Zpravodaj 1/2013

Zpravodaj Fondu ohrožených dětí číslo 1/2013
 

Vážení a milí členové a přátelé ohrožených dětí, co nejsrdečněji Vás zdravíme a mnohokrát Vám děkujeme za všechnu Vaši hmotnou i morální podporu, bez které by Klokánky novelu určitě nepřežily. Od počátku roku se v důsledku nové právní úpravy výrazně snížil státní příspěvek na děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc, a navíc se až o dva měsíce opožďuje. Nejsme proto schopni včas hradit mzdy našim pracovníkům, ale díky příspěvkům na naši sbírku a další pomoci veřejnosti máme peníze na potraviny a další potřebné věci pro děti, takže ty naštěstí žádnou nouzi nepociťují. Moc a moc Vám všem děkujeme! S radostí Vám také oznamujeme, že čistý výtěžek vánočního kola naší dobročinné sbírky dosáhl dvanácti milionů korun. Prostřednictvím našeho zpravodaje Vás chceme seznámit s naší činností za poslední rok i s osudy dětí, kterým jsme se snažili pomoci. Vážení a milí přátelé, ještě jednou Vám za všechnu Vaši podporu mnohokrát děkujeme a věříme, že spolu s Vámi budeme schopni pomáhat dětem, které to potřebují.

Matyášek a jeho maminka

Matyáškovu šestnáctiletou maminku jsme přijali do Klokánku ještě před jeho narozením v lednu 2013, a to na žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a poté na předběžné opatření. Dívka byla tehdy v sedmém měsíci těhotenství, otec jí zemřel a matka ji opustila. Ta často střídala partnery, pod vlivem jednoho z nich začala užívat drogy a nakonec bez dcery odešla neznámo kam. Nastávající maminka si tedy šťastného dětství moc neužila. Její umístění v Klokánku proto pro ni i její očekávané miminko znamenalo doslova záchranu. Dívka se u nás na mateřství pečlivě připravovala a dělala nám radost. V polovině dubna porodila zdravého a krásného chlapečka. Byl to kluk jako buk, vážil 3,5 kg a měřil 50 cm. Když poprvé pohlédl na svět, byly u toho i dvě „klokaní“ tety. Jeho maminka se o něj v Klokánku vzorně a s láskou pod dohledem své „tety“ stará. Matyášek výborně prospívá a my všichni věříme, že na rozdíl od své maminky prožije šťastné a láskyplné dětství.

zpět

Děkujeme za záchranu Klokánků!

Negativní důsledky novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., na které jsme v průběhu jejího projednávání mnohokrát upozorňovali, na sebe nenechaly dlouho čekat. Od počátku roku se výrazně snížil státní příspěvek, a navíc se jeho výplata opožďuje o měsíc i déle. Dvě jiná zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc již „díky“ novele zanikla, a děti byly rozvezeny do ústavů po celé republice. Nebýt naší sbírky a podpory Vás, našich členů, dárců a přispěvatelů, zanikly by i Klokánky. Tehdejší ministr práce a sociálních věcí pan Drábek i jeho náměstek pan Kafka nám na naše upozornění, že po novele hrozí kolaps Klokánků, odepsali, že naše obavy jsou nedůvodné. Naopak prý na tom budeme lépe, protože státní příspěvek bude vyšší a včasnější než před novelou (viz citace z obou dopisů na str. 4 a celé znění na www.fod.cz). Opak je pravdou. Až do uzávěrky zpravodaje (29. května) nám nedošel ještě celý státní příspěvek ani za měsíc únor. Kromě toho je o miliony nižší než před novelou a o čtyři miliony korun měsíčně nižší, než jak předpokládal pan náměstek. V důsledku toho jsme teprve 27. května byli schopni vyplatit únorové mzdy. 
Od počátku roku nám náhle na základě pokynu ředitele odboru rodiny a ochrany práv dětí pana PhDr. Miloslava Macely přestal být vyplácen státní příspěvek na desítky dětí, které soud svěřil do péče Fondu ohrožených dětí, protože FOD má na rozdíl od Klokánků právní subjektivitu, a dále na ty, které jsme ještě před účinností novely přemístili ze systému střídání dvou tet do rodinných Klokánků, protože se jednalo o děti, které neměly šanci na návrat do vlastní rodiny a stát pro ně žádnou náhradní rodinu neměl. V důsledku toho se státní příspěvek snížil o téměř milion korun měsíčně. Další milionová ztráta vyplývá z novely, která stanoví, že se odečítá státní příspěvek za celý den (760 Kč), pokud dítě pobývá mimo zařízení dva kalendářní dny po sobě jdoucí, zejména když je v nemocnici, v lázních, v zotavovně nebo na propustce u rodičů. Ačkoli novela stanoví jako podmínku nepřítomnost po dobu „dvou kalendářních dnů po sobě jdoucích“, nikoli „nejméně“ nebo „alespoň“ dvou dnů. S naší námitkou, že zákon stanoví jako podmínku pro odečet státního příspěvku nepřítomnost pouze po dobu dvou dnů, nikoli například tří, čtyř a více, a tedy za nepřítomnost delší než dva dny by se státní příspěvek odečítat neměl, jsme neuspěli. Prý zákonodárce měl na mysli dva dny a více. Pokud to ale zákonodárce měl na mysli, měl to tak i napsat. Nebo se bude u každého paragrafu zkoumat, jestli náhodou neměl zákonodárce na mysli něco jiného? Ačkoli převážná část státního příspěvku pokrývá mzdy, odvody z mezd (na nich do státního rozpočtu vracíme přes 60 milionů korun ročně), je odečítán celý SP s tím, že v době nepřítomnosti nemáme prý žádné náklady, i když volné místo za dítě na propustce nebo v nemocnici obsadit nemůžeme. Odečítá se i celý den, kdy dítě odejde před 15.00 hod. nebo se vrátí po 15.00 hod. Zřejmě podle tvůrců novely dítě odcházející např. ve 14.58 hod. nedostane snídani, svačinu, oběd, anebo si tvůrci novely myslí, že nám to snad spadne z nebe, když nás to podle nich nic nestojí?
Děkujeme také našim pracovníkům, že i za těchto podmínek nadále pracovali tak jako před novelou. Jen několik desítek z nich skončilo nebo odešlo na úřady práce. Od počátku ledna do konce dubna letošního roku nám na státním příspěvku přišlo o 9 097 680 Kč méně než za stejné období roku 2012. Kromě toho jsme v tomto období obdrželi o 2 955 600 Kč méně na dotacích MPSV na sociální služby než loni. Celkový výpadek za první čtyři měsíce letošního roku je tedy ve srovná-ní s rokem 2012 větší než 12 milionů korun. A tak jen díky tomu, že nám stále chodí příspěvky na sbírku a další dary veřejnosti, máme finanční prostředky na potraviny a ostatní potřeby pro děti, takže ty naštěstí žádnou nouzi nepociťují. Za záchranu Klokánků Vám všem proto moc a moc děkujeme!

zpět

Mladík s kapucí a miminko

O narození Michalky jsme se v naší teplické pobočce dozvěděli hned druhý den. Na dveře nám tehdy zaklepal a vešel štíhlý, nakrátko ostříhaný mladík. Pohyboval se obtížně, zdálo se, že chůze mu dělá problémy. Na vyzvání se opatrně posadil na krajíček židle a začal plakat. Když byl schopen mluvit, s údivem jsme zjistili, že to není žádný mladík, ale žena. S pláčem vyprávěla, že vyrůstala v dětském domově. Utíkala, a tak se dostala do výchovného ústavu. Potom žila po ubytovnách. S biologickou rodinou se stýkala minimálně. Je homosexuální, trvalý partnerský vztah se jí nepodařilo navázat. Před časem přestala menstruovat a začala mít zdravotní potíže. Dala na rady svých známých a měla první a poslední pohlavní styk s mužem. Po několika měsících začala na sobě cítit určité změny, pnutí v břiše a zvláštní pohyby. Vysvětlovala si to nadýmáním, na což si zakoupila léky. Včera večer, když se tlaky v břiše a bolest zvětšily, šla rychle na záchod. Tlak a bolesti ale zesílily natolik, že spadla na zem do chodbičky a najednou z ní vyšla krvavá koule, která rozpřáhla ručičky. Byla v naprostém šoku, ale naštěstí měla v kapse mobilní telefon, a tak si zavolala záchranku. Sanitka přijela za chvíli, ona stále ležela na zemi, spojená s vedle ležícím a plačícím dítětem pupeční šňůrou. To, co následovalo, bylo prý ještě horší než celý porod. Zdravotníci prý na ni křičeli, že dítě chtěla zabít, a chovali se k ní špatně i při příjmu v nemocnici. Nikdo jí nevěřil, že o svém těhotenství nevěděla. Ona se ale cítí jako kluk, přemýšlí a chová se jako kluk, tak jak může být matkou? Nakonec se jim ani nesnažila nic vysvětlit, byla stále v šoku a z nemocnice po zašití na revers odešla. Domů šla pěšky několik kilometrů, v noci, v zakrváceném oblečení. ráno se svěřila své známé, co se jí stalo, a ta jí doporučila dojít si do místní pobočky FOD. Stále ještě rozrušená matka nám říkala, že by se chtěla naučit o své děťátko starat a že se bojí, aby neskončilo v dětském domově tak jako ona. Pro miminko ale nemá nic připraveného a na ubytovnu si je vzít nemůže.
Následovalo mnoho telefonátů a přesvědčování zdravotnických a sociálních pracovníků, že domácí porod byl skutečně neočekávaný a že matčin odchod z nemocnice byl důsledkem jejího rozrušení z nečekaného porodu a zřejmě i z ne zrovna citlivého jednání zdravotníků. Nakonec se nám podařilo všechny zúčastněné přesvědčit, aby miminko nebylo umístěno do kojeneckého ústavu, ale do našeho rodinného Klokánku v Dubí. Maminka se ještě před převozem holčičky do Klokánku seznámila s jeho pracovníky a společně s nimi Michalku v nemocnici navštěvovala. Tady se musela hodně překonávat, protože měla za úkol naučit se dceru kojit. Říkala nám, že prsa jsou pro ni něco, co odmítá. Cítí se být klukem a prsa, kojení, jsou symbolem ženství. A ještě ke všemu kojit před dalšími lidmi! Nakonec to ale zvládla a mléko dokonce doma odstříkávala a vozila svému miminku do nemoc[nice a potom i do Klokánku. 
Mezitím se nám pro ni podařilo najít vlastní bydlení v Ústí nad Labem a pomoci s vybavením bytu. Při svých návštěvách v Klokánku se novopečená maminka naučila o miminko vzorně starat a po týdnu si měsíční holčičku odvezla domů. Její příběh oslovil řadu lidí, kteří pomohli s pořízením výbavičky, nákupem plen, drogerie a dalších věcí. A nakonec nechybělo ani to nejdůležitější – blízké osoby, ochotné a schopné jí kdykoli pomoci. Těmi se rádi stali pracovníci Klokánku v Dubí i teplické pobočky FOD, s nimiž maminka probírá každodenní starosti i radosti, přijímá jejich rady a pomoc. V rodinném Klokánku někdy tráví s dcerkou i víkendy, oslavila tu také své narozeniny. Její Michalku považují naši „klokaní“ manželé za svou vnučku. Maminka se nakonec rozhodla ještě víc se jim přiblížit a přestěhovala se za svou novou „rodinou“ do Teplic. A tak je tady možné vidět, jak hubený mladík v širokých riflích a v mikině s kapucí tlačí kočárek a usmívá se na slečny, které obdivují jeho krásné miminko. 

(Daniela Brníková, Marie Vodičková)

zpět

Ve třech letech – 9 kilogramů

Tříletá holčička byla do Klokánku přijata poté, kdy při železničním neštěstí přišla o život její matka. Dívenka byla těžce podvyživená a zanedbaná, vážila pouhých 9 kilogramů, což odpovídá dítěti o dva roky mladšímu. Oba rodiče byli závislí na drogách a o dceru se téměř nestarali. Holčička byla do Klokánku svěřena předběžným opatřením, protože otec byl v době neštěstí pod vlivem drog. Dívenka byla v době přijetí velmi úzkostná a plačtivá. Všeho se bála, nebyla zvyklá jíst tuhou stravu ani udržovat čistotu. Během několika měsíců se ale její stav výrazně zlepšil. Vyrostla, přibrala na váze a stalo se z ní veselé a čilé děvčátko. Jediný kontakt s vlastní rodinou jí zajišťovala teta, sestra otce. Svou malou neteř pravidelně navštěvovala a také se starala o jejího otce. Přestěhovala ho k sobě a zajistila mu léčbu. Po několika měsících pravidelného docházení do K–centra mohl otec poprvé svou dceru navštívit. To ho velmi motivovalo a utvrdilo v nutnosti další léčby. Před každou návštěvou v Klokánku musel doložit potvrzení z protidrogového centra, že není pod vlivem drog. Pravidelné návštěvy dcery v Klokánku přešly postupně v jednodenní a později i víkendové návštěvy u otce a tety. Oba společně obývají domek se dvěma bytovými jednotkami. A po dvou letech si vyléčený otec odvedl dcerku natrvalo domů.

(Ivana Prudičová, Marie Vodičková)

zpět

Vnuk nebo peníze?

Třídenního chlapečka jsme do Klokánku přijali přímo z porodnice koncem března 2012. Narodil se se žloutenkou typu C, kterou na něj přenesla jeho matka závislá na drogách. Miminko muselo podstoupit mnoho vyšetření, pravidelně mu byla odebírána krev. Matka, která má doma ještě další tři děti, dala souhlas k osvojení. Protože nikdo z rodiny o chlapečka neprojevil zájem, nahlásili jsme jej úřadům ke zprostředkování náhradní rodinné péče. V celé České republice se ale mezi evidovanými žadateli žádná rodina pro miminko s touto diagnózou nenašla – ani osvojitelská, ani pěstounská. Chlapeček byl proto nahlášen ke zprostředkování mezinárodní adopce. Bylo to milé a veselé miminko, v Klokánku výborně prospívalo a nijak si nezadalo se zdravými dětmi. Všichni jsme mu drželi palce a přáli mu tu nejlepší náhradní rodinu. Jedna „klokaní“ teta chtěla pro případ, že by se žádná rodina ani v dalších měsících nenašla, požádat o jeho svěření do péče. Jaké však bylo naše zděšení, když po roce – v dubnu 2013 – se do Klokánku poprvé dostavila babička ze strany matky, předložila souhlas OSPOD k dlouhodobé propustce a vnuka si odvezla. O nějakém postupném seznamování nechtěla ani slyšet. Hlavně požadovala potvrzení, že si vnuka přebírá do osobní péče – prý aby si mohla uplatnit dávku mimořádné okamžité pomoci. Chlapeček k babičce, která  pro něj byla naprosto cizí osobou, ani trochu nechtěl, plakal a křečovitě se držel naší pracovnice. K jeho strachu možná napomohl i babiččin zjev - na hlavě dredy, výrazné nalíčení, minisukně a vysoké podpatky, které jí dělaly problémy při chůzi ze schodů. Podivná babička se o svého vnoučka nikdy ani telefonicky nezajímala a v péči o své vlastní děti měla velké nedostatky. Kvůli tomu byla v evidenci orgánu sociálně-právní  ochrany. Po novele zákona o sociálně-právní ochraně dětí má i tato babička (vzhledem ke zdravotnímu stavu vnuka) kromě nárokového příspěvku na výživu dítěte velkou šanci i na pěstounskou odměnu ve výši osmi tisíc korun. A tak se v duchu ptáme, zda motivem náhlého babiččina zájmu byl opuštěný vnouček, anebo peníze, které díky němu získá. Obáváme se, že novela tomuto miminku moc štěstí nepřinese a že v náhradní rodině by mu bylo lépe. A tak nezbývá než doufat, že orgány sociálně-právní ochrany budou péči babičky dostatečně sledovat a že zajistí, aby chlapeček nedopadl podobně jako jeho matka.

(Emilie Popelková, Marie Vodičková)

zpět

Holčička schovaná pod stolem

V srpnu 2012 přijala naše českobudějovická pobočka anonymní oznámení na špatnou péči o dítě. Sedmiletá holčička prý má stále hlad a chodí ve špinavém a nedostatečném oblečení. Ještě týž den provedli naši pracovníci šetření v panelákovém bytě, kde rodina bydlela. rodiče sdělili, že nemají žádné potraviny ani peníze. Pracovníci FOD jim tedy nakoupili základní  potraviny a pomohli s vyřízením dávek hmotné nouze. Vše bylo celkem v pořádku až do počátku prosince, kdy rodiče dávku na bydlení použili jinak a o byt přišli. Naši pracovníci je pak našli ubytované v prádelně panelákového domu bez vybavení, spali zde na zemi. rodině jsme ihned zajistili krizové lůžko v azylovém domě a následně i bydlení na ubytovně. Ale rodiče stále nebyli schopni přes naši pomoc zajistit dceři základní péči včetně dostatečného jídla. Holčička byla vyhublá, smutná, vypadala uboze. V únoru 2013 jsme proto o její tíživé situaci informovali příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. Ten ale důvod pro odebrání dítěte neshledal. Brzy nato musela rodina i tuto ubytovnu opustit a zmizela neznámo kam. Dne 2. 4. 2013 přišli rodiče sami do naší pobočky a žádali o umístění dcery do Klokánku. Uvedli, že celé Velikonoce strávili na ulici, dcera má angínu a dobírá antibiotika. Když pracovníci Klokánku pro holčičku do naší pobočky přijeli, matka si to náhle rozmyslela a chtěla si dceru odvést zase zpět. Holčička se ale zoufale rozplakala, chytla se naší pracovnice a mermomocí chtěla odejít s námi. Matka tedy nakonec dohodu o svěření dcery do Klokánku podepsala. Dívenka byla nápadně bledá, až průsvitná. Při nastupování do auta se nechtěla s rodiči ani rozloučit. Říkala, že jí po nich nebude smutno a že chce být v Klokánku. Po příjezdu tam byla velmi unavená a šla si hned lehnout. ráno měla vysokou horečku – přes 41 stupňů. Ihned jsme ji proto převezli do nemocnice v Jindřichově Hradci, kde ji přijali na jednotku intenzivní péče. Dívenka měla velmi špatný krevní obraz, takže bylo podezření na akutní leukémii. Druhý den byla proto převezena do nemocnice v Českých Budějovicích. Naštěstí se ale ukázalo, že se jednalo „jen“ o následek přechozených angín a špatné péče. Bez neodkladné intenzivní léčby by však její život byl vážně ohrožen. Po sedmnáctidenním pobytu v nemocnici se holčička (19. 4.) vrátila do Klokánku. Byla šťastná, moc se jí tu líbilo a o návratu k rodičům nechtěla ani slyšet. Také lékařka návrat k rodičům nedoporučovala. I babička ze strany matky, která vychovává od narození starší sestru holčičky, se hrozila toho, že by se dívenka měla vrátit k rodičům. Vyprávěla, že starší vnučka se z prázdninového pobytu od rodičů vrátila v hrozném stavu, zmlácená a hladová, a k matce pak už nikdy nechtěla. Žádali jsme proto OSPOD o podání návrhu na umístění dívky do Klokánku soudně. Jenže městský úřad trvalého bydliště byl jiného názoru. rodičům zajistil ubytovnu a sdělil nám, že nejvhodnějším řešením je návrat dítěte domů. Když si rodiče po necelých třech týdnech od návratu holčičky z nemocnice pro ni přijeli, schovala se pod stůl, plakala a prosila, aby mohla zůstat v Klokánku. Říkala, že rodiče na ni byli zlí a popisovala konkrétní situace hraničící s týráním. Vyprávěla například, že musela denně luxovat a když někde zůstalo smítko, byla bita. Jednou, když myla nádobí, rozbila talířek a máma na ni křičela a přikázala jí, že ho musí slepit. Ona se ale pořezala a na podlaze byla krev. Máma ji pak strašně zbila. Není tedy divu, že k rodičům nechtěla. Když stále setrvávala pod stolem a nechtěla vylézt, žádali jsme OSPOD v místě Klokánku o podání návrhu na předběžné opatření a ponechání dítěte v Klokánku nebo alespoň o účast sociální pracovnice při řešení této krizové situace. Ale neuspěli jsme ani s jedním návrhem. Bylo nám sděleno, že podle zprávy OSPOD z místa trvalého bydliště mají nyní rodiče vhodné podmínky a že při návštěvě sociální pracovnice ve škole holčička řekla, že se těší na maminku. Naše námitka, že dítě se obvykle cizím lidem nesvěřuje se špatným zacházením, nebyla akceptována. Po několikahodinovém vyjednávání, když na místo na rozdíl od sociální péče přijela policie a rodiče dceři slíbili dort a překvapení, holčička z pod stolu vylezla a s rodiči odešla. rádi bychom doufali, že toho pak nelitovala. Budeme se snažit její situaci dále sledovat.

(Emilie Popelková, Marie Vodičková)

zpět

Kousali mě tam malí pejskové

Šestiletou holčičku jsme do Klokánku přijali na základě předběžného opatření, když ji matka ponechala v nemocnici a neprojevila zájem si ji převzít. Dívenka byla podvyživená, na zádech měla stopy po pálení cigaretou a na nožičkách pode-brané kousance. Vyprávěla, že tam, kde bydleli, bylo hodně malých pejsků a oni ji kousali. Také ji tam bili „zlí strejdové“. S holčičkou jsme hned druhý den navštívili dětskou lékařku. Ta však kousnutí od psa vyloučila a sdělila nám, že tvar kousanců odpovídá kousnutí od krys nebo potkanů. 
První dny v Klokánku byly těžké pro všechny. Holčička trpěla nočními děsy a v noci se budila úzkostí a s pláčem. Byla velice zanedbaná a vývojově opožděná, neuměla si hrát, neznala barvy ani názvy zvířat, měla velmi malou slovní zásobu a její řeč byla těžko srozumitelná.
Po několika týdnech v Klokánku ale nastala velká změna k lepšímu. Dívenka spala klidněji, přibrala na váze a udělala velké pokroky v celkovém vývoji. I její záchvaty vzteku, při kterých kousala a kopala ostatní děti, jako by zázrakem pominuly. Nebylo to ale snadné – nutné byly návštěvy logopedie, denní cvičení říkanek a trpělivý a laskavý přístup tet. Velkým úspěchem bylo, že holčička mohla začít navštěvovat přípravnou třídu. Školní docházka musela být z důvodu předchozího extrémního zanedbání samozřejmě odložena. 
Po třech měsících v Klokánku navštívila dívenku paní, u které kdysi s matkou bydlela a kterou holčička oslovovala „babičko“. Paní ji znala ještě jako miminko a začala ji pravidelně navštěvovat. Se souhlasem orgánu sociálně-právní ochrany dětí si brzy začala brát děvčátko domů na pravidelné propustky.
V té době probíhalo pátrání po dívčině matce, která byla původně podezřelá z týrání dítěte. Později se ale zjistilo, že matka se stala obětí gangu obchodujícího s ženami a že dceru ponechala v nemocnici promyšleně – s nadějí, že jí tím zajistí lepší osud než měla ona sama. Nakonec byla holčička paní svěřena do pěstounské péče. Teď už je jí osm let a pravidelně nás s „babičkou“ navštěvuje. Je vidět, že obě navzájem si dělají samou radost.

(Ivana Prudičová, Marie Vodičková)

zpět

V letech 1990 až 2012 FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ

• nalezl náhradní rodinu pro 623 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 116 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu,
•  řešil celkem 47 378 případů ohrožených dětí, 
• v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 1 879 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů,
•  do Klokánků bylo umístěno celkem 4 318 dětí, z toho 1 007 mladších tří let,
•  5 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (4 holčičky a 3 chlapce, v posledním případě dvojčátka). 

(Marie Vodičková)

zpět

Novela zákona o SPOD a neradostné dopady v praxi

O negativních důsledcích novely na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc včetně Klokánků informujeme na str. 1. Novela však má i další negativní dopady:

 1. Pěstounská péče na přechodnou dobu (PPP)
  • Přes velkorysé hmotné zajištění PPP (při jednom dítěti 435 tisíc korun ročně, měsíčně: 20 000 Kč plat, 6 800 Kč odvody ze mzdy, průměrně 5 466 Kč příspěvek na výživu dítěte, 4 000 Kč na příspěvek na výkon PPP, celkem tedy 36 266 x 12 = 435 192 Kč) je přechodných pěstounů nedostatek (t. č. cca 79 rodin a stejný počet se připravuje). V případě dítěte mladšího sedmi let mají přechodní pěstouni nárok ještě na mateřskou, pokud byli před tím zaměstnáni. Tato péče je tedy výrazně dražší než péče ústavní.
  • Většina přechodných pěstounů má zájem jen o zdravá miminka.
  • Někteří přechodní pěstouni požadují po „odevzdání“ dítěte několik týdnů na zotavenou (s nárokem na plat), aby se citově odpoutali a načerpali síly. 
  • Vzhledem k tomu, že PPP může trvat jen jeden rok, je otázka, co bude po roce, když se dítě nebude moci vrátit domů ani se nenajde náhradní rodina.

 2. Pěstounská péče dlouhodobá:
  • Novela vyvolala nespokojenost i mezi dlouhodobými pěstouny – jednak pro nerovnoměrnost v odměňování přechodných a dlouhodobých pěstounů, ale i proto, že mnohé pěstounské rodiny jsou na tom nyní výrazně hůř než před novelou. Nejedná se jen o prarodiče, kteří mají nárok na odměnu pěstouna pouze z důvodů zvláštního zřetele hodných (dle výkladu MPSV skutečnost, že prarodič je důchodce, má být za důvod zvláštního zřetele hodný považována), ale i o nepříbuzné pěstounské rodiny se šesti nebo více dětmi a o rodiny s dětmi zdravotně handicapovanými – před novelou měli oba manželé nárok na tzv. odměnu ve zvláštních případech ve výši cca 17 až 20 tisíc korun, nyní po novele již má na odměnu pěstouna nárok jen jeden z manželů, nikoli však dvojnásobnou. Druhému manželovi zbývá úřad práce. rodina tedy přichází o jeden plat a v případě, že by jeden manžel nastoupil do zaměstnání, druhý manžel by sám péči o tak náročné děti zvládal velmi obtížně. Zvláštní je, že jde-li o druha a družku, nebo o pěstouny rozvedené, má na odměnu nárok každý z nich. 
  • Dlouhodobých pěstounů je stále velký nedostatek a zájemci spíše ubývají, protože se obávají tolik zdůrazňovaného kontaktu s rodiči dětí. 
  • Podle novely mají pěstouni nárok na dva týdny dovolené. V pěstounské péči je cca 12 tisíc dětí. Není jasné, kdo zajistí péči o děti a jak bude financována.

 3. OSPOD
  • Mnoho pracovníků OSPOD je z novely nešťastných – zejména vzhledem k velikému nárůstu administrativní práce při sepisování Individuálních plánů ochrany dítěte a Vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny. Na práci v terénu jim zbývá ještě méně času než dříve. Ani propagované případové konference práci v terénu nemohou nahradit. Ve vyhlášce MPSV je výslovně uvedeno, že „osobní výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn každý všední den. Mimo pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu je zajištěna nepřetržitá pracovní pohotovost“. Znamená to, že mimo běžnou pracovní dobu bude mít jeden sociální pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností pohotovost na telefonu, který zná jen policie. Většina šetření tedy bude muset být předem ohlášená, aby se rodiče uvolnili ze zaměstnání a děti nechali ze školy doma. Zkontrolovat, zda například rodiče závislí na alkoholu nenechávají malé děti večer hladové a samotné doma, nebude možné, leda snad ze svého volna. Pracovníci OSPOD nemají klouzavou pracovní dobu, což považujeme za velkou chybu. Obáváme se proto, že úroveň sociálně-právní ochrany dětí u nás se nezvýší, ba právě naopak. Současně je zřetelná snaha ponechávat děti v podmínkách naprosto nevyhovujících, v nefunkčních rodinách, i při podezření z týrání a závažného zanedbávání.

  (Marie Vodičková)

zpět

Ze sdělení ZDVOP Heřmánek o ukončení provozu

Dovolte mi informovat Vás, že Občanské sdružení ukončuje ke dni 28. 2. 2013 činnost Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Heřmánek pro děti od 3 do 18 let sídlící v Karviné – Novém Městě v ulici Dvořákova.
Tento pro nás velmi nepříjemný krok jsme byli nuceni udělat v důsledku nabytí účinnosti novely zákona o SPOD, která (i přes neustále se zvyšující ceny téměř všeho) fakticky snížila výši státního příspěvku… Novela navíc dále tento příspěvek krátí o dny, kdy dítě pobývá mimo zařízení, např. když je dítě na dovolence u rodiny… Přitom nemůžeme po dobu pobytu dítěte mimo zařízení přijmout dítě jiné, žádné náklady se pobytem dítěte mimo ZDVOP nezastaví. Dál musíme platit zaměstnance, dál musíme platit nájem, dál musíme platit energii… Dalším důvodem, který přispěl k tomuto rozhodnutí, je neustále se zpožďující vyplácení státních příspěvků ze strany kraje, resp. MPSV… jsme neustále nuceni předfinancovávat náklady zařízení z jiných zdrojů, a to někdy i čtyři měsíce, než nám je příspěvek vyplacen…

Mgr. Pavel Sporysch, ředitel zařízení Heřmánek

zpět

Z dopisů ministra a jeho náměstka

Na negativní dopady novely jsme ještě před jejím přijetím upozorňovali ministra práce a sociálních věcí pana Jaromíra Drábka i jeho náměstka pro úsek rodiny a ochrany dětí pana Davida Kafku. Bohužel jsme neuspěli. Z odpovědí ministra a jeho náměstka vyjímáme:

Z dopisu ministra Jaromíra Drábka ze dne 3. 10. 2012: „… Vaše obavy z výpadku finančních prostředků poskytovaných Fondu ohrožených dětí ve formě státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále jen „ZDVOP“) jsou z větší části nepodložené, neboť změny obsažené v novelizaci zákona č. 359/1999 Sb. by neměly další činnost zařízení Klokánek v žádném případě ohrozit... Změna v úpravě zákonné lhůty pro výplatu státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP nemusí automaticky znamenat, že státní příspěvek bude vyplácen v pozdějších termínech než dosud. Je dokonce možné, že bude naopak vyplácen rychleji a pružněji než v současné době… Mohu Vás ubezpečit, že ani prázdninové či jiné pobyty dětí mimo zařízení Klokánek, ani změna v úpravě lhůty pro výplatu státního příspěvku pro zřizovatele ZDVOP nemohou být oprávněným důvodem pro Vaše obavy, že v měsíci únoru 2013 nebude Fond ohrožených dětí schopen uhradit mzdy svým zaměstnancům a financovat provoz zařízení Klokánek…“

Odpověď náměstka Davida Kafky ze dne 4. 10. 2012 je obsahově obdobná. V závěru dopisu pan náměstek píše:„… Mrzí mne, že někteří lidé z neznalosti či záměrně šíří poplašné zprávy o likvidaci Klokánků či o tom, že MPSV nebude zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc dále podporovat a že zaměstnanci ZDVOP díky tomu žijí v nejistotě.“

Jaká je skutečnost, popisujeme na str. 1. Je smutné, když předkladatelé novely nejsou schopni domyslet její důsledky, byť jsou na ně včas upozorňováni.

zpět

„Když Natama pískne“ aneb kdo se nakonec omluvil

Natama, o.s., a její Institut náhradní rodinné péče se na svých stránkách i v médiích prezentují jako největší odborníci na pěstounskou péči. Na svých stránkách nyní mají (dne 3. 6. 2013) slogan „MÁME RÁDI PĚSTOUNY NA DLOUHOU DOBU“. Mnozí pěstouni (a nejspíš většina) jim to ale nevěří. Ředitelka Natamy paní Petra Winnette (dříve Vrtbovská) se totiž až donedávna o dlouhodobé pěstounské péči vyjadřovala se značným despektem – dokud se pěstouni neozvali. Například v rozhovoru pro „idnes“ ze dne 8. 7. 2012 uvedla „Devadesát procent dětí, které jsou nyní dlouhodobě u pěstounů, by mělo být adoptováno. Takhle když povyrostou, dobře vědí, že jsou „jen“ v pěstounské péči, že pěstouni na ně berou peníze a někde běhá jejich máma a táta, kteří je nechtějí. … Každý totiž potřebuje vědět, že někam patří. To pouto v pěstounské rodině je často tak slabé, že pěstouni přestanou děti zvládat, nechtějí s nimi dál žít. A tak je vracejí do ústavů.“ Nelíbí se jí ani, když si pěstouni pořizují rodiny o osmi, deseti dětech. Podle ní jsou to zmenšené dětské domovy…“(vizhttps://ona.idnes.cz/petra-vrtbovska--natama-077-/spolecnost.aspx?c=A120703_162123_spolecnost_job). Otázku, že pro osvojení musejí být splněny určité právní podmínky (souhlas rodičů, zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo rozhodnutí soudu o nezájmu) paní Winnette neřeší, stejně jako to, že starší, zdravotně handicapované či výchovně problémové děti žadatelé o osvojení nechtějí a že pěstouni se jim musí plně věnovat a mít přitom z čeho žít. Že by šla příkladem, ji zatím nenapadlo. Pohár trpělivosti pěstounů přetekl, když se v autorizovaném rozhovoru s paní Vrtbovskou pro časopis Můžeš (5. 11. 2012) dočetli, že „princip dlouhodobé pěstounské péče je strašně drahý a nesprávný a produkuje lidské paskvily“. V reakci na tento i další výroky ředitelky Natamy zorganizovala pěstounka paní Mgr. Marie Hlušková petici adresovanou ombudsmanovi, kterou podepsalo 1 132 pěstounů a sympatizantů, vizhttps://www.petice24.com/oteveny_dopis_ombudsmanovy-stop_lidskym_paskvilm. Když na výrok o paskvilech dne 14. 11. 2012 ve večerních zprávách kriticky reagovala Tv Nova https://tn.nova.cz/zpravy/domaci/jsem--paskvil-zastreli-me-a-zakopou-ptal-se-chlapec-13-pestounu-po-skandalnim-vyroku.html vydala paní Vrtbovská na stránkách Natamy toto Osvětlení: Barak Obama po svém zvolení říkal: „Děkuji i za kritiku“. Je mnoho míst na světě, kde lidé prolévají krev, aby se mohli otevřeně „hádat“... Zaplaťpánbůh za to. V Česku už to jde docela dobře! Zdá se, že se v časopise Můžeš v rozhovoru se mnou objevila věta, že „dlouhodobá pěstounská péče je drahá a produkuje paskvil...“ Časopis nemám, a tak se na to ani nemůžu podívat. Leč, taková věta je nejen ošklivá a není správně česky, ale také si to takto ani nemyslím. Asi mi nějak utekla při korektuře rozhovoru. Takže to chce osvětlení – tady je správná verze: „Jsem přesvědčena, že v naší zemi stejně jako jinde je třeba rozvinout mnoho různých služeb pro děti a různé typy rodinné péče. Děti potřebují různé typy péče podle toho, co jim chybí. Dlouhodobá pěstounská péče patří rovněž k důležitým možnostem. Stejně jako pěstounská péče na přechodnou dobu a další instituty. O tom není žádných pochyb. Je to institut nákladný a je třeba, aby poskytoval opravdu velmi kvalitní péči o děti se zvláštními potřebami a ve specifické rodinné situaci. Věřím, že v budoucnu budou umět specializovaní sociální pracovníci a soudy správně rozhodnout o tom, komu bude dlouhodobá pěstounská péče opravdu dobře sloužit. A děkuju za to, že jsem byla upozorněna na nešikovnou větu v časopise, která se tam dostala díky redaktorovi a mojí nepozornosti. Je mi opravdu líto, že takový překlep rozrušil některé pěstouny. Moje omluva za nedopatření. 14/11/12 P.V. Po odvysílání navazující reportáže dne 15. 11. 2012 bylo následující den „Osvětlení“ staženo a nahrazeno vyjádřením podepsaným Tatianou Čabákovou, tiskovou mluvčí NATAMY, ve kterém se mj. uvádí, že „v tomto rozhovoru doktorka Vrtbovská expresivně vyjádřila nespokojenost se systémem, který například ponechává rodičovskou odpovědnost biologické matce, která od narození nejeví žádný zájem o své již velké dítě. Takové případy (situace) doktorka Vrtbovská pojmenovala paskvily“.

Pěstouny vysvětlení paní Vrtbovské příliš neuspokojilo. Když ombudsman neshledal na základě Petice důvody k nějakému opatření, obrátilo se Odborové sdružení pěstounů a poručníků (OSPP) dne 19. 11. 2012 na Magistrát hl. m. Prahy se stížností na výroky paní Vrtbovské, jimiž dehonestuje systém pěstounské péče u nás. Ve stížnosti se mj. uvádí: „Nejde jen o medializovaný výrok o paskvilech jako produktech pěstounské péče. Jako příklad lze uvést prohlášení (PhDr. Vrtbovské) v časopisu respekt v roce 2006: Pokud přijmeme romské dítě do náhradní rodinné péče, měli bychom vědět, že přijímáme dítě, které bude jiné a také bude potřebovat jinou interakci než neromské děti. A měli bychom zvažovat, jestli jsme takové interakce schopni a bude nás bavit. Jako kdyby rodina kočky domácí vzala na vychování kotě pumy. (Co si počne kočka s pumou, respekt, 18/2006.) Toto vyjádření je paušalizující a přirovnání dítěte z minoritního etnika k nebezpečnému predátorovi v poměru k bezbranným rodičům – kočkám domácím – nese znaky rasizmu a již tak znevýhodněné děti ještě více stigmatizuje. MHMP vyhodnotil v odpovědi ze dne 11. 1. 2013 stížnost OSPP jako zcela oprávněnou a PhDr. Vrtbovské uložil, aby zveřejnila omluvu všem pěstounům a poručníkům a Odborovému sdružení na svých stránkách, popř. i v médiích, a OSPP zaslala omluvný dopis. To však paní Vrtbovská razantně odmítla a na postup MHMP si stěžovala na MPSV. 

Dopisem ze dne 15. 5. 2013 sdělil MHMP Odborovému sdružení pěstounů a poručníků s odkazem na právní názor MPSV vyslovený ředitelem odboru rodiny a ochrany práv dětí PhDr. Miloslavem Macelou v dopise ze dne 3. 4. 2013, že pro vznesení požadavku omluvy neměl Magistrát hl. m. Prahy potřebnou legitimitu a že za tento požadavek se ředitel Magistrátu hl. m. Prahy paní PhDr. Winnette (dř. Vrtbovské) omluvil. Na tento poněkud nečekaný vývoj se dobře hodí nadpis článku uveřejněného na webu „pěstouni pěstounům“ „Když Natama pískne“, který jsme si dovolili vypůjčit. Tento velmi vtipný článek Vám vřele doporučujeme k přečtení (
https://pestouni-pestounum.webnode.cz/news/kdyz-natama-piskne/), stejně jako článek „Jak nás zabili novelou“ https://pestouni-pestounum.webnode.cz/news/tak-nas-zabili--novelou-/. Zjistíte, že nejen FOD novelu, která údajně měla dostat děti z ústavů do rodin, odmítal. 

(Marie Vodičková)

zpět

„KLOKANÍ“ STATISTIKA 2012

V průběhu roku 2012 se v Klokánkách nacházelo celkem 974 dětí. Nově přijato bylo 515 dětí, odešlo 475 dětí, pro nedostatek kapacity nemohlo být přijato 1 169 dětí. 
Kapacita Klokánků v r. 2012 byla 511 míst, průměrná doba pobytu činila 6 měsíců – 143 dětí, tj. 30 % odešlo do jednoho měsíce, do tří měsíců odešlo celkem 247 dětí, tj. 52 %, do šesti měsíců 299 dětí (63 %), do jednoho roku 356 dětí (75 %), do tří let 459 dětí (97 %) a za víc než tři roky odešlo 19 dětí, tj. 4 % ze všech dětí, které v r. 2012 opustily Klokánek.
Z nově přijatých dětí bylo 151 (29 %) mladších tří let (z toho 23, tj.  4 % novorozenců), 116 dětí (23 %) bylo ve věku od tří do šesti let, 133 dětí (26 %) ve věku od šesti do deseti let, 83 dětí (16 %) ve věku od deseti do patnácti let a32 dětí(6 %) bylo starších patnácti let. Pro podezření z týrání bylo přijato 41 dětí (8 %), pro podezření z pohlavního zneužívání 17 dětí (3 %), z důvodu hmotné nouze 166 dětí (32 %), pro zanedbání péče 81 dětí (16 %), z důvodu hospitalizace rodiče 65 dětí (13 %), z důvodu alkoholismu nebo drogové závislosti rodičů 61 dětí (12 %), z důvodu výkonu trestu rodičů 22 dětí (4 %), děti na útěku z rodiny – 8 (2 %), pro rozvodové spory 8 dětí (2 %), z důvodu úmrtí rodiče 6 dětí (1 %). Nejčastěji uváděným důvodem byly bytové důvody – 225 dětí (44 %). Bytová nouze jako hlavní důvod přijetí byla zaznamenána u 167 dětí, tj. 32 % nově přijatých dětí.
Na základě soudního rozhodnutí bylo přijato 75 dětí (15 %), na žádost orgánu sociálně-právní ochrany 134 dětí (26 %) a na žádost rodičů bylo přijato 306 dětí (59 %), z toho na vlastní žádost bylo přijato 11 dětí (2 %), policií bylo předáno12 dětí (2 %) a jinou osobou než zákonným zástupcem bylo předáno 77 dětí (15 %). 
Zpět domů se vrátilo 269 dětí (57 %), do azylového domu s rodičem odešlo 34 dětí (7 %), do péče druhého rodiče přešlo 16 dětí (3 %), do NRP přešlo 105 dětí (22 %– z toho 34 dětí– příbuzní, 60 dětí– pěstounská péče cizích osob,11 dětí– osvojení), do ústavní výchovy přešlo 35 dětí (7 %) a po dosažení zletilosti odešlo 16 dětí (4 %).

zpět

Hledáme nové rodiče

Pěstounskou rodinu hledáme pro patnáctiměsíčního Petříčka romského etnika z Klokánku. Je to drobný, klidný, roztomilý, usměvavý a zdravý chlapeček. Najdou se brzy?

Na nové rodiče čeká i pětiletá Vaneska romského etnika. Je to milá, temperamentní a inteligentní dívka s velmi dobrou slovní zásobou a vynikající výslovností. Potřebuje stabilní, citově vřelé prostředí s pevnou citovou vazbou s klidným přístupem.

Pěstounskou rodinu hledáme i pro šestiletou Lucinku majoritního etnika z Klokánku. Lucinka navštěvuje MŠ s logopedickou péčí. Má diagnostikován syndrom poruchy pozornosti s hyperaktivitou a opožděný a nerovnoměrný vývoj. Přesto zaznamenává velký pokrok zejména v rozvoji řeči a celkové orientovanosti. Při výchově je třeba uplatňovat metody, určené pro děti s ADHD. Lucinka má zájem o vše nové, je vstřícná, ráda si hraje. rodiče se o ni nezajímají.

Novou rodinu hledáme také pro osmiletého Tadeáška majoritního etnika z Klokánku. Chlapec prožil těžké období, a proto špatně snášel změny, hůře se adaptoval na nové prostředí Tadeášek má dobré matematické schopnosti i všeobecné vědomosti, krásně kreslí. Při plnění úkolů se umí dobře soustředit. O chlapce se zajímá pouze babička. Pozná brzy, co je to„doma?“

Náhradní rodinu postrádá také desetiletá Sandra majoritního etnika. Navštěvuje praktickou školu s dobrými výsledky. Je introvertní dívka, hůře se snáší s menšími dětmi. Potřebuje soukromí a klidné a stabilní rodinné prostředí. Dočká se?

Po nových rodičích touží devítiletá Kristýnka majoritního etnika z Klokánku. Je to milá, usměvavá, komunikativní, zvídavá a energická dívka, ráda si hraje. Miluje divadlo a balet, ráda tančí, běhá a cvičí. Další její oblíbenou činností je malování a vystřihování. Kristýnka je velmi kreativní dívenka. Navštěvuje ZŠ speciální s výborným prospěchem, dochází na logopedii. Informaci, že se pro ni budou hledat náhradní rodiče, přijala s velkým nadšením. Splní se její sen?

Po nové rodině, která by se mu plně věnovala a vynahradila mu to, co dosud postrádá, touží i desetiletý Kája majoritního etnika. Chlapec žije od tří let v ústavu, oba rodiče jsou zbaveni rodičovské zodpovědnosti. Navštěvuje základní praktickou školu, jeho vývoj je částečně opožděn. Byl u něj diagnostikován syndrom ADHD. Občas se musí usměrňovat. Je to milý, převážně dobře naladěný chlapec, vděčný za projevení zájmu. Dokáže citově velmi přilnout k pečující osobě, proto dlouhodobá hostitelská péče se zdá být nevhodná. Splní se jeho největší přání?

Nové rodiče potřebuje i jedenáctiletý Dominik romského etnika z Klokánku. Je to zcela bezproblémový, velmi komunikativní a společenský chlapec. „Tetám“ rád pomáhá s vařením i s drobnými nákupy, které dokáže samostatně obstarat. Má výrazné taneční a pohybové nadání, navštěvuje kroužek hip hopu. Vyniká i v dalším zájmovém kroužku – tvořivých dílnách, kde se projevuje kreativně a vynalézavě. Má velmi pěkný vztah ke zvířatům. Chodí do místního útulku a půjčuje si pejska na procházky. Ve škole patří Dominik k nejlepším žákům. Velmi rád čte. Chtěl by studovat osmileté gymnázium. Vlastní rodina se o něho nezajímá. Najde se i pro něj rodina náhradní?

Pěstounskou rodinu hledáme i pro čtrnáctiletou Kristýnku majoritního etnika. Kristýnka je středně hyperaktivní, soustředění jí činí potíže, někdy jedná impulzivně, reaguje spontánně. Vždy si ale dá říct. Intelektově je dívka na velmi dobré úrovni. Potřebuje klidné a stabilní rodinné prostředí. Pozná někdy, co je to „doma“?

Pěstounskou rodinu hledáme také pro čtrnáctiletou Adélku majoritního etnika z Klokánku. Je to tichá, citlivá a hodná dívka. ráda pomáhá s vařením a dalšími drobnými pracemi. Navštěvuje speciální školu s pěkným prospěchem, chodí do kroužku keramiky, informatiky a do dramatického kroužku, ráda kreslí. I když má občasný kontakt s matkou a tetou, velmi touží po náhradní rodině a pevném citovém vztahu s pečující osobou. Splní se její sen?

Po nových rodičích touží také čtrnáctiletý Dominik majoritního etnika z Klokánku. Zůstal tu jako poslední ze tří sourozenců. Sestra přešla do pěstounské péče, bratr šel k otci. Dominik se tím trápí, přeje si mít také rodinu, do které by patřil. Je to milý a kamarádský chlapec, snaží se vyniknout. Jeho zálibou je braek dance, hip hop, PC hry. rád něco opravuje, montuje. Je akční, má rád výlety, je vděčný za individuální zájem. Nejsou s ním žádné výchovné problémy. rodiče o něj neprojevují žádný zájem. Ideální se jeví bezdětná rodina nebo rodina se staršími dětmi. Nebude čekat marně?

Náhradní rodinu hledáme také pro právně volného čtrnáctiletého Romana majoritního etnika. Je to klidný, vstřícný chlapec, vnímavý, citlivý a podřídivý. Za vše se omlouvá, má malou sebedůvěru. V minulosti zažil velmi těžké období, teď je v DD spokojený. Pěstouni by měli mít výchovné zkušenosti, měli by být trpěliví a tolerantní. Najdou se takoví?

Na nové rodiče čekají i dvě romské sestřičky. Patnáctiměsíční Maruška je roztomilá a šikovná holčička vývojově v mezích normy. Ve stejném kojeneckém ústavu je umístěna i její o rok starší sestřička Petruška. Nebudou čekat dlouho?

Pěstounskou rodinu hledáme také pro dva romské sourozence. Sedmiletý Románek je zvídavý, průměrně inteligentní chlapec. Je velmi pracovitý, rád pomáhá při úklidu a různých opravách. Je potěšen, když je mu zadán „důležitý“ úkol. Devítiletá Sandra je temperamentní, společenská, verbálně zdatná dívka. Navštěvuje praktickou školu. Obě děti potřebují stabilní, citově vřelé prostředí s důsledným a klidným přístupem zkušených pěstounů. Najdeme je?

Nové rodiče potřebují také dva bráškové majoritního etnika z Klokánku. Sedmiletý Petřík je přátelský, spontánní, bezprostřední, kamarádský a citlivý chlapec. Vlivem citové deprivace a frustrace je někdy úzkostný. Jeho mentální vývoj je hraniční až mírně podprůměrný. V diagnóze má ADHD. Velmi ho trápí nezájem matky. Desetiletý Patrik je usměvavý, komunikativní, ochotný, snaživý, přátelský a citlivý chlapec. Má dyslexii. Patrik Petříkovi rád pomáhá a stará se o něj. Oba chlapci potřebují logopedickou péči. Najdou se i pro ně hodní rodiče?

Pěstounskou rodinu hledáme i pro dva sourozence majoritního etnika z Klokánku. Čtyřletá Kristýnka je pohodová, veselá a šikovná holčička, o vše se ráda podělí s ostatními, ráda si hraje s legem, na školu, ráda si prohlíží knížky se zvířátky, miluje cestování, ráda poslouchá písničky a tancuje podle nich. Třináctiletý Lukáš je velmi milý, klidný, trpělivý, snaživý a ohleduplný chlapec. Je spíše tichý a uzavřený, bez jakýchkoli výchovných problémů. Hezky si hraje se svou mladší sestrou. rád vyrábí různé předměty ze dřeva a kartonu, hraje společenské hry a hry na počítači, čte a poslouchá hudbu. Navštěvuje základní školu speciální, kde velmi dobře prospívá. Mezi oběma sourozenci jsou pevné citové vazby. Děti navštěvuje občas matka a babička, na návrat do vlastní rodiny však nemají šanci. Dostanou šanci na rodinu náhradní?

V Klokánku jsou již několik let dvě sestřičky majoritního etnika. Dvanáctiletá Zuzanka je milá a dobrosrdečná dívenka, občas svéhlavá. Působí mladším dojmem, ráda si hraje s mladšími dětmi. Baví ji různé soutěže a sportovní hry. Občas má tendenci se podceňovat, proto je důležité jí dodávat sebedůvěru, motivovat a chválit ji. Touží po rodičích, kteří ji budou mít opravdu rádi. Třináctiletá Andrejka je milá a na svůj věk vyzrálá dívka. ráda tráví čas s kamarádkami, tancuje a krásně kreslí. Tetě pomáhá s péčí o malého chlapečka. Matka se o ně zajímá jen zřídka, šance na návrat do vlastní rodiny je nulová. Dočkají se i ony láskyplného rodinného zázemí?

Pěstounskou rodinu hledáme i pro dva sourozence majoritního etnika z Klokánku. Třináctiletý Daniel je velice citlivý, jemný, snaživý a nadaný chlapec, mezi dětmi je oblíbený. rád staví stavby z lega, velmi hezky maluje. Hraje fotbal a florbal, dochází na turistický kroužek. Jeho koníčkem je hraní a imitování pohádkových a filmových postav. Získal druhé místo v soutěži „Princ a princezna české pohádky“. Do školy se pečlivě připravuje. Sedmnáctiletá Michaela je velice rozumná, klidná, přátelská, spolehlivá a komunikativní dívka. Navštěvuje Střední průmyslovou školu dopravní. Škola ji baví, denně se připravuje. ráda pomáhá „tetě“ při vaření i jinak. Obě děti k sobě mají pevný vztah a touží po nové rodině. Z vlastní rodiny se o ně nikdo nezajímá. Dočkají se zájmu rodiny náhradní?

Pěstounskou rodinu potřebují i tři sourozenci romského etnika z Klokánku. Tříletý Sandíček je milý, zvídavý a vždy dobře naladěný chlapec vývojově zcela v normě. Miluje vodu a koupání, rád poslouchá pohádky, říkanky a dětské písničky. Šestiletý Floriánek je milý, šikovný, komunikativní, nekonfliktní, dobře přizpůsobivý chlapec. rád  si povídá, vyrábí z papíru, miluje večerní pohádky. Jedenáctiletá Klaudinka je milá, klidná, rozvážná a společenská dívka. Velmi ráda z vlastní iniciativy pomáhá „tetě“. Navštěvuje ZŠ, kde dobře prospívá a velmi dobře se chová. S učením ani domácími úkoly nemá žádné potíže. ráda se věnuje tanci i výtvarným a ručním pracím. Sourozenci mají k sobě i k matce velmi blízký vztah. Ideální by byla rodina z Ústeckého kraje. Najdeme ji?

Pěstounskou rodinu hledáme i pro tyto tři romské sourozence z Klokánku. Tříletý Péťa je velmi snaživý a dobrosrdečný chlapeček, rád pomáhá druhým, miluje procházky po okolí a rychle dohání původní zanedbání. Pětiletý Saša je šikovný a milý chlapec, rád chodí do školky, rád kreslí, vybarvuje obrázky, skládá puzzle. rychle se učí říkanky a písničky, miluje večerní pohádky. Dvanáctiletá Simonka je spontánní, velmi vstřícná, snaživá a milá dívka s ochranitelským vztahem ke svým bratrům. Nevydrží se dlouho soustředit, ráda se předvádí. ráda chodí na výlety, ráda čte. Potřebuje klidný a vlídný přístup. Matka děti navštěvuje zřídka. Najdou se pro ně hodní rodiče?

Po nových rodičích touží také čtyři romští sourozenci z Klokánku. Tříletý Michálek je milý a usměvavý, stále pozitivně naladěný chlapeček. Má velmi rád akustické hračky, autíčka, knížky a magnetickou tabulku. Dokáže si hrát sám, mezi dětmi je nekonfliktní. Pětiletý Kristiánek je milý, veselý, přátelský a velmi  snaživý chlapec. Má rád pohyb, lego, puzzle a kreslené pohádky. Miluje divadelní představení. Dochází na logopedii. Šestiletý Kevin je klidný, usměvavý, přátelský a velmi snaživý klouček. Mladšímu Kristiánkovi se snaží stále pomáhat. I on miluje lego, puzzle, pohádky o zvířatech a divadelní představení. Navštěvuje arteterapii a muzikoterapii. Pohybově je velmi zdatný, rád cvičí. Také dochází na logopedii. Devítiletá Natálka je komunikativní, snaživá, vstřícná, klidná a nekonfliktní dívenka. Vůči svým bratrům má ochranitelské a pečovatelské sklony. „Tetě“ ráda pomáhá s vařením. Navštěvuje muzikoterapii a arteterapii. Má diagnostikovány poruchy učení dyslektického a dysortografického charakteru. Natálka se do nové rodiny velmi těší, moc touží po rodičovské lásce a bezpodmínečném přijetí. Všechny děti jsou zdravé, velmi hodné, mají milou a nekonfliktní povahu. Navzájem k sobě mají velmi silné citové vazby. Nebudou na nové rodiče čekat marně?

Pěstounskou rodinu hledáme také pro čtyři velmi šikovné romské sourozence z Klokánku. Pětiletá Laura dělá velké pokroky jak po fyzické, tak po psychické a sociální stránce. Je již zcela soběstačná v oblékání, při stolování i v hygieně. Sedmiletá Maruška navštěvuje MŠ, kam chodí velmi ráda. Je to velmi živá, společenská, upovídaná a šikovná holčička. ráda o sebe pečuje, snaží se být vždy upravená. Navštěvuje logopeda. Devítiletý Patrik je velmi tichý, málo průbojný, nekonfliktní a mírný chlapec. V ZŠ má výborný prospěch. Jedenáctiletá Darinka je velmi komunikativní a živá dívka, v ZŠ má také samé jedničky. Potřebuje hodně pohybu, výborně kreslí, čte a vypravuje. Nikdo z vlastní rodiny se o děti nezajímá. Projeví o ně zájem rodina náhradní?

Po hodných rodičích touží i čtyři sourozenci majoritního etnika z Klokánku. Vzhledem k týrání ve vlastní rodině se domů už vrátit nechtějí. Čtyřletý Jaroušek je usměvavé sluníčko, které se umí i vztekat, když se mu něco nelíbí. Baví ho dovádět s dětmi i s „tetou“, rád se ještě vozí v kočárku. Šestiletá Verunka si nejraději hraje s panenkami. Hůře snáší změny, střídají se u ní veselé a plačtivé nálady. Devítiletá Monička je milá a moc hodná holčička. ráda dělá druhým radost – květinami, obrázky, ochotně se dělí se sourozenci a ráda pomáhá „tetě“ s úklidem. Miluje pěší výlety. Jedenáctiletá Nikolka je milá dívenka, vyhledává kontakt a individuální pozornost dospělých. ráda na sebe upozorňuje a předvádí se. Když se jí něco nedaří, zlobí se sama na sebe. Pomůže jim náš zpravodaj splnit jejich největší přání?

zpět

48 DĚTÍ „NIKOHO“ UŽ JE „NĚKOHO“!

V roce 2012 získalo s pomocí FOD náhradní rodinu 23 dětí (11 dívek a 12 chlapců) – 3 děti byly mladší jednoho roku, 6 dětí ve věku od jednoho do tří let, 5 dětí od čtyř do šesti let, 8 dětí od sedmi do jedenácti let a jeden chlapec byl patnáctiletý. Kromě romského původu (6 dětí) nebo vyššího věku bránil dalším dětem v nalezení náhradní rodiny jejich zdravotní stav (hyperaktivita s výrazným opožděním, cystická fibróza a srdeční vada, deformita dolní končetiny, Downův syndrom, fetální alkoholový syndrom). Dalších 21 dětí ve věku od jednoho do patnácti let našlo novou rodinu obdobnou dlouhodobé pěstounské péči v našich tzv. rodinných Klokánkách, provozovaných přímo v rodinách (bytech) našich zaměstnanců. Jedná se o děti, které se delší dobu nacházely v našich Klokánkách se střídavou péčí dvou tet, neměly šanci na návrat do vlastní rodiny a stát pro ně žádnou náhradní rodinu neměl. V letošním roce zatím prostřednictvím FOD získaly nové rodiče 4 děti – dvouletá výrazně opožděná holčička, tříletá mírně opožděná holčička a tříletý poloromský chlapec a sedmiletý chlapec. Hodně štěstí a hodně lásky!

(Libuše Tomková, Marie Vodičková)

zpět

Akce na podporu FOD a dětí z Klokánků

Benefice OVB Allfinanz pro FOD
Dne 11. 4. 2013 se na Výstavišti v Brně uskutečnilo Setkání vedoucích pracovníků společnosti OVB Allfinanz, která FOD v minulosti již vícekrát pomohla nízkoúročenými i bezúročnými úvěry. V rámci tohoto Setkání se uskutečnila i benefiční aukce firemního vozu zn. Smart ve prospěch Klokánku. Automobil byl vydražen za částku 40 tisíc korun a nový majitel jej na místě daroval FOD. Po vystoupení vedoucí Klokánku Brno paní Lenky Malhocké, která přítomné seznámila se současnou situací FOD, se v sále zvedla velká vlna solidarity a spolupracovníci i partneři OVB náhle začali k šeku na 40 tisíc korun přihazovat, až se nakonec podařilo pro Klokánek získat kromě automobilu a vydražené částky ještě dalších půl milionu korun! DĚKUJEME!

Vánoční koncert Mr. Muzikál 
Dne 16. 12. 2012 se uskutečnil z iniciativy zpěváka Radima Schwaba v Divadle Brodway v Praze Vánoční benefiční koncert Mr. Muzikál, věnovaný FOD a jeho sponzorům a příznivcům. Na koncertě zazněly krásné muzikálové melodie z českých i světových muzikálů v podání Leony Machálkové, Radima Schwaba, Lucie Černíkové, Tomáše Löbla a sólistky ND Elišky Weissové. DĚKUJEME!

Křest kalendáře FOD
Dne 11. 12. 2013 se uskutečnil v Botanické zahradě v Praze-Troji v prostorách skleníku Fata Morgana slavnostní křest již osmého ročníku Kalendáře FOD 2013 s autentickými příběhy dětí z Klokánků s dobrým koncem. Jeho patrony se stali a kalendář pokřtili manželé Karel a Ivana Gottovi. Všichni účastníci včetně dětí z Klokánků tím byli nadšeni. DĚKUJEME!

Benefiční koncert Stavaři dětem
Dne 9. 12. 2012 uspořádali stavaři manželé Elena a Roman Lennerovi v Hejnicích v Bazilice Navštívení Panny Marie již pátý ročník benefičního koncertu pro FOD. Diváci ocenili překrásné vystoupení folklórního souboru Jizerar – písně, tance, říkadla, zvyky, koledy a obyčeje z oblasti mezi Ještědem a Sněžkou. Stavaři Libereckého kraje podpořili tuto krásnou akci částkou ve výši 327 750 Kč a návštěvníci vložili na místě do pokladničky celkem 14 077 Kč. Finanční dary budou tradičně použity na projekt Klokánek. Za pět let konání benefičních koncertů bylo pro týrané a opuštěné děti vybráno neuvěřitelných 1 593 200 korun! DĚKUJEME!

Stromy splněných přání
Na přelomu listopadu a prosince 2012 se opět rozsvítily Stromy splněných přání, které všem dětem z Klokánků přinesly vysněné dárky a splnily tak jejich vánoční přání. Návštěvníci zakoupili téměř všechny dárečky, které děti nakreslily jako své přání od Ježíška. Ty zbývající pak dokoupili organizátoři Stromů – brněnská Olympie, pražský Park Hostivař, Salon Jas i další organizátoři Stromů splněných přání, kteří tak dětem z Klokánků udělali velikou radost. DĚKUJEME!

Aukce obrazu paní Řehákové
Dne 7. 11. 2012 proběhla v Praha City Centru vernisáž prodejní výstavy obrazů malířky paní Zdeny Šafky Řehákové. Málokdo asi ví, že paní Řeháková přijala do náhradní rodinné péče tři sourozence z Klokánku. Ona i organizátorka výstavy paní Maja Lukas se rozhodly jeden z obrazů věnovat do aukce ve prospěch Fondu ohrožených dětí. Krásný obraz na místě vydražil za 15 000 Kč senátor pan Tomio Okamura a vzápětí jej věnoval Klokánku v Praze 8, Chabařovické ul., který dlouhodobě podporuje. Obraz v Klokánku stále čeká na svého konečného majitele. DĚKUJEME!

Desáté auto pro Klokánky
Dne 11. 9. 2012 předala společnost A-B help Klokánkům Praha 8-Kobylisy a Praha 9-Kbely devítimístný automobil zn. Ford Transit. Vůz byl společností zakoupen ze sponzorských darů firem, které na něj umístily svou reklamu. Je to již desáté sociální auto téže značky, které společnost A-B help Klokánkům předala. Z našich prostředků bychom si je nikdy nebyli schopni pořídit. DĚKUJEME!

Dražba křesílek – 295 tisíc!
Dne 3. 9. 2012 uspořádal Dámský klub při Hospodářské komoře České republiky na lodi Bohemia v Praze charitativní dražbu křesílek ve prospěch Klokánků. Šest z celkem třiceti křesílek se vydražilo za rekordní cenu 212 000 Kč. Každé křesílko bylo jiné – jedno s puntíky, jiné s listy, další se slony. Ozdobili je zdarma mladí umělci v rámci projektu „Mladé umění pomáhá“. Největší úspěch mělo křesílko se slony autorky Vladimíry Vajsarové, které se vydražilo za 109 990 Kč! V létě byla křesílka vystavena na různých místech – v Libeňském zámečku, na úřadech, v galeriích a dalších institucích. Projekt byl slavnostně ukončen dne 29. 11. 2012 dražbou zbývajících křesílek, kterou ve Vile Grébovka v Praze 8 uspořádala městská část Praha 8, která FOD, zejména Klokánek v Praze 8, dlouhodobě podporuje. Všechna zbývající křesílka se podařilo vydražit za částku 83 000 Kč. Celkem tedy křesílka přinesla Klokánkům částku 295 000 Kč. DĚKUJEME!

Den dětí 2012 v Hořovicích
Dne 3. 6. 2012 uspořádal FOD u příležitosti Mezinárodního dne dětí již po třinácté nejen pro děti z Klokánků, azylových domů FOD a náhradních rodin, ale i pro veřejnost Zámecké slavnosti s bohatým programem a soutěžemi pro děti na zámku v Hořovicích, kterých se zúčastnilo přes tisíc návštěvníků. Za bezplatné zapůjčení zámeckých prostor, sponzorům i účinkujícím za spolupráci bez nároku na honorář DĚKUJEME

zpět

Návštěvy vrcholných politiků v Klokánkách

• Dne 20. 5. 2013 navštívil Klokánek v Jindřichově Hradci předseda Senátu pan Milan Štěch. DĚKUJEME!
• Dne 3. 5. 2013 navštívil Klokánek v Brně hejtman Jihomoravského kraje pan Michal Hašek. DĚKUJEME!
• Dne 2. 4. 2013 navštívil Klokánky v Teplicích a v Dubí, Ruské ul. hejtman Ústeckého kraje pan Oldřich Bubeníček v rámci Dne otevřených dveří obou Klokánků. Pozvání k návštěvě přijal také náměstek teplického primátora pan Hynek Hanza, který nám při této příležitosti předal výtěžek z plesu statutárního města Teplice ve výši 150 tisíc korun. DĚKUJEME!

zpět

Složenka

Ke každému zpravodaji zasílanému našim členům přikládáme složenku znějící na náš běžný účet číslo 684596/0300. Přiloženou složenkou můžete uhradit členský příspěvek za rok 2012 i 2013. Podle stanov FOD se členské příspěvky platí nejméně 1x ročně v dobrovolné výši. Členský příspěvek nemusí platit ten, kdo v témže roce přispěl na naši celonárodní sbírku, tj. na číslo účtu 3055103/0300. DĚKUJEME!

zpět

KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY
Za období od 1. 10. 2012 do 31. 3. 2013 byla z pokladniček umístěných z iniciativy a za podpory společnosti Alliance Healthcare s.r.o. v lékárnách získána úctyhodná částka ve výši 367 199 Kč! Šek byl předsedkyni FOD slavnostně předán na Kongresu lékárníků dne 9. 2. 2013, na němž se ještě mezi účastníky kongresu vybralo dalších 6 540Kč. DĚKUJEME!

zpět

NADAČNÍ DARY

Nadace NAŠE DÍTĚ (500 000 Kč), Nadační fond J&T (250 000 Kč), Nadace ČESKÉ POJIŠŤOVNY (207 240 Kč), Nadace ČEZ (100 000 Kč), Fond pomoci SIEMENS (100 000 Kč), Nadace DĚTEM TEREZY MAXOVÉ (20 000 Kč).       DĚKUJEME!

zpět

ODKAZY PRO OHROŽENÉ DĚTI

In memoriam s úctou děkujeme zesnulé paní Jarmile CHOUTKOVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 2 207 407 Kč, zesnulé paní Věře SUCHOMELOVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 99 310 Kč a zesnulé paní Libuši SVOROVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 24 969 Kč.

zpět

DOTACE MPSV, KRAJŮ, MĚST A OBCÍ

MPSV na sociální služby pro rok 2013 (24 587 000 Kč), JIHOMORAVSKÝ KRAJ (945 000 Kč), statutární město OSTRAVA (855 000 Kč), statutární město OPAVA (500 000 Kč), statutární město OLOMOUC (370 000 Kč), město KRNOV (240 000 Kč), statutární město PLZEŇ (126 000 Kč), statutární město PARDUBICE (90 000 Kč), město BRUNTÁL (70 200 Kč), statutární město PROSTĚJOV (45 000 Kč), město KLATOVY (40 000 Kč), město SUŠICE (35 000 Kč), město JANOVICE NAD ÚHLAVOU (30 000 Kč), obec DLOUHÁ LOUČKA (20 000 Kč), město KUTNÁ HORA (20 000 Kč), město RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (20 000 Kč), město ZÁBŘEH (20 000 Kč), obec MODRAVA (15 000 Kč), město ČÁSLAV (13 000 Kč), město DUBÍ (10 000 Kč), město TÁBOR (10 000 Kč) DĚKUJEME!

zpět

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY KRAJŮ NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO ROK 2013

ZLÍNSKÝ KRAJ (3 663 000 Kč), PLZEŇSKÝ KRAJ (2 909 019 Kč), OLOMOUCKÝ KRAJ (1 989 198 Kč) a JIHOMORAVSKÝ KRAJ (1 922 019 Kč) DĚKUJEME!

zpět

ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI FOD ZA ROK 2012

• v r. 2012 získalo prostřednictvím FOD náhradní rodinu 23 dětí ve stáří od 12 dnů do 15 let,
• naše pobočky řešily v r. 2012 celkem 4 238 případů, které se týkaly 5 952 dětí, z toho 221 se týkalo týrání, 61 pohlavního zneužívání, 596 závažného zanedbávání, 857 bytové nouze, 1 523 rozvodových sporů a 1 786 hmotné nouze,
• v našich pěti azylových domech s celkovou kapacitou 126 míst našlo v r. 2012 útočiště 95 rodin s celkem 174 dětmi a 1 zletilý svěřenec z ústavní výchovy, přičemž 111 rodin bylo nutno odmítnout pro nedostatek kapacity,
• v roce 2012 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péčicelkem974 dětem, z toho nově přijato bylo 515 dětí, z nichž 151 bylo mladších tří let. V průběhu roku odešlo 475 dětí(domů se vrátilo 57 % dětí, do péče druhého rodiče přešly 3 %, do azylového domu s rodičem jich odešlo 7 %, do náhradní rodinné péče přešlo 22 %, po dosažení zletilosti odešla 3 % dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 7 % dětí). Průměrná doba pobytu byla šest měsíců, přičemž 30 % dětí odešlo do měsíce a 52 % do tří měsíců. Pro nedostatek kapacity jsme byli nuceni odmítnout příjem 1 169 dětí,
• v prosinci 2012 jsme otevřeli 4 nové Klokánky se střídavou péčí s celkovou kapacitou 80 míst(v Ústí nad Labem– 28 míst,
v Teplicích– 20 míst, v Dubí– 8 místa v Olomouci – 24 míst) a dále 7 Klokánků rodinných(provozovaných přímo v rodinách
našich zaměstnanců),
• v červenci 2012jsme uspořádali letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo celkem 70 dětí z pěstounských rodin a z Klokánků. V průběhu léta jsme dále zorganizovali 7týdenních poradensko-relaxačních pobytů v našem středisku Chabajda v Praze 8, kterých se zúčastnilo celkem 32 pěstounských rodin(55 dospělých a 97 dětí)

zpět

PŘÍJMY FOD V ROCE 2012

• státní příspěvek na děti v Klokánkách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 763 460 Kč
• čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 496 857 Kč
• účelové dotace (MPSV: 35 613 760 Kč, kraje a města: 7 050 723 Kč).  . .. . . . . . . . . . . . . . . 42 664 483 
• individuální projekty z veřejné zakázky na sociální služby. . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . 15 408 042 Kč
• dary (sponzorství) mimo sbírku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . 10 785 879 Kč
• příjmy z vlastní činnosti (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné). . . . .  . . . . . . . .9 473 614 Kč 
• příjmy z prodeje zděděné nemovitosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .7 384 013 
• odkazy (dědictví). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 851 Kč
• splátky bezúročných půjček poskytnutých rodinám. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .630 800 Kč
• členské příspěvky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384 709 Kč
• půjčky a úvěry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 17 412 382 Kč
Celkem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 507 090 Kč

zpět

VÝDAJE FOD NA JEDNOTLIVÉ SMĚRY ČINNOSTI V ROCE 2012

• projekt Klokánek (z toho investiční ve výši 14 889 024 Kč). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 389 397 Kč
• vyhledávání a pomoc ohroženým dětem (pobočky FOD). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 573 468 Kč
• azylové domy FOD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 693 749 Kč
• letní dětské tábory a poradensko-relaxační pobyty náhradních rodin. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 797 293 Kč
• splátky bankovních úvěrů a půjček. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 358 570 Kč
• příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 556 817 
• vyhledávání náhradních rodin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 316 Kč
• bezúročné půjčky potřebným rodinám. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .70 000 
• vedení účetnictví a personální a mzdové agendy.. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 3 912 932 
• změna stavu finanční hotovosti k 31. 12. 2012.. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 552 548 Kč
Celkem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .245 507 090 Kč

zpět

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ OD 1. 10. 2012 DO 31. 3. 2013

GEO GROUP a.s. (500 000 Kč), pan JUDr. Martin DOUBRAVA, Ph.D. (371 250 Kč), LETIŠTĚ PRAHA a.s. (312 359 Kč), pan Michal KORECKÝ (150 000 Kč), PRAŽSKÁ ENERGETIKA a.s. (150 000 Kč), statutární město TEPLICE – výtěžek z plesu (150 000 Kč), MARY KAY Czech Republic (145 682 Kč), MAJOR OAK CZ s.r.o. (144 000 Kč), KASTO TÁBOR s.r.o. (120 000 Kč), společnost a zaměstnanci PRICEWATERHOUSECOOPERS ČR s.r.o. (108 000 Kč), CS DEVELOPMENT s.r.o. (100 000 Kč), paní Daniela DOMÁČKOVÁ (100 000 Kč), EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST a.s. (100 000 Kč), pan Ing. Vladimír PELÁN (100 000 Kč), VALBEK s.r.o. (80 000 Kč), FÓRUM DÁRCŮ o.s. (78 817 Kč), SELM MORAVA s.r.o. (70 000 Kč), SKF LOŽISKA a.s. (70 000 Kč), HEWLETT-PACKARD s.r.o. (64 720 Kč), pan Mgr. Michael JOHN, MBA. LLM (62 000 Kč), DATA COLLECT s.r.o. (60 000 Kč), DM DROGERIE MARKT s.r.o. (60 000 Kč), pan Ing. Eduard HAKR (60 000 Kč), KOVOTEX v.d.i. (60 000 Kč), pan JUDr. Pavel LAKATOŠ (60 000 Kč), MÍČA & HARAŠTA s.r.o. (60 000 Kč), PIVOT a.s. (60 000 Kč), ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. (60 000 Kč), pan Petr KUŽEL (55 000 Kč), KVADRIKA s.r.o. (53 000 Kč), INTREPID TRAVEL PTY Ltd (51 263 Kč), LIGNIA DŘEVOSTAVBY s.r.o. (51 000 Kč), Advokátní kancelář KŘIVÁNEK, TOMÁŠEK s.r.o. (50 000 Kč), AGROTEC a.s. (50 000 Kč), pan Pavel CAPOUCH (50 000 Kč), pan Jan CINK (50 000 Kč), pan Roman Filip CINK (50 000 Kč), ELEMAN s.r.o. (50 000 Kč), GEORADIS s.r.o. (50 000 Kč), I3 CZ s.r.o. (50 000 Kč), paní Viera KUČEROVÁ (50 000 Kč), LEVIOR s.r.o. (50 000 Kč), MIVALT s.r.o. (50 000 Kč), paní Blanka MOTEJLOVÁ (50 000 Kč), NAVOS a.s. (50 000 Kč), PAUL´S BOHEMIA TRADING s.r.o. (50 000 Kč), PROINTERIER s.r.o. (50 000 Kč), pan Zdeněk PROKOP (50 000 Kč), RWE Energie a.s. (50 000 Kč), SUDOP GROUP a.s. (50 000 Kč), SYNETT s.r.o. (50 000 Kč), pan Stanislav TOŠNER (50 000 Kč), AUTO KP PLUS s.r.o. (48 000 Kč), kolektiv zaměstnanců KIMBERLY-CLARK (45 722 Kč), PROMINECON CZ a.s. (45 000 Kč), pan Jan VOLHEJN (45 000 Kč), PODLAHY LIŠKA s.r.o. (44 200 Kč), ABBAS a.s. (40 000 Kč), BOHEMIANS 1905 a.s. (40 000 Kč), KOMFORT a.s. (40 000 Kč), KOREPO s.r.o. (40 000 Kč), paní Miroslava MADRYOVÁ (40 000 Kč), pan Zbyněk VOTOČEK (40 000 Kč), MAXPROGRES s.r.o. (36 000 Kč), RAI-FFEISEN STAVEBNÍ SPOŘITELNA a.s. (36 000 Kč), paní Hana HEYDUKOVÁ (35 000 Kč), INVESTIČNÍ KLUB a.s. (35 000 Kč), MÚZO Praha s.r.o. (35 000 Kč), T – SYSTEMS CZECH REPUBLIC a.s. (34 750 Kč), pan Jindřich FRANC (33 333 Kč), pan JUDr. Ing. Václav PÁTEK (33 000 Kč), STORGE s.r.o. (32 900 Kč), LIONS CLUB TEPLICE (32 800 Kč), pan a paní J. a M. FLEGROVI (32 000 Kč), Advokátní kancelář POKORNÝ, WAGNER & PARTNEŘI s.r.o. (30 000 Kč), pan Aleš BABKA (30 000 Kč), manželé DUBŠÍKOVI (30 000 Kč), paní Alena DUNOVSKÁ (30 000 Kč), ELEKTROMĚRY s.r.o. (30 000 Kč), paní Milada FOLTOVÁ (30 000 Kč), paní Ivana HOUSEROVÁ (30 000 Kč), IBR CONSULTING s.r.o. (30 000 Kč), KONZULTA BRNO a.s. (30 000 Kč), LIDOVÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO PRAHA 3 (30 000 Kč), LOGIO s.r.o. (30 000 Kč), pan Milan MIZUN (30 000 Kč), NATLAND GROUP LIMITED (30 000 Kč), pan Jaroslav a paní Eva OTENSLEGROVI (30 000 Kč), pan Bartoloměj POTUŽÁK (30 000 Kč), pan Zbyněk RAIDA (30 000 Kč), REJ s.r.o. (30 000 Kč), pan Ing. Josef SLEZÁK (30 000 Kč), pan Ing. Petr STEHLÍK (30 000 Kč), SVĚT OKEN s.r.o. (30 000 Kč), pan Jindřich ŠACHL (30 000 Kč), pan Ing. Petr ŠEBESTÍK (30 000 Kč), pan Vladimír TICHÝ (30 000 Kč), VÝCHODOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ s.r.o. (30 000 Kč), YATE s.r.o. (30 000 Kč), PELLS BIKE TEAM Lomnice nad Popelkou o.s. (27 737 Kč), ALPIN SPECIAL s.r.o. (25 000 Kč), BILFINGER BABCOCK CZ (25 000 Kč), paní Lenka KASKOVÁ (25 000 Kč), pan Jakub KOŘÍNEK (25 000 Kč), pan Bc. Jiří LÁTAL (25 000 Kč), pan Jaroslav MATŮŠŮ (25 000 Kč), paní Jaroslava NOHOVÁ (25 000 Kč), Sdružení přátel THE PRAGUE BRITISH SCHOOL (23 900 Kč), pan Patrik BAČA (24 969 Kč), ČESKÁ POJIŠŤOVNA – výtěžek z plesu (24 604 Kč), paní Bronislava RYBÁŘOVÁ (22 500 Kč), paní BERKOVÁ - NIGHT OF WARRIOS Liberec (22 364 Kč), paní Alena WILSON a pan Petr SOUKUP (22 000 Kč), C&A Moda s.r.o. (21 786 Kč), MARK2 CORPORATION CZ (21 000 Kč), Škola výživy MAHRA s.r.o. (20 500 Kč), ABCD STUDIO – Ing. Pavel HROCH (20 000 Kč), ABEL – Computer s.r.o. (20 000 Kč), ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s.r.o. (20 000 Kč), Advokátní kancelář KUBICA, ZAJÍC a PARTNEŘI (20 000 Kč), AJ TECHNOLOGY s.r.o.  (20 000 Kč), ALGECO s.r.o. (20 000 Kč), AQUASTOR s.r.o. (20 000 Kč), ATYP INTERIER Praha (20 000 Kč), BESTA – BERNÝ s.r.o. (20 000 Kč), BMC BALTAS s.r.o. (20 000 Kč), BOHEMIA TOUR CZECH REPUBLIK (20 000 Kč), BÖLLHOFF s.r.o. (20 000 Kč), C-ENERGY BOHEMIA s.r.o. (20 000 Kč), CEBIA s.r.o. (20 000 Kč), ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. (20 000 Kč), DAYS MENU s.r.o. (20 000 Kč), DELTA PLUS – rybářské potřeby (20 000 Kč), pan Eduard DVOŘÁK (20 000 Kč), paní Dagmar FIEDLEROVÁ (20 000 Kč), GEOTAN s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Jiří HANZAL (20 000 Kč), paní Ivana HORÁKOVÁ (20 000 Kč), HRUŠOVANSKÁ LÉKÁRNA s.r.o. (20 000 Kč), KARNED TOOLS s.r.o. (20 000 Kč), paní Ing. Jana KEJVALOVÁ, KERAMETUNION s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Roman KŘIČEK (20 000 Kč), pan MUDr. Vít KUBA (20 000 Kč), pan Mgr. Marcel KUBIŠ (20 000 Kč), paní Věra LENIKUSOVÁ (20 000 Kč), LIVESPORT s.r.o. (20 000 Kč), pan JUDr. Paule MICHAL (20 000 Kč), pan Ing. Oldřich MICHERA (20 000 Kč), PCH výroba a projekty s.r.o. (20 000 Kč), PROFIKRAFT TRADING s.r.o. (20 000 Kč), PROFIT s.r.o. (20 000 Kč), pan Jaroslav PŘICHYSTAL (20 000 Kč), PŘÍHODA s.r.o. (20 000 Kč), S COM ENERGO s.r.o. (20 000 Kč), S-A-S s.r.o. (20 000 Kč), SELECTA PACOV a.s. (20 000 Kč), SICO s.r.o. (20 000 Kč), T-BIT s.r.o. (20 000 Kč), TECHNICA s.r.o. (20 000 Kč), TMIS s.r.o. (20 000 Kč), VILIKUS s.r.o. (20 000 Kč), paní Filipa ZÁVESKÁ (20 000 Kč), pan František BACÍK (19 700 Kč), zaměstnanci spol. GLOBUS ZLIČÍN (19 300 Kč), paní Jana MAŠTÁLKOVÁ (18 000 Kč), pan Ing. Tomáš ZDOBÍNSKÝ (18 000 Kč), paní Mgr. Vladimíra KLÍČOVÁ (17 400 Kč), OPTIPARTNER EU - Jan Nacházel (16 830 Kč), ÚSTAV INFORMATIKY AV ČR v.v.i. (16 400 Kč), CMS CAMERON McKENNA v.o.s. (15 500 Kč), paní Markéta ADAMOVÁ – vydražení charitativního křesílka (15 000 Kč), APOS – Finanční služby s.r.o. (15 000 Kč), ARTIN s.r.o. (15 000 Kč), BELSTAV CZ s.r.o. (15 000 Kč), BESMONT s.r.o. (15 000 Kč), BOIRON CZ s.r.o. (15 000 Kč), BOUDA – MBO s.r.o. (15 000 Kč), ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s. (15 000 Kč), DUPOT CZ s.r.o. (15 000 Kč), EAST PORT Praha s.r.o. (15 000 Kč), paní MUDr. Jana FABIÁNOVÁ (15 000 Kč), pan Miroslav HRUBÝ (15 000 Kč), paní Milena CHLUMSKÁ (15 000 Kč), pan Miroslav KANDR (15 000 Kč), paní MUDr. Olga KUBÍČKOVÁ (15 000 Kč), LANOS s.r.o. (15 000 Kč), pan Jaromír MACHÁČEK – J.A.D. (15 000 Kč), MASS CZ s.r.o. (15 000 Kč), pan Josef MAŠEK (15 000 Kč), paní Vlasta MIKLUŠÁKOVÁ (15 000 Kč), pan Tomio OKAMURA (15 000 Kč), OZAB s.r.o. (15 000 Kč), Q s.r.o. (15 000 Kč), paní Diana RADL ROGEROVÁ (15 000 Kč), ROUS SURGICAL s.r.o. (15 000 Kč), paní Jiřina ŘEŘICHOVÁ (15 000 Kč), pan Jan SEVR (15 000 Kč), pan PaedDr. Jiří ŠÁDEK (15 000 Kč), ŠIMÁČEK - STAVBY s.r.o. (15 000 Kč) , TRIO-D s.r.o. (15 000 Kč), pan JUDr. Milan USNUL (15 000 Kč), VIMAT s.r.o. (15 000 Kč), ODS – Oblastní sdružení Praha- západ (14 900 Kč), LUX (CZ) s.r.o. (14 550 Kč), pan Michal ŠVARC (14 000 Kč), zaměstnanci ČESKOMORAVSKÉ STAVEBNÍ SPOŘITELNY (13 600 Kč), paní Lenka MIKYSKA (13 560 Kč), pan Jaroslav NAVRÁTIL (13 000 Kč), pan Karel HONAL (12 400 Kč), pan Ing. Jiří DRAHORÁD (12 000 Kč), pan David KONVALINA (12 000 Kč), pan Filip KRATOCHVÍL (12 000 Kč), pan Oliver MOKŘIŠ (12 000 Kč), UPS CZ s.r.o. (12 000 Kč), pan Stanislav ZINDULKA (12 000 Kč), akce DARUJTE ÚSMĚV (11 600 Kč), NECKERMANN s.r.o. (11 400 Kč), pan Bořivoj KOSTKA (11 000 Kč), SPOLEČNOST KŘESŤANŮ SOBOTNÍHO DNE (11 000 Kč), paní Marcela NEKULOVÁ (10 592 Kč), ZAJÍČEK NA KONI, o.s. (10 500 Kč), III. INTERNÍ KLINIKA Praha 2 (10 100 Kč), FIALA-PRAHA s.r.o.(10 100 Kč), VIROM rest s.r.o. (10 012 Kč) 
dary ve výši 10 000 Kč věnovali Advokátní společnost PÁNEK, BERÁNEK, MELICHAR v.o.s., ALFA FRUCT s.r.o., ANYS s.r.o., AOP Orphan Pharmaceutical, pan Vlastimil AUGUSTA, AUTO LIBEREC s.r.o., AXIM TRADING a.s., BAMAR SERVIS s.r.o., BDR Thermea Czech republic, pan Ing. Jiří BŘEZINA - INFORMATIKA V DOPRAĚ, BUILDING MANAGEMENT s.r.o., BURDA AUCTION s.r.o., BUTTERFLY SERVICES s.r.o., pan Karel BRŮNA, CLIMFIL BRNO s.r.o., CSZ s.r.o., CZ TEPLO s.r.o., pan Mgr. Adrian CZERNIK, pan Ing. Josef ČERVENKA, pan PhDr. Jiří ČÍRTEK – HRAST CS, DENDRIT CONSULTING s.r.o., DEBANT s.r.o., pan Josef DIVIŠ, pan Daniel DOUBRAVA, pan Michal DRTINA, ELEKTA s.r.o., paní Jiřina ELIÁŠOVÁ, ELKO EP s.r.o., ELUX s.r.o., EMRITER v.o.s., ENERGOMASIMEX s.r.o., ESD OSVĚTIMANY s.r.o., ESET s.r.o., EUROVIA CS a.s., pan Jiří FANTA,paní Petra FEDRSELOVÁ, Advokátní kancelář FELIX a spol., paní Hana FORTELKOVÁ, FRK s.r.o., pan Ing. Jan FRANĚK, pan Vítězslav FRENCL, pan Libor FRIEDEL, pan Ing. Miloš FÜRICH, paní Jana FÜRICHOVÁ, pan Jan GEISLER, HÁJEK ELEKTRONIC s.r.o., paní Dana HALVOVÁ, pan MUDr. Jiří HAVEL, paní Mgr. Ivana HEMERKOVÁ, pan Ing. Jiří HLAVÁČ, HNUTÍ AND 2011 – pan Ing. Pavel ELIAS, pan JUDr. Jiří HODEK, HPH SERVIS s.r.o., pan Jiří HRDINA, pan Luděk HROUDA, pan Ing. Petr HRUBEŠ, paní J. HRUŠKOVÁ, HYDRO GAS MANUFACTUR, HYPO CORPORATION s.r.o., paní Isabela CHOCHOLOUŠKOVÁ, ISOLIT-BRAVO s.r.o., INVELT-ELEKTRO s.r.o., INVEST GEBAUER, IVÁNEK-ZEMAN v.o.s., paní Alice JANEBOVÁ, paní Dagmar JANSTOVÁ, pan Ing. Aleš JELÍNEK-CATE s.r.o., pan Miroslav KAČER, pan Ing. Richard KALHOUS, KOMDENT s.r.o., pan Jiří KOPECKÝ, paní MUDr. Ivanka KOROUSOVÁ, KOVOVÝROBA HÁJEK s.r.o., pan Jan KOZÁK, KPŠ při ZŠ Melantrichova, pan Antonín KREJCÁREK UMTON BARVY, pan MUDr. Ondřej KROUPA, L.N.O. s.r.o., LAFARGE CEMENT a.s., pan Josef LECIAN, paní Kateřina LINHARTOVÁ, pan Ing. Václav LORENC, LUŽANSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s., paní Božena MACKOVÁ, pan Michal MACHAČ, paní MUDr. Dana MARKVARTOVÁ, paní Monika MARTINCOVÁ, paní Kateřina MARZOVÁ, MEAS CZ s.r.o., MÉDEA a.s., MEDICAL INSTITUTE Czech s.r.o., Lékárna MELISSA Košíře s.r.o., MERTL AKUSTIKA s.r.o., paní Eva MESÁROŠOVÁ, pan JUDr. Jaromír MLEJNSKÝ – advokát, pan Miroslav MRÁZEK, N.KO s.r.o., pan Petr NECHVÁTAL, NOVÁK & PARTNER s.r.o., NUKLEA medical center, pan JUDr. Jiří ONDROUŠEK, pan Marek OREL, OSTAZ s.r.o., Petr OTÁHAL s.r.o., pan J. PÁNEK, pan Josef PÁTEK, pan Ing. Petr PAVLÍK CSc., paní JUDr. Jindra PAVLÍKOVÁ, paní Marcela PETŘÍKOVÁ, kolektiv pracovníků spol. PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, pan Josef PREISINGER, pan Jiří PROKOP, pan Miroslav PROKOP, pan Zdeněk PROKOP, paní Ludmila PROUZOVÁ, paní Věra PŘIBYLOVÁ, pan Vítězslav PUŽEJ, paní Hana PÝCHOVÁ, pan Ing. Igor RADEK, paní Bohuslava RAIDOVÁ, REFLECTA DEVELOPMENT a.s., REFLECTA FACILITY s.r.o., REVMACENTRUM PRAHA s.r.o., RI-STAV s.r.o., pan Mgr. Robert RUSIN, paní Helena RYBINOVÁ, pan Daniel SADIL, pan Jan SKARYD, pan Josef SLABÝ, SOLARINVEST-Green Energy s.r.o., paní MUDr. Zdeňka SOUDKOVÁ, SSI-REAL s.r.o., STAVOKLIMA v.o.s., STEEL PARTNER a.s., STEGO CZECH s.r.o., paní Veronika STROMŠÍKOVÁ, pan Radek SUCHÝ, SUNLUX s.r.o., pan Jan SVÁČEK, pan Ing. Dmitrij ŠČUKA, paní Radoslava ŠKALOUDOVÁ, ŠKOFIN CZ s.r.o., pan Ing. Milan ŠMÍD, paní Kamila ŠMÍDOVÁ, pan Ing. Petr ŠTĚPÁNEK, pan Ing. Vladimír ŠULC, TECHNODAT-CAE-SYSTÉM, pan Peter TELEKES, pan Martin a paní Bronia TESAŘOVI, TOP-HOP s.r.o., paní Ing. Yvona TOŠNEROVÁ, UHDE EDELEANU s.r.o., pan Ing. Petr URBAN, paní Ing. Hana VALDHANSOVÁ, VARIA-PLUS s.r.o., VELTEKO s.r.o., VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o., VINNÝ DŮM s.r.o., VODNÍ ZDROJE LOVOSICE, VODOSTAV Ostrava s.r.o., pan Tomáš VOTRUBA, pan Ing. Vladimír WUNSCH, paní Markéta ZEITHAMLOVÁ, pan Ing. Tomáš ZEZULA a ZONTA KLUB PRAHA BOHEMIA  
DĚKUJEME!

zpět

NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY OD 1. 10. 2012 DO 31. 3. 2013

NEW YORKER CZ s.r.o. (509 314 Kč – textil), EFES s.r.o. (441 626 Kč – ovoce a zelenina), ASARKO s.r.o. (328 133 Kč – kanalizace, zahradní domek, plynový ohřívač vody, vybavení oken a elektrorozvaděč pro Klokánek v JH), VEBA, textilní závody a.s. (202 799 Kč – ložní soupravy, povlečení, ručníky), EUROCAR s.r.o. (100 000 Kč – pronájem auta), VETRO-PLUS a.s. (98 392 Kč – domácí potřeby), pan Mgr. Michael JOHN, MBA. LLM (88 000 Kč – vánoční dárky), PALLADIUM PRAHA s.r.o. (75 000 Kč – výstava fotografií z kalendáře 2013), DK OPEN s.r.o. (68 890 Kč – pečivo), pan Svatomír JINDŘICHOVSKÝ (60 000 Kč – sleva na nájmu), ANN CHRISTINE CZ s.r.o. (59 088 Kč – textil), PIEROT s.r.o. (57 024 Kč – vzorky publikací), pan Ing. Daniel SADIL (56 000 Kč – lino vč. pokládky), RATIO s.r.o. (55 368 Kč – potraviny), GERHARD HOREJSEK s.r.o. (51 570 Kč – dodávka a montáž podlahových krytin), HOTEL PRAHA a.s. (50 000 Kč – nábytek, porcelán, ubrusy), DEBANT s.r.o. (42 670 Kč – poukazy do fitcentra a kurzy angličtiny), CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA s.r.o. (35 626 Kč – jogurty a máslo), MEDIAPRESS PRAHA s.r.o. (35 000 Kč – inzertní plocha vč. grafiky), pan Vladimír MINZER – sdružení PRO-MIN (32 000 Kč – zahradní stoly a lavice), B&P s.r.o. (30 000 Kč – likvidace odpadu), DAMCO CZECH REPUBLIC s.r.o. (30 000 Kč – vánoční dárky a vybavení), KIMBERLY - CLARK s.r.o. (29 993 Kč – plenky, ubrousky, toaletní papír), KALVEI s.r.o. (29 655 Kč – koupelnové vybavení), FRISÖR KLIER (29 240 Kč – kadeřnická péče o děti), KV ELEKTRO a.s. (27 456 Kč – svítidla), CTR Group a.s. (25 000 Kč – stavební materiál), Zámečnictví KNOTEK s.r.o. (25 000 Kč – jízdní kola), zaměstnanci Nemocnice NA HOMOLCE – (25 000 Kč – IKEA kupon), ABALON s.r.o. (23 220 Kč – novoročenky 2013), Cestovní kancelář Jitka Navrátilová – JiNA (22 960 Kč – pobyt v lázních a zájezd), NADĚJE, o.s. (22 040 Kč – potraviny), HARMONIE BAMBINI s.r.o. (21 544 Kč – dětské oblečení), pan Karel BAUER (20 000 Kč – stavební práce), pan Jozef Horňák – HORMA (20 000 Kč – pracovní materiály pro děti), Umělecká agentura JAROSLAV KLEIN (20 000 Kč – hudební vystoupení), TESCO STORES ČR a.s. (18 089 Kč – jízdní kola a pleny), OLEXA MAREK – PODLAHÁŘSTVÍ – MALÍŘSTVÍ (18 000 Kč – podlahové krytiny vč. pokládky), paní Marie TEPLÁ (17 731 Kč – oblečení), BÖLLHOFF s.r.o. (17 440 Kč – PC IBM s monitorem), NECH s.r.o. (16 577 Kč – utěrky), MC nakl. JUDr. Marie Kuncová (15 460 Kč – dětské knihy), BERNDORF BADERBAU s.r.o. (15 000 Kč – vánoční dárky pro děti), SATURN o.s. (15 000 Kč – kočárek, postýlka, peřiny, hračky a oblečení), GLOBAL EXPERT s.r.o. (15 000 Kč – počítač + software), město JINDŘICHŮV HRADEC (14 520 Kč – lůžkoviny, osušky, ručníky), pan Zdzislav KRAJEWSKI – SCARLETT (14 142 Kč – vybavení dětského pokoje), METAL Teplice s.r.o. (14 116 Kč – žaluzie a okno), statutární město CHOMUTOV (14 030 Kč – nábytek), REJ s.r.o. (12 743 Kč – perníky a arašídové kroužky), PREDO s.r.o. – nakladatelství Na-Ra (12 700 Kč – knihy), ALZA.CZ a.s. (12 490 Kč – pračka), paní Ivana TOŠOVSKÁ (12 000 Kč – polštářky), SYVEL PLUS s.r.o. (11 700 Kč – projektová dokumentace osvětlení), WHIRLPOOL ČR s.r.o. (10 925 Kč – pračka), ACTIVA s.r.o. (10 457 Kč – kancelářské a školní potřeby), paní Kateřina POLANSKÁ (10 452 Kč – autosedačky, elektrospotřebiče), ŽELEZÁŘSTVÍ U ROTTA (10 383 Kč – pracovní nářadí, baterie), ADDFOOD s.r.o. (10 000 Kč – ovocné šťávy), AI-WALL – pan Václav Brotánek (10 000 Kč – reklamní služby), BMC BALTAS s.r.o. (10 000 Kč – elektrospotřebiče), paní Alice BUŠOVÁ (10 000 Kč – boty, oblečení, prací prostředky, hračky), ČESKÁ POJIŠŤOVNA České Budějovice (10 000 Kč – vánoční dárky), PAPÍRNICTVÍ ZELENKOVÁ (10 000 Kč – školní potřeby), KAUFLAND ČR v.o.s. (8 146 Kč – sladkosti), CK BETA-TOUR s.r.o. (zájezdy do Alp pro děti z Klokánků a pěstounských rodin), EUROBEN HAPPY DOG Teplice (strava pro psa v Klokánku), LÁZNĚ TEPLICE v Čechách (nábytek, lůžkoviny, světla) DĚKUJEME!

zpět

Pozvánka na XXI. Členské shromáždění FOD

V sobotu dne 22. června 2013 se od 10.00 hodin (prezence od 9.00 hod.) koná ve Školicím středisku FOD „Chabajda“, Chabařovická 1125/4, Praha 8 – Kobylisy XXI. členské shromáždění Fondu ohrožených dětí. Na programu je Zpráva o činnosti za rok 2012 a první pololetí roku 2013, Zpráva o hospodaření FOD, Zpráva revizní komise, Plán činnosti na období do dalšího členského shromáždění v roce 2014, informace o dopadech novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, další aktuální informace, diskuse a volba statutárních orgánů FOD na období dalších tří let. Za účelem organizačního a technického zajištění členského shromáždění prosíme členy, kteří se jej zúčastní, o potvrzení účasti jakoukoli formou – písemně, osobním sdělením, telefonicky (či faxem) na č. 224 236 655Image224 236 655 (příp. 724 667 701) nebo e-mailem na adresu fod@fod_cz. Děkujeme!

Školicí středisko „Chabajda“ se nachází ve druhém patře budovy, v níž sídlí Klokánek a učňovské středisko ELTODO. Možné spojení MHD: stanice metra „C“ Ládví a poté pěšky jednu stanici autobusem dle mapky nebo Stanice metra „C“ Střížkov a odtud jednu stanici autobusy č. 177 a 183 do stanice Štěpničná, poté cca 5 minut chůze sídlištěm kolmo ke stanici na téže straně silnice.  

zpět

Odešlete dárcovskou SMS

Odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777 Cena DMS je 30 Kč, Fond ohrožených dětí obdrží 27 Kč. Nyní můžete nově přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK FODKLOKANEK na číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz. Za Vaše SMS předem děkujeme!

zpět                             

Informace  o vydavateli

Zpravodaj FOD – číslo 1/2013 (vyšlo v květnu 2013), vydává rada FOD se sídlem: Na Poříčí 1038/6, Praha 1, 110 00, 
IČ: 00499277, tel./fax: 224236655, krizová linka pro ženy, které tají těhotenství nebo již tajně porodily: 776833333,
e-mail: fod@fod_cz, www.fod.cz, číslo účtu celonárodní sbírky: 3055103/0300 ČSOB, a.s., divize PS Praha 4, 
redaktorka: Marie Vodičková; periodický tisk evidován MK ČR pod sp. zn. E 15770

zpět