Zpravodaj 1/2017

Dne 30. května 2017 byla zahájena sbírka Fondu ohrožených dětí. Za každý příspěvek vám moc a moc děkujeme!  ČÍSLO ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY: 3055103/0300  

Nejvzácnější šperk,
který můžeš mít okolo svého krku,
jsou ruce tvých dětí.Praha, květen 2017  
      

Vážení a milí přátelé,

  

srdečně Vás zdravíme. Děkujeme všem, kteří jste nás v loňském roce podpořili. Díky této podpoře jsme v roce 2016 dokázali společně pomoci 898 dětem v rámci našeho projektu Klokánek.

            Snažíme se i nadále dětem pomáhat, ale bez Vaší pomoci bychom se neobešli, neboť novela zákona o sociálně právní ochraně dětí z roku 2013 značně zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc podfinancovala. V loňském roce jsme dosáhli úspěchu - česká vláda uznala, že se jedná o systémovou chybu v zákoně. Bohužel do dnešního dne k žádné nápravě nedošlo. V Poslanecké sněmovně leží „zaparkovaný“ návrh změny financování ZDVOP, již dvakrát byl na program jednání zařazen, ale bohužel předchozí body programu se protáhly a náš tolik potřebný návrh se k projednání nedostal. Je pěkné, že v loňském roce vláda uznala chybu, ale je smutné, že doposud nedošlo k žádné nápravě. Věříme, že díky Vám, našim příznivcům, budeme moci i nadále dětem pomáhat, přestože chyba v zákoně ze strany státu nebyla stále napravena.

            Dovolujeme si Vám zaslat vydání našeho Zpravodaje 1/2017, kde se dočtete, jak a kde se Fondu ohrožených dětí daří svěřeným dětem pomáhat. Nemají to lehké, ale všichni společně jim můžeme jejich osud zlepšit. Za to Vám patří velký dík.


    Za Fond ohrožených dětí 

    Jan Vaněk, 
    předseda FOD 


    

P. S. Věnované dary lze podle zák. č. 586/1992 Sb. odečíst ze základu daně, jestliže:

- u fyzických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně,

- u právnických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období činní alespoň částku 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně sníženého podle § 34. Do limitů pro tento odpočet se nezapočítávají bezúplatná plnění, která odpovídají uplatněným slevám na dílčím odvodu z loterií a jiných podobných her.

Pro daňové účely Vám poskytnutí daru samozřejmě rádi potvrdíme. Prosíme však o vyplnění žádosti o potvrzení o přijetí daru na www.fod.cz v sekci podporují nás – zvýhodnění dárců. Na základě toho Vám potvrzení zašleme elektronicky na Váš e-mail.


Fond ohrožených dětí,  z.s.  Na Poříčí 1038/6, 110 00 PRAHA 1,
  tel./fax: 224 236 655, IČ: 004 99 277.
Číslo zvláštního účtu pro celonárodní dobročinnou sbírku: ČSOB, a. s., divize PS 3055103/0300

      

Děkujeme Vám, že díky Vaší pomoci můžeme poskytnout domov a lepší život dětem, které to potřebují. Vždyť „nejkrásnější ze všech dárků vkládá život do kočárků.“ Některé děti ve svém životě neměly tolik štěstí, prosíme, pomozte nám to změnit! DĚKUJEME.

MALÁ TANEČNICE
Do Klokánku byla loni přijata pětiletá Janička s diagnózou  lehké mentální retardace. Oba rodiče zemřeli kvůli požívání drog, jiné příbuzné neměla. Janička si získala pro svou milou a vstřícnou povahu srdce všech dětí i tet z Klokánku. Kam přišla, tam jako by se rozzářilo sluníčko. Nadšený z ní byl i průvodce na zámku, kde Janička vyslechla přednášku o starožitnostech a potom všem na naleštěných parketách zatančila. Průvodce jí za to poděkoval, prý se mu něco tak milého za mnoho let služby nestalo. Janička prodělala celou řadu vyšetření a nakonec jí byla zjištěna alergie na lepek. Tety jí začaly péct speciální chleba a další pochutiny, striktně se dodržovala bezlepková dieta. K údivu všech se Janička začala zlepšovat nejen po zdravotní stránce, ale i mentálně. Začala recitovat básničky a byla čilejší. Postupem času nastoupila do první třídy, kde měla samé jedničky. Nakonec si pro Janičku přijela pěstounská rodina, která si ji rovněž okamžitě zamilovala. Od té doby k nám Janička jezdí s tetou a strýcem na návštěvu. Chodí už do druhé třídy, má výborný prospěch a je stále milá a hezká. Máme z ní velkou radost….

Díky Vašim příspěvkům mohl FOND OHROŽENÝCH DĚTÍ v roce 2016 poskytnout přechodnou rodinnou péči celkem 898 dětem. DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE S NÁMI.

ČÍSLO CELONÁRODNÍHO SBÍRKOVÉHO ÚČTU FOD 3055103/0300.

„MAREK“

Minulý rok jsme do Klokánku na žádost otce přijali čtrnáctiletého chlapce Marka. Otec byl po těžké autonehodě a přechodně se nemohl o syna starat. Rodina trpěla i hmotnou nouzí, protože otec pobíral pouze invalidní důchod a jen za léky musel měsíčně vydat přes 1 000 Kč. Matku ani jiné příbuzné Marek již neměl. V Klokánku byl chlapec zprvu nešťastný, velmi se strachoval o otce, o kterého se doposud pečlivě staral. Nakonec jsme situaci vyřešili ke spokojenosti otce i syna. Marek jezdil za otcem na víkendy a přes týden v Klokánku navštěvoval školu a pod dozorem tety se učil vařit jednoduchá jídla a další věci potřebné pro vedení domácnosti. Po půl roce se otcův stav zlepšil natolik, že mohl Marek jít domů. V Klokánku vyrostl, zesílil a získal nové sebevědomí. Z třídního otloukána se stal miláčkem spolužaček. Uměl totiž skvěle vařit a všechny mohl ohromit svou pizzou i domácími buchtami! Otci Marka jsme pomohli vyřídit všechny dávky a dokonce získal příspěvek i na pořízení nového topení.

PRÁCE TET A STRÝCŮ V KLOKÁNCÍCH JE VELMI NÁROČNÁ FYZICKY, ALE HLAVNĚ PSYCHICKY. DO NAŠÍ KLOKANNÍ RODINY HLEDÁME STÁLE NOVÉ TETY A STREJDY. HODNÝCH LIDÍ NENÍ NIKDY DOST. MÁTE SRDÍČKO NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ? PŘIJĎTE K NÁM I VY POMOCI. ŘEKNEME VÁM, JAK TAKOVÁ PRÁCE VYPADÁ. A KDO BY TO MOHL ŘÍCI LÉPE, NEŽ NAŠE „KLOKÁNČÍ“ TETA ČI „KLOKÁNČÍ“ STREJDA.

Strejda ROBERT
Pracoval jsem jako specialista technické podpory O2. Jako strejda jsem začal pracovat proto, abych poznal, jestli to mají tety v Klokánku tak těžký. Poznal jsem, že to mají sakra těžký. Ano. Ale děti vás i pobaví a hlavně lásku a zájem vám stonásobně vrátí. Jako strejda musím především pečovat o děti, někdy lítat po doktorech, utírat nos, přebalovat… Nakupovat, vařit, prát, žehlit, uklízet – uf, a to jsem určitě na něco zapomněl. Výhodou tohoto povolání je týden práce, týden volna. Ovšem týden namáhavé práce v kuse a k tomu někdy zvládat přívaly emocí a citů. Každé dítě se vám nějakým způsobem vryje pod kůži, a když se s ním pak máte třeba po roce rozloučit, může to být někdy opravdu těžké.
Teta JANA
Pracovala jsem šestnáct let nejprve jako učitelka odborného výcviku a pět let jako učitelka odborných předmětů na odborném učilišti u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dále jsem pracovala jako vychovatelka rodinné skupiny v dětském domově. Téměř celý svůj profesní život jsem věnovala práci s dětmi a tak jsem po ukončení pracovního poměru ve školství dál hledala takovou práci, kde bych byla i nadále v kontaktu s dětmi a mohla rozvinout své pedagogické znalosti získané jak studiem, tak při práci, a předávat zkušenosti nabyté letitou praxí. Práce v Klokánku mi přinesla spoustu nových znalostí, zážitků, zkušeností. Naučila mě ještě větší důslednosti, zodpovědnosti a trpělivosti. Vzhledem k tomu, že znám osudy dětí, umím jim naslouchat a být vůči nim otevřená, spravedlivá, nikoho nepreferovat a neponižovat. Nastupovala jsem plna nadšení, přece jenom to byla výzva. Tato práce spočívá v tom, že se pořád dějí nové věci, není to až takový stereotyp a hlavně je to přímá práce s dětmi, které vyrůstaly v různém sociálním prostředí a byly ovlivňovány dalšími okolnostmi spojenými s vrozenými dispozicemi. Není to práce, kterou člověk vykonává jenom sám za sebe, ale je to práce, která je založena na spolupráci  psychologa, logopeda, speciálního pedagoga, sociálního pracovníka a tety. Je to práce velice rozmanitá, a to je to, co mě na ní baví. Jako teta pečuji na „svém“ bytě o tělesný, rozumový a citový vývoj maximálně 4 dětí různého věku a pohlaví od 0 do 18 let. Zajišťuji veškerý chod domácnosti – nakupování, vaření, pečení, praní, žehlení, zašívání, uklízení, psaní domácích úkolů, přípravu do školy, návštěvy lékařů. Dále moje práce nespočívá jen ve vyplňování volného času dětí, ale i v cílené činnosti, která rozvíjí klíčové životní kompetence (tj. vědomosti, schopnosti, dovednosti i postoje) osobnosti dětí a dává jim dostatek námětů pro samostatné naplňování volného času. Plánuji a organizuji výlety, návštěvy různých kulturních a sportovních akcí. Vedu děti k osvojování hygienických návyků, samostatnosti, sebeobsluze, zásadám správného denního režimu, k toleranci, k ohleduplnosti k jiným lidem, učím je žít společně s ostatními lidmi. Vzhledem k tomu, že pracuji i s malými dětmi a mladými lidmi, musím se na svět dívat optimisticky. Díky dětem zůstávám stále mladou, neboť energie dětí vlévá do žil stále novou a novou sílu. Při této práci si člověk ani nevšimne, jak rychle vše ubíhá a plyne.

Co požadujeme: trestní bezúhonnost, minimální věk 21 let, minimálně středoškolské vzdělání (vítáno s pedagogickým či zdravotnickým zaměřením), zkušenost práce s dětmi, samostatnost, zodpovědnost, schopnost empatie, kreativitu, schopnost individuální i týmové práce, zvládání vedení domácnosti, úklidu, vaření, školní přípravy a volnočasových aktivit s dětmi. Co nabízíme: zajímavou a smysluplnou práci, příjemné pracovní prostředí, nestandardní pracovní dobu. V případě, že Vás práce tety či strejdy v Klokánku zaujala, pošlete prosím Váš motivační dopis s životopisem na e-mail: zdenka.tesarova@fod_cz.Těšíme se na VÁS!


„STATEČNÝ MATĚJ“  
Na konci loňského roku jsme přijali do našeho zařízení Matěje, desetiletého chlapce. Matěj sám požádal ve škole o pomoc poté, co jej jeho pěstounka zbila páskem a přezkou ho uhodila před hlavu, až mu roztrhla kůži. Matěj byl vystrašený, obával se vrátit ze školy domů. V Klokánku se rychle aklimatizoval, navázal hezký vztah k tetě i dětem. Postupně začal vypravovat, jak se mu žilo u jeho rodiny. Pěstounka je družkou jeho biologického otce, vlastní matka je zbavena svéprávnosti. Otec s družkou žili několik let na ubytovně ve dvou pokojích. Matěje často zamykali v jednom z pokojů, kde chodil na kbelík a pil vodu z vodovodu. Peněz na jídlo bylo málo, protože rodiče často chodili do heren. A tak se stávalo, že dítě mělo hlad a občas museli hledat jídlo v popelnicích. Pokud Matěj zlobil, zůstával sám zamčený na pokoji i celé hodiny. Opakovaně byl bit od obou rodičů za špatné známky a neposlušnost. V Klokánku se Matěj chová naprosto vzorně. Pomáhá tetě při péči o mladší děti, dobře se učí, rád si povídá a hraje. Zájem rodičů je minimální. Zpočátku měl Matěj sám snahu o kontakt s nimi. Pokud jim volal, pěstounka dvakrát slíbila návštěvu, ale nikdy k ní nedošlo. Poslední dobou už Matěj o návrat do rodiny nestojí. Rád by zůstal v Klokánku, jak říká, ale pevně věříme, že se najde jiná rodina, která Matějovi dokáže vynahradit péči a lásku, kterou nedostal od rodičů. Věříme, že Matěj by svou klidnou a pohodovou povahou skvěle zapadl do nové rodiny a dokázal oplatit všechnu lásku lepším rodičům.

Klokánek je projekt Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je nabídnout dětem namísto ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby).Fod ohrožených dětí může poskytnout pomoc až 334 dětem současně. V ROCE 2016 NAŠLO POMOC V KLOKÁNCÍCH VÍCE NEŽ 898 DĚTÍ. Do Klokánka může být dítě přijato nejen na základě předběžného opatření nebo rozsudku, ale i bez soudního rozhodnutí na žádost rodičů nebo na žádost OSPOD s následným souhlasem rodičů. Zlepší-li se podmínky v rodině, lze pobyt rychle ukončit a dítě vrátit domů. Děti lze přijmout do Klokánku i na základě jejich vlastní žádosti a poskytovat jim péči i proti vůli rodičů až do té doby, než soud rozhodne o předběžném opatření. Je tak možno zajistit rychlou pomoc dětem na útěku z rodiny, kdy často jde o děti týrané, zanedbávané a zneužívané. Do Klokánku lze přijímat celé skupiny sourozenců bez ohledu na věk. Nedochází tedy k jejich další traumatizaci v důsledku rozdělování do různých zařízení zdravotnických (děti do tří let) či do školských (děti starší tří let). Děti se přijímají přímo „z terénu“, bez zbytečného pobytu v diagnostickém ústavu, kde jsou společně ve stejném režimu děti bez poruch chování s dětmi výrazně narušenými, agresivními, s anamnézou prostituce, trestné činnosti, toxikománie apod. Děti bez těchto problémů jsou zde kromě psychické deprivace zvýšeně ohroženy šikanou i mravním zpustnutím. Většina dětí přichází ze svého původního domova zcela bez vybavení. Klokánek je vybaví nejen školními pomůckami, ale také oblečením a základními hygienickými potřebami. Někdy je třeba zakoupit pro dítě brýle nebo pořídit mu rovnátka. Každý kdo má své vlastní dítě ví, jak je péče o ně po finanční stránce náročná. Od nás pak děti odcházejí již vybavené a k nám opět přicházejí děti další, bez vybavení. Je to neustálý koloběh, který lze zajistit jen s Vaší pomocí. Budeme vděčni za jakýkoliv příspěvek na péči o tyto děti, které ve svém životě doposud neměly tolik štěstí.

Číslo účtu pro celonárodní sbírku na pomoc právě těmto dětem: 3055103/0300.

 

Další formy možnosti finančních příspěvků naleznete na www.fod.cz. Vítáme i materiální dary v podobě školních pomůcek, plen, výživ pro kojence, trvanlivých potravin. Velmi uvítáme opalovací krémy, šampóny proti vším, drogerii apod. Pokud by se jednalo o použité oblečení a plyšáky či hračky, je třeba se individuálně domluvit v našich zařízeních, zda mají v dané chvíli kapacitu na uskladnění těchto darů. Aktuální seznam našich Klokánků naleznete na našich webových stránkách. Děkujeme za pochopení. Na finanční i materiální dary Vám můžeme vystavit darovací smlouvu či potvrzení o přijetí daru, které je možné použít při snížení základu daně.

Prosím odešlete jednorázovou nebo dlouhodobou dárcovskou SMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru

DMS FODKLOKANEK 30                DMS TRV FODKLOKANEK 30

DMS FODKLOKANEK 60                DMS TRV FODKLOKANEK 60

DMS FODKLOKANEK 90                DMS TRV FODKLOKANEK 90

Cena jednorázové DMS je 30 Kč, 60 Kč nebo 90 Kč. Klokánek obdrží 29 Kč, 59 Kč nebo 89 Kč. Cena dlouhodobé DMS je 30 Kč, 60 Kč, 90 Kč/měsíčně. Klokánek obdrží 29 Kč, 59 Kč nebo 89 Kč/měsíčně. Více na www.darcovskasms.cz.      

Za jakoukoliv pomoc předem velice děkujeme!

Jan, 16 let, Matěj, 14 let, Jakub, 12 let, Adam, 11 let a Tereza, 9 let
Do Klokánku bylo přijato 5 sourozenců, o které se dříve staral jejich tatínek. Otec ztratil zaměstnání, vzhledem k finančním problémům přišla rodina o bydlení, problémy se prohlubovaly a postupně přestal otec výchovu svých pěti dětí zvládat. Stěhoval se s nimi z místa na místo, děti neměly stabilní zázemí, domov, stále přecházely do nové školy, tím přicházely i o své kamarády a zájmové kroužky, což se negativně projevilo i na jejich chování a prospěchu ve škole.

Do Klokánku byly přijaty v létě. Dodnes žijí společně v jednom bytě, mají dvě stálé tety, pravidelně docházejí do školy, našly si zde zájmové aktivity a mnoho přátel v Klokánku i mimo něj. Chlapci se věnují především fotbalu a plavání. Terezka velmi ráda plave a jezdí na kolečkových bruslích. Se svými tetami si děti vybudovaly pěkný vztah a cítí se zde jako doma. Výrazně se zlepšilo jejich chování a postupně se zlepšuje i jejich prospěch ve škole a zájem o vzdělání.