.s. (15 000 Kč – drogerie), pan Petr NOVÁK (14 370 Kč – hodinky), PONNATH ŘEZNIČTÍ MISTŘI s.r.o. (14 202 Kč – výrobky), FABBRO s.r.o. (14 072 Kč – vánoční dárky), město JINDŘICHŮV HRADEC (13 363 Kč – DVD přehrávače a dětské osušky), KAMPOS s.r.o. (12 100 Kč – automatická pračka 2 ks), EXITERIA s.r.o., provozovatel e-shopu MT-nábytek (11 000 Kč – nábytek z masivu), INTERNET MALL a.s. (10 791 Kč – kombinovaná chladnička), ACTIVA s.r.o. (10 426 Kč – kancelářské a školní potřeby), Agentura MAJA s.r.o. (10 305 Kč – pneumatiky, disky a montáž na služební auto), K-GAS s.r.o. (10 000 Kč – notebook HP), paní Ivana KNAPOVÁ (10 000 Kč – dárky), pan Ing. Radim PROCHÁZKA (10 000 Kč – poukaz na dětskou obuv), HUSKY CZ s.r.o. (oblečení, stany, spacáky, karimatky, křesílka), CHANCE 4 CHILDREN (oblečení v průběhu roku), INTERNÁTNÍ a.s. Zlín (celoroční bezplatné parkování služebního vozidla), JUDr. Věra NERADOVÁ Ph.D. advokátní kancelář (právní zastoupení FOD ve sporu o dítě z Klokánku), LEGO PRODUCTION s.r.o. (1 579 kusů), STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ Teplice, odloučené pracoviště Duchcov (vymalování a nátěry v prostorách AD FOD Košťany) a VESETA, spol. s.r.o. (limonády – 1 140 ks) DĚKUJEME!
NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ OD 1. 10. 2013 DO 31. 3. 2014
LETIŠTĚ PRAHA a.s. (300 000 Kč), MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ČR s.r.o. prostřednictvím DANTION FRO MAECENATA STIFTUNG (10 000 EUR – 265 950 Kč), MAJOR OAK CZ s.r.o. (217 800 Kč), MARY KAY (CZECH REPUBLIC) (210 620 Kč), ZEB/ROLFES.SCHIERENBECK.ASSOCIATES GMBH, organ. složka (5 000 EUR – 133 865 Kč), PRICEWATERHAUSECOOPERS Česká republika s.r.o. – společnost a zaměstnanci (110 000 Kč), CS DEVELOPMENT s.r.o. (100 000 Kč), pan Petr JANDA (100 000 Kč), PROINTERIER s.r.o. (100 000 Kč), pan Zdeněk PROKOP (100 000 Kč), BOMTON STUDIA a.s. (80 000 Kč), SUDOP GROUP a.s. (80 000 Kč), VALBEK–EU a.s., (80 000 Kč), pan Roman VOSÁHLO (80 000 Kč), BOHEMIANS PRAHA 1905 a.s. (72 000 Kč), ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, o.s. (71 500 Kč), iVÝZKUMY.cz (70 000 Kč), SKF CZ a.s. (70 000 Kč), C & A MODA s.r.o. (66 913 Kč), pan  JUDr. Pavel LAKATOŠ (60 000 Kč), MÍČA & HARAŠTA s.r.o. (60 000 Kč), PIVOT a.s. (60 000 Kč), POVODÍ MORAVY s.p. (52 000 Kč), paní Michaela BOLEKOVÁ (50 000 Kč), pan Roman Filip CINK (50 000 Kč), FARMAK a.s. (50 000 Kč), FK DUKLA PRAHA a.s. (50 000 Kč), GEORADIS s.r.o. (50 000 Kč), pan Gregory Pierre GRZEGOROWSKI (50 000 Kč), pan Andreas HOFINGHOFFER (50 000 Kč), I3 CZ s.r.o. (50 000 Kč), KVADRIKA s.r.o. (50 000 Kč), paní Růžena LIŠKOVÁ (50 000 Kč), paní Miroslava MADRYOVÁ (50 000 Kč), paní Blanka MOTEJLOVÁ (50 000 Kč), pan Ing. Bronislav ONDRA (50 000 Kč), PENGUIN CZ s.r.o. (50 000 Kč), RITTER ELEKTRO CZ (50 000 Kč), SYNETT s.r.o. (50 000 Kč), pan Jakub ŠNAJDER (50 000 Kč), TEPER IMPORT s.r.o. (50 000 Kč), BREX s.r.o. (40 000 Kč), GEM SYSTEM a.s. (40 000 Kč), KOMFORT a.s. (40 000 Kč), KOVOTEX v.d.i. (40 000 Kč), TRANSFINANCE a.s. (40 000 Kč), VILIKUS s.r.o. (40 000 Kč), pan Zbyněk VOTOČEK (40 000 Kč), ŽALUZIE NEVA s.r.o. (40 000 Kč), PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o. (38 190 Kč), pan Ing. Jindřich FRANC (33 333 Kč), paní Hana HONSOVÁ a kolegové ze zaměstnání (32 640 Kč), pan Jaroslav FLÉGR (32 000 Kč), MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 z akce „MYSLÍME NA VÁS“ (31 200 Kč), BÖLLHOFF s.r.o. (30 000 Kč), pan Ing. Lubomír BUŇKA (30 000 Kč), paní Alena DUNOVSKÁ (30 000 Kč), ELEKTROMĚRY s.r.o. (30 000 Kč), paní MUDr. Jitka HOMOLÁČOVÁ (30 000 Kč), pan Milan CHOVANEC (30 000 Kč), IBR CONSULTING s.r.o. (30 000 Kč), INVESTIČNÍ KLUB a.s. (30 000 Kč), KONZULTA BRNO a.s. (30 000 Kč), paní Daniela LEHÁROVÁ (30 000 Kč), MAXPROGRES s.r.o. (30 000 Kč), MÚZO s.r.o. (30 000 Kč), pan Radovan OCHVAT (30 000 Kč), pan Jaroslav a paní Eva OTENŠLÉGROVI (30 000 Kč), PAKRA ZF – SERVIS s.r.o. (30 000 Kč), PRVNÍ PLZEŇSKÁ GALVANOVNA s.r.o. (30 000 Kč), pan Zbyněk RAIDA (30 000 Kč), SALVIA TOUR – cestovní kancelář s.r.o. (30 000 Kč), paní Věra VLACHOVÁ (30 000 Kč), ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. (30 000 Kč), ARTIN s.r.o. (29 000 Kč), pan Radim BLÁHA (25 000 Kč), pan Dan BLAHO (25 000 Kč), pan Pavel CAPOUCH (25 000 Kč), FORNAXA–TĚSNĚNÍ s.r.o. (25 000 Kč), FREZITE s.r.o. (25 000 Kč), pan Petr HANZAL (25 000 Kč), HRUŠOVANSKÁ LÉKÁRNA s.r.o. (25 000 Kč), CHEMELEK s.r.o. (25 000 Kč), paní Milena CHLUMSKÁ (25 000 Kč), KEY PROMOTION s.r.o. (25 000 Kč), pan Ing. Roman KŘIČEK (25 000 Kč), pan Jaroslav MATŮŠŮ (25 000 Kč), pan Milan MIZUN (25 000 Kč), PROFIT s.r.o. (25 000 Kč), pan Ladislav PŮČEK (25 000 Kč), RSJ a.s. (25 000 Kč), pan Petr STACH (25 000 Kč), YATE s.r.o. (25 000 Kč), ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. (24 604 Kč), BRNĚNSKÁ TOVÁRNA PLSTÍ s.r.o. (23 000 Kč), zaměstnanci hypermarketu GLOBUS Zličín (22 002 Kč), PRAGOS AUTO s.r.o. (21 000 Kč), ACI – AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s.r.o. (20 000 Kč), pan Prof. Jiří BĚLOHLÁVEK (20 000 Kč), BEMETT a.s. (20 000 Kč), BESMONT s.r.o. (20 000 Kč), BESTA-BERNÝ s.r.o. (20 000 Kč), BOHEMIA TOUR CZECH REPUBLIC s.r.o. (20 000 Kč), paní Miroslava BRADOVÁ (20 000 Kč), C-ENERGY BOHEMIA s.r.o. (20 000 Kč), DAYS MENU s.r.o. (20 000 Kč), DELCAM BRNO s.r.o. (20 000 Kč), pan Eduard DVOŘÁK (20 000 Kč), FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o. (20 000 Kč), GRASS CZECH s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Jiří HANZAL (20 000 Kč), pan Martin HORÁK (20 000 Kč), paní Ivana HORÁKOVÁ (20 000 Kč), pan Vít HORČIČKA – ZEMNÍ PRÁCE, INVELT ELEKTRO s.r.o. (20 000 Kč), ISOLIT–BRAVO s.r.o. (20 000 Kč), pan Vladimír KADLEC (20 000 Kč), paní Kristina KADLEČÍKOVÁ (20 000 Kč), paní Ing. Jana KEJVALOVÁ (20 000 Kč), KEY PLASTICS Janovice (20 000 Kč), KODAP s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Pavel KOŘÍNEK (20 000 Kč), pan MUDr. Vít KUBA (20 000 Kč), KUBICA – ZAJÍC advokátní kancelář (20 000 Kč), paní MUDr. Olga KUBÍČKOVÁ (20 000 Kč), pan Rostislav LANSPERK (20 000 Kč), LIVESPORT s.r.o. (20 000 Kč), paní Markéta LUKEŠOVÁ (20 000 Kč), MASS CZ s.r.o. (20 000 Kč), pan Josef MAŠEK (20 000 Kč), pan Ing. Oldřich MICHERA (20 000 Kč), paní Vlasta MIKLUŠÁKOVÁ (20 000 Kč), paní Drahoslava MRÁZOVÁ (20 000 Kč), N.KO s.r.o. (20 000 Kč), NEV – DAMA obchodní značka Cestovní kanceláře FISCHER a.s. (20 000 Kč), NOVÁK & PARTNER s.r.o. (20 000 Kč), P – MONT s.r.o. (20 000 Kč), PODLAHY LIŠKA s.r.o. (20 000 Kč), PRO.MED.CS Praha a.s. (20 000 Kč), pan Jaroslav PŘICHYSTAL (20 000 Kč), PŘÍHODA s.r.o. (20 000 Kč), paní Bohuslava RAIDOVÁ (20 000 Kč), RAVIKON a.s. (20 000 Kč), nakladatelství SAGIT s.r.o. (20 000 Kč), SELECTA PACOV a.s. (20 000 Kč), SELM MORAVA s.r.o. (20 000 Kč), SICO s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Milan ŠMÍD (20 000 Kč), TK PLUS s.r.o. (20 000 Kč), TOWERS CONSULTING s.r.o. (20 000 Kč), VEGA TRUCKS s.r.o. (20 000 Kč), VERSINO CZ s.r.o. (20 000 Kč), paní Dr. Mária WÁGNEROVÁ (20 000 Kč), paní Magdaléna ZEMANOVÁ (20 000 Kč), Město JINDŘICHŮV HRADEC (18 363 Kč), IHR TECHNIKA s.r.o. (18 000 Kč), paní Mgr. Vladimíra KLÍČOVÁ (17 400 Kč), SB GROUP s.r.o. (17 040 Kč), KARNED TOOLS s.r.o. (17 000 Kč), VOJENSKÉ LESY A STATKY s.p. (16 695 Kč), paní Hana TROUSILOVÁ (16 540 Kč), ÚSTAV INFORMATIKY AV ČR v.v.i. – sbírka od zaměstnanců (16 100 Kč), SZŠ Klatovy (16 000 Kč), SVÁŘECÍ TECHNIKA – NÁŘADÍ, s.r.o. (15 500 Kč), pan Vlastimil AUGUSTA (15 000 Kč), pan Ing. Jiří BÍNA (15 000 Kč), BOIRON CZ s.r.o. (15 000 Kč), BOUDA – MBO s.r.o. (15 000 Kč), ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s. (15 000 Kč), Tereza a Vladimír DUBŠÍKOVI (15 000 Kč), EAST PORT PRAHA s.r.o. (15 000 Kč), EGT EXPRESS CZ s.r.o. (15 000 Kč), ENDURO TEAM (15 000 Kč), Jan EVAN – advokátní kancelář s.r.o. (15 000 Kč), paní MUDr. Jana FABIÁNOVÁ (15 000 Kč), pan Ing. Jiří HLAVÁČ (15 000 Kč), pan Miroslav HRUBÝ (15 000 Kč), INTAX s.r.o. (15 000 Kč), JAS TRANS s.r.o. (15 000 Kč), pan David KONVALINA (15 000 Kč), L.NO s.r.o. (15 000 Kč), LANOS s.r.o. (15 000 Kč), LUŽANSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. (15 000 Kč), pan Jaromír MACHÁČEK – J.A.D., MAKO COLOR s.r.o. (15 000 Kč), pan Oliver MOKRIŠ, OFFICE DEPOT s.r.o. (15 000 Kč), ONDEO SERVICES CZ s.r.o. (15 000 Kč), paní Dagmar PINKASOVÁ (15 000 Kč), ROUS SURGICAL s.r.o. (15 000 Kč), pan Vít ROZSYPAL (15 000 Kč), S–A–S s.r.o. (15 000 Kč), pan Jan SKARYD (15 000 Kč), pan Ing. Lubor SLEZÁK (15 000 Kč), pan Jaroslav SVOBODA (15 000 Kč), pan Jiří ŠÁDEK (15 000 Kč), pan Zdeněk ŠKARKA (15 000 Kč), pan Pavel ŠVANDA (15 000 Kč), TRUMPF PRAHA s.r.o. (15 000 Kč), COMAP s.r.o. (14 301 Kč), pan JUDr. Jiří ONDROUŠEK (14 000 Kč), paní Lenka MIKYSKA (13 560 Kč), paní Stefania a pan Henricus HERMANSOVI (13 484 Kč), zaměstnanci firmy GENPACT (13 400 Kč), SSAB Poland Sp. Z o.o. (13 250 Kč), ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ (13 028 Kč), paní Marie KŘEPELOVÁ (12 670 Kč), paní Marcela BREJCHOVÁ (15 000 Kč), pan Ing. Jiří BŘEZINA (15 000 Kč), pan Ing. Radek COUFAL (15 000 Kč), paní Gabriela DRAHOROVÁ (15 000 Kč), FLANEL 24 s.r.o. (15 000 Kč), pan Martin LABSKÝ (15 000 Kč), pan Martin PETRÁŠ (15 000 Kč), STOMATOLOGIE RIDET s.r.o. (15 000 Kč), pan Stanislav ZINDULKA (15 000 Kč), pan Antonín KREJCÁREK (11 500 Kč), pan Jiří ŠEVČÍK (11 500 Kč), pan Pavel RYCHLÝ (11 111 Kč), pan PhDr. Jiří ČÍRTEK–HRAST CZ (11 000 Kč), JOPPA LOGISTIC s.r.o. (11 000 Kč), pan Karel KOSTELECKÝ (11 000 Kč), SEKO AEROSPACE a.s. (11 000 Kč), manželé VÁCHOVI (11 000 Kč), BBA – MONOLIT s.r.o. (10 500 Kč), paní JUDr. Jindra PAVLÍKOVÁ (10 500 Kč), sdružení ZAJÍČEK NA KONI (10 500 Kč), ZV Odborová organizace pracovníků MěÚ v Unhošti (10 277 Kč) a dary ve výši 10 000 Kč věnovali AJ TECHNOLOGY s.r.o., ALLIANCE HEALTHCARE s.r.o., ANYS s.r.o., APIS s.r.o., ASOLUTION s.r.o., ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o., AUTOLAROS SPEED s.r.o., AUTO LIBEREC s.r.o., AXIM TRADING a.s., BARENTZ s.r.o., BARTOLOTTI & ŠMÍDOVÁ, pan Vratislav BAUDLER, pan Ing. František BENČ, pan Martin BENEŠ, Jiří a Ivana BERANOVI, pan Josef BIČIŠTĚ, BIOCYTOLAB s.r.o., pan Raimund BITTNER– GREEN ENERGO ALFA s.r.o., BOHEMIA KVAOS s.r.o., pan Adolf BORN, pan Ing. Karel BRŮNA, pan Václav BRYCHTA, BURDA AUCTION s.r.o., BW–LINEA s.r.o., CERTUS SPEDITION s.r.o., COMDIS s.r.o., pan Dmitrij CUREV, paní Ing. Nataša ČEGANOVÁ, DEUS s.r.o., DHW s.r.o., pan Michal DRTINA, ELUX s.r.o., ESD OSVĚTIMANY s.r.o., EUROTOP IN s.r.o., EUROVIA CS a.s., paní Kateřina EXNAROVÁ, pan Jiří FANTA, FARMA RYBNÍK – Jaroslav UHER, pan PhDr. Ing. Matěj FICHTNER MBA, pan Ing. Jan FLEISSIG, pan Ing. Jan FRANĚK, GET INDUSTRIAL ASSEMBLY s.r.o., GLOBTRADE AIR s.r.o., GLUTEC SYSTEM s.r.o., GLYDIA s.r.o., GYNEKOLOGICKÉ CENTRUM ŠÁRKA s.r.o., H.B.J.AUDIT s.r.o., paní Ivana HEMERKOVÁ, pan Josef HORŇÁK – HORMA, pan Jiří HORNYCH, paní Jana HRADÍLKOVÁ, pan MUDr. Luděk HROUDA, pan Ing. Petr HRUBEŠ, pan JUDr. František HRUDKA, HRUŠKA s.r.o., HYDRO GAS MANUFAKTURE s.r.o., CHEMPEX – HTE s.r.o., CHODOVAR s.r.o., paní Isabela CHOCHOLOUŠKOVÁ, INVENTIA s.r.o., IVÁNEK–ZEMAN v.o.s., pan Tomáš JANEBA, paní Alice JANEBOVÁ, pan JELÍNEK, pan Vojtěch KAČENA, pan Vladimír KAČER, pan Ing. Richard KALHOUS, KAMÍR a CO s.r.o., paní Veronika KARNBETOVÁ, paní Lenka KAŠKOVÁ, pan MUDr. Karel KLANICA, paní Ing. Zdeňka KLIMKOVÁ, KLUB PŘÁTEL ŠKOLY při ZŠ Melantrichova Prostějov, pan Ing. Milan KOLOUŠEK, KOMDENT s.r.o., KONZUM obchodní družstvo, pan Ing. Petr KOVÁŘ, KOVOVÝROBA KROB s.r.o., pan Jan KOZÁK, pan MUDr. Ondřej KROUPA, KV.ŘEZÁČ s.r.o., paní Věnceslava KYJOVSKÁ, pan Bernard LAINKA, pan J. LÉG, pan Ing. Václav LORENC, LUMINA CZ s.r.o., paní Ing. Božena MACKOVÁ, pan Ing. Ivo MACHAR, paní MUDr. Dana MARKVARTOVÁ, paní Jana MAROUSOVÁ, paní Monika MARTINCOVÁ, paní Ludmila MARVANOVÁ, MBNS s.r.o. – INTERNATIONAL, MERTL AKUSTIKA s.r.o., pan Jan MIKYSKA, MITSUI & CO. Deutschland GmbH Praha, MG ODRA GAS s.r.o., paní MUDr. Michaela MLADĚNKOVÁ, pan JUDr. Jaromír MLEJNSKÝ, pan Miroslav MRÁZEK, pan Petr NECHVÁTAL, NEUMEDICAL s.r.o., NUKLEA MEDICAL CENTER s.r.o., pan Ing. Zbyněk NÝDRLE, ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO OBCE s.r.o., pracovníci OKRESNÍHO SOUDU TEPLICE, OLPET s.r.o., pan Jan ONDRYSKA, paní PharmDr. Jana OPRŠALOVÁ, pan Ing. Marek OREL, ORION OK a.s., pan Marek OTOUPAL, pan J. PÁNEK, pan Petr PECKA, PERFECTA PROGRES s.r.o., PERFO LINEA a.s., paní Marcela PETŘÍKOVÁ, PICHA SAFETY s.r.o., PILA UNION s.r.o., pan Miroslav Jiří PIŠŤÁK, KLJ – komtur Svatolazarské komendy Prostějov, PLASTMONT BUREŠ s.r.o., PLYMER s.r.o., PLZEŇSKÝ PRAZDROJ a.s., PNEU SPÁLENSKÝ s.r.o., pan Pavel POSPÍCHAL, PRAŽSKÉ VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO s.r.o., paní Věra PŘIBYLOVÁ, pan MUDr. Vítězslav PUŽEJ, Q SPOL. s.r.o., RES ONLINE s.r.o., RESTYL s.r.o., paní Kateřina ROUBÍČKOVÁ, paní Helena RYBÍNOVÁ, pan Ing. Pavel ŘEZKA, S A Z s.r.o., pan J. SEMICKÝ, paní Eliška SCHWARZEROVÁ, paní Jeanette SLEZINGEROVÁ, SOLARINVEST – GREEN ENERGY s.r.o., paní MUDr. Zdeňka SOUDKOVÁ, pan Josef STÁREK, STAVOKLIMA s.r.o., STEGO CZECH s.r.o., paní Veronika STROMŠÍKOVÁ, pan Luděk STURALA, pan Lubomír SURÝ, paní Helena SVÁTKOVÁ, SVĚTÝLKO o.p.s., paní Eva SÝKOROVÁ, ŠKAMPA a spol. s.r.o., paní Leona TALSKÁ, TECHNODAT CAE–SYSTEMY s.r.o., paní Jana TESAŘOVÁ, TRIO–D s.r.o., Jiří TUMAKOV s.r.o., TYM PRO FARMACII s.r.o., pan Jaroslav UHER, UNICAREAL s.r.o., pan Petr URBAN, pan Pavel VAJSKEBR, VALET MT s.r.o., VAŇUROVKA s.r.o., pan Václav VAŠKO, VELTEKO s.r.o., VODNÍ ZDROJE LOVOSICE s.r.o., VODOSTAV OSTRAVA s.r.o., pan Tomáš VOTRUBA, VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s., pan Marek VYSTAVĚL, pan Andreas WEBER, pan Ing. Vladimír WÜNSCH – W–INVEST, paní Markéta ZEITHEMLOVÁ a ZNAČKY DUBÍ s.r.o.       DĚKUJEME!
Pozvánka na XXII. členské shromáždění FOD
V sobotu dne 14. června 2014 se od 10.00 hodin (prezence od 9.00 hod.) koná ve Školicím středisku FOD „Chabajda“, Chabařovická 1125/4, Praha 8 – Kobylisy XXII. členské shromáždění Fondu ohrožených dětí.
Na programu je Zpráva o činnosti za rok 2013 a první pololetí roku 2014, Zpráva o hospodaření FOD, Zpráva revizní komise, Plán činnosti na období do dalšího členského shromáždění v roce 2015, informace o dopadech novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, změna FOD na spolek, přijetí nových stanov a volba nových statutárních orgánů FOD.

Za účelem organizačního a technického zajištění členského shromáždění prosíme členy, kteří se jej zúčastní, o potvrzení účasti jakoukoli formou – písemně, osobním sdělením, telefonicky (či faxem) na č. 224 236 655 (příp. 724 667 701) nebo e-mailem na adresu
fod@fod_cz. Děkujeme!

Školicí středisko „Chabajda“ se nachází ve druhém patře budovy, v níž sídlí Klokánek a učňovské středisko ELTODO. Možné spojení MHD: stanice metra „C“ Ládví a poté pěšky nebo jednu stanici autobusem dle mapky nebo stanice metra „C“ Střížkov a odtud jednu stanici autobusy č. 177 a 183 do stanice Štěpničná, poté cca 5 minut chůze sídlištěm kolmo ke stanici na téže straně silnice.
DMS

Zpravodaj FOD – zvláštní číslo 1/2014 (vyšlo v květnu 2014), vydává rada FOD se sídlem: Na Poříčí 1038/6, Praha 1, 110 00, IČ: 00499277, tel./fax: 224 236 655, krizová linka pro ženy, které tají těhotenství: 776 833 333776 833 333, e-mail: fod@fod_cz, www.fod.cz, číslo účtu celonárodní sbírky: 3055103/0300 ČSOB, a.s., divize PS Praha 4, redaktorka: Marie Vodičková; periodický tisk evidován MK ČR pod sp. zn. E 15770