Zpravodaj 2/2011

Zpravodaj Fondu ohrožených dětí číslo 2/2011
Obsah

Lucinka do kojeneckého ústavu nemusela
Úžasný klučina
Boj o Páťu
Drahuška už má rodiče!
Nezletilá maminka
Dívka chtěla do DD
Lidé kolem pomohli!
Těžké trauma z NRP
Rány osudu
Děti nejsou kus nábytku
Zahraniční odborníci byli Klokánky nadšeni!
Paní Paola Riva Gapany nám po návratu do vlasti zaslala ke Klokánkům toto podrobnější vyjádření
Novela by Klokánky zničila
STATISTIKA KLOKÁNKŮ ZA ROK 2011
Hledáme nové rodiče
24 DĚTÍ „ NIKOHO” UŽ JE „ NĚKOHO ”!
Dominik – pohádkový příběh!
Prohlášení 19. členského shromáždění FOD
ZLATÉ SRDCE

LIBEREČTÍ STAVAŘI DĚTEM
OSMÉ AUTO PRO KLOKÁNEK
„MŮJ DĚTSKÝ SEN“
STROMY SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Výrok auditora
Složenka
22 LET FOD V ČÍSLECH
Z mikulášských akcí – „Mikuláš na vodě“ a „Hrozný čert marcipánový“
Největší finanční dary přijaté od 1.4.2011 do 31.12.2011
Největší věcné dary od 1.4.2011 do 31.12.2011
Nadační příspěvky od 1.4.2011 DO 31. 12. 2011
Klokánkovi do kapsičky
Dotace krajů, měst a obcí
Odkazy pro ohrožené děti
Ze Zprávy o činnosti FOD za rok 2011
Odešlete dárcovskou SMS
Informace  o vydavateli

Ke stažení v pdf
 

Vážení a milí členové a příznivci FOD, co nejsrdečněji Vás zdravíme a alespoň tímto zpravodajem (byť – s omluvou – opožděně) Vám děkujeme za všechnu Vaši hmotnou i morální podporu, bez níž by Fond ohrožených dětí nemohl existovat. S velkou radostí Vám také sdělujeme, že čistý výtěžek loňského letního kola naší dobročinné sbírky, pořádaného ke Dni dětí, dosáhl šesti a půl milionu korun – o půl milionu více než v roce 2010! Prostřednictvím našeho zpravodaje Vás chceme seznámit s činností FOD za poslední půlrok a s osudy konkrétních dětí, kterým jsme i díky Vám mohli pomoci. Vážení a milí přátelé, ještě jednou Vám za všechno moc a moc děkujeme a věříme, že i v letošním roce budeme schopni spolu s Vámi pomáhat dětem „bez lásky“.

Lucinka do kojeneckého ústavu nemusela

2011_21.jpg

       Třítýdenní Lucinka byla přijata do Klokánku v dubnu 2010 poté, kdy matka sdělila dětské lékařce (po jejím upozornění na špatnou péči), že není  schopna se o dcerku postarat  a ponechala ji na zdravotním  středisku. Orgán sociálně-práv -ní ochrany dětí Praha 8 nás tehdy požádal o přijetí, ale pouze přes noc – než bude rozhodnuto o návrhu na umístění do kojeneckého ústavu. Sociální pracovnici jsme informovali, že máme volné místo a žádali jsme, aby navrhli umístění do Klokánku, protože je zbytečné převážet miminko jinam. Navíc podle zákona o rodině (§ 46) má rodinná  péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přednost před ústavní výchovou. Úřad ale trval na svém. Na dotaz, proč tedy holčičku nedali do kojeneckého ústavu rovnou, nám bylo řečeno, že KÚ bere děti jen na rozhodnutí soudu. Proto jsme ihned faxem soudu navrhli, aby holčičku ponechal v Klokánku. Soud nám vyhověl a ve svém rozhodnutí k tomu uvedl: „Soud v tomto konkrétním případě považuje umístění nezletilé v tomto zařízení za vhodnější vzhledem k věku dítěte a s přihlédnutím k tomu, že v něm personál pečuje o nižší počet umístěných dětí.“ Lucinka byla klidné a radostné miminko, vývojově plně v mezích normy. Matka ji navštívila jen jednou a koncem srpna 2010 udělila souhlas s osvojením. Následující měsíc už bylo pětiměsíční miminko u svých nových rodičů. Hodně štěstí a hodně lásky!

zpět

Úžasný klučina

2011_22.jpg

       Téměř dvouletý Rastíček byl do Klokánku umístěn v únoru 2010 na žádost svých rodičů, kteří přijeli ze Slovenska do Čech za prací. Bydleli na ubytovně, kde s nimi dítě nemohlo být. V době přijetí byl chlapeček velmi opožděný. Jako by celý svůj život strávil v postýlce bez kontaktu s lidmi. Ve svých 22 měsících nechodil, nemluvil a nenavazoval s nikým kontakt. V Klokánku ale zaznamenal neuvěřitelný rozvoj všech svých schopností a do roka se vývojově plně vyrovnal svým vrstevníkům. Tak hodné a rozumné dítě jsme v Klokánku snad ještě neměli. Ve zprávě z kontrolního psychologického vyšetření po patnácti měsících od přijetí se uvádí: „V době přijetí byl Rastislav zanedbaný po psychické i fyzické stránce, nekomunikoval verbálně ani neverbálně. V Klokánku dosáhl velkých pokroků. Vývoj jeho hrubé i jemné motoriky a řeči odpovídá nyní věku. Je to veselý, pohodový a milý chlapec, v kolektivu přátelský a nekonfliktní, k ostatním dětem vždy ohleduplný, nestrhává na sebe pozornost, nemá sklon k rivalizování.“ Rodiče o Rastíčka neprojevovali valný zájem a na jeho pobyt nepřispívali. U soudu uvedli, že se o syna nejsou schopni postarat a že mu bude lépe v Klokánku nebo v náhradní rodině. A tak již v červnu 2011 odešel tříletý Rastíček celý šťastný ke svým novým rodičům. Byla to oboustranná láska na první pohled.  Osvojitelé nám pak opakovaně sdělovali, že Rastíček je nejhodnější, nejmilejší a nejchytřejší dítě na světě, o jakém se jim ani nesnilo!

zpět

Boj o Páťu

2011_23.jpg       Šestidenní Patriček byl do Klokánku umístěn na žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pro Prahu 9 v dubnu 2009 přímo z porodnice. Matka (Slovenka) neměla kde s dítětem bydlet. Patriček  v Klokánku výborně prospíval  a velmi přilnul ke své „klokaní“ tetě Haně. I ona měla miminko  moc ráda. Protože hrozilo, že jako slovenské dítě bude pře -dán do dětského domova na  Slovensku v rámci tzv. repatriace, rozhodla se pro ten případ požádat o svěření chlapce do pěstounské péče. Ve věci rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 4 podle sídla Klokánku a jejímu návrhu vyhověl. Avšak OSPOD Praha 9 podal odvolání a trval na předání do ústavu na Slovensko, přestože matka Patrička žila v Čechách, udržovala s ním kontakt, s pěstounskou péčí tety Hany souhlasila a otec ani jiní příbuzní v SR se o něj nezajímali. Dokonce i MPSV a Magistrát hl. m. Prahy úřad od podání odvolání odrazovaly s tím, že v zájmu chlapce je, aby zůstal zde, a to zcela v souladu s mezinárodním právem. Úřad ale trval na svém. Odvolací soud jeho odvolání vyhověl a věc vrátil obvodnímu soudu k novému rozhodnutí. Vzhledem k cizí státní příslušnosti dítěte i rodičů ustanovil obvodní soud kolizním opatrovníkem namísto OSPOD Praha 9 Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v Brně a návrhu na svěření do pěstounské péče znovu vyhověl. ÚMPOD se neodvolal a rozhodnutí tak nabylo v červenci 2011 právní moci. Hurá!

zpět

Drahuška už má rodiče!

       O pětileté Drahušce, týrané její vlastní babičkou – pěstounkou a dalšími členy rodiny jsme psali v minulém zpravodaji č. 1/2011 na str. 2. O jejím neradostném osudu také informovala snad všechna média. Holčička  byla týrána hlady, krutě bita, nucena stát bosá v mrazu na sněhu, musela chodit po žhavých uhlících, těžce pracovat a spát ve sklepě nebo na půdě. Měla takové omrzliny na nožičkách, že jí hrozila amputace. Za toto trýznění byli její prarodiče dne 16. 1. 2012 odsouzeni Okresním soudem pro Prahu-západ k směšnému trestu – podmíněnému trestu odnětí svobody,  na přísnější potrestání prý nebylo dostatek důkazů. Doufáme, že se státní zástupce odvolá. Ale bez ohledu na to, zda se tak stane, prožívá teď Drahuška nejšťastnější chvíle svého života. Konečně má hodnou maminku i tatínka. Nová maminka si ji sama našla v Klokánku, kam dlouho docházela za dětmi jako dobrovolnice a pomáhala při zajišťování jejich volnočasových aktivit. Drahuška ji hned chytla za srdce, a protože jiná rodina pro ni nebyla, požádala o tzv. hostitelskou péči. Ta jí byla příslušným úřadem povolena, takže Vánoce již Drahuška strávila v nové rodině.  Drahuška si nové rodiče okamžitě velmi zamilovala a do Klokánku se  z propustek už nechtěla vracet. Byli jsme všichni moc rádi, že soud návrhu  na pěstounskou péči rychle – již v lednu 2012 – vyhověl. A tak osud byl nakonec k Drahušce přece jen milostivý. Hurá!   

zpět

Nezletilá maminka

       Sedmnáctiletá Markétka byla do Klokánku přijata i se svým novorozeným synem Petříčkem na žádost orgánu sociálně-právní ochrany v únoru 2011 přímo z porodnice. Důvodem byly neutěšené poměry v domácnosti její matky, kde by miminko nemohlo být. Markétka je od počátku zcela bezproblémová, zodpovědná, milá a komunikativní dívka. O svého syna se vzorně stará, nadevše ho miluje a vděčně přijímá rady od svých  „klokaních“ tet. Ochotně se zapojuje i do vaření a péče o domácnost. V krátké době byla do Klokánku umístěna i její desetiletá sestra Evička. Až do nástupu do porodnice se totiž o ni převážně starala právě Markétka. Obě sestry k sobě mají hezký vztah. Nejvíc se obávají toho, aby se Evička nemusela vrátit domů. Markétka proto uvažuje o tom, že by si svou mladší  sestřičku po opuštění Klokánku vzala k sobě. Malý Petříček v péči své nezletilé maminky (pod dohledem a s pomocí „tet“) výborně prospívá. Je to zdravé, veselé a stále dobře naladěné miminko. Po dosažení zletilosti podá Markétka s podporou Klokánku žádost o přidělení obecního bytu a vzhledem ke vstřícnosti místního úřadu a výborné vzájemné spolupráci je veliká naděje, že byt získá brzy. Do té doby bude Markétka i se svým synem v Klokánku. Hodně štěstí a hodně lásky!      

zpět

Dívka chtěla do DD

       Tříletá Markétka a šestiměsíční Filípek byli přijati do Klokánku v srpnu 2009 na základě předběžného opatření, společně se svou patnáctiletou sestrou Danielou. V rozhodnutí se uvádí, že oba rodiče odjíždějí denně v 19.00 hodin za prací do Prahy, vrací se až následující den okolo 14.00 hodin a jdou spát, aby mohli v 19.00 hodin opětovně odjet za prací. Veškerou péči o obě malé děti zajišťuje patnáctiletá dcera matky z prvního manželství Daniela, která se cítí velmi vyčerpaná. Sama požádala sociální pracovnici o umístění do dětského domova. Kromě toho v bytě nebylo topení a byl odpojen elektrický proud. Všechny tři děti si v Klokánku rychle zvykly a byly zde spokojené. Rodiče je navštěvovali jen sporadicky. Otec přišel naposledy v únoru 2010, matka po pětiměsíční přestávce v červenci  2010. Mladší děti jsme proto v květnu 2010 nahlásili krajskému úřadu ke zprostředkování pěstounské péče (Daniela už nikam nechtěla). Rodinu
se podařilo nalézt až na podzim. Koncem října byly obě děti v nové rodině na víkendové návštěvě. Vrátily se spokojené a nadšené. Markétka vypravovala, že má maminku, tatínka, babičku a dědu, pejska a kočičku a stále na ně vzpomínala. V polovině listopadu tam radostně odešly už „napořád“.

zpět

Lidé kolem pomohli!

      Šestiletý Martínek, čtyřletá Karolínka a roční Terezka byli přijati do Klokánku počátkem ledna 2011 na žádost rodičů z důvodů hmotné nouze a ztráty bydlení. Několik dní dokonce celá rodina přespávala venku – bez střechy nad hlavou. Terezka zpočátku často plakala. Nemohla pochopit, proč není u rodičů. I Martínkovi a Káje se velmi stýskalo. Před Terezkou ale neplakali, naopak ji utěšovali, hráli si s ní a pěkně se o ni starali. Rodiče i prarodiče děti často navštěvovali a ty se utěšovaly představou, že už brzy půjdou domů. Sourozenci byli pohybově nadaní, Karolínka ráda běhala venku a hrála si s ostatními dětmi a Martínek začal chodit se spolužákem ze školy na fotbal. Vozil je tam spolužákův otec, který byl současně i trenérem družstva. Když zjistil, že se Martínkovi i jeho sourozencům po rodičích tak stýská, rozhodl se, že jim pomůže. Nabídl jim pronájem bytu po svých rodičích a na internetových stránkách TJ Viktoria Vestec s pomocí vedoucího oddílu vyhlásil pro Martínkovu rodinu veřejnou sbírku. Byt se brzy podařilo vybavit potřebným nábytkem, nádobím i lůžkovinami a v dubnu 2011 se díky tomu vrátili šťastní sourozenci k rodičům domů. Všem lidem, kteří jim tolik pomohli, moc a moc děkujeme!

zpět

Těžké trauma z NRP

      Nyní tříletý Románek byl do Klokánku přijat v únoru 2009 ve stavu těžkého zanedbání, a to i po stránce zdravotní. Postupně se jeho stav zlepšoval a jediným problémem zůstávaly občasné záchvaty vzteku, které se ale daly dobře zvládat a postupně mizely. V říjnu 2010 jsme byli krajským úřadem vyrozuměni, že se pro chlapce našla pěstounská  rodina. První kontakty probíhaly dobře, a tak byl Románek koncem října 2010 propuštěn do předpěstounské péče. V době předání to byl zdravý, veselý a živý chlapec, o kterém se naše „klokaní“ teta vyjádřila, že byla radost se o něj starat. Za necelé dva měsíce byl Románek pro poruchu vědomí dopraven leteckou záchrankou do nemocnice – s otřesem mozku a mnohočetnými hematomy a exkoriacemi různého stáří po celém těle i na obličeji. V lékařské zprávě se konstatuje syndrom týraného dítěte s tím, že vysvětlení předpěstounky, že si to chlapec způsobil sám při záchvatech vzteku, neodpovídá charakteru ani lokalizaci zranění. Mimo jiné se v lékařské zprávě konstatuje tento výčet poranění: mnohočetná povrchní poranění hlavy, rána nosu, povrchní poranění zad, zhmoždění dolní části zad a pánve, mnohočetné poranění ramene a paže, zhmoždění stehna a zhmoždění bérce. Přitom v Klokánku si Románek nikdy ani při svých občasných záchvatech vzteku žádné zranění nepřivodil. O tomto jeho jediném problému i o tom, jak jej zvládat, byla předpěstounka podrobně informována. Když se k nám Románek vrátil zpět z nemocnice, bylo to úplně jiné dítě. Kromě hojících se zbytků modřin a šrámů na těle měl zjevně velké šrámy na duši. Vřele se přivítal s tetou, stále se chtěl
mazlit a stále opakoval, že tady je doma. Oproti předchozímu stavu hodně a velmi rychle jedl. Už to nebyl ten veselý chlapec jako předtím – byl ostražitý, bojácný a úzkostný. Když teta při vaření vytáhla vařečku, Románek doslova strnul a ptal se, jestli dostane. Stejně reagoval i při vyslovení slova „pásek“. Měl poruchu spánku, bál se tmy, večer před spaním stále opakoval „bojím“ a usnul jen za přítomnosti tety. Postupně se jeho psychický stav zlepšoval a po několika měsících to zase bylo veselé a šťastné dítě. Jeho „klokaní“ teta, se kterou se měli moc rádi, si Románka nakonec se souhlasem úřadů odvedla k sobě domů. Nechtěla riskovat, že by jiná rodina také nebyla ta pravá.
       A jak dopadlo trestní oznámení na předpěstounku? Podobně jako ve většině případů týraných dětí. Policií v Domažlicích byla věc postoupena k přestupkovému řízení.

zpět

Rány osudu

       Nyní již dospělá Lenka se musela v dětství vyrovnávat s mnoha traumaty. Když jí bylo patnáct let, zemřel jí otec. Krátce na to při nehodě tragicky zemřela i její sestra. Poté v září 2009 ji v jejích šestnácti letech opustila matka – odstěhovala se ke svému příteli, který tam její dceru nechtěl. Lenka byla svěřena do výchovy paní z jejího blízkého okolí, ta ale krátce na to požádala o zrušení péče a odmítla se o dívku nadále starat. Proto v dubnu 2010 byla Lenka předběžným opatřením svěřena do Klokánku. Krátce na to se ozvala její teta a projevila zájem o svěření neteře do své péče. Již v červnu 2010 k ní Lenka odešla. Bohužel brzy se ukázalo, že to nebylo šťastné řešení. Teta ani ostatní členové rodiny se k Lence nechovali dobře, neměli k ní kladný vztah a používali vůči ní i fyzického násilí. V září 2010 proto soud dívku opětovně svěřil předběžným opatřením do Klokánku. V Klokánku byla Lenka spokojená a usměvavá a tetám ochotně pomáhala. V kolektivu dětí i u dospělých byla velmi oblíbená. Dobře se učila a ve volných chvílích ještě chodila na brigády.
       Po dosažení zletilosti se Lenka osamostatnila a odešla do vlastního bytu.  Ten jí pomohlo z podnětu Klokánku vybavit občanské sdružení Dlouhá cesta.

zpět

Děti nejsou kus nábytku

       Roční Jiříček, tříletý Mareček, čtyřletá Markétka, pětiletá Verunka a šestiletý Vojtíšek byli umístěni do Klokánku v Jindřichově Hradci z důvodů extrémního zanedbání a týrání koncem června 2011 na základě předběžného opatření. Všechny děti jevily známky extrémně zanedbaného stavu a těžkého týrání, byly apatické, bledé, podvyživené, špinavé, zapáchající, s četnými modřinami a stopami po pálení – zřejmě cigaretou. Rodina stále měnila místo pobytu, takže nebylo jednoduché včas zasáhnout. Ohledně nejstaršího chlapce nám bylo řečeno, že nechodí, že je to ležák, mentálně
retardovaný, že nemluví a že přijímá jen tekutou stravu. To opakovaně zdůrazňovali i rodiče, kteří na něj brali příspěvek na péči. Jaké však bylo naše překvapení, když už druhý den se Vojtíšek snažil postavit a během několika dnů začal nejen chodit, ale dokonce i běhat, stále se nemohl pohybu nabažit. Během týdne se naučil i kousat a normálně jíst tuhou stravu. Dvě nejmladší děti snad nikdy nebyly venku, byly průsvitné, mhouřily oči před světlem, všemu se divily, jako by nikdy neviděly trávu, květiny apod. Toto podezření potvrzovaly i obě dívenky. Mladší téměř nemluvila, jen stále patlavě opakovala „máma – Vojta – krev“, starší pětiletá dívka špatně artikulovala a bylo jí stěží rozumět. I ona často mluvila o bití. Jak jsme později zjistili, děti musely téměř celý den ležet pod peřinou a být zticha, aby rodiče nerušily. Rodiče děti třikrát navštívili a téměř denně telefonovali. Pětiletá Verunka stále opakovala, že už nikdy nechtějí domů. Z našeho podnětu soud počátkem září rodičům všechny kontakty s dětmi zakázal. Proti rodičům bylo zahájeno trestní stíhání. Vzhledem k tomu, že Vojtíšek byl velmi agresivní a nezvladatelný, sourozencům ubližoval a ti se ho báli, zajistili jsme mu po týdnu pobyt v zařízení specializovaném pro děti s těmito poruchami. Vojtíšek si tam brzy zvykl a byl zde spokojený, jak si při návštěvě pracovníci Klokánku ověřili. Podle zprávy tohoto zařízení (Diagnostický ústav v Černovicích) stav chlapce vyžadoval pobyt ve specializovaném zařízení.

       Po čtyřech měsících (10. 11. 2011) rozhodl Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou na návrh MěÚ Dobruška o jejich přemístění do Dětského domova pro děti od 1–3 let v Holicích s odůvodněním, že to budou mít k rodičům i úřadům blíže a že zde všichni sourozenci budou pohromadě, včetně těžce mentálně retardovaného sedmiletého Vojtíška. Protože se jednalo o tzv. rychlé předběžné opatření, které je oprávněn vykonat pouze soudní vykonavatel, řediteli dětského domova jsme děti tehdy, když si pro ně přijel, odmítli předat. Vykonavatel nepřijel a my jsme doufali, že s ohledem na doporučení soudní znalkyně a dalších odborníků budou děti ponechány v Klokánku. Černovické zařízení Vojtíška řediteli DD vydalo.

       Dne 1. 2. 2012 soud po celodenním jednání rozsudkem a následným před-běžně vykonatelným usnesením, které jsme již byli povinni respektovat, rozhodl, že všechny děti budou žít v DD Holice. V pátek 3. 2. 2012 si Verunku, Markétku, Marečka a Jiříčka z Klokánku odvezl ředitel dětského domova RSDr. Aleš Drozd. Děti jsme připravili na to, že pojedou za Vojtíškem, že se mu po nich stýská. Nejstarší Verunka si mermomocí chtěla většinu svých věcí nechat v Klokánku. Říkala, že pojedou za Vojtíkem na dovolenou a že ho zkusí přemluvit, aby šel s nimi bydlet do Klokánku. Nemohla pochopit, že s nimi nikdo z Klokánku nepojede. Při cestě k autu byla zaražená, ale  neplakala. Pláč ji ale přemohl hned, jakmile do auta nastoupila. Nejmladší Jiříček se nechtěl pustit své „tety“.

       Samosoudce Mgr. Ondřej Rott rozhodl o přemístění čtyř dětí, které žily v Klo-kánku sedm měsíců, k jednomu sourozenci, který je v dětském domově dva měsíce, přesto, že

 -  dětská lékařka z Jindřichova Hradce MUDr. Plocková ve zprávě ze dne 28. 11. 2011 uvedla: „Veronika: První vyšetření 1. 7. 2011 – dívenka opět stejně jako sourozenci ustrašená, nekomunikuje, na kůži četné drobné hematomy různého stáří a drobné jizvy, váha 18 kg. Další kontrola 26. 10. 2011 – dítě veselé, spokojené, zde se chová jako její vrstevníci z rodin, hraje si, zkoumá ordinaci, nechá se vyšetřit bez problémů. U všech dětí patrný velký pokrok v rozvoji řeči, dále velmi významný pokrok v sociální sféře – děti přestaly být úzkostné, na tety v Klokánku si zvykly, považují je za rodinu, tety jsou jim oporou a bezpečím. Změna prostředí jistě povede k dalším stresům (kterých již děti zažily dost) a vezme jim jistotu, kterou nyní získaly. Pro další vývoj tak jakákoli změna prostředí bude poškozující.“;

 -  doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. ve zprávě ze dne 27. 11. 2011 uvádí: „Shodou okolností jsem byla v tomto Klokánku na začátku prázdnin, v době, kdy byli sourozenci do Jindřichova Hradce převezeni, a viděla jsem, v jakém zuboženém stavu děti byly. Při supervizi u jedné z tet 15. 11. 2011 jsem se znova setkala se sestrami Veronikou a Markétkou a byla jsem nesmírně překvapená, jaký pokrok zejména Markétka udělala ve svém vývoji a jak se dívky psychicky zklidnily, byly hravé a spokojené. Nejsem vůbec schopná pochopit, jak mohou úředníci rozhodující v oblasti sociální péče navrhnout, aby děti byly ze zařízení rodinného typu, ve kterém si právě zvykly, přemístěny do ústavu. Zvažují zodpovědní úředníci, co to udělá s psychikou dětí? Žádný z argumentů, které úřady uvádějí jako důvod k přemístění dětí, neobstojí. Adaptace na změněné podmínky je náročná i pro zdravé a dospělé osoby, natož pro děti psychicky deprivované. Považuji takovéto rozhodování za systémové psychické týrání dětí. Jsem si vědoma toho, že Klokánek je zařízením poskytujícím péči pouze na přechodnou dobu, ale opouštět by ho děti měly jen v případě, že řešení jejich situace bude relativně trvalé, tedy při návratu do původní rodiny, je-li to možné, nebo do rodiny pěstounské, nikoli do ústavu.“;

 -  soudem ustanovená znalkyně z oboru psychologie PhDr. Jana Mervartová uvedla: „Změny prostředí, byť ze strany společnosti dobře zamýšlené, mohou prohloubit citovou deprivaci, a to tak, že děti budou muset reagovat na další a další změny pečující bytosti kolem sebe a budou v těchto vztazích znovu a znovu frustrované. Protože změny vztahu, který naplňuje potřeby dítěte, hrozí dalšími prožitky odmítnutí a ztráty, může se stav psychické deprivace dále prohlubovat. Hrozí tak prohloubení původního traumatu. Taková situace obvykle zesílí nutnost budovat si obranný citový krunýř a závažně se podílí na psychopatologickém vývoji celé osobnosti. A to je to, co děti v jejich vývoji nejvíce poškozuje. Všech pět dětí by zcela jistě mělo vyrůstat pospolu a současně by jim měla být zajištěna stabilita výchovného zázemí. Totiž právě tato citová deprivace je to, co způsobilo, že rodiče nezletilých se o své děti starali tak, jak se starali. Proto by mělo být cílem a nejlepším zájmem dětí, aby bylo zabráněno prohlubování této citové deprivace. Vojtěchovi může přechod do jiného prostředí zjednodušit to, že se přesune do prostředí svých sourozenců, tedy osob jemu blízkých. Navíc citový prožitek Vojtěha s ohledem na jeho stav je méně diferencovaný než např. u Veroniky. Vzdálenost bydliště rodičů a dětí považuji za podružnou. Rozhodující je, zda se rodiče chtějí s dětmi stýkat a mají o to zájem.“

       Soudce Mgr. Ondřej Rott zdůvodňoval své rozhodnutí v médiích tím, že jen v DD v Holicích mohou být sourozenci spolu. To ale není pravda. Klokánek žádal o svěření všech sourozenců a byl by schopen se o ně postarat. Pan soudce zdůvodňoval své rozhodnutí v médiích tím, že jen v Dětském domově v Holicích jsou schopni postarat se o všechny sourozence. Toto tvrze-ní ale nemá oporu v provedených důkazech. Klokánek navrhoval svěření všech sourozenců a písemně i ústně deklaroval, že je v případě potřeby schopen a ochoten přijmout kvůli Vojtíškovi další „tetu“ a zajistit mu i potřebnou odbornou péči, včetně denního doprovázení do speciální školy.

       Proti rozsudku podáme odvolání, traumatu dětí ze ztráty dosavadních jistot a „zrady“ těch, kterým důvěřovaly, to ale již nezabrání. Tím hůř, že to byly první pozitivní vztahy, které děti ve svém životě zažily. Doufáme však, že jejich návrat do známého prostředí by tato traumata mohl zmírnit.

       A tak se ptám, jak je možné, že soud přes varování odborníků vystavuje děti těžkému psychickému a citovému poškození a prohlubuje jejich traumata? Děti přece nejsou kus nábytku, aby se s nimi mohlo šoupat z místa na místo. Říká se, že spravedlnost je slepá. Hrozné je, když je i hluchá.

(Článek vyšel dne 6. 2. 2012 – v mírně zkrácené verzi – v MF Dnes na str. 9 v rubrice „Názory“ pod názvem „ Soud vystavil děti psychickému poškození“, autor Marie Vodičková.)

zpět

Zahraniční odborníci byli Klokánky nadšeni!

Ve dnech 13. a 14. 10. 2011 jsme uspořádali v našem školicím středisku Chabajda v Praze 8 seminář s účastí zahraničních odborníků s cílem představit jim náš projekt Klokánek a seznámit se s jejich zkušenostmi s náhradní péčí o ohrožené děti. Součástí semináře byla návštěva tří Klokánků, a to v Praze 10 – Štěrboholích, v Kroměříži Kollárově ulici a v Hruškách, kde máme rodinný Klokánek. Všichni tři za-hraniční odborníci – paní Paola Riva-Gapany, zástupkyně ředitele Mezinárodního institutu práv dítěte (IDE) v Sionu, pan Rolf Widmer, ředitel nadace Mezinárodní sociální služ-by (ISS) v Ženevě a člen Mezinárodního institutu práv dítěte v Sionu (IDE), a paní Victoria Schmidt byli Klokánky nadšeni. Z autorizovaného rozhovoru pořízeného s nimi před jejich odjezdem vyjímáme:

PRACUJETE SRDCEM – ALE BEZ PODPORY INSTITUCÍ TO NEPŮJDE
(AUTORIZOVANÝ ROZHOVOR SE ŠVÝCARSKÝMI ODBORNÍKY)

Otázka: Které z příčin (rodiče požívající drogy, nezralost rodičů či chudoba) vedou k zanedbávání péče a nejvíce ohrožují děti ve Švýcarsku? Jaká preventivní opatření u vás napomáhají včasnému odhalení, že se jedná o ohrožené dítě?

R. Widmer: Rozhodně to nejsou ekonomické důvody. Potřebné rodiny dostávají dostatečnou finanční podporu, aby se mohly o své děti řádně starat. Nejběžnějším důvodem dětského strádání je handicap (fyzický nebo psychický), který vyžaduje speciální léčení, nebo jsou to případy, kdy rodiče vůbec nezvládají vzdělávání svých dětí (například delikvence). Děti jsou pak umístěny ve speciálních rehabilitačních centrech. Ve Švýcarsku mají rodiče, kteří hodně pracují, tendenci kompenzovat svou nepřítomnost materiálními dárky, ale děti tráví denně hodně času bez péče rodičů.

P. Riva-Gapany: Pro nás je na prvním místě prevence. Ta začíná už před narozením dítěte a pak s příchodem dítěte na svět. Jednak tím, že všechny rodiny získávají v souvislosti s narozením dítěte stejnou preventivní péči před i po narození dítěte. Drogově závislá matka je během těhotenství sledovaná a doprovázená, kontinuální supervize je zajištěna po narození dítěte. Kontroluje se rodina a k situaci se přistupuje tak, aby dítě bylo co nejméně ohroženo. Velkou pozornost musí věnovat dětem pracovníci jeslí a školek. Musí okamžitě hlásit, pokud se dítě necítí v pořádku, velmi pozorní jsou i lidé v sousedství a díky tomu včas podchytíme stav, kdy by dítě mohlo být ohroženo. Jak řekl kolega, velký důraz klademe na prevenci a včasné řešení signálů, že by se mohlo jednat o ohrožené dítě.


Otázka: Součástí programu semináře byla i návštěva Klokánků. Jak byste tento model alternativní péče hodnotili?

P. Riva-Gapany: Byli jsme Klokánkem nadšeni. Nemáme ve Švýcarsku žád -nou podobnou alternativu na tak vysoké úrovni. Je to zařízení, které je velice profesionální, a přitom tak velice akceptuje potřeby dětí. Bylo velmi zajímavé sledovat, jak se k nám děti chovaly. V ničem si nezadaly s dětmi z „normálních“ rodin.

R. Widmer: Klokánek je velmi dobrá koncepce, která plně respektuje potřeby dítěte, a to zejména citové, a skutečnost, že zde je blízká osoba („teta“), je dobrá. Můžu vám k ní jen gratulovat! Tento koncept umožňuje dítěti, aby bylo plně akceptováno a cítilo se akceptováno! Život v bytech Klokánku je pro takovéto děti odpovídající řešení. Zdá se nám, že všechny děti, se kterými jsme se setkali, se zde cítí bezpečně. Tety respektují jejich potřeby a tím jim pomáhají budovat jejich sebevědomí. Je to významný projekt a my vyzýváme společnost k jeho větší podpoře než dosud. Vaši lidé, lidé z Fondu ohrožených dětí, jsou velmi ochotní ten systém změnit, dávají ze sebe vše a dělají to srdcem a velmi dobře. Ukázala to diskuze. Bohužel, jak jsem si všiml, na straně institucí není taková vůle to řešit, jaká by měla být.


Otázka: Jenže právě Klokánky jsou u nás ohroženy. Připravuje se novela zákona, která by fakticky znemožnila fungování Klokánků, do dvou let by měly být zrušeny i kojenecké ústavy a do dalších dvou let i dětské domovy. Péče o ohrožené děti by měla být svěřena profesionálním pěstounům. U vás je tento typ péče již mnoho let zaveden, jaké s profesionálními pěstouny máte zkušenosti?

R. Widmer: Pracuji s profesionálními pěstouny již 36 let. V roce 1976 jsem byl ředitelem psychiatrické kliniky a začal jsem připravovat první rodiny vhodné pro pěstounskou péči. Není to vůbec jednoduché. Nejdřív bylo nutné vytvořit rámec. Není to jen o nalezení vhodných rodin a předání dětí do jejich péče. Je nutné, aby se děti správně přiřadily, aby byl nad rodinami nepřetržitý dohled, systém musí být pevný. Pak můžeme mluvit o úspěšném systému. V současné době máme dva modely profesionálních pěstounských rodin. V jednom modelu máme v pěstounských rodinách 300 dětí, počet dětí zde umístěných je 3–5. Důležité je mít tyto rodiny blízko sebe, aby na sebe měly kontakt, mohly si případně poradit. Za úspěch považujeme, že se nám daří takovouto rodinu udržet pro celou jednu generaci. Je důležité, aby děti vě -děly, že v této rodině mají své místo, že se do ní mohou vracet. Stejně jako do své biologické rodiny. Dalším projektem je vytvoření běžné rodiny, kde mají v péči jedno až dvě děti. Takto máme v místě vždy 8 až 10 rodin, jež mají přidělenou jednu sociální pracovnici, která je rodině k dispozici 24 hodin. Pochopitelně i zde se rodiny vzájemně znají a podporují se. Vytvořit takto fungující síť pěstounů je věc velmi náročná a vyžaduje hodně času.

Děkujeme za rozhovor.

zpět

Paní Paola Riva Gapany nám po návratu do vlasti zaslala ke Klokánkům toto podrobnější vyjádření:

       Jako zástupce ředitele nestátní organizace Mezinárodní institut práv dítěte se sídlem v Sionu (Švýcarsko) jsem byla dr. Igorem Nosálem pozvána do Prahy ve dnech 13. a 14. října 2011 na seminář s názvem „Alter-nativní péče o ohrožené děti“. Seminář byl organizován Fondem ohrožených dětí (FOD) ve spolupráci s neziskovou organizací Česko-britská o.p.s., Brno.

       V průběhu semináře jsme měli možnost navštívit tři modely podpory zranitelných a ohrožených dětí: Klokánek. Klokánek je velmi zajímavý a vhodný model péče, mezi tradičním modelem instituce a modelem pěstounské rodiny. Tento model představuje mnoho výhod:

• pevný a tradiční domov pro zranitelné děti, který se neliší od dětí žijících se svými rodinami;
• trénovaný a motivovaný personál;
• kontinuální supervize dětí;
• dobrá alternativa k institucím v nejlepším zájmu dítěte.

Tento model respektuje Úmluvu o právech dítěte / Convention of Rights the Child (CRC), ratifikovanou Českou republikou 22. února 1993, to jest: článek 9 CRC (oddělení od rodičů), právo žít v rodinném prostředí (preambule a čl. 18.2 CRC) a článek 25.3 právo dětí na periodické přezkoumání. Navíc jsou respektována práva na vzdělání bez jakékoli diskriminace (čl. 2, 27 a 2 CRC). Je v plné shodě s principem článku o participaci dítěte (čl. 12 CRC), nejlepším zájmem dítěte (čl. 3 CRC) a právem na život a vývoj (čl. 6 CRC).

Političtí představitelé České republiky se rozhodli opustit starý systém institucionalizace ve shodě se závěry Výboru pro práva dítěte OSN z června 2011 (CRC/C/CZE/CO/3–4). Nicméně to neznamená zavřít všechny instituce , zvláště ne ty, které jsou ve shodě s CRC. Každá evropská země, včetně Švýcarska, má různé modely alternativní péče, jako pěstounské rodiny, instituce, malé byty pro děti… Instituce přátelské dětem jsou potřebné, aby byl respektován nejlepší zájem dítěte.

Systém Klokánek plně respektuje Úmluvu o právech dítěte (CRC), zvláště nejlepší zájem dítěte. Musím se přiznat, že na mne udělala dojem profesionalita zaměstnanců, vůle vedení dát do centra rozhodování dítě.

Neviděla jsem tak vysokou úroveň alternativní péče v mé vlastní zemi, ve Švýcarsku.

Doufám, že v nejlepším zájmu dětí žijících v Klokánku a dalších zranitelných dětí bude tento model v budoucnosti znovu podpořen.

Sion, 22. listopadu 2011
Paola Riva Gapany, zástupce ředitele
(originál v angličtIně lze nalézt na www.fod.cz)

zpět

Novela by Klokánky zničila

       Ve sněmovně je nyní (únor 2012) ve druhém čtení novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, jejímž cílem je výrazně zlepšit péči o ohrožené děti. Zlepší ale jejich situaci skutečně? S ohledem na naše poznatky z praxe si o tom dovolujeme pochybovat.

Novela vychází z toho, že děti, které ze závažných – nikoli však hmotných nebo bytových – důvodů nebudou moci zůstat ve vlastní rodině, budou svěřovány do pěstounských rodin na přechodnou dobu (tzv. profesionální pěstounská péče). Odtud by se co nejdříve měly vrátit do rodiny vlastní, anebo přejít do dlouhodobé pěstounské péče. V pěstounské péči na přechodnou dobu by mohly být maximálně tři roky. Návrh novely na jedné straně výrazně zvyšuje odměnu cizím pěstounům i příbuzným v pokolení vedlejším (z nynějších 3 410 Kč měsíčně na každé dítě na 8 000 Kč na první dítě a na každé další na 4 000 Kč), ale pěstounům v pokolení přímém, tedy prarodičům, odměnu odebírá, a to i těm, kteří ji dosud pobírali – s odůvodněním, že k vnoučatům mají vyživovací povinnost. Prarodiče tedy budou mít nárok jen na příspěvek na výživu dítěte, který zůstává ve stejné výši i pro ostatní pěstouny. Prarodiče však tvoří téměř polovinu pěstounů, přičemž většinou se jedná o důchodce a osoby nemajetné. Obáváme se tedy, že mnozí prarodiče, kteří dosud s odměnou ve svém rozpočtu počítali, by se dostali do velkých finančních potíží, které by nakonec mohly vyústit v jejich neschopnost nadále o děti pečovat.

       Novela by v podstatě zlikvidovala Klokánky jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která poskytují rodinnou péči. Podle návrhu novely by v těchto zařízeních mohly děti pobývat maximálně tři měsíce, jen výjimečně půl roku až rok. Pokud by se v těchto lhůtách děti nemohly vrátit domů nebo pokud by pro ně nebyla nalezena náhradní rodina, musela by být nad nimi nařízena ústavní výchova. V jednom takovém zařízení by mohlo být umístěno maximálně 24 dětí, a to i pokud je provozováno ve více budovách. Osm ze šestnácti Klokánků se střídavou týdenní péčí by tedy muselo skončit, anebo omezit svou kapacitu až na polovinu. Přitom stále musíme odmítat příjem dětí pro nedostatek míst. Loni jsme jich museli odmítnout 1 181. Novela by ale Klokánky zničila především ekonomicky. Jednak snižuje státní příspěvek o 11 %, ačkoli již dnes pokrývá jen dvě třetiny nákladů na Klokánky a je podle věku dětí až o polovinu nižší než je příspěvek na ústavní výchovu, jednak oddaluje jeho výplatu o několik měsíců. Již nyní je výplata státního příspěvku zpožděna až o dva měsíce od přijetí dítěte, zatímco ústavy peníze dostávají zálohově dopředu. Podle novely by zpoždění mohlo dosáhnout čtyř i více měsíců . Tím by vznikl několikaměsíční výpadek v našem rozpočtu, který bychom nebyli schopni pokrýt. Navíc novela stanoví, že Klokánky by mohly fungovat jen na základě tzv. závazného stanoviska krajského úřadu, aniž by bylo jakkoli stanoveno, na základě jakých kritérií má krajský úřad rozhodovat. Představa, že Klokánků nebude zapotřebí, protože o všechny děti se postarají rodiče nebo pěstouni, je nereálná. Nikde není pěstounských rodin dostatek. Údaje, které dne 2. 2. 2012 přednesla v rámci prvního čtení návrhu novely poslankyně MUDr. Milada Emmerová, jsou šokující. Z jejího přednesu vyjímáme: „V Anglii pěstounská péče vévodí, je tam 57 % dětí v pěstounské péči, zatímco ústavní péče je potlačena – pouze 13 %. Jsou to údaje z roku 2010. Ovšem mají ne -dostatek pěstounů, chybí jich asi 10 000. Roste počet dětí pro pěstounskou péči. V letech 2009–2010 narostl počet těchto dětí, jak tvrdí asi 82 % místních úřadů. Časté jsou přesuny mezi pěstouny. Uváděná čísla jsou až neuvěřitelná. Je nemožnost najít vhodné pěstouny, dochází k výměnám vícekrát u dětí pubertálních, které jsou nepochybně možná problémovější než ty mladší. Je nedostatek pěstounů obecně, je velká fluktuace sociálních pracovníků, asi 10 % dětí se stěhuje třikrát i vícekrát za rok od pěstouna k pěstounovi a kolem 1 500 dětí zažilo více než dvacet přesunů. To jsou údaje z roku 2010. Jsou nepříznivé výsledky u dětí, které jsou zařazeny do tohoto systému péče. Dosahují často nižšího vzdělání, v dospělosti vyšší kriminality, větší je výskyt duševních poruch. Samozřejmě jde jednak o možnou predispozici z problémové rodiny, ale podepisuje se na tom i časté střídání pěstounů. Samozřejmě je tam více prosazována péče příbuznými a začíná se preferovat péče v malých ústavních skupinách, kde právě my jsme v současné době do této etapy už dospěli... Je tedy třeba konstatovat, že pěstounskou péči je třeba využívat s obezřetností a jen u dětí, u kterých nepřichází v úvahu osvojení ani návrat do vlastní rodiny. Chtěla bych ještě podotknout, že výzkumy v Belgii prokázaly, že v roce 2008 tam existovalo 233 pěstounských rodin, 44 % skončilo neúspěchem a děti byly přemístěny jinam. Z Holandska: komise zkoumala možnost sexuálního zneužívání těchto dětí v pěstounských rodinách. Tato komise je činná od roku 2010. Během deseti měsíců zjistili pět set případů zneužívání v pěstounských rodinách. Tato péče souvisí často s duševním a tělesným násilím, pachateli jsou častěji muži a jejich ženy je spíše kryjí. Pěstounská rodina je jmenována jako rizikový faktor pro týrání dětí. Nutnost psychického zkoumání pěstounů co do psychické způsobilosti je tady zdůrazňována. No a konečně v USA je uváděno, že fyzické násilí je v těchto rodinách sedmkrát častější, sexuální čtyřikrát častější.“

      Podle našeho názoru a našich i výše uvedených zahraničních zkušeností bychom se měli zaměřit hlavně na rozvoj dlouhodobé pěstounské péče a samozřejmě podporu vlastních rodin, a to i materiální a bytovou. Krátkodobé nebo přechodné umístění mohou dobře zabezpečit Klokánky nebo jiná zařízení provozovaná na principech rodinné péče.

Doufáme, že poslanci svými pozměnovacími návrhy upraví návrh no-vely ve druhém a třetím čtení tak, aby pěstounské rodiny prarodičů i Klokánky mohly bez problémů fungovat a pomáhat dětem, které to potřebují. Držme tedy ohroženým dětem palce!

zpět

STATISTIKA KLOKÁNKŮ ZA ROK 2011

 • V průběhu roku 2011 se v Klokánkách nacházelo celkem 990 dětí, tj. o 54 víc než v r. 2010. Nově přijato bylo 610 dětí (o 77 víc než v r. 2010), odešlo 516 dětí (tj. o 50 víc než v r. 2010), pro nedostatek kapacity nemohlo být přijato 1 181 dětí ( o 220 víc než v r. 2010).

 • Kapacita Klokánků v r. 2011 byla 495 míst (o 88 víc než v r. 2010), průměrná doba pobytu činila 6 měsíců – 204 dětí, tj. 39 % (o 6 % víc než v r. 2010) odešlo do jednoho měsíce, přičemž do tří měsíců odešlo celkem 283 dětí, tj. 55 %, do šesti měsíců 340 dětí ( 66 %), do jednoho roku 409 dětí ( 79 %), do tří let 488 dětí ( 95 %) a za víc než tři roky odešlo 28 dětí, tj. 5 % ze všech dětí, které v r. 2011 opustily Klokánek.

 • Z nově přijatých dětí bylo 162 ( 27 %) mladších tří let (z toho 24, tj. 4 % novorozenců ), 130 dětí ( 21 %) bylo ve věku od tří do šesti let, 124 dětí ( 20 %) ve věku od šesti do deseti let, 114 dětí ( 19 %) ve věku od deseti do patnácti let a 80 dětí ( 13 %) bylo starších patnácti let.

 • Pro podezření z týrání bylo přijato 55 dětí ( 9 % ), pro podezření z pohlavního zneužívání 19 dětí ( 3 % ), pro zanedbání péče 127 dětí ( 21 %), z důvodu hmotné nouze 172 dětí ( 28 %). Nejčastěji uváděným důvodem byly bytové důvody239 dětí ( 47 %). Bytová nouze jako hlavní důvod přijetí byla zaznamenána u 197 dětí, tj. 32 % nově přijatých dětí.

 • Na základě soudního rozhodnutí bylo přijato 99 dětí ( 16 %), na žádost orgánu sociálně-právní ochrany 115 dětí ( 19 %) a na žádost rodičů bylo přijato 289 dětí ( 47 %), na žádost rodiče nebo OSPOD později změněnou na soudní rozhodnutí bylo přijato 107 dětí ( 18 %), z toho na vlastní žádost bylo přijato 20 dětí ( 3 % ), policií bylo předáno 17 dětí ( 3 % ) a jinou osobou než zákonným zástupcem bylo předáno 116 dětí ( 19 %).

 • Zpět domů se vrátilo 258 dětí ( 50 %), do azylového domu s rodičem odešlo 47 dětí ( 9 % ), do péče druhého rodiče přešlo 19 dětí ( 4 % ), do NRP přešlo 109 dětí ( 21 %) – z toho 43 dětí – příbuzní, 50 dětí – pěstounská péče cizích osob, 16 dětí – osvojení, do ústavní výchovy přešlo 68 dětí ( 13 %), zletilosti dosáhlo 15 dětí ( 3 % )

zpět

Hledáme nové rodiče

       Nové rodiče hledáme pro čtyřletého právně volného milého chlapečka majoritního etnika s lehce opožděným psychomotorickým vývojem. Trpí virovou hepatitidou typu C, t.č. bez známek aktivity onemocnění, a lehkou spastickou diparézou, vyžadující rehabilitaci. Najdou se i pro něj rodiče?

      Pěstounskou (poručenskou) rodinu hledáme také pro právně volného drobného šestiletého chlapce. Narodil se jako těžce nedonošený s pozitivním testem na drogy. Jeho vývoj je disharmonický, ale pomalu pokračuje dopředu ve všech směrech. Jeho mentální vývoj je na úrovni staršího batolete. Potřebuje stálou celodenní péči a dohled. Má velmi
rád náruč a úsměv dospělého, který dokáže oplatit. Je pravidelně re -habilitován a sledován pro strabismus /šilhání/.

      V dětském domově žije také devítiletý právně volný chlapec . Má před -poklad dalšího dobrého vývoje motoriky i řeči, pokud bude mít možnost žít v rodině. Zatím je jeho vývoj nerovnoměrný. Rád se směje, je velmi společenský. Podaří se i pro něj najít vhodnou rodinu?

       Nové rodiče hledáme pro devítiletého chlapce majoritního etnika. Rád by vyrůstal v rodině, která by se mu plně věnovala a vynahradila mu to, co dosud postrádá. Chlapec žije od svých 3 let v ústavu, oba rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti. Navštěvuje základní praktickou školu, jeho vývoj je částečně opožděn. Byl u něj diagnostikován syndrom ADHD. Občas se musí usměrňovat. Je milý, převážně dobře naladěný a vděčný za projevení zájmu. Dokáže citově velmi přilnout k pečující osobě.
       Na nové rodiče čeká v Klokánku i devítiletý poloromský chlapec. Je to velmi milý, šikovný a sportovně nadaný kluk. Velmi hezky kreslí, je komunikativní, zvídavý, vděčný za pozornost, k ostatním dětem velmi přátelský, šikovný je i manuálně. Chodí do základní školy, kde patří mezi bezproblémové žáky. Občas ho navštěvuje pouze babička, kterou má velmi rád. Dočká se nových rodičů?

     Pěstounskou rodinu hledáme také pro devítiletého modrookého chlapce majoritního etnika, vráceného po dvou měsících z předpěstounské péče. Je to sympatický, usměvavý a kamarádský kluk, občas stydlivý. Jsou na něm patrné známky dřívějšího zanedbání a citové deprivace z rodiny. Dokáže být samostatný, ale má pomalejší tempo, je pasivnější a méně pozorný. Dobře respektuje autoritu, problémy s chováním v Klokánku nemá. V činnostech se dobře koncentruje. Navštěvuje praktickou školu, chodí do skauta, na arteterapii, baví ho jízda na kole a koloběžce, rád hraje fotbal. Náhradní rodina by měla být úplná, ochotná umožnit mu občasný kontakt s rodiči. Ideální by byla rodina bezdětná nebo se starším chlapcem, příp. s menším počtem dětí.

       Klidné rodiče s nepříliš velkými nároky hledáme pro desetiletého právně volného blonďáčka. Je to velmi živý, lehce mentálně opožděný chlapec, s velkou potřebou pohybu. Rád jezdí na kole a miluje potá-pění. Snaží se být středem pozornosti. Dočká se nové rodiny?
       Náhradní rodiče potřebuje i desetiletý právně volný poloromský nechodící chlapec světlé pleti. Má operované obě dolní končetiny, ale přes rehabilitaci přetrvává vysoká spasticita. Chlapec se postaví jen za chodítkem, ale brzy je unavený a při chůzi zakopává. Je středně těžce mentálně retardovaný. V poslední době udělal velké pokroky v řeči (rozumí i odpoví), čímž se zklidnil i po psychické stránce. Hůře se adaptuje na změny.
2011_18.gif

       Už několik let marně hledáme rodinu pro tohoto milého a pozitivně laděného jedenáctiletého chlapce . Jeho vývoj je rovnoměrný, ale opožděný, nejspíše vlivem ústavní deprivace. Pozná někdy i on, co je to „doma“?

2011_19.gif

       I tento jedenáctiletý blonďáček potřebuje podnětné rodinné prostředí. Je to usměvavý, spokojený, pozitivně laděný hodný chlapec. Rodiče s pěstounskou péčí souhlasí, ale chtěli by jej občas navštěvovat. Hoch navštěvuje speciální školu na úrovni pomocné školy.

       Dvanáctiletý romský chlapec byl opakovaně operován pro vrozenou srdeční vadu a vadu ledvin. Nyní je jeho zdravotní stav velmi dobrý, jsou nutné jen lékařské kontroly, je bez většího omezení a bez léků. Postupně vyrovnává i své vývojové opoždění, umí se dobře soustředit. Je to hodný hoch bez větších výchovných problémů. Najde se i pro něj rodina?
2011_111.gif

       Pěstounskou rodinu hledáme také pro tohoto dvanáctiletého blonďatého chlapce z Klokánku. Je zdráv, nosí brýle. V minulosti prožil nelehké období. Chová se velmi pěkně k ostatním dětem i k dospělým. Akceptuje pravidla, dobře spolupracuje, sám nabízí pomoc. Dobře zvládá přípravu na vyučování, je to snaživý a aktivní žák, na vysvědčení měl jen jednu dvojku. Ve školním kolektivu je oblíbený a kamarádský. Je trochu nesmělý, ostražitý, drží si odstup. Mezi jeho koníčky patří hra v šachy, četba encyklopedií a hry na PC. Chlapec byl vrácen z pěstounské péče, což dobře zpracoval, touží po jiné rodině. Navštěvuje jej otec, který s NRP souhlasí. Rád by měl se synem kontakty i nadále. Náhradní rodina by měla být úplná, bez malých dětí.

2011_110.gif

       I tento třináctiletý chlapec je obvykle dobře naladěn, jen občas svéhlavý a negativistický. Jeho vývoj je nerovnoměrně opožděn, dokáže se ale dobře soustředit. Rodiče souhlasí s pěstounskou péčí, o syna se nezajímají. Nejvhodnější by byla náhradní rodina s menším počtem dětí, ochotná umožnit mu kontakt s babičkou a tetou.

       Třináctiletý právně volný chlapec romského původu světlejší pleti žije od narození v DD. Nikdo o něho neprojevuje zájem, je úplně sám. Navštěvuje základní školu praktickou, do školy chodí rád, na vysvědčení měl jen tři dvojky. Je to citlivé dítě, vyhledává jistotu známých osob a špatně snáší jejich střídání. Velmi ho baví prohlížet si skupinovou kroniku s fotografiemi, rád vzpomíná na to, co s dětmi a tetami prožil. Má dobře zažité hygienické návyky. Se zájmem si prohlíží encyklopedie, zajímá se o vesmír a zvířata. Je pohybově nadaný, trénuje kopanou. Má celiatickou dietu, sám si ji hlídá. Pozná někdy, co je to „doma“?

       Pěstounskou rodinu hledáme i pro dva sourozence majoritního etnika z Klokánku, o které se nikdo z rodiny nezajímá. Matka dala souhlas k pěstounské péči. Devítiletá Kristýnka je velmi zručná, ráda maluje, modeluje, vyrábí z papíru. Ráda pomáhá tetě při vaření a pečení. Má velkou fantazii, s oblibou si hraje na princezny. Její desetiletý bratr Dominik je velmi citlivý chlapec, miluje sport, hraje florbal. Má také hudební nadání, navštěvuje pěvecký sbor školy a velmi pěkně tancuje. Rád sleduje televizi, hraje s ostatními dětmi společenské hry, také ochotně pomáhá v kuchyni. Rád také chodí na ryby. Obě děti touží po pozornosti dospělých, jsou vděčné za každou pochvalu. U obou byl diagnostikován syndrom ADHD.

       V Klokánku jsou již několik let dvě sestřičky majoritního etnika, o které matka projevuje zájem jen zřídka a ani v budoucnu nebude schopná se o ně postarat. Dvanáctiletá Zuzanka je hodná, milá a srdečná dívenka, působí mladším dojmem, ráda si hraje s mladšími dětmi. Baví ji různé soutěže a sportovní hry. Občas má tendenci se podceňovat, proto je důležité jí dodávat sebedůvěru, motivovat a chválit ji. Touží po rodičích, kteří ji budou mít opravdu rádi.
        Třináctiletá Andrejka je milá a na svůj věk vyzrálá dívka. Občas bývá náladová, trápí ji, že se na matčiny sliby nemůže spolehnout. Ráda tráví čas s kamarádkami, tancuje a krásně kreslí. Tetě pomáhá s péčí o malého chlapečka, má pěkný vztah ke zvířátkům, ráda chodí na vycházku s pejsky. Dočkají se i ony láskyplného rodinného zázemí?

       Náhradní rodinu hledáme také pro tři sestřičky majoritního etnika ve věku od šesti do třinácti let z Klokánku: Šestiletá Adrianka je mírně hyperaktivní, spontánní, veselá a milá dívenka. Má dobré vědomosti, sociálně je dobře orientovaná. Devítiletá Sandřička navštěvuje praktickou školu, kde je velmi úspěšná. Špatně se snáší s menšími dětmi, potřebuje soukromí a klid. Třináctiletá Kristýnka je milá, inteligentní a živější dívka. Soustředění jí činí potíže, někdy jedná impulsivně. Reaguje spontánně, touží po náklonnosti a zájmu dospělého.

       Náhradní rodinu hledáme i pro tři sestřičky majoritního etnika ve věku od osmi do šestnácti let z Klokánku. Všechny dívky jsou bez výraznějších problémů, jsou komunikativní, vyhledávají blízkost pečující osoby. Telefonicky se kontaktují s otcem. Osmiletá Verunka je tichá dívenka, má ráda zvířátka, navštěvuje kroužek výtvarné výchovy. Čtrnáctiletá Lenka je veselá, spontánní a společenská dívka, plná energie. Ráda tančí a miluje hudbu. Pociťuje zodpovědnost za mladší sestru a občas se chová spíš jako její matka než sestra. Navštěvuje běžnou ZŠ, třídu pro děti s poruchami učení. Šestnáctiletá Martinka je veselá a milá slečna, zajímá se o módu, velmi dbá o svůj vzhled. Kamarádí se s mladšími děvčaty, ráda je středem pozornosti. Navštěvuje praktickou střední školu.

       Pěstounskou rodinu hledáme pro čtyři sourozence majoritního etnika z Klokánku ve věku od dvou do devíti let. Všichni touží po rodině, ale vzhledem ke svým traumatizujícím zážitkům se domů už vrátit nechtějí. Dvouletý Jaroušek je usměvavé sluníčko, které se ale umí i vztekat, když se mu něco nelíbí. Baví ho dovádět s dětmi i s tetou, rád se ještě vozí v kočárku. Pětiletá Verunka si nejraději hraje s panenkami. Nemá ráda změny, střídají se u ní veselé a plačtivé nálady. Osmiletá Monička je milá a moc hodná holčička. Ráda dělá druhým radost – květinami, obrázky, ochotně se dělí se sourozenci a ráda pomáhá tetám s úklidem. Miluje pěší výlety. Devítiletá Nikolka je milá dívenka, vyhledává kontakt a individuální pozornost dospělých. Ráda na sebe upozorňuje a předvádí se. Když se jí něco nedaří, zlobí se sama na sebe.

2011_210.jpg

       Pěstounskou rodinu stále hledáme pro čtyři sourozence ve věku od devíti do čtrnácti let. Důsledkem jejich traumatizujících zážitků byla výrazná vzájemná rivalita a vývojové opoždění. Sami si přáli rozestěhovat se v Klokánku do různých bytů, takže obě dívky jsou spolu, chlapci samostatně. Do NRP by mohli přejít obdobně rozděleni s tím, že by navzájem udržovali určitý kontakt. Po rozdělení se všechny děti velmi zklidnily a výrazně se zlepšily jejich vzájemné vztahy, společně bydlet ale nechtějí. Devítiletý Tomášek nároky v ZŠ zvládá. Jeho intelektové předpoklady jsou dobré. Stejně jako obě jeho sestry i on má diagnostikován hyperkinetický syndrom s poruchou pozornosti. Jedenáctiletá Nikolka je živá a veselá dívka. Vyhledává pohybovou aktivitu, je ne-posedná, energická, komunikativní. S dospělými dobře spolupracuje, s vrstevníky má dobré vztahy. Navštěvuje ZŠ. Dvanáctiletá Verunka je aktivní, veselá a temperamentní dívka. Snaží se být středem pozornosti, ráda pomáhá v domácnosti, je manuálně zručná a při práci vytrvalá. Čtrnáctiletý Standa je milý, usměvavý chlapec. Má dobré sociální návyky, je vstřícný, dobře vychází s vrstevníky i s dospělými. V ZŠ ho dobře hodnotí. Byla u něho diagnostikována epilepsie, ta je nyní kompenzována, za poslední dva roky se projevila pouze jednou. V důsledku této diagnózy má určitá režimová opatření, která vnímá jako omezující, cítí se zdráv. Rodiče děti sice pravidelně navštěvují, ale s pěstounskou péčí souhlasí a předpokládáme, že by pěstounům do výchovy nezasahovali. Náhradní rodiče by měli být zkušení a empatičtí.

      

zpět

24 DĚTÍ „ NIKOHO” UŽ JE „ NĚKOHO ”!

       V roce 2011 získalo s pomocí FOD nové rodiče (pěstouny nebo osvojitele) 17 dětí – 8 dívek a 9 chlapců ve věku od 4 dnů do 12 let. Jednalo se o 6 novorozeňátek (z toho 2 přímé adopce ve spolupráci s krajským úřadem), 4 batolátka (jedno roční, dvě dvouletá a jedno tříleté), 3 předškoláčky (dva čtyřletí a jeden pětiletý) a 4 školáčky (dva sedmiletí, jeden osmiletý a jeden dvanáctiletý). Kromě romského původu (6 dětí) nebo vyššího věku bránil dalším dětem v nalezení náhradní rodiny jejich zdravotní stav (ve dvou případech mentální postižení, v jednom případě sluchové postižení a v jednom případě fetální alkoholový syndrom). Dalších sedm dětí ve věku od tří do dvanácti let našlo dlouhodobé rodinné zázemí v našich tzv. rodinných Klokánkách, provozovaných přímo v rodinách našich zaměstnanců.

zpět

Dominik – pohádkový příběh!

       O krutě týraném Dominikovi z Brna jsme psali v minulém zpravodaji. Jeho příběh má doslova pohádkový konec. Dnes již devítiletý Dominik a jeho o rok starší sestřička odešli s velikým nadšením koncem ledna 2012 k těm nejlepším rodičům, jaké si pro ně umíme představit. Dejme jim nyní slovo:

„... Rádi bychom se alespoň touto cestou s Vámi podělili o radost, kterou společně s Dominikem a Luckou prožíváme. Počáteční obavy, zdali vše zvládneme, se rozplynuly hned poté, co jsme zjistili, jak skvělý základ jste dali jejich výchově. Velmi jsme si užívali okamžiku, když jsme byli bruslit a ukázalo se, že naše děti jsou na rybníku ty nejhodnější, nejohleduplnější a nejvychovanější ze všech. Chvilku jme se hrdě pýřili, než nám došlo, že se vlastně chlubíme „klokaním peřím“. Mimo jiné, i za to Vám patří náš upřímný dík.
Rádi bychom Vás ještě v krátkosti poinformovali o běhu všedních dní. Od 1. 2. nastoupili Domča i Lucka do školy, kde byli velmi vřele přijati a vypadá to, že se jim tam líbí a zatím se každý den těší. Doufejme, že jim to vydrží. Dominik je dle domluvy bez asistenta. Má bezvadnou paní učitelku, která si ho okamžitě oblíbila. Každý den nosí jedničky a náležitě si to užívá. Lucinka má také skvělou paní učitelku. Postupně začínají chodit i na domluvené kroužky. Dnes byli na keramice a od příštího týdne začne Domča chodit na klavír a Lucka pravděpodobně na zpěv. V dohledné době chceme pořešit i nějaký sport. Momentálně oba chytlo bruslení, a tak skoro každý den trávíme na rybníku. Víkendy jezdíme na hory… Matka už nám i Lucince napsala. Já se chystám na odpověď, Lucka jí odepsat nechce a nechce o tom ani mluvit. Tak to neřešíme…“

(z e-mailu nových rodičů Dominika a Lucky ze dne 8. 2. 2012) – Moc děkujeme a máme velikou radost!

zpět

Prohlášení 19. členského shromáždění FOD

Dne 25. 6. 2011 se v Praze 8 konalo 19. členské shromáždění FOD. Schválilo Zprávu o činnosti za rok 2010 a první pololetí r. 2011, Zprávu revizní komise a Plán činnosti na období do dalšího členského shromáždění v červnu 2012.

19. členské shromáždění FOD současně přijalo toto Prohlášení:

Členské shromáždění FOD s lítostí konstatuje, že úroveň ochrany ohrožených dětí se u nás nezlepšuje, a to ani přes zahájenou transformaci péče o ohrožené děti. Česká republika stále patří mezi země s největším počtem dětí v ústavní výchově a s největším počtem dětí týraných a utýraných.

Obáváme se, že připravovaná novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí by dokonce úroveň péče o ohrožené děti v ČR zhoršila, a to z těchto důvodů:

Množství dětí v ČR ztrácí rodinné zázemí jen z důvodu chudoby, protože rodiče nejsou schopni hradit nájemné a ocitnou se na ulici. Tato situace se ještě zhoršila poté, kdy byl zrušen sociální příplatek a rodiny, které o něj přišly, byly až po uplynutí tří měsíců dopláceny dávkami hmotné nouze. Sociální byty u nás v podstatě neexistují a azylové domy jsou stále plné. Není třeba, aby soudy děti odebíraly z důvodu ztráty bydlení, protože většina rodičů v takovém případě děti dobrovolně umísťuje do Klokánků nebo jiných zařízení. Málokdo z rodičů chce být s dětmi na ulici a ne každý má možnost bydlet u známých nebo příbuzných. Pokud by těm rodičům, kteří děti netýrají a nezanedbávají, byla poskytnuta účelová dávka na úhradu nájemného nebo sociální byt s příp. dohledem, pak by stát v případě každé rodiny ušetřil statisíce, které vynakládá na ústavní výchovu (u dvou dětí činí náklady na péči v ústavu cca 900 tisíc korun ročně, při měsíční dávce na bydlení 10 000 Kč by stát v případě jedné rodiny ušetřil 780 tisíc korun ročně).

Ušetřit finanční prostředky a zachránit dětem vlastní rodinné zázemí by bylo možné i v případě rodičů, kteří nezvládají péči o děti proto, že sami neprožili dobré dětství a neměli potřebné vzory, anebo jsou-li psychicky labilní či mají-li psychickou poruchu, která v případě řádné léčby a kompenzace nebrání péči o dítě. V těchto případech by pomohla zařízení obdobná Klokánkům pro celé rodiny s dvougeneračními byty, kdy v garsoniéře by byla trvale přítomna rodinná „teta“, která by rodičům pomáhala a sledovala jejich péči, přičemž velkou pomocí by byla i ta -ková zařízení, kde by byla trvalá přítomnost odborného pracovníka pro několik bytů – oboje samozřejmě se souhlasem rodičů, kteří mají snahu spolupracovat a odvrátit tak nebezpečí odebrání dítěte. V současné době se v takových případech dítě buď odebírá, ačkoli s pomocí by rodiče péči o ně zvládli, anebo se ponechává v ohrožujícím a rizikovém rodinném prostředí, nezřídka bez dostatečného dohledu a pomoci.

Novela mj. omezuje počet dětí v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, což jsou i Klokánky, na 24 v jednom zařízení, omezuje dobu pobytu dětí v těchto zařízeních na tři, výjimečně na dvanáct měsíců, a snižuje státní příspěvek o desetinu, ačkoli jeho současná výše pokrývá jen dvě třetiny nákladů Klokánků, a je např. ve srovnání s kojeneckými ústavy o polovinu nižší. Chybějící třetinu se již nyní daří jen s obtížemi pokrýt dary veřejnosti
a dotacemi na sociální služby. Při snížení státního příspěvku by Klokánky musely z ekonomických důvodů skončit. Navíc osm Klokánků (Brno, Dolní Benešov, Hostivice, Janovice nad Úhlavou, Jindřichův Hradec, Kroměříž II, Láskova a Štěrboholy) by nesplňovalo ani podmínku snížené kapacity na 24 míst. Není možné smířit se ani s tím, že děti, které v Klokánku poznají rodinnou péči, by nejdéle po roce byly umisťovány do dětských domovů, pokud by se nemohly vrátit domů nebo pokud by pro ně nebyla naleze-na pěstounská rodina. Je obecně známo, že pěstounských rodin je v ČR naprostý nedostatek a tato situace se nezmění ze dne na den.

Připravovaná novela je tak v rozporu s čl. 21 směrnice OSN o dětech v náhradní péči, který stanoví, že „v souladu s převládajícím názorem odborníků by se péče o malé děti (zejména o děti do 3 let věku) měla uskutečňovat v prostředí rodinného typu...“

Totéž vyplývá i z Konečných závěrů Výboru OSN pro práva dítěte již ze dne 31. 1. 2003 (body 44 a 45), v nichž Výbor OSN doporučuje České republice vytvořit nebo posílit na místní úrovni mechanismus náhradní péče v systému sociální péče a přijmout efektivní opatření k usnadnění, nárůstu a posílení pěstounské péče, zařízení pěstounské péče a jiné rodinně orientované náhradní péče a zredukovat ústavní péči jako formu náhradní péče.

Ale třebaže Klokánky jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc splňují požadavek jiné rodinně orientované náhradní péče v systému sociální péče, vedla by novela k jejich likvidaci. V rozporu s výše uvedenou směrnicí jsou u nás děti mladší tří let nadále téměř výlučně umisťovány do kojeneckých ústavů. A ačkoli nejméně čtvrtina lůžek v kojeneckých ústavech je trvale nevyužívaná, jsou i tato volná lůžka financovaná jako by byla obsazená. Zbytečně se tím ztrácí cca 200 milionů korun ročně.

Novela ohrožuje Klokánky přesto, že společenská potřeba jejich existence je zcela nepochybná. V roce 2010 přijaly Klokánky nově s tehdejší kapacitou 480 míst celkem 533 dětí, avšak pro nedostatek kapacity bylo nutno odmítnout příjem 961 dětí.

Členské shromáždění FOD dále důrazně protestuje proti tomu, že jsou nadále prováděny násilné a traumatizující výkony rozhodnutí ve sporech o styk dítěte s rodičem a děti jsou do ústavů umisťovány jen proto, že odmítají kontakt s druhým rodičem, a to ve jménu realizace jejich práva na kontakt s oběma rodiči. Žádný zákon ale dětem neukládá povinnost stýkat se s oběma rodiči a právo nelze vynucovat násilím. Pokud by bylo pravdivé tvrzení, že se tak děje v zájmu harmonického vývoje dítěte, které ke svému řádnému vývoji potřebuje kontakt s oběma rodiči, pak by bylo nutné, aby státní orgány zajišťovaly kontakt dětí s rodičem i v těch případech, kdy rodič o dítě nemá zájem. To se ale neděje, i když by si dítě vyrůstající v ústavu nebo u jednoho z rodičů kontakt s rodičem přálo.

Členské shromáždění FOD vyjadřuje politování nad tím, že přes původní podporu MPSV se stále nerealizuje unikátní projekt vyhledávání týraných a zanedbávaných dětí prostřednictvím údajů zdravotních pojišťoven , který jsme MPSV předložili již v roce 2005. Z došlých nebo chybějících plateb za lékařské výkony by bylo možno pomocí navrženého počítačového programu vyhodnotit, zda zejména nejohroženější skupiny dětí – kojenci a batolata – docházejí na povinné preventivní kontroly, jejichž absence může signalizovat podezření ze zanedbání péče nebo týrání, stejně jako podezřelé diagnózy či časté úrazy, nezřídka ošetřované jen na pohotovostech nebo v různých zdravotnických zařízeních. Mnoho dětí by tak bylo ušetřeno velkého utrpení a některým by mohl být zachráněn i život. Informace o podezření ze zanedbání nebo týrání by byla odeslána počítači obecního úřadu podle místa trvalého bydliště, který by podle potřeby zajistil prošetření poměrů dítěte. O žádné narušení osobních údajů by se tedy nejednalo, protože orgány sociálně-právní ochrany mají právo se s těmito údaji seznamovat a mají povinnost chránit děti ohrožené prostředím a rodiči nebo jinými osobami, u kterých vyrůstají.

Dále v souladu s peticí, kterou iniciovali občané po zveřejnění případu týraného Dominika, navrhujeme podstatné zvýšení trestní sazby za brutální týrání i jen jednoho dítěte s následkem těžké újmy na zdraví – v současné době je to maximálně 8 let, a teprve když je týráním způsobena těžká újma na zdraví nejméně dvěma dětem, je sazba do 12 let. Utrpení jednoho dítěte ale není o nic menší.

Závěrem si ještě dovolujeme opakovaně konstatovat, že výrazné zlepšení na úseku ochrany ohrožených dětí nelze očekávat, dokud nebudou orgány sociálně-právní ochrany řízeny vertikálně z jednoho odborného centra a dokud bude problematika ohrožených dětí řešena roztříštěně na několika ministerstvech – MPSV, MŠMT a MZ, kde tvoří jen malou část jejich činnosti.

Děkujeme předem za podporu těchto návrhů v zájmu ohrožených dětí.
za Fond ohrožených dětí
Marie Vodičková, předsedkyně

zpět

ZLATÉ SRDCE

       Nadace Naše dítě udělila dne 27. 9. 2011 u příležitosti slavnostní oslavy svých osmnáctých „narozenin“ prestižní cenu Zlaté srdce oběma kroměřížským Klokánkům za jejich pomoc týraným i jinak ohroženým dětem. Cenu převzala vedoucí obou Klokánků Bc. Eliška Petruchová. Tuto krásnou cenu za významnou pomoc ohroženým dětem uděluje Nadace Naše dítě od roku 2005. Již v tomto prvním ročníku získal Fond ohrožených dětí Zlaté srdce poprvé – za projekt Klokánek. Obou Zlatých srdcí si velmi vážíme a máme z nich velkou radost. Nadace Naše dítě nám ale velmi významně pomáhá i svými nadačními dary a příspěvky na činnost a projekty ve prospěch ohrožených dětí. Celkem nám Nadace Naše dítě věnovala již téměř pět milionů korun ( 4 912 982 Kč). Ředitelce paní Ing. Zuzaně Baudyšové a celé Nadaci Naše dítě za její velikou morální i hmotnou podporu mnohokrát děkujeme!

zpět

LIBEREČTÍ STAVAŘI DĚTEM

       V neděli 27. 11. 2011 se v Hejnicích v Bazilice Navštívení Panny Marie konal již počtvrté benefiční koncert pro Fond ohrožených dětí. Bez nároku na odměnu vystoupili smíšený pěvecký sbor Rosex a sólisté paní Věra Poláchová a pan Josef Moravec. Celkový výtěžek koncertu dosáhl 264 835 Kč – 234 500 Kč darovali stavaři Libereckého kraje a 30 335 Kč vložili do kasičky návštěvníci koncertu. Tuto krásnou benefiční akci opět – tak jako všechny předchozí ročníky – uspořádali stavaři manželé Lennerovi. Za čtyři ročníky těchto benefičních koncertů již byla vybrána úctyhodná částka 1 246 873 Kč! Manželům Lennerovým a všem dárcům – stavařům Libereckého kraje a návštěvníkům koncertu mnohokrát děkujeme!

zpět

OSMÉ AUTO PRO KLOKÁNEK

       Jsme velmi rádi, že Českomoravská stavební spořitelna navázala na podzim roku 2011 úzkou spolupráci s Fondem ohrožených dětí. První velmi významnou pomocí bylo poskynutí úvěru ve výši 15 milionů korun na zakoupení objektu, v němž sídlí Klokánek Hostivice – do té doby pronajatého od místní radnice. Obec ale nutně potřebovala peníze, proto měla zájem tuto budovu a přilehlé pozemky prodat. Naše mnohaměsíční snaha získat úvěr u renomovaných bank ale byla marná. Hrozilo, že objekt nakonec koupí někdo jiný. Až ČMSS nám vyhověla a poskytla nám mimořádně výhodný úvěr – splácíme měsíčně jen dvojnásobek toho, co jsme dosud platili jako nájemné, a Klokánek je již náš! Představitele ČMSS naše činnost velmi zaujala a vedla k dohodě o dlouhodobé spolupráci „Lišáka“ a „Klokana“. V loňském roce to dále byla podpora našeho fotokalendáře na rok 2012 a adventní koncert „Liška pomáhá Klokánkovi“, který se uskutečnil 8. 12. 2011 na Staroměstském náměstí v Praze. S vánočními písněmi vystoupili Kühnův dětský sbor, zpěvák pan Vlasta Horváth a zpěvačka paní Petra Černocká. Akci moderoval redaktor TV Prima pan Ladislav Hruška. Zástupci ČMSS nám v závěru koncertu předali šek na částku 100 000 Kč.

DĚKUJEME!

zpět

„MŮJ DĚTSKÝ SEN“

      Časopis Glanc , který FOD již dlouhodobě podporuje, uskutečnil koncem roku 2011 velmi zajímavý charitativní projekt s názvem „Můj dětský sen “, jehož celý výtěžek byl určen na podporu Klokánků. Dvanáct osobností – celebrit se nechalo vyfotografovat v prostředí a v dobových uniformách profese, o které snily v dětství – Karel Gott jako vlakový průvodčí, Michal Dlouhý jako toreador, Mahulena Bočanová jako černoška, Václav Vydra jako hasič, Monika Absolonová jako kadeřnice, Adéla Gondíková jako zdravotní sestřička, Gábina Partyšová jako krasobruslařka, Hana Vágnerová jako kovbojka, Marián Vojtko jako severoamerický Indián, Tonya Graves jako učitelka, Martin Dejdar jako námořník a Ondřej Brzobohatý jako kuchař. Z fotografií vznikl krásný kalendář na rok 2012, jehož slavnostní křest proběhl dne 10. 11. 2011. Výtěžek z dražby fotografií autora Dana Sklenáře i z prodeje kalendáře dosáhl 68 500 Kč. Časopisu Glanc, jeho vydavateli Astrosat, vyfotografovaným osobnostem, panu fotografovi Sklenářovi i ostatním partnerům tohoto projektu mnohokrát děkujeme!

zpět

STROMY SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ

     V listopadu a prosinci 2011 uspořádaly OC Olympia v Brně a OC Park Hostivař v Praze Stromy splněných přání pro děti z Klokánků a z azylových domů FOD z celé republiky. Návštěvníci zakoupili téměř všechny dárečky, které si děti nakreslily jako své přání od Ježíška. Zbytek dárků jsme zajistili z účelových finančních darů určených na vánoční dárky, mj. též z daru OC Park Hostivař ve výši 10 000 Kč, který nám při rozsvěcení Stromu předal. Díky tomu se všem „našim“ dětem přáníčko Ježíškovi splnilo. Parku Hostivař i Oympii a všem jejich zákazníkům, kteří dárky zakoupili, moc a moc děkujeme! Dětem tím udělali mnoho radosti a pomohli nám vytvořit jim pěknou vánoční atmosféru!

zpět

Výrok auditora

     Auditorská společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o. (s auditorským oprávněním č. 454) prověřila hospodaření FOD s finančními prostředky za rok 2010 a ve svém auditu ze dne 12. 5. 2011 dospěla k tomuto závěru:
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace fondu FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ k 31. 12. 2010 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok 2010 v souladu s českými účetními předpisy. Ověření bylo mimo jiné zaměřeno na správnost vyúčtování a čerpání dotací za r. 2010. Všechny přijaté dotace byly vyčerpány a správně zaúčtovány. Výrok zní BEZ VÝHRAD.

zpět

Složenka

      Ke každému zpravodaji zasílanému našim členům přikládáme složenku znějící na náš běžný účet číslo 684596/0300. Přiloženou složenkou můžete uhradit členský příspěvek za rok 2011 i 2012. Podle stanov FOD se členské příspěvky platí nejméně 1x ročně v dobrovolné výši. Členský příspěvek nemusí platit ten, kdo v témže roce přispěl na naši celonárodní sbírku, tj. na číslo účtu 3055103/0300.

DĚKUJEME!

zpět

22 LET FOD V ČÍSLECH

     V letech 1990 až 2011 Fond ohrožených dětí
• nalezl náhradní rodinu pro 601 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 115 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu,
• řešil celkem 44 819 případů ohrožených dětí,
• v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 1 776 dětí i se svými rodiči a 36 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů,
• do Klokánků bylo umístěno celkem 3 803 dětí, z toho 856 mladších tří let,
5 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novoro -zené děti (4 holčičky a 3 chlapce, v posledním případě dvojčátka).

zpět

Z mikulášských akcí – „Mikuláš na vodě“ a „Hrozný čert marcipánový“

2011_211.gif

       Dětem z Klokánků již dlouho pomáhá o.s. Slunce dětem, které založila velmi milá a skromná topmodelka Lilian Sarah Fischerová. Pořádá pro ně mnoho pěkných pobytových i jednodenních akcí, kterých se také osobně zúčastňuje. Patří mezi ně i krásná akce Mikuláš na vodě v Aguaparku LAGOON v Praze-Letňanech s bohatým programem a nadílkou, na niž přijely i mimopražské Klokánky.
       A na Mikuláše přišel do Klokánku Kbely i Hrozný čert marcipánový, na kterého se děti zprvu bály jen pohlédnout. Nakonec ho ale s chutí snědly. Stvořil ho a daroval pan Karel Semecký, majitel Cukrárny Marcipánka ve Vinoři, který Klokánky a FOD také dlouhodobě podporuje.

 DĚKUJEME!
 

zpět

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ OD 1. 4. 2011 DO 31. 12. 2011

NECKERMANN s.r.o. a jeho zákazníci ( 500 689 Kč), pan Jaroslav MENŠíK (500 192 Kč), GEO GROUP a.s. (500 000 Kč), KOVOTEX v.d.i. (270 000 Kč), Strana Práv Občanů ZEMANOVCI – soukromé dary členů a příznivců ( 230 000 Kč), AGROFERT HOLDING ( 200 000 Kč), LETIŠTĚ PRAHA a.s. (200 000 Kč), MAJOR OAK CZ s.r.o. ( 188 000 Kč), BONVER WIN ( 150 000 Kč), ELFETEX s.r.o. ( 150 000 Kč), paní a pan Václava a Andreas HÖFING-HOFFOVI ( 150 000 Kč), FÓRUM DÁRCŮ ( 138 076 Kč), SVĚT OKEN s.r.o. (138 000 Kč), PRICEWATERHAUSECOOPERS Česká republika s.r.o. – společnost a zaměstnanci ( 134 450 Kč), pan Sámer ISSA – výtěžek z dražby jeho fotografie ( 130 000 Kč), KASTO TÁBOR s.r.o. ( 120 000 Kč), ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. (120 000 Kč), AGROTEC a.s. ( 100 000 Kč), pan Petr BORKOVEC ( 100 000 Kč), CAMPA-NET a.s. (100 000 Kč), CS DEVELOPMENT s.r.o. ( 100 000 Kč), ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNí SPOŘITELNA ( 100 000 Kč), FB TRADING s.r.o. ( 100 000 Kč), pan Michal KORECKÝ (100 000 Kč), MEDICOM INTERNATIONAL s.r.o. (100 000 Kč), MíČA & HA -RAŠTA s.r.o. ( 100 000 Kč), NAVOS a.s. (100 000 Kč), PRAŽSKÁ ENERGETIKA a.s. ( 100 000 Kč), PROINTERIER s.r.o. ( 100 000 Kč), REKO a.s. (100 000 Kč), VALBEK ( 100 000 Kč), HANSA-FLEX s.r.o. ( 95 000 Kč), pan Martin ROMAN (80 000 Kč), paní Magdalena ZEMANOVÁ ( 79 800 Kč), KOGO FRAGOLA – výtěžek z aukce ( 75 300 Kč), ACER CZECH REPUBLIC s.r.o. ( 70 000 Kč), SKF LOŽISKA a.s. (70 000 Kč), pan Zbyněk VOTOČEK ( 70 000 Kč), C & A MODA s.r.o. ( 64 576 Kč), ČEZ a.s. (60 000 Kč), EIFFEL OPTIC a.s. ( 60 000 Kč), paní Martina FORMANOVÁ ( 60 000 Kč), pan JUDr. Pavel LAKATOŠ ( 60 000 Kč), LIDOVÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO ( 60 000 Kč), SANO – Moderní výživa zvířat s.r.o. ( 60 000 Kč), paní Věra VLACHOVÁ ( 60 000 Kč), pan Petr JEŽEK (57 000 Kč), pan Jan VOLHEJN ( 56 789 Kč), RADIOCOM s.r.o. (55 000 Kč), HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN (50 180 Kč), dary ve výši 50 000 Kč věnovali: ALLRISK s.r.o., ČESKÁ POŠTA s.p., DAYS MENU s.r.o., pan HY-UK-CHUNG GUEON, GEORADIS s.r.o., I3 CZ s.r.o., LEVIOR s.r.o., LIGNIA DŘEVOSTAVBY s.r.o., paní Stanislava MAŠKOVÁ, pan Jaroslav MATŮŠŮ, paní Blanka MOTEJLOVÁ, NATLAND GROUP LIMITED, pan Martin PILNÝ, PIVOT a.s., S-A-S s.r.o., SUDOP GROUP a.s., SYNETT s.r.o., T – SYSTEMS CZECH REPUBLIC a.s., pan Ing. David VITOUŠ, VETRO-PLUS a.s. a pan Roman VOSÁHLO, LUX (CZ) s.r.o. ( 49 620 Kč), KOREPO s.r.o. ( 40 000 Kč), paní Ludmila MARVANOVÁ ( 40 000 Kč), pan Vladimír MUNZ ( 40 000 Kč), MARY KAY CZECH REPUBLIC ( 37 720 Kč), FLUIDTECHNIK BOHEMIA Brno s.r.o. (35 000 Kč), Bc. Jiří LÁTAL ( 35 000 Kč), PRAGOS AUTO s.r.o. ( 33 222 Kč), ALLIANCE HEALTHCARE s.r.o. ( 33 200 Kč), pan Michal JOURA (31 500 Kč), pan JUDr. Ing. Václav PÁTEK ( 31 500 Kč), kolektiv zaměstnanců HYPER -MARKET GLOBUS Zličín (31 060 Kč), kolektiv zaměstnanců GLOBUS CHOMUTOV ( 30 865 Kč), dary ve výši 30 000 Kč věnovali: ALFA OKNA s.r.o., ANAON o. s., pan Aleš BABKA, pan Roman Filip CINK, ELEKTROMĚRY s.r.o., FBE PRAHA s.r.o., FRONT s.r.o., GLOBAL MARKETING s.r.o., pan Michal HAJOŠ, pan Ing. Eduard HAKR, paní Ivana HOUSEROVÁ , INVESTIČNí KLUB a.s., ITW AIR HAMMER s.r.o., KONZULTA BRNO a.s., paní Daniela LEHÁROVÁ, rodina MORAVCOVA, PAKRA ZF – SERVIS s.r.o., RAIFFEISEN STAVEBNí SPOŘITELNA a.s., SSI – REAL s.r.o. a pan RNDr. Tomáš TICHÝ , KARIM s.r.o. ( 29 920 Kč), DATA COLLECT s.r.o. ( 28 000 Kč), ALLIANCE CMS CAMERON McKENNA v.o.s. (26 961 Kč), ELI LILLY ČR s.r.o. ( 26 700 Kč), dary ve výši 25 000 Kč věnovali: ACI AUTO COMPONENTS , ALLIED GRO-CERS s.r.o., AXL ELECTRONICS s.r.o., paní Eliška BARTHELEMY , pan Richard BENEŠ , ELEMAN s.r.o., paní Hana HEYDUKOVÁ, CHEMELEK, paní Jaroslava NOHOVÁ, pan a paní Jaroslav a Eva OTENSLEGROVI , PROFIKRAFT TRADING s.r.o., pan Zdeněk PROKOP , VEGA TRUCKS s.r.o. a VILIKUS s.r.o., kolektiv zaměstnanců HEWLETT-PACKARD (24 169 Kč), AGROWEST a.s. (23 000 Kč), pan Miroslav HRUBÝ (23 000 Kč), FORBES GAME a.s. ( 22 100 Kč), STORGE s.r.o. (21 800 Kč), PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o. (21 437,68 Kč), POSTAVDELINGEN s.r.o. ( 21 404 Kč), Škola výživy MAHRA s.r.o. ( 21 000 Kč), pan Robert SLEZÁK ( 21 000 Kč), ZFP AKADEMIE a.s. ( 21 000 Kč), www.detskyraj.cz s.r.o. ( 20 907 Kč), BEG BOHEMIA s.r.o. (20 567 Kč), IKEA PRAHA ( 20 440 Kč), dary ve výši 20 000 Kč věnovali: ABEL-COMPUTER s.r.o., AES BOHEMIA s.r.o., AGRS a.s., ALGECO s.r.o., paní Ing. Helena BEDNAŘ íKOVÁ NIKERLOVÁ , pan Ing. Jiří BíNA, BOHEMIA TOUR CZECH REPUBLIC, BOLLHOFF s.r.o., pan Adolf BORN , BREX s.r.o., CEBIA s.r.o., CEZEXIM s.r.o., COSMOTRADING spol.s.r.o., EJOT CZ s.r.o., pan ELIAS, ENERGY GROUP a.s., F R K s.r.o., pan Jiří FANTA , pan Quido FRIEDL , pan Ing. Jiří HANZAL, paní MUDr. Jitka HOMOLÁČOVÁ, HRUŠOVANSKÁ LÉKÁRNA s.r.o., IBR CONSULTING s.r.o., INDUSTRY CONTROL s.r.o., INSERVIS MVC s.r.o., INVENTIA s.r.o., JOSTAV s.r.o., paní Ing. Jana KEJVALOVÁ, paní Ing. Zdenka KLIMKOVÁ , KOMFORT a.s., pan MUDr. Vít KUBA, pan Jan KUBICA advokát, pan Ing. Petr KUSÝ, LANOS s.r.o., LEMAKOR CZ s.r.o., LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p., paní Markéta LUKEŠOVÁ , paní Jana MAROUSKOVÁ, paní Kateřina MARZOVÁ, MEAS CZ s.r.o., pan Ing. Oldřich MICHERA, pan JUDr. Jaromír MLEJNSKÝ Ph.D. advokát, N.KO s.r.o., pan J. PETRÁK, POHL CZ a.s., PCH výroba a projekty s.r.o., PROFIT s.r.o., PROXIMITY PRAGUE s.r.o., pan Jaroslav PŘICHYSTAL, pan Ladislav PŮČEK, pan Zbyněk RAIDA, ROUS SURGICAL s.r.o., S & D PHARMA CZ s.r.o., SK TEMP s.r.o., SICO s.r.o., paní Tatjana ŠRÁMKOVÁ, pan Vladimír ŠŤÁSTKA , TECHNODAT ENGINEERING s.r.o., VELTEKO s.r.o., YATE s.r.o, ZIMBO CZECHIA s.r.o. a pan Pavel ZVĚŘINA , pan František BACÍK ( 19 300 Kč), pan Ing. Miroslav MRÁZEK ( 19 000 Kč), DSG INTERNATIONAL s.r.o. (18 530 Kč), CIDESA a.s. ( 18 000 Kč), KAUFLAND Litoměřice ( 17 000 Kč), pan Pavel ZÍDEK ( 17 000 Kč), WISTRON INFO-COMM (Czech), s.r.o. ( 16 709 Kč), pan Ing. Tomáš ZDOBINSKÝ ( 16 000 Kč), paní Danuše ZEDNÍKOVÁ ( 16 000 Kč), ANETTE SALÓN – výtěžek sbírky ( 15 200 Kč), dary ve výši 15 000 Kč věnovali: AGROVÝKUP a.s., BESMONT s.r.o., pan JUDr. Alexej BÍLEK , paní Jana BOČANOVÁ, BOII PARTNERS s.r.o., FEDE s.r.o., INDAL C&EE s.r.o., pan Ing. Jaromír MACHÁČEK – J.A.D., pan Jan KLEIBL, paní KNAPOVÁ, paní MUDr. Olga KUBíČKOVÁ, paní Mgr. Zdenka MASOPUSTOVÁ, paní Ludmila MATYSOVÁ, pan Jaroslav MOUČKA, NACESTY.CZ s.r.o., pan Jaroslav NAVRÁTIL, NOVÁK & PARTNER s.r.o., PIVOVAR a RESTAURACE U FLEKŮ, RAVIKON a.s., RWE TRANSGAS a.s., SALON ANETTE – výtěžek sbírky, pan Jan SEVR, pan Miroslav ŠTANDERA , TESS PROMOTION s.r.o., paní Ing. Yvona TOŠNEROVÁ, pan Ruben VALENTA, VIMAT s.r.o., VSDS s.r.o., paní Mária WÁGNEROVÁ a ZONTA klub Praha Bohemia, pan Aleš KRČMÁŘ ( 14 500 Kč), OGILVY PUBLICRELATION (14 200 Kč), GLOBAL EXPERT s.r.o. ( 14 056 Kč), Lékárna SALVIA ( 13 000 Kč), pan Josef STÁREK ( 13 000 Kč), paní Jindřiška SUKDOLÁKOVÁ ( 13 000 Kč), DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT ( 12 880 Kč), pan Milan ČERNOŠEK ( 12 222 Kč), dary ve výši 12 000 Kč věnovali: pan Josef DIVIŠ, paní Gabriela DRAHOROVÁ, paní Miroslava DUCHÁČKOVÁ , pan Jan EVAN – advokátní kancelář, paní MUDr. Jana FABIÁNOVÁ, pan David KONVALINA, pan Zdeněk KRÁLÍK, LEOVÍTEK s.r.o., paní Monika MARTINCOVÁ, ODETUN RACING ENGINES s.r.o., pan JUDr. Jiří ONDROUŠEK, pan Martin PETRÁŠ, pan Jiří PROCHÁZKA, SKÁLOVÁ – ALMOND TOUR, paní Kamila ŠMíDOVÁ, pan Václav ŠTĚTINA, TAURID OSTRAVA , TECHNO PARK SERVIS s.r.o., paní Ivana VÁCHOVÁ a paní Milada VOBORNÍKOVÁ, Jan NACHÁZEL - OPTIPARTNER EU (11 990 Kč), COLGATE-PALMOLIVE Česká republika spol. s r.o (11 500 Kč), ARTIN s.r.o. ( 11 100 Kč), pan Karel KOSTELECKÝ ( 11 000 Kč), pan Bořivoj KOSTKA ( 11 000 Kč), paní Jitka MAŠTÁLKOVÁ ( 11 000 Kč), POUSKA s.r.o. ( 11 000 Kč), T-GENA s.r.o. ( 11 000 Kč), pan Ondřej VITHA ( 11 000 Kč), AIMÉ s.r.o. ( 10 702 Kč), NATURAMED PHARMACEUTICALS (10 702 Kč), FIALA PRAHA s.r.o. ( 11 500 Kč), ZEVAS KOROUHEV a.s. ( 10 300 Kč), DSG INTERNATIONAL s.r.o. ( 10 100 Kč), pan Roman KÜFFER ( 10 011 Kč), dary ve výši 10 000 Kč věnovali: pan František ADAMIČEK, AJ TECHNOLOGY s.r.o., ALOIS DALLMAYR AUTOMOBILE, ANSEK CLO s.r.o., ANYS s.r.o., AOP ORPHAN PHARMACEU , ARCHINA s.r.o., pan Vlastimil AUGUSTA, AUTO BASSE s.r.o., AUTO LIBEREC s.r.o., AWP s.r.o., paní Olga BACÍKOVÁ, BARENTZ s.r.o., BARUM CONTINENTAL s.r.o., BDP ADVISORY s.r.o., BERNOLD s.r.o., BIOCYTOLAB s.r.o., pan Radim BLÁHA, pan Zdeněk BLÁHA, paní Miroslava BRADOVÁ, BRÜLL-LAB & PHARMA, pan Ing. Jiří BŘEZINA – INFORMATIKA V DOPRAVĚ, BURDA – AUCTION s.r.o., CASTLE HOLDINGS s.r.o., CENTRAL STICKS s.r.o., CLIMFIL BRNO s.r.o., CNC INVEST s.r.o., CONTRE CONCEPT a.s., CZECH STYLE s.r.o., pan Marian CZYŽ, pan Ing. Josef ČERVENKA, ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ – Územní sdružení Jindřichův Hradec, pan PhDr. Jiří ČíRTEK, DELTA PLUS – rybářské potřeby, DHL GLOBAL FORWARDIN, pan Jaroslav DRMOLA , Tereza a Vladimír DUBŠÍKOVI, pan Eduard DVOŘÁK, EIFFEL OPTIC a.s., ENERGOMASIMEX s.r.o., ESD OSVĚTIMANY s.r.o., ETRAVEL 2004 s.r.o., EUROTOP IN s.r.o., FATO a.s., paní Pavla FAULOVÁ, pan Martin FEDRSEL, FELIX a spol. – advokátní kancelář , paní Ing. Olga FIALKOVSKÁ , paní Miroslava FRANKOVÁ, pan MUDr. Přemysl FUČÍK, pan Ing. Petr FULÍN, GEOTEST a.s., GUMOTEX AUTOMOTIVE s.r.o., paní MUDr. J. HANUŠOVÁ, pan Ing. Robert HLAVA, pan Břetislav HLEDíK, pan Marcel HOLEC, pan Gustav HORNÍK, HPH SERVIS s.r.o., pan Luděk HROUDA, pan Ing. Petr HRUBEŠ, HRUŠKA s.r.o. Ostrava, CHEMLEP s.r.o., paní CHLUMSKÁ, CHODOVAR s.r.o., paní Isabela CHOCHOLOUŠKOVÁ, IMESO s.r.o., IMUNO-ALERGO s.r.o., ISOLIT - BRAVO s.r.o., pan Jindřich JAKUBEC, JAS TRANS s.r.o., JR FOOD s.r.o., Monika a Jindřich KALIBOVI, KANDR – ELEGANCE, paní Radoslava KAPLANOVÁ, paní Jiřina KAZÍNOVÁ, pan MUDr. Karel KLANICA, paní MUDr. Helena KOMŮRKOVÁ, KONTRON ECT DESIGN s.r.o., paní MUDr. Ivanka KOROUSOVÁ, pan Pavel KOSTERA, paní PhDr. Renata KOTTNEROVÁ, KOVOVÝROBA HÁJEK s.r.o., pan Jan KOZÁK , paní Marie KOZUCHOVÁ , pan Miloš KRÁTKÝ, pan Antonín KREJCÁREK, pan Ing. Marek KREJSA, pan Ing. Roman KŘIČEK, KVADOS a.s., paní Věnceslava KYJOVSKÁ , LAST MINUTE CENTRUM s.r.o., rodina LAWIERU, pan Josef LECIAN, pan J. LÉGL, LUCKY MONEY a.s., LUKOPOL s.r.o., LUŽANSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s., pan Ing. Zdeněk MACK CSc., paní B. MACKOVÁ, MARILA s.r.o., paní MUDr. Dana MARKVARTOVÁ, pan Vlastimil MARUŠÁK, MASS CZ s.r.o., Miroslav Bouda MBO s.r.o., MERTL AKUSTIKA s.r.o., paní Eva MESÁROŠOVÁ, pan Jan MIKYSKA, paní MUDr. M. MLADENKOVÁ, pan Oliver MOKRIŠ, MOSS EXPRESS s.r.o., pan Ing. Miloslav MRÁZEK, paní Drahoslava MRÁZOVÁ, pan MUDr. Miroslav MRZENA, MÚZO s.r.o., paní Liat NAVIOVÁ, pan Rostislav NOVÁK, pan Alexander NOVOTNÝ, NOVÝ s.r.o., pan Zbyněk NÝDRLE, OK TRANS Praha s.r.o., pan Tomio OKAMURA, pan Marek OREL, ORLÍK nad Vltavou s.r.o., OSTAZ s.r.o., pan Petr OTÁHAL, pan Ing. Josef PÁTEK, pan Jan PEVNÝ, PLASTMONT BUREŠ s.r.o., pan PLESKAČ, pan Stanislav POLÁČEK, pan Bartoloměj POTUŽÁK, PŘÍHODA s.r.o., pan Vítězslav PUŽEJ, paní Bohuslava RAIDOVÁ, RAKVICE – Den dětí, pan Ing. Jan ROSA, RÖCHLING ENGINEERING PLASTICS s.r.o., RS CZECH REPUBLIC s.r.o., RST a.s., pan Jaroslav RŮŽIČKA, paní Hana SAMCOVÁ , pan J. SEMICKÝ, pan Evžen SEYFRIED, SCH STAHL TRADE s.r.o., SCHENEK PROCESS s.r.o., pan Josef SLABÝ , paní Blanka SMITH, pan František SMOLKA, pan Ivan SMRČKA, paní Marta SOKOLOVÁ, paní MUDr. Zdeňka SOUDKOVÁ, SOUKUP s.r.o., SP BOHEMIA k.s., STAVBY ČR HOLDING a.s., STAVEBNÍ VÝTAHY Karásek Miloslav s.r.o., STAVOKLIMA v.o.s., paní Veronika STROMŠíKOVÁ, paní Radoslava ŠKALOUDOVÁ, pan Ing. Luděk ŠTEFFL , pan Petr ŠTĚPÁNEK, pan Pavel ŠVANDA, TIPSPORT.NET a.s., TOBON s.r.o., pan Jaroslav TOMŠŮ, TONER EXPRES s.r.o., TOS Kuřim, pan Martin TUČEK, UNICONTROLS a.s., pan Ing. Petr URBAN, URBIA s.r.o., pan Václav VACEK, paní Lenka VÁCHOVÁ, pan Pavel VALÁŠEK, paní Ing. Hana VALDHANSOVÁ, VAŇUROVKA s.r.o., paní MUDr. VEVERKOVÁ, VIKO s.r.o., VINNÝ DŮM s.r.o., VODNÍ ZDROJE LOVOSICE s.r.o., paní Miroslava VOJTOVÁ, pan Alexandr VONDRA, VTC a.s., VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN, pan JUDr. Vlastimil VYŽLOVSKÝ, pan Jiří WALLA, Z F P s.r.o., ZLÍNSKÉ OČNÍ CENTRUM a ZNAČKY PRAHA s.r.o.

DĚKUJEME!

zpět

NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY OD 1. 10. 2010 DO 31. 12. 2011

KAUFLAND Česká republika v.o.s. ( 484 842 Kč – cukrovinky, ozdoby), INTERNATIONAL POLICE FEDERATION EU, Česká republika ( 335 000 Kč– bílá technika, elektronika, hračky), paní Ing. Soňa Mazurová – SYSARD ( 300 000 Kč – reklamní plochy v průběhu roku 2011), VISTA-JH s.r.o. ( 254 000 Kč – hřiště u Klokánku), pan Roman BARTYZAL ( 250 000 Kč – 3 osobní automobily), GAMASTAV – INVEST a.s. ( 168 000 Kč – rozvody STA, antény, satelit), Statutární město CHOMUTOV ( 160 010,70 Kč – nábytek), pan Jiří VISTOŘÍN ( 154 000 Kč – vybudování hřiště Klokánku  Jindřichův Hradec včetně terénních úprav), NEW YORKER CZ s.r.o. ( 125 245 Kč – textilní zboží), Nadační fond LEDŇÁČEK ( 102 600 Kč –  pobyt pro děti a doprovod z Klokánku Kroměříž), GLOBUS ČR, k.s. divize Praha 9 ( 87 047 Kč – oděvy, obuv), CK BETA - TOUR s.r.o. ( 73 200 Kč – zahraniční zájezd pro pěstounské rodiny a rodinný Klokánek), ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. ( 71 640 Kč – pánve pro Klokánek v Jindřichově Hradci), ACER CZECH REPUBLIC s.r.o. ( 70 000 Kč – výpočetní technika), VETRO–PLUS a.s. ( 69 885 Kč – hračky, obaly na svačiny, lahvičky, jídelní soupravy pro děti), paní Ing. Zuzana KNOROVÁ ( 50 000 Kč – os.  automobil), WIKY s.r.o. ( 50 000 Kč – školní pomůcky a hračky), TVAR, v.d. Klatovy ( 49 830 Kč – nábytek), CIPOLLINI CHOCOLATIER ( 49 000 Kč – sladkosti), SPAR Česká obchodní spol. s r.o. ( 48 798 Kč – 5 dětských kol a další zboží), PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o. ( 46 438 Kč – materiál a další výpomoc v Klokánku Chomutov), SPAR s.r.o., Praha-Štěrboholy (45 320 Kč – velikonoční sladkosti a ozdoby), A. CHAROUZ s.r.o. (45 193 Kč – prodloužená záruka, servisní prohlídka vozidla), BOTAS a.s. ( 44 651 Kč – sportovní obuv), MARY KAY CZECH REPUBLIC (41 540 Kč – kosmetické výrobky), paní Ing. Zdeňka POLÁKOVÁ ( 38 357 Kč – zboží zn. Amway), CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA ( 36 000 Kč – jogurty a máslo), ISOLIT BRAVO s.r.o. ( 33 628 Kč – elektrospotřebiče), FORMA IDEALE CZ s.r.o. ( 31 487 Kč – nábytek do Klokánku), KILIAN – paní Soňa ZEMANOVÁ ( 30 465 Kč – dětské oblečení), Nadace MALÝ NOE ( 30 311 Kč – lékárenské zboží), Jozef Horňák – HORMA ( 30 000 Kč – občerstvení pro účastníky semináře FOD), REST EASY a.s. (30 000 Kč – skleničky a hrnečky), LETŇANY LAGOON s.r.o. ( 29 960 Kč – vstupné do Aquacentra Lagoon Letňany), pan Luděk DOSTÁL ( 27 500 Kč – originální grafika), FRUKO-SCHULZ s.r.o. ( 27 000 Kč – část hřiště u Klokánku Jindřichův Hradec), pan Radek HAVLíN ( 27 000  Kč – část hřiště u Klokánku Jindřichův Hradec), paní Miluše FOUSKOVÁ (26 092 Kč – obuv), pan Ing. Petr KUDRNA ( 26 000 Kč – nábytek a bytové doplňky), CTR GROUP a.s. ( 24 108 Kč – lůžkoviny, ložní prádlo a obuv pro Klokánek Janovice n.Ú.), KIKA NÁBYTEK s.r.o. ( 23 591 Kč – nábytek do Klokánku), FRAMALU Krušovice s.r.o. (23 040 Kč – 240 úložných boxů), LÁZNĚ HOTEL VRÁŽ s.r.o. ( 23 106 Kč – pobyt dětí z Klokánku), Nadace Komerční banky a.s. – JISTOTA ( 22 010 Kč – notebook a softwarové vybavení), paní Marie TEPLÁ ( 21 572 Kč – oblečení), DEKOR STYL Stanislav KROB ( 20 000 Kč – sportovní oblečení a obuv), FUNNY ORCHESTRA JAROSLAVA KLEINA ( 20 000 Kč – hudební produkce), KAMENOLOM JH (20 000 Kč – štěrk pro hřiště Klokánku v J.H.), Město JINDŘICHŮV HRADEC ( 19 599 Kč – televize, rádia, DVD), COSMOTRADING s.r.o. ( 16 484 Kč – domácí potřeby), SVĚTÝLKO o.p.s. Brno ( 16 022 Kč – hračky), ALFA SOFTWARE s.r.o. ( 15 676 Kč – zimní boty), DK OPEN s.r.o. ( 15 495 Kč – pečivo), KOVOSPOR STRMILOV s.r.o. ( 15 000 Kč – věšáky na prádlo), pan Ing. Roman PAWLAS ( 15 000 Kč – ohňostroj pro Klokánek), pan Miroslav ROD ( 15 000 Kč – Montáž hřiště v Klokánku v J.H.), PAPÍRNICTVí ZELENKOVÁ (14 953 Kč – školní potřeby, tiskárna, foliovačka), INTERSPAR HOSTIVAŘ ( 14 409 Kč – vánoční cukrovinky), ALL IN AGENCY s.r.o. ( 14 130 Kč – zapůjčení vizuální a kamerové techniky), KAŠE – ZAHRADNICKÉ SLUŽBY ( 13 517 Kč – ovocné stromky, úprava zahrady Klokánku Kbely), BREJK DENZ BRADRZ ( 13 000 Kč – vystoupení), AMIGAS s.r.o. (12 000 Kč –cizojazyčná pexesa), RAŠELINA a.s. (12 000 Kč – trávníkový substrát), pan Jaroslav Drahokoupil DODEX ( 11 570 Kč – školní potřeby pro děti a pod.), HEPOS CYKLOCENTRUM – F. POMPL ( 11 536 Kč – sportovní vybavení), BRÜCK AM s.r.o. ( 11 378 Kč – stavebnice GEOMAG), JITONA a.s. (11 000 Kč – nábytek), FLOPP s.r.o. ( 10 483 Kč – oděvy), NÁRODNÍ DIVADLO BRNO , p.o. (10 000 Kč – předplatné) BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. ( 10 000 Kč – vánoční dárky pro děti v Klokánku Dolní Benešov), ELZY s.r.o. ( 10 000 Kč – 4 počítače), Nadace MALÝ NOE – dar pana Martina ZAHRADY ( 10 000 Kč – vybavení Klokánku Dlouhá Loučka), pan Jiří MERVART ( 10 000 Kč – sekačka na trávu), ADÁMEK – obchůdek a bazárek (dětské oblečení), pan Miloš CMÍRAL – Velkoobchod Praha 8 (kadeřnická výbava pro učenku Klokánku), CUKRÁRNA MARCIPÁNKA Vinoř (narozeninové dorty pro děti z Klokánku, sladké občerstvení na akcích FOD, marcipánová hlava čerta), GLOBAL EXPERT s.r.o. (os. automobil Škoda Fabia pro pobočku a Klokánek Pardubice), CHANCE 4 CHILDREN (humanitární pomoc – oděvy, obuv), KRUH PŘÁTEL OPERY NÁRODNÍ HO DIVADLA (vstupenky na charitativní představení Louskáček), NAVOS a.s. (motorová sekačka na trávu AL-KO 5200 BR), OLMA a.s. Olomouc (měsíčně 200 litrů mléka a 100 ks jogurtů), OS Club ex. sportů SKATEKM (vstupenky na sportovní akci), RADIO CONTACT LIBEREC (upoutávky na charitativní koncert v Hejnicích) a SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Morkovice (dětský nafukovací bazén Intex)

DĚKUJEME!

zpět

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY PŘIJATÉ OD 1. 10. 2010 DO 31. 12. 2011

Nadace NAŠE DÍTĚ ( 1 050 475 Kč), Nadační fond J&T ( 520 302 Kč), NROSPOMOZTE DĚTEM ( 343 500 Kč), Nadace ČEZ ( 245 000 Kč), Nadace TÁTA a MÁMA – Nadační fond ALBERT ( 123 500 Kč), Nadace VIA ( 65 000 Kč), Nadace DIVOKÉ HUSY (40 153 Kč), Nadace DĚTI-KULTURA-SPORT (20 000 Kč) a Nadace ČESKÉ POJIŠŤOVNY ( 20 000 Kč)

DĚKUJEME

zpět

KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY

Za období od 1. 4. 2011 do 31. 12. 2011 se v pokladničkách umístěných za podpory společnosti Alliance Healthcare s.r.o. téměř ve stovce lékáren sešlo celkem 179 924 Kč. Výtěžek této sbírky je určen na podporu Klokánků v Kroměříži a pokračování rekonstrukce objektu Klokánka v Chomutově. Děkujeme mnohokrát všem dárcům, kteří do našich kasiček přispěli  a lékárnám za pokračování v této krásné humanitární akci!

zpět

Dotace krajů, měst a obcí

Statutární město OSTRAVA ( 770 000 Kč), MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ( 270 000 Kč), Statutární město PLZEŇ ( 140 000 Kč), Město PROSTĚJOV (50 000 Kč), Město JANOVICE NAD ÚHLAVOU ( 30 000 Kč), Město LITOMĚŘICE (20 000 Kč), Statutární město OSTRAVA – Městský obvod MORAVSKÁ OSTRAVA a PŘÍVOZ (20 000 Kč), Město RYCHNOV NAD K NĚŽNOU (20 000 Kč), Město ÚSTÍ NAD ORLICÍ ( 20 000 Kč), Město KROMĚŘÍŽ ( 16 000 Kč), Obec HRUŠKY ( 15 000 Kč), Městská část PRAHA 10 – ŠTĚRBOHOLY(15 000 Kč), Město TÁBOR (15 000 Kč), Obec DLOUHÁ LOUČKA ( 10 000 Kč) a Město HLUČÍN ( 10 000 Kč)

DĚKUJEME!

zpět

ODKAZY PRO OHROŽENÉ DĚTI

In memoriam s úctou děkujeme zesnulé paní Zdeňce JANÁČOVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 56 454 Kč, zesnulému panu Josefu JAKUBCOVI za odkaz finanční hotovosti ve výši 22 327 Kč a zesnulému  panu Jaroslavu JIRČÁKOVI za odkaz poloviny svého bytu, za kterou jsme získali částku ve výši 1 075 000 Kč.

zpět

Ze Zprávy o činnosti FOD za rok 2011

• v r. 2011 získalo prostřednictvím FOD náhradní rodiče 17 dětí ve stáří od 4 dnů do 12 let,

• naše pobočky řešily v r. 2011 celkem 3 919 případů, které se týkaly 5 663 dětí, z toho 225 se týkalo týrání, 69 pohlavního zneužívání, 801 závažného zanedbávání , 923 bytové nouze, 1 300 rozvodových sporů a 1 566 hmotné nouze,

• v našich pěti azylových domech s celkovou kapacitou 124 míst našlo v r. 2011 útočiště 102 rodin (99 matek, 10 otců) s celkem 202 dětmi a dále 2 zletilí svěřenci z ústavní výchovy, přičemž 164 rodin bylo nutno odmítnout pro nedostatek kapacity,

• v roce 2011 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 990 dětem, z toho nově přijato  bylo 610 dětí, z toho 162 bylo mladších tří let . V průběhu roku odešlo 516 dětí ( domů se vrátilo 50 % dětí , do péče druhého rodiče přešly 4 % , do azylového domu s rodičem jich odešlo 9 % , do náhradní rodinné péče přešlo 21 %, po dosažení zletilosti odešla 3 % dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 13 % dětí). Průměrná doba pobytu byla šest měsíců , do tří měsíců odešlo 55 % dětí, z toho do jednoho měsíce 39 % . Pro nedostatek kapacity jsme byli nuceni odmítnout příjem 1 181 dětí,

• v červnu 2011 jsme otevřeli nový Klokánek v Jindřichově Hradci se 7 byty a celkovou kapacitou 28 míst,

• v červenci 2011 jsme uspořádali letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo celkem 71 dětí z pěstounských rodin (54 dětí) a Klokánků (17 dětí). V průběhu léta jsme dále zorganizovali 6 týdenních poradensko relaxačních pobytů v našem středisku Chabajda v Praze 8, kterých se zúčastnilo celkem 30 pěstounských rodin (48 dospělých  a 88 dětí),

• ke dni 31. 12. 2011 provozoval Fond ohrožených dětí 32 Klokánků s kapacitou 490 míst (128 bytů), 22 poboček zaměřených na terénní sociální práci, 4 mediační centra pro řešení rozvodových sporů o děti a 5 azylových domů pro rodiny s dětmi s kapacitou 120 míst. Měl 7 565 členů, 597 zaměstnanců a přes dvě stě tisíc přispěvatelů.

zpět

Odešlete dárcovskou SMS

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777 Cena DMS je 30 Kč, Fond ohrožených dětí obdrží 27 Kč. Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK FODKLOKANEK na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz. Za Vaše SMS předem děkujeme!

zpět                             

Informace  o vydavateli

Zpravodaj FOD číslo 2/2011 (vyšlo v únoru 2012), vydává rada FOD se sídlem: Na Poříčí 6, Praha 1, 110 00, IČ: 004 99 277, tel./fax: 224 236 655, krizová linka pro ženy, které tají těhotenství nebo již tajně porodily: 776 833 333, e-mail: fod@fod_cz , www.fod.cz, číslo účtu celonárodní sbírky: 30 55 103/0300 ČSOB, a.s., divize PS Praha 4,  redaktorka: Marie Vodičková; periodický tisk evidován MK ČR pod sp. zn. E 15770

zpět