Zpravodaj 1/2005

Obsah
FOD už 15 let spolu s Vámi pomáhá ohroženým dětem

Deset dětí „nikoho“ už je „někoho“!

Odběr Na vlastní oči

Z dopisů nejmilejších:

O dětech z Klokánků

Opilá matka, opilá babička

Jediné řešení – sebevražda

„Už tě nechceme“

Klokánky dostaly zelenou!

10 let sbírky a partnerství s Proximity Prague

15 let FOD v číslech

Hlavní události 15-ti let FOD

Nejvyšší finanční dary přijaté od 16. 10. 2004 do 31. 3. 2005

Největší věcné dary

Honorář pro ohrožené děti

Odkazy pro ohrožené děti

Výrok auditora

Ze zprávy o činnosti FOD za rok 2004

Pobočky FOD

Vážení a milí členové, opět uběhlo půl roku a my Vám chceme znovu vyjádřit náš velký vděk za Vaši hmotnou i morální podporu a prostřednictvím zpravodaje Vás informovat o naší činnosti a o konkrétních dětech, kterým jsme se snažili pomoci. Protože v těchto dnech uplynulo právě 15 let od vzniku FOD, pojali jsme tento zpravodaj také jako přehled toho, co nejdůležitějšího se v naší činnosti událo. Bez Vaší veliké pomoci a bez podpory veřejnosti bychom  převážnou část naší činnosti nemohli realizovat. I v letošním roce pokrývají dotace na naše projekty pouze necelou čtvrtinu jejich nákladů. A tak jen díky tomu, že vánoční sbírka dosáhla téměř osmnácti milionů korun, nemuseli jsme naše projekty a aktivity omezovat. Na jedné straně byl přijat zákon, který umožňuje financování Klokánků, na druhé straně MPSV stále prosazuje novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která by existenci Klokánků do velké míry  znemožnila. Novelu již schválila vláda. Kéž se jejímu přijetí i s Vaší pomocí podaří zabránit! Ještě jednou Vám za všechno moc a moc děkujeme a přejeme Vám krásné léto 2005!

FOD už 15 let spolu s Vámi pomáhá ohroženým dětem

Před 15 lety, dne 2. dubna 1990, vznikl Fond ohrožených dětí registrací stanov ministerstvem vnitra jako celostátní nezisková společenská organizace na pomoc týraným, opuštěným a jinak sociálně ohroženým dětem. Při této příležitosti dovolte malé ohlédnutí. U zrodu FOD stáli pěstouni a osvojitelé a také časopis Vlasta a jeho tehdejší šéfredaktorka PhDr. Marie Formáčková, která byla zvolena jeho místopředsedkyní. Prostřednictvím Vlasty se již před oficiálním vznikem FOD podařilo nalézt náhradní rodinu pro 43 obtížně umístitelných dětí, které „nikdo nechtěl“. Ustavující schůze Členského shromáždění, která se konala dne 23. 6. 1990, zvolila statutární orgány FOD – radu, revizní komisi a předsednictvo. Předsedkyní FOD byla zvolena JUDr. Marie Vodičková. Vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti, podpora náhradních rodin, sociálně-právní a psychologické poradenství a snaha o zlepšení legislativy i praxe na úseku ochrany dětí byly hlavními směry činnosti FOD prvních pět let až do zahájení naší celonárodní sbírky v roce 1994. Koncem roku 1990 měl FOD 196 členů a jeho příjmy činily 133 282 Kč. V roce 1993 jsme měli 1732 členů a naše příjmy činily 2 053 388 Kč.            

Velký zlom nastal v roce 1995 díky zahájení naší celonárodní sbírky, kdy příjmy FOD přesáhly sedmnáct milionů korun a členská základna se zvýšila na 3411 členů. Tehdy jsme zahájili projekt zřizování sítě poboček FOD na území celé republiky, jejichž hlavním cílem je vyhledávání a pomoc týraným a jinak ohroženým dětem. V roce 1999 měl FOD už 6875 členů a příjmy dosáhly 26 687 568 Kč. Ve druhém pětiletí naší existence jsme se zaměřili především na rozšiřování sítě našich poboček a zahájili jsme výstavbu azylových domů pro rodiny s dětmi a pro mládež z ústavní péče. Posledních pět let charakterizuje zahájení projektu Klokánek jako rodinné alternativy ústavní výchovy (rok 2000) a získání pověření MPSV k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (rok 2001). Za posledních pět let se naše členská základna zvýšila na 7891 členů a příjmy vzrostly na 78 440 343 Kč (rok 2004). V současné době provozujeme 19 poboček, které se zaměřují především na terénní sociální práci, 6 azylových domů s celkovou kapacitou 100 míst a 14 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s celkovou kapacitou 170 míst.      

1998_11.gifZa patnáct let naší existence získalo prostřednictvím FOD náhradní rodinu celkem 524 dětí, z nichž většina byla zdravotně nebo jinak natolik h andicapovaných, že by se do rodiny nikdy nedostaly. Jsou mezi nimi děti nevidomé, neslyšící, na vozíku, děti s těžkým mentálním postižením, děti s poruchami chování, staršího věku, velké  skupiny sourozenců, děti romského či jiného minoritního etnika. Naprostá většina z nich zaznamenala veliké pokroky po všech stránkách. Několik dětí, hodnocených v ústavní péči jako nevzdělavatelné, navštěvuje úspěšně základní i střední školu.

Během patnácti let naší existence jsme řešili celkem 16 872 případů ohrožených dětí, Klokánky přijaly celkem 925 dětí a dalších 614 dětí našlo i se svými rodiči útočiště v šesti azylových domech FOD. V současné době máme 240 pracovníků, z toho je 89 sociálních pracovníků (asistentů), 6 psychologů, 2 právníci, na půl úvazku 2 dětské  lékařky pro děti v Klokáncích a 102 „klokaních“ tet, resp. strýců (ti jsou 4), dále účetní, personalistka, pracovnice pro získávání finančních prostředků, pro akce určené náhradním rodinám, 3 administrativní pracovnice ústředí a provozní pracovníci zařízení (řidiči, správci a údržbáři obvykle v jedné osobě, stálá služba v AD).

Bez velké podpory široké veřejnosti, bez naší sbírky, na kterou již přispělo 264 tisíc dárců, bez dalších dárců a sponzorů a bez našich členů bychom naprostou většinu aktivit a projektů nemohli realizovat.

Přijměte proto všichni náš veliký dík!

Z nejznámějších osobností nás opakovaně finančně podpořil pan Karel Gott (výtěžkem koncertu ve prospěch FOD ve výši 210 000 Kč v roce 1993 a dva finanční dary v celkové výši 150 000 Kč), pan Josef Suk si FOD vybral jako jednu ze tří organizací, jimž věnoval vždy třetinu výtěžku ze svých sedmi koncertů Hradčany hudební, pan Adolf Born nám věnoval výtěžek ze své knihy ve výši 100 000 Kč. Paní poslankyně JUDr. Eva Dundáčková je dlouholetou členkou FOD a kromě hmotné podpory  prosadila do zákonů mnohé pozitivní změny, o které usilujeme.

Ještě jednou Vám všem za všechnu pomoc a podporu mnohokrát děkujeme!

1998_12.gif

Představujeme Vám naše nové logo, které vytvořila a k 15. narozeninám nám věnovala Proximity Prague.

Lépe vystihuje naléhavost situace dětí, které potřebují naši pomoc. Autorem loga je pan Ondřej Šmerda.

D Ě K U J E M E !

Deset dětí „nikoho“ už je „někoho“!

Od počátku letošního roku získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 10 dětí – 6 chlapců a 4 dívky. Jsou mezi nimi tři klučičí miminka z přímé adopce, roční Esterka, roční Klárka z minulého zpravodaje, u níž se nakonec sluchová vada naštěstí nepotvrdila, dvouletý Lukášek, čtyřletá Káťa z Klokánku Lázně Libverda, šestiletý Románek z kroměřížského Klokánku a k naší veliké radosti i vrácení sourozenci Verunka a Pepíček, o kterých jsme také psali v minulém zpravodaji. Výbornou pěstounskou rodinu, kde se jim okamžitě zalíbilo, pro ně nalezlo naše Centrum náhradní rodinné péče v Ostravě.

Odběr Na vlastní oči

Po odvysílání reportáže Tv Nova z cyklu Na vlastní oči nám mnoho lidí rozhořčeně telefonovalo a psalo, jak jsme mohli tak surově odebírat děti rodičům jen proto, že neměli byt a museli bydlet v autě. Bohužel musíme přiznat, že sestříhání a celkové zpracování pořadu mohlo tento pro nás velmi nelichotivý dojem vzbuzovat. Skutečnost je ale úplně jiná. S odebíráním dětí jsme neměli nic společného. O rodině jsme se dozvěděli od sociální péče, která nás až po pracovní době žádala o jejich přijetí do Klokánku s tím, že jim tam rodiče děti dopoledne zanechali a šli si prý hledat byt. Večer jsme tedy sourozence se souhlasem rodičů přijímali do Klokánku. Druhý den se však rodiče dostavili a děti si odvedli. O nabídce azylového bydlení pro matku s dětmi ani o jiné pomoci nechtěli slyšet. Nenechali na sebe žádné spojení, to měla jen Tv Nova na mobilní telefon. Na to soud vydal předběžné opatření o umístění dětí do dětského domova. Naši nabídku na jejich svěření do Klokánku sociální péče ani soud neakceptovaly. Předběžné opatření pak bylo vykonáno způsobem pro děti značně traumatizujícím. O tom jsme však na rozdíl od redaktorky Sobotkové nevěděli. Z těchto důvodů jsme Vás chtěli o tomto smutném případu a následném Tv pořadu informovat.

Z dopisů nejmilejších:

2005_113.gif„…Mnoho lidí se nás ptalo, proč právě zrakově postižené dítě, když je v dětských domovech tolik dětí zdravých. Nám ale bylo vždy jasné, že děti zdravé mají daleko větší šanci, že si je někdo do své péče vezme a zdravotně postižené děti jsou odkázané na ústav. A přece jenom jsme také chtěli uplatnit zkušenosti s naším zrakově postiženým synem a dát šanci dalšímu dítěti. První dny byly velice krušné. Tušili jsme, že to nebude jednoduché, ale ono asi dost dobře nejde připravit se na něco, co jsme ještě nikdy nezažili. Lukášek se ze začátku jevil jako z jiného světa. Bál se sluníčka, schovával se před světlem, musel být abnormálně oblékán několika vrstvami oděvů přesto, že teplota vzduchu se pohybovala okolo 30 stupňů Celsia. Další problém nastal s léky. Převzali jsme neuvěřitelnou hromadu léků a to jednak na oční vadu a dále pak na astma, o kterém jsme ani netušili, že jej má a to tak závažné, že několikrát skončil v nemocničním oddělení (ještě v době, kdy byl v dětském domově). S léky nás seznámila „teta“ z dětského domova, která nám řekla, jak se co podává. Byli  jsme z toho doslova v šoku. Náš postižený syn měl úplně jinou oční vadu. Nemusí docházet k lékaři, nemusí brát léky, kapat oční kapky. U Lukáška to bylo přesně naopak. Každých 20 minut jsme jej měli položit, nakapat do obou očí, ráno a večer podávat protiastmatické léky. Vždy, když si začal hrát, uběhlo 20 minut a nastalo kapání. Lukášek byl doslova otrokem léků. Zhroutil se nám celý svět a padaly vážné návrhy dítě vrátit do dětského domova. Nevěděli jsme jak dál. Jsou to už čtyři roky. Lukášek je dnes úplně jiné dítě. Hraje si se sourozenci, běhá po zahradě, chodí do školy, výborně se učí, je výborný  recitátor a zdá se nám, že i spokojené dítě, pro které jsme mu rodiči.Jeho zdravotní stav se velmi zlepšil. Od té doby, co je u nás, neměl ani jeden astmatický záchvat. Odborná lékařka mu při kontrolách ubírá léky. Téměř nemarodí. Také odborný oční lékař je spokojen se stavem, který se velmi dobře stabilizoval. Ne, že by se Lukáškovi vrátil zrak, ale je schopen něco vidět, sám se v domě i po zahradě pohybovat, čte velká písmena, píše a dělá běžné věci, které dělají i jeho vrstevníci. Během posledních čtyř let, kdy je Lukášek v naší rodině, jsme prožili spoustu radostí i starostí, setkali se s neochotou až arogancí ze strany Všeobecné zdravotní pojišťovny, poznali nedokonalý systém pěstounské  péče, nedokonalé zákony, neochotné úředníky, závist spoluobčanů a spolupracovníků kvůli pěstounským dávkám, nepružnost soudů a přitom nutnost obracet se na ně „s každou malicherností“ (změny příjmení, vydání cestovního dokladu) atd. Ale jsme šťastní, když vidíme, jak je Lukášek rád, že má mamku a taťku a dnes již tři sourozence, jak se snaží ve škole, má pěkné vysvědčení a celkově dobře prospívá. Dnes nelitujeme, že jsme tuto náročnou životní etapu okusili. Pokud by ale člověk znal předem všechna úskalí, která na něj čekají, asi by velmi zvažoval, zda se pro takový krok rozhodne, a zajisté by ubylo žadatelů o pěstounskou péči. Určitě nejsme ideální rodiče, ale jsme šťastná rodina, která má zdraví,  lásku, střechu nad hlavou a ostatní základní potřeby, které ke  svému životu potřebujeme….“

rodina Manova
(mamka, taťka, Peťa, Helča, Lukášek a miminko Anežka)

„…Teprve teď jsem se dostala k tomu, abych Vám napsala o Patrikovi. S dvěmi postiženými dětmi se mi nedostává času. Patrika jsme převzali 7. 5. 2004 z dětského domova, kde byl umístěn začátkem roku 2003 pro podezření z týrání. Z DD si ho brali na víkendy tatínek s babičkou a byla to právě babička, kdo oslovil FOD s prosbou o umístění Patrika do rodiny. A tak je Patrik u nás. Brali jsme si ho jako postižené dítě, má praktickou hluchotu, je po DMO a špatně chodí a má oční vadu, která vyžaduje speciální léčení. Páťa byl agresivní, nezvladatelné dítě. Prožívali jsme boje o cokoliv (vzetí si léků, oblékání...), hlavně neuznával mě. Chtělo to moře lásky, ale taky určení hranic. Několikrát Patrik poškrábal Jaromíra na hlavě, jednou mu mlátil hlavou o zem a jednou  ho škrtil tričkem. Jájovi jsou tři roky, ale mentálně je tak na jednom roce. Po půl roce u nás je Patrik jiné dítě. Celý se zklidnil, přestal si kousat  nehty, počurávat se. Ve speciální školce pro sluchově postižené uměl Páťa za tři roky učení říct pouze tři slova, u nás se snaží opakovat všechno, už rozumí i významu slov. Od září nastoupil do školky pro slyšící děti, protože jsme ho odmítli dát na internát. Ve školce je velice spokojený  a i paní učitelky ho chválí. Zapojuje se do všech činností, dokonce se snaží i zpívat. S tátou rád pracuje na zahradě a potom mi to doma „vykládá“ pantomimou. Několikrát denně se „ptá“, kdy už přijede nejstarší syn Vojta a s velkou radostí mu běhá otevřít. Nebráníme se ani setkávání s jeho otcem a babičkou. Po telefonické domluvě se setkáme v nedalekém městě, pomazlinkujou se, popovídáme si...“ 

rodina Badejova

 „…18. listopadu to budou čtyři roky od chvíle, kdy jsem učinila dosud snad nejlepší rozhodnutí ve svém životě – vzala jsem si do poručnictví čtyřletého Josífka. Svého rozhodnutí jsem nikdy ani na vteřinu nelitovala.Celý náš příběh je jako z červené knihovny a kdyby podle tohoto scénáře natočili film, smála bych se, že je přitažený za vlasy a nevěrohodný. Již zmíněného 18. listopadu jsem totiž nastoupila do nově otevřeného Klokánku FOD v Chabařovické ulici v Praze jako „teta“. Na Zličíně jsem si vyzvedla od bývalých pěstounů první dítě do Klokánku Josífka. Manželé ho měli v péči 2 roky a vzhledem k jeho náročnosti, spojené s mentální retardací, bohužel nezapadl do rodiny se třemi dalšími dětmi. Jejich do té doby fungující rodina tím byla ohrožena. Josífka dali do Klokánku s nadějí, že mu FOD najde novou rodinu a ani netušili, že jeho cesta k nové mamince bude tak „jednoduchá“. Byla to láska na první pohled. Od prvního předání jsme se od sebe s Josífkem nehnuli a díky intervenci FOD, dobrým vztahům s pěstouny a hlavně rozumné paní soudkyni mi byl za pouhý měsíc dán do péče.  Z Klokánka jsem tedy odešla na mateřskou dovolenou a užívám si naplno této milé změny v mém životě. První rok našeho společného sžívání byl náročnější, ale o to větší mám radost, že z Josífka je teď spokojený,  radostný a zdravě sebevědomý kluk. Tři roky chodil do běžné mateřské školy a v září nastupuje s ročním odkladem do 1. třídy ZŠ s asistentem.Je šikovný a samostatný, s ostatními dětmi vychází moc dobře, problémy má jen s řečí. Díky péči paní logopedky a neustálým trpělivým cvičením dělá ale velké pokroky. Největší odměnou mi je, když někteří lidé v našem okolí ani nepoznají Josífkův handicap a diví se, že má mentální retardaci. Ještě nedávno to vypadalo, že bude chodit do speciální školy, dnes jezdí na kole, učí se lyžovat, plavat, čte první písmenka a podle slov speciální pedagožky se bude schopen učit s ostatními dětmi, jen v pomalejším tempu. Přála bych i ostatním opuštěným dětem nalezení rodiny a hlavně si přeji, aby bylo co nejvíce rodičů – pěstounů, kteří budou milovat „své“ děti. Snad je k tomuto kroku postrčí i náš příběh…“.

Karolina Hovorková

O dětech z Klokánků

Klokánky jsou zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc. O tři až čtyři děti v nich po všech stránkách tak jako v rodině v samostatných bytech pečují ve dne v noci střídavě po týdnu dvě stabilní tety. Děti jsou u nás do doby, než se po zlepšení situace mohou vrátit domů nebo než je pro ně nalezena trvalá náhradní rodina. V loňském roce jimi prošlo 395 dětí, z toho 91 na základě rozhodnutí soudů a ostatní na žádost rodičů, často po doporučení orgánů sociálně-právní ochrany. Téměř čtvrtina dětí (celkem 95) byla mladší tří let, z toho 41 mladší jednoho roku. Podle ministerstva zdravotnictví by měly být v kojeneckých ústavech a zdravotnických dětských domovech. Tuto zásadu se dokonce snaží prosadit do připravované novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Pevně doufáme, že se mu to nepodaří. Z 256 dětí, které v loňském roce z Klokánků odešly, trval pobyt do tří měsíců u 183 dětí, do šesti měsíců u 23 dětí a nad šest měsíců u 50 dětí. Seznamte se nyní s osudy některých z nich:

 • O dvouleté Dominice a jejích třech sestřičkách ve věku tří, čtyř a jedenácti let jsme psali již ve zpravodaji č. 1/04. Po tříměsíčním pobytu u rodičů, kterému jsme se marně snažili zabránit, se k nám na základě našich opakovaných žádostí vrátila – s čerstvou zlomeninou stehenní kosti a starými zlomeninami osmi žeber a loketní kosti. Přestože všechny sestřičky mají samy pro sebe jeden byt, dobře prospívají a jsou u nás spokojené, podala sociální pracovnice Prahy 3 návrh na nařízení ústavní výchovy. Soud jí vyhověl, přestože podle § 46 zákona o rodině má rodinná péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc přednost před ústavní výchovou. Naštěstí se podařilo dohodnout, že sestřičky u nás zůstanou do doby, než pro ně bude nalezena pěstounská rodina. Matka je nyní ve vazbě pro týrání, souběžně probíhá řízení o zbavení rodičovské zodpovědnosti.
 • Dva bráškové ve věku jednoho a čtyř let k nám byli umístěni na základě předběžného opatření soudu na  návrh orgánu sociálně-právní ochrany poté, kdy byli opakovaně nalezeni v nočních hodinách v restauraci s opilou matkou. I když již uplynul čtyřměsíční nezájem a děti by poměrně brzy mohly přejít do osvojení, podal tentýž úřad návrh na nařízení ústavní výchovy – bez ohledu na to, že oba sourozenci by s ohledem na věk byli rozděleni a že by to bylo v rozporu s § 46 zákona o rodině. Naštěstí soud tomuto návrhu nevyhověl a svěřil děti rozsudkem do Klokánku. Sociální pracovnice se ale vyjádřila, že se odvolá.
 • V únoru t. r. se na nás obrátila jedna porodnice s tím, že matka, která u nich den před tím porodila, hodlá dát svého synka do osvojení a podepsala již souhlas s umístěním do kojeneckého ústavu. Když se ale od lékaře dozvěděla o možnosti svěření do Klokánku,  chtěla by to změnit. S matkou jsme proto zašli na orgán sociálně-právní ochrany. Matka zde ke značné nevoli sociální pracovnice souhlas s kojeneckým ústavem odvolala s tím, že si přeje svěření dítěte do Klokánku. Kopii tohoto zápisu jsme pro jistotu předali i soudu. Brzy se ukázalo, že obezřetnost byla namístě. Sociální pracovnice ihned poté podala k soudu návrh, aby byl nezletilý umístěn do kojeneckého ústavu. Soud tomu naštěstí nevyhověl a v souladu s přáním matky umístil miminko do Klokánku. Vítek přešel v necelých třech měsících do předadopční péče budoucím osvojitelům, které vytypoval krajský úřad.
 • Na počátku roku zavolala na naše krizové číslo určené pro ženy, které tají těhotenství (776 833 333), devatenáctiletá studentka a uvedla, že brzo bude asi rodit, ale nikdo to neví. Na žádné kontrole nebyla. Dítě si nemůže ponechat, musí dostudovat a nechce, aby se kdokoli dozvěděl, že dala dítě do osvojení. Ihned jsme jí zajistili gynekologickou prohlídku mimo místo bydliště, při které bylo zjištěno, že k porodu by mělo dojít během čtrnácti dnů. Dívku jsme na její žádost přijali do Klokánku a zde počkala až do porodu. Děťátko mělo špatnou polohu, proto byl nutný císařský řez. Narodil se krásný chlapeček a hned z porodnice přešel do přímé adopce prověřených manželů.
 • Pětiletou holčičku bez jakýchkoli dokladů přivedl do Klokánku tatínek se žádostí o přijetí tak na týden. Byli prý vystěhováni z pronajatého bytu a matka se z toho zhroutila. Po týdnu, ale ani po měsíci se žádný z rodičů neozval. Podali jsme proto podnět na zbavení rodičů rodičovských práv. Kristýnka je milá a šikovná holčička, pro kterou by nebyl žádný problém najít vhodné osvojitele. I když už uplynul půlroční nezájem, soudy si stále spis přehazují a žádný se necítí být místně příslušný. Jediné, čeho se podařilo dosáhnout, je předběžné opatření o svěření Kristýnky k nám. Právní uvolnění je však stále v nedohlednu, tak jako u mnoha dalších dětí, kde rodiče střídají místa pobytu.
 • Osmiměsíční Natálku nám předal biologický otec, který nebyl uveden v rodném listě. Matka mu ji dala při náhodném setkání s tím, že už ji nebaví se o ni starat a ať si teď „užije“ také on. Otec nevěděl, co si s miminkem počne, a proto nám je přinesl na doporučení známích do Klokánku. Holčička byla bledá a podvyživená, s krvavými opruzeninami. Po několika měsících k nám byl umístěn i její o rok starší bratříček. Žádný z rodičů se o děti nezajímal, proto jsme po třech měsících podali podnět na zbavení rodičovských práv. Řízení trvalo víc než rok. Nyní jsou už obě děti naštěstí v nové rodině. Budoucí osvojitelé si je ihned zamilovali, stejně jako děti je. Brzy od nich přišel dopis, který nás moc potěšil: „…Píšu Vám, protože děti od Vás z Klokánku naplnily naše dny radostí, a tak si to manželem užíváme (rozdělili jsme si rodičovskou dovolenou napůl a manžel je doma první). Je to pro nás taková potěcha, že se bojím, abych to nezakřikla. Už nám ani nepřijde, že u nás Miša s Náťou někdy nebydleli. Teď jsou tu sedm neděl a už jsme spolu museli vyřešit i několikatýdenní společnou chorobu, takže vlastně už jsme rodina se vším všudy. Oba jsou skvělí, u Natálky to bylo jasné vždycky, ale i Míša dělá ohromné pokroky a rozvíjí se úplně jako kytka. Jsou nám taky dost podobní, fyzicky i povahově, že je až divné, že se nenarodili nám.“

Opilá matka, opilá babička

Naše pobočka získala poznatek, že v jednom zchátralém domku žijí s matkou a babičkou dvě děti, osmiletý Péťa a půlroční Vašík. Obě ženy prý holdují alkoholu a péče o děti je zanedbaná. Důkazy o tom však chyběly. Domluvili jsme se proto se sousedy, aby nám dali vědět ihned, když něco takového zjistí. To se také zakrátko stalo. Ihned po telefonickém upozornění jsme vyjeli na místo. Matku jsme nalezli namol opilou,  neschopnou chůze ani artikulace, natož pak péče o kojence. Babička ležela stejně opilá v blízkém parku, jak nás sousedé upozornili. Sdělovali, že obě ženy jsou v opilosti agresivní. Matka i babička prý pijí již čtvrtý den. Uváděli, že matka byla s Vašíkem venku. Nesla ho v náručí a byla tak opilá, že padala. Při našem příchodu byly všechny dveře v domku dokořán, jejich skleněná výplň rozbitá. V kuchyni stál kočárek, kde nepřikryté, jen v dupačkách, leželo miminko. Protože už byl večer, kontaktovali jsme telefonicky pohotovostní službu orgánu sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD) a po dohodě s ní jsme Vašíčka odvezli do nemocnice a Péťu k jeho tetě do města, jak si moc přál. Péťa jí pak byl svěřen do péče, Vašík byl umístěn do kojeneckého ústavu.

 Jediné řešení – sebevražda

Počátkem prosince 2004 zavolala do naší pobočky neznámá žena, která nás žádala o pomoc pro svou sestru v těžké krizové situaci. Když naše dvě asistentky přijely na místo, byla paní P. zcela zhroucená, plakala a zpočátku nebyla schopna vůbec komunikovat. Od její sestry a později i od ní samotné jsme se dozvěděli, že paní P. je matkou dvou dcer ve věku devíti a čtrnácti let. Manžel ji i děti léta psychicky týrá, ničí jim jejich věci, brání jim ve spánku. Nedává jí peníze a stále ji omezuje. Samotná nemůže nikam jít, jinak dělá hrozné scény, nadává jim a vyhrožuje. Jak nám později děvčata řekla, otec jim například v opilosti močil na oblečení a na boty, na Štědrý den přišel opilý a nutil je smažit kapra na vodě, starší dceru vyhazoval z domu. Paní P. vícekrát žádala různé orgány a instituce o pomoc, ale marně.  Nakonec dospěla k přesvědčení, že jim není pomoci a rozhodla se nesnesitelnou situaci vyřešit sebevraždou. Poslední kapkou bylo, když starší dcera ráno prohlásila, že raději půjde do dětského domova, než by dál bydlela s otcem. Paní P. po odchodu dětí do školy odjela ke své sestře, předala jí závěť a žádala ji, aby se postarala o její dvě dcerky. Dlouho trvalo, než se našim pracovnicím podařilo matku alespoň trochu uklidnit a přesvědčit, že řešení existuje. Domů se ale za žádnou cenu nechtěla vrátit, proto jsme museli jednat rychle. Obě děti jsme vyzvedli ze školy. Naše sdělení, že se již nevrátí domů, přijaly s nadšením. Na otce jsme podali trestní oznámení a policii požádali o asistenci při odvozu osobních věcí matky a dětí z místa bydliště. Policie tomu ochotně vyhověla, a tak jsme navečer matku s dětmi přestěhovali do azylového domu. Po cestě si dívky zpívaly a říkaly, že je to pro ně nejkrásnější vánoční dárek. Po půlroce v azylovém domě se nám pro paní P. a její děti podařilo nalézt bydlení v sociální ubytovně pro matky s dětmi. Matka i dcery za tu dobu učinily obrovský pokrok – matka získala sebevědomí a přestala se manžela bát. Dcery již nejsou tak ustrašené, jsou klidné a spokojené, i když by raději bydlely ve svém. To ale bude asi ještě dlouho trvat – o městský byt si matka může požádat až po rozvodu a ten je zatím v nedohlednu. Pan P. se odvolal proti koliznímu opatrovníkovi a zdá se, že soudní řízení bude co nejvíc protahovat.

„Už tě nechceme“

Prvních deset let Honzíkova života moc šťastných nebylo. Ve čtyřech letech byl i se svými sourozenci umístěn do dětského domova. Jeho vietnamský otec byl vyhoštěn a matka nebyla schopna se o děti postarat. Zdálo se, že po třech letech ústavní péče nabere jeho život lepší směr. Tehdy si ho i s oběma sestřičkami odvedli domů pěstouni. Honzík se ale zařadil mezi těch deset procent případů, kdy náhradní rodina není pro dítě žádná výhra. Možná měl Honzík opravdu problémy s adaptací a možná se opravdu nechoval tak, jak by si pěstouni přáli. Jisté je, že jeho noví rodiče ho citově nepřijali a neviděli na něm vůbec nic dobrého. Kromě chladného odmítání a křiku začali používat i dost tvrdé tělesné tresty. Chlapce opakovaně umisťovali na psychiatrii s tím, že je zlomyslný, drzý, zlý k menším dětem a že se schválně pomočuje. Vždy uváděli, že zvažují jeho vrácení. Marně jim odborníci radili, aby svůj negativní postoj k Honzíkovi změnili a i s ohledem na sourozenecké vazby to s ním ještě zkusili. Počátkem dubna 2004 předali Honzíka do Klokánku. Ve zprávě z posledního psychiatrického vyšetření, které bylo provedeno těsně před přijetím chlapce do Klokánku, se uvádí: „Výchovné problémy dlouhodobě přerostly do nezvládnutelnosti. Stále se pomočoval dle rodiny schválně, podle pěstounů je bezcitný, agresivní, vulgární i k pěstounce,  ubližuje sestrám, přejídá se, žebrá jídlo od spolužáků, někdy vyhrožuje sebevraždou, např. skokem pod vlak, sebepoškozuje se“. V léčebně jeho chování nijak nevybočovalo z normy. Po přijetí Honzíka do Klokánku se všichni nepřestávali divit. Byl od počátku snad tím nejhodnějším dítětem, jaké tu kdy zažili. Milý, slušný a ochotný, bez jakýchkoli výchovných obtíží. Pořád se snažil někomu pomáhat a být prospěšný. I ve škole si Honzíka chválili. Tetám i paní učitelce často nosil luční kytičky a těšilo ho, že mají radost. Také k ostatní dětem se choval hezky a citlivě. I enuréza ustoupila. Po sestřičkách i po mamce a taťkovi, jak pěstounům říkal, se mu moc stýskalo. Stále věřil, že si pro něj přijedou, „až bude hodný“. Pěstouni s ním ale přerušili veškerý kontakt a vůbec se o něj nezajímali. Když sám několikrát telefonoval domů, položila mu mamka telefon. Naposledy mu suše oznámila, že už se k nim nevrátí. Sociální pracovnici Klokánku požádala, aby jí Honzík už nikdy telefonoval. Honzík se usedavě rozplakal a jen těžko se s tím vyrovnával. Naštěstí krátce poté za ním přijeli jeho současní rodiče, které mu našel FOD. Úplně jiní než ti předchozí. Odešel k nim natrvalo hned na počátku prázdnin, po necelých třech měsících pobytu v Klokánku. Konečně je Honzík šťastný – má opravdovou mámu a tátu, kteří ho milují a mluví o něm pěkně. To bezcitné a nezvladatelné dítě je u nich stejně hodné jako v Klokánku.

Klokánky dostaly zelenou!

2005_115.gifK naší veliké radosti přijal parlament v květnu 2005 novelu zákona o státní sociální podpoře, podanou z našeho podnětu paní poslankyní JUDr. Evou Dudáčkovou. Novela uzákonila novou dávku státní sociální podpory – příspěvek na dítě svěřené do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, s účinností počátkem čtvrtého měsíce po jejím vyhlášení ve Sbírce zákonů. Novelu již podepsal i pan prezident. Dávka prakticky pokryje provozní náklady našich Klokánků, takže finanční prostředky získané z darů veřejnosti budeme moci využít na rozšíření jejich sítě a kapacity. Až dosud jsme tyto prostředky museli používat na úhradu téměř 80 % jejich provozních nákladů, protože dotace MPSV pokrývaly jen 20 % těchto nákladů. Situace již byla tak neúnosná, že nebýt tohoto zákona, museli bychom asi pro nedostatek finančních prostředků provoz Klokánků omezit. Jsme všichni velmi šťastni, že toto nebezpečí již nyní nehrozí a že naopak budeme schopni jejich kapacitu rozšiřovat a tak více dětem, které by jinak byly umístěny do ústavů, poskytnout rodinnou péči. Také nás nesmírně těší, že novela měla (přes odmítavé stanovisko MPSV) ve Sněmovně i v Senátu velikou podporu. Hlasovala pro ni naprostá většina poslanců i senátorů  napříč všemi politickými stranami (Sněmovna: 170 hlasů pro, 9 se zdrželo, nikdo proti, Senát: 59 hlasů pro, 7 se zdrželo, 1 proti).

DĚKUJEME!

10 let sbírky a partnerství s Proximity Prague

Kulaté výročí slaví letos i naše celonárodní sbírka, konaná od roku 1995 pravidelně dvakrát ročně. I když první zásilky s adresnými dopisy s prosbou o příspěvek a zpravodajem byly rozeslány již před Vánocemi 2004, převážná část výtěžku přišla až v roce 1995. Již toto první kolo bylo velmi úspěšné – čistý výtěžek dosáhl 11 milionů korun a přispělo na něj víc než 75 tisíc dárců! Bez této sbírky by FOD nebyl tím, čím je dnes. Nebyly by pobočky, azylové domy ani Klokánky. Sbírka plní současně tři cíle – získání finančních prostředků pro pomoc ohroženým dětem, informování statisíců lidí (prostřednictvím zpravodaje) o problematice ohrožených dětí a o tom, jak je možno jim pomoci a zvýšení povědomí veřejnosti o našem sdružení a našich cílech. Mnozí adresáti se pak na nás obrátili o pomoc, čímž jsme se dozvěděli o konkrétních ohrožených dětech. Za deset let přispělo na sbírku již 264 tisíc dárců. A jak se sbírka „narodila“? V létě 1994 nás navštívil ředitel reklamní direct mailingové agentury Advis (nynější Proximity Prague) pan Ing. Petr Šec a uvedl, že se inspiroval na své služební cestě po západních státech a rozhodl se v ČR uspořádat dosud nebývalou humanitární akci formou direkt mailingové sbírky - rozesláním adresných dopisů s prosbou o příspěvek a s informací, k jakému účelu bude sloužit. Jeho nabídku realizovat sbírku právě pro FOD jsme s radostí přijali. Od té doby dodáváme pouze texty a všechnu ostatní práci – grafickou úpravu, zajištění výroby a rozeslání zásilek zajišťuje zdarma Proximity Prague. A tak nebýt návštěvy ředitele agentury pana Ing. Šece u nás, nebyla by sbírka, ani většina našich projektů – pobočky, azylové domy a samozřejmě ani Klokánky. Proximity Prague nám kromě toho pomáhá i jinak. Vytvořila například pro FOD zcela zdarma i další úspěšnou osvětovou kampaň – Velikonoční balíček pro politiky. Všem poslancům, senátorům, ministrům, hejtmanům a dalším politikům byl jménem FOD doručen velikonoční balíček, který je měl přimět k zamyšlení a k činům v zájmu týraných a opuštěných dětí. Celkem 360 zásilek ve formě nepřehlédnutelné podlouhlé krabice s mottem „Některé děti mají Velikonoce po celý rok“ obsahovalo náš dopis s rozborem situace a s návrhy na řešení, autobiografii týraného dítěte autorky paní Milady Golobové „Děti na zabití“ a bambusovou rákoskou s černou a bílou stuhou jako symbol násilí na dětech. Velikonoční balíček získal několik krásných tuzemských i zahraničních cen. V březnu 2004 byl vyhodnocen jako nejlepší český direct mail a v kategorii všech reklam a spotů zaujal druhé místo. „Rákoska“ dále získala v nejvýznamnější české kreativní soutěži cenu Stříbrného louskáčka 2004. Protože zlatá medaile nebyla udělena, stala se tato naše kampaň nejlepším českým direct mailem za celý rok 2004! Velikonoční balíček se navíc v roce 2004 dostal až do finále mezinárodní kreativní soutěže „Golden Drum 2004“. Další charitativní akce vytvořená pro FOD Proximity Prague byla kampaň Skákací panák. Jejím cílem bylo důrazně upozornit veřejnost a největší podniky na problematiku týraných dětí. V pražských ulicích se na podzim 2004 objevilo 40 skákacích panáků, na kterých si děti mohly hrát a v médiích zprávy a inzeráty s Panákem. Kromě toho, že Skákací panák nám přinesl i velký finanční efekt – dar ČEPS, a. s. Praha 10 ve výši jednoho milionu, získal i on krásné ocenění – bronzovou medaili v mezinárodní soutěži „John Caples International Awards 2004“! V roce 2005 Proximity Prague pro FOD vytvořila nové logo a zajistila i oslavu našich patnáctých narozenin.

DĚKUJEME!

15 let FOD v číslech

2005_11.gif 2005_12.gif 2005_15.gif 2005_16.gif

2005_17.gif 2005_18.gif

2005_19.gif 2005_20.gif

2005_21.gif

Hlavní události 15-ti let FOD

1990

 • založení FOD
 • uskutečnili jsme (22. a 23. 9.) víkend s náhradními rodinami, zájemci o NRP, 14 právně volnými dětmi a odborníky v osadě Bílý kámen u Máchova jezera (zúčastnilo se 170 účastníků, v besedě vystoupil prof. Zdeněk Matějček, pro osm dětí se podařilo nalézt  náhradní rodinu),
 • rada FOD přijala 9. 11. prohlášení o nutnosti novelizace zákona o rodině, trestního zákona a vzniku samostatného úřadu na ochranu dětí a mládeže,
 • podařilo se nalézt náhradní rodiny pro 45 dětí,
 • poskytovali jsme bezplatné sociálně-právní poradenství, dále jsme se věnovali osvětě a navázali spolupráci s médii.

1991

 • uskutečnili jsme letní dětské tábory pro děti z náhradních rodin a dětských domovů (86dětí),
 • realizovali jsme týdenní společné poradensko relaxační pobyty pěstounských rodin, obtížně umístitelných dětí z DD a zájemců o náhradní rodinnou péči o letních prázdninách (pro 8 dětí se tu podařilo nalézt náhradní rodinu),
 • uskutečnili jsme ozdravné pobyty v Řecku u moře pro náhradní rodiny (97 dětí),
 • nalezli jsme náhradní rodinu pro 73 dětí,
 • byly poskytnuty bezúročné půjčky dvěma velkým pěstounským rodinám v celkové výši 60 000 Kč,
 • tak jako v předchozím roce, jakož i v následujících letech jsme poskytovali bezplatné sociálně-právní a psychologické poradenství a věnovali se osvětě a spolupráci s médii,
 • vznikla první pobočka FOD ve Zlíně.

1992

 • II. členské shromáždění konané 13. 6. přijalo Prohlášení adresované všem nejvyšším státním orgánům s naléhavou žádostí o řešení situace ohrožených dětí, zejména vytvoření jednotně řízené soustavy státních nebo veřejnoprávních orgánů, jejichž výlučnou náplní by byla ochrana sociálně ohrožených dětí, dále novelizaci zákona o rodině ve vztahu k náhradní rodinné péči a uzákonění anonymních porodů jako prevence vražd novorozenců,
 • uskutečnily se letní dětské tábory pro děti z náhradních rodin (158 dětí) a pro děti ze sociálně problematických rodin (87 dětí),
 • o letních prázdninách jsme realizovali týdenní poradensko relaxační pobyty pěstounských rodin, obtížně umístitelných dětí z ústavů a zájemců o náhradní rodinnou péči (547 dětí z NRP a 19 z DD),
 • uskutečnily jsme ozdravné pobyty u moře pro děti z NRP v Bulharsku (95 dětí) a v Jugoslávii (31 dětí),
 • nalezli jsme náhradní rodiny pro 34 dětí,
 • předložili jsme několik verzí novelizace zákona o rodině s cílem usnadnění a zrychlení adopcí a pěstounských péčí i trestního zákona za účelem zvýšení trestní sazby za týrání (činila šest měsíců až tři léta, tj. stejně jako u krádeže věci v hodnotě šesti tisíc korun) a rozšíření oznamovací povinnosti i na týrání,
 • vznikla nová (v pořadí druhá) pobočka FOD v Brně.

1993

 • začal spor o slovenské děti, vyrůstající v ústavech na území ČR. Ministerstvo práce a sociálních věcí je zakázalo umisťovat do náhradních rodin a připravovalo jejich přemístění do slovenských ústavů. Proti tomu jsme důrazně protestovali i prostřednictvím médií s tím, že takový postup by byl nezákonný, protože jejich zemí původu byla Česká republika,
 • agentura Goja uspořádala dne 2. března ve prospěch FOD I. benefiční ples „Karel Gott a jeho přátelé“ s výtěžkem ve výši 210 000 Kč určeným na zajištění LDT,
 • jen díky tomu jsme mohli realizovat letní dětský tábor pro děti z náhradních rodin (104 dětí) a z ústavní péče (8 dětí),
 • uskutečnili jsme poradensko relaxační pobyty náhradních rodin, zájemců o náhradní rodinnou péči a právně volných dětí z DD o letních prázdninách (306 dětí z NRP, 30 dětí z DD, pro 8 z nich se podařilo nalézt náhradní rodinu),
 • uspořádali jsme sedm benefičních vánočních koncertů v Paláci kultury, nejen pro děti z NRP a z DD, ale i pro školy,
 • nalezli jsme náhradní rodiny pro 20 dětí (jednání ohledně dalších ztroskotala na jejich slovenském původu a nesouhlasu MPSV s jejich umístěním),
 • poskytli jsme bezúročné půjčky náhradním rodinám ve výši 182 000 Kč,
 • získali jsme první vlastní kancelář (na současné adrese pronájmem od města),
 • vyšlo první číslo Zpravodaje FOD (č. 1/93, vydáván 2x ročně, předtím byly pro členy vydávány 2x ročně Zprávy o činnosti).

1994

 • MPSV i MŠMT zakázalo dětským domovům spolupracovat s FOD a sdělovat údaje o dětech z důvodu ochrany osobních dat, přesto několik dětských domovů s námi při vyhledávání náhradních rodin nadále spolupracovalo. MPSV dopisem ze dne 24. 2. 1994 sdělilo, že „FOD nevhodným a neoprávněným způsobem zasahuje do provádění sociálně-právní ochrany dětí“. Ve vyhledávání náhradních rodin pro děti, pro které nemá rodinu stát, jsem pokračovali),
 • spor o slovenské děti v našich ústavech se vyostřil. Dál trval zákaz umisťování do náhradních rodin a MPSV připravovalo seznamy k jejich odsunu do slovenských ústavů. Rodinám, které měly slovenské děti v předpěstounské nebo v předadopční péči, bylo sděleno, že nerozhodne-li o nich soud do 30. 6. 1994, budou jim děti odebrány a předány do slovenských ústavů. Proti tomu jsme i nadále ostře vystupovali a veřejně poukazovali na nezákonnost takového postupu,
 • otevřeli jsme Poradnu na ochranu sociálně ohrožených dětí pro Prahu 10, která fungovala do konce roku ve spolupráci s obvodním úřadem pro Prahu 10 a zaměřovala se zejména na řešení komplikovaných sporů o děti a na terénní sociální prací,
 • letního dětského tábora pro děti z náhradních rodin se zúčastnilo 172 dětí,
 • poradensko relaxačních pobytů pro náhradní rodiny se zúčastnilo 261 dětí,
 • počátkem prosince jsme zahájili první kolo celonárodní direct mailingové sbírky. Od té doby je pořádána pravidelně 2x ročně (u příležitosti Vánoc a Mezinárodního dne dětí) a představuje největší část našich příjmů. Již první kolo bylo velmi úspěšné – čistý  výtěžek dosáhl 11 milionů korun a přispělo na něj 75 tisíc lidí,
 • náhradní rodinu „přes“ FOD získalo 10 dětí.

1995

 • započali jsme s vytvářením sítě poboček na vyhledávání a pomoc ohroženým dětem a sociální práci přímo v rodinách. Díky celonárodní sbírce mohlo vzniknout 9 poboček v různých okresech, ve kterých pracovalo 21 sociálních asistentů. V tomto roce řešili celkem 534 případů ohrožených dětí,
 • z prostředků sbírky jsme dále poskytli bezúročné půjčky za účelem vyřešení bytových podmínek náhradních rodin s více dětmi (v celkové výši 4 161 385 Kč) a nenávratné příspěvky na výživu dětí v případech, kdy jim stát neposkytoval do rozhodnutí soudu žádné sociální dávky (celkem 287 104 Kč),
 • pokračoval spor o slovenské děti,
 • poradensko relaxačních pobytů pro náhradní rodiny se zúčastnilo 132 dětí,
 • pro náhradní rodiny se zdravotně postiženými dětmi jsme realizovali dva zájezdy k moři (Řecko a Itálie) pro celkem 75 účastníků,
 • k MDD jsme uspořádali plavbu parníkem pro 100 účastníků z náhradních rodin a dětských domovů.
 • nalezli jsme náhradní rodinu pro 15 dětí.

1996

 • spor o slovenské děti jsme po třech letech vyhráli. MPSV připustilo, že jejich „přemístění“ do slovenských ústavů by bylo v rozporu s Úmluvou o právech dítěte i mezinárodním právem soukromým a umožnilo jejich předávání do českých rodin,
 • úřady začaly zastavovat všechny dávky státní sociální podpory, včetně přídavků na vlastní děti tomu, kdo měl v péči slovenské dítě. Podle nově přijatého zákona o státní sociální podpoře nemá nárok na dávku ten, s kým ve společné domácnosti žije osoba, která nemá trvalý pobyt v ČR. Velké pěstounské rodiny tak naráz přišly i o víc než desettisíc korun měsíčně a nikoho nezajímalo, z čeho budou žít. Dostávalo se jim rady, aby slovenské děti vrátily,
 • z prostředků sbírky jsme postiženým rodinám poskytli příspěvky na výživu dětí ve výši 634 530 Kč,
 • náhradním rodinám jsme dále poskytovali bezúročné půjčky v celkové výši 5 420 000 Kč, převážně na řešení bytové situace,
 • podařilo se nám dosáhnout novely zákona o pobytu cizinců na území ČR, která přiznává dětem s cizí státní příslušností umístěným na našem území v ústavní výchově nebo v náhradní rodinné péči ze zákona trvalý pobyt. Bohužel očekávaný efekt nenastal. Úřady začaly vyžadovat potvrzení o trvalém pobytu od cizinecké policie – cizinecká policie zase vyžadovala osvědčení o slovenském státním občanství. Osvědčení se vyřizovalo přes slovenskou ambasádu a trvalo to nejméně dva měsíce. Navíc po dosažení zletilosti dítěti z ústavní výchovy nebo z náhradní rodinné péče trvalý pobyt zanikl a tím i nárok na jakékoli dávky. Stejně na tom byla řada rodin s vlastními dětmi, kde třeba jen jeden rodič měl slovenskou státní příslušnost. I jim byly zastaveny všechny sociální dávky.
 • z prostředků sbírky jsme zahájili projekt Střecha (rekonstrukcí objektu bývalých kasáren v Žatci, pronajatého za korunu městem, na azylový dům pro mládež odcházející z ústavní péče a pro rodiny s dětmi),
 • pro náhradní rodiny jsme uskutečnili poradensko-relaxační pobyty, LDT, k MDD výlet parníkem do ZOO v Troji a v hotelu Hilton i vánoční besídku, které se zúčastnily také děti z DD,
 • prostřednictvím FOD našlo novou rodinu 36 dětí.

1997

 • pokračovali jsme s vytvářením sítě poboček – nově vznikly v Prostějově a ve Zlíně (celkem již ve 14 okresech a v Praze),
 • v Jeníčkově Lhotě a v Košťanech jsme započali s rekonstrukcí objektů na azylové domy pro rodiny s dětmi a mládež odcházející z ústavní péče,
 • poskytli jsme bezúročné půjčky náhradním rodinám v celkové výši 3 587 424 Kč, převážně na řešení bytové situace,
 • příspěvky na výživu dětí činily 1 562 606 Kč,
 • podali jsme četné návrhy ve vztahu k zákonům o rodině, o státní sociální podpoře, o občanství i k připravovanému zákonu o sociálně právní ochraně dětí, převážně bez úspěchu,
 • prostřednictvím FOD získalo novou rodinu 22 dětí,
 • pro děti z náhradních rodin a dětských domovů jsme uspořádali letní dětský tábor (zúčastnilo 99 dětí),
 • uspořádali jsme letní i zimní poradensko relaxační pobyty pro náhradní rodiny a děti z dětských domovů (zúčastnilo se celkem 103 náhradních rodin se 392 dětmi a 20 dětí z dětských domovů),
 • Mezinárodní den dětí jsme s dětmi z náhradních rodin a jejich novými rodiči oslavili na Výstavišti v Praze 7,
 • vánoční besídka s nadílkou a kulturním programem pro děti z náhradních rodin a z dětských domovů se již tradičně konala v hotelu Hilton v Praze.

1998

 • v Jeníčkově Lhotě a v Košťanech jsme zahájili provoz azylových domů pro rodiny s dětmi a mládež odcházející z ústavní péče,
 • dosáhli jsme zvýšení dávky na výživu dítěte v pěstounské péči, která předtím nedosahovala ani částky životního minima, dále toho, že u dětí s cizí státní příslušností svěřených u nás do náhradní rodinné či ústavní péče se trvalý pobyt nevyžaduje, takže rodinám se slovenským dítětem začaly být opět vypláceny dávky a byla stanovena možnost prominutí podmínky trvalého pobytu v jiných odůvodněných případech (novela zákona o státní sociální podpoře, kterou z našeho podnětu přes zásadní nesouhlas vlády úspěšně podala poslankyně ČSSD paní Ing. Hana Orgoníková),
 • pobočky řešily 1382 případů ohrožených dětí, otevřeli jsme nové pobočky v Olomouci, Berouně a Opavě,
 • prostřednictvím FOD získalo novou rodinu 27 dětí, z nichž jedno trpělo Downovým syndromem,
 • poskytli jsme bezúročné půjčky náhradním rodinám v celkové výši 5 805 377 Kč, převážně na řešení bytové situace,
 • příspěvky na výživu dětí činily 2 046 767 Kč,
 • nabyla účinnosti nejen námi kritizovaná novela zákona o rodině, která podstatně prodloužila dobu čekání dětí v ústavech na osvojení. Prostřednictvím senátu se nám podařilo dosáhnout snížení doby nezájmu ze šesti na dva měsíce, avšak pouze u novorozenců (snížení jsme žádali pro všechny děti),
 • pro děti z náhradních rodin a dětských domovů jsme uspořádali letní dětský tábor (120 dětí),
 • uspořádali jsme letní i zimní poradensko relaxační pobyty pro náhradní rodiny a děti z dětských domovů (109 náhradních rodin se 411 dětmi a 18 dětí z dětských domovů),
 • Mezinárodní den dětí jsme s dětmi z náhradních rodin a jejich novými rodiči oslavili opět na Výstavišti v Praze 7,
 • vánoční besídka s nadílkou a kulturním programem pro děti z náhradních rodin a z dětských domovů se již tradičně konala v hotelu Hilton v Praze.

1999

 •  otevřeli jsme 4 azylové byty v Praze 9-Vinoři,
 • pobočky řešily 1543 případů ohrožených dětí, nově jsme otevřeli pobočky v Kroměříži a v Nymburce,
 • prostřednictvím FOD získalo novou rodinu 41 dětí, z toho v jednom případě se jednaloo šest sourozenců, kteří zůstali spolu,
 • poskytli jsme bezúročné půjčky náhradním rodinám v celkové výši 3 645 042 Kč, převážně na řešení bytové situace,
 • příspěvky na výživu dětí činily 1 360 342 Kč,
 • pro děti z náhradních rodin a dětských domovů jsme uspořádali letní dětský tábor (zúčastnilo se 103 dětí),
 • uspořádali jsme letní poradensko relaxační pobyty pro náhradní rodiny a děti z dětských domovů (zúčastnilo se celkem 115 náhradních rodin se 478 dětmi a 16 dětí z dětských domovů),
 • Mezinárodní den dětí jsme oslavili na zámku Jemniště (zúčastnilo se 550 z náhradních rodin a 6 dětských domovů)
 • vánoční besídka s nadílkou a kulturním programem pro děti z náhradních rodin a ze sociálně slabých rodin se konala v Národním domě v Praze 5 a na zámku ve Velké Bystřici (zúčastnilo se celkem 426 dětí z náhradních rodin).

2000

 • •ahájili jsme projekt Klokánek jako rodinnou alternativu ústavní výchovy. Vznikly první Klokánky v Žatci, Dolním Benešově a v Praze 8,
 • otevřeli jsme 2 nové azylové domy – v Žatci a v Plzni,
 • prostřednictvím FOD získalo novou rodinu 32 dětí, z toho 4 děti byly velmi těžce zdravotně postižené,
 • řešili jsme 1634 případů ohrožených dětí,
 • poskytli jsme bezúročné půjčky náhradním rodinám v celkové výši 4 521 421 Kč, převážně na řešení bytové situace,
 • příspěvky na výživu dětí činily 1 463 482 Kč,
 • pro děti z náhradních rodin, sociálně slabých rodin a dětských domovů jsme uspořádali letní dětský tábor (142 dětí),
 • uspořádali jsme letní poradensko relaxační pobyty pro náhradní rodiny (101 rodin se 405 dětmi),
 • ozdravných pobytů u moře v Itálii se zúčastnilo 253 dětí z náhradních rodin a 20 dětí z dětských domovů,
 • nabyl účinnosti námi velmi kritizovaný nový zákon o sociálně-právní ochraně dětí a naše žádost o pověření byla opakovaně vrácena k doplnění údajů, které zákon nevyžadoval.

2001

 • mezi MPSV a FOD se rozhořel spor o tři sourozence z Kroměřížska, které do Klokánku svěřil otec a soud I. stupně nařídil ústavní výchovu. Odvolací soud toto rozhodnutí zrušil a děti zůstaly u nás. Mezitím bylo proti našim dvěma pracovnicím zahájeno trestní stíhání, mj. pro únos. Obě trestní stíhání byla státním zastupitelstvím zrušena,
 • MPSV nám odmítalo vydat pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, i když jsme zákonné podmínky splnili, což zdůvodňovalo trestním stíháním našich pracovnic. Nakonec i podpoře veřejnosti a médií jsme pověření získali,
 • anonymní matka nám předala novorozenou holčičku Adélku, kterou jsme převezli do Klokánku a věc oznámili policii i sociální péči. Holčička byla umístěna do kojeneckého ústavu. PhDr. Průšová se za MPSV vyjádřila, že jsme se tím dopustili trestného činu, který však blíže nespecifikovala. Policie nás v souvislosti s tím ani nekontaktovala,
 • koncem roku nám byla udělena pokuta ve výši dvě stě tisíc korun údajné nezákonné zprostředkovávání náhradní rodinné péče a za další údajné porušení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, i v souvislosti s anonymní Adélkou (následující rok byla pokuta zrušena),
 • otevřeli jsme nový Klokánek v Kroměříži,
 • otevřeli jsme nový azylový dům v Olomouci,
 • prostřednictvím FOD získalo novou rodinu 28 dětí,
 • řešili jsme 1955 případů ohrožených dětí,
 • poskytli jsme bezúročné půjčky náhradním rodinám v celkové výši 1 010 115 Kč, převážně na řešení bytové situace,
 • příspěvky na výživu dětí činily 1 805 989 Kč,
 • pro děti z náhradních rodin, sociálně slabých rodin a dětských domovů jsme uspořádali letní dětské tábory (zúčastnilo se 201 dětí),
 • uspořádali jsme letní poradensko relaxační pobyty pro náhradní rodiny (zúčastnilo se celkem 93 rodin se 352 dětmi),
 • ozdravných pobytů u moře v Itálii a ve Španělsku se zúčastnilo 234 dětí z náhradních rodin, z Klokánků a z dětských domovů,
 • ozdravných pobytů v Nízkých Tatrách se zúčastnilo 31 náhradních rodin se 123 dětmi.

2002

 • díky pozměňovacímu návrhu poslankyně JUDr. Evy Dudáčkové (ODS) podanému v souvislosti s přijetím zákona o ústavní výchově se nám prosadit mimořádně významnou novelu zákona o rodině (§ 46), která soudům umožňuje svěřovat děti namísto do ústavní výchovy do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (což jsou i naše Klokánky). Pokud tato zařízení poskytují rodinnou péči, mají dokonce přednost před ústavem,
 • díky iniciativě dalších poslanců, zejména paní poslankyně Ing. Michaely Šojdrové se nám (spolu s dalšímu neziskovými organizacemi) podařilo do zákona o ústavní výchově zapracovat změny ke zlepšení podmínek umístěných dětí, zejména povinnost vychovatelů podrobit se psychologickému vyšetření, větší snížení počtu dětí ve skupinách a humanizaci podmínek na izolacích,
 • přes výše zmíněnou novelu a přes kladná hodnocení našich projektů nezávislými hodnotiteli, kteří je zařadili do nejlepší kategorie, nám MPSV s výjimkou Klokánku v Dolním Benešově na ostatní Klokánky ani na projekt jejich rozvoje neposkytlo žádnou dotaci,
 • na základě našeho rozkladu MPSV zrušilo své rozhodnutí o pokutě,
 • v roce 2002 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 32 dětí, z nichž jedna holčička byla nevidomá,
 • řešili jsme celkem 2132 případů ohrožených dětí,
 • Klokánky přijaly celkem 168 dětí,
 • dalších 112 dětí a jejich rodiče přijalo našich šest azylových domů,
 • zrekonstruovali jsme rodinný dům se zahradou v Bílé Vodě, okr. Jeseník pro dvě pěstounské rodiny,
 • poskytli jsme bezúročné půjčky potřebným rodinám v celkové výši 556 344 Kč, převážně na řešení bytové situace,
 • příspěvky na výživu dětí činily 1 672 562 Kč,
 • v průběhu letních prázdnin jsme uspořádali 6 tuzemských týdenních poradenskorelaxačních pobytů pro náhradní rodiny, kterých se zúčastnilo 93 rodin se 444 dětmi,
 • letního tábora FOD se zúčastnilo 178 dětí z náhradních rodin, z Klokánků a z dětských domovů,
 • letních pobytů s odborným programem „Zdravý životní styl“ se zúčastnilo 118 dětí z náhradních rodin, dětských domovů a sociálně slabých rodin,
 • ozdravných pobytů u moře ve Španělsku se v květnu a v červnu zúčastnilo 165 dětíz náhradních rodin, z Klokánků a z dětských domovů,
 • uskutečnili jsme několik jednodenních akcí pro děti z Klokánka a náhradních rodin (výlet do Westernového městečka, Mezinárodní den dětí jsme oslavili na zámku Jemniště u Benešova, uspořádali jsme předvánoční program pro děti z dětských domovů a náhradních rodin v Hotelu Hilton v Praze a v hotelu Myslivna v Brně).

2003

 • vznikl ostrý spor mezi FOD a ministerstvem zdravotnictví, které vydalo stanovisko, že děti mladší tří let je nepřípustné umísťovat do Klokánků, neboť o tyto děti je schopen kvalitně pečovat jen vyškolený personál kojeneckých ústavů a jejich pobyt zde je protiprávní. MZ posléze připustilo, že jejich právní názor byl nesprávný. Nicméně tuto zásadu se snaží zakotvit do novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí,
 • Klokánky přijaly celkem 272 dětí, z toho 65 bylo mladších tří let,
 • dalších 208 dětí a jejich rodiče přijalo našich šest azylových domů,
 • v roce 2003 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 26 dětí (jeden devítiletý chlapec byl nevidomý),
 • řešili jsme celkem 2582 případů, z toho 225 se týkalo týrání a 33 pohlavního zneužívání,
 • otevřeli jsme nový Klokánek v Praze 4 s 12 byty pro celkem 40 dětí,
 • poskytli jsme bezúročné půjčky potřebným rodinám v celkové výši 364 946 Kč, převážně na řešení bytové situace,
 • příspěvky na výživu dětí činily 1 904 147 Kč,
 • v průběhu letních prázdnin jsme uspořádali 10 tuzemských týdenních poradensko-relaxačních pobytů pro náhradní rodiny, kterých se zúčastnilo 157 rodin se 716 dětmi,
 • letního dětského tábora se zúčastnilo 197 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,
 • ozdravných pobytů u moře v Řecku a v Itálii se v květnu a v červnu 2003 zúčastnilo 225 dětí z náhradních rodin, z Klokánků a z dětských domovů,
 • uskutečnili jsme několik jednodenních akcí pro děti z náhradních rodin z Klokánků (výlet do Aquaparku v Liberci, Zámecké slavnosti na zámku v Hořovicích ke Dni dětí a předvánoční program pro děti z dětských domovů, Klokánků a náhradních rodin v Hotelu Hilton v Praze a v hotelu Myslivna v Brně).

2004

 • prostřednictvím pozměňovacího návrhu paní poslankyně JUDr. Evy Dudáčkové jsme dosáhli velmi významné novely zákona o rodině a o sociálně-právní ochraně dětí, která umožňuje orgánům sociálně-právní ochrany svěřovat do předadopční a předpěstounské péče i děti ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tj. i z Klokánků, za stejných podmínek jako z ústavů. Až dosud to bylo možné jen na základě rozhodnutí soudu, což působilo značné průtahy,
 • otevřeli jsme nový Klokánek v Hostivici, v objektu bývalé základní školy, kterou jsme nákladem 4 532 293 Kč zrekonstruovali z prostředků sbírky a sponzorských darů na 12 samostatných bytů I. kat. s celkovou kapacitou pro 40 dětí, 
 • anonymní matka nám do olomoucké pobočky přinesla novorozenou holčičku. Soud ji svěřil do Klokánku a ve třech týdnech odešla do osvojitelské rodiny,
 • prostřednictvím FOD získalo nové rodiče 35 dětí – 18 dívek a 17 chlapců ve věku od čtyř dnů do 14 let (čtyři dny – 9 dětí, 1 měsíc až 1,5 roku – 3 děti, dva až čtyři roky – 5 dětí, pět až devět let – 12 dětí, deset až patnáct let – 6 dětí. 13 dětí bylo romského nebo poloromského původu, 3 děti byly nevidomé a 2 děti sluchově postižené,
 • řešili jsme celkem 2 810 případů, z toho 227 se týkalo týrání svěřené osoby a 38 pohlavního zneužívání,
 • Klokánky přijaly celkem 395 dětí, z toho 82 bylo mladších tří let,
 • dalších 206 dětí i s rodiči přišlo do našich šesti azylových domů,
 • příspěvky rodinám na výživu dětí činily 1 832 311 Kč,
 • bezúročné půjčky potřebným rodinám činily 389 557 Kč,
 • letního tábora FOD se zúčastnilo 172 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,
 • v průběhu letních prázdnin jsme uspořádali 9 tuzemských týdenních poradenskorelaxačních pobytů pro náhradní rodiny, kterých se zúčastnilo 160 rodin se 637 dětmi,
 • ozdravného pobytu u moře ve Španělsku se v květnu a v červnu 2004 zúčastnilo 167 dětí z náhradních rodin a dětských domovů,
 • uskutečnili jsme několik jednodenních akcí pro děti z náhradních rodin a z Klokánků (výlet do Aquaparku v Liberci, Zámecké slavnosti na zámku v Hořovicích ke Dni dětí a předvánoční program pro děti z dětských domovů, Klokánků a náhradních rodin v hotelu Hilton v Praze a v hotelu Myslivna v Brně.)

Nejvyšší finanční dary přijaté od 16.10.2004 do 31.3.2005

ČEPS a.s. (1 000 000 Kč), ALLIANCE UNICHEM s.r.o. (350 000 Kč), MAJOR OAK CZ (240 000 Kč), KOTVA NEMOVITOSTI k.s. (150 000 Kč),PRICEWATERHOUSECOOPERS ČR s.r.o. (138 480 Kč), PROCHÁZKOVÁ AVANTI (129 573 Kč), APL Praha s.r.o. (100 000 Kč), BYSTROUŠKA s.r.o. (100 000 Kč), CS DEVELOPMENT s.r.o. (100 000 Kč), CZ s.r.o. (100 000 Kč), GENEVA CONSULTING FINANCE s.r.o. (100 000 Kč), I3 CZ s.r.o. (100 000 Kč), KARA TRUTNOV (100 000 Kč), MAXPROGRES s.r.o. (100 000 Kč), NECKERMANN s.r.o. (75 000 Kč), RADIOCOM s.r.o. (75 000 Kč), RENAULT LEASING CZ s.r.o. (75 000 Kč), CITIBANK a.s. (72 477 Kč), ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ (70 000 Kč), NADACE NAŠE DÍTĚ (70 000 Kč), pan Roman BARTYZAL (65 000 Kč), pan František CIHLÁŘ, (60 000 Kč), SKF LOŽISKA a.s. (60 000 Kč), DHL WORLDWIDE NET (56 999,71 Kč), ČSOB Pojišťovna a.s. (53 550 Kč), paní Milena CHLUMSKÁ (51 000 Kč), KAPPA PEOPLE a.s. (51 000 Kč), AAA AUTO a.s. (50 000 Kč), BOSCH DIESEL s.r.o. (50 000 Kč), ETIGRAF s.r.o. (50 000 Kč), FB TRADING s.r.o. (50 000 Kč), pan RNDr. Petr KARPELES – lékárna FAUSTŮV DŮM (50 000 Kč), MEDIAACTIVA Praha s.r.o. (50 000 Kč), MERO ČR a.s. (50 000 Kč), paní Ing. Marie PROCHÁZKOVÁ (50 000 Kč), TNS AISA s.r.o. (50 000 Kč), ZIMBO CZECHIA s.r.o. (50 000 Kč), ESSO s.r.o (44 956,50 Kč), KUHN – BOHEMIA a.s. (40 000 Kč), LINDE MATERIAL HANDLING Česká republika s.r.o. (40 000 Kč), NADACE TEREZY MAXOVÉ (40 000 Kč), ROTHEL Praha s.r.o. (40 000 Kč), spol. UNINK (40 000 Kč), YATE s.r.o. (39 000 Kč), paní Petra VESELÁ (36 800 Kč), paní Lidka NEVĚŘILOVÁ (33 981 Kč), CELLULA s.r.o. (30 000 Kč), DUBTRACKS s.r.o. (30 000 Kč), pan Jaroslav FLEGR (30 000 Kč), pan Ing. Roman GILAR – GQs (30 000 Kč), pan Ing. Eduard HAKR (30 000 Kč), pan Jan CHODERA (30 000 Kč), IGNACIO VILLA – CASADO (30 000 Kč), ISTERA s.r.o. (30 000 Kč), KASTO TÁBOR s.r.o. (30 000 Kč), pan Petr MATĚJŮ (30 000 Kč), O.K.TRANS Praha s.r.o. (30 000 Kč), OMS – ZOLL s.r.o. (30 000 Kč), OVERSEAS MED. SYSTEMS (30 000 Kč), PAKRA ZF – SERVIS s.r.o. (30 000 Kč), paní Jaroslava PÁSKOVÁ (30 000 Kč), PZ STAVINVEST s.r.o. (30 000 Kč), RITTAL CZECH s.r.o. (30 000 Kč), SYNETT s.r.o. (30 000 Kč), TRANSCO BOHEMIA s.r.o. (30 000 Kč), pan Jan VOLHEJN (30 000 Kč), pan Zbyněk VOTOČEK (30 000 Kč), OPINION WINDOW s.r.o. (29 400 Kč), ADOR s.r.o. (28 500 Kč), MARY KAY CZ (27 265 Kč), DOPPERMAYR lanové dráhy s.r.o. (25 000 Kč), FISCALIS s.r.o. (25 000 Kč), pan Jiří LÁTAL (25 000 Kč), pan Stanislav NOŽINA (25 000 Kč), RAMICO s.r.o. (25 000 Kč), paní Hana HORBASOVÁ (22 721,70 Kč), pan Ing. Václav VANĚČEK (22 222 Kč), ACI – AUTO COMPONENNTS INTERNATIONAL s.r.o. (20 000 Kč), ADIP s.r.o. (20 000 Kč), ALZASOFT a.s. (20 000 Kč), paní Růžena BASLEROVÁ (20 000 Kč), pan BŘEZOVSKÝ (20 000 Kč), CINERGETIKA Ú/L a.s. (20 000 Kč), CREMON s.r.o. (20 000 Kč), CTS – Servis Okřínek s.r.o. (20 000 Kč), CZECH COMPUTER s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Bořek ČINKA (20 000 Kč), pan Ing. Václav DVOŘÁK (20 000 Kč), pan Pavel FEJFAR (20 000 Kč), pan Ing. Milan FLÍČEK (20 000 Kč), GE ELFUN občanské sdružení, pan Petr GRUFÍK, HAM Products s.r.o., pan Miroslav HOUSAR, INVENTIA s.r.o., pan Petr JANKŮ, pan Ing. Martin KLUVÁNEK, KONZULTA Brno a.s. (20 000 Kč), KOVOTEX – výrobnídružstvo invalidů (20 000 Kč), M+H, Míča a Harašta s.r.o. (20 000 Kč), paní M. MADRYOVÁ, paní Ludmila MARVANOVÁ, paní Dagmar MICHALCOVÁ, MRAMORKA s.r.o., NADAČNÍ FOND NADANÝCH, pan V. PÁTEK, PÍSKOVNA KLÍČANY HBH s.r.o. (20 000 Kč), PROFIKRAFT TRADING s.r.o. (20 000 Kč), PROJEKTIS Ing. Dobroslav Douša (20 000 Kč), PŘÍHODA s.r.o. (20 000 Kč), RAVIKON a.s. (20 000 Kč), paní Milada SLOUKOVÁ (20 000 Kč), pan K. STANĚK (20 000 Kč), Stavební geologie – IGHG s.r.o. (20 000 Kč), SUN CHEMICAL s.r.o. (20 000 Kč), SV MONT Petr Stromecký (20 000 Kč), pan Jindřich ŠACHL (20 000 Kč), pan Ing. Petr ŠEBESTÍK (20 000 Kč), pan B. ŠROUBEK (20 000 Kč), TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. (20 000 Kč), TRANS – TRADE Ing. Dagmar Vlachová (20 000 Kč), UNITY GDG s.r.o. (20 000 Kč), pan M. USNUL (20 000 Kč), pan Bohumil VÁCLAVEK (20 000 Kč), VALENDIN s.r.o. (20 000 Kč), pan Jaromír VAŠEK (20 000 Kč), paní V. VLACHOVÁ (20 000 Kč), pan Tomáš VLASÁK (20 000 Kč), Z + M SERVIS (20 000 Kč), PRIORITY s.r.o. (16 000 Kč), REÁLNÉ GYMNÁZIUM a ZŠ Prostějov – výtěžek koncertu (15 674 Kč), pan Petr ŠÍSTEK (15 200 Kč), AUDATEX Česká republika a.s. (15 000 Kč), pan Karel BOJAS, CAMINUS s.r.o. (15 000 Kč), CIZINSKA (15 000 Kč), CYNDIcate AK s.r.o. (15 000 Kč), D&S BOHEMIA s.r.o. (15 000 Kč), DOBY s.r.o. (15 000 Kč), ELI LILLY ČR s.r.o. (15 000 Kč), pan Jindřich FRANC (15 000 Kč), pan Ing. Jiří HANZAL (15 000 Kč), paní Ivana HORÁKOVÁ (15 000 Kč), HÜNNEBECK BOHEMIA s.r.o. (15 000 Kč), INTERMA s.r.o. (15 000 Kč), IS:ENERGY CZECH (15 000 Kč), IVAX Pharmaceuticals s.r.o. (15 000 Kč), pan PEtr JENDELE (15 000 Kč), pan Ing. Petr KOBRLE (15 000 Kč), paní Mgr. Zdenka MASOPUSTOVÁ (15 000 Kč), paní Marie PÁRALOVÁ (15 000 Kč), PROJAS s.r.o. (15 000 Kč), paní E. RYSOVÁ (15 000 Kč), pan Antonín RZOUNEK (15 000 Kč), pan Martin SMÉKAL (15 000 Kč), pan Jaroslav SVORA (15 000 Kč), ŠIMJAK s.r.o. (15 000 Kč), paní Věra ŠULCOVÁ (15 000 Kč), pan Bc. Karel TICHÁNEK (15 000 Kč), pan Ing. Miroslav VAVERA (15 000 Kč), VIMAT s.r.o. (15 000 Kč), pan Mgr. Ivan VOHÁNKA (15 000 Kč), ZERO s.r.o. (15 000 Kč), NÁBOŽENSKÁ SPOLEČNOST ČESKÁ (14 960 Kč), pan Ing. Pavel ŠTĚPÁNEK (13 158 Kč), KŘESŤANSKÉ  CENTRUM - Nové začátky (13 009 Kč), pan Mgr. Ing. Petr KROHE (12 700 Kč), pan Pavel ŽÍDEK (12 400 Kč), CHOVANCOVÁ (12 200 Kč), E E PROJEKCT s.r.o. (12 000 Kč), DNV CZECH REPUBLIC (12 000 Kč), pan MUDr. Karel KLANICA (12 000 Kč), pan Ing. Luděk KLAZAR (12 000 Kč), pan Jaromír MACHÁČEK –J.A.D. (12 000 Kč), paní Ing. Jana MARENČÁKOVÁ (12 000 Kč), pan Petr SKŘIVAN (12 000 Kč), pan Pavel TATER (12 000 Kč), DITA VDI Tábor (11 833 Kč), pan Ladislav VOLRÁB (11 500 Kč), pan Lubomír DUREC (11 100 Kč), pan Jan KOČNAR – PERFEKTRA s.r.o. (11 000 Kč), VLTAVÍN LEAS a.s. (11 000 Kč), pan Josef ČÁBELKA (11 500 Kč), pan Ing. Michal OPRAVIL (10 500 Kč), PROGRESS CYCLE (10 290 Kč), FETTING s.r.o. (10 100 Kč), spol. ALIATEL (10 070,50 Kč), a finanční dar ve výši 10 000 Kč věnovali: A.RAYMOND JABLONEC s.r.o., A.Q.TRIVEX, ABB s.r.o., AGRIS s.r.o., ALVA-TRADE s.r.o., AMKOR TRADING s.r.o., AQUATRADING s.r.o., BARUM CONTINENTAL s.r.o., pan Ing. Petr BENDA, pan Petr BERNAS, pan Jan Vojtěch BINDER, BITCON s.r.o., BIZAP s.r.o., pan Adolf BORN, pan Alexander BRÁNYIK, CALOFRIG KERAMO s.r.o., CAMPI CZ s.r.o. pan Ing. Jiří CELAR, CEZEXIM s.r.o., CIGLER MARANI ARCHITECTS s.r.o., pan Aleš CVRČEK, pan Jiří ČECH, DAGRO Plzeň s.r.o., pan Ing. arch. Vratislav DANDA, DVS MARKET s.r.o., pan Ing. Milan ETTEL, F + R + K s.r.o., FCC – první česká projekční a stavební a.s., pan J. FIALA, FIDES s.r.o., GEREX s.r.o., pan Zbyněk GLACNER, pan Jiří HALOUZKA, paní Dana HALVOVÁ, HANKER BOHEMIA s.r.o., paní Jindřiška HANUŠOVÁ, pan MVDr. Miroslav HAVLÍČEK, HELIA TRADE s.r.o., paní Vladimíra HLAVÁČOVÁ, pan Ing. Josef HLAVNIČKA, pan Ing. Petr HRUBEŠ, pan MUDr. Jan HULEC, paní Milena CHLUMSKÁ, paní Isabela CHOCHOLOUŠKOVÁ, IMUNO-ALERGO s.r.o., paní MUDr. Alena JAGOŠOVÁ, pan Fredrik JANÁČEK, pan Ing. Josef JEŽEK, paní Dagmar JIRGLOVÁ, K/S s.r.o., pan Martin KARÁSEK, KDU – ČSL, pan V. KEJÍK, pan Tomáš KLÍMA, pan Miroslav KMÍNEK – PROJEKTOVÁ ČINNOST, paní MUDr. Helena KOMŮRKOVÁ, pan Ing. Václav KOPAL, pan Ing. Antonín KORBEL, pan Karel KOSTELECKÝ, pan Ing. Dobroslav KOZÁK, pan Radim KNOR, pan Jaroslav KOBR, paní Viola KOPALOVÁ, pan Ladislav KRAČMAR – MAGNEZIT, pan František KRÁL, pan Josef KRÁL, KTP Praha s.r.o., paní Jitka KUDLÁČKOVÁ, pan Ing. Rostislav KUNEŠ, LÉKÁRNA POD RADNICÍ s.r.o., pan Rudolf LOŠŤÁK, paní JUDr. Hana LUKEŠOVÁ, LUSO s.r.o., MAARSEN s.r.o. pan Ing. Zdeněk MACK, CSc., paní Jana Maisnarová MAJA SERVIS, pan Ing. Jindřich MAJER – Geodetické práce, MAPES s.r.o., paní Věra MARTÍNKOVÁ, pan Tomáš MARYŠKO, MAYDORF s.r.o., pan Ing. Miloš MERTL, pan Dušan MLYNARČÍK, pan Ing. Oliver MOKRIŠ, MOST MEDICO s.r.o., pan MUDr. Miroslav MRZENA, pan Zdeněk MUŽÍK, NADACE JANA PIVEČKY, paní Věra NIEDERLOVÁ, paní Václava NOVÁČKOVÁ, pan Václav NOVÁK, NUKLEA MEDICAL CENTER s.r.o., paní D. NYKODÝMOVÁ, OK.TANK s.r.o., pan Marek OREL, pan Pavel OVSÍK, paní Pavla PARTLOVÁ, pan Svatopluk PAZDERKA, pan E. PAŽOUT, paní Ing. Dana PEIKERTOVÁ, pan B. PERNER, PETRI-PARTS s.r.o., PHARMAX s.r.o., pan J. PIVOŇKA, PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., PRAGMET s.r.o., PROFIL BRNO s.r.o., PROJAS s.r.o., pan Miloš PROSTECKÝ, pan Ing. Jiří PROUZA, pan Ing. Josef PRŮCHA, paní V. PŘIBYLOVÁ, paní Květa RADECHOVSKÁ, pan Bořivoj RAK, REC s.r.o., pan Ing. Jan RÝDL, panMartin SEDLÁČEK, SELEKTA Pacov a.s. paní H. SEMERÁDOVÁ, pan Ing. Jiří SERNICKÝ, paní Blanka SCHWARZEROVÁ, SKANSKA CZ a.s., pan J. SLAVÍK, STŘECHY-1. Slezská s.r.o., pan Karel SUKUP, paní Marie SVOBODOVÁ, ŠINAR s.r.o. ŠKAMPA s.r.o., pan Ing. Jaroslav ŠKRABÁNEK, pan Ing. Michal ŠNOBR, pan RNDr. Vít ŠROLLER, pan Miroslav ŠTANDERA, paní Ing. Irena ŠTĚPÁNKOVÁ, TAB průmyslová a zábavní elektronika s.r.o., TECHNICOM s.r.o., TESAŘSTVÍ ČÁBELKA, pan Tomáš TICHÝ, pan V. TINTĚRA, pan J. TŘEŠŇÁK, pan Ing. Petr TUREK, paní Jitka TURKOVÁ, pan Ing. Pavel TYC, pan Mgr. Tomáš ÚLEHLA, pan MVDr. Miloš URBAN, pan Josef VALDHANS, spol. VALET, pan MUDr. Jaroslav VANĚK, paní Z. VÍCHOVÁ, pan Ing. Ondřej VITHA, paní Ing. Marta VLÁČILOVÁ, paní A. VLASÁKOVÁ, pan Tomáš VLK, VODNÍ ZDROJE LOVOSICE s.r.o., paní L. VOJÁČKOVÁ, VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO CHOV SKOTU s.r.o., pan Prof. MUDr. Vladimír WAGNER, pan Daniel ZAGURA, paní Alice ZACHARIÁŠOVÁ, paní PhDr. Eva ZAORALOVÁ, ZEDNÍČEK a.s., pan Jiří ZRALÝ, pan Mgr. A. Martin ŽOUREK,

DĚKUJEME!

Největší věcné dary

TNT EXPRESS WORLDWIDE s.r.o. (150 000 Kč – nábytek Klokánek), KARATrutnov a.s. (141 866 Kč – kožená konfekce), pracovníci GE CAPITAL BANK a.s., GE CAPITAL MULTISERVIS a.s. a GE CAPITAL LEASING a.s. (100 000 Kč – vánoční dárky pro děti v Klokáncích), MARY KAY Czech Republic s.r.o. (61 700 Kč – kosmetické balíčky), ART VISION (60 000 Kč – produkce vánočního programu), MICRONIX s.r.o. (56 866 Kč – PC, elektronika, hračky pro Klokánky), paní Jana ROZMAROVÁ (54 943 Kč – dětské zboží), Městská část Praha 17 – Řepy (42 487 Kč – vybavení Klokánka), KV SAN s.r.o. (39 840 Kč – dětská výživa – Sunar, Nutrilon), SPORT SCHWARZKOPF v.o.s. (38 665 Kč – sportovní oděvy), SONY MUSIC ENTERTAINMENT Czech republic s.r.o. (35 000 Kč – CD), paní Mgr. Karolína PAKE (32 136 Kč – koberce a jejich položení), KARLOVARSKÝPORCELÁNa.s. (30 120 Kč – nádobí, sklo), paní Miluše FOUSKOVÁ (23 967 Kč – obuv), BSH domácí spotřebiče s.r.o. (23 611 Kč – domácí spotřebiče Klokánek), paní Olga VÍTKOVÁ (23 324 Kč – dětské zboží), BALOUŠEK TISK s.r.o. (31 250 Kč – kalendáře, diáře), MAERSK LOGISTICS Czech Republic s.r.o. (30 000 Kč – vánoční dárky), pan Leoš MAREŠ (30 000 Kč – vystoupení), pan Roman ONDRÁČEK (30 000 Kč – vystoupení), pan Miloš POKORNÝ (30 000 Kč – vystoupení ), pan Petr JANKŮ (21 650 Kč – televize a vysavače pro Klokánek), paní Gabriela FILIPPI (20 000 Kč – vystoupení), slečna Tereza KERNDLOVÁ (20 000 Kč – vystoupení), KAMAs.r.o. (20 000 Kč – čepice), UTC s.r.o.. (20 000 Kč – vnitřní vybavení Azylového domu)

DĚKUJEME !

Honorář pro ohrožené děti

Akademický malíř pan Adolf BORN se zřekl svého honoráře v hodnotě 100 000 Kč za knihu „Od La Fontaina po Livingstona“ ve prospěch FOD.

DĚKUJEME !

Odkazy pro ohrožené děti

In memoriam mnohokrát s úctou děkujeme zesnulé paní Věře LEDVINKOVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 42 582 Kč.

Výrok auditora

Auditorská společnost AUDIT SERVIS, s. r. o., prověřila hospodaření FOD s finančními prostředky za rok 2004 a ve svém auditu ze dne 30. 3. 2005 dospěla k tomuto závěru: „Účetní závěrka občanského sdružení Fond ohrožených dětí sestavená k 31. 12. 2004 odpovídá platnému předpisu pro její sestavení – vyhlášce MF ČR čís. 504/2002 Sb. Podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky a je sestavena z údajů účetnictví, které je správné, úplné, průkazné, přehledné, srozumitelné a vedené způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů podle požadavků daných zákonem čís. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.“

Ze zprávy o činnosti FOD za rok 2004

 • ke dni 31. 12. 2004 měl FOD 7891 členů a 264 000 přispěvatelů,
 • v roce 2004 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 35 dětí – 18 dívek a 17 chlapců ve věku od čtyř dnů do 14 let (čtyři dny – 9 dětí, 1 měsíc až 1,5 roku – 3 děti, dva až čtyři roky – 5 dětí, pět až devět let – 12 dětí, deset až patnáct let – 6 dětí; 13 dětí bylo romského nebo poloromského původu, 3 děti byly nevidomé a 2 děti sluchově postižené,
 • řešili jsme celkem 2810 případů, z toho 227 se týkalo týrání a 38 pohlavního zneužívání,
 • v našich zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek našlo v roce 2004 útočiště celkem 395 dětí, z toho 95 bylo mladších tří let,
 • dalších 206 dětí jsme i s rodiči přijali do našich šesti azylových domů,
 • v srpnu 2004 jsme otevřeli nový Klokánek v Hostivici, v objektu bývalé základní školy, kterou jsme nákladem 4 532 293 Kč zrekonstruovali z prostředků sbírky a sponzorských darů na 12 samostatných bytů I. kat. s celkovou kapacitou pro 40 dětí,
 • v průběhu letních prázdnin jsme uspořádali 9 tuzemských týdenních poradensko-relaxačních pobytů pro náhradní rodiny, kterých se zúčastnilo 160 rodin se 637 dětmi,
 • letního tábora FOD se zúčastnilo 172 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,
 • ozdravného pobytu u moře ve Španělsku se v květnu a v červnu 2004 zúčastnilo 167 dětí z náhradních rodin a dětských domovů,
 • uskutečnili jsme několik jednodenních akcí pro děti z náhradních rodin a z Klokánků (výlet do Aquaparku v Liberci, Zámecké slavnosti na zámku v Hořovicích ke Dni dětí a předvánoční program pro děti z dětských domovů, Klokánků a náhradních rodin v hotelu Hilton v Praze a v hotelu Myslivna v Brně),
 • proběhla řada jednání na ministerstvech a v parlamentu,
 • průběžně jsme poskytovali na našich pobočkách bezplatné sociálně--právní poradenství,
 • provedli jsme řadu besed a přednášek pro děti, studenty a pedagogy, vystoupili jsme s referáty na různých seminářích k ochraně dětí,
 • nadále pokračovala dobrá spolupráce se sdělovacími prostředky (televize, rozhlas, deníky i časopisy).

Příjmy FOD v r. 2004

čistý výtěžek sbírky ........................................................................ 31 506 420

( ke Dni dětí: 11 489 830 Kč, vánoční: 20 016 590 Kč)

účelové dotace............................................................................... 18 878 866

(MPSV – 13 595 981 Kč, MŠMT – 289 100 Kč, ostatní – 4 993 785 Kč)

výnosy z vlastní činnosti .................................................................. 7 182 073

(úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné na děti

v Klokáncích, prodej zděděné nemovitosti)

členské příspěvky ..........................................................................  1 041 449

odkazy (dědictví) ............................................................................... 219 872

ostatní dary a sponzorství .............................................................. 19 611 663

CELKEM PŘÍJMY............................................................................. 78 440 343 Kč

Výdaje FOD v r. 2004 na hlavní směry činnosti

projekt „Klokánek“......................................................................... 47 889 699 Kč

( z toho investiční ve výši 6 549 210)

vyhledávání a pomoc ohroženým dětem.......................................... 14 398 858 Kč

azylové domy FOD........................................................................... 5 046 551 Kč

LDT , poradensko-relaxační a ozdravné pobyty ................................... 8 167 373 Kč

příspěvky na výživu dětí.................................................................. 1 832 311 Kč

bezúročné půjčky potřebným rodinám................................................. 389 557 Kč

vyhledávání náhradních rodin............................................................ . 245 480 Kč

CELKEM VÝDAJE............................................................................. 77 969 829 Kč

změny zákonů z podnětu FOD

1990: trestní řád (prodloužení lhůty vazby) 1991: občanský soudní řád (pokuty za zmařené styky)

1993: trestní zákon (zvýšení sazby u týrání, oznamovací povinnost), zákon o státní občanství (získání českého občanství osvojením)

1996: zákon o pobytu cizinců (přiznání trvalého pobytu nezletilým cizincům v ústavní péči a v NRP

1998: zákon o státní sociální podpoře (zvýšení dávky na děti v pěstounské péči, nevyžadování trvalého pobytu u dětí v NRP a v ústavní péči, možnost prominutí podmínky trvalého pobytu pro výplatu dávky), zákon o rodině (snížení doby nezájmu na dva měsíce u novorozenců)

2002: zákon o rodině (možnost svěřovat děti namísto do ústavní výchovy do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, poskytují-li rodinnou péči, mají přednost před ústavem, zákon o ústavní výchově (psychologické vyšetření vychovatelů, snížení počtu dětí ve skupinách, humanizace podmínek na izolacích

2004: zákon o rodině a o sociálně-právní ochraně dětí (možnost svěřovat děti do předadopční a předpěstounské péče i ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, za stejných podmínek jako z ústavní péče) Angažovali jsme se v přijetí zákona o anonymních porodech a zlepšení podmínek pěstounské péče .

Pobočky FOD

Praha, Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, tel./fax: 224 221 137, 224 236 655

Beroun, S. K. Neumanna 1141, 266 01, pošt. schr. 19, tel.: 311 626 173

Brno, Francouzská 58, 602 00, tel.: 545 215 105

České Budějovice, Senovážné nám. 2, 370 01, tel.: 386 356 868

Chomutov, Riegrova 5379, 430 02, tel.: 474 650 575

Kroměříž, Riegrovo nám. 193, 767 01, tel.: 573 345 555

Litoměřice, U Trati 3, 412 01, tel.: 416 735 5511

Most, Budovatelů 1987, 434 01, tel.: 476 700 082

Olomouc, Sokolská 50, 772 00, tel.: 585 221 649

Opava, Pekařská 21, 746 01, tel.: 553 616 497

Ostrava, hotelový dům Jindřich, Nádražní 66, 702 00 Ostrava 1, tel.: 596 112 341

Pardubice, Nerudova 880, 530 02, tel.: 466 530 981

Plzeň, Barrandova 8, 301 43, tel./fax: 377 455 132

Prostějov, Lidická 86, 796 01, tel.: 582 315 753

Tábor, nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01, tel.: 381 254 606

Teplice, Masarykova 50, 416 65, tel.: 417 570 046

Zábřeh, Sušilova 40, 789 01, tel.: 583 411 714

Zlín, Sportovní hala, U Zimního stadionu 4286, 760 01, tel.: 577 432 538

Žatec, Studentská 1044, 438 01, tel.: 415 714 040

Centrum náhradní rodinné péče Ostrava, Bieblova 8, 701 01, tel.: 596 111 132

Klokánek Praha 8, Chabařovická 1125, 182 00, tel.: 283 881 102, 283 881 097

Klokánek Praha 4, Láskova 1803, 148 00, tel.: 271 912 500