Zpravodaj 1/2012

Zpravodaj Fondu ohrožených dětí číslo 1/2012
Obsah

Odevzdáni na úřadě
Z výchovného ústavu do Klokánku
Z Klokánku do ústavní výchovy?
Ivanku zachránila spolužačka
Konečně v zájmu dítěte!
Nález Ústavního soudu
Novela – likvidace Klokánků a neštěstí pro pěstouny i ohrožené děti
Jak to vypadá v Anglii?
Petice za záchranu Klokánků
SOUD, MĚSTSKÉ ÚŘADY, POLICIE A ŠKOLY O KLOKÁNKU
STATISTIKA KLOKÁNKŮ ZA ROK 2011
Hledáme nové rodiče
Zneužívání pěstounských dávek s podporou úřadů
Šokující „ochrana“ dětí před pohlavním zneužíváním
22 let FOD v číslech
Osmé a deváté auto pro Klokánky
Liška pomáhá Klokánkovi

PŘÍJMY FOD V ROCE 2011
VÝDAJE FOD NA JEDNOTLIVÉ SMĚRY ČINNOSTI V ROCE 2011
ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI FOD 2011
NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ OD1. 1. 2012 DO31. 3. 2012
NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY OD1. 1. 2012 DO31. 3. 2012
NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY PŘIJATÉ OD 1. 1. 2012
ODKAZY PRO OHROŽENÉ DĚTI
KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY
DOTACE MINISTERSTVA, KRAJŮ, MĚST A OBCÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY KRAJŮ PRO ROK 2012
Pozvánka na XX. Členské shromáždění FOD
Složenka
Odešlete dárcovskou SMS
Informace  o vydavateli

Ke stažení v pdf
 

Vážení a milí členové a příznivci Fondu ohrožených dětí, co nejsrdečněji Vás pozdravujeme a mnohokrát Vám děkujeme za všechnu Vaši hmotnou i morální podporu, bez níž bychom nemohli dětem pomáhat. Děkujeme mnohokrát za každý členský příspěvek i za příspěvek na naši Vánoční sbírku 2011, jejíž výtěžek dosáhl dvanácti a půl milionu korun – o čtvrt milionu víc než rok předtím! Jak můžete zjistit na str. 3, přijetí vládního návrhu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí by přes pozměňovací návrh sociálního výboru Klokánky zničilo a i jinak ochranu ohrožených dětí výrazně zhoršilo. Držte tedy palce, ať k tomu nedojde! Vážení a milí přátelé, ještě jednou Vám za všechnu Vaši pomoc a podporu moc a moc děkujeme a těšíme se, že i nadále budeme schopni spolu s Vámi pomáhat dětem „bez lásky“.

Odevzdáni na úřadě

2012_11.gifJedenáctiměsíční Enrico a téměř tříletá Valérka byli přijati do Klokánku v listopadu 2010 na základě předběžného opatření pro dlouhodobé zanedbávání ze strany rodičů. Matka obě děti dva měsíce předtím ponechala v péči své přítelkyně a sama ode-šla neznámo kam. Paní G. se s dětmi několikrát stěhovala a péči o ně nezvládala. Policie byla několikrát upozorněna, že děti nemají co jíst a že nemají ani vhodné oblečení. Nakonec paní G. děti sama odevzdala na Městském úřadě ve Varnsdorfu s tím, že už se o ně nechce starat. Naštěstí jsme v jednom pražském Klokánku měli dvě volná místa, a mohli jsme tak vyhovět žádosti sociální pracovnice o umístění dětí. Orgán sociálně-právní ochrany i soud daly přednost  tomuto dosti vzdálenému Klokánku, protože v případě nařízení ústav-ní výchovy hrozilo rozdělení sourozenců z důvodu věku do zdravotnického a školského dětského domova. Žádný z rodičů děti po celou dobu pobytu u nás nenavštívil ani nepřispěl na jejich výživu. Matka byla později zbavena rodičovské zodpovědnosti. Protože v době přijetí jsme neměli dvě volná místa v jednom bytě, bydlely obě děti ve dvou bytech s dalšími třemi dětmi, ale denně se setkávaly, hrály si společně na zahradě, jezdily společně na výlety a udržovaly spolu pěkné sourozenecké vztahy. Enriček se projevoval jako šikovný, výborně se rozvíjející a milý chlapeček. Prožíval právě období vzdoru, hned se rozčílil a vzápětí se rozzářil a smál se. Měl rád akustické hračky a jako správný malý kluk s radostí demontoval vše, co mu přišlo pod ručičky. Měl velký zájem o mužské práce, sledoval je a rád pomáhal. Obdivoval živá zvířátka. Valérka byla vždy usměvavá, dovádivá holčička, ráda si hrála s ostatními dětmi, ale nedělalo jí problém hrát si sama. Nejraději něco vyráběla, stříhala, lepila a malovala. Ráda také sestavovala puzzle. Po roce pobytu, o Vánocích 2011, dostaly obě děti ten nejkrásnější dárek – nové a moc hodné rodiče. Hodně štěstí a hodně lásky!

zpět

Z výchovného ústavu do Klokánku

2012_12.gif

Sedmnáctiletá Petra byla přijata do Klokánku spolu se svým půlročním děťátkem v říjnu 2010 z Výchovného ústavu v Černovicích, což je školské zařízení pro dívky s výchovnými problémy. Petra ale žádné výchovné problémy neměla. Vyrůstala s rozvedenou matkou a po ukončení ZŠ začala studovat na střední škole. Studium však musela v šestnácti letech přerušit, protože se jí narodil syn Davídek. Vzhledem ke svému věku neměla Petra rodičovská práva, proto poručnicí miminka byla ustanovena jeho babička, matka Petry. Dne 4. 8. 2010 se zoufalá Petra dostavila na OSPOD Teplice a žádala o pomoc s tím, že byla matkou fyzicky napadena a vykázána ze společné domácnosti, takže nemá ke svému dítěti přístup. Kromě toho z rozhovoru s ní vyplynulo, že poručnice o miminko řádně nepečuje, nekupuje mu vhodnou stravu ani pleny ani další potřebné věci, a navíc požívá alkohol. Na návrh magistrátu tedy soud poručenskou péči zrušil a Petru i s miminkem umístil do Výchovného ústavu v Černovicích. Jiná možnost, jak by mladá maminka mohla zůstat se svým děťátkem, totiž nebyla. Všechny Klokánky byly v té době plné. Sociální pracovnice nás proto žádala o sdělení a rezervaci, jakmile se u nás nějaké místo pro matku s dítětem uvolní. Ale až po dvou měsících se v jednom pražském Klokánku uvolnila dvě
místa v jednom bytě, a Petra se přestěhovala k nám. Nejprve byla v bytě spolu s dalšími dvěma dětmi, a měla pokojíček jen pro sebe a Davídka. Po přijetí do Klokánku nastoupila  na střední školu v Praze, obor  Charitativní služby. O svého synka se za pomoci tet od počátku vzorně starala a věnovala mu veškerý svůj volný čas. V době, kdy byla ve škole, zajišťovala péči o Davídka jejich „klokaní“ teta. Po dosažení zletilosti zůstává Péťa dál v objektu Klokánku, ale přestěhovala se do samostatného bytu o velikosti 1 + kk. O Davídka i domácnost se výborně stará a úspěšně studuje. Nyní je již přijata na Střední zdravotnickou školu a v Klokánku si přeje zůstat až do ukončení studia. V době její školní docházky o Davídka nadále pečuje Klokánek. Jsme velmi rádi, že Davídek může vyrůstat v rodinném prostředí Klokánku, obklopen láskou své maminky. Kéž by i jiné děti se složitým startem do života měly podobné štěstí!

zpět

Z Klokánku do ústavní výchovy?

Patnáctiměsíčního Patrička jsme přijali do Klokánku v únoru 2009 na žádost matky, dle jejího vyjádření z bytových důvodů. Již předtím byl chlapec ze stejných důvodů dvakrát umístěn ve zdravotnickém dětském domově. Matka syna zprvu navštěvovala dvakrát týdně, později jednou za měsíc. Chlapec tedy neměl možnost vytvořit si k matce citové pouto a oslovoval ji „teto“. Patrik byl úžasné, veselé a milé dítě, vždy pozitivně naladěné. V Klokánku udělal veliké pokroky. Ale přestože zde byl Páťa spokojený a výborně prospíval, rozhodl v březnu 2010 Obvodní soud pro Prahu 5 o jeho umístění do ústavní výchovy. Rozhodl tak přesto, že zákon o rodině dává v § 46 odst. 2 rodinné péči v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přednost před ústavní výchovou. Naštěstí opatrovník – Městský úřad Beroun – podporoval setrvání  chlapce v Klokánku, a tak se i stalo. Státní příspěvek na něj nám sice byl po právní moci rozsudku odebrán, ale díky naší sbírce i další podpoře veřejnosti jsme mohli o Páťu pečovat z našich prostředků. Za to moc a moc děkujeme! První pokus o náhradní rodinnou péči v červenci 2011 nevyšel. Ale již o měsíc později byla pro téměř čtyřletého Páťu vybrána pěstounka, která si ho hned zamilovala. A Páťa se svou opravdovou maminkou celý šťastný konečně odešel domů. Hodně štěstí a hodně lásky!

zpět

Ivanku zachránila spolužačka

Dvanáctileté Ivance zemřela maminka právě v den jejích desátých narozenin. Od té doby žila se svým otcem a jeho družkou. Z té se brzy vyklubala zlá macecha. Otec se chtěl své nové partnerce zavděčit, a začal se chovat podobně. Ivanka  musela zastat téměř všechny domácí práce a namísto pochvaly  se jí dostávalo jen nadávek, křiku a bití. Dlouhé hodiny musela  klečet s předpaženýma rukama, na které jí dali telefonní seznam.  Nesměla ani chodit ven. Když už to Ivanka nemohla dál vydržet,  svěřila se své spolužačce, že dnes už se domů nevrátí. Radši uteče  nebo si něco udělá. Kamarádka to naštěstí řekla své mamince. Ta  zavolala do Fondu ohrožených dětí a ptala se, co má dělat. Podle  doporučení pak šly obě Ivanku hledat a naštěstí ji brzy našly –  u rybníka. Dívenku pak s jejím souhlasem doprovodily do Klokánku.  Tam ji přijali na její vlastní žádost. Dívka měla v obličeji i po těle  spoustu modřin a šrámů a na kolenou mozoly od dlouhodobého  klečení. V Klokánku se Ivanky zeptali, co by si přála nejvíc. Dívka  ihned odpověděla – přála by si bydlet u své babičky ze strany  zemřelé maminky, se kterou jí otec nedovolil se stýkat. Vzápětí po  přijetí dívky Klokánek informoval otce i oddělení sociálně-právní  ochrany dětí. Otec řekl, že si pro dceru ihned jede, protože jeho  družka je těhotná a kdo by jí prý pomáhal. Na to mu pracovnice  Klokánku odpověděla, že přijet pro dceru si může, ale pokud s ním  nebude chtít dobrovolně odejít, což zatím nechce, tak mu vydána  nebude. Otec nakonec nepřišel. Sociální pracovnice ještě ten den  provedla u babičky šetření a zjistila vhodné podmínky. Již druhý  den vydal soud předběžné opatření, kterým Ivanku svěřil do péče  babičky. Obě se nadšeně přivítaly. Po několika dnech babička  zavolala do Klokánku a děkovala a říkala, jak jsou obě nesmírně  šťastné. Poděkování ale patří hlavně kamarádce Ivanky a její  mamince, které se rozhodly dívence pomoci.
Málokdo ví, že zákon umožňuje Klokánku i jiným zařízením pro děti  vyžadující okamžitou pomoc přijmout týrané nebo jinak závažně  ohrožené děti na jejich vlastní žádost, a to i proti vůli rodičů.  Obvykle jim to ale někdo z dospělých musí poradit a do Klokánku  je dovést.
Kéž by všechny případy ohrožených dětí tak dobře a rychle  dopadly! 

zpět

Konečně v zájmu dítěte!

Velmi často se už řadu let setkáváme s necitlivým až krutým rozhodováním soudů ve věcech sporů o dítě - viz též případ na str. 9. Jestliže matka brání kontaktům dítěte s otcem z obavy před jeho pohlavním zneužitím, anebo dítě se odmítá s rodičem stýkat, protože s ním má vlastní negativní zkušenosti,  jsou ukládány pokuty, anebo nařízen přímý výkon rozhodnutí  a velmi často i změna výchovy – k rodiči podezřelému ze  zneužívání nebo k tomu, jehož dítě odmítá.  Tak tomu bylo i v případě čtyřleté holčičky z Prahy. Obvodní  soud pro Prahu 4 ji předběžným opatřením ze dne 13. března 2012 čj. 0 P 64/2012-340 svěřil do péče otce přesto, že
• ve spise jsou založeny fotografie dokladující, že otec fotil svou starší dceru ve věku cca osmi let nahou, ve vyzývavých až pornografických pózách,
• podle znaleckého posudku z července 2010 znalců PhDr. Terezy Soukupové, PhD. a PhDr. Aleše Kolářského, CSc. trpí otec tzv. koordinační sexuální anomálií – nedokonalou integritou orientovaného sexuálně motivačního systému. Přítomnost této sexuální anomálie sama o sobě nevylučuje jeho styk s dcerou. Zjištěná sexuální anomálie spolu se zjištěnými osobnostními vlastnostmi otce vzbuzuje obavy, že při nadměrné psychické zátěži nemusí být schopen dostatečně kontrolovat své chování. Z toho důvodu považují znalci za vhodné realizovat jeho kontakt s dcerou v sociálně bezpečném prostředí, např. za přítomnosti třetí osoby. Znalci doporučují, aby styk otce s dcerou probíhal ve dne a aby dítě nezůstávalo u otce přes noc. Zároveň doporučují frekvenci styku dcery s otcem jeden víkendový den po 14 dnech. Městský soud v Praze k naší velké radosti vyhověl dne 23. 4.2012 pod sp. zn. 20 Co 170/2012-376 odvolání matky a usnesení soudu I. stupně změnil tak, že návrh otce na nařízení  předběžného opatření, jímž by byla nezletilá svěřena do jeho výchovy, zamítl. Z odůvodnění vyjímáme:„Matce je nutno přisvědčit, že ve věci nelze shledat existenci naléhavé potřeby zatímní úpravy poměrů nezletilé jakožto zákonné podmínky pro nařízení předběžného opatření podle § 102 odst. 1 o. s. ř. způsobem otcem navrhovaným, jenž nadto kopíruje návrh ve věci samé. Takovým důvodem nemůže být toliko okolnost, že matka brání ve styku otce s nezletilou a nerespektuje v tomto směru soudní rozhodnutí. Výchovné opatření, včetně jeho zatímní úpravy, je nutno vždy posuzovat prizmatem zájmu nezletilého a nikoliv zájmu toho kterého jeho rodiče. Zájem nezletilé, o kterou se její matka řádně stará, rozhodně nevyžaduje zatímní úpravu jejích poměrů tak, jak ji bez jakéhokoliv uvážení podle návrhu otce provedl soud I. stupně. Naopak takové rozhodnutí, jakož i samotný otcův návrh, je vůči nezletilé útlého věku, která od narození vyrůstala v rodině matky a svého otce zná jen z asistovaného styku, hrubě necitlivé a způsobilé nezletilou psychicky nevratně poškodit. Otec tímto návrhem jednoznačně upřednostnil svůj zájem nad zájmem nezletilé. Soud I. stupně rozhodl překotně a z pohledu obsahu spisu zcela nepochopitelně, neboť pominul rizikové faktory v osobnosti otce, jak byly zjištěny v předchozím řízení znaleckým posouzením, a pro které byl také styk otce s nezletilou v souladu se znaleckým doporučením upraven pouze na jeden den v týdnu bez přespání.“ Kéž by s ohledem na zájem dítěte rozhodovaly všechny soudy!

zpět

Nález Ústavního soudu

Ve věci sporu o kontakt otce s šestnáctiletým synem, který se táhl od jeho osmi let, vydal průlomové rozhodnutí i Ústavní soud a zrušil pokutu uloženou matce za maření styku - viz Nález ÚS ze dne 13. 3. 2012 sp. zn. II ÚS 3765/11. Mimo jiné se v něm uvádí:
„Obecné soudy své rozhodnutí o uložení donucovací pokuty matce založily na úvaze, že je povinností rodiče na dítě, které o své vůli styk s druhým z rodičů odmítá, aktivně působit  a případně i jeho vůli překonávat. K tomu Ústavní soud uvádí, že otázka povinnosti jednoho z rodičů aktivně působit na nezletilého k tomu, aby i proti své vůli udržoval styk s druhým z rodičů, resp. možnosti toto aktivní působení vynucovat prostřednictvím právních nástrojů v rámci výkonu rozhodnutí, je v obecné rovině dle názoru Ústavního soudu neřešitelná, když vždy je třeba vycházet čistě z individuálního rozměru každého jednotlivého případu. Rodinné vztahy jsou totiž primárně založeny na jiných než právních normativních systémech, a proto právo, byť má a musí do těchto vztahů vstupovat, musí být interpretováno a aplikováno nikoli mechanicky, formalisticky, ale citlivě, s výlučným ohledem na jeho účel….Právě shora vymezený specifický účel a povahu vykonávacího řízení ve věcech péče o nezletilé, v daném případě uložení donucovací pokuty matce, obecné soudy nerespektovaly, když při posouzení věci postupovaly mechanicky v modelu „pokuta = sankce / trest“. V rámci tohoto modelu se pak soudy omezily na prosté hledání viníka (toho, že nezletilý odmítá kontakt s otcem, přičemž, po prokázání, že otec odmítání nezletilého nikterak nezavinil, zbyla v jejich uvažování (v až příliš zažitém černo - bílém modelu: zlý rodič x hodný rodič) jediná možnost, a to, že „vinu“ nese matka,  která na nezletilého dostatečně aktivně nepůsobila. Přitom odmítly respektovat, lépe řečeno připustit, že i nezletilý (v té době 7 – 8 letý) může mít vlastní názor, činit vlastní rozhodnutí a úsudky, což ostatně pregnantně vyjádřil odvolací soud, když „s nepokojem vzal na vědomí skutečnost, že soud prvního stupně přistoupil k výslechu nezletilého.“ Za zcela iracionální je pak nutno považovat závěr obecných soudů, že matka, která  se striktně řídila doporučeními odborníků, měla jejich závěry ignorovat, nebo si najít odborníky, kteří by jí radili něco jiného“.
V plném znění se s tímto průlomovým rozhodnutím Ústavního soudu můžete seznámit na našich stránkách www.fod.cz.

zpět

Novela – likvidace Klokánků a neštěstí pro pěstouny i ohrožené děti

     Již ve zpravodajích 1/2011 a 2/2011 jsme kriticky informovali o vládním návrhu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí s tím, že situaci ohrožených dětí výrazně zhoršuje. Orgánům sociál-ně-právní ochrany se ukládá tolik časově náročných a převážně administrativních úkolů, aniž by došlo k posílení počtu jejich pracovníků, že na sociální práci v terénu a účinnou ochranu dětí by měly ještě méně času než dosud. Kromě toho jsme poukazovali na to, že přijetí novely by znamenalo konec Klokánků a výrazně by zhoršilo situaci pěstounů – prarodičů. Návrh novely je nyní ve Sněmovně ve druhém čtení. Zúčastnili jsme se všech jednání Výboru pro sociální politiku i dvou Kulatých stolů, které tento sněmovní výbor uspořádal. Bohužel naše připomínky akceptovány nebyly.

Komplexní pozměňovací návrh Výboru pro sociální politiku PSP

Výbor pro sociální politiku schválil ve spolupráci s ministerstvem
práce a sociálních věcí komplexní pozměňovací návrh, který však
negativní dopady novely na ochranu ohrožených dětí neodstraňuje. Nejzávažnější důsledky by měla tato ustanovení:
1. Počet dětí umístěných v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc nesmí přesáhnout 28 dětí,a to i v případě, že toto zařízení je umístěno ve více budovách. MPSV může v odůvodněných případech udělit z nejvýše povoleného počtu dětí výjimku na nezbytnou dobu, jejíž délku zároveň určí (§ 42/3).
Podle tohoto ustanovení by Klokánky namísto dosavadních 500 míst mohly mít jen 28 míst. Klokánky nemají právní subjektivitu a jsou považovány za jedno zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc provozované ve více (t. č. 32) budovách (mají jedno vedení, stejné principy, jednoho zřizovatele). Protože se ve zmíněném ustanovení neuvádí vzdálenost mezi budovami ani to, že jde o budovy v jednom areálu, je zřejmé, že důsledkem tohoto ustanovení je likvidace zbývajících 472 míst. Výjimka by zřejmě byla stanovena na dobu, dokud by se nepodařilo „přebytečné“ děti vrátit domů nebo předat do náhradních rodin či do ústavů.
2. Délka pobytu dítěte může trvat nejdéle 3 měsíce, je-li dítě umístěno na základě žádosti zákonného zástupce nebo s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na žádost tohoto úřadu 6 měsíců, nejdéle však 12 měsíců, jestliže si rodiče prokazatelně upravují své poměry(42/5).
Jak je patrno ze statistiky Klokánků, do šesti měsíců odcházejí dvě třetiny dětí. Co bude ale se zbývající třetinou, když se děti nebudou moci vrátit domů a nebude pro ně ani pěstounská rodina? Pak by nezbývalo nic jiného než ústavní výchova – z rodinného prostředí, které dětem v Klokánkách vytváříme, by přešly do státem nyní zatracované ústavní výchovy.
3. Za každý den nepřítomnosti dítěte delší než dva dny po sobě jdoucí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se snižuje státní příspěvek o jednu třicetinu za každý den (§ 42g/3).
V důsledku tohoto ustanovení by nám byl odňat státní příspěvek i za dobu, kdy by dítě bylo např. na škole v přírodě, v nemocnici, na táboře, a dokonce i na společné rekreaci Klokánku – ačkoli všechny tyto pobyty musíme platit, státní příspěvek by nám nenáležel.
4. Státní příspěvek se vyplácí do 30 dnů od vykonatelnosti rozhodnutí o přiznání nebo změně státního příspěvku. Před uplynutím této lhůty rozhodne krajský úřad bezodkladně na žádost zřizovatele o přiznání části státního příspěvku, u které byl nárok na státní příspěvek prokázán (§ 42h/1).
Toto ustanovení, stejně jako to předchozí, by znamenalo ekonomickou likvidaci Klokánků. Pro rozhodování o státním příspěvku se totiž zavádějí lhůty správního řízení, které mohou být i mnohaměsíční. Základní lhůta je dva měsíce, ale přerušuje se po dobu opatřování podkladů pro rozhodnutí. Tím by došlo k několikaměsíčnímu propadu ve výplatě státního příspěvku, který nyní chodí maximálně s dvouměsíčním zpožděním. Dva měsíce provozu Klokánků jsme schopni zálohovat z našich zdrojů – darů veřejnosti, za které moc děkujeme. Další měsíce bychom však již nepokryli. Z novelizovaného ustanovení vyplývá, že o zálohu bychom mohli žádat až po rozhodnutí, a tím zkrátit jen zmíněnou třicetidenní lhůtu pro výplatu. Rozhodování o státním příspěvku však může trvat řadu měsíců. MPSV například o našich odvoláních proti nepřiznání státního příspěvku rozhoduje ve správním řízení i několik let.
5. V případě, že žadatel žádá o vydání pověření ke zřízení a provozování zařízení sociálně-právní ochrany, které má být zřízeno v obvodu jiného krajského úřadu, je krajský úřad povinen požádat o vydání závazného stanoviska podle odstavce 7 krajský úřad, v jehož obvodu má být zařízení zřízeno. Závazné stanovisko se vyžaduje i k provozování již existujících zařízení sociálně-právní ochrany dětí a musí být odůvodněno zejména potřebami poskytování sociálně-právní ochrany na území kraje(§ 49/3,7).
Toto ustanovení zavádí naprostou libovůli úřadů, protože i subjekt, který splní všechny zákonné podmínky, bude smět provozovat zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jen pokud mu to krajský úřad svým závazným stanoviskem povolí. Přitom toto zařízení bude muset být připraveno k provozu a pak by měsíce a možná i léta čekalo na závazné stanovisko kraje. Přitom ve vztahu k jiným zařízením, provozovaným na základě živnostenského zákona nebo zákona o sociálních službách nic takového neexistuje, je zde pouze povinnost oznamovací, tak jako dosud i u zařízení sociál-ně-právní ochrany. Dokonce i existující Klokánky by byly svou další existencí závislé na tomto „závazném stanovisku“. Je tedy zřejmé, že další zařízení sociálně-právní ochrany už by těžko vznikala a ta již existující by se dostala do existenční nejistoty.
6. Odměna pěstouna náleží prarodičům pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na sociální a majetkové poměry osoby pečující a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte (§ 47j/3).
I toto ustanovení zavádí naprostou libovůli úředníků Úřadu práce, a tím korupční prostředí. Kromě toho formulace podmínek pro přiznání odměny je velmi vágní,a navíc zavádí kumulativně obě podmínky– jak majetkové a sociální poměry, tak zdravotní stav dítěte. Pokud tedy bude dítě zdravé, pak na odměnu nárok nebude, byť by majetkové a sociální poměry byly sebehorší. Navíc není zřejmé, co se míní oněmi „sociálními poměry“. Polovinu pěstounských rodin představují prarodiče. Polovině pěstounských rodin se tedy jejich situace díky novele výrazně zhorší, neboť všichni budou závislí na nejistém rozhodnutí úředníků. Většina prarodičů zřejmě o odměnu přijde, a to i ti, kteří ji dosud pobírají a ve svém rozpočtu s ní počítají. Přijít o dosavadní odměnu ve výši 3 400 Kč na každé svěřené dítě může mnoho prarodičů uvrhnout do dluhů a existenčních problémů. Naproti tomu ti, kterým bude odměna přiznána, si výrazně polepší – na jedno dítě dostanou odměnu 8 000 Kč, na dvě 12 000 Kč a na tři děti 20 000 Kč. Na každé další dítě pak 4 000 Kč navíc. Příspěvek na úhradu potřeb svěřeného dítěte zůstane zachován všem pěstounům a je navržen v rozmezí od 4 500 Kč (zdravé dítě do šesti let věku) do 9 000 Kč měsíčně (nezaopatřené dítě od 18–26 let ve čtvrtém stupni závislosti).
7. Všem pěstounům se kromě povinnosti vzdělávat se (minimálně 24 hodin ročně) ukládá povinnost udržovat, rozvíjet a prohlubovat sounáležitost dítěte s osobami dítěti blízkými, zejména s rodiči, a umožnit styk rodičů s dítětem v pěstounské péči, pokud soud rozhodnutím nestanoví jinak (§ 47a/2f, h).
Toto ustanovení je v rozporu s Úmluvou o právech dítěte, která v čl. 9 odst. 3 stanoví, že dítě oddělené od jednoho nebo obou rodičů má právo udržovat kontakty s oběma rodiči, ledaže by to bylo v rozporu s jeho zájmy. O tom, zda kontakty jsou v rozporu se zájmy dítěte, je nyní oprávněn rozhodnout ten, kdo má dítě svěřeno – soud rozhoduje až na základě návrhu rodiče, který se kontaktu domáhá. Podle navrhované úpravy by však pěstouni byli povinni zajišťovat styk dítěti i s rodiči, kteří dítě týrali, zneužívali, kterých se dítě bojí. Již tak přetížené soudy nejsou schopny o omezení nebo zamezení kontaktům rodičů s dítětem rozhodovat neodkladně.

zpět

Jak to vypadá v Anglii?

Novela vychází z toho, že děti, které ze závažných – nikoli však hmotných nebo bytových – důvodů nebudou moci zůstat ve vlastní rodině, budou svěřovány do pěstounských rodin na přechodnou dobu (tzv. profesionální pěstounská péče). Odtud by se co nejdříve měly vrátit do rodiny vlastní nebo přejít do dlouhodobé pěstounské péče. V pěstounské péči na přechodnou dobu by mohly být maximálně jeden rok. V důvodové zprávě k novele se uvádí, že v Evropské unii je v ústavní výchově umístěno 140 tisíc dětí, v České republice je to 11 tisíc dětí ve všech typech ústavních zařízení, tj. téměř 8 % ze všech dětí v ústavech v EU, ačkoli se ČR podílí na počtu obyvatel EU jen 2 %. Často se v této souvislosti jako vzor uvádí Anglie. Na všech seminářích a konferencích ředitel odboru rodiny pan PhDr. Miloslav Macela prohlašoval – když to jde v Anglii a jiných zemích EU, musí to jít i u nás. Jenže jak to jde v Anglii? O šokující statistice z r. 2010 jsme informovali ve zpravodaji č. 2/2011. Stručně tedy jen zopakujeme, že v Anglii chybí deset tisíc pěstounů, zatímco počty dětí pro pěstounskou péči narůstají, 10 % dětí se zde stěhuje třikrát i vícekrát za rok od pěstouna k pěstounovi a 1 500 dětí zažilo více než dvacet přesunů. Ani zkušenosti jiných zemí, kde náhradní péče je založena převážně na pěstounské péči, nejsou o mnoho lepší. Omezení kapacity Klokánků je zdůvodňováno tím, že ve vyspělých zemích EU včetně Anglie existují „malá pobytová zařízení“ a je nutné, abychom se jim přiblížili. Jak fungují „malé dětské domovy“ v Anglii, zveřejnily dne 13. 5. 2012 Novinky.cz v následujícím článku:

Jedenáctiletá dívka z dětského domova prostituovala, aby mohla zaplatit heroin

Britské soukromé dětské domovy jsou terčem tvrdé kritiky poté, co se ukázalo, jak špatně se staraly o dívky během posledních deseti let. Ty bez problémů opouštěly dětské domovy s celodenní péčí a prostituovaly, aby měly na drogy.
V domovech je nyní kolem 1 800 dívek. Přesto je během posledních pěti let evidováno 631 případů, kdy se dívka během pobytu věnovala prostituci. Za posledních deset měsíců je jich 187. A to jsou jen prokázané případy, které obvykle představují pouze vrchol ledovce.
Dívky se běžně dostávají ven a mnohdy se na noc nevracejí. Personál je ale nenechává hledat. Jen v hrabství Worcestershire uteklo za pět let 1 630 chovanců. Tento dětský domov byl později uzavřen.
Jak vypadá život zneužívané dívky, popsala Daily Mailu Emma, která byla v 11 letech na heroinu a prodávala se: „Hledala jsem lásku, a tak jsem se dostala k drogám a k pasákovi.“ Toho považovala za svého milého. Sama přiznává, že si nese z dětství, co ji potkalo, že nejstarší vzpomínky má na zneužívání a těm se nedá uniknout.
Emma už v prvním domově, celkem jich za dva roky vystřídala 14, zůstávala venku po 11. večer se staršími dívkami. Ráno pak chyběla ve škole. Pak už bývala pryč nepřetržitě: „Vůbec se nestarali. Byla jsem na heroinu a dělala svou práci.“ Tou myslela prostituci.
Situace se přitom nelepší od roku 2003, kdy zemřela chovankyně dětského domova Victoria Agoglia na předávkování. Z dětského domova během dvou měsíců utekla 21krát. Pětkrát ji musela hledat policie. Tehdy byl odsouzen 51letý Brit původem z Asie Mohammed Yaqook za to, že jí dal drogu, která ji zabila.
Podobný byl osud i 17leté Zoe Thomsettové. I ta opakovaně utíkala. V posledním případě ale přišla policie pozdě, protože si nikdo nepoznamenal adresu, kde byla při předchozím útěku. Na předávkování zemřel i 14letý Dane Edgar, když byl na návštěvě kamaráda. Kolem domovů ve dnech, kdy mohou chovanci vycházet, brousí pasáci a dealeři. Ukazuje se, že problémy s dětskými domovy trvají i poté, co byly zrušeny ty velké, kde byli chovanci zneužíváni personálem. To se sice už tolik neděje, ale malé soukromé a drahé instituce nejsou schopny ohrožené děti zvládnout a ochránit. Jeden z policistů, který pomáhal v pátrání po uprchlých chovancích, uvedl, že zaměstnanci jsou nezodpovědní a nevyužívají ani své pravomoci.

Je nepochopitelné a šokující, že MPSV zamlčuje tak závažné problémy systému, který zde hodlá zavést, zatímco ignoruje všechna pozitivní vyjádření našich i zahraničních odborníků o Klokánkách. Pan Rolf Widmer a paní Paola Riva Gapany ze Švýcarska si v říjnu 2011 prohlédli tři Klokánky, byli jimi nadšeni a vůbec jim nevadilo, že v Klokánku Štěrboholy, kde si také prošli všechny byty, je těch bytů 12 a dětí 48. Paní Gapany se dokonce vyjádřila, že ani v její vlastní zemi neviděla tak vysokou úroveň alternativní péče, viz zpravodaj č. 2/2011. Vietnamská delegace složená ze zástupců tamního ministerstva práce a sociálních věcí a zástupců krajů byla „velkokapacitním“ Klokánkem ve Štěrboholích tak nadšena, že nás vrchní ředitel ministerstva na místě požádal, abychom přijeli do Vietnamu a pomohli jim tam zřídit a otevřít přesně takové zařízení s tím, že další už by zvládli sami. Nadšena Klokánkem byla i návštěva studentů sociální fakulty a jejich pedagogů, jakož i delegace odborníků z Mongolska v Klokánku Hostivice. Tento i další dva Klokánky navštívila také velvyslankyně Jihoafrické republiky a hned druhý den odeslala tehdejšímu ministrovi práce a sociálních věcí JUDr. Petru Šimerkovi velmi pochvalný dopis. S pozitivním hodnocením Klokánků ze strany našich úřadů, soudu, školy i policie se můžete seznámit na str. 5. Podobných hodnocení máme ne desítky, ale spíše stovky. Klokánkům to ale není nic platné, poslední znění návrhu novely jejich další existenci stále ohrožuje. Petice za jejich záchranu je tedy pořád aktuální a moc za ni děkujeme.

zpět

Petice za záchranu Klokánků

2012_13.gifZpěvačka, skladatelka a spisovatelka Inka Rybářová předala v souvislosti s projednávanou novelou předsedkyni Poslanecké sněmovny paní Miroslavě Němcové Petici za záchranu Klokánků. „Není čas jen na zpívání písniček,“ řekla Inka. „Pro děti je nutné také něco udělat!“ Inka, která dětem  pomáhá a pořádá pro ně koncerty i sbírky, se spolu s celou svou rodinou pustila do sbírání podpisů proti novele, jejíž vládou schválené znění by vedlo k likvidaci Klokánků. Paní Ince, celé její rodině i všem lidem, kteří petici podepsali, moc a moc děkujeme! Určitě  i tato petice pomůže k tomu, aby Klokánky novelu přežily.

zpět

SOUD, MĚSTSKÉ ÚŘADY, POLICIE A ŠKOLY O KLOKÁNKU

„… Vám i všem spolupracovníkům děkuji za pomoc v akutních případech, kdy děti přebíráte do svého zařízení. Doufám, že i v budoucnu budeme dobře spolupracovat a společnými silami usnadníme život a zpříjemníme dětství dalším ohroženým dětem.“

JUDr. Marie Kostrhunová, Okresní soud v Kroměříži
(4. 4. 2012)


„Úsek sociálně právní ochrany dětí MěÚ v Kroměříži využívá zařízení Fondu ohrožených dětí – Klokánků jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Většina dětí je do zařízení přijata pro stejnou anamnézu – zanedbávání, týrání, neschopnost zajistit řádnou péči, bytové důvody, a setkali jsme se i s hospitalizací rodiče, řádně pečujícího o své dítě, který se ocitl v tíživé situaci. Kladně hodnotím spolupráci s výše uvedeným zařízením, které je schopno v kteroukoli denní i noční dobu přijmout ohrožené dítě a výhodou je, že zařízení jsou umístěna v našem městě. V poslední době byla do zařízení přijata pětičlenná sourozenecká skupina dětí, které zařízení vytvořilo podmínky pro to, aby děti mohly zůstat spolu a nedošlo tak k přerušení citových vazeb mezi nimi…“

Bc. Marie Sumcová, pověřena vedením oddělení sociální
péče MěÚ Kroměříž (5. 4. 2012)


„Vaše zařízení je velmi důležité při řešení krizových situací u nezl. dětí. Pokud se týká pracovníků Klokánku, vždy přistupují k dětem velmi profesionálně, ale především lidsky. Děti, které byly umístěny ve Vašem zařízení, na pobyt vzpomínají s tím, že se jim u Vás moc líbilo.Děkujeme za spolupráci, která přináší prospěch nejen dětem, ale i nám pracovníkům OSPOD, kdy nemusíme děti umisťovat do DD. Doufáme, že tato zařízení budou fungovat i nadále, protože bez Vašich zařízení bychom museli vždy trvat na ÚV….“

Mgr. Zdeněk Matýsek, vedoucí odboru sociálních věcí,
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava (4. 4. 2012)


„… Spolupráce s pobočkou FOD v Kroměříži a kroměřížskými Klokánky začala dne 16. 2. 2011, kdy našemu odd. bylo telefonicky oznámeno, že matka z našeho správního obvodu svěřila tři děti do tohoto zařízení. Po dobu pobytu dětí v Klokánku s námi FOD udržoval pravidelný kontakt, telefonický či prostřednictvím e-mailu. Jednání pracovníků FOD bylo vstřícné a profesionální. Děkujeme za spolupráci.“

JUDr. Eva Gibišová, vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví, Městský úřad Česká Třebová (4. 4. 2012)


„… spolupráce s Vaším zařízením je na velmi dobré úrovni. Pracovnice jsou vstřícné, milé. Prostředí zařízení působí velice
příjemným a útulným dojmem. Věříme, že naše spolupráce bude nadále pokračovat a bude prospěšná všem dětem, které ji potřebují.“

Mgr. Pavla Hrbáčková, vedoucí oddělení sociálně-právní
ochrany dětí, Mgr. Markéta Kokešová, kurátorka pro mládež,
Městský úřad Vsetín (5. 4. 2012)


„… spolupráci se zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek a pobočkou FOD v Kroměříži, Havlíčkova ul. 3286/121A, Kroměříž hodnotíme velmi kladně. Úspěšná spolupráce probíhá již několik let díky profesionálnímu přístupu pracovníků FOD hlavně v oblasti aktivačních služeb pro rodiny s dětmi. I když Hulín vlastní již velmi malý počet bytů, a to hlavně s nájemníky sociálně slabými, je pro naše město tato spolupráce velmi důležitá.
Jelikož práce s problémovými rodinami je pro pracovníky FOD velmi náročná, potřebná a pro nás dlouhodobě důležitá, budeme Vám v rámci možností vycházet i nadále vstříc. Ceníme si Vaší práce, ochoty a profesionality ihned řešit situace, kdy děti naleznou u Vás okamžitou pomoc v situacích těžkých životních krizí.“

Zdeněk Váňa, vedoucí odboru správy majetku města MěÚ
Hulín (6. 4. 2012)


„… již tradičně využívám možnosti hodnocení vzájemné spolupráce s Vaší pobočkou FOD k vyjádření velkého poděkování
Vám i všem zaměstnancům FOD Kroměříž za příkladnou péči, kterou věnujete dětem Vám svěřeným. Jako ředitelka základní školy oceňuji především velkou vstřícnost v komunikaci se školou, ochotu zabývat se a napomáhat řešit všechny problémy, které plynou z integračního procesu žáků ve školním prostředí, za spolupráci mezi naší školou a Klokánkem FOD Kroměříž ve prospěch dětí, žáků školy…“

RNDr. Eva Šílová, ředitelka Základní školy Kroměříž,
U Sýpek 1462 (2. 4. 2012)


„… Při mých pravidelných poradách s oběma výše jmenovanými pracovníky byla vždy spolupráce s Klokánkem FOD Kroměříž hodnocena na vysoké profesionální úrovni, byl velmi kladně hodnocen přístup všech pracovníků Klokánku k policistům při výkonu jejich mnohdy nesnadné práce a ochota a vstřícnost při spolupráci s výše uvedenými policisty pracujícími na úseku trestné činnosti dětí a mládeže a páchané na dětech a mládeži.Mám-li se vyjádřit ke spolupráci, tak nemohu nevzpomenout profesionální a velmi vstřícný přístup všech tet v jednotlivých bytech, neboť šetření případu mnohdy nesnese odkladu a spolupráce s nimi je vyžadována okamžitě, a to mnohdy i ve večerních hodinách. I přes to vždy mým pracovníkům vychází velmi ochotně vstříc…“

npor. Ing. Vladimír Přikryl, vedoucí SKPV OOK,
Krajské ředitelství policie ČR Zlínského kraje (3. 4. 2012)

zpět

STATISTIKA KLOKÁNKŮ ZA ROK 2011

• V průběhu roku 2011 se v Klokánkách nacházelo celkem 990 dětí, tj. o 54 víc než v r. 2010. Nově přijato bylo 610 dětí (o 77 víc než v r. 2010), odešlo 516 dětí (tj. o 50 víc než v r. 2010), pro nedostatek kapacity nemohlo být přijato 1 181 dětí (o 220 víc než v r. 2010).
• Kapacita Klokánků v r. 2011 byla 495 míst (o 88 víc než v r. 2010), průměrná doba pobytu činila 6 měsíců – 204 dětí, tj. 39 %(o 6 % víc než v r. 2010) odešlo do jednoho měsíce, přičemž do tří měsíců odešlo celkem 283 dětí, tj. 55 %, do šesti měsíců 340 dětí (66 %), do jednoho roku 409 dětí (79 %), do tří let 488 dětí (95 %) a za víc než tři roky odešlo 28 dětí, tj. 5 % ze všech dětí, které v r. 2011 opustily Klokánek.
• Z nově přijatých dětí bylo 162 (27 %) mladších tří let (z toho 24, tj.4 % novorozenců), 130 dětí (21 %) bylo ve věku od tří do šesti let, 124 dětí (20 %) ve věku od šesti do deseti let, 114 dětí (19 %) ve věku od deseti do patnácti let a 80 dětí (13 %) bylo starších patnácti let.
• Pro podezření z týrání bylo přijato 55 dětí (9 %), pro podezření z pohlavního zneužívání 19 dětí (3 %), pro zanedbání péče 127 dětí (21 %), z důvodu hmotné nouze 172 dětí (28 %). Nejčastěji uváděným důvodem byly bytové důvody – 239 dětí (47 %). Bytová nouze jako hlavní důvod přijetí byla zaznamenána u 197 dětí, tj. 32 % nově přijatých dětí.
• Na základě soudního rozhodnutí bylo přijato 99 dětí (16 %), na žádost orgánu sociálně-právní ochrany 115 dětí (19 %) a na žádost rodičů bylo přijato 289 dětí (47 %), na žádost rodiče nebo OSPOD později změněnou na soudní rozhodnutí bylo přijato 107 dětí (18 %), z toho na vlastní žádost bylo přijato 20 dětí (3 %), policií bylo předáno 17 dětí (3 %) a jinou osobou než zákonným zástupcem bylo předáno 116 dětí (19 %).
• Zpět domů se vrátilo 258 dětí (50 %), do azylového domu s rodičem odešlo 47 dětí (9 %), do péče druhého rodiče přešlo 19 dětí (4 %), do NRP přešlo 109 dětí (21 %) – z toho 43 dětí – příbuzní, 50 dětí – pěstounská péče cizích osob, 16 dětí – osvojení, do ústavní výchovy přešlo 68 dětí (13 %), zletilosti dosáhlo 15 dětí (3 %)

zpět

Hledáme nové rodiče

Čtyřměsíční Maruška romského etnika je roztomilá, šikovná holčička. Její vývoj odpovídá ve všech oblastech normě. Nikdo se o ni nezajímá. Má perspektivu právního uvolnění. Nebude na nové rodiče čekat dlouho?

Devítiměsíční právně volný Davídek romského etnika má po zdravotní stránce krční problém, který věkem ustoupí. Jeho psychosomatický vývoj je celkově v normě, pomalejším tempem pokračuje jen v hrubé motorice. Davídek se rád a často směje a má rád společnost. Najdeme pro něj rodinu?

Tolerantní náhradní rodinu hledáme také pro roční Beátku, milou holčičku majoritního etnika. Její psychomotorický vývoj je nerovnoměrný a opožděný. Holčička je právně volná. Pozná brzy hodné rodiče?

Šestnáctiměsíční Dustinek romského etnika je usměvavý, milý, společenský a pozitivně laděný právně volný chlapec. Jeho psychomotorický vývoj je rovnoměrný, mírně pomalejší tempo je způsobeno psychickou deprivací.

Osmnáctiměsíční Kevinek romského etnika je klidný a pozitivně laděný chlapec, společenský a spokojený v individuálním kontaktu. Má rád společnost dětí. Jeho psychomotorický vývoj je v pásmu širší normy. Matka dala souhlas s osvojením.

Dvouletý Maxík poloromského etnika je chlapeček drobnější postavy a světlé pleti. Jeho psychomotorický vývoj je v normě, lehce opožděn je jen v řeči. Hůře se vyrovnává se změnami a zátěží. Maxík je šikovný kluk, umí se dobře koncentrovat. Má perspektivu právního uvolnění.

Tříletý Krystianek romského etnika je šikovný a citlivý právně volný chlapec. Jeho psychomotorický vývoj je mírně nerovnoměrný. Najde stabilní a láskyplné prostředí?

Náhradní rodinu hledáme pro tříletého právně volného Patrička romského etnika. Je to milý, usměvavý, pozitivně laděný a komunikativní chlapec. Má rád přítomnost jiných dětí. Hezky reaguje na pochvalu a povzbuzení. Jeho psychomotorický vývoj je opožděn, dokáže se ale dobře koncentrovat.

Pěstounskou rodinu hledáme pro čtyřletou Lindičku vietnamského původu. Je to aktivní, spontánní, komunikativní, citlivá a vnímavá dívenka. Vývojově je v pásmu průměru, déle jí trvá, než si zvykne na novou osobu. Těžce nese nepřítomnost matky, kvůli tomu mívá výkyvy nálad.

Novou rodinu hledáme také pro čtyřletou blondýnku Marcelku. Je to šikovná, snaživá, zvídavá, velmi společenská a usměvavá holčička, všechno si chce vyzkoušet, u všeho musí asistovat. Trpí ekzémy. Dočká se brzy?

Pěstounskou rodinu hledáme také pro pětiletého Ládíka majoritního etnika. Chlapec se narodil s cystickou fibrózou. Musí proto inhalovat, rehabilitovat, dodržovat zvýšená hygienická opatření, užívat léky a pravidelně chodit na preventivní vyšetření. Navštěvuje MŠ, je to čilý, zvídavý, bystrý, velmi komunikativní chlapec. Mluví v rozvitých větách, jen špatně vyslovuje některé hlásky. Rád poslouchá pohádky, rád pomáhá dospělé osobě, je vděčný za pozornost. Nikdo z rodiny se o něj nezajímá.

Náhradní rodinu hledáme také pro sedmiletého Marečka, právně volného blonďatého drobného chlapce. Narodil se jako těžce nedonošený s pozitivním testem na drogy. Jeho vývoj je disharmonický, ale pokračuje dopředu ve všech směrech. Potřebuje stálou celodenní péči a dohled. Má velmi rád náruč a úsměv dospělého, který dokáže oplatit. Je pravidelně rehabilitován a sledován pro strabismus /šilhání/. Pozná někdy, co je to doma?

Poručenskou nebo osvojitelskou rodinu hledáme také pro osmiletou Marušku z Klokánku. Je to modrooká blondýnka, která od přijetí k nám udělala velký pokrok. Přetrvává jen opoždění v řeči. Byla u ní diagnostikována LMR. Je to milá a zvídavá holčička, dobře vychází s dětmi i tetami. Ráda pomáhá s vařením, pečením a úklidem. Ráda maluje, pracuje s modelínou, vystřihuje, baví ji prohlížet knihy, ráda zpívá, zkouší hrát na flétnu. Miluje děti, procházky a zvířata. Stále se učí novým věcem. Maruška je milé, citlivé, učenlivé a laskavé děvčátko, se smyslem pro humor. Oba rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti.

V dětském domově žije devítiletý Ernest. Chlapec je právně volný a má předpoklad dalšího dobrého vývoje, pokud bude mít možnost žít v rodině. Zatím je jeho vývoj nerovnoměrný. Rád se směje, je velmi společenský. Podaří se i pro něj najít hodné rodiče?

Nové rodiče hledáme také pro devítiletého Káju majoritního etnika. Rád by žil v rodině, která by se mu plně věnovala a vynahradila mu to, co dosud postrádá. Chlapec je od tří let v ústavu, oba rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti. Navštěvuje základní praktickou školu, jeho vývoj je částečně opožděn. Byl u něj diagnostikován syndrom ADHD. Občas se musí usměrňovat. Je milý, převážně dobře naladěný a vděčný za projevení zájmu. Dokáže citově velmi přilnout k pečující osobě.

Pěstounskou rodinu hledáme i pro desetiletého Daniela majoritního etnika z Klokánku, vráceného po dvou měsících z předpěstounské péče. Je to sympatický, usměvavý a kamarádský kluk, občas stydlivý. Jsou na něm patrné známky dřívějšího zanedbání a citové deprivace z rodiny. Dokáže být samostatný, ale má pomalejší tempo, je pasivnější a méně pozorný. Dobře respektuje autoritu, problémy s chováním nemá. V činnostech se dobře koncentruje. Navštěvuje praktickou školu, chodí do skauta, na arteterapii, baví ho jízda na kole a koloběžce, rád hraje fotbal. Náhradní rodina by měla být úplná, ochotná umožnit mu občasný kontakt s rodiči. Ideální by byla rodina bezdětná nebo se starším chlapcem, příp. s menším počtem dětí.

Nové rodiče potřebuje i desetiletý Dominik romského etnika z Klokánku. Je to bezproblémový, velmi komunikativní a společenský chlapec. „Tetám“ rád pomáhá s vařením i s drobnými nákupy, které dokáže samostatně obstarat. Má výrazné taneční a pohybové nadání, navštěvuje kroužek hip hopu. Vyniká i v dalším zájmovém kroužku – tvořivých dílnách, kde se projevuje kreativně a vynalézavě. Má velmi pěkný vztah ke zvířatům. Chodí do místního útulku a půjčuje si pejska na procházky. Ve škole patří Dominik k nejlepším žákům. Velmi rád čte. Chtěl by studovat osmileté gymnázium. Rodina se o něho nezajímá.

Klidné a tolerantní rodiče hledáme pro desetiletého Robina, právně volného blonďáčka.Je to velmi živý, lehce mentálně opožděný chlapec, s velkou potřebou pohybu. Rád jezdí na kole a miluje potápění. Snaží se být středem pozornosti. Dočká se nové rodiny?

Náhradní rodiče potřebuje i desetiletý Milánek, právně volný poloromský nechodící chlapec světlé pleti. Má operované obě dolní končetiny, přes rehabilitaci přetrvává vysoká spasticita. Milánek se postaví jen za chodítkem, ale brzy je unavený a při chůzi zakopává. Je středně těžce mentálně opožděný. V poslední době udělal velké pokroky v řeči (rozumí i odpoví), čímž se zklidnil i po psychické stránce. Hůře se adaptuje na změny. Dostane šanci poznat, co je to „doma“?

2011_18.gif

Už několik let marně hledáme rodinu pro tohoto milého a pozitivně laděného romského dvanáctiletého chlapce. Jeho vývoj je rovnoměrný, ale opožděný, nejspíše vlivem ústavní deprivace. Pozná někdy i on, co je to „doma“?

2011_19.gifI tento dvanáctiletý blonďáček potřebuje podnětné rodinné prostředí. Je to usměvavý, spokojený, pozitivně laděný a hodný chlapec. Rodiče s pěstounskou péčí souhlasí, ale chtěli by syna občas navštěvovat. Hoch navštěvuje speciální školu na úrovni pomocné školy.

Dvanáctiletý Milan romského etnika byl opakovaně operován pro vrozenou srdeční vadu a vadu ledvin. Nyní je jeho zdravotní stav velmi dobrý, jsou nutné jen lékařské kontroly, je bez většího omezení a bez léků. Postupně vyrovnává i své vývojové opoždění, umí se dobře soustředit. Je to hodný kluk bez větších  výchovných problémů. Najde se pro něj rodina?

Náhradní rodinu hledáme pro právně volného třináctiletého  Romana majoritního etnika. Je to klidný, vstřícný chlapec, vnímavý, citlivý, spíše dětský a podřídivý. Za vše se omlouvá, má malou sebedůvěru. V minulosti zažil velmi těžké období, teď je v DD spokojený. Pěstouni by měli mít výchovné zkušenosti, měli by být trpěliví a tolerantní.

2011_110.gif

I tento třináctiletý chlapec je obvykle dobře naladěn, jen občas svéhlavý a negativistický. Jeho vývoj je nerovnoměrně opožděn, dokáže se ale dobře soustředit. Rodiče souhlasí  s pěstounskou péčí a o syna se nezajímají. Nejvhodnější by byla náhradní rodina s menším počtem dětí, ochotná umožnit chlapci kontakt s babičkou a tetou.

Třináctiletý Denis je právně volný chlapec romského etnika, světlejší pleti, od narození v DD. Navštěvuje základní školu praktickou a chodí tam rád. Má výborný prospěch. Denis je citlivé dítě. Vyhledává jistotu známých osob a špatně snáší jejich střídání. Velmi ho baví prohlížet skupinovou kroniku s fotografiemi, rád vzpomíná na to, co s dětmi a tetami prožil. Má dobře zažité hygienické návyky. Se zájmem si prohlíží encyklopedie, zajímá se o vesmír a zvířata. Je pohybově nadaný, hraje kopanou. Od narození dodržuje celiatickou dietu. Nemá s tím problémy, sám se ptá, co smí sníst a co ne. Kromě celiakie netrpí žádným jiným  onemocněním. Najde se pro něj rodina?

Hodné rodiče hledáme pro dva maličké sourozence majoritního etnika z Klokánku, u kterých je perspektiva právního uvolnění. Roční  Terezka je milá a komunikativní holčička. Její psychomotorický vývoj je v normě. Dvouletý Dominik je hbitý a usměvavý chlapec, plný energie. Je zvídavý, občas trochu tvrdohlavý a impulsivní. V Klokánku udělal velký pokrok, je vděčný za pozornost a zájem. Potřebuje jasná a jednoduchá pravidla, možnost nápodoby, trpělivý a klidný přístup.

Pěstounskou rodinu hledáme také pro tříletá dvojčátka majoritního etnika. Lucinka je klidná, dobře spolupracující holčička, její psychomotorický vývoj je v normě. Milánek je drobný chlapec s mírně opožděným psychomotorickým vývojem, hlavně v řeči. Potřebuje intenzivní a individuální péči.

Nové rodiče hledáme i pro dva brášky majoritního etnika z Klokánku. Šestiletý Denis je milý chlapec, uzavřenější povahy, méně průbojný. Je velmi hodný, spíše podřídivý typ. Vztahy navazuje postupně a pomaleji, je ale vděčný za zájem a pozornost. Má alergii na kravské mléko. Devítiletý Ondřej je přátelský, „férový“ kluk – vůči dětem i dospělým. Je kamarádský a mezi dětmi oblíbený. K dospělým se chová zdvořile. Ondra je také velmi zručný a technicky nadaný. Upřednostňuje individuální sportovní aktivity a počítač. Velkou odměnou pro něj je pochvala. Je velmi sdílný, otevřený, upřímný. Je přirozeně inteligentní, při důsledném, laskavém a povzbuzujícím vedení dosahuje dobrých výsledků. Rodiče se o děti nezajímají.

Hodné rodiče potřebují také dva bráškové majoritního etnika z Klokánku. Šestiletý Petřík je přátelský, spontánní, bezprostřední, družný a citlivý chlapec. Vlivem citové deprivace a frustrace je někdy úzkostný. Jeho mentální vývoj je hraniční, až mírně podprůměrný. V diagnóze má ADHD. Velmi ho trápí nezájem matky. Devítiletý Patrik je usměvavý, komunikativní, ochotný, snaživý, přátelský a citlivý chlapec. V diagnóze má dyslexii. Patrik Petříkovi rád pomáhá a stará se o něj. Oba chlapci potřebují logopedickou péči.

Milující rodiče hledáme i pro dva sourozence majoritního etnika z Klokánku, o které se nikdo z rodiny nezajímá. Matka dala souhlas k pěstounské péči. Devítiletá Kristýnka je velmi zručná, ráda maluje, modeluje, vyrábí z papíru. Ráda pomáhá „tetě“ při vaření a pečení. Má velkou fantazii, s oblibou si hraje na princezny. Její desetiletý bratr Dominik je velmi citlivý chlapec, miluje sport, hraje florbal. Má také hudební nadání, navštěvuje pěvecký sbor školy a velmi pěkně tancuje. Rád sleduje televizi, hraje s ostatními dětmi společenské hry a také ochotně pomáhá v kuchyni. Rád chodí na ryby. Obě děti touží po pozornosti dospělých, jsou vděčné za každou pochvalu. U obou byl diagnostikován syndrom ADHD.

V Klokánku jsou již několik let dvě sestřičky majoritního etnika, o které matka projevuje zájem jen zřídka a ani v budoucnu nebude zřejmě schopná se o ně postarat. Dvanáctiletá Zuzanka je hodná, milá a srdečná dívenka, působí mladším dojmem, ráda si hraje s mladšími dětmi. Baví ji různé soutěže a sportovní hry. Občas má tendenci se podceňovat, proto je důležité jí dodávat sebedůvěru, motivovat a chválit ji. Touží po rodičích, kteří ji budou mít opravdu rádi. Třináctiletá Andrejka je milá a na svůj věk vyzrálá dívka. Občas bývá náladová, trápí ji, že se na matčiny sliby nemůže spolehnout. Ráda tráví čas s kamarádkami, tancuje a krásně kreslí. Tetě pomáhá s péčí o malého chlapečka, má pěkný vztah ke zvířátkům, ráda chodí na vycházku s pejsky. Dočkají se i ony láskyplného rodinného zázemí?

Pěstounskou rodinu hledáme také pro tři sestřičky majoritního etnika z Klokánku: Sedmiletá Adrianka je mírně hyperaktivní, spontánní, veselá a milá dívenka. Má dobré vědomosti, sociálně je dobře orientovaná. Devítiletá Sandřička navštěvuje praktickou školu, kde je velmi úspěšná. Špatně se snáší s menšími dětmi, potřebuje soukromí a klid. Třináctiletá Kristýnka je milá, inteligentní a živější dívka. Soustředění jí činí potíže, někdy jedná impulsivně. Reaguje spontánně, touží po náklonnosti a zájmu dospělého.

Náhradní rodinu hledáme i pro tři sestřičky majoritního etnika z Klokánku. Všechny dívky jsou bez výraznějších problémů, jsou komunikativní, vyhledávají blízkost pečující osoby. Telefonicky se kontaktují s otcem. Devítiletá Verunka je tichá dívenka, má ráda zvířátka, navštěvuje kroužek výtvarné výchovy. Čtrnáctiletá Lenka je veselá, spontánní a společenská dívka, plná energie. Ráda tančí a miluje hudbu. Pociťuje zodpovědnost za mladší sestru a občas se chová spíš jako její matka. Navštěvuje běžnou ZŠ, třídu pro děti s poruchami učení. Šestnáctiletá Martinka je veselá a milá slečna, zajímá se o módu, velmi dbá o svůj vzhled. Kamarádí se s mladšími děvčaty, ráda je středem pozornosti. Navštěvuje praktickou střední školu.

Pěstounskou rodinu hledáme také pro čtyři sourozence majoritního etnika. Tříletá Julinka je klidná, upovídaná a usměvavá holčička. Ráda si hraje a maluje. Je zvídavá a snaživá. Pětiletá Nela je energická, neposedná, velmi upovídaná a usměvavá dívenka. Velmi ráda a krásně maluje. Dokáže se soustředit na úkoly i hru. Je milá, přizpůsobivá a samostatná. K ostatním dětem se chová pěkně a přátelsky. Sedmiletá Sára je energická a upovídaná, drobná, klidná, usměvavá a pěkně spolupracující dívenka. Někdy je tvrdohlavá. Velmi ráda pomáhá mladším dětem a stará se o ně. Moc ráda a pěkně maluje, soustředí se na hru a ráda plní zadané úkoly. Je snaživá a samostatná. Osmiletý Čestmír je klidný, bystrý, usměvavý chlapec, bývá upovídaný. Nejsou s ním žádné výchovné problémy. Rád a pěkně maluje, úkoly plní svědomitě. Rád pomáhá sourozencům a mladším dětem. Je snaživý a samostatný. Je v péči logopeda, alergologa a kardiologa. V současné době nemá žádné zdravotní ani výchovné problémy.

2012_18.gif

Pěstounskou rodinu hledáme pro čtyři sourozence majoritního etnika z Klokánku. Všichni touží po rodině, ale vzhledem ke svým traumatizujícím zážitkům se domů už vrátit nechtějí. Tříletý Jaroušek je usměvavé sluníčko, které se ale umí i vztekat, když se mu něco nelíbí. Baví ho dovádět s dětmi i s tetou, rád se ještě vozí v kočárku. Pětiletá Verunka si nejraději hraje s panenkami. Nemá ráda změny, střídají se u ní veselé a plačtivé nálady. Osmiletá Monička je milá a moc hodná holčička. Ráda dělá druhým radost – květinami, obrázky, ochotně se dělí se sourozenci a ráda pomáhá tetám s úklidem. Miluje pěší výlety. Devítiletá Nikolka je milá dívenka, vyhledává kontakt a individuální pozornost dospělých. Ráda na sebe upozorňuje a předvádí se. Když se jí něco nedaří, zlobí se sama na sebe.

Pěstounskou rodinu hledáme také pro čtyři romské sourozence z Klokánku, o které se nikdo z rodiny nezajímá. Čtyřletá Laura dělá velké pokroky jak po fyzické, tak po psychické i sociální stránce. Šestiletá Maruška navštěvuje MŠ, chodí tam velmi ráda. Je to velmi živá, společenská, upovídaná a šikovná holčička. Ráda o sebe pečuje, snaží se být vždy upravená. Navštěvuje logopeda. Osmiletý Patrik je velmi tichý, málo průbojný, nekonfliktní a mírný chlapec. V ZŠ má výborný prospěch. Desetiletá Darinka je velmi komunikativní a živá dívka, v ZŠ má také samé jedničky. Její chování je spíše klukovské, nedbá příliš na svůj zevnějšek. Někdy se u ní projevují symptomy ADHD a hyperaktivita.

2012_19.gif

Láskyplné rodinné zázemí hledáme pro těchto šest sourozenců majoritního etnika z Klokánku. Nejmladší rok a půl stará holčička je hodná, veselá, velmi snaživá. Rychle se všechno učí – mluvit i zazpívat písničku, udržovat hygienické návyky. Tříletý klučina je na svůj věk velmi samostatný. Je to chytré a učenlivé dítě, které rádo pomáhá. Je vděčný, když se mu někdo věnuje. Pětiletý hošík je velmi milý a nesobecký, ochotně každému pomáhá. Snadno přilne, je velmi důvěřivý. Šestiletý chlapec je učenlivý, snadno se nadchne pro každou aktivitu. V současné době ho velmi baví plavání a jízda na kolečkových bruslích. Vůči sourozencům se staví do role ochránce. Sedmiletá dívenka je hodná, velmi dobře usměrnitelná. Zakládá si na pochvale, těší se do školy a pečlivě se na ni připravuje. S chutí pomáhá „tetě“ v domácnosti. Devítiletý chlapec má ve škole pěkný prospěch, většinou jedničky nebo dvojky. Sám se umí připravit do školy. Je šťastný, když je užitečný a potřebný. Rád pomáhá „tetě“ v Klokánku s vařením. Má moc rád traktory, zvířata, přírodu a vůbec vše, co se točí kolem zemědělství. Velmi pěkný vztah má k dědečkovi, strýci a k sestřičce Terezce. Zakládá si na dodržování slova.

      

zpět

Zneužívání pěstounských dávek s podporou úřadů

Dne 15. 1. 2012 se na FOD obrátila advokátka JUDr. Pavlína Vondráčková se žádostí o pomoc pro osmiletého zdravotně handicapovaného Lukáška. Otec nezletilého zemřel, matka byla zbavena rodičovské zodpovědnosti. Chlapec byl svěřen do poručenské péče své tetě, sestře matky, která má tři děti a každým dnem očekává narození dítěte čtvrtého. Na nezletilého pobírá pěstounské dávky, ale nevyužívá je v jeho prospěch, vůbec se mu nevěnuje. Škola i pedagogicko-psychologická poradna si stěžují na zanedbanou péči a špatnou spolupráci s poručnicí. Lukášek je po většinu roku u dědečka ze strany otce. Pěstounka mu ale na péči o chlapce ničím nepřispívá, a dokonce ani neplatí obědy a svačiny ve škole. Navíc i u soudu připustila, že bere psychofarmaka a do toho požívá alkohol. Návrh dědečka na svěření Lukáše do jeho péče však soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 dr. Vilma Ondrová dne 11. 4. 2011 – v souladu s návrhem opatrovníka – zamítla. Přitom je podle advokátky prokazatelné, že v péči dědečka se Lukáš výrazně po všech stránkách lepší. Dědeček s ním chodí na logopedii, kupuje mu vše, co chlapec potřebuje, a plně se mu věnuje.
Na základě toho jsme dne 24. 1. 2012 kolem poledne provedli v rodině předem neohlášené šetření. Poručnice nám umožnila hovořit s Lukáškem o samotě. Na dotaz, proč nebyl dnes a včera ve škole, chlapec uvedl, že teta neměla čas. Před chvílí vstával a jedl koláč. Má rád dědečka, tetu „trošku“. Chtěl by být u dědečka „hodně moc“. U dědy si hraje stolní hry a má tam svou postel a svoje věci. U tety spí s tetou a strejdou na jedné posteli. Na náš dotaz, kde má Lukáš postel, uvedla poručnice, že chce spát s nimi na rozkládací sedačce, anebo může spát na molitanové matraci. Dne 8. 3. 2012 navštívily naše dvě sociální asistentky Lukáška ve škole. Chlapec jim řekl, že by chtěl pořád bydlet u dědy. Teď je u tety a dědečka už osm dní neviděl. Netelefonuje si s ním, od tety to nejde. Dnes spal na zemi na molitanové matraci v dětském pokoji. Na jedné matraci s ním spal ještě bratranec. V pokoji spala ještě sestřenice a její dvě kamarádky. Návštěvy jsou u nich často i několik dní. Z konzultace se sociální pracovnicí školy vyplynulo, že dědeček je se školou v pravidelném kontaktu a na chlapci je vidět, kdy je u dědečka a kdy u tety. Pěstounka nereaguje ani na doporučené dopisy. Lukáška vyzvedávají z družiny až v sedmnáct hodin její děti či známí, zatímco dědeček jej vyzvedává hned po obědě. Platby v jídelně doplatil dědeček. Na základě těchto našich zpráv podal dědeček návrh na předběžné opatření, aby byl Lukášek svěřen do jeho péče. Obvodní soud pro Prahu 5 však návrh opět zamítl.
Naštěstí dne 9. 3. 2012 vyhověl v Praze odvolání dědečka Městský soud a Lukáška svěřil do jeho poručenské péče. Své rozhodnutí opřel mj. i o obě naše zprávy ze šetření, jakož i o zprávy škol a psycholožky, z nichž jasně vyplývalo, kde chlapec lépe prospívá. V psychologické zprávě se mj. konstatoval narušený socioemoční vývoj vlivem nejistého ukotvení v jednotném prostředí. Pro chlapce to tedy nakonec dopadlo dobře. Jak je možné, že OSPOD a obvodní soud nevidí nejen špatnou péči, ale ani evidentní zneužívání pěstounských dávek?

zpět

Šokující „ochrana“ dětí před pohlavním zneužíváním

Dne 2. 11. 2011 schválila vláda kampaň „Stop sexuálnímu násilí na dětech“. Podle údajů Rady Evropy i podle našich výzkumů je přibližně každé páté dítě v Evropě obětí nějaké formy sexuálního zneužití. V České republice je 1,5 milionu dětí do 15 let. Pětina z nich představuje 300 tisíc dětí. Tři sta tisíc zneužívaných dětí. Ročně vyjde najevo kolem osmi set případů, tj. čtvrtina procenta (0,27 %). Polovina z oznámených případů je odložena nebo zastavena. Z druhé poloviny, která se dostane před soud, je polovina obviněných zproštěna. Tedy jen čtvrtina z oznámených případů je odsouzena, což je 0,07 % spáchaných. Nepodmíněný trest je uložen necelé pětině odsouzených.

V trestním řízení se vychází ze zásady „v pochybnostech ve prospěch obviněného“. Zastavení nebo odložení trestního stíhání či zproštění viny tedy vždy neznamená, že k činu nedošlo. V opatrovnickém řízení se však ze zásady „v pochybnostech ve prospěch dítěte“ nevychází. Jakmile je trestní stíhání zastaveno nebo obžalovaný zproštěn viny, vychází opatrovnický soud obvykle z toho, že ke skutku nedošlo a dítě svěří tomu, kdo byl pro pohlavní zneužití neúspěšně stíhán. „Ochrana“ dětí před zneužíváním a ochrana podezřelých však pokročila kvalitativně dále, jak svědčí následující příklad. Soud svěřil dítě do péče osoby, proti níž dosud trestní řízení pro zločin pohlavního zneužití nebylo ukončeno, a orgány sociálně právní ochrany to vehementně podporovaly, jak dokumentuje následující případ:

Pětiletá holčička se dne 19. 7. 2010 (bez přítomnosti matky) svěřila psycholožce, k níž docházela, že „tatínek jí maže celé tělo, i pipinku, víckrát za den. Večer v posteli ji hladí po zádech, po zadečku, i mezi nohama a hodně ji to lechtá (usmívá se). Také sahá tatínkovi na pundíka, protože to chce, má o tom škaredé sny. Mamince to neřekla, stydí se.“ Psycholožka matce sdělila, že si to holčička nemohla vymyslet. Matka následující den učinila na Policii ČR, územní odbor Bruntál, trestní oznámení a zprávu psycholožky přiložila.

Policii to ale k zahájení trestního stíhání nestačilo. Nestačilo to ani opatrovnickému soudu ani orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Donutili matku dítě otci předat na další čtrnáctidenní prázdninový pobyt. Po návratu dne 26. 8. 2010 holčička psycholožce vyprávěla, co dělala, že se jí stýskalo po mamince, nesměla jí telefonovat, hrála si s kočičkou. Uvedla, že „spala taťkovi na dupce (směje se tomu), zase ji hladil pod pyžamkem. Řekla mu, že chce spát sama a on, že to nevadí a také spala sama. Na prstech spočítala, že 3x spala v posteli s taťkou a 10x spala sama. Mezi nohama ji také pořád lechtá, dává jí tam i pusinku. Jí to nevadí. Už nechce, aby mu sahala na lulinka. Doma u maminky se spí líp, nikdo tam na ni nesahá. U taťky se jí nespí dobře, protože on jí pořád někam šahá.“

Samosoudkyně Okresního soudu v Bruntále Mgr. Monika Kotrlová se zřejmě od počátku rozhodla, že o pohlavní zneužití nejde. Jinak si nelze vysvětlit, že dne 29. 9. 2010 uložila matce pokutu ve výši 5 000 Kč za nepředání dcery otci.
Policie dne 24. 3. 2011 věc odložila – aniž by vyslechla dítě a nařídila znalecké posudky.

Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Bruntále Mgr. Alena Pavláková stížnost matky zamítla jako nedůvodnou a mj. uvedla: „Nebylo možno zaujmout názor, že je dána zvýšená pravděpodobnost, že se podezřelý uvedeného zločinu dopustil a zahájit proti němu trestní stíhání. Nebylo shledáno, že by podezřelé kontakty zasáhly do pohlavní nedotknutelnosti nezletilé. Vzájemné lechtání či pohlazení jsou běžné projevy náklonnosti mezi rodičem a dítětem předškolního věku. Pokud jde o to, že podezřelý měl po nezletilé požadovat, aby ho osahávala na přirození, uvedla nezletilá psycholožce, že to bylo dávno, když měla čtyři roky, přičemž z explorace nezletilé nevyplynulo, že by podezřelý takové aktivity vysloveně požadoval a jakým způsobem. Pokud k podobnému kontaktu skutečně došlo, spadal do období, kdy je dítě zvýšeně zvídavé a počíná si uvědomovat rozdíly mezi pohlavími, avšak bez jakéhokoli sexuálního podtextu. Pokud se podezřelý proti takovému kontaktu neohradil a považoval ho za projev dětské zvědavosti, nelze to interpretovat tak, že „to chtěl“, jak je zaznamenáno ve vyjádření psycholožky, a už vůbec ne tak, že to vyžadoval.“

Krajské státní zastupitelství v Ostravě dalo dne 20. 6. 2011 pokyn k doplnění šetření.

Aniž by bylo trestní řízení ukončeno, svěřila samosoudkyně dne 20. 1. 2012 nezletilou do výchovy dvaašedesátiletého otce – v souladu s návrhem kolizního opatrovníka (MÚ Tábor), který se navíc domáhal předběžné vykonatelnosti rozsudku. V odůvodnění rozsudku soudkyně mj. uvedla, že „podle znaleckého posudku (podaného po víc než roce od oznámení) má nezletilá k otci kladnou citovou vazbu a okolnosti, které měla popsat u psycholožky, zcela popřela. Nebyly u ní zjištěny známky lhavosti či tendence k vymýšlení si. Nebylo zjištěno přímé navádění nezletilé vůči rodičům navzájem. Obecná věrohodnost nezletilé není narušena, jedná se o dítě s nadprůměrným mentálním výkonem. Znaleckými posudky nebylo zjištěno, že by nezletilá měla nějaký negativní zážitek s otcem. Otec netrpí žádnou sexuální deviací, matka nerespektuje jeho otcovskou roli a brání mu přes opakované výzvy soudu a kolizního opatrovníka ve styku. Je proto nutno vycházet z presumpce neviny“.

Soud nijak nezohlednil obecně známou a výzkumy potvrzovanou skutečnost, že děti se s pohlavním zneužíváním hned tak každému nesvěří a že šestileté dítě nebude pravděpodobně vyprávět neznámým lidem, byť jsou to znalci, to, za co se stydí. Soud nezohlednil ani skutečnost, že děti mají dobrý vztah i k rodičům, kteří je týrají. Tím spíš k těm, kteří jim zneužíváním nepůsobili bolest – zejména jde-li o malé děti. Skutečnost, že otec nemá pedofilní sklony, není podstatná. Devadesát procent pachatelů pohlavního zneužívání není pedofilních – dítě slouží jako náhradní objekt. Nikdo nevysvětlil, jak je možné, že sotva pětileté dítě spontánně a věrohodně popisuje praktiky zneužívání, ačkoli nebylo zjištěno navádění a ačkoli si to zjevně nemohlo vymyslet. Domnívají se snad úřední osoby, že si to vymyslela psycholožka? Zločin pohlavního zneužívání není žádný bagatelní trestný čin. Dalo by se očekávat, že bude neodkladně zahájeno trestní stíhání a urychleně proveden i výslech dítěte a znalecké zkoumání. Co ještě dalšího by orgány činné v trestním řízení požadovaly k zahájení trestního stíhání, když ne výpověď dítěte u psychologa, k němuž má důvěru? Nechat to rok u ledu je spolehlivý způsob, jak pachatele neusvědčit. Podle § 367 odst. 1 trestního zákoníku se trestného činu nepřekažení trestného činu dopustí ten, kdo se hodnověrným způsobem dozví, že jiný připravuje nebo páchá trestný čin pohlavního zneužití a páchání nebo dokončení takového trestného činu nepřekazí. Pro soud a kolizního opatrovníka to snad neplatí? Z toho plyne smutné poučení: Dětem se u nás nevěří, ačkoli jen mizivé procento dětí si pohlavní zneužití vymyslí nebo je navedeno, a ačkoli 99 % dětí se se zneužitím nikdy nesvěří. Snadno se může stát, že v kriminále skončí ten rodič, který si dovolí dítě chránit a maří tím výkon úředního rozhodnutí, zatímco pachateli je dítě úředními osobami předáno na stříbrném podnose. Bohužel nejen tento případ k tomu směřuje. Kdy skončí tato děsivá praxe a kdo ji zastaví?

zpět

22 let FOD v číslech

V letech 1990 až 2011 Fond ohrožených dětí
• nalezl náhradní rodinu pro 716 dětí,
• řešil celkem 44 819 případů ohrožených dětí,
v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 1 776 dětí i se svými rodiči a 36 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů,
do Klokánků bylo umístěno celkem 3 803 dětí, z toho 856 mladších tří let,
5 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (4 holčičky a 3 chlapce, v posledním případě dvojčátka).

zpět

Osmé a deváté auto pro Klokánky

Dne 28. 11. 2011 slavnostně předala společnost A-B help Klokánku Dlouhá Loučka na Olomoucku devítimístný automobil zn. Ford Transit. Bylo to již osmé sociální vozidlo, které A-B help Klokánkům pořídila. Deváté auto téže značky předala A-B help dne 27. 2. 2012 Klokánku v Jindřichově Hradci. Všechny vozy byly společností zakoupeny ze sponzorských darů firem, které na ně umístily svou reklamu. Z našich prostředků bychom si je nikdy nebyli schopni pořídit. Společnosti AB help i firmám, které na automobily umístily svou reklamu, a tím zajistily finanční prostředky na jejich zakoupení, mnohokrát děkujeme!

(Společnosti AB – help a sponzorům, Českomoravské stavební spořitelně i našim čtenářům se velmi omlouváme, že v důsledku nepozornosti při korektuře anebo tiskařského šotku byl v minulém zpravodaji (č. 2/2011) na str. 9 pod názvem „Osmé auto pro Klokánek“ text o spolupráci s Českomoravskou spořitelnou, zatímco text o osmém autu pro Klokánek zcela vypadl. Článek o spolupráci s ČMSS proto uvádíme znovu pod správným názvem.)

zpět

Liška pomáhá Klokánkovi

Jsme velmi rádi, že Českomoravská stavební spořitelna navázala na podzim roku 2011 úzkou spolupráci s Fondem ohrožených dětí.První velmi významnou pomocí bylo poskytnutí úvěru ve výši 15 milionů korun na zakoupení objektu, v němž sídlí Klokánek Hostivice do té doby pronajatého od místní radnice. Obec ale nutně potřebovala peníze, proto měla zájem tuto budovu a přilehlé pozemky prodat. Naše mnohaměsíční snaha získat úvěr u renomovaných bank ale byla marná. Hrozilo, že objekt nakonec koupí někdo jiný. Až ČMSS nám vyhověla a poskytla nám mimořádně výhodný úvěr – splácíme měsíčně jen dvojnásobek toho, co jsme dosud platili jako nájemné, a Klokánek je již náš! Představitele ČMSS naše činnost velmi zaujala a vedla k dohodě o dlouhodobé spolupráci „Lišáka” a „Klokana”. V loňském roce to dále byla podpora našeho fotokalendáře na rok 2012 a adventní koncert „Liška pomáhá Klokánkovi”, který se uskutečnil 8. 12. 2011 na Staroměstském náměstí v Praze. S vánočními písněmi vystoupili Kühnův dětský sbor, zpěvák pan Vlasta Horváth a zpěvačka paní Petra Černocká. Akci moderoval redaktor TV Prima pan Ladislav Hruška. Zástupci ČMSS nám v závěru koncertu předali šek na částku 100 000 Kč. DĚKUJEME

zpět

PŘÍJMY FOD V ROCE 2011

• státní příspěvek na děti v Klokánkách. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 104 542 016
• čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..19 527 445
• účelové dotace (MPSV: 23 556 695, kraje a města: 2 571 131).  . . . . .  26 127 826
• individuální projekty z veřejné zakázky na sociální služby. . . . . . . . . . . . . . . 28 638 428
• dary (sponzorství) mimo sbírku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 12 845 322
• příjmy z vlastní činnosti (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné). . .8 210 180
• příjmy z prodeje zděděné nemovitosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 250 000
• odkazy (dědictví). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 212 956
• splátky bezúročných půjček poskytnutých rodinám. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .647 300
• členské příspěvky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .273 491
• půjčky a úvěry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 21 430 000
Celkem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 704 964

zpět

VÝDAJE FOD NA JEDNOTLIVÉ SMĚRY ČINNOSTI V ROCE 2011

• projekt Klokánek (z toho investiční ve výši 17 227 117Kč). . . . . . . . . . . . . . . 152 193 894
• vyhledávání a pomoc ohroženým dětem (pobočky FOD). . . . . . . .. . . . . . . . . 39 227 960
• azylové domy FOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 773 458
• letní dětské tábory a poradensko-relaxační pobyty náhradních rodin. . . .. . . . 2 033 411
• splátky bankovních úvěrů a půjček. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 18 429 500
• příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 149 628
• vyhledávání náhradních rodin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 591 053
• bezúročné půjčky potřebným rodinám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   .. . . . .36 459
• vedení účetnictví a personální a mzdové agendy.. . . . . . . . .  . . . . . . . .  .  . .. . 3 813 600
• změna stavu finanční hotovosti k 31. 12. 2011.. .  . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . 1 456 001
Celkem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . .  . . .228 704 964

zpět

ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI FOD 2011

v r. 2011 získalo prostřednictvím FOD náhradní rodiče 17 dětí ve stáří od 4 dnů do 12 let,
• naše pobočky řešily v r. 2011 celkem 3 919 případů, které se týkaly 5 663 dětí, z toho 225 se týkalo týrání, 69 pohlavního zneužívání, 801 závažného zanedbávání, 923 bytové nouze, 1 300 rozvodových sporů a 1 566 hmotné nouze,
• v našich pěti azylových domech s celkovou kapacitou 124 míst našlo v r. 2011 útočiště 102 rodin (99 matek, 10 otců) s celkem 202 dětmi a 2 zletilí svěřenci z ústavní výchovy, přičemž 164 rodin bylo nutno odmítnout pro nedostatek kapacity,
• v roce 2011 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 990 dětem, z toho nově přijato bylo 610 dětí, z nichž 162 bylo mladších tří let. V průběhu roku odešlo 516 dětí (domů se vrátilo 50 % dětí, do péče druhého rodiče přešly 4 %, do azylového domu s rodičem jich odešlo 9 %, do náhradní rodinné péče přešlo 21 %, po dosažení zletilosti odešla 3 % dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 13 % dětí). Průměrná doba pobytu byla šest měsíců, do tří měsíců odešlo 55 % dětí, z toho do jednoho měsíce 39 %. Pro nedostatek kapacity jsme byli nuceni odmítnout příjem 1 181 dětí,
• 1. června 2011 jsme otevřeli nový Klokánek v Jindřichově Hradci se 7 byty a celkovou kapacitou 28 míst,
• v červenci 2011 jsme uspořádali letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo celkem 71dětí z pěstounských rodin (54 dětí) a Klokánků (17 dětí). V průběhu léta jsme dále zorganizovali 6 týdenních poradensko relaxačních pobytů v našem středisku Chabajda v Praze 8, kterých se zúčastnilo celkem 30 pěstounských rodin (48 dospělých a 88 dětí)

zpět

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ OD1. 1. 2012 DO31. 3. 2012

FORTUNA GAME a.s. (250 000 Kč), 3E PROJEKT a.s. (100 000 Kč), HORTIM-INTERNATIONAL (100 000 Kč), PROINTERIER s.r.o. (100 000 Kč), KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s. (75 000 Kč), I SEE YOU s.r.o. (70 000 Kč), ASTROSAT s.r.o. (68 500 Kč), VOHNOUT – THERMOCOLOR s.r.o. (60 000 Kč), MARY KAY (CZECH REPUBLIC)(58 500 Kč), AGROTEC a.s. (50 000 Kč), paní Blanka MOTEJLOVÁ (50 000 Kč), NATLAND GROUP LIMITED (50 000 Kč), SVĚT OKEN s.r.o. (50 000   Kč), paní Martina BOČANOVÁ(48 000 Kč),C & A MODA s.r.o. (42 126 Kč), DM DROGERIE MARKT s.r.o. (40 000 Kč), KOREPO s.r.o. (40 000 Kč), pan Bartoloměj POTUŽÁK (40 000 Kč), MAXPROGRESs.r.o. (36 000 Kč), DATA COLLECT s.r.o. (35 000 Kč), zaměstnanci IKEA Černý Most (34 300 Kč), pan Jaroslav FLEGR (31 000 Kč), BESTA – BERNÝ s.r.o.   (30 000 Kč), pan Ing. Eduard HAKR (30 000 Kč), KOVOTEX v.d.i. (30 000 Kč), MÚZO s.r.o. (30 000 Kč), paní Ing. Markéta PIVCOVÁ (30 000Kč), ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. (30 000 Kč), pan Richard BENEŠ (27 000 Kč), paní Ludmila KAMENIČKOVÁ (26 975 Kč), pan David LAŠTŮVKA (26 480Kč), FORNAXA– těsnění s.r.o. (25 000 Kč), TEKRO s.r.o. (25 000 Kč), pan Marek OTOUPAL (24 000 Kč), dary ve  výši 20 000 Kč věnovali: INTERNATIONAL COMMODITY TRADING s.r.o., paní Jana KUBÍKOVÁ, LIVESPORT s.r.o., pan Ing. MORAVEC a paní Svatava ČVANČAROVÁ, TEBODIN CZECH REPUBLIC s.r.o. a TMIS s.r.o., LUX (CZ) s.r.o. (18 100 Kč), POCLAIN HYDRAULICS s.r.o. (17 550 Kč), pan Filip CHODOUNSKÝ (17 000 Kč), pan Ing. Tomáš KORANDA (16 000 Kč), paní MVDr. Zlatuše STEINEROVÁ (15 747 Kč), STAFOS – REAL s.r.o. (15 000 Kč), pan Ladislav POKORNÝ (14 600 Kč), pan Jan CHARVÁT (14 000 Kč), TOS Kuřim(12 920 Kč), dary ve výši 12 000 Kč věnovali: AJ TECHNOLOGY s.r.o., AUTOSYSTEM s.r.o., paní Eva FOLTÝNOVÁ, pan Jaroslav NOVOTNÝ, ROSA PRAHA v.o.s., paní Ing. Lenka SOKOLOVSKÁ a pan Stanislav ZINDULKA, pan Ivan ŠINDELÁŘ(11 111 Kč), pan Ing. Miloš SEDLÁČEK (11 000 Kč), dary ve výši 10 000 Kč věnovali: pan Ing. Jindřich BĚLUŠA, pan Ing. Vladimír BLÁHA, pan Luboš BLAŽEK, paní Lenka BOČÁKOVÁ, CMS v.o.s., COOP JEDNOTA Jindřichův Hradec, CZC.CZ s.r.o., DAŇOVÉ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ s.r.o., paní PhDr. Jiřina ELIÁŠOVÁ, EURO-VIA CS a.s., FRUKO-SCHULZ s.r.o., pan Ing. Miloš FÜRICH, paní Jana FÜRICHOVÁ, paní Věra GRENCNEROVÁ, pan Ing. Filip HAJNÝ a Eva KAPOUNOVÁ, pan Ing. Jiří HLAVÁČ, paní Milena CHLUMSKÁ, KALVEI s.r.o., paní KOLAŘÍKOVÁ, paní Zdenka KRÁTKÁ, paní MUDr. Elena KUNERTOVÁ, pan MUDr. Zdeněk MUTINA, paní Mgr. Hana NALEVAJKOVÁ, pan Stefano NOVELLO, OMZ System s.r.o., paní Marcela PETŘÍKOVÁ, POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Zlín a.s., paní Hana PÝCHOVÁ, pan J. SERNICKÝ, pan Ing. Lubor SLEZÁK, pan Josef ŠIMÁČEK, paní Ing. Irena ŠTĚPÁNKOVÁ, pan Ing. Vladimír TICHÝ, TRIO-D s.r.o. a TRIOMEX s.r.o. DĚKUJEME!

zpět

NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY OD1. 1. 2012 DO31. 3. 2012

KAUFLAND Česká republika v.o.s. (749 750 Kč – sladkosti a dekorace), NEW YORKER CZ s.r.o. (219 535 Kč – oděvy), HIPP CZECH s.r.o. (210 120 Kč – mléko KOMFORT), DAMCO Czech Republic s.r.o. (100 000 Kč – vybavení bytů a dárky), nakl. AKIM s.r.o. (85 000 Kč – omalovánky, vystřihovánky, pexesa), pan Roman BARTYZAL (80 000 Kč – zahradní domek pro Klokánek v J.H.), SECURITY MEDIA s.r.o. (66 000 Kč – inzerce), PALLADIUM PRAHA s.r.o. (51 484 Kč – plocha pro výstavu Kalendáře FOD 2012), paní Anna MAYZUS (44 348 Kč – televizor pro AD), ANN CHRISTINE CZ s.r.o. (43 110 Kč – textilní zboží), B&P s.r.o. (35 000 Kč – zpracování a likvidace odpadu), paní Monika BAGÁROVÁ (35 000 Kč – vystoupení), paní Šárka KUDRNOVÁ (32 860 Kč – batohy, aktovky, školní potřeby), Cestovní kancelář JINA– Jitka Navrátilová (28 920 Kč – zájezdy pro děti), KIKA NÁBYTEK s.r.o. (26 548 Kč – nábytek), JOLIS s.r.o. (24 369 Kč – lůžkoviny, povlečení), pan Michal ZÁBRANSKÝ(24 000Kč – technic-ká údržba, správa webové prezentace pobočky), SVĚTÝLKOo.p.s. Brno (21 792Kč – hračky), pan Josef PETRÁŇ (20 000 Kč – hudební produkce), pan Ing. Oliver POSPÍŠIL (19 891 Kč – Ipad), NADĚJE o.s. (19 735 Kč – potravinová pomoc), Statutární město CHOMUTOV (18 401 Kč – stoly), DK Open s.r.o. (17 706 Kč – pečivo), FRISÖR KLIER správní s.r.o. (16 680 Kč – stříhání dětí), ASTRID COSMETICS a.s. (16 650 Kč – přípravky na opalování, balzámy na rty, hračky), Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI s.r.o. (16 410 Kč – výrobky pro Klokánek), CZECH ICE GROUP s.r.o. (15 600 Kč – vstupenky na představení Popelka na ledě), BLESK Servis s.r.o. (15 500 Kč – osobní počítač, tiskárna, příslušenství), KAŠE – zahradnické služby (13 547 Kč – ovocné stromky, květiny, úprava záhonů v Klokánku Kbely), Město LITOMĚŘICE (12 686 Kč – nábytek – kartotéky), KANGAROO PRODUCTION s.r.o. (12 499 Kč – mrazák Samsung), ZELENKOVÁ Milada – PAPÍRNICTVÍ (12 453 Kč – papírenské zboží), BEG BOHEMIA s.r.o. (10 567 Kč – zboží, regály apod.), SPORTOVNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. (10 562 Kč – batoh, cukrovinky), IKEA Česká republika s.r.o. (10 001 Kč – různé zboží) a UBM Bohemia Projekt development-Planning-Construction s.r.o. (10 000 Kč – dárky) DĚKUJEME!

zpět

NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY PŘIJATÉ OD 1. 1. 2012

Nadace NAŠE DÍTĚ (500 000 Kč), LETIŠTĚ PRAHA a.s. – program „DOBRÉ SOUSEDSTVÍ“ (200 000 Kč), Nadace ČESKÉ POJIŠŤOVNY – výtěžek z plesu (130 000 Kč), Nadační fond ALBERT (40 000 Kč) a Nadační fond VĚTRNÍK (40 000 Kč). DĚKUJEME!

zpět

ODKAZY PRO OHROŽENÉ DĚTI

In memoriam s úctou děkujeme zesnulému panu Ing. Vladimíru PALEČKOVI za odkaz 45% podílu na domě v Praze–Střešovicích, jehož prodejem jsme získali částku 12 375 000 Kč, zesnulému panu Jaroslavu OULICKÉMU za odkaz jedné třetiny domu v Lutové, jejímž prodejem jsme získali částku 259 011 Kč a zesnulé paní Miladě TRÝZNOVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 68 115 Kč.

zpět

KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY

Od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2012 se v pokladničkách umístěných za podpory společnosti Alliance Healthcare s.r.o.v lékárnách sešlo celkem 91 346 Kč. Tyto dary jsou určeny na podporu Klokánků v Kroměříži a na další rekonstrukci objektu Klokánka v Chomutově. Děkujeme mnohokrát všem dárcům, kteří do našich pokladniček přispěli a lékárnám za pokračování v této krásné humanitární akci!

zpět

DOTACE MINISTERSTVA, KRAJŮ, MĚST A OBCÍ

MPSV – sociální služby pro rok 2012 (32 132 000 Kč), MPSV – úsek rodina pro rok 2012 (1 632 760 Kč), Statutární město OPAVA (700 000 Kč), ZLÍNSKÝ kraj (200 000 Kč), PARDUBICKÝ kraj (180 000 Kč), Statutární město PLZEŇ (126 000 Kč), Statutární město OSTRAVA (120 000 Kč), Statutární město PARDUBICE (70 000 Kč), Statutární město OLOMOUC (50 000 Kč) a Město RYCHNOV nad Kněžnou (20 000 Kč) DĚKUJEME!

zpět

SOCIÁLNÍ SLUŽBY – INDIVIDUÁLNÍ PROJEKTY KRAJŮ PRO ROK 2012

OLOMOUCKÝ kraj (3 975 000 Kč), PLZEŇSKÝ kraj (3 031 000 Kč), STŘEDOČESKÝ kraj (2 731 858 Kč), JIHOMORAVSKÝ kraj (1 922 000 Kč) a JIHOČESKÝ kraj (1 655 000 Kč) DĚKUJEME!

zpět

Pozvánka na XX. Členské shromáždění FOD

Naše členy co nejsrdečněji zveme na XX. Členské shromáždění Fondu ohrožených dětí, které se koná v sobotu dne 23. června 2012 od 10.00 hodin (prezence od 9.00 hod.) 2012_110.gif ve Školicím středisku FOD „Chabajda“, Praha 8 – Kobylisy, Chabařovická 1125/4. Na programu je Zpráva o činnosti za rok 2011 a první pololetí roku 2012, Zpráva o hospodaření FOD, Zpráva revizní komise, Plán činnosti na období do dalšího členského shromáždění v roce 2013, informace o návrhu novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, další aktuální informace a diskuse. Za účelem organizačního a technického zajištění členského shromáždění prosíme členy, kteří se jej zúčastní, o potvrzení účasti jakoukoli formou – písemně, osobním sdělením, telefonicky (či faxem) na č. 224 236 655 (příp. 724 667 701) nebo e-mailem na adresu fod@fod_cz. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast! Školicí středisko „Chabajda“ se nachází ve druhém patře budovy, v níž sídlí Klokánek a učňovské středisko ELTODO. Možné spojení MHD: stanice metra „C“ Ládví a poté pěšky jednu stanici autobusem dle mapky nebo Stanice metra „C“ Střížkov a odtud jednu stanici autobusy č. 177 a 183 do stanice Štěpničná, poté cca 5 minut chůze sídlištěm kolmo ke stanici na téže straně silnice.
 

zpět

Složenka

Ke každému zpravodaji zasílanému našim členům přikládáme složenku znějící na náš běžný účet číslo 684596/0300. Přiloženou složenkou můžete uhradit členský příspěvek za rok 2011 i 2012. Podle stanov FOD se členské příspěvky platí nejméně 1x ročně v dobrovolné výši. Členský příspěvek nemusí platit ten, kdo v témže roce přispěl na naši celonárodní sbírku, tj. na číslo účtu 3055103/0300 . DĚKUJEME!

Odešlete dárcovskou SMS

2009_118.gif Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777 Cena DMS je 30 Kč, Fond ohrožených dětí obdrží 27 Kč. Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK FODKLOKANEK na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz. Za Vaše SMS předem děkujeme!

zpět                             

Informace  o vydavateli

Zpravodaj FOD číslo 1/2012 (vyšlo v červnu 2012), vydává rada FOD se sídlem: Na Poříčí 1038/6, Praha 1, 110 00, IČ: 004 99 277, tel./fax: 224 236 655, krizová linka pro ženy, které tají těhotenství nebo již tajně porodily: 776 833 333, e-mail: fod@fod_cz, www.fod.cz, číslo účtu celonárodní sbírky: 3055103/0300 ČSOB, a.s., divize PS
Praha 4, redaktorka: Marie Vodičková; periodický tisk evidován MK ČR pod sp. zn. E 15770

zpět