Zpravodaj 1/2011

Zpravodaj Fondu ohrožených dětí číslo 1/2011
Obsah

Anetka se přece jen dočkala
Dominika by nikdo nepoznal
Dívka měla být prodána
Drahuška už je veselá
„Bráškové už jsou doma!“
Týrání oznámila škola
Novela versus Klokánky
OŽIJE KLOKÁNEK V ÚSTÍ N. L.?
Klokánek v Jindřichově Hradci otevřen!
STATISTIKA KLOKÁNKŮ ZA ROK 2010
60 DĚTÍ „NIKOHO” UŽ JE „NĚKOHO”!
Spor o přímé adopce
Příběh jedné přímé adopce
Dopis vlastní matky:
Hledáme nové rodiče
Z DOPISŮ NEJMILEJŠÍCH…
PROHLÁŠENÍ VIII. ČLENSKÉHO SHROMÁŽDĚNÍ FOD
XVIII. ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ FOD
ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI FOD ZA ROK 2010

21 let FOD v číslech
PETICE ZA ZVÝŠENÍ OCHRANY TÝRANÝCH A ZANEDBÁVANÝCH DĚTÍ
Další dvě auta od A-B help!
SLOŽENKA
NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ OD 1. 10. 2010 DO 31. 3. 2011
NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY OD 1. 10. 2010 DO 31. 3. 2011
VÝDAJE FOD NA JEDNOTLIVÉ SMĚRY ČINNOSTI V ROCE 2010
PŘÍJMY FOD V ROCE 2010
DOTACE
INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY KRAJŮ PRO ROK 2011
NADAČNÍ GRANTY
ODKAZY PRO OHROŽENÉ DĚTI
KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY
Pozvánka na XIX. Členské shromáždění FOD
VÝROK AUDITORA
Odešlete dárcovskou SMS
Informace  o vydavateli
Ke stažení v pdf

Vážení a milí členové a příznivci FOD, co nejsrdečněji Vás pozdravujeme a mnohokrát Vám děkujeme za všechnu Vaši hmotnou i morální podporu, díky které jsme mohli i v posledním půl roce pomáhat dětem „bez lásky“. Děkujeme mnohokrát za každý členský příspěvek nebo příspěvek na naši vánoční sbírku, jejíž výtěžek dosáhl dvanácti a čtvrt milionu korun a umožnil nám „přežít“ i to, že nám nebyla přiznána původně přislíbená dotace z fondů EU na rekonstrukci Klokánku v Jindřichově Hradci. Vážení a milí členové, bohužel ani loni se nám nepodařilo vydat členský zpravodaj č. 2/2010, za což se velmi omlouváme a přikládáme alespoň jeho zvláštní číslo určené pro vánoční sbírku. Ještě jednou Vám za všechnu Vaši pomoc a podporu moc a moc děkujeme a těšíme se, že i nadále budeme schopni spolu s Vámi pomáhat dětem, které to potřebují.

Anetka se přece jen dočkala

2011_11.jpg

       Pětiletou Anetku jsme přijali do Klokánku v únoru 2009 na žádost babičky, které byla svěřena do péče. Babička uvedla, že o vnučku již nemůže z důvodu zaměstnání pečovat. Anetka se od prvního dne v Klokánku projevovala jako velmi způsobná holčička s vybraným chováním a dobře osvojenými společenskými normami. V Klokánku se jí od počátku líbilo a velmi si oblíbila obě své „tety“, které se po týdnu v péči o ni střídaly.
       Až po dlouhé době navštívila Anetku matka s babičkou, holčička k nim však odmítla jít. To se opakovalo i při druhé návštěvě. Poté se rodina přestala o Anetku zajímat úplně a dívenka byla svěřena do Klokánku soudně.
       Anetka byla vždy milé a usměvavé děvčátko, velice přizpůsobivé a ochotné každému pomoci. Byla velmi skromná a měla tendenci se spíše podceňovat. Zdálo se až neuvěřitelné, že i když přišla z prostředí, kde zřejmě příliš lásky a pozitivních vzorů nezažila, měla výborně osvojené a zvnitřněné morální zásady, správné společenské návyky a zásady slušného chování. Uměla se podřídit autoritě, ale dokázala se i přiměřeně prosadit. Měla výbornou úroveň vyjadřování a komunikace. Byla velmi pečlivá. Velmi ráda si kreslila. V jejích volných kresbách se projevovala dětská bezstarostnost, barevnost a spokojenost. Milovala také hudbu a tanec. Paní učitelka ze školky o ní říkala, že to je největší sluníčko ze třídy, že je citlivá, milá a ráda a ochotně pomáhá i ostatním dětem ve třídě. U skládání puzzlů dokázala vydržet neuvěřitelně dlouho. Velice hezký  vztah měla Anetka ke zvířátkům, byla k nim velmi něžná a laskavá. Při návštěvě ZOO nebo místního Zverimexu nemohla spustit oči z králíčků, křečků a papoušků. Anetka milovala sladká jídla, hlavně palačinky a koláčky, a s jejich pečením tetě nadšeně pomáhala. Když po půl roce bylo zřejmé, že se holčička do své vlastní rodiny již nevrátí, snažili jsme se, aby co nejdříve získala rodinu náhradní. Ale přestože se jednalo o tak úžasnou holčičku, žádná rodina pro ni nebyla. Teprve po roce se o Anetku začali zajímat manželé, kteří již měli osvojeného jednoho chlapce. Vše se zdálo být na dobré cestě. Anetka k nim chodila na návštěvu, měla je velmi ráda a hovořila o nich jako o svých rodičích. Ale po několika měsících si to manželé rozmysleli a o Anetku se přestali zajímat. Holčička to nesla velmi těžce. Až za dalšího půl roku se i na Anetku usmálo štěstí. Na návštěvu do Klokánku, tak jako každoročně, přišli osvojitelé jednoho chlapce, kterého si od nás vzali několik let předtím. A tady se náhodně setkali s Anetkou. Byla to láska na první pohled – oboustranně. Manželé začali holčičku navštěvovat, a jakmile to šlo, vyřídili si dlouhodobou propustku. Anetka se nemohla dočkat, kdy už k nim půjde „na pořád“. V nové rodině se rychle zabydlela a je nesmírně šťastná, že konečně už má oba rodiče a k tomu ještě hodného brášku. A štěstí je to oboustranné!

zpět

Dominika by nikdo nepoznal

       Koncem ledna 2011 informovala všechna média o otřesném případu sedmiletého Dominika z Brna, kterého jeho rodiče doslova mučili hlady, brutálním bitím, nucením běhat v botách s nalepenými připínáčky. Chlapec trpěl prakticky od narození. Již v minulosti byl rodičům  odebrán, ale byl jim vrácen zpět. Škola doslova na poslední chvíli zachránila v dubnu 2010 Dominikovi život tím, že nahlásila, že chlapec krade dětem jídlo a jeví známky týrání. Dominik byl okamžitě umístěn do nemocnice, kde hned první měsíc přibral pět kilo. Poté byl chlapec  umístěn do dětského domova. Tento případ vzbudil vysokou vlnu solidarity veřejnosti a současně ukázal, jak neúčinná může být sociálně-právní ochrana dětí na některých úřadech. Nečinnost příslušné sociální pracovnice je prověřována z hlediska případné trestní odpovědnosti. Rodiče byli zatím nepravomocně odsouzeni k nepodmíněným trestům odnětí svobody v trvání šesti let (matka) a šesti a půl roku (otec). Státní zástupkyně podala odvolání.
       Dne 2. 3. 2011 rozhodl Městský soud v Brně na návrh OSPOD předběžným opatřením tak, že Dominika i jeho o rok starší sestru svěřil do péče Klokánku. Své rozhodnutí soud odůvodnil tím, že obě děti potřebují intenzivní individuální přístup a rodinnou péči, kterou jim včetně odborné lékařské a další péče je schopen nejlépe poskytnout Fond ohrožených dětí v zařízení Klokánek. Koncem března rozhodl soud ve věci rozsudkem a sourozence ponechal v Klokánku.
       Obě děti se v Klokánku okamžitě adaptovaly a byly nadšené, že mají každý pokojíček jen pro sebe a že je s nimi „teta“ pořád, i v noci. Hned první den si Dominik každou chvilku radostně poskočil a několikrát opakoval, že je to tu pěkné. Zprvu byli oba sourozenci v bytě sami bez dalších dětí, aby se jim teta mohla maximálně věnovat. To se nám osvědčilo i u týraných chlapců z Kuřimi. Dominika by už teď nikdo nepoznal. Má kulaté tvářičky a s ohledem na to, co zažíval, je až neuvěřitelné, že je to velmi dobrosrdečný, pozitivně naladěný a bystrý chlapec s velmi způsobným chováním. Má velkou chuť k jídlu, rád a často si přidává. Hned první den jsme zjistili, že Dominik je technicky velmi nadaný. Ihned sestavil složenou velkou autodráhu, ačkoli i starší děti s tím měly problém. Rád montuje a skládá či sestavuje různé předměty. I ve škole má pěkný prospěch. Ke své sestřičce má vřelý vztah a chová se k ní jako gentleman. Ta měla zprvu tendenci se nad ním povyšovat a hovořit o bráškovi s despektem, ale po několikerém napomenutí a zdůrazňování, že Dominik je chytrý a šikovný kluk, tyto tendence zeslábly, až vymizely. I ona je milá a hodná dívka. Jejich vztah je obdobný jako u jiných sourozenců, ale ze strany Dominika je nadprůměrně vřelý a citlivý, bez známek rivality. Kéž to tak trvá i nadále a kéž obě děti v dalším životě už nic špatného nečeká!

zpět

Dívka měla být prodána

       K smrti vyděšenou africkou dívku přivedla před časem do Klokánku v Praze 4 učitelka. Dívenku přivezl do Čech z Konga její otec a ubytoval ji u své známé. Dívka neuměla česky, jen trochu mluvila francouzsky. Učitelce se svěřila, že tajně vyslechla otcův telefonát, ze kterého vyplynulo, že má v úmyslu prodat ji v Německu k prostituci. Proto jí zfalšoval v osobních dokladech datum narození tak, aby byla o dva roky mladší a pro zákazníky přitažlivější. Velmi přesvědčivě tvrdila, že je jí šestnáct let, podle dokladů jí ale mělo být jen čtrnáct. Dívka měla panickou hrůzu z toho, že si pro ni otec přijde a svůj úmysl uskuteční. Věc jsme oznámili na policii, podezření se potvrdilo a dívka k nám byla svěřena soudně. Teprve soudní rozhodnutí ji uklidnilo. Otec ji ale už nikdy nekontaktoval, předpokládáme, že z ČR zmizel. V rámci trestního řízení bylo provedeno i znalecké posouzení jejího věku podle vývinu kostí na rukou. Závěry znalce se shodovaly s tím, co dívka uváděla – tedy že je o dva roky starší. Přesto se ale vystavení správných osobních dokladů zajistit nepodařilo. Dívenka byla v Klokánku velmi spokojená, brzy se naučila česky a dělala nám jen radost. I na ni se po třech letech u nás usmálo štěstí v podobě náhradní rodiny, se kterou se náhodně seznámila při jedné naší akci. Dívka nyní úspěšně studuje a občas přichází do Klokánku podívat se za svými známými dospěláky i dětmi. Hodně štěstí!

  zpět

Drahuška už je veselá

       Pětiletou Drahušku přivedla do Klokánku Hostivice její babička dne 18. ledna 2011 s tím, že je to za trest. Uvedla, že už ji nechce, protože holka lže a krade jídlo, za to je trestána, ale nepomáhá to. Dívenka byla při příjmu hladová, zanedbaná, ve špinavém a potrhaném oblečení. Snědla dva talíře jídla a ptala se po dalším. Po vysvlečení jsme s hrůzou zjistili, že má promodralé a omrzlé nožičky i ručičky, na obličeji a po těle modřiny a jizvy a na chodidlech boláky a nafouklé bříško. Holčička byla ihned hospitalizována ve Fakultní nemocnici Motol, kde se jejího stavu rovněž zhrozili a vyjádřili obavu, jestli se vůbec podaří nožičky zachránit. To se naštěstí podařilo.
       Za Drahuškou docházela do nemocnice kromě „tety“ i sociální pracovnice Klokánku. Holčička se jim svěřila, že kradla jen jídlo, protože měla hlad. Za to dostávala prutem i páskem, často musela spát na půdě nebo ve sklepě. Děda (druh babičky) ji nechal stát naboso ve sněhu, když byla veliká zima, musela odklízet sníh, nosit kbelíky s uhlím a vodou, také musela chodit po žhavých uhlících, od toho má na chodidlech boláky. Říkala, že se bojí usnout, protože pořád musí stát u okna a dávat pozor, jestli si pro ni nejdou. Na babičku, která měla Drahušku svěřenu do pěstounské péče, a na jejího druha jsme podali trestní oznámení. Oba jsou již stíháni pro trestný čin týrání svěřené osoby ve zvýšené trestní sazbě s horní hranicí osmi let odnětí svobody. Zaráží nás, že v rodině i nadále byla ponechána osmiletá Drahuščina sestřenice, kterou má babička také svěřenu do pěstounské péče. Našemu podnětu, aby i ona byla svěřena do Klokánku a pěstounská péče babičky i k ní byla zrušena, soud nevyhověl s odůvodněním, že Městský úřad Černošice s tím nesouhlasí.
       Drahuška je v Klokánku velmi spokojená a po několika dnech už by v ní nikdo týrané dítě nehledal. V krátké době doslova rozkvetla a stala se z ní veselá, šikovná a povídavá holčička s jiskrou v oku. Doufáme, že se pro ni brzy najde milující náhradní rodina, která jí vynahradí to, co jí nedala rodina vlastní.

zpět

„Bráškové už jsou doma!“

2011_12.jpg       V minulém zpravodaji č. 1/2010 jsme pod titulkem „Je to tam hnusný a bijou mě“ informovali o otřesném případu týrání pětileté Valérky vlastní matkou a babičkou, které dívenku mučily hlady, žízní, bily ji kabelem, klackem, spát musela na podlaze, pít ze záchodové mísy. Třebaže při odebírání a umístění do diagnostického ústavu byla holčička na kost vyhublá, v pěti letech vážila méně než tříleté batole, genitálie měla popálené od cigaret, rány jí hnisaly, ve vlasech měla jizvy, v obličeji čerstvé i starší modřiny, byly v péči matky ponechány obě mladší děti – čtyřletý Pepíček a novorozený Tomášek. Zachránilo je až předání obou žen do výkonu trestu dne 30. 1. 2009, a to za pomoci policie a eskorty. Hned na místě převzali obě děti pracovníci našeho chomutovského Klokánku. Obě děti byly vývojově velmi zanedbané a špinavé, čtrnáctiměsíční Tomášek nebyl schopen bez opory ani sedět, byl apatický a bledý. Pepíček pak vyprávěl, jak byl bit a jak máma týrala Valinu, jak musela pít ze záchodu moč. Jeho hlavní starostí bylo, aby se nemusel vrátit k mámě, opakovaně sděloval, že „je to tam hnusný a bijou mě“. Sám si spočítal, že mu bude deset, až se máma vrátí, a opakovaně žádal o ujištění, že k ní nepůjde. Přesto trestní stíhání ve vztahu k oběma mladším dětem bylo uloženo s tím, že se o žádný trestný čin nejedná. Oba bráškové dělali v Klokánku veliké pokroky a brzy se z nich stali veselí a šikovní kluci. Největší radost ale máme z toho, že v květnu 2011 odešel nyní již šestiletý Pepíček a tříletý Tomášek z Klokánku do náhradní rodiny. U svých nových a moc hodných rodičů jsou oba bráškové velmi šťastní. O tom, že to byla láska na první pohled, svědčí i skutečnost, že Tomášek po první víkendové návštěvě celý týden proplakal, že chce domů. Od dalšího víkendu jsme proto vyřídili dlouhodobou propustku. Oba bráškové i se svými novými rodiči se chystají do Klokánku na návštěvu za svými dětskými i dospělými kamarády. Tomášek ale jen pod slibem, že už nebude spinkat v Klokánku, ale jen a jen doma. Hodně štěstí a hodně lásky!

zpět

Týrání oznámila škola

       Dne 5. 2. 2011 v ranních hodinách oznámila základní škola v Praze 9 na služební mobilní telefon orgánu sociálně-právní ochrany dětí, že desetiletý chlapec přišel do školy v pyžamu a sdělil třídní učitelce tyto skutečnosti: rodiče mu prý řekli, že jej vyhodí z domu, a dále uvedl, že jednou musel přespat venku před domem, protože rodiče ho nepustili dovnitř. Dnes mu matka schovala oblečení, aby nemohl utéct z domu, proto přišel do školy jen v pyžamu, bez ponožek, v bundě a zimních botách. Večer dostal k jídlu jen vodu a chléb, ráno nic. Na oddělení péče o dítě pak chlapec uvedl, že před bitím se musí sám svléknout a otec ho bije přes hýždě, záda a hlavu. Když přinesl pololetní vysvědčení, musel si vysvědčení dát do úst a otec ho bil přes hlavu. S bitím otec přestane, až když se rozpláče a prosí, aby přestal. Matka k tomu nic neříká. Je trestán také tak, že musí stát v koutě obličejem ke zdi i několik hodin. Když už ho bolí nohy, tak musí dlouho prosit, aby mohl odejít. Už několikrát chtěl utéct z domova. Před týdnem opravdu utekl, ale našel ho otec kamaráda a odvedl domů. Pak byl doma bit matkou větví od stromu. Mladšího bratra fyzicky netrestají, ale také musí občas stát v koutě. Na dotaz, co by chtěl, aby se změnilo, řekl, že by si přál nebýt bit a dostávat dost jídla. Na těle měl chlapec stopy po bití. Úřad chlapce ihned umístil do Klokánku a na rodiče podal trestní oznámení.
       Při psychologickém vyšetření chlapec uvedl, že je v Klokánku pět dnů a moc se mu tu líbí. Doma vůbec ne, protože se hrozně bojí (nevlastního) táty. Mlátí ho tlustým řemenem, který má na něj připravený ve skříni, taky mlátí mámu, té dává pohlavky do hlavy zezadu. Taky mu sprostě nadává, radši to ani nechce opakovat, nechce být sprostý. V Lüscherově barvovém testu chlapec upřednostňuje černou a další nevitální barvy. Je patrné nadměrné prožívání vnitřní konfliktnosti a úzkostnosti. Rodiče o syna neprojevují zájem. V současné době se pro něj hledá vhodná pěstounská rodina. Najde se?

zpět

Novela versus Klokánky

       Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která má údajně výrazně zlepšit situaci ohrožených dětí v ČR. Novela stanoví, že děti, které ze závažných – nikoli však hmotných nebo bytových – důvodů nebudou moci zůstat ve vlastní rodině, budou svěřovány do pěstounských rodin na přechodnou dobu (tzv. profesionální pěstounská péče), odkud by se co nejdříve měly vrátit do rodiny vlastní nebo přejít do dlouhodobé pěstounské péče. V pěstounské péči na přechodnou dobu by mohly být maximálně tři roky. Pokud by se ani po této lhůtě nemohly vrátit domů, ani by nebyla pěstounská rodina pro dlouhodobou péči, byly by umisťovány do dětských domovů.

Klokánky nejsou žádoucí

       V zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, což jsou i Klokánky, by děti mohly pobývat maximálně tři měsíce, jen výjimečně na základě rozhodnutí soudu půl roku. V jednom takovém zařízení by mohlo být umístěno maximálně 24 dětí, přičemž na každé čtyři děti má připadat jedna pečující osoba (nikoli, že jedna osoba může pečovat maximálně o čtyři děti). Na péči o 24 dětí by tedy postačovalo 6 pečovatelů. Znamená to, že v trojsměnném provozu by se jedna pečující osoba starala minimálně o 12 dětí, v noci zřejmě o všechny. Novela také snižuje státní příspěvek na děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc o třetinu – na dítě do šesti let by se jednalo o částku 138 tisíc korun ročně, zatímco ústavy dostávají na jedno dítě kolem 400 tisíc korun ročně, a to i na neobsazené lůžko.
       Za této právní úpravy by ale Klokánky nemohly fungovat. Současný státní příspěvek, který na dítě do šesti let věku činí 207 tisíc korun, pokrývá pouze dvě třetiny nákladů. Zbývající třetinu se daří jen horko těžko pokrýt dary veřejnosti a dotacemi na sociální služby. Při navrhovaném snížení státního příspěvku bychom nebyli schopni ztrátu vyrovnat a Klokánky by musely z ekonomických důvodů skončit. Navíc osm Klokánků (Brno, Dolní Benešov, Hostivice, Janovice nad Úhlavou, Jindřichův Hradec, Kroměříž II, Láskova a Štěrboholy) by nesplňovalo ani podmínku snížené kapacity do 24 míst.

Výbor OSN nevyslyšen

       Paradoxně v době, kdy novela ohrožuje další existenci Klokánků – dne 31. 5. 2011 – vyjádřil Výbor OSN pro práva dítěte při jednání naší delegace v Ženevě znepokojení nad tím, že Česká republika opakovaně ignoruje v minulosti udělená doporučení. Hlavní výtky se týkaly i vysokého podílu dětí vyrůstajících v ústavní péči. Výbor OSN přitom odkazoval na své Konečné závěry ze dne 31. 1. 2003 pod body 44 a 45, kde se uvádí, že v České republice je nepřiměřeně velký počet dětí umisťován do zařízení ústavní péče a doporučuje se mj. vytvořit nebo posílit na místní úrovni mechanismus náhradní péče v systému sociální péče a přijmout efektivní opatření k usnadnění, nárůstu a posílení pěstounské péče, zařízení pěstounské péče a jiné rodinně orientované náhradní péče a zredukovat ústavní péči jako formu náhradní péče. Ale třebaže Klokánky bez výhrad splňují požadavek jiné rodinně orientované náhradní péče v systému sociální péče, stát namísto toho, aby je podpořil, a tím vyhověl tomuto požadavku OSN, dělá pravý opak – zákonem je chce zlikvidovat. A místo toho, aby zrušil léta nevyužívaná lůžka v kojeneckých ústavech (z 1 818 lůžek v KÚ v r. 2009 bylo 420 trvale nevyužívaných), a tím zredukoval počet míst v ústavní výchově, platí je tak, jako by byla obsazená. Zbytečně se tím ztrácí cca 200 milionů korun ročně. Pochopí to někdo?

Nereálná očekávání

       Představa tvůrců novely, že Klokánků nebude zapotřebí, protože o všechny děti se budou starat rodiče anebo pěstouni, je zcela nereálná. V ČR je dlouhodobě nedostatek pěstounských rodin i pro dlouhodobou péči, natož pak pro přechodnou. Stále víc rodin se ocitá z důvodu hmotné nouze na ulici a málokdo chce s dětmi bydlet pod mostem. Naše azylové domy i Klokánky jsou pořád plné a denně musíme odmítat příjem dětí pro nedostatek kapacity. Dávky hmotné nouze nestačí pokrýt náklady na bydlení a na nezbytné potřeby dětí včetně stravy. Množství dětí k nám přichází hladových a dlouho trvá, než se dosytí. Aby větší množství dětí mohlo vyrůstat u svých rodičů, musel by stát především zajistit, aby rodiny s dětmi měly střechu nad hlavou a měly co dát dětem do úst. Neustále upozorňujeme na to, že rodiče, kteří sami neprožili šťastné dětství, nejsou velmi často schopni bez trvalé pomoci se o děti postarat. Aby v jejich péči děti prospívaly a nebyly ohroženy ve svém vývoji, bylo by zapotřebí chráněného sociálního bydlení. S tímto nápadem jsme ale neuspěli, třebaže by to bylo minimálně o polovinu lacinější než ústavní výchova. Bez trvalé přítomnosti člověka, který by těmto rodičům se sníženými rodičovskými kompetencemi pomáhal, se tyto rodiny obvykle nedokážou o své děti postarat.

Můžeme uvést stovky takových případů – na ukázku alespoň některé z nich:

• Tři sestřičky, o kterých jsme informovali v minulém zpravodaji a které jsme odmítli vydat sociálním pracovnicím k předání do diagnostického ústavu, se počátkem února 2011 vrátily k matce do azylového domu. Přes pomoc ze strany AD i OSPODu se po šesti týdnech vrátily do Klokánku – nesmírně vyhublé, s těžkým neléčeným ekzémem a šťastné, že jsou zpátky, mají co jíst, mají hračky a vlídné zacházení. Nejstarší dvanáctiletá dívka se u nás za měsíc spravila o 4 kila.
• Podobný osud měli i tři sourozenci ve věku od jednoho do šesti let. Soud na návrh OSPOD rozhodl o jejich přemístění z rodinného Klokánku na Moravě do kojeneckého ústavu v Plzni, aby to k nim měli rodiče blíž a mohli je převzít do své péče, třebaže se o ně v Klokánku vůbec nezajímali. I v tomto případě jsme odmítli děti do ústavu předat a domluvili jsme se s úřady, že je přemístíme do rodinného Klokánku v Chomutově, kde to budou mít rodiče ještě blíž – jinou variantu úřady přijmout nechtěly. Po čtyřech měsících byl do Klokánku umístěn i jejich nejmladší sedmiměsíční sourozenec, protože rodiče přišli o byt. O děti však předtím žádný velký zájem nejevili.
2011_13.gif• Manželé Wallovi, kteří vyhráli spor s Českou republikou kvůli umístění dětí do ústavní výchovy z důvodu hmotné a bytové nouze, zmiňovaní ve všech materiálech týkajících se transformace péče o ohrožené děti, skončili i se svým nejmladším patnáctiletým synem na ulici. Zatímco manželé celou zimu přečkali v malém stanu v remízku na okraji Tábora, jejich syn nocoval po známých a kamarádech. Těžce nemocnou paní Wallovou tam v polovině března 2011 objevila naše táborská sociální asistentka a zajistila pro ni a jejího syna ubytovnu. Pan Walla musel zůstat ve stanu, protože ubytoven pro celé rodiny je naprostý nedostatek.

zpět

OŽIJE KLOKÁNEK V ÚSTÍ N. L.?

       Již před dvěma lety nám městská část Ústí nad Labem – Neštěmice pronajala budovu bývalých jeslí s krásnou zahradou pro vybudován Klokánku. Máme již stavební povolení i projekt na jeho vybudován (celkem sedm bytů) za 10,6 milionu korun včetně DPH. Původně jsme i tady chtěli požádat o dotaci z Evropských fondů, neměli jsme však k dispozici finanční prostředky na předfinancování ve výši třetiny celkové ceny. Nakonec jsme byli schopni zajistit pouze nezbytné zazimován a ochranu objektu před poškozením. V severních Čechách jsou Klokánky stále plné, a velmi často zde musíme odmítat děti pro nedostatek kapacity. V loňském roce jsme z kapacitních důvodů nemohli přijmout (v celé republice) celkem 961 dětí. Proto bychom byli velmi šťastni kdyby se nám podařilo získat účelově vázané finanční prostředky nebo materiál pro vznik i tohoto Klokánka tak, aby odmítnutých dětí, které pak většinou musejí být umístěny do ústavní výchovy, bylo co nejméně. Za každou pomoc a podporu tohoto projektu proto moc a moc děkujeme a věříme, že se nám společně podaří oživit ústeckého Klokánka – kéž by ještě letos! DĚKUJEME!

zpět

Klokánek v Jindřichově Hradci otevřen!

2011_14.jpg       Dne 1. června 2011, právě na Den dětí, jsme v Jindřichově Hradci otevřeli Klokánek – první v Jihočeském kraji. Vznikl rekonstrukcí objektu bývalého rozestavěného penzionu na celkem osm bytů, zařízených pro čtyři děti a tetu. Nemovitost zakoupil a předal FOD do bezplatného pronájmu náš sponzor a příznivec pan Roman Bartyzal z Českých Budějovic, který se rozhodl takto zásadně přispět ke vzniku prvního Klokánku v jižních Čechách. Pan Bartyzal nám již dlouhodobě pomáhá svými osobními automobily zn. Honda. I pro Klokánek v Jindřichově Hradci je již jedna Honda připravená k bezplatnému zapůjčení a servisu. Klokánek by nemohl být tak brzy zprovozněn ani bez veliké pomoci paní Ireny Hájkové z České Lípy, která se ve svých 74 letech stala přes noc celebritou. O jejím nevídaném a velkorysém daru ve výši jednoho milionu korun informovala snad všechna média. Letos v únoru nám totiž paní Hájková zavolala, že viděla v televizi, jak nám na rekonstrukci Klokánku v Jindřichově Hradci nejdřív slíbili 19 milionů a nakonec nám nedali nic. To ji tak rozčílilo, že se rozhodla darovat nám milion, který měla z prodeje svého rodinného domku. Nyní po smrti manžela bydlí sama v garsonce v domě s pečovatelskou službou, tolik peněz nepotřebuje a do hrobu si je s sebou nevezme.

2011_15.jpg       Vzhledem k tomu, že s rekonstrukcí bylo nutno začít ihned po příslibu dotace, museli jsme si vzít úvěr (naštěstí jen s jednoprocentním úročením) ve výši deseti milionů korun, na který nám do konce října t. r. zbývá doplatit ještě šest milionů korun. Po rozhodnutí o nepřiznání dotace jsme zvolili úspornější variantu – oželet jsme museli původně plánované zateplení celé budovy (naštěstí ale zdi jsou dost silné, tak to nebude příliš vadit), čističku a odložit vybudování dětského hřiště. K včasnému otevření jindřichohradeckého Klokánku nám také velmi napomohla půjčka Imageod OVB Allfinanz, o.s., ve výši pěti milionů korun se splatností odloženou až na příští rok. Celkové náklady na rekonstrukci a vybavení bytů činily nakonec 15 milionů korun. Děkujeme mnohokrát paní Ireně Hájkové, panu Romanu Bartyzalovi, vedení OVB Allfinanz, panu Hranáčovi, majiteli stavební firmy Asarko, za trpělivost při opožděných úhradách a za splátkový kalendář, i všem našim dárcům a přispěvatelům, díky jimž se nakonec první Klokánek v jižních Čechách přece jen ke Dni dětí „narodil“! Za symbolického plyšového Klokánka i za příslib podpory tohoto Klokánku i celého našeho „klokaního“ projektu děkujeme také poslanci panu Vítězslavu Jandákovi, který k naší velké radosti Klokánek v den jeho otevření navštívil a jak doslova uvedl, byl jím nadšen.

zpět

STATISTIKA KLOKÁNKŮ ZA ROK 2010

V průběhu roku 2010 se v Klokánkách nacházelo celkem 936 dětí, tj. o 161 víc než v r. 2009. Nově přijato bylo 533 dětí (o 141 víc než v r. 2009), odešlo 466 dětí (tj. o 113 víc než loni), pro nedostatek kapacity nemohlo být přijato 961 dětí (o 222 víc než loni).
• Kapacita Klokánků v r. 2010 byla 407 míst (o 42 víc než v r. 2009), průměrná doba pobytu činila 6 měsíců – 152 dětí, tj. 33 % (5 % víc než v r. 2009) odešlo do jednoho měsíce, přičemž celkem do tří měsíců odešlo 246 dětí, tj. 53 %.
• Z nově přijatých dětí bylo 129 (24 %) mladších tří let (z toho 21, tj. 4 % novorozenců), 109 dětí (20 %) bylo ve věku od tří do šesti let, 136 dětí (26 %) ve věku od šesti do deseti let, 110 dětí (21 %) ve věku od deseti do patnácti let a 49 dětí (9 %) bylo starších patnácti let.
• Pro podezření z týrání bylo přijato 53 dětí (10 %), pro podezření z pohlavního zneužívání 6 dětí (1 %), pro zanedbání péče 147 dětí (26 %), z důvodu hmotné nouze 104 dětí (19 %). Nejčastěji uváděným důvodem byly bytové důvody – 236 dětí (44 %).
• Na základě soudního rozhodnutí bylo přijato 109 dětí (20 %), na žádost orgánu sociálně-právní ochrany 101 dětí (19 %) a na žádost rodičů bylo přijato 271 dětí (51 %), na žádost rodiče nebo OSPOD později změněné na soudní rozhodnutí bylo přijato 50 dětí (9 %), na vlastní žádost byly přijaty 2 dětí (0,4 %), přičemž policií byly předány 4 děti (0,8 %).
• Zpět domů se vrátilo 236 dětí (51 %), do azylového domu s rodičem odešlo 58 dětí (12 %), do péče druhého rodiče přešlo 31 dětí (7 %), do NRP přešlo 82 dětí (18 %) – z toho 20 dětí – příbuzní, 51 dětí – pěstounská péče cizích osob, 11 dětí – osvojení, do ústavní výchovy přešlo 50 dětí (11 %), zletilosti dosáhlo 9 dětí (2 %).

zpět

60 DĚTÍ „NIKOHO” UŽ JE „NĚKOHO”!

V roce 2010 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 28 dětí – 18 dívek a 10 chlapců ve věku od 4 dnů do 17 let. Jednalo se o 1 novorozeňátko, 1 šestiměsíční holčičku, 6 batolátek (jedno roční, tři dvouletá a dvě tříletá), 7 předškoláčků (dva čtyřletí a pět pětiletých), 11 školáků (dva šestiletí, tři sedmiletí, dva osmiletí, jeden desetiletý a tři jedenáctiletí) a nové rodiče dále „přes“ FOD získaly i dvě dívky ve věku patnácti a sedmnácti let. Kromě romského (9 dětí) a poloromského etnika (2 děti) nebo vyššího věku bránil dalším dětem v nalezení náhradní rodiny jejich zdravotní stav (šestiměsíční holčička a roční chlapec trpí Downovým syndromem, jedna osmiletá holčička má závažné mentální postižení), ve dvou případech se jednalo o tři sourozence a v jednom případě o sourozence čtyři. Pro víc než dva sourozence nebo i pro dva sourozence vyššího než předškolního věku se náhradní rodina rovněž hledá velmi obtížně. Kromě toho dalších 16 dětí získalo trvalé rodinné zázemí v našich tzv. rodinných Klokánkách, provozovaných přímo v rodinách a bytech našich zaměstnanců.
Od počátku letošního roku do uzávěrky zpravodaje v polovině května 2011 se nám podařilo nalézt náhradní rodinu pro 10 dětí. Nové rodiče tak získalo 7 chlapců a 3 dívky – tři novorozenci, dva dvouletí chlapci, jeden tříletý chlapec se sluchovým postižením, jeden čtyřletý romský chlapec se sluchovým postižením, jedna čtyřletá holčička, jedna sedmiletá romská dívka a jedna osmiletá romská dívenka s výraznějším mentálním opožděním. Dalších 6 dětí přešlo do nově vzniklých rodinných Klokánků s perspektivou dlouhodobé péče. Od počátku roku 2010 do poloviny dubna 2011 tedy získalo s pomocí FOD rodinné zázemí celkem 60 dětí.

zpět

Spor o přímé adopce

       Již od roku 2008 probíhá náš spor s ministerstvem práce a sociálních věcí o tzv. přímé adopce. Podle zákona o rodině (§ 69 odst. 2) totiž může orgán sociálně-právní ochrany dětí svěřit dítě do předadopční péče jen v případě, že se dítě nachází v ústavu nebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jestliže však je dítě v péči rodičů, jediný, kdo je oprávněn rozhodnout o svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů, jsou sami rodiče. MPSV ale zastává názor, že pokud rodiče někoho vhodného znají, mohou mu dítě svěřit a soud v následném řízení o osvojení rozhodne, jestli se jedná o osoby vhodné, a jestli tedy osvojení „posvětí“. Pokud ale rodiče nikoho vhodného neznají, musí podle MPSV dát dítě do ústavu nebo do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a souhlasit s anonymním osvojením, anebo se obrátit na krajský úřad, aby jim vhodnou rodinu vytypoval. Krajské úřady však přímé adopce odmítaly zprostředkovávat s tím, že jednak k tomu nemají zákonné zmocnění, jednak nemají žádný metodický pokyn ani seznam rodin, které by souhlasily s neanonymním osvojením. Rodiče, kteří nechtěli dát dítě do ústavu a naopak chtěli budoucí osvojitele poznat, se proto obraceli na FOD a žádali nás o doporučení vhodné prověřené rodiny. A vzhledem k tomu, že na FOD se obracejí prověření žadatelé, kteří netrvají na své anonymitě a přejí si miminko převzít hned z porodnice, navrhovali jsme rodičům podle jejich představ vhodné prověřené osvojitelské rodiny. Rodiče se pak sami rozhodli, kterým budoucím osvojitelům své miminko svěří. Takto se nám podařilo uchránit od kojeneckého ústavu 115 dětí, a jen ve čtyřech případech si to rodiče rozmysleli – z toho ve dvou případech ještě před předáním dítěte a v jednom případě tentýž den po předání. Podle MPSV se však jedná o nezákonnou činnost a dne 7. 11. 2008 nám uložilo pravomocně pokutu za zprostředkování přímé adopce ve výši osmdesát tisíc korun. Proti tomuto rozhodnutí jsme podali správní žalobu, kterou Městský soud v Praze dne 22. 4. 2011 zamítl, přičemž se plně ztotožnil s argumentací MPSV. Protože s touto argumentací nesouhlasíme, podáme zřejmě kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Jinak by totiž rodičům, kteří sami nikoho vhodného pro osvojení svého dítěte neznají, nezbývalo než dávat novorozeňátka do kojeneckých ústavů a smířit se s anonymním osvojením, anebo, jak se bohužel už dnes děje, hledat si nové rodiče pro své dítě prostřednictvím inzerátů. A co je pro dítě lepší – státem prověřená rodina doporučená FOD, anebo neprověřená rodina nalezená prostřednictvím inzerátu? Přesto měl tento spor snad již jisté pozitivní důsledky. Dle sdělení zástupce MPSV vydalo ministerstvo před rokem metodický pokyn, jak mají krajské úřady při tzv. přímých adopcích (tj. neanonymních a bez mezistanice v kojeneckém ústavu) postupovat. Krajské úřady se tomu sice nadále brání, ale některé tak doufejme postupují nebo postupovat budou. Nicméně v době, kdy proběhl případ, za který nám byla pokuta uložena, žádný takový metodický pokyn neexistoval. A dokonce i po jeho vydání krajské úřady nikdy naší, potažmo matčině žádosti o zprostředkování přímé adopce nevyhověly. Soud prvního stupně k tomu bohužel nepřihlédl. Uvidíme tedy, jak rozhodne Nejvyšší správní soud. Správní žalobu proti MPSV zdarma zpracoval advokát JUDr. Pavel Dejl, Ph.D, LL.M. z Advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík Praha 1. Tato advokátní kancelář FOD v řízení rovněž plně sponzorsky zastupuje.                                                                                   

 DĚKUJEME!

zpět

Příběh jedné přímé adopce

       Na FOD se obrátila těhotná žena se žádostí o přímou adopci pro 2011_17.jpgočekávaná dvojčátka s tím, že se o ně nemůže postarat, ale v žádném případě nechce, aby pobývaly v kojeneckém ústavu. Paní Tomková, která se u nás náhradní rodinnou péčí zabývá, jí poskytla potřebné informace a domluvila se s ní, že se ozve blíže před porodem, pokud se situace nezmění. Asi za týden volala matka znovu a uvedla, že si to rozmyslela, protože se ještě informovala na úřadě, a tam jí řekli, že přímé adopce jsou nezákonné, a ona žádné nezákonnosti dělat nechce. Sociální pracovnice jí slíbila, že hned, jak podepíše po šesti týdnech souhlas s adopcí, půjdou děti do rodiny a že šest týdnů jim neublíží. Po roce se matka ozvala znovu a s pláčem vyprávěla, že postupovala přesně tak, jak jí na úřadě řekli, počítala si šest týdnů a ihned šla podepsat souhlas s osvojením. Pořád ale na děti musela myslet, kde asi jsou, jestli se mají dobře a nakonec se po půl roce odhodlala do kojeneckého ústavu zavolat. S hrůzou ale zjistila, že děti jsou stále v kojeneckém ústavu, možná proto, že jeden chlapec měl rozštěp patra. Oba syny si ihned vzala domů, ale teď po dvou měsících je úplně na dně, péči o ně a o rok starší hyperaktivní dcerku nezvládá a jestli pro ně ihned nenajdeme vhodnou rodinu, stane se tak něco hrozného. Paní Tomková naštěstí do druhého dne rodinu našla. Šťastní manželé si devítiměsíční dvojčátka ještě téhož dne odvezli a šťastná byla i matka, zejména když ji nadšeně ujistili, že jim rozštěp vůbec nevadí a že dětičky se jim moc líbí. Manželé nám později poslali fotku obou chlapců a k tomu napsali:

       Milá paní Tomková, posílám Vám slíbený rozsudek a přikládám i fotku kluků. To abyste měla představu, jaká krásná štěstíčka nám osud vlastně přisoudil. Jsme s manželem moc šťastní. Občas vzpomínáme na začátky, kdy jsme si na sebe vzájemně zvykali. Jak my na kluky, tak kluci na nás, na nové prostředí, na jiný harmonogram.
       Ono je vlastně stále něco nového, každý den nás kluci něčím překvapí. Třeba se něčemu naučí, nebo alespoň vymyslí nějakou lumpárnu. Co dodat, už si život bez nich neumíme a ani nechceme představit.
       Paní Tomková, upřímně Vám za všechnu Vaši snahu, ochotu, rady,
čas, prostě za všechno, moc děkujeme.
       Přeji Vám hodně zdraví a také zdaru v soukromém i profesním životě.
       Šťastná dvojčátka již v nové rodině!

S úctou P. K.

zpět

Dopis vlastní matky:

Dobrý den paní Tomková,
       asi už to budete vědět, ale já Vám chci říct, že všechno proběhlo v pořádku a X…ovi mají chlapečka u sebe. Nakonec jsem v té porodnici byla normálně s ním, prostě mi připadalo, že to tak bude nejsprávnější, že stejně vůči němu není fér, aby někde tři čtyři dny plakal na sesterně. Jsem tak nějak už věděla, že to zvládnu.
       Paní Tomková, ráda bych Vám za všechno ještě jednou moc poděkovala. Opravdu nevím, jak jste to dokázala, když jsme se nikdy v životě osobně neviděly, ale mám pocit, že jste vybrala rodiče „na míru“, přesně takové, jak si představuji, že mají rodiče být (aspoň pokud můžu z těch krátkých setkání soudit) a jaké si zaslouží každé dítě (zvlášť to „moje“.) Díky tomu to všechno bylo pro mě o dost snadnější – protože jsem přesvědčená a věřím tomu, že chlapeček bude mít hezký a šťastný život.
       Ráda bych Vám osobně a i FODu poděkovala za Vaši práci, za to, co děláte. Můžu s naprostou jistotou říct, že i když jsem si dítě nechtěla nechat, pokud bych ho po jeho narození měla svěřit našim úřadům s tím, že bude x měsíců v jakémkoli ústavu, neudělala bych to a raději bych si chlapečka nechala – což bych sice asi nakonec nějak zvládla, ale za cenu toho, že místo života, jaký si zaslouží, by to bylo o něčem jiném. Vím, že nemáte jednoduchou práci a čelíte tlaku naší šílené byrokracie a někdy i médií. Chtěla bych Vám kromě poděkování vyjádřit i podporu... a poděkovat za to, že díky Vám teď bude mít jeden malý človíček šťastný život. Nehledě na to, že šťastní jsou i X….ovi, kteří si zcela jistě taky zažili svoje.
       Takže… ještě jednou moc za všechno děkuju a přeju Vám především klid na Vaši práci...

X. X.

zpět

Hledáme nové rodiče
       Pěstounskou rodinu již delší dobu hledáme pro milého tříletého blonďatého Kryštůfka, jehož psychomotorický vývoj je nerovnoměrný a výrazně opožděný. Na tom se zřejmě podílí ústavní výchova od narození a sluchová vada. Matka není schopná o syna pečovat. Najdeme ji?
       Na nové rodiče čeká i čtyřletý milý chlapeček s lehce opožděným psychomotorickým vývojem. Mireček trpí virovou hepatitidou typu C bez známek aktivity onemocnění a lehkou spastickou diparézou vyžadující rehabilitaci. Dočká se i on hodných rodičů?
       Pěstounskou rodinu hledáme také pro pětiletou Sidonku. Je to krásná romská velmi milá a šikovná holčička. V    Klokánku ji nikdo z rodiny nenavštívil. OSPOD se nyní domáhá nařízení ústavní výchovy, čemuž se snažíme zabránit. Bude žít Sidonka v rodině?
       Blonďatému Marečkovi je šest let. Narodil se těžce nedonošený s pozitivním testem na drogy. Je to milý drobný chlapec. Jeho mentální vývoj je výrazněji opožděný, pomalu však pokračuje dopředu ve všech oblastech. Potřebuje stálou celodenní péči a dohled. Miluje náruč a úsměv dospělého. Mareček je právně volný. Pozná i on, co je to „doma“?
       V dětském domově stále žije osmiletý právně volný chlapec Ernest. Má perspektivu dobrého vývoje, pokud bude žít v rodině. Zatím je jeho vývoj nerovnoměrný. Je velmi společenský, rád se směje. Najdeme pro něj hodné rodiče?
       Pěstounskou (poručenskou) rodinu hledáme i pro osmiletého Káju. Chlapec velmi touží po rodině, která by se mu věnovala a vynahradila mu to, že od tří let vyrůstal v ústavu. Kája je milý a spokojený chlapec, vděčný za každý projev zájmu. Navštěvuje základní praktickou školu. Je poněkud hyperaktivní a jeho vývoj je trochu opožděn. Občas potřebuje usměrnit. Oba jeho rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti.
       Pěstounskou rodinu hledáme také pro osmiletého modrookého a blonďatého Jarouška. Je to citlivý a velmi chytrý chlapec. Rád poznává nové věci a hledá mezi nimi souvislosti. Zajímá ho vesmír, planety i další přírodovědná témata. V základní škole má samé jedničky, pochvala ho motivuje k další činnosti. Ve volném čase se věnuje četbě knížek, rád také sleduje poučné pořady v TV. V Klokánku ho navštěvuje jenom babička. Matka souhlasí s pěstounskou péčí.
       V Klokánku čeká na pěstounskou rodinu i devítiletý poloromský Dominik. Je to velmi šikovný, sportovně nadaný chlapec, zručný i manuálně. Velmi hezky kreslí, je komunikativní, zvídavý, k dětem velmi přátelský. Dominik je moc milý a bezproblémový kluk, velmi vděčný za pozornost. Navštěvuje základní školu. Je šťastný, když ho občas navštíví babička.
       Pěstounskou rodinu hledáme také pro devítiletého modrookého Daniela, vráceného zpět do Klokánku po dvou měsících předpěstounské péče. Daniel je sympatický, usměvavý a kamarádský chlapec, spíše stydlivý a pasivnější. Dobře respektuje autoritu, problémy s chováním nemá. V činnostech se dobře koncentruje. Navštěvuje praktickou školu, chodí do skauta, na arteterapii, baví ho jízda na kole a koloběžce, rád hraje fotbal. Ideální by byla rodina s dospělými dětmi nebo s menším počtem dětí. Vhodný by byl starší chlapec.
       Devítiletý Robin je právně volný blonďáček, lehce opožděný, velmi živý, s velkou potřebou pohybu. Rád jezdí na kole a miluje potápění. Touží být středem pozornosti. Občas mívá bronchitidy. Hledáme pro něj klidné rodiče s nepříliš vysokými nároky.
       Devítiletý Milánek je poloromský chlapec světlé pleti. Má operované obě dolní končetiny, ale i přes rehabilitaci přetrvává vysoká spasticita. Milánek se postaví jen s pomocí chodítka, ale brzy se unaví, při chůzi zakopává, většinou jen leze. Je středně těžce opožděný. V poslední době udělal velké pokroky v řeči (rozumí i odpoví). Hůře se adaptuje na změny. Milánek je právně volný. Nestráví celý život v ústavu?
2011_18.gif       Už několik let marně hledáme rodinu pro tohoto milého a pozitivně laděného romského desetiletého chlapce. Jeho vývoj je rovnoměrný, ale opožděný, zřejmě vlivem ústavní deprivace. Pozná někdy i on, co je to „doma“?
2011_19.gif       I tento jedenáctiletý blonďáček potřebuje podnětné rodinné prostředí. Je to usměvavý, spokojený, pozitivně laděný a hodný chlapec. Rodiče s pěstounskou péčí souhlasí. Chlapec navštěvuje speciální školu na úrovni pomocné školy.
       Pěstounskou rodinu hledáme také pro jedenáctiletého blonďatého Mirka. Je to aktivní a hodný chlapec, rád vyhledává sociální kontakty. Je pohybově a sportovně nadaný. S oblibou dělá druhým radost nejrůznějšími výrobky a obrázky, miluje zvířátka. Potřebuje časté oceňování a citlivé a láskyplné výchovné vedení. Přestože je Míra v Klokánku spokojený, mluví často o tom, že by také chtěl mít rodinu a „někam patřit“. Jeho snem je rodina, která by měla aspoň nějaké zvíře, nejlépe psa. Splní se jeho sen?
       Jedenáctiletý romský chlapec Milan byl opakovaně operován pro vrozenou vadu srdce a ledvin. Nyní je jeho zdravotní stav velmi dobrý, jsou nutné jen lékařské kontroly, léky neužívá. Míla postupně vyrovnává i své opoždění, umí se dobře soustředit, nemá výchovné problémy. Najde se i pro něj rodina?
2011_110.gif       Tento dvanáctiletý chlapec bývá obvykle dobře naladěn, i když je občas svéhlavý a negativistický. Jeho vývoj je nerovnoměrně opožděn, dokáže se ale dobře koncentrovat. Rodiče souhlasí s pěstounskou péčí, o syna se nezajímají.
2011_111.gif       Pěstounskou rodinu hledáme i pro tohoto dvanáctiletého chlapce, který touží po nové rodině. V Klokánku se chová velmi pěkně k ostatním dětem i k dospělým. Akceptuje pravidla, dobře spolupracuje, sám nabízí „tetám“ pomoc. Učí se výborně, na vysvědčení měl jen jednu dvojku, jinak samé jedničky. Ve škole jej hodnotí jako snaživého a aktivního žáka, v kolektivu oblíbeného a ke spolužákům kamarádského. Rád hraje šachy, hry na PC a miluje encyklopedie.
       Dvanáctiletý Denis je právně volný romský chlapec světlejší pleti. Od narození žije v ústavu. Navštěvuje základní praktickou školu s výborným prospěchem, do školy chodí rád. Denis je citlivé dítě, které vyhledává jistotu známých osob, špatně snáší jejich střídání. Velmi ho baví prohlížet skupinovou kroniku s fotografiemi, rád vzpomíná na to, co s dětmi a tetami prožil. Má dobře zažité hygienické návyky. Se zájmem si prohlíží encyklopedie, zajímá se o vesmír a zvířata. Je pohybově nadaný, aktivně hraje kopanou. Od narození dodržuje celiatickou dietu, nemá s tím problém. Kromě celiakie netrpí žádným jiným onemocněním.
       Šestnáctiletý David je úplný sirotek. Je to hodný a snaživý chlapec. Ve škole patřil k nejlepším ve třídě, prospíval s vyznamenáním. Při pracovní výchově je snaživý, ale méně šikovný. Nemá žádné vyhraněné zájmy. Je ochotný pomoci při práci, rád si hraje s menšími dětmi. David plně respektuje autoritu, ale potřebuje individuální péči, chce mít dospělého jen pro sebe, touží po intenzivním kontaktu. Je sledován na kardiologii. Možná by byla poručenská péče.
       Pěstounskou rodinu hledáme také pro tyto sourozence z Klokánku:
Devítiletý Dominik je velmi citlivý chlapec, má rád sport, hraje florbal, navštěvuje školní pěvecký sbor a pěkně tancuje. Rád sleduje televizi, hraje s ostatními dětmi společenské hry a s chutí pomáhá tetě v kuchyni. Rád chodí i na ryby. Často vyhledává pozornost dospělých a pohlazení tety, je vděčný za každou pochvalu. Je poněkud hyperaktivní, užívá léky. Osmiletá Kristýnka je velmi zručná, ráda maluje, modeluje, vyrábí z papíru. Ochotně pomáhá při vaření a pečení. Má velkou fantazii, ráda si hraje na princezny. I ona užívá léky kvůli hyperaktivitě. Stejně jako bráška vyhledává pozornost tety. Matka dala souhlas s pěstounskou péčí, o děti se nezajímá ani ona, ani nikdo jiný z rodiny. Obě děti před rokem chodily na propustku do rodiny, která měla zájem převzít je do pěstounské péče. I když oni i děti byli navzájem velmi spokojení a těšili se, až budou natrvalo spolu, psycholog to manželům rozmluvil s ohledem na jejich dospělého postiženého syna, který by to podle něj nemusel dobře snášet. Děti se s tím těžko a dlouho vyrovnávaly, stále se ptaly, když už půjdou „domů“? Najde se rodina, kde budou opět šťastné?
2011_112.gif        Pěstounskou rodinu hledáme také pro čtyři sourozence ve věku 14, 12, 11 a 9 let, kteří již několik let žijí v Klokánku. Čtrnáctiletý Standa je milý, usměvavý chlapec. Má dobré sociální návyky, je vstřícný, dobře vychází s vrstevníky i s dospělými. V základní škole je dobře hodnocen. Dvanáctiletá Veronika je aktivní, veselá a temperamentní dívka. Touží být středem pozornosti. Ráda pomáhá v domácnosti, je manuálně zručná a při práci vytrvalá. Jedenáctiletá Nikola je živá a veselá dívka. Vyhledává pohybovou aktivitu, je neposedná, energická, komunikativní. S dospělými dobře spolupracuje, s vrstevníky má dobré vztahy. Navštěvuje základní školu. I devítiletý Tomáš nároky v základní škole zvládá. Je to milý a živý chlapec. Stejně jako sestry i on má diagnostikován hyperkinetický syndrom. Rodiče děti navštěvují, pro péči o ně ale dlouhodobě nemají podmínky. Nepředpokládáme, že by pěstounům do výchovy zasahovali. Náhradní rodiče by měli být zkušení a empatičtí
2011_113.gif        Náhradní rodinu hledáme také pro tři právně volné romské sourozence ve věku 7, 5 a 4 roky z Klokánku. Sedmiletý Mareček je temperamentní a pozitivně laděný chlapec. Nejvíce ho baví pohyb s dětmi venku nebo pohádky v televizi. Intelektově je v pásmu průměru. Pětiletý Filípek je také temperamentní, veselý a pohybově zdatný chlapec s mírně opožděným psychomotorickým vývojem. Čtyřletý Adámek je klidný, trpělivý, vytrvalý, učenlivý a vnímavý chlapeček. Najde se někdo, kdo jim nahradí rodiče?
       Novou rodinu hledáme i pro tyto dva sourozence – dvanáctiletého Petra a jedenáctiletého Martina. Péťa je bezkonfliktní chlapec, v kolektivu oblíbený, děti ho mají rády. Někdy bývá uzavřený a samotářský. Navštěvuje praktickou ZŠ. Martin navštěvuje ZŠ s velmi dobrým prospěchem. K Péťovi má ochranitelský vztah, pomáhá i ostatním dětem. Nikdo z rodiny se o ně nezajímá.
       Pěstounskou rodinu hledáme také pro tři poloromské sourozence světlé pleti ve věku 13, 11 a 10 let z Klokánku. V původní rodině zažili častá zklamání, jsou proto občas nedůvěřiví, pesimističtí a smutní, citově deprivovaní. Za projevy náklonnosti a zájmu jsou velmi  vděční. Třináctiletá Irenka je milá a přátelská dívka, introvertní, jemnější povahy. Je velmi muzikálně založená a vyniká v tanci. Trvá jí ale delší dobu, než si na nové lidi zvykne a začne jim důvěřovat. Navštěvuje zvláštní školu. Jedenáctiletý Daniel je temperamentní, pohybově talentovaný kluk, ve sportu vyniká. Velmi mu chybí otec, který by s ním sdílel sportovní aktivity. Intelektově je v pásmu lepšího průměru. Chodí do kurzů Taekwondo. Desetiletý Alexandr je milý, komunikativní, temperamentní a srdečný chlapec, trochu infantilní. Navštěvuje zvláštní školu, citová deprivace mu nedovoluje podávat výkon odpovídající jeho schopnostem. Pro tyto sourozence jsme původně hledali hostitelskou péči, ale jejich současná situace umožňuje i péči pěstounskou. Po nové rodině děti velmi touží.
       Pěstounskou rodinu hledáme i pro tři blonďaté, výchovně zcela bezproblémové sourozence z Klokánku. Třináctiletý Tomáš je nejvíc zklamaný ze situace ve vlastní rodině. Stále myslí na to, jaké by to bylo v nové rodině. Navštěvuje ZŠ s průměrným prospěchem. Rád chodí do knihovny, půjčuje si knihy a časopisy a před spaním sourozencům čte. Rád jezdí na kole a kolečkových bruslích, plave, baví ho filmy. K mladším sourozencům má ochranitelský vztah. Jedenáctiletá Kristýnka je milá, klidná, pozitivně laděná dívka s IQ v pásmu podprůměru, navštěvuje ZŠ speciální. Devítiletý Martínek je drobný, temperamentní, sportovně nadaný chlapec s IQ v pásmu širší normy. Všichni tři sourozenci k sobě mají velkou citovou vazbu. Najdou i oni hodné rodiče, po kterých tak touží?
       Nové rodiče potřebují i dva právně volní romští sourozenci – dvanáctiletý David a patnáctiletá Monika. Oba k sobě mají velmi pěkný vztah a silnou citovou vazbu. David je nenápadný, klidný, neprůbojný a nekonfliktní chlapec. Při přijetí do DD byly jeho školní znalosti katastrofální, neznal ani některá písmenka. Po krátké době se ale zlepšil tak, že nyní je nejlepší ve třídě, zvláště v matematice. Je velmi společenský, baví ho sledování televize a hry na PC. Monika je zručná a temperamentní dívka, ráda vychovatelce pomáhá s mladšími dětmi a domácími pracemi, ráda kreslí a zpívá.

      

zpět

Z DOPISŮ NEJMILEJŠíCH…

Dobrý den paní Tomková,

ještě jednou, co jednou, ještě tisíckrát Vám chceme poděkovat za Vojtíška a doufáme, že všechno vyřizování až do konce půjde tak hladce, jako to šlo všechno doposud. Teprve teď se začínáme vzpamatovávat z toho počátečního šoku a je u nás doma zase o mnoho víc štěstí a radosti, jako tenkrát, když k nám Vaší zásluhou přišla Julinka. Slíbili jsme nějaké fotky, tak tady posíláme alespoň jedny z prvních a až bude více času na psaní i focení, tak se zase samozřejmě ozveme. Vojtíšek bohužel dostal dnes rýmu, tak se bojíme, aby se mu nic nestalo, ale snad bude všechno dobré.

Mějte se moc krásně a ať každé Vaše zavolání komukoli udělá každému takovou radost, jako ji udělalo nám.

Na shledanou Vojtíšek, Julinka, Radka a Radek V.

zpět

PROHLÁŠENÍ VIII. ČLENSKÉHO SHROMÁŽDĚNÍ FOD

       Členské shromáždění FOD s lítostí konstatuje, že úroveň ochrany ohrožených dětí se u nás nelepší, a to ani přes zahájenou transformaci péče o ohrožené děti. Česká republika stále patří mezi země s největším počtem dětí v ústavní výchově a také mezi země s velkým počtem  dětí týraných a utýraných.

      Ačkoli Fond ohrožených dětí je největší neziskovou organizací na úseku sociálně-právní ochrany (provozuje 23 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek s kapacitou 400 míst, 5 azylových domů pro rodiny s dětmi s kapacitou 120 míst, 22 poboček zaměřených na terénní sociální práci a 4 mediační centra) a své služby poskytuje již dvacet let, nebyl přizván do pracovních skupin zabývajících se transformací péče o ohrožené děti.

      Nezbývá nám tedy než alespoň touto formou upozornit ústřední státní orgány, politickou reprezentaci i kraje na neúnosnou situaci v ochraně ohrožených dětí a příslušné ústřední orgány požádat o zamyšlení se nad našimi návrhy a zodpovězení následujících dotazů:

  1) Proč již osm let zůstává nevyslyšena výzva Výboru OSN pro práva dítěte (viz Konečné závěry Výboru ze dne 31. 1. 2003, čl. 45/a), který požadoval přijmout efektivní opatření k usnadnění, nárůstu a posílení pěstounské péče, zařízení pěstounské péče a jiné rodinně orientované náhradní péče v systému sociální péče a zredukovat ústavní péči jako formu náhradní péče? Pěstounskou péči se rozvinout nepodařilo, ale onu jinou rodinně orientovanou péči v systému sociální péče, jak Výbor OSN požadoval, nesporně poskytují zařízení FOD pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek. Klokánky jsou stále plně obsazeny (v r. 2009 jsme museli pro nedostatek kapacity odmítnout 739 dětí), přičemž máme k dispozici velké množství doporučujících vyjádření regionálních úřadů, kde až na výjimky existuje dlouhodobě výborná spolupráce. A třebaže i podle zákona o rodině (§ 46 odst. 2) má rodinná péče v těchto zařízeních přednost před ústavní výchovou, MPSV Klokánky nepodporuje – víceméně je přehlíží a nikdy např. nesouhlasilo se zvýšením státního příspěvku na svěřené děti, ačkoli výše státního příspěvku na tato zařízení je nesrovnatelně nižší (na dítě do šesti let věku 207 tisíc korun na dítě a rok na rozdíl od tzv. normativu dětských domovů – 445 tisíc na dítě a rok). Přitom jsme ani nepožadovali to, co mají dětské domovy, ale devítinásobek částky životního minima jednotlivce, tj. 337 608 Kč, což je o víc než sto tisíc na dítě a rok méně než kolik dostávají dětské domovy. Ptáme se, proč to tak je? Mají snad děti v Klokánkách menší potřeby než děti v dětských domovech, anebo je to tím, že je provozuje na příslušném odboru MPSV neoblíbený FOD? Kromě toho by bylo namístě stanovit, že všechna zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc budou poskytovat rodinně orientovanou péči s uvedením maximálního počtu dětí v bytě obdobně jako u zařízení pro výkon pěstounské péče (čtyři). Za současné právní úpravy má provozovatel nárok na stejný státní příspěvek, ať má ve skupině deset i více dětí, anebo čtyři děti v bytě s trvalou přítomností dospělé osoby tak jako v Klokánkách. Nebylo by vhodné alespoň diferencovat výši státního příspěvku u zařízení poskytujících rodinnou péči s malým počtem dětí v samostatných bytech a těch, která poskytují kolektivní péči ve skupině obdobné dětským domovům? Byla by tím přece posílena péče co nejbližší péči rodinné.

  2) Ptáme se, proč rekonstrukce objektů dětských domovů na bytové jednotky bývá až desetkrát dražší než rekonstrukce objektů v podstatně horším stavu na Klokánek se stejnou kapacitou a s dvojnásobným počtem bytů (například rekonstrukce Klokánku Brno na 11 bytů stála 18 milionů korun a rekonstrukce Dětského domova se školou v Šumperku se stejnou kapacitou vyšla na 180 milionů korun)? Jak je to možné? Ačkoli by stát ušetřil stovky milionů, nikdy nepodpořil investice do vzniku Klokánků, jen ve dvou případech tak učinily kraje a město (JMK, HMP a Brno).

  3) Nechápeme, proč jsou stále do kojeneckých ústavů umisťovány zdravé děti mladší tří let, ačkoli nepotřebují trvalou zdravotnickou péči a proč nejsou přednostně umisťovány do zařízení pro výkon pěstounské péče nebo do zařízení typu Klokánek, jak stanoví zákon o rodině (§ 46 odst. 2), když péče těchto zařízení je lacinější a hlavně pro kojence a batolata z hlediska jejich vývojových potřeb vhodnější – to potvrzují i jejich reakce na cizí návštěvy. Na rozdíl od batolat z kolektivní výchovy se batolata z Klokánku na cizí návštěvy „nevrhají“ a nemají potřebu se s nimi mazlit ani s nimi odejít, naopak tak jako děti z běžných rodin hledají ochranu a citovou saturaci u „svého člověka“ („tety“). Ve srovnání s dětmi vychovávanými v rodinách nedochází v Klokánku ani k jejich opožďování ve vývoji, což je u malých dětí v kolektivní výchově vcelku běžný jev. Proč tedy neušetřit finanční prostředky a nesnížit počty míst v kojeneckých ústavech, zvláště když v posledních letech jsou místa v KÚ trvale ze čtvrtiny neobsazená?

  4) Proč jsou stále z rodin odebírány děti jen z důvodu chudoby, jestliže rodiče nejsou schopni hradit nájemné a ocitnou se na ulici? Pokud by těm, kteří děti netýrají a nezanedbávají, byla poskytnuta účelová dávka na úhradu nájemného nebo sociální byt s příp. dohledem, pak by stát v případě každé rodiny ušetřil statisíce, které vynakládá na ústavní výchovu (u dvou dětí činí náklady na péči v ústavu cca 900 tisíc korun ročně, při měsíční dávce na bydlení 10 000 Kč by stát ušetřil 780 tisíc korun ročně).

  5) Ušetřit finanční prostředky a zachránit dětem vlastní rodinné zázemí by bylo možné i v případě rodičů, kteří nezvládají péči o děti proto, že sami neprožili dobré dětství a neměli potřebné vzory, anebo jsou-li psychicky labilní či mají-li psychickou poruchu, která v případě řádné léčby a kompenzace nebrání péči o dítě. V těchto případech by pomohla zařízení obdobná Klokánkům pro celé rodiny s dvougeneračními byty, kdy v garsoniéře by byla trvale přítomna rodinná „teta“, která by rodičům pomáhala a sledovala jejich péči, přičemž velkou pomocí by byla i taková zařízení, kde by byla trvalá přítomnost odborného pracovníka pro několik bytů – oboje samozřejmě se souhlasem rodičů, kteří mají snahu spolupracovat a odvrátit tak nebezpečí odebrání dítěte. V současné době se v takových případech dítě buď odebírá, ačkoli s pomocí by rodiče péči o ně zvládli, anebo se často ponechává v ohrožujícím a rizikovém rodinném prostředí bez dostatečného dohledu.

  6) Ptáme se, proč jsou prováděny násilné a často traumatizující výkony rozhodnutí ohledně styku dítěte s rodičem a proč jsou do ústavů umisťovány děti jen proto, že odmítají kontakt s druhým rodičem, a to ve jménu realizace jejich práva na kontakt s oběma rodiči? Žádný zákon dětem neukládá povinnost stýkat se s oběma rodiči a právo by přece nemělo být vynucováno násilím. Pokud by bylo pravdivé tvrzení, že se tak děje v zájmu harmonického vývoje dítěte, které ke svému řádnému vývoji potřebuje kontakt s oběma rodiči, pak se ptáme, proč stejnou starost o harmonický vývoj dítěte nevyvíjejí státní orgány v těch případech, kdy rodiče se o děti nezajímají, byť ony by si kontakt s nimi přály? Proč úřady alespoň jednou za dva týdny nepřivedou násilím rodiče ke kontaktu s dětmi, které jsou umístěny v ústavech a jiných zařízeních a na které jejich rodiče „zapomněli“, příp. které vyrůstají jen s jedním rodičem, ale po kontaktu s druhým touží? Proč k takovému kontaktu rodiče nenutí např. pokutami? Nejedná se tedy ve shora uvedených případech jen o krutou realizaci práva rodiče, nikoli práva dítěte, příp. proč by děti, o něž se rodiče nezajímají, neměly mít stejné právo na násilné vynucení kontaktu s rodičem, který jim ho odepírá? Proč se v přístupu k vynucování práva dítěte na kontakt dělají rozdíly podle toho, zda se rodič o dítě zajímá, či nikoli? Mají snad tyto děti menší práva?

  7) Ptáme se, proč přes původní slovní podporu MPSV se stále nerealizuje unikátní projekt vyhledávání týraných a zanedbávaných dětí prostřednictvím údajů zdravotních pojišťoven, který jsme MPSV předložili již v roce 2005. Z došlých nebo chybějících plateb za lékařské výkony by bylo možno pomocí navrženého počítačového programu vyhodnotit, zda zejména nejohroženější skupiny dětí – kojenci a batolata – docházejí na povinné preventivní kontroly, jejichž absence může signalizovat podezření ze zanedbání péče nebo týrání, stejně jako podezřelé diagnózy či časté úrazy, nezřídka ošetřované jen na pohotovostech nebo v různých zdravotnických zařízeních. Mnoho dětí by tak bylo ušetřeno velkého utrpení a některým by mohl být zachráněn i život. Informace o podezření ze zanedbání nebo týrání by byla odeslána počítači obecního úřadu podle místa trvalého bydliště, který by podle potřeby zajistil prošetření poměrů dítěte. O žádné narušení osobních údajů by se nejednalo, protože orgány sociálně-právní ochrany mají právo se s těmito údaji seznamovat a mají povinnost chránit děti ohrožené prostředím a rodiči nebo jinými osobami, u kterých vyrůstají.

       Závěrem si ještě dovolujeme konstatovat, že výrazné zlepšení na úseku ochrany ohrožených dětí nelze očekávat, dokud nebudou orgány sociálně-právní ochrany řízeny vertikálně z jednoho odborného centra a dokud bude problematika ohrožených dětí řešena roztříštěně na několika ministerstvech – MPSV, MŠMT a MZ, kde tvoří jen malou část jejich činnosti.

      Děkujeme za odpovědi na naše dotazy, za zamyšlení nad našimi náměty a za aktivní podporu aktivit směřujících k ochraně ohrožených dětí.

Marie Vodičková, předsedkyně FOD

zpět

XVIII. ČLENSKÉ SHROMÁŽDĚNÍ FOD

Dne 26. 6. 2010 se konalo v Praze 8 – Kobylisích osmnácté Členské shromáždění FOD. Schválilo zprávu o činnosti FOD včetně zprávy finanční, zprávu revizní komise, plán činnosti na další období a přijalo Prohlášení adresované nejvyšším státním orgánům. Členské shromáždění dále zvolilo statutární orgány FOD na období dalších tří let ve složení:
Rada: Ing. Petr Bechyňák (tajemník rady), Mária Horňáková, Květa Hrubešová, col. Mgr. Michael John, MBA, LL.M, Jan Kábrt, Renata Kalcovská, doc. RNDr. Jaromír Marek, Ph.D., PhDr. Zdeněk Papoušek a JUDr. Pavlína Vondráčková
Revizní komise: PaedDr. Hana Erbenová, Ing. Josef Horňák a Ing. Bohdan Milar
Předsednictvo: Ivana Prudičová, PhDr. Zdeňka Tesařová a JUDr. Marie Vodičková
Místopředsedkyně: PhDr. Zdeňka Tesařová
Předsedkyně: JUDr. Marie Vodičková

zpět

ZE ZPRÁY O ČINNOSTI FOD ZA ROK 2010

• v r. 2010 získalo prostřednictvím FOD náhradní rodiče 28 dětí ve stáří od 4 dnů do 17 let,
• naše pobočky řešily v r. 2010 celkem 5 054 případů ohrožených dětí, z toho 220 se týkalo týrání, 56 pohlavního zneužívání, 757 závažného zanedbávání, 804 bytové nouze, 1 118 rozvodových sporů a 1 306 hmotné nouze,
• v našich pěti azylových domech s celkovou kapacitou 124 míst našlo v r. 2010 útočiště 106 rodin s celkem 186 dětmi a dále 5 zletilých svěřenců z ústavní výchovy,
• v roce 2010 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 936 dětem, z toho nově přijato bylo 533 dětí, z nichž 144 bylo mladších tří let. V průběhu roku odešlo 466 dětí (domů se vrátilo 51 % dětí, do péče druhého rodiče přešlo 7 %, do azylového domu s rodičem jich odešlo 13 %, do náhradní rodinné péče přešlo 18 %, po dosažení zletilosti odešla 2 % dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 11 % dětí). Průměrná doba pobytu byla šest měsíců, do tří měsíců odešlo 53 % dětí, z toho do jednoho měsíce 36 %. Pro nedostatek kapacity jsme byli nuceni odmítnout příjem 961 dětí,
• v září 2010 jsme otevřeli nový Klokánek v Dlouhé Loučce na Olomoucku s 5 byty a celkovou kapacitou 20 míst,
• v červenci 2010 jsme uspořádali letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo celkem 177 dětí z náhradních rodin a Klokánků.

zpět

21 let FOD v číslech

V letech 1990 až 2010
• nalezli jsme náhradní rodinu pro 588 obtížně umístitelných dětí, pro které stát neměl náhradní rodinu (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a dále na žádost rodičů doporučili pro 111 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu,
• řešili jsme celkem 41 052 případů ohrožených dětí,
• poskytli jsme bezúročné půjčky rodinám s dětmi (převážně náhradním na zlepšení bytové situace) v celkové výši přesahující třicet milionů korun (30 503 179 Kč),
• poskytli jsme nevratné příspěvky na výživu dětí (převážně náhradním rodinám, dokud nezačaly dostávat dávky SSP a dále vlastním rodinám v hmotné nouzi, kde hrozilo odebrání dětí) v celkové výši přes dvacet sedm milionů korun (27 199 202 Kč),
• v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 1 637 dětí i se svými rodiči a 34 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů,
do Klokánků bylo umístěno celkem 3 193 dětí, z toho 694 mladších tří let,
5 anonymních matek a 1 anonymní otec nám předali své novorozené děti (4 holčičky a 3 chlapečky, v posledním případě dvojčátka).

zpět

PETICE ZA ZVÝŠENÍ OCHRANY TÝRANÝCH A ZANEDBÁVANÝCH DĚTÍ

V souvislosti s otřesným případem týraného Dominika v Brně se na FOD obrátilo více lidí se žádostí uspořádat petici za zvýšení ochrany týraných dětí a máme zatím čtyři tisíce podpisů. Petice se domáhá následujících opatření:

1. zajistit realizaci projektu na včasné vyhledávání týraných a zanedbávaných dětí prostřednictvím počítačového programu a dat zdravotních pojišťoven, který již před šesti lety předložil FOD ministerstvu práce a sociálních věcí. Tento program je mj. schopen včas odhalit případy, kdy rodiče nedocházejí s dětmi na preventivní lékařské prohlídky a kdy jsou děti opakovaně ošetřeny s podezřelými diagnózami, často na pohotovosti nebo v různých zdravotních zařízeních, přičemž počítačový program odstraňuje tzv. lidské selhání;

2. stanovit častější povinné preventivní lékařské prohlídky dětí až do sedmi let věku nejméně jedenkrát za rok, nikoli za dva roky, jak je tomu u předškolních dětí nyní;

3. výrazně zkvalitnit práci orgánů sociálně-právní ochrany dětí a zajistit účinnou a co nejrychlejší pomoc týraným dětem – za ochranu dětí i podle Úmluvy o právech dítěte odpovídá stát;

4. zpřísnit tresty za brutální týrání s horní hranicí minimálně na 12 let odnětí svobody.

Souhlasíte-li s textem petice, budeme velmi rádi, když připojíte i svůj podpis, příp. získáte podpisy další. Petici si lze stáhnout z našich stránek www.fod.cz.

DĚKUJEME!

zpět

Další dvě auta od A-B help!

       Společnost A-B help předala Klokánkům další dva nové devítimístné automobily zn. Ford Transit – dne 16. 11. 2010 Klokánku Janovice nad Úhlavou a dne 1. 3. 2011 Klokánku v Chomutově. Je to již šesté a sedmé sociální auto téže značky, které nám společnost A-B help zakoupila ze sponzorských darů firem, které na vozidla umístily svou reklamu.

DĚKUJEME!

zpět

SLOŽENKA

       Ke každému zpravodaji zasílanému našim členům přikládáme složenku znějící na číslo účtu 68 45 96/0300 ČSOB Praha 1, což je náš běžný účet. Přiloženou složenkou můžete uhradit členský příspěvek i za rok 2010, pokud jste jej neuhradili například proto, že členský zpravodaj č. 2/10 nevyšel. Podle stanov FOD se členské příspěvky platí nejméně 1x ročně v dobrovolné výši. Členský příspěvek nemusí platit ten, kdo v témže roce přispěl na naši celonárodní sbírku, tj. na číslo účtu 30 55 103/0300.

DĚKUJEME!

zpět

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ OD 1. 10. 2010 DO 31. 3. 2011

paní Irena HÁJKOVÁ (1 000 000 Kč), FORBES GAME a.s. (231 200 Kč), SVĚT OKEN s.r.o. (220 000 Kč), MARY KAY CZECH REPUBLIC (218 918 Kč), LETIŠTĚ PRAHA a.s. – Dobré sousedství (200 000 Kč), PROINTERIER s . r .o. (200 000 Kč), KOVOTEX v.d.i. (180 000 Kč), PRICEWATERHOUSECOOPERS Česká republika s.r.o. – společnost a zaměstnanci (148 750 Kč), MAJOR OAK CZ s.r.o. (144 000 Kč), KASTO TÁBOR s.r.o. (120 000 Kč), 3E PROJEKT a.s. (100 000 Kč), BONVER WIN (100 000 Kč), FB TRADING s.r.o. (100 000 Kč), pan Petr JEŽEK (100 000 Kč), OIL OF BOHEMIA s.r.o. (100 000 Kč), WEKOSA a.s. (100 000 Kč), SKF LOŽISKA a.s. (70 000 Kč), VALBEK s.r.o. (70 000 Kč), EIFFEL OPTIC a.s. (60 000 Kč), HERBAMEDICUS (60 000 Kč), MOUNTFIELD s.r.o. (60 000 Kč), NAVOS a.s. (60 000 Kč), SPSS ČR s.r.o. (60 000 Kč), ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. (60 000 Kč), C&A MODA s.r.o. (58 918 Kč), SIEMENS INDUSTRIAL TURBOMACHINERY s.r.o. (51 300 Kč), dary ve výši 50 000 Kč věnovali: ASTROSAT s.r.o., BOII CONSULTING s.r.o., FRONT s.r.o., GEORADIS s.r.o., pan Andreas HÖFINGHOFF, MILAN KRÁL s.r.o., KUBOUŠEK s.r.o., MÍČA & HARAŠTA s.r.o., SUDOP GROUP a.s., SYNETT s.r.o., pan Ing. Martin TICHÝ, pan Roman VOSÁHLO a pan Zbyněk VOTOČEK, INVEO.CZ s.r.o. (47 070 Kč), ABBAS a.s. (40 000 Kč), paní Miroslava MADRYOVÁ (40 000 Kč), HM GLOBUS Zličín – zaměstnanci a zákazníci (38 197 Kč), pan Bc. Jiří LÁTAL (38 000 Kč), pan Pavel ŽĎÁRSKÝ (36 294 Kč), MAXPROGRES s.r.o. (36 000 Kč), VOHNOUT – THERMOCOLO (36 000 Kč), PLASTMONT BUREŠ s.r.o. (35 000 Kč), LUX (CZ) s.r.o. (34 170 Kč), pan Ing. Pavel ZÍDEK (31 500 Kč), pan Jaroslav FLEGR (31 000 Kč), dary ve výši 30 000 Kč věnovali: AGROTEC a.s., ALFA OKNA s.r.o., pan Roman Filip CINK, paní Alena DUNOVSKÁ, pan Ing. Eduard HAKR, paní Ivana HOUSEROVÁ, INVESTIČNÍ KLUB a.s., pan Igor KONEČNÝ, pan JUDr. Pavel LAKATOŠ, pan MIKEŠ, MÚZO Praha s.r.o., PAKRA ZF-SERVIS s.r.o., pan Ing. Petr ŠEBESTÍK, pan David ŠLANCAR, paní JUDr. Jarmila TRAPLOVÁ, VILIKUS s.r.o., paní Věra VLACHOVÁ a pan Jan VOLHEJN, pan David LAŠTŮVKA (28 000 Kč), zaměstnanci Plzeňského PRAZDROJE (26 130 Kč), dary ve výši 25 000 Kč věnovali: ALPIN SPECIAL s.r.o., pan Mgr. Petr BORKOVEC, BRZDY BAUMRUKR s.r.o., C – CAR s.r.o., DATA COLLECT s.r.o., pan Michal DAVID, ELEMAN s.r.o., pan Jaroslav MATŮŠŮ, PŘÍHODA s.r.o., paní MUDr. Marie RAUNEROVÁ a YATE s.r.o., HEWLETT-PACKARD (23 100 Kč), pan Ivan ŠINDELÁŘ (22 777 Kč), ÚSTAV INFORMATIKY AV ČR, V.V.I. (22 000 Kč), PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o. (21 437,68 Kč), Škola výživy MAHRA s.r.o. (21 000 Kč), pan JUDr. Ing. Václav PÁTEK (21 000 Kč), dary ve výši 20 000 Kč věnovali: 3V CONSULT s.r.o., ABCZ s.r.o., ACI – AUTO COMPONENTS, pan Hynek ADAMEC, AES BOHEMIA s.r.o., ALGECO s.r.o., ALLIANCE HEALTHCARE s.r.o., pan Aleš BABKA, CEBIA s.r.o., pan Pavel ČECH, DELTA PLUS – Rybářské potřeby, EVAT s.r.o., pan Miloš FORMAN, pan Daniel FRAJT, GEOTAN s. r .o. , GOODWILL INTERNATIONAL, manželé Petr a Helena HANZALOVI, HAYES LEMMERZ CZECH s.r.o., paní Ing. Hana HEYDUKOVÁ, HOPE SPORT s.r.o., CHEMELEK s.r.o., IBR CONSULTING s.r.o., INSERVIS MVC s.r.o., paní Ing. Jana KEJVALOVÁ, KONZULTA BRNO a.s., pan Ing. Tomáš KORANDA, pan Miloš KRÁTKÝ, pan MUDr. Vít KUBA, pan Jan KUBICA, paní Daniela LEHÁROVÁ, LEMAKOR CZ s.r.o., LIVESPORT s.r.o., paní Markéta LUKEŠOVÁ, paní Mgr. Zdenka MASOPUSTOVÁ, paní Dagmar MICHALOVÁ, pan a paní Jaroslav a Eva OTENSLEGROVI, pan PADEVĚTA, pan František PATERA, PCH výroba a projekt, PROFIKRAFT TRADING s.r.o., pan Zbyněk RAIDA, paní Šárka ROBINSONOVÁ, ROBSTAV STAVBY s.r.o., S-A-S s.r.o., paní Helena SHÁNĚLCOVÁ, paní ŠTĚPÁNKOVÁ, VEGA TRUCKS s.r.o., paní Mária WÁGNEROVÁ a paní Libuše ŽÍLKOVÁ, PRAGUE BRITISH SCHOOL (18 900 Kč), ROUS SURGICAL s.r.o. (17 000 Kč), pan Vlastimil MARUŠÁK (16 400 Kč), dary ve výši 15 000 Kč věnovali: BESMONT s.r.o., pan JUDr. Alexej BÍLEK, BMSJ ELEKTRO s.r.o., BOLLHOFF s.r.o., BUILDING MANAGEMENT, DACHSTAR s.r.o., ESTA PRAHA s.r.o., FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o., GIRO s.r.o., pan Robert HAVRÁNEK, HRUŠOVANSKÁ LÉKÁRNA, HSI s.r.o., paní MUDr. Olga KUBÍČKOVÁ, LANOS s.r.o., paní Jana MAROUSOVÁ, pan MUDr. Miroslav MRZENA, ODBORNÉ SEMINÁŘE, QCM s.r.o., RÁDL s.r.o., Ing. Josef SLEZÁK, SUNLUX s.r.o., pan Jiří ŠEVČÍK, pan Ing. Zbyněk ŠTIKA, pan Miloslav ŠVÁB, paní Mária USNULOVÁ, TEKRO s.r.o., paní Markéta ZEITHAMLOVÁ a manželé Jiří a Eva ZENKLOVI, EURO STEGMENN (14 760 Kč), pan MVDr. Pavel HONETSCHLÄGER (14 000 Kč), pan Jaromír MACHÁČEK (14 000 Kč), pan Ing. Miroslav MRÁZEK (14 000 Kč), pan PaedDr. Jiří ŠÁDEK (14 000 Kč), pan Richard BENEŠ (13 000 Kč), FIEGE s.r.o. (12 500 Kč), paní Milena CHLUMSKÁ (12 400 Kč), pan Vladimír ŠŤASTNÝ (12 289 Kč), dary ve výši 12 000 Kč věnovali: ALMOND TOUR, pan Jiří DRAHOR, paní MUDr . Jana FABIÁNOVÁ, paní MUDr. Vladimíra FLEISCHMANNOVÁ, paní Eva FOLTÝNOVÁ, paní Mgr. Vladimíra KLÍČOVÁ, pan Aleš KRČMÁŘ, pan Tomáš LÁTAL, paní Hana LIŠKOVÁ, LUKOPOL s.r.o., pan Martin PETRÁŠ, PODLAHY LIŠKA s.r.o., ROSA PRAHA v.o.s., pan Ing. Miloš SEDLÁČEK, pan J. SERNICKÝ, manželé ŠKRAŇKOVI a pan Stanislav ZINDULKA, PRAGOS AUTO s.r.o. (11 111 Kč), pan Milan ČERNOŠEK (11 111 Kč), pan Vít SROLLER (11 111 Kč), pan Svatopluk ŠOLC (11 111 Kč), pan Petr CAFOUREK (11 000 Kč), pan Karel KOSTELEC (11 000 Kč), pan Roman KÜFFER (11 000 Kč), TAURID Ostrava s.r.o. (11 000 Kč), paní Milada VOBORNÍKOVÁ (11 000 Kč), zaměstnanci spol. PROXIMA (10 520 Kč), paní JUDr. Jindra PAVLÍKOVÁ (10 500 Kč), GROUP M (10 300 Kč) a dary ve výši 10 000 Kč věnovali: ABEL-COMPUTERS s.r.o., ABG PICTURES INTERNATIONAL, AKAR-CB s.r.o., AND s.r.o., ARMO PRAHA a.s., ATLANTA LOGISTIC a.s., pan Vlastimil AUGUSTA, AUTO LIBEREC s.r.o., AUTOLAROS SPEED s.r.o., A – Z PLOTOVÉ CENTRUM, pan Jan BÁRTA, BARVY A LAKY TELURIA s.r.o., pan Štěpán BEČVÁŘ, pan Jiří BĚLOHLÁVEK, pan Ing. Jindřich BĚLUŠA, BIOCYTOLAB s.r.o., pan Ing. Jiří BÍNA, BOHEMIA TOUR CZECH REPUBLIC – Jitka Marvanová, pan Adolf BORN, paní J. BOROVÁ, pan Ing. Jiří BŘEZINA, BYTOVÉ DRUŽSTVO NADĚJE, CASTLE HOLDINGS s.r.o., CEZEXIM s.r.o., CLIMFIL BRNO s.r.o., CMS Cameron McKenna v.o.s., CN FINANCE s.r.o., pan Pavel ČETKOVSKÝ, pan PhDr. Jiří ČÍRTEK, Alois DALLMAYR AUTOMATEN – Service, DENTISSIMO s.r.o., DIL INVEST s.r.o., pan Petr DIVIŠ, pan Eduard DVOŘÁK, ECT s.r.o., EJOT CZ s.r.o., ESD OSVĚTIMANY s.r.o., EDTS s.r.o., EUROVIA CZ a.s., EXPO 7 s.r.o., F R K s.r.o., pan Petr FABIÁN, pan Jiří FANTA, FASCOM s.r.o., FASHION STORES s.r.o., FEDE s.r.o., paní MVDr. Petra FEDRSELOVÁ, FELIX a spol. – advokátní kancelář, pan FOJTÍK, pan Ing. Miloš FURICH, paní HALVOVÁ, paní Mgr. Věra HAMŘÍKOVÁ, paní MUDr. J. HANUŠOVÁ, paní Jana HAVRÁNKOVÁ, paní Jaroslava HLAVATÁ, pan Libor HOCHMANN, pan Marcel HOLEC, paní MUDr. Jitka HOMOLÁČOVÁ, paní MUDr. Helena HRDINOVÁ, pan Luděk HROUDA, pan Ing. Petr HRUBEŠ, paní J. HRUŠKOVÁ, pan Ondřej HULC, pan Filip CHODOUNSKÝ, CHODOV TOUR PRAHA 4, IHR – TECHNIKA s.r.o., IMUNO – ALERGO s.r.o., INTERFLON Czech s.r.o., INTERMARKET COMPANY s.r.o., pan Ján JACENÍK, pan Jindřich JAKUBEC, JARNETTE RECLAME s.r.o., JARO SERVIS s.r.o., JAVLIN a.s., paní Ing. Anna JURDOVÁ - AJ TECHNOLOGY s.r.o., pan Ing. Jiří HANZAL, CHODOVAR s.r.o., paní Isabela CHOCHOLOUŠKOVÁ, paní Jana KOBEZDOVÁ, paní MUDr. Helena KOMŮRKOVÁ, paní MUDr. Ivanka KOROUSOVÁ, KOVOVÝROBA KROB s.r.o., paní Marie KOZUCHOVÁ, pan Antonín KREJCÁREK UMTON BARVY, paní KUREČKOVÁ, KYBERTEC s.r.o., paní Věnceslava KYJOVSKÁ, pan Josef LECIAN, pan Ing. Václav LORENC, LUDMA TRADING s.r.o., LUŽANSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s., pan Ing. Zdeněk MACK, CSc., paní B. MACKOVÁ, MANITEC s.r.o., MASS CZ s.r.o., Lékárna MELISSA, MERTL AKUSTIKA s.r.o., MICRONIX s.r.o., pan Ing. Oldřich MICHERA, pan Jan MIKYSKA, MKDS BESY s.r.o., pan Mgr. Jaromír MLEJNSKÝ, pan Ing. Oliver MOKRIŠ, MOSTMEDICO s.r.o., paní Drahoslava MRÁZOVÁ, pan Tomáš NETRVAL, pan Václav NOVÁK, paní Olga NOVELLO, pan Alexandr NOVOTNÝ, pan Václav NOVOTNÝ, NOVUM CZECH s.r.o., NOVÝ INTERIER TRADE s.r.o., pan Zbyněk NÝDRLE, pan JUDr. Jiří ONDROUŠEK, pan Marek OREL, paní Ing. Věra OSKRDALOVÁ, paní Mgr. Karolína PANSKÁ, pan Ing. Josef PÁTEK, PAUL’S BOHEMIA TRADING s.r.o., Advokátní společnost PBM, pan Ing. Jan PEKLO – světlo, PETR OTÁHAL s.r.o., PHARMAX s.r.o., PLEMDAT s.r.o., pan Michal POKORNÝ, pan Stanislav POLÁČEK, PROFIT s.r.o., paní Eugenia PROCHÁZKOVÁ, pan Ladislav PŮČEK, pan Vítězslav PUŽEJ, paní Bohuslava RAIDOVÁ, REFLECTA FACILITY s.r.o., REMVIKO s.r.o., S.G.CZ s.r.o., pan Jindřich SACHL, paní Hana SAMCOVÁ, SILNIČNÍ A INŽENÝRSKÁ SPOLEČNOST s.r.o., SINAR s.r.o., paní Blanka SCHWARZ, paní Marta SOKOLOVÁ, paní MUDr. Zdenka SOUDKOVÁ, pan Ing. Jiří SPURNÝ, SSI – REAL s.r.o., STAVOKLIMA v.o.s., pan Ing. Luděk STEFFL, pan Vladimír STRNAD, SV UNIPS s.r.o., paní Radoslava ŠKALOUDOVÁ, paní Kamila ŠMÍDOVÁ, paní Ivana ŠNOBROVÁ, pan Miroslav ŠTANDERA, paní Anežka ŠŤASTNÁ, pan Jaroslav ŠTĚPNIČKA, T-GENA s.r.o., pan Mgr. et Mgr. Patrik TAUER, TECHSERVICE CZ s.r.o., pan Peter TELEKES, paní Ing. Kristina TICHOVSKÁ, pan UHER Jaroslav - FARMA RYBNÍK, UNICONTROLS a.s., pan Petr URBAN, paní Ing. Hana VALDHANSOVÁ, VALET MT s.r.o., pan MUDr. Jaroslav VAN, pan Jiří VÁVRA, VIAMEDA s.r.o., VIROM s.r.o., pan Ondřej VITHA, pan Ing. David VITOUŠ, paní Jana VÍTOVÁ, pan Václav VOROBEL, VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE a.s. a WELDING CONSULT s.r.o.

DĚKUJEME!

zpět

NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY OD 1. 10. 2010 DO 31. 3. 2011

KAUFLAND ČESKÁ REPUBLIKA v.o.s. (460 803,90 Kč – vánoční zboží), ALLIANCE HEALTHCARE s.r.o. (372 000 Kč – vitamíny), EFES s.r.o. (315 986 Kč – ovoce a zelenina), VEBA, textilní závody a.s. Broumov (256 631 Kč – ložní soupravy, prostěradla), NEW YORKER CZ s.r.o. (143 856 Kč – oblečení), DAMCO CZECH REPUBLIC s.r.o. (100 000 Kč – vybavení Klokánku a vánoční dárky), LG ELECTRONICS CZ s.r.o. (104 500 Kč – lednice, varné misky), pan Pavel JANOVSKÝ (86 374 Kč – dětské oblečení), nakl. AKIM s.r.o. (86 000 Kč – omalovánky, pexesa, domina), CEZNA CZ s.r.o. (77 508 Kč – nábytek včetně montáže), GLOBUS ČR, k.s. – divize Čakovice (69 303 Kč – dětské oblečení), SPAR Česká obchodní spol. s.r.o. (63 203 Kč – cukrovinky, prací prášky, drogerie), Nadace NAŠE DÍTĚ (60 000 Kč – osobní automobil), paní Šárka KUDRNOVÁ (48 164 Kč – batohy, školní aktovky a potřeby), MARY KAY CZECH REPUBLIC (39 090 Kč – kosmetika), JITONA a.s. (37 000 Kč – nábytek), B&P s.r.o. (30 000 Kč – odvoz a likvidace odpadů), paní Jarmila PETRÁŠOVÁ (27 950 Kč – dětský textil), KIKA NÁBYTEK s.r.o. (27 239 Kč – nábytek), VT CONSULTING s.r.o. (26 360 Kč – 240 ks DVD filmy pro děti), Železářství U ROTTA (26 000 Kč – nářadí, kování, ventily), KILIAN – velkoobchod Soňa Zemanová (25 135 Kč – výtv. potřeby, penály, batohy), ARAMARK s.r.o. (24 000 Kč – občerstvení), CIPOLLINI CHOCOLATIER (23 050 Kč – sladkosti), GLOBAL EXPERT s.r.o. (22 860 Kč – kancelářský nábytek), pan MUDr. Miroslav TVRDEK (21 500 Kč – vybavení bytů), A+K úpravy zeleně, Michal Alex (20 000 Kč – sadbové práce), Agentura PROMOPRODUKCE a.s. (20 000 Kč – vstupenky), JYSK s.r.o. (18 384 Kč – vybavení herny v pobočce Zlín), PONNATH ŘEZNIČTÍ MISTŘI s.r.o. (18 327 Kč – výrobky), paní Marie TEPLÁ (16 200 Kč – dětské oblečení), paní Marta VRŇÁKOVÁ (16 090 Kč – jízdní kola), SVĚT OKEN s.r.o. (15 000 Kč – kočárek, autosedačka, matrace), pan Jiří WEINZETTEL – pneuservis (15 000 Kč – zimní pneumatiky), IKEA Česká republika s.r.o. (51 127,34 Kč – nábytek), BEST PRODUCTION s.r.o. (14 850 Kč – vstupenky na představení MRAZÍK), paní Mgr. Dagmar SUCHÁNKOVÁ (13 904 Kč – vitamíny, dětská kosmetika), paní Eva LÖFFLEROVÁ – www.luxusnipujcovna.cz (13 201 Kč – marmelády „Akce Sladký Luxus 2010“), KIKA nábytek s.r.o. (11 541 Kč – nábytek), OBUV A GALANTERIE - PETROVÁ (11 365 Kč – dětská obuv), PEPPRL + FUCHS s.r.o. (11 000 Kč – iPod a propag. předměty), ALFA OKNA s.r.o. (10 000 Kč – zahradní nábytek), BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. (10 000 Kč – vánoční dárky), LEVAN CZ s.r.o. (10 000 Kč – vánoční stromky a dárky), MECLOVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. (10 000 Kč – pneu Barum), SPEI SERVIS s.r.o. (10 000 Kč – služby), HUSKY CZ s.r.o. (sportovní vybavení), PNEU PLUS s.r.o. (pneumatiky), PALLADIUM Praha s.r.o. (výstava kalendáře FOD 2011), Obec HUZOVÁ (horské kolo), CUKRÁRNA MARCIPÁNKA Vinoř (sladká občerstvení na akcích FOD, narozeninové dorty a vánoční a velikonoční pečivo pro děti z Klokánku Kbely), pan Michal STACHOVEC – malířské a natěračské práce Brandýs n. L. (vymalování bytu v Klokánku vč. barev), PEKAŘSTVÍ Ďáblická (stálé zásobování Klokánku Kbely pekárenskými výrobky)

  DĚKUJEME!

zpět

VÝDAJE FOD NA JEDNOTLIVÉ SMĚRY ČINNOSTI V ROCE 2010

• projekt Klokánek (z toho investiční ve výši 27 802 987 Kč) ..............................147 922 931 Kč
• vyhledávání a pomoc ohroženým dětem (pobočky FOD) ................................ 39 039 087 Kč
• azylové domy
FOD ............................................................................................ 9 024 749 Kč
• letní dětské tábory a poradensko–relaxační pobyty náhradních rodin .............. 2 159 027 Kč
• splátky bankovních úvěrů a půjček .................................................................. 5 430 000 Kč
• příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí ................................................... 1 398 683 Kč
• vyhledávání náhradních rodin ............................................................................. 533 714 Kč
• bezúročné půjčky potřebným rodinám ...................................................................13 919 Kč
• vedení účetnictví a personální a mzdové agendy .............................................. 3 563 828 Kč
• finanční hotovost na účtech a v pokladně k 31. 12. 2010 ................................. 1 054 320 Kč
Celkem .............................................................................................................210 140 258 Kč

zpět

PŘÍJMY FOD V ROCE 2010

• státní příspěvek na děti v Klokánkách ........................................................... 87 893 952 Kč
• čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD ............................................................ 18 514 604 Kč
• účelové dotace
(MPSV: 21 918 000 Kč, kraje a města: 4 595 304 Kč) .................. 26 513 304 Kč
• individuální projekty z veřejné zakázky na sociální služby ............................ 24 223 392 Kč
• dary
(sponzorství) mimo sbírku ........................................................................... 9 666 112 Kč
• výnosy z vlastní činnosti
(úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné) ...6 773 670 Kč
• výnosy z prodeje zděděné nemovitosti ............................................................ 1 600 000 Kč
• odkazy
(dědictví) ................................................................................................. 187 313 Kč
• splátky bezúročných půjček
poskytnutých rodinám ............................................... 612 550 Kč
• členské příspěvky ............................................................................................... 349 748 Kč
• půjčky a úvěry ............................................................................................... 26 000 000 Kč
• změna stavu pasiv ........................................................................................... 7 805 613 Kč
Celkem ............................................................................................................210 140 258 Kč

zpět

DOTACE

MPSV – sociální služby pro rok 2011 (22 602 000 Kč), MPSV – úsek rodina pro rok 2011 (768 098 Kč), statutární město OPAVA (500 000 Kč), PARDUBICKÝ kraj (150 000 Kč), Městský úřad KRNOV (120 000 Kč), statutární město PARDUBICE (60 000 Kč), statutární město ZLÍN (20 000 Kč) a Městský úřad HOSTIVICE (10 000 Kč)

DĚKUJEME!

zpět

INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY KRAJŮ PRO ROK 2011

OLOMOUCKÝ kraj (7 119 528 Kč), JIHOMORAVSKÝ kraj (4 457 177 Kč), ZLÍNSKÝ kraj (4 167 900 Kč), ÚSTECKÝ kraj (4 108 800 Kč), MORAVSKOSLEZSKÝ kraj (3 353 914 Kč), JIHOČESKÝ kraj (2 886 382 Kč) a PLZEŇSKÝ kraj (2 636 520 Kč)

DĚKUJEME!

zpět

NADAČNÍ GRANTY

NADAČNÍ FOND J&T (520 302 Kč), Nadace NAŠE DÍTĚ (500 000 Kč), Nadace TÁTA a MÁMA – Nadační Fond ALBERT (123 500 Kč)

DĚKUJEME!

zpět

ODKAZY PRO OHROŽENÉ DĚTI

In memoriam s úctou děkujeme zesnulé paní Marii KŘENOVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 100 000 Kč a zesnulé paní Jiřině KONŠELÍKOVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 50 000 Kč.

zpět

KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY

Za období od 1. 10. 2010 do 31. 3. 2011 se v pokladničkách umístěných za podpory společnosti Alliance Healthcare s.r.o. v téměř stovce lékáren sešlo celkem 60 105 Kč. Výtěžek z pokladniček je určen na podporu Klokánků v Kroměříži a další rekonstrukci objektu Klokánka v Chomutově. Děkujeme mnohokrát všem dárcům, kteří do našich kasiček přispěli, a lékárníkům za pokračování v této ušlechtilé sbírce!

zpět

VÝROK AUDITORA

Auditorská společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o. (s auditorským oprávněním č. 454) prověřila hospodaření FOD s finančními prostředky za rok 2010 a ve svém auditu ze dne 12. 5. 2011 dospěla k tomuto závěru:

„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiva finanční situace fondu FOND OHROŽENÝCH DĚTI k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy. Ověření bylo mimo jiné zaměřeno na správnost vyúčtování a vyčerpání dotací za r. 2010. Všechny přijaté dotace byly vyčerpány a správně zaúčtovány. Výrok zní BEZ VÝHRAD.“

zpět

Pozvánka na XIX. Členské shromáždění FOD

         Naše členy co nejsrdečněji zveme na XIX. Členské shromáždění Fondu ohrožených dětí, které se koná v sobotu dne 25. června 2011 od 10.00 hodin (prezence od 9.00 hod.) ve Školicím středisku FOD „Chabajda“, Praha 8 – Kobylisy, Chabařovická 1125/4. Na programu je Zpráva o činnosti za rok 2010 a první pololetí roku 2011, Zpráva o hospodaření FOD, Zpráva revizní komise, Plán činnosti na období do dalšího členského shromáždění v roce 2012, informace o legislativě, další aktuální informace a diskuse. 2011_114.gif

       Za účelem organizačního a technického zajištění členského shromáždění prosíme členy, kteří se jej zúčastní, o potvrzení účasti jakoukoli formou – písemně, osobním sdělením, telefonicky (či faxem) na č. 224 236 655 (příp. 724 667 701) nebo e-mailem na adresu fod@fod_cz (%20fod@fod_cz) . Děkujeme a těšíme se na Vaši účast!

       Školicí středisko „Chabajda“ se nachází ve druhém patře budovy, v níž sídlí Klokánek a učňovské středisko ELTODO. Možné spojení MHD: stanice metra „C“ Ládví a poté pěšky jednu stanici autobusem dle mapky nebo stanice metra „C“ Střížkov a odtud jednu stanici autobusy č. 177 a 183 do stanice Štěpničná, poté cca 5 minut chůze sídlištěm kolmo ke stanici na téže straně silnice.

zpět

Odešlete dárcovskou SMS

 Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777 Cena DMS je 30 Kč, Fond ohrožených dětí obdrží 27 Kč. Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK FODKLOKANEK na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz. Za Vaše SMS předem děkujeme!

zpět                             

Informace  o vydavateli

Zpravodaj FOD – číslo 1/2011 (vyšlo v květnu 2011), vydává rada FOD se sídlem: Na Poříčí 6, Praha 1, 110 00, IČ: 004 99 277, tel./fax: 224 236 655, krizová linka pro ženy, které tají těhotenství nebo již tajně porodily: 776 833 333, e-mail: fod@fod_cz,www.fod.cz, číslo účtu celonárodní sbírky: 30 55 103/0300 ČSOB, a.s., divize PS Praha 4, redaktorka: Marie Vodičková; periodický tisk evidován MK ČR pod sp. zn. E 15770

zpět