Aktuality

19. 10. 2021

2021

Fond ohrožených dětí mnohokrát děkuje všem dárcům za jejich podporu, neboť jen díky ní můžeme  pomáhat ohroženým dětem. Je nám líto, že z technických důvodů jsme schopni jmenovitě uvést jen dárce od pěti tisíc...

19. 10. 2021

Volná kapacita v Klokánku

 Volná kapacita v Klokánkách ke dni 19. 10. 2021

30. 09. 2021

2020

Fond ohrožených dětí mnohokrát děkuje všem dárcům za jejich podporu, neboť jen díky ní můžeme  pomáhat ohroženým dětem. Je nám líto, že z technických důvodů jsme schopni jmenovitě uvést jen dárce od pěti tisíc...

09. 07. 2021

Zápis z jednání XXIX. členského shromáždění FOD konaného 19. 6. 2021

Zasedání členského shromáždění svolal statutární orgán FOD – Předsednictvo FOD umístěním pozvání na webové stránky FOD 30 dnů před termínem konání a následně písemným pozváním poštou na kontaktní adresu členů FOD...

22. 06. 2021

Zpráva o činnosti za rok 2020

Výroční zpráva FOD za rok 2020 byla projednána a schválena na XXIX. členském shromáždění Fondu ohrožených dětí dne 19. 6. 2021 v prostorách Klokánku Hostivice 

18. 06. 2021

OCENĚNÉ VÝTVARNÉ PRÁCE ze soutěže v I. pololetí 2021

Děkujeme pedagogů a všem autorům úžasných obrázků, které nám zaslali do naší soutěže „Obrázek, který udělá radost hned dvakrát“. 

09. 06. 2021

Akreditovaný KKPSS – vyhlášený kurz pro veřejnost září – prosinec 2021

Fond ohrožených dětí nabízí pro zájemce z řad široké veřejnosti KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH akreditace č. A2021/0171-PK (v rozsahu 202 hodin) dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o...