Zpravodaj 2/1999

Obsah
Úvod
Milion na Žatec přišel !
Šokující rozsudek Vrchního soudu zrušen !
Z našich případů:
Z týraného dítěte milovaným synem
Policie nic nezjistila
Z kanceláře FOD přímo do vazby
Jak pokračují naše předešlé případy ?
Bert má opět starosti
Veronika zpět u pěstounky !
Absurdní zákon na ochranu dětí prošel
Možnost uložení pokuty omezena
Činnost FOD nový zákon neohrozí
Psychopati a recidivisti ochránci dětí
Dosavadní zařízení pro výkon pěstounské péče zaniknou
Nynější nevyhovující stav zůstává
Zákon versus Úmluva o právech dítěte
Názory odjinud
Trpké plody novely zákona o rodině
38 dětí "nikoho" už je "někoho"!
Z dopisů nejradostnějších
Sedm sourozenců už má rodinu !
Davídek výborně prospívá
Zastavme přibývání dětí v dětských domovech !
Místo ústavu teta a strejda
Účtování v zařízeních pěstounské péče aneb úřední šiml se činí !
Vícekrát trestaný asociál je pro stát vhodným osvojitelem !
Dál hledáme náhradní rodiny
Neradostná "devítiletá" statistika
Bubu - nová knížka pro děti
Koncert Pražského komorního orchestru pro FOD
Občanství slovenských dětí vyřešeno !
Letní kolo celonárodní sbírky FOD 8 milionů korun a 60 tisíc dárců !
Největší dárci sbírky FOD ke Dni dětí 99:
Věcné dary a služby v hodnotě 10 000,- Kč až 420 000,- Kč poskytly:
Rekonstrukce Domu FOD pro ohrožené děti v Olomouci zdárně pokračuje!
Největší finanční dary účelově vázané na Dům FOD v Olomouci poskytly:
Materiál a služby v hodnotě 10 000,- až 100 000,- Kč poskytly:
Použití finančních prostředků z celonárodní sbírky FOD
Stará složenka již neplatí
Výrok auditora
VII. členské shromáždění FOD
Vážení a milí členové FOD, Zpět na obsah

co nejsrdečněji Vás všechny pozdravujeme a zasíláme Vám nový zpravodaj, ve kterém Vás chceme seznámit s naší činností za posledních šest měsíců a informovat Vás o některých konkrétních případech ohrožených dětí, kterým se snažíme pomáhat, o milionu pro Žatec, o letní sbírce, o šokujících přístupech MPSV k ochraně dětí i o tom, jak to nakonec dopadlo se zákonem o sociálně-právní ochraně dětí. Moc a moc Vám děkujeme za Vaši stálou finanční, věcnou i morální a psychickou podporu, které si velmi vážíme a která je pro naši práci mimořádně významná. Zejména nyní, kdy se MPSV snažilo svým zákonem naši činnost podstatně omezit, nás velmi povzbuzovaly Vaše milé a moudré dopisy, které jste adresovali nám i Parlamentu. Pevně věříme, že naše společné úsilí povede ke změně zákonů, které dětem ubližují a doufáme, že to bude dřív v případě zákona o českém státním občanství, který teprve letos byl novelizován tak, jak jsme navrhovali již před šesti lety. Kéž by alespoň v příštím tisíciletí byli naši politici a vládní a zákonodárné orgány dětem příznivěji nakloněny!

Milion pro Žatec přišel ! Zpět na obsah

Vážení a milí členové, mnohokrát Vám děkujeme za to, že jste vyslyšeli naši prosbu z konce října letošního roku a neodkladně jste hmotně podpořili rekonstrukci Domu FOD pro ohrožené děti v Žatci tak, abychom mohli čerpat státní dotaci ve výši 2 700 000,- Kč a dílo dokončit. A podařilo se! První milion jsme v termínu odeslali díky Vašim darům a příspěvkům a druhý milion jsme zaslali již z výtěžku vánoční sbírky. Musíme se přiznat, že jsme několik dní velmi váhali, zda není nevhodné Vás žádat o mimořádný příspěvek resp. dar a někteří členové rady i pracovníci se obávali, zda se Vás náš dopis nemile nedotkne. Ale Vaše reakce nás nesmírně potěšila a dojala. Všechny Vaše dopisy a telefonáty byly povzbudivé a starostlivé. Vzápětí začalo chodit množství příspěvků a během krátké doby přišlo na Žatec včetně bezúročné půjčky ve výši 130 000,- Kč celkem 1 023 860,- Kč od celkem 2 159 členů, tedy téměř od každého třetího našeho člena! Někteří naši lenové se omlouvali, že jejich finanční situace nedovoluje nyní zaslat příspěvek. To samozřejmě plně chápeme a na zbývající dvě třetiny členů se ani trochu nezlobíme a těšíme se, že naši činnost podpoří v průběhu dalších měsíců. Ještě jednou za Žatec moc a moc děkujeme!

Šokující rozsudek Vrchního soudu zrušen ! Zpět na obsah

V minulých zpravodajích jsme opakovaně informovali o smutném osudu čtyřleté Lucinky, která zemřela na následky dlouhodobého krutého týrání ze strany své matky a jejího druha (odpírání stravy, surové bití, kopání, svazování rukou s následky hlubokých ran, přičemž poslední a smrtelné "potrestání" bylo za to, že ve stavu akutní nemoci z hladu vypila Sunar mladší sestře, vlastní dceři druha matky Martina Ježka) a o tom, jak pokračuje trestní stíhání obou pachatelů. Ačkoli od smrti holčičky uplynulo již víc než 6 let, oba jsou dosud na svobodě a bez trestu. Matka byla nejprve odsouzena k podmíněnému trestu odnětí svobody, přičemž ke stížnosti pro porušení zákona podané z podnětu FOD byl tento rozsudek zrušen a matka byla odsouzena ke 3 letům odnětí svobody nepodmíněně. I tento rozsudek byl díky odvolání státního zástupce zrušen a na obžalovanou, která se k soudním jednáním nedostavuje, je t.č. vydán zatykač. Jak jsme informovali v minulém zpravodaji, jejímu druhovi Martinu Ježkovi, nar. 1973, rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 9.3.1999 snížen trest z 15 let odnětí svobody na pouhý 1 rok! Naštěstí i v tomto případě byl tento rozsudek na základě stížnosti pro porušení zákona zrušen a věc vrácena k dalšímu řízení. Stalo se tak rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 21.9.1999 sp.zn. 8 Tz 119/99. I když to utýrané holčičce již nepomůže, přesto doufejme, že její vražda a mučivé útrapy budou po zásluze potrestány.

Z našich případů: Zpět na obsah


Z týraného dítěte milovaným synem

Na FOD se obrátili se žádostí o pomoc manželé, kteří uvedli, že manžel se náhodně setkal se svou bývalou přítelkyní a zjistil, že její jedenáctiletý syn je pravděpodobně jeho vlastní dítě, o jehož existenci dosud neměl tušení. Nejenže je mu Michal velmi podobný, jak i my můžeme potvrdit, ale ihned k sobě získali vzájemné sympatie. Chlapec je však u matky nešťastný a její druh je na něj velmi zlý. Dítě žije ve zcela nevyhovujících podmínkách a on se svou manželkou by ho chtěl převzít do své péče. Šetřením v rodině, rozhovorem s chlapcem a jeho psychologickým vyšetřením jsme zjistili, že jeho situace doma je zcela neúnosná. Podle vyjádření naší psycholožky ho v rodině brali jako otroka, který musel jen tvrdě pracovat, bez odmluvy plnit přání matky, otčíma a jejich dětí a ještě za to sklízel jen nadávky a bití. Jeho současným a jediným přáním je žít u svého taťky. Při prvním psychologickém vyšetření byl Michal plačtivý a v depresi, ale při kontrolním vyšetření, v průběhu krátkodobého pobytu v nové rodině, k němuž matka dala nakonec souhlas, byl jako vyměněný. Přišel v novém a moderní oblečení, vypadal velmi spokojeně a zjevně přibral na váze. Po celou dobu vyšetření je emocionálně pozitivně laděný, uvolněný, spontánní. Potvrdil, že teď se má dobře, teta a taťka ho mají rádi, starají se o něj, učí se s ním, koupili mu všechny věci nové, protože už mu všechno bylo malé. Dokonce i do školy má všechno, nic mu nechybí a má samé dobré známky. Dříve mu do školy stále něco chybělo, nikdo se s ním neučil, ale když dostal špatné známky, tak ho nevlastní otec zmlátil a zkopal, jednou tak hrozně, že se pokálel. Máma se ho nikdy nezastala, ale spíš mu přidala. Protože matka v době kontrolního vyšetření žádala, aby se Michal okamžitě vrátil domů, podali jsme OPD v Benešově podnět na předběžné svěření chlapce do péče otce a jeho ženy. OPD se s naším stanoviskem ztotožnilo a na základě našeho opakovaného vyšetření a sociálních šetření, jakož i na základě zpráv OPD soud předběžně ještě téhož dne rozhodl, že Michal zůstane v péči nové rodiny. Kéž by podobnou šanci měly všechny týrané děti!

Policie nic nezjistila Zpět na obsah

Naše pobočka v Táboře byla orgánem péče o dítě přizvána ke spolupráci ve věci tříleté holčičky s tím, že sousedé nahlásili Policii podezření z týrání a zanedbávání dítěte, ale ta po prošetření věc odložila. K našemu úžasu jsme zjistili, že sousedé shodně vypovídali skutečnosti, které by měly odůvodňovat okamžité zahájení trestního stíhání a odebrání dítěte. Podezření z týrání a zanedbávání potvrdilo i naše podrobné šetření, které jsme ihned provedli. Ve školce jsme zjistili, že Terezku vodí matka vždy plačící a s křikem, neumytou, zanedbanou, s prosáklou zapáchající plínkou. Uklízečka nebo učitelky ji denně musejí umýt a převléct. Matka je žádala, aby v případě, že se počůrá, ji dali za trest klečet. Terezka je ve školce velice ráda a domů se jí nikdy nechce. Sousedé shodně uvádějí, že v denních i nočních hodinách je z bytu velmi často slyšet nářek malé holčičky, je to velmi intenzivní pláč. Matka na dceru stále křičí a nadává jí nevybíravými slovy. Když si matka myslí, že ji nikdo nevidí, je na holčičku velmi hrubá a sprostě jí nadává. Když se ale na ni někdo dívá, je na dceru milá. Holčičku nechává hrát si samotnou necelé dva metry od kolejí, kde jezdí rychlíky. Nadává jí do krav, debilů i dalšími hrubými výrazy. Často ji fackuje a bije přes hlavu a ruce i za banální přestupky, např. že se umaže nebo nestojí přesně tam, kde jí matka přikáže. Poté jsme se zkontaktovali s otcem a jeho matkou a zjistili jsme, že babička ze strany otce má velmi vhodné podmínky pro to, aby o Terezku mohla pečovat a že si to i velmi přeje. OPD jsme předali výsledky našeho šetření a doporučili vydání předběžného opatření na svěření Terezky do péče babičky. Tak se i záhy stalo poté, kdy matka, která je v evidenci psychiatra, na OPD vyhrožovala, že i s Terezkou skočí pod vlak.. A tak k naší velké radosti Terezka již od 4.5.1999 žije spokojeně u své babičky, která jí nyní vynahrazuje to, o co byla u matky ochuzena.

Z kanceláře FOD přímo do vazby Zpět na obsah

Dne 7.12.1998 se na naši pobočku v Českých Budějovicích obrátila spolužačka šestnáctileté dívky s tím, že její kamarádku téhož dne ráno před odchodem ze školy zneužil její otec. Dívka nám jednání otce popsala - otec ji asi čtvrt hodiny "vyšetřoval" a přitom se ukájel, přičemž již dříve ji v noci na lůžku opakovaně osahával na nahých prsou. Zprvu ale nechtěla, abychom věc nahlásili na Policii, jen nás prosila o pomoc, aby se to už neopakovalo. Protože se bála jít domů, zajistili jsme, že může přespat u kamarádky. Matka s tím posléze souhlasila a písemně nám svůj souhlas stvrdila. Uváděla však, že dceři nevěří, otec prý pouze zjišťoval, zda je ještě panna. Druhý den se na FOD dostavili oba rodiče a otec předložil vlastní rukou psaný text nazvaný "Tátovo doznání!", v němž se mimo jiné uvádí: "Bývalá kamarádka dcery řekla, abysme si na ni dali pozor, že může být brzy v jiném stavu. V sobotu 5.12. přišla domů až po 24.00 hod. Dostala ode mne pořádně přes hubu. Já jsem chtěl jenom zjistit, jestli je panna!!" Věc jsme oznámili Policii, která si otce odvezla přímo z naší kanceláře. Jeho stíhání bylo od počátku vedeno vazebně. Soudem I. stupně byl obviněný odsouzen ke dvěma letům odnětí svobody, avšak odvolacím soudem byl trest snížen na polovinu přesto, že v minulosti byl obviněný již 2x pro obdobný trestný čin odsouzen. Podle znaleckého posudku mělo u dívky jednání otce za následek psychotrauma, s následnými známkami psychické únavy až subdeprese. S nezletilou jsme nadále v kontaktu a snažíme se jí poskytovat psychickou podporu.

Jak pokračují naše předešlé případy ? Zpět na obsah


Bert má opět starosti

Nyní již dvanáctiletý Bert má opět starosti. O jeho trápení jsme Vás informovali v předchozích dvou zpravodajích (články s názvy "Matku mu vzala smrt, všechny jistoty i známé osoby mu bere soud" a "Nechci do Arábie"). Až donedávna žil v klidu a spokojeně u své tety a žádnou psychiatrickou léčbu už dávno nepotřeboval. Od posledního soudního jednání ze dne 14.4.1999, které bylo odročeno za účelem vypracování znaleckého posudku, se nic nedělo. Nyní se ale Bert dozvěděl, že má být v lednu psychiatricky a psychologicky vyšetřen a má strach, aby nebyl umístěn v Opařanech či v jiném ústavu, jak se naposledy domáhal jeho otec. Také se obává, že bude zase nucen ke stykům s ním. Dá se totiž téměř s jistotou očekávat, že počátkem roku otec opět na delší dobu přijede do ČR. Ve škole si Berta stále velmi chválí pro jeho pěkné charakterové vlastnosti, milou povahu a výborné chování, ale upozorňují, že v poslední době se u něj projevuje nesoustředěnost a obavy z nejbližších dnů a týdnů. Držme mu tedy palce, ať je překoná bez velkých stresů a ať soud rozhodne podle jeho přání - v souladu s Úmluvou o právech dítěte!

Veronika zpět u pěstounky ! Zpět na obsah

I o nyní osmileté Veronice jsme psali v předchozích dvou zpravodajích, v článcích s názvy "Dítě jako ping-pong" a "Veronika skončila na psychiatrii". Neskončila tam však pouze jednou, ale celkem čtyřikrát! I když jsme znovu ihned s paní Formánkovou požádali o vydání předběžného opatření na svěření Veroniky, nebylo jí vyhověno. U dalších soudních jednání znalci MUDr. Jiří Duba a PhDr. Štěpánka Tůmová uvedli, že u matky neshledali žádnou duševní poruchu či chorobu ani jiné nepříznivé charakteristiky její osobnosti, pro které by nebyla schopná dlouhodobě pečovat o nezl. Veroniku. Současnou situaci matka emočně prožívá, ale v průběhu vyšetření se zklidnila, což je dokladem, že je schopna vyrovnat se s citovým přetlakem a jednat adekvátně. Pokud matka v minulosti měla tendenci dítě umístit mimo svoje výchovné působení, bylo to výrazem zátěžové situace, která ji k tomu přiměla." Při jednání ze dne 11.11.1999 matka uvedla: "Při propuštění Veroniky z první hospitalizace, kam byla přijata na doporučení prof. Mečíře, jsem byla informována, že se u ní jedná o lehkou mozkovou dysfunkci. V květnu jsem se obrátila na nemocnici v Krči opět, neboť výkyvy v chování nezletilé se stupňovaly a třídní učitelka mě informovala, že i ve škole Veronika vyrušuje, narušuje vyučování a není možno s ní pracovat. V červnu 1999 byla dcera propuštěna bez léků a bez konkrétního termínu kontroly. Dr. Šturma z Paprsku mi doporučil, že Veronika může jet na tábor pro problémové děti, kde byl odborný dozor. Vedoucí tábora mě pak informoval, že byla nezvladatelná, měli s ní stejné problémy jako já, tři čtvrtiny věcí na táboře ztratila. Po návratu z tábora onemocněla angínou a pak jsem ji opět vrátila na psychiatrické oddělení v nemocnici, kde jsem popsala její výchovné problémy na táboře a chtěla jsem, aby zjistili, co je toho příčinou. V léčebně byla až do poloviny října, pak opět onemocněla angínou." Dětská lékařka soudu sdělila, že matka péči o dítě od počátku nezvládala, nedostavovala se na doporučená vyšetření a očkování bylo opožděno o jeden rok. Celkem 12 týdnů byla nezletilá hospitalizována na psychiatrii, a to i během prázdnin - dle propouštěcí zprávy matka nezvládá problémy spojené s výchovou obou dětí a potřebovala si odpočinout. Přesto ani tyto zprávy a nepříznivý vývoj nezletilé nebyly dostatečným argumentem pro změnu výchovy - posudek znalce Mečíře a znalkyně Drábkové, na jehož základě byla Veronika vrácena matce, jakož i posudek výše uvedených znalců, jsou zřejmě nad všechny důkazy. A tak nebýt rozhodnutí samotné matky, pendlovala by Veronika zřejmě dál mezi psychiatrií a domovem s perspektivou umístění ve výchovném ústavu. Naštěstí pro Veroniku předložila matka soudu dne 25.11.1999 písemné prohlášení, ve kterém uvádí: "Protože dcera ani já nemůžeme nadále čelit neukončenosti stavu poměrů a dosáhnout klidného života, jsem nikoliv z mé vůle nucena zajistit dítěti jistotu jedině možným způsobem a sice tím, že ustupuji od návrhu na svěření Veroniky do mé péče. Zda a komu bude Veronika svěřena, ponechávám na úvaze soudu." A tak teprve díky tomuto prohlášení soud svěřil Veroniku do pěstounské péče paní Formánkové. K předání došlo na OPD bez přítomnosti matky. Počáteční rozpaky Veronika rychle překonala a se svou staronovou mámou odcházela velmi ochotně, držela se jí za ruku, usmívala se, poskakovala a vesele štěbetala. Jaký to rozdíl oproti loňskému předávání matce, kterému se tolik bránila!

Absurdní zákon na ochranu dětí prošel Zpět na obsah

Když jsme před rokem v článku s názvem "Další pohroma na obzoru" (zpravodaj č. 2/98) informovali o připravovaném zákonu MPSV o sociálně-právní ochraně dětí, nevěřili jsme, že takový zákon může projít. Náš optimismus byl bohužel nereálný. Zákon dne 9.12.1999 schválil Senát (51 hlasů pro, 2 proti) ve znění přijatém Sněmovnou. Nepomohly dopisy našich členů Parlamentu ani Prohlášení členského shromáždění, které jsme zaslali Legislativní radě vlády, Sněmovně i Parlamentu, stejně jako petici, kterou zorganizoval náš člen pan Ing. Petr Moravec z Ostravy. Zúčastnili jsme se všech parlamentních výborů, které zákon projednávaly a i když nám vždy bylo uděleno slovo a předložili jsme i paragrafované znění pozměňovacích návrhů, poslance ani senátory (až na výjimky) jsme nepřesvědčili. Bude-li zákon podepsán panem prezidentem, nabude účinnosti dnem 1.4.2000. Obracíme se samozřejmě i na pana prezidenta se žádostí o vrácení zákona Parlamentu, avšak po zkušenostech s novelou zákona o rodině si již nadějí neděláme.

Možnost uložení pokuty omezena Zpět na obsah

Naštěstí již ve Sněmovně se podařilo dosáhnout (přes velký odpor MPSV) jedné významné změny - namísto původně navrhované pokuty až do výše půl milionu za vykonávání sociálně-právní ochrany bez pověření, byť by to bylo v zájmu dítěte, přijala Sněmovna pozměňovací návrh, jímž je uložení pokuty vázáno na výkon sociálně-právní ochrany v rozporu se zájmem dětí a maximální výše pokuty se snižuje na 200 000,- Kč. Jistě k tomu dopomohly i Vaše dopisy a petice. Za Vaši iniciativu a významnou pomoc Vám mnohokrát děkujeme. S některými dopisy bychom Vás nyní chtěli seznámit (škoda jen, že podobné názory nezastávají i ti, kteří tvoří zákony na ochranu dětí):

Vážení poslanci,

jsem jedna z těch, kteří nesouhlasí s návrhem zákona MPSV o sociálně-právní ochraně dětí, který vyhrazuje zprostředkování náhradní rodinné péče pouze státu. Mám v opatrovnické péči dítě romské národnosti. Olgu jsem přijala v jejích necelých čtyřech letech na základě informace a za pomoci Fondu ohrožených dětí. Byla v Dětském domově v Říčanské ulici v Praze 3 asi dva a půl roku. Přestože byla právně volná, trvalo půl roku, než mi ji soud svěřil do opatrovnické péče. V té době nám FOD pomáhal radou i prakticky, stejně jako o několik let později při získávání českého státního občanství. Teď je Olze 12 let, chodí do základní školy a je to zdravé normální dítě. Má problémy s učením, což je mimo vrozené předpoklady způsobeno tím, že se její řeč, paměť a myšlení nerozvíjely v době velice důležité, t.j. do tří let věku. Dětský domov pro ni byl fyzickou záchranou, ale intelektovou a psychickou brzdou. Děti, které vyrůstají v běžné rodině, ve věku tří až čtyř let znají a umějí mnohem víc, než znala a uměla Olinka. Hodně jsme spolu dohnaly, ale něco už napravit nejde. I po psychické stránce ji pobyt v dětském domově poznamenal. Stále se cítí nejistá, zvlášť v krizových situacích a v zátěži. Na základě svých zkušeností považuji každou právní úpravu , která prodlužuje pobyt dětí v ústavech o tak cenné měsíce a roky, za špatnou. Nemám nic proti existenci dětských domovů, ale jen jako první pomoci, protože růst a vyvíjet se může dítě dobře jen u "svých" lidí, v rodině. Považuji za správné, aby stát prostřednictvím soudů děti do náhradní péče svěřoval a na výkon této péče prostřednictvím příslušných orgánů dohlížel, ale proč by nemohla jiná organizace vyhledávat vhodné rodiče, popř. zprostředkovávat kontakty možných náhradních rodičů a dětí, k tomu důvod opravdu nevidím. Pozorně jsem sledovala diskuse a informace v médiích před schválením novely zákona o rodině. Domnívám se, že ti, kdo ji tvořili a schválili, jsou možná dobrými právníky, ale o dětech a jejich skutečných potřebách vědí hodně málo a ani se nenamáhají si informace najít. Prosazovat zájmy dospělých proti zájmům dětí je na konci dvacátého století opravdu zvláštní a těžko pochopitelné.

Ing. Eva Kvasničková, Tábor

Činnost FOD nový zákon neohrozí Zpět na obsah

Zprvu jsme se obávali, že v případě přijetí zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude ohrožena značná část naší činnosti - zejména na úseku náhradní rodinné péče a terénního šetření. Za každý takový "zločin" ve prospěch dětí nám hrozila půlmilionová pokuta, což by nás brzo ekonomicky zničilo. Naštěstí podle pozměněného znění přijatého Sněmovnou nám pokuty nehrozí, neboť všechny naše činnosti jsou vykonávány v v souladu se zájmy dětí. Navíc zákon obsahuje takové rozpory a mezery, že se do něj bez ohledu na tuto změnu celá naše činnost vejde, byť původním záměrem bylo ji co nejvíce omezit. V předkládací i důvodové zprávě se totiž uvádí, že zprostředkování náhradní rodinné péče i šetření v rodinách je vyhrazeno pouze státním orgánům, aby údajně nemohlo dojít ke zneužívání této činnosti. Závazné je však paragrafované znění zákona a nikoli důvodová zpráva. A to výslovný zákaz uvedených činností neobsahuje. Uvádí pouze, že jiné činnosti než ty, které vyjmenovává par. 48 odst. 2 nemohou nestátní subjekty vykonávat. Podle písm. b) tohoto ustanovení však mohou být nestátní právnické i fyzické osoby pověřeny "vykonáváním činností zaměřených na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku". Takto je ovšem zaměřena veškerá naše činnost - nesporně i zprostředkování náhradní rodinné péče je činností zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy, např. před škodlivým vlivem psychické deprivace a opožďování vývoje. Je smutné, že činnosti ohroženým dětem jednoznačně prospěšné, které stát není schopen zajistit, budeme moci nadále vykonávat jen díky nedokonalosti zákona.

Vážené paní poslankyně a páni poslanci,

dovolte mi, abych se jako matka osvojeného dítěte vyjádřila k návrhu zákona MPSV o sociálně-právní ochraně dětí. Zásadně nesouhlasím s tím, že zprostředkování náhradní rodinné péče by mělo být vyhrazeno pouze státu.V žádném případě nechci úlohu státu a státních institucí podceňovat, ale proč nemůže stát spolupracovat s nestátními organizacemi jako je např. FOD? Vždyť mají stejný cíl. Sama jsem žádala na OPD o adopci nebo pěstounskou péči před téměř šesti lety. Přestože jsem uvedla, že mi nevadí romská národnost dítěte ani lehké postižení a netrvala jsem ani na kojeneckém věku, čekala jsem tři roky bez nějaké odezvy. Poté se mi dostal do ruky Zpravodaj FOD. Jednání s pracovníky FOD bylo odborné, rychlé a vstřícné, aniž by zasahovalo do pravomoci státu. Byl mi pouze zprostředkován kontakt s dítětem, které při standardním postupu v nabídce OPD "neuspělo" z důvodu romské národnosti a lehké mentální retardace. Jednalo se o sedmnáctiměsíční holčičku, která byla od narození právně volná, protože matka dala souhlas k osvojení ještě před porodem a pak ihned po něm a nikdo nikdy o ni zájem neprojevil. Maruška tak strávila rok a půl zbytečně v dětském domově. Kdyby se vedení DD neobrátilo na FOD, jak dlouho by tu ještě musela čekat? Holčička nemluvila, dělalo jí potíže rozkousat a spolknout tuhou stravu, při chůzi padala, nereagovala na zavolání, jevila známky citové deprivace, měla chronickou rýmu. To vše přes velmi dobrou péči v DD, o níž jsem se přesvědčila. Byla jsem připravena na to, že její vývoj půjde kupředu jen značně pomalu. Jaké však bylo moje překvapení, když se Maruška už za dva dny začala smát, za čtrnáct dní řekla své první slovo "HAF" a každý další den se vždy naučila něco nového. Během jednoho roku dohonila děti stejně staré. Nyní jsou jí 4 roky, chodí do školky, je velice aktivní, o vše se zajímá, vše si chce zkusit. Její rozumový vývoj je na průměrné úrovni, řeč zcela bez problémů, výslovnost bezchybná, pěkně zpívá, přednáší, vypráví, hezky kreslí, ráda tancuje a učí se angličtinu. Téměř nemarodí, ale přetrvává určitá nervová labilita, vyžaduje stálou pozornost a citovou odezvu. Ať už se jí nitky života jakkoli zapletou, vždycky bude mít nablízku svoji mámu, která ji naučí létat dřív, než ji vypustí z hnízda. Na FOD se obracejí lidé. kteří chtějí pomoci dětem, ne sobě. Stejnou motivaci mají i pracovníci FOD. Každé dítě by mělo dostat šanci. Prosím Vás, abyste to vzali v úvahu při projednávání výše zmíněného zákona.

Soňa Waitová, Habartov

Psychopati a recidivisti ochránci dětí Zpět na obsah

Ještě smutnější je, že tento zákon, byť se jmenuje o sociálně-právní ochraně dětí, vytváří prostor, který bude ohrožené děti víc ohrožovat než chránit:

 • Sociálně-právní ochranu dětí se státním pověřením totiž bude moci vykonávat každý (i samostatná fyzická osoba), kdo má materiální, technické a podle potřeby i hygienické podmínky a čistý výpis z rejstříku trestů - odbornost ani osobnostní předpoklady se nezkoumají (s odůvodněním, že nejsou stanoveny ani u státních zaměstnanců - ti však podléhají alespoň pracovně-právní odpovědnosti a kontrole). A tak namísto toho, aby se u pracovníků státních orgánů stanovily alespoň základní kvalifikační a osobnostní předpoklady, vytváří se neomezené pole působnosti při ochraně dětí asociálům, psychopatům i pedofilům, přestože je známo, že právě je tato oblast přitahuje.Státní pověření je nárokové a musí být vydáno každému, kdo splní zcela formální podmínky, na osobnosti člověka nezávislé (podání žádosti, trestní bezúhonnost, vlastní nebo pronajaté prostory, materiální a hygienické podmínky). I psychopati, alkoholici, toxikomani a další rizikové osoby s čistým výpisem z rejstříku trestů včetně osob stíhaných budou tedy v případě svého zájmu poskytovat dětem sociálně-právní ochranu na základě státního pověření. Na náš dotaz v tomto směru nám zástupci MPSV při jednání v parlamentním výboru odpověděli, že v případě osob pouze stíhaných ctí zásadu presumpce neviny a nemohou dát na řeči, pokud se o někom tvrdí, že je alkoholik, asociál či psychopat.

 • U vedení nestátního subjektu ani provozních zaměstnanců neposkytujících přímo sociálně-právní ochranu (např. kuchaři na táborech) se ani trestní bezúhonnost nevyžaduje. Tedy ani v případě, že by o těchto osobách bylo známo, že jsou opakovaně trestaní pro trestné činy proti dětem a mládeži, není možnost při splnění materiálních podmínek vydání pověření odmítnout. Recidivistou může být i žadatel jakožto fyzická osoba, pokud nebude sám sociálně-právní ochranu poskytovat - se státním pověřením bude moci zřizovat a vést azylová zařízení pro děti, zařízení pro výkon pěstounské péče nebo dětské tábory. Osobnostní předpoklady žadatele, který sám sociálně-právní ochranu přímo neposkytuje, se nezkoumají - a to nejen kvalifikace, ale ani trestní bezúhonnost.

 • Až 12 měsíců od účinnosti zákona (resp. do právní moci rozhodnutí o žádosti o pověření) se všechny nestátní subjekty, které vykonávají ke dni účinnosti zákona sociálně-právní ochranu v rozsahu stanoveném tímto zákonem (což s ohledem na znění par. 48 odst. 2, písm. b) je prakticky celá sociálně právní ochrana) považují za osoby pověřené. Bez jakéhokoli ověřování tak mimo jiné budou mít právo seznamovat se s důvěrnými údaji orgánů sociálně-právní ochrany.

 • S výjimkou výchovně-rekreačních táborů bude každému i pro místní aktivity vydávat pověření MPSV, které je oprávněno vykonávat kontrolu pověřených osob - protože se bude jednat pravděpodobně jednat o velké množství organizací a fyzických osob, bude kontrola zcela iluzorní.

 • Protože nejsou stanovena žádná kriteria pro posuzování materiálních a technických podmínek, hrozí značná libovůle při posuzování, zda jsou splněny.

Vážení zákonodárci,

byla jsem šokována návrhem zákona MPSV o sociálně-právní ochraně dětí,který vyhrazuje zprostředkování náhradní rodinné péče pouze státu a za porušení mají být udělovány pokuty. To by znamenalo, že by Fond ohrožených dětí jako nestátní organizace už nemohl hledat opuštěným dětem rodiny. Nebýt Fondu, nikdy by se do rodiny nedostaly ani naše dvě dcerky, Ivonka a Lenička. Vždyť kdo by si žádal šest a půl roku starou debilní romskou holčičku,která se občas i během dne pomočí a při každé změně je vyděšená a zvrací. A kdo by si žádal o tříletou romskou holčičku, dítě narkomanů a alkoholiků s nenávratně poškozeným zrakem, velmi obtížně vychovatelnou a navíc s epilepsií. Díky rekreaci s FOD jsme tyto děti viděli a vzaly nás za srdce, přestože jsme už další děti neplánovali. "Debilní" holčička u nás za rok dohnala zpoždění, chodí do páté třídy normální školy, dobře se učí. Třídní učitel byl velmi překvapen, že toto dítě, které je podle psychologické zprávy v normální škole nevzdělavatelné, má tak dobré výsledky. V ZUŠ ji paní učitelka také velmi chválí, z houslí má jedničky. Kromě toho chodí i do vaření, což je její koníček. Brzy se zklidnila, změn se neděsí a nyní je zní normální sebevědomá dvanáctiletá holka. Mladší Lenička teď chodí do druhé třídy, dobře se učí, je šikovná, chodí do baletu. Jen nás mrzí, že nikdy nebude ani s brýlemi dobře vidět. V dětském domově její vadu zraku přehlédli a tím zanedbali dobu vhodnou k léčení. A jak nám pomáhal stát? Když jsme si děti dovezli, řekla nám sociální pracovnice, že je budeme muset vrátit. Když jsme to odmítli, řekla nám, že si musíme do tří měsíců sehnat větší byt, jinak nám děti seberou. A jak nám pomáhal Fond? Poskytl nám bezúročnou půjčku na pořízení rodinného domku. Děti teď mají krásné bydlení, a to nikoliv jen do dosažení zletilosti jako v DD, ale napořád, pokud se samy neosamostatní a nebudou chtít bydlet jinde. A ještě k dětem z "inzerátů". Tento způsob je prý neetický. Ale je snad etické nechat děti raději v dětských domovech? My jsme měli možnost díky Fondu vidět děti na rekreaci. Jinak bychom o nich vůbec nevěděli a děti by zůstaly bez rodiny. Ale i fotografie je dobrá. Když se sociální pracovnice zeptá žadatelů, zda by si vzali dítě romské, starší nebo bez ručiček, hluché či jinak handicapované, málokdo odpoví kladně. Ale na fotografii už není dítě pouze jakýsi ubohý případ. Najednou je to živá bytost, která potřebuje lásku. A potom má opravdu šanci najít nové rodiče. Přeji Fondu mnoho úspěchů. A také to, aby takový zákon nebyl přijat.

Jiřina Augustýnková, Náměšť nad Oslavou

Dosavadní zařízení pro výkon pěstounské péče zaniknou Zpět na obsah

Za hrubé narušení právní jistoty považujeme skutečnost, že zvláštní zařízení vzniklá před účinností zákona zaniknou nejpozději do 12 měsíců od jeho účinnosti, jestliže nebude uzavřena nová smlouva podle nové úpravy. K uzavření nové smlouvy však zřizovatele nikdo nemůže donutit, takže mnohá zařízení mohou zaniknout ze zákona, ač podle dohoda uzavřená podle dosavadních předpisů takový způsob zániku nepředpokládá (bez souhlasu pěstouna může zařízení zaniknout jen tehdy, pokud nezletilé děti byly odebrány pro špatnou péči). Kromě toho nově navržená dohoda může být pro dosavadní zařízení nepřijatelná. Může tak dojít k vážnému ekonomickému ohrožení velké pěstounské rodiny, což jistě není v zájmu dětí. Proto jsme se snažili přesvědčit zákonodárce, že nedojde-li k uzavření dohody podle nového zákona, měla by dosavadní zařízení fungovat podle dosavadních předpisů. Bohužel ani tady jsme neuspěli.

Nynější nevyhovující stav zůstává Zpět na obsah

Zákon zachovává současný nevyhovující stav, kdy sociálně-právní ochrana je roztříštěna mezi několik resortů (ministerstva práce a sociálních věcí, školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví) a všude se jedná jen o okrajovou záležitost. Nadále tedy budou sourozenci rozdělováni podle věku do různých ústavů, děti budou dále měsíce zbytečně čekat v ústavu na vypracování a doručení rozsudku, nic se nezmění na nevhodné úpravě osvojení a rodiče, kteří o své děti zcela ztratili zájem, budou nadále jejich zákonnými zástupci.

Opravdu s podivem jsme si přečetli článek ve Vašem zpravodaji "Za nalezení rodiny pokuta" a se smíšenými pocity si dovolujeme reagovat. Nedávno jsme se stali "náhradními rodiči"třináctileté Štěpánky, a to jedině díky aktivitě paní Tomkové z FOD. Jsme toho názoru, že stát v takových případech nemůže plně nahradit tak aktivní a činnou a hlavně rychlou organizaci s tak erudovanými zaměstnanci jako je FOD. Stejná činnost státu je velmi zdlouhavá, někdy se povede lidi spíše odradit než získat a přesvědčit. Co se týče "dětí z inzerátů", musíme přiznat, že kdybychom v časopise Vlasta tyto "inzeráty" s fotografiemi dětí neviděli, nikdy bychom na tuto myšlenku nepřišli. Ani v nejmenším si nemyslíme, že je to neetické a nemorální. Právě naopak! Již sama fotografie určitého dítěte "chytne za srdce"leckterého potencionálního rodiče víc, než lapidární popis, že Pepíček měří 150 cm a má hnědé vlasy. Tento způsob má mnoho výhod a doufáme, že bude nadále úspěšně používán, protože díky malé státní osvětě je to jediné upozornění na tyto osamělé děti. Budeme se nadále snažit podporovat, a to zcela dobrovolně, FOD v jeho snahách a očekávat, kdy stát konečně "prokoukne", že by bylo lepší s FOD spolupracovat než konkurovat! Myslíme si též, že mluvit o pokutách je ve vyspělém demokratickém státě v sociální oblasti nemístné a zarážející. Nejsme si docela jisti , že stát opravdu chce těmto dětem, kterých poslední dobou velmi přibývá, opravdu pomáhat.

manželé Kotalovi, Ohrobec

Zákon versus Úmluva o právech dítěte Zpět na obsah
 1. Článek 3 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte uvádí, že "státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, a činí pro to všechna potřebná zákonodárná a právní opatření". V rozporu s tím zákon umožňuje pověřit výkonem sociálně-právní ochrany i osoby pro děti vysoce rizikové. Kupodivu totéž ministerstvo (MPSV), ale jiný odbor, zaujalo zcela jiné a obecně přijatelné stanovisko ve vztahu k akreditaci k výkonu sociálních služeb. Ve věcném záměru zákona se uvádí, že "se počítá s akreditací fakultativní, která je podmínkou pro financování sociálních služeb z veřejných prostředků, neboť právo orgánů státní správy udělovat povolení k činnosti charakteru charitativního a blízkého sousedské výpomoci je nanejvýš sporné. Povinností státu je však dohlížet na efektivní vynakládání veřejných prostředků, informovat klienty o kvalitních službách a chránit je před možnými riziky". Proč MPSV tyto zásady vyznává jen ve vztahu k dospělých a ne k dětem, je vskutku nad naše chápání. V okolních státech (Rakousko, Německo) platí tyto zásady samozřejmě i pro výkon sociálně-právní ochrany dětí. Zde na tomto poli mohou působit organizace pověřené i nepověřené, u těch pověřených však stát garantuje kvalitu jejich činnosti a navíc je i financuje. Vysoké nároky na odbornou a morální kvalitu osob v pověřených organizacích má i nyní ratifikovaná Úmluva o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodních osvojeních, která v čl. 11 stanoví, že "pověřená osoba musí být řízena a musí zaměstnávat osoby kvalifikované svou morální úrovní a vzděláním nebo zkušenostmi pro práci v oblasti mezinárodních osvojení a být předmětem dozoru příslušných státních orgánů pokud jde o její organizaci, činnost a finanční situaci."

 2. Článek 21 písm.b) Úmluvy o právech dítěte stanoví, že "osvojení v cizí zemi lze považovat za náhradní způsob péče o dítě, pokud dítě nemůže být předáno do výchovy v zařízení péče o děti nebo rodině osvojitele nebo o ně nemůže být pečováno jiným vhodným způsobem v zemi jeho původu." V rozporu s tím par. 22 odst. 8, písm. a) zákona o sociálně-právní ochraně dětí stanoví, že "jestliže ministerstvo nezprostředkuje osvojení nebo pěstounskou péči do 6 kalendářních měsíců od zařazení dítěte do evidence dětí, postoupí kopii údajů z těchto evidencí Úřadu pro zařazení do evidence pro zprostředkování osvojení ve vztahu k cizině." Toto ustanovení nezaručuje, že bylo vyčerpáno všech dostupných možností k nalezení náhradní rodiny v zemi původu, zejména i spolupráce s nestátními subjekty, které dosud úspěšně zprostředkovávaly náhradní rodinnou péči pro děti, jimž stát nebyl schopen rodinu nabídnout. Návrh stanovit MPSV povinnost této spolupráce před uvolněním dětí do ciziny sice v senátu zazněl, ale bohužel neprošel.

Naše připomínky MPSV zcela odmítlo. Vyžádali jsme si proto vyjádření odborníků z praxe a jejich stanoviska zaslali do Parlamentu. Alespoň z některých stručně vyjímáme:

Názory odjinud Zpět na obsah
 • "Nadace Naše dítě se plně ztotožňuje s prohlášením FOD k návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí a s obsahem Otevřeného dopisu Parlamentu ČR" (Ing. Zuzana Baudyšová, ředitelka Nadace a předsedkyně Sdružení Linky bezpečí ).

 • Svou plnou podporu našim požadavkům vyjádřil i pan prof. PhDr. Zdeněk Matějček, který uvedl: "Pokládám je za rozumné a účelné a soudím, že by k nim mělo být při dalším projednávání zákona rozhodně přihlédnuto. Především mám zato, že je třeba orgánu, který by koordinoval péči ústavní o děti a náhradní rodinnou péči. Zvláště se ovšem přimlouvám, aby v zákoně bylo vyjádřeno, aby ve státních i nestátních institucích, zabývajících se náhradní rodinnou péčí osoby touto činností pověřené měly více než jen formální kvalifikaci odbornou a současně i kvalifikaci osobnostní. Jde o problematiku právě z těchto dvou hledisek zcela mimořádně náročnou a citlivou. Z psychologického hlediska pokládám za velice závažnou i otázku změny příjmení dítěte v pěstounské péči. I v ostatních bodech by podle mého mínění bylo užitečné a účelné ještě znovu uvážit, jak by bylo možno ochranu dětí co nejlépe zajistit."

 • "V průběhu posledních tří let našel FOD náhradní rodinu 3 dětem zdravotně postiženým z našeho zařízení (sluchové postižení s prvky autismu - nevidomý - postižení sluchu a zraku + epilepsie). Státní instituce nám doposud žádnou rodinu pro naše dítě nenabídla. Věřím, že tento zákon neprojde." (Jana Mullerová, sociální pracovnice Institutu pro neslyšící v Berouně).

 • "Tento zákon by byl holý nesmysl a krok zpět. Prostřednictvím státu nebyly žádné naše děti v posledních třech letech předány do náhradní rodinné péče. Držím palce při obhajování práva nestátních organizací na vyhledávání náhradních rodičů pro naše děti a přeji hodně sil a úspěchů" (Mgr. Jiří Hána, ředitel Dětského domova v Jablonci nad Nisou).

 • "Děkuji za spolupráci a obětavou pomoc, kterou poskytujete dětem v našem obvodě. Jsme velmi rádi, že Vás máme a že se na Vás můžeme kdykoli obrátit ve chvíli, kdy naše síly a prostředky byly vyčerpány. Obávám se, že přijetí zákona o sociálně-právní ochraně dětí v současném znění nebude ku prospěchu dětí" (Vlasta Princová, vedoucí oddělení péče o děti OÚ Praha 6).

 • "Pracovnice oddělení péče o rodinu a dítě doporučují v odůvodněných složitých případech účastníkům využít služeb pardubické pobočky Fondu, který má více časového prostoru k intenzivní práci s rodinou. Pokud Fond podával přímo k soudnímu jednání, byly tyto zprávy velice podrobné, objektivní a zachycovaly problematiku případu v plné šíři. Pokud se týká náhradní rodinné péče, spolupracujeme s pracovnicemi přímo z Prahy. Činnost pardubické pobočky Fondu ohrožených dětí napomáhá při řešení složitých životních situací dětí a jejich rodičů a je přínosem pro úroveň práce s problémovými rodinami" (Mgr. Jarmila Čejková, vedoucí referátu soc. věcí a zdravotnictví OÚ Hradec Králové).

Trpké plody novely zákona o rodině Zpět na obsah

Je obecně známo, že novela zákona o rodině podstatně zkomplikovala možnost včasného předání opuštěných dětí do osvojení a zbytečně prodloužila jejich pobyt v ústavech. Ředitel dětského domova v Aši (pro děti od 0 do 3 let) předal smutné výsledky 16ti měsíční účinnosti této novely ministerstvu spravedlnosti i sekci pro práva dětí. Z jeho alarmující zprávy citujeme: "Novela zákona o rodině velmi výrazně negativně ovlivnila osudy dětí umístěných v dětských domovech. Nemožnost dát souhlas s osvojením ihned po porodu prodloužila zcela zbytečně pobyt dětí v ústavech ze 17 dnů v r. 1997 na 68 dní v r. 1999, a to v období, které je pro citový a sociální vývoj dítěte (a vztah mezi dítětem a rodičem) klíčový. Ještě daleko tragičtější dopad na osudy dětí v DD měla ta část novely, která se dotýká tzv. šestiměsíčního nezájmu. Z původního relativně krátkého pobytu dítěte v našem ústavu se stává pobyt dlouhodobý, který má již zcela neoddiskutovatelně výrazně negativní dopad na duševní a citový vývoj dítěte. Průměrná doba pobytu dětí v našem ústavu v případě nezájmu rodičů vzrostla z 261 dní (cca 9 měsíců) v r. 1997 na 655 (cca 22 měsíců, t.j. téměř 2 roky) v r. 1999. Od účinnosti novely (1.8.1998) podalo naše zařízení prostřednictvím OPD žádost o posouzení nezájmu rodičů u celkem 26 dětí. Do 30.11.1999 proběhlo 21 jednání. Průměrná čekací doba na rozhodnutí soudu je 176 dní, t.j. cca 6 měsíců (minimum - 33 dní, maximum - 305 dní). Od podání návrhu OPD do právní moci rozsudku uběhlo průměrně 231 dní, t.j. 8 měsíců (minimum 134 dní, maximum 361 dní)." Ministerstvo spravedlnosti k tomuto podání, které navíc obsahuje i konkrétní údaje o všech 26 případech, sdělilo, že postup soudů přezkoumalo, ale žádné zaviněné průtahy nezjistilo. Délka řízení podle je zjištění MS vždy odůvodněna tím, že se k soudu nedostavují nebo pátráním po jejich pobytu, jakož i problémy při doručování rozsudku. Situace je tedy přesně taková, jak jsme před přijetím novely předpovídali - bohužel novela, která by tyto negativní důsledky té předchozí odstranila, je stále v nedohlednu.

38 dětí "nikoho" už je "někoho" ! Zpět na obsah

Velkou radost máme z toho, že od počátku letošního roku do konce října nalezlo prostřednictvím Fondu ohrožených dětí novou rodinu 38 opuštěných dětí, pro které neměly náhradní rodinu státní instituce. Opravdové rodiče tak získalo 22 dívek a 16 chlapců ve věku od 14 dní do 16 let (do 6 měsíců - 3 děti, do 3 let 7 dětí, do 6 let - 8 dětí, do 10 let - 11 dětí, do 14 let - 6 dětí a tři nejstarší byly již šestnáctileté). 15 dětí bylo romského původu, jedno dítě pocházelo z Bosny a nejmladší holčička až z Ghany. V jednom případě se jednalo o skupinu 6 sourozenců a v dalším případě o sourozence 3. Všechny děti se do svých nových rodin velni dobře včlenily a jsou šťastné, stejně jako jejich náhradní rodiče. Jak se však můžete dočíst dále, MPSV nám chce tuto činnost zákonem o sociálně-právní ochraně dětí zakázat. Pevně věříme, že se jim to nepodaří.

Z dopisů nejradostnějších: Zpět na obsah

Vážený kolektive FOD!

Srdečně Vás všechny pozdravuji. Dostal se mi do rukou časopis Květy, kde mě velmi zaujal a zamrazil článek "Nechtěňátka" z DD Most. Jedno takto nechtěné, zdravotně postižené dítě díky Vašemu fondu a časopisu Vlasta s manželem 9 let vychováváme. V r. 1990 jsme si z DD v Malackách přivezli tříletou romskou holčičku, která je též postižena vrozeným zeleným zákalem. Hanička byla duševně i tělesně opožděna, vůbec nemluvila. Je nyní po čtyřech očních operacích a její stav je stabilizován. Navštěvuje 6. třídu specielní základní školy pro zrakově postižené, která je pouze 6 km od našeho bydliště. Je to dítě temperamentní, poslušné a patří mezi lepší žáky. Hraje šachy, jezdí po soutěžích a momentálně hájí školní barvy v Holandsku. Máme z ní opravdovou radost. Je to naše druhé dítě v pěstounské péči. Starší dcera přes všechny výchovné problémy má svou rodinu a dvě děti, o které se řádně stará. Nikdy jsme s manželem nelitovali, že jsme poskytli dětem opravdový domov. Je nám všech těchto opuštěných dětí líto. Velice mě zajímá osud malého Lukáška, který trpí stejnou oční chorobou jako naše dcera. V mém srdci je dost místa, abych se mohla starat o další opuštěné dítě. Ale mám 50 let a manžel 69. Úřady nám jistě nedovolí vychovávat tak malé dítě. Věřím, že se pro Lukáška i ostatní postižené děti najde správná, milující rodina. Držíme všem těmto dětem palce, aby měly takové štěstí jako naše již dvanáctiletá Hanička "z inzerátu".

Marie Koterová, Chudobín

Milá paní Tomková, vážený FOD,

tak tohle je náš Matěj, Matějíček, Mates, Matýsek, Matoušek, no prostě naše sluníčko, když mu byl jeden rok. Jak si na oslavy všeho druhu nepotrpíme, tak tentokrát to bylo velkolepé. Přála bych všem dětem, aby byly tak moc milovány jako on. I já bych Vám chtěla ještě jednou poděkovat za Vaši dobrou a prospěšnou práci a hlavně za našeho Matýska, kterého máme jen díky Vám. Je to krásné, hodné, milé a vděčné děťátko, všichni ho moc milujeme. Jen škoda toho půl roku, co musel být zbytečně v KÚ. Snažíme se mu teď všechno vynahradit. Každý den nás překvapí něčím novým, což všichni velmi obdivujeme, snad ještě více, než jsme obdivovali u vlastních dětí. Již to není to netečné půlroční miminko, které se uspávalo vrtěním hlavičky ze strany na stranu a které si umělo hrát jen se svými ručičkami. Je to naše malé (skoro dvanáctikilové) štěstíčko. Hrozně bych chtěla, aby takové štěstí a radost potkalo co nejvíce rodičů, kteří mají o opuštěné děti zájem. A nejsou to jen bezdětní manželé, kdo by chtěl pomoci. V politice se udělalo pro tyto děti tak málo pozitivního. Je to jen samé dohadování, osočování, svalování neúspěchů na ty předchozí, prostě odvádění pozornosti od vlastní neschopnosti. Lítost a soucit s těmito malými a potřebnými má snad každý, kromě našich zákonodárců a vlády. Novela zákona o rodině je naprosto nepochopitelná pro člověka, který není bezcitný a lhostejný k osudu jiných. Cožpak existuje něco lepšího a prospěšnějšího pro opuštěné dítě, než když se dostane co nejrychleji do nové rodiny? Proč neustále upřesňovat a brát ohledy na pokrevní rodiče? Proč soudy pracují tak pomalu? Takových proč by ještě bylo ...Končím s přáním: Ať je pro všechny "Matýsky na světě hodně lásky a hodných rodičů a pro FOD ne omezování, ale rozšiřování pravomocí v jeho záslužné práci. Zdraví a za celou rodinu děkuje

Helena Blímová, babička, Lázně Bělohrad

Sedm sourozenců už má rodinu ! Zpět na obsah

Ve zpravodaji č. 1/98 jsme uveřejnili fotografie sedmi sourozenců ve věku od tří do šestnácti let, o kterých nás informoval dětský domov se žádostí o pomoc při nalezení náhradní rodiny. Osud těchto dětí vzbudil velký zájem našich čtenářů a vzápětí se ozvalo více rodin, které byly ochotné všechny sourozence přijmout do své rodiny. Realizaci náhradní rodinné péče nejprve zabránilo negativní stanovisko sociální pracovnice, která přes nezájem a laxnost rodičů tvrdila, že jim děti budou vráceny. Když jsme ji nakonec po řadě měsíců přesvědčili, že v tomto případě je veškerá snaha marná, vyvstal další problém. Prý není možné dát tolik dětí do jedné rodiny, neboť by to nová rodiny nezvládla. Takový případ u nás údajně ještě nebyl zaznamenán. Nepomohlo ani to, že nejstarší již sedmnáctiletý chlapec se rozhodl zůstat v dětském domově a své sourozence jen navštěvovat. Museli jsme tedy hledat rodinu z takového okresu, kde tento názor nezastávali. Nakonec se to přece jen podařilo. A tak šest sourozenců převzali o letošních letních prázdninách zkušení a optimističtí pěstouni manželé Jonštovi z Havířova. V té době měli v náhradní rodinné péči již sedm dětí, mezi nimi i třikrát vráceného Františka, který k nim před lety přišel také s pomocí našeho zpravodaje (č.2/95) . Jak jsme si opět ověřili, Frantík je sice živý, ale jinak "dobračisko", dobře se učí, výborně hraje na flétnu a nyní začíná i s klarinetem. Velice oceňujeme, že OPD vyšlo manželům i dětem velmi vstříc a vůbec jim nevadilo, že se sourozenci bude v rodině již třináct dětí. Vědí zřejmě to, co my - nezáleží na počtu dětí, ale na osobnosti pěstounů. A pěstouni, u kterých výborně prospívá třikrát vrácené dítě a dalších šest dětí, si poradí i se šesti sourozenci najednou. Okresní úřad nabídl rodině i hmotnou pomoc včetně zřízení zvláštního pěstounského zařízení. A tak se u Jonštů nyní spojují dva domky dohromady a panuje tu veselá nálada a dobrá pohoda. S nově přijatými dětmi nejsou žádné problémy a všichni jsou šťastní, že se nalezli. Čtyři děti školního věku dokonce ihned přešly ze zvláštní školy do školy základní. I když některé musely jít o ročník níže, velmi si považují toho, že teď chodí do "základky" a ze školy nosí samé jedničky nebo dvojky. Navštěvují také různé kroužky a chodí do i "hudebky", protože Jonštovi jsou hudební rodina. A o Vánocích se našich šest sourozenců setká se svým nejstarším bratrem, který v jejich nové rodině stráví vánoční prázdniny. Hodně štěstí!

Davídek výborně prospívá Zpět na obsah

Pro čtyřměsíčního Davídka s ortopedickým postižením jsme hledali rodinu právě před rokem - ve zpravodaji č. 2/98. V minulém zpravodaji (č.1/99) jsme o miminku a jeho nové rodině informovali v článku Davídek už má rodiče! Až po jeho uzávěrce nám přišel potěšující dopis z motolské nemocnice, která nás na něj upozornila. I Vás s ním nyní chceme potěšit:

Vážená paní Tomková,

posílám Vám pro radost a posilu do další záslužné práce Davídka K. s rodinou. Má se moc dobře a dělá velké pokroky v rehabilitaci. Díky obětavé péči vypadá jeho prognóza lépe. Je na něm vidět, že ví, kam patří. Vaši práci velmi oceňuji a vážím si jí.

S pozdravem Věra Wimmerová, ortopedie Motol, 12.5.1999 Motol

P.S. S Davídkem a jeho rodinou jsme se setkali také v srpnu na našem poradensko-relaxačním pobytu pro náhradní rodiny v Bílé Vodě a můžeme potvrdit, že chlapeček jen kvete a jeho noví rodiče i sourozenci ho mají moc rádi.

Zastavme přibývání dětí v dětských domovech ! Zpět na obsah

Ačkoli to zní koncem devadesátých let neuvěřitelně, dětí vyrůstajících v ústavní péči každoročně přibývá. Ve srovnání s r. 1991 se zvýšil počet školských dětských domovů (pro děti od 3 do 18 let) o celou pětinu na současných 120 (!) a počet dětí vyrůstajících v zařízeních ministerstva školství z 5 105 na 6 891 v r. 1998, t.j.o víc než o třetinu (!). Kapacita zdravotnických dětských domovů a kojeneckých ústavů činí 2 136 lůžek. V r. 1998 do nich bylo přijato 2 171 dětí. V posledních letech jsou stále více do ústavní péče umísťovány děti i z důvodu hmotné či bytové nouze rodiny nebo tzv. domácího násilí. Třebaže by hmotná podpora takové rodiny vyšla stát mnohem levněji (roční náklady na jedno dítě v ústavní dosahují průměrně 150 000,- až 200 000,- Kč) a děti by byly uchráněny těžkého citového strádání, je obvyklým řešením návrh na ústavní výchovu. Místo azylových a sociálních domů pro rodiny nebo pro přechodnou péči o ohrožené děti buduje stát dětské domovy ...

Místo ústavu teta a strejda Zpět na obsah

Protože bychom chtěli co nejvíce přispět ke snižování počtu dětí v ústavech, uvítali jsme i nedávnou nabídku města Dolní Benešov, okr. Opava na dlouhodobý bezplatný pronájem (s perspektivou bezúplatného převodu do našeho vlastnictví) bývalého zemědělského učiliště, ve velice dobrém stavu. Chceme v něm zřídit tři pětipokojové byty pro přechodnou pěstounskou péči o děti, které je třeba odebrat z dosavadního prostředí (nebo o které nemá kdo pečovat např. z důvodu hospitalizace osamělého rodiče) a které by jinak skončily v ústavu a dále šest třípokojových bytů pro ohrožené děti a jejich rodiče zejména v těch případech, kdy se ocitnou bez střechy nad hlavou nebo jsou-li ohroženy tzv. domácím násilím. Dále se počítá se šesti krizovými lůžky pro krátkodobé akutní případy. Celková kapacita bude 60 osob. Předpokládané náklady na celkovou adaptaci a vnitřní zařízení jsou cca 8 milionů korun, doufáme však, že minimálně z poloviny je získáme s pomocí grantů a bezplatného poskytnutí materiálu a služeb. První dva byty pro přechodnou pěstounskou péči zprovozníme v nejbližší době, neboť vyžadují jen malé úpravy.

I nadále hledáme rodiny ochotné postarat se po přechodnou dobu o děti, o které se krátkodobě nemůže postarat vlastní rodina Bližší informace podá naše sociální pracovnice pí. Mgr. Marie Fořtová (tel. 02/26 00 50 nebo 24 23 66 55).

Za každou hmotnou či osobní pomoc mnohokrát děkujeme!

Účtování v zařízeních pěstounské péče aneb úřední šiml se činí ! Zpět na obsah

"Často vzpomínám na rekreaci ve Sloupu. Moc se nám tam líbilo a pro mne to byla po letech vlastně první skutečná rekreace, protože děti teď už jsou natolik samostatné, aby zvládly bez pomoci vlastní hygienu a nepotřebují už ustavičné hlídání.Jsem na to teď psychicky špatně, pořád se nemůžu vzpamatovat z pracovní schůzky pro pěstounky zvláštních zařízení, kterou jsme měly před čtrnácti dny. Na schůzce nám řekli, že je málo peněz, tak chtějí zjistit, kde by se dalo ušetřit. Proto musíme podrobně účtovat příjmy a výdaje. A to každý den a adresně. Třeba školní výbava pro Janičku apod. Zabere to spoustu času a pěstounky s více dětmi řekly, že to nezvládnou. Jenže to prý musí zvládnout, jinak prý budou platit penále. Jak mám adresně účtovat, kolik komu koupím sešitů, tužek, gum. Obvykle nakupujeme ve větším množství do zásoby, když jsou slevy. Nikdy jsme nerozlišovali vlastní a nevlastní děti. Teď to musím kvůli účetnictví dělat denně. Pořád se mi to připomíná a je mi z toho nanic. Když jsme na děti zpočátku nedostávali nic a později málo, nikoho nezajímalo, jak vyjdem. Já sama nosím věci po zemřelé sestře nebo po babičce nebo co sousedka vyhodila při stěhování. Dům jsme si pořídili a splácíme ho kvůli přijatým dětem. Vlastní syn bydlí v podnájmu a za pokoj se společným příslušenstvím platí 3 000,- Kč. Mám pocit, jako by mi někdo naplival do obličeje."

Tento dopis nám zaslala pěstounka čtyř romských dětí a přiložila kopii dohody o zřízení zařízení a Metodický pokyn Okresního úřadu v Třebíči. V dohodě se uvádí, že pěstounka je povinna vést jednoduchou evidenci o příjmech a vydáních rodinné skupiny. Tak to až dosud dělala. V metodické pokynu se však najednou hovoří o vedení jednoduchého účetnictví ve zvláštních zařízeních. Ovšem evidence a účetnictví je něco diametrálně rozdílného a okresní úřad ani MPSV nemá právo něco takového vymáhat. Pěstouni jsou náhradní rodiče a nikoli účetní! Ve zmíněném metodickém pokynu se dokonce striktně zavádí stravovací jednotka a stanovuje se na člena rodiny a den ve výši 70,- Kč! Tento postup již skutečně hraničí s omezováním lidských práv pěstounů. Přitom podle bodu 4) tohoto pokynu je jeho účelem zajištění kontroly čerpání prostředků na vedení domácnosti v pěstounském zařízení. Do vedení domácnosti ovšem náklady na stravu nepatří, viz např. členění dávky životního minima. Přílohou tohoto metodického jsou výkazy s těmito kolonkami, které je třeba denně vyplňovat: příjmy, výdaje celkem, z toho výdaje na potraviny, ošacení, hygienu, opravy a údržbu, inkaso, školní potřeby, školní stravování, kapesné dětí, knihy a časopisy, kultura a sportovní potřeby, spoření, vybavení domácnosti a různé. Zůstatky z minulého měsíce se převádějí do měsíce následujícího. V Metodickém pokynu se dále uvádí: "Rozdíl mezi stravovací jednotkou a přídavky na vlastní děti bude představovat příjem za stravovací jednotku vlastního dítěte. Kolonka výdaje je členěna v horní části tabulky dle jednotlivých druhů výdajů. Výdaje i příjmy budou zapisovány podle data. Prostředky, které zařízení v daném měsíci nevyčerpá (rozdíl mezi příjmy a výdaji) převede do následujícího měsíce. Pracovnice sociálního referátu pro náhradní rodinnou péči ve spolupráci s ekonomkou sociálního referátu budou pravidelně kontrolovat vedení těchto výkazů. Při kontrolách se bude ověřovat správný výpočet příjmů za stravu pěstounů a jejich rodinných příslušníků, dále správně uváděná výše příjmů za dávky SSP a výdaje dle jednotlivých dokladů předložených pěstounským zařízením. Jmenovitě budou uváděny větší položky (př. vybavení do 1. tř. pro Marušku, oblečení - zimní bunda pro Petra, boty pro Jirku a Honzu, zakoupení vybavení domácnosti - vysavač apod.)", konec citátu. OÚ Třebíč dopisem ze dne 1.11.1999 pěstounkám zvláštních zařízení, které s tímto postupem nesouhlasily, sdělil, MPSV považuje metodický pokyn za správný.

Co k tomu dodat? Tento postup nemá oporu v žádném zákoně a je v rozporu i s uzavřenými dohodami, které hovoří o evidenci, nikoli o účetnictví. Jak vidno, byrokracie kvete stále víc a víc. Namísto účinné pomoci při výchově dětí a jejich ochraně před těmi nevhodně prověřenými osobami, které je týrají či dokonce utýrají (viz dva případy v posledních dvou letech ve státem prověřených pěstounských rodinách), se pracovnice pro NRP budou věnovat kontrole účetnictví. Pro blaho dětí je to vskutku to nejdůležitější - proto budou mít k ruce ještě ekonomku. Co poradit postižených zařízením? Veďte jednoduché záznamy o výdajích tak jako dříve a tak, jak je uvedeno v dohodách. Namísto účetnictví si raději hrajte a povídejte s dětmi a nenechte si zkazit náladu žádnými metodickými pokyny. Nikdo, ani MPSV či okresní úřad, není oprávněn nakládat na Vás víc povinností, než kolik stanoví zákon a obecně závazné prováděcí předpisy či kolik jste se zavázali nést v dohodě o zřízení zařízení.

Vícekrát trestaný asociál je pro stát vhodným osvojitelem ! Zpět na obsah

Citace z posudků státem pověřeného psychologa pro náhradní rodinnou péči:

Případ první: "Několikrát odsouzen s nepodmíněným trestem. Osobnost celkově jednodušeji uzpůsobená, nezralá, nevyrovnaná, emočně labilní. V chování patrná snaha o sebekontrolu, sebeovládání, stylizaci. Pod zátěží, vůči níž má sníženou odolnost, snadnější uvolnění pudových tlaků včetně agresivity a jejích projevů, emočně impulzivního reagování, afektů. Ve vztazích k lidem celkově nedůvěra, obavy, tenze, vnitřní neklid s rysy vztahovačnosti, podezíravosti, navenek s účelovou ochotou, starostlivostí, zodpovědností. V případě možnosti vlastního uspokojení dominuje egocentrické zaměření. Morální cítění a dodržování norem nezralé, nízké úrovně, svědomí a pocity viny nedostatečně vyvinuty. Psychopatologický obraz - osobnost simplexní, nevyzrálá, s rysy asociálními a impulsivními". Psycholog doporučuje k osvojení děvče s tím, že manželka je pro výchovu dítěte uzpůsobena příznivěji.

Případ druhý: "Osobnost se sklonem k psychické a emoční labilitě. V komunikaci a chování sdílná, otevřená, emoční doprovod méně příznivý, patrný jistý odstup až relativní chlad. Vztahově více věcná a řešící nežli prožívající a empatická, pracovitá. Výraznější sklon k emočně impulzivnímu, afektivnímu reagování, vznětlivosti (vztek, zloba) se sníženou sebekontrolou a sebeovládáním, sklon ke vztahovačnosti, ukřivděnosti. Adaptace aktivní, v projevu sebeprosazující až dominantní s neústupností, svéhlavostí. Podmínky spíše přizpůsobuje sobě než naopak. Psychopatologický obraz - neurotické projevy u osobnosti s naznačenými disharmonickými rysy." Ačkoli i manžel je hodnocen jako osobnost celkově emočně relativně labilní s dispozicí k neurotickým projevům, zhodnotil psycholog výchovné předpoklady a schopnosti u obou jako dobré úrovně.

Ihned poté, kdy jsme oba případy objevili (oba žadatelé "prošli" s odkazem na závěry posudku i Aktivem pro náhradní rodinnou péči), informovali jsme o nich osobně i písemně vedení MPSV se žádostí, aby těmto osobám ani jiným lidem s psychopatologickým nálezem nebyly děti svěřovány. A jak to dopadlo? MPSV nijak nezasáhlo - zato jsme byli nařčeni, že se chceme zviditelňovat a opakovaně dotazováni, jak jsme se o případech dozvěděli. Pan ministr argumentoval i lidskými právy. V případě prvním k osvojení nedošlo jen proto, že žadatel byl (naštěstí) opět ve vazbě. Ve druhém případě byla manželům svěřena šestiletá opožděná holčička. Budoucí osvojitelka a ní běhala po úřadech a vyšetřeních a vyjadřovala se o ní (za její přítomnosti) jako o "tom debilovi", kterého ona nebude chtít, nezlepší-li si testy inteligence. Po třech měsících jim byla holčička (naštěstí) odebrána.

Stát, který vědomě prověřil nejen tyto osoby , ale i takové pěstouny, kteří svěřené dítě utýrali k smrti (2 případy v posledních dvou letech), se přesto na úseku náhradní rodinné péče považuje za jediného kompetentního a neomylného a těm, kteří mají mnohem větší požadavky na kvalitu osobnosti budoucích osvojitelů a pěstounů (a rozhodně ne horší výsledky), hodlá tuto činnost zakázat. Pochopíte to?

Dál hledáme náhradní rodiny Zpět na obsah

Dál hledáme nové rodiče pro děti, které "nikdo nechce" a které zatím marně touží "být někoho". V naší evidenci jich je několik desítek. Jste-li schopni dát jim svou lásku a bezpečí domova, můžete se obrátit na naši sociální pracovnici paní Libuši TOMKOVOU, která Vám ráda poskytne potřebné informace - tel.: 02/26 00 50.

Neradostná "devítiletá" statistika Zpět na obsah

Zatímco ve srovnání s rokem 1990 klesla u nás porodnost z indexu 1,98 na 1,16 v r. 1998 (pro zajištění prosté reprodukce je třeba alespoň 2,1 dítěte na ženu), počet dětí v dětských domovech a jiných výchovných zařízení vzrostl o třetinu! Nižší porodnost v Evropě má jen Bulharsko (1,O9) a Litva (1,11). Počet dětí narozených mimo manželství stoupl z 9% v r.1990 na 19% v r. 1998, přičemž v některých okresech je nesrovnatelně vyšší (Most - 44%, Chomutov - 39%). V roce 1990 připadalo na 100 uzavřených manželství 35 rozvodů, v roce 1998 je to již 56 rozvodů na 100 manželství. Z toho jsou dvě třetiny manželství s dětmi.

Bubu - nová knížka pro děti Zpět na obsah

Před několika dny byla vydána (a zástupcem FOD na výzvu autorky pokřtěna) nová knížečka pro děti s názvem Bubu, která velmi poutavě a citlivě vypráví příběh malého chlapce s tmavou pletí, kterého opustila máma a který pak skončil v dětském domově. Děj a způsob vyprávění vzbuzuje sympatie s "černým" chlapcem i soucit s dětmi bez rodičů a také se zvířátky - Bubu jedno z nich ne zcela bez rizika zachrání. Bubu Knížka je psána velkým písmem a opatřena pěknými ilustracemi, takže je vhodná i pro začínající čtenáře. Autorka paní Monika Elšíková je aktivní členkou FOD a jako scénáristka prosadila již několik pořadů na téma opuštěných dětí, na nichž FOD spolupracoval. Přejeme této půvabné protirasistické knížečce s dobrým koncem, aby si ji přečetlo co nejvíc dětí - na našem trhu se něco podobného téměř nenajde. S autorkou jsme dojednali, že zájemci, kteří knížku (v ceně 120,- Kč) neseženou v knihkupectví, si ji mohou objednat na adrese Mgr. Monika Elšíková, Krocínova 5, 110 00 Praha 1 - bude jim zaslána na dobírku za stejnou cenu (balné ani poštovné nebude účtováno).

Koncert Pražského komorního orchestru pro FOD Zpět na obsah

Je nám velkou ctí, že Pražský komorní orchestr se rozhodl uspořádat ve prospěch Fondu ohrožených dětí benefiční koncert, který se bude konat dne 26.3.2000 v 19.30 hod. ve Dvořákově síni Rudolfina v Praze 1. Dirigent pan Gerd Albrecht a sólista Peter Bilt (13 let) i další účinkující se vzdali práva na honorář. Celý výtěžek bude věnován Fondu ohrožených dětí. Děkujeme! Co nejsrdečněji Vás na zveme! Vstupenky, jejichž cena pravděpodobně nepřesáhne 200,- Kč, lze objednat na FOD (tel.:02/26 00 50, 02/24 23 66 55 - pí. Kupková nebo pí. Tesařová).

Občanství slovenských dětí vyřešeno ! Zpět na obsah

Novela zák. č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, která nabyla účinnosti v září 1999, konečně vyřešila až neuvěřitelné problémy, které pro naše slovenské děti přineslo rozdělení Československa - od dvouletého zákazu jejich předávání do náhradních rodin na území ČR a snahu odsunout je na Slovensko až po zastavování dávek státní sociální podpory rodinám, které i před rozpadem ČSFR slovenské dítě přijaly, jakož i vlastním rodinám, kde byť jeden člen byl Slovák, což často ani netušil. Všechny tyto nespravedlnosti, které postihly slovenské i české děti, v jejichž rodině byl slovenský státní příslušník, zapříčinilo ministerstvo práce a sociálních věcí - absurdně gestor sociálně-právní ochrany dětí - nesprávným výkladem zákona o rodině a o mezinárodním právu soukromém, jakož i Úmluvy o právech dítěte a tímto ministerstvem navržený zákon o státní sociální podpoře. Zmíněná novela zákona o občanství tedy po 6 letech konečně uzákonila to, co jsme žádali již v r. 1993 - možnost získání českého státního občanství prohlášením. Podle par. 18a) zákona může prohlášením české státní občanství získat osoba, která měla ke dni 31.12.1992 československé státní občanství a od tohoto nepřetržitě trvale žije na území ČR. Rodiče, popř. jeden z nich, mohou do prohlášení zahrnout i dítě mladší 15 let, přičemž toto dítě nemusí splňovat výše uvedené podmínky. Rodiče, př. jeden z nich, mohou pro dítě mladší 15 let učinit samostatné prohlášení. Ke změně občanství prohlášením u dítěte mladšího 15 let je třeba souhlasu i druhého rodiče, pokud má rodičovskou zodpovědnost. Souhlas rodičů se nevyžaduje, jestliže jsou oba zbaveni rodičovské zodpovědnosti, nebo pokud jejich rodičovská zodpovědnost byla omezena či pozastavena anebo pokud nemají způsobilost k právním úkonům. V takovém případě může prohlášení za dítě mladší 15 let učinit poručník nebo opatrovník dítěte a souhlas rodičů se nevyžaduje. Dítě starší 15 let prohlášení samostatně. Prohlášení se činí na okresním úřadě, referátu vnitřních věcí, v místě trvalého bydliště. Je třeba předložit rodný list, popř. doklad o stavu či o ustanovení poručníka nebo opatrovníka resp. zbavení či omezení nebo pozastavení rod. zodpovědnosti, nevyplývá-li tato skutečnost z rozhodnutí o ustanovení opatrovníka či poručníka. Českého státního občanství se nabývá dnem vydání osvědčení o jeho nabytí.

S případnými dotazy k otázkám občanství se můžete telefonicky či osobně obrátit též na Poradnu pro občanství Českého helsinského výboru (Praha 1, Vladislavova 10, tel.: 02/24 94 66 35, hodiny pro veřejnost: středa 10.00 až 17.00 hod.)

Letní kolo celonárodní sbírky FOD 8 milionů korun a 60 tisíc dárců ! Zpět na obsah

Na poslední kolo naší celonárodní sbírky, pořádané ke Dni dětí 1999 přispělo téměř 60 000 dárců (t.j. 15 procent z obeslaných) a její čistý výtěžek dosáhl 8 milionů korun. I když bychom si samozřejmě přáli, aby se procento těch, kteří vyslyší naši prosbu, zvýšilo a naše činnost se mohla výrazněji rozšířit, přesto nás tento výsledek velmi těší a jsme šťastni, že tolik lidí se rozhodlo Fond ohrožených dětí podpořit! Víme, že finanční situace mnoha lidí je velmi tíživá a chápeme, že někoho se může nás dopis nemile dotknout. Těmto lidem se velmi omlouváme. Ale tím, čím je FOD nyní, je jen díky této sbírce. Jen díky našim dopisům se daří najít ve veřejnosti desetitisíce lidí, kteří jsou ochotni a mohou naši činnost podpořit a tím nám umožnit pomáhat "dětem bez lásky". Většina našich projektů nebyla státem podpořena, a to včetně projektů na vyhledávání a pomoc ohroženým dětem, vyhledávání náhradních rodin pro děti, které "nikdo nechce", projektu azylových domů a dalších. Dotace v celkové výši kolem půl milionu je nám poskytována jen na pobyty dětí na táborech a poradensko-relaxačních pobytech náhradních rodin. Bez této sbírky bychom většinu našich činností museli ukončit - doufáme však, že k tomu nikdy nedojde a že přízeň veřejnosti neztratíme. Naše sbírka je ale ještě velmi významná ve dvou směrech - jednak informuje velké množství lidí o problematice ohrožených dětí a o tom, jak jim pomoci, jednak nám umožňuje zůstat nezávislými na státu a bez existenčních obav kritizovat jeho nesprávné přístupy. Přitom i je možno pomoci i menší částkou, kterou může postrádat většina lidí. I když průměrná výše daru na naši sbírku je cca 200 korun, většina příspěvků se pohybuje v rozmezí od 20 do 100 korun. Opravdu každá desetikoruna má velký význam - vždyť věnoval-li by ji jen každý sedmý náš dospělý občan, bylo by z toho rázem 10 milionů! Jsme proto velmi rádi, že v roce 1994 nám pořádání této u nás ojedinělé sbírky nabídl náš člen pan Ing. Petr Šec a že s využitím svých zkušeností získaných předtím v zahraničí a své agentury (Advis z Prahy 6) naši sbírku již šestým rokem po stránce organizační sponzorsky zajišťuje. I když každého příspěvku si opravdu velmi vážíme a děkujeme Vám za něj, jmenovitě můžeme uvést jen dárce největší:

Největší dárci sbírky FOD ke Dni dětí 99: Zpět na obsah

MISIJNÍ SPOLEČNOST (51 770,- Kč), ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA (50 000,- Kč), BAYER, s.r.o. (30 000,- Kč), paní T. KOHLEROVÁ (30 000,- Kč), pan I. VOHÁNKA (30 000,- Kč), OKRESNÍ SOUD BEROUN (25 000,-), LESY ČESKÉ REPUBLIKY (20 000,- Kč), pan Miroslav HOUSAR (20 000,- Kč), pan Milan PAŘÍZEK (20 000,- Kč), SPT TELECOM, a.s. - oblast Morava (20 000,- Kč), UNIVERSE AGENCY, s.r.o. (20 000,- Kč), SELECT FOOD (18 000,- Kč), AGROS (16 500,- Kč), paní Pavla PÁRTLOVÁ - ELEKTROMAT CEVA, a.s. (15 000,- Kč), pan Jan POUR (15 000,-), SOFTWAROVÉ NOVINY (15 000,- Kč), pan Václav ZVĚŘINA (15 000,- Kč), paní OTTOVÁ (12 950,- Kč), RADIOCOM (12 000,- Kč) a finanční dary ve výši 10 000,- Kč věnovali pan Alexander BRÁNYIK, pan Jiří CELAR, pan Pavel CURYCH, pan K. ČADAN, pan Ivan ČERNÝ, paní Zora DUŤKOVÁ, EKM-KNOBLOCH, s.r.o., EKOSO EKOLOGICKÉ SDRUŽENÍ OBČANů, ELEKTROLUX, pan Eduard HAKR, HEAVEN s.r.o., JUNG & SILBERSTERN, a.s., pan Ing. Ondřej KOPP, pan KORANDA, paní Jarmila KUČEROVÁ, LORGA, s.r.o., NOBRS, s.r.o., pan Václav PÁTEK, obec RAPOTÍN, SCHOTT ZWIESEL, s.r.o., pan J. SLAVÍK, STRAETER HORST UWE, pan ŠROUBEK, paní Ilona ŠTĚPNIČKOVÁ, OK.TANK, s.r.o., pan Jaroslav URBAN.

D ě k u j e m e !

Věcné dary a služby v hodnotě 10 000,- Kč až 420 000,- Kč poskytly: Zpět na obsah

KRAFT JACOBS SUCHARD (420 000,- Kč), UNCLE SAM (380 000,- Kč), JEANS PALAST (246 000,- Kč), HRAČKY CHARLIE, s.r.o. (155 000,-), NAKLADATELSTVÍ AKIM (100 000,- Kč), VÁNOČNÍ OZDOBY, d.u.v. (100 000,- Kč), PLANETA TOUR (90 000,- Kč), BAYER, s.r.o. (80 000,- Kč), ROB AGENCY (60 050,- Kč), SDRUŽENÍ MAC, s.r.o. (54 900,- Kč), MISIJNÍ SPOLEČNOST "ŽIVOT" (51 770,- Kč), NUTRICIA, a.s. (45 000,- Kč), TEFAL, s.r.o. (35 000,- Kč), GEM ART PRODUCTION, s.r.o. (29 500,- Kč), ČESKÁ LÉKAŘSKÁ SPOLEČNOST J. E. PURKYNĚ, ADORE, s.r.o., BBD WORLD, I.M.P., s.r.o., TOM FASHION (15 800,- Kč), HANNAH SPORT, s.r.o. (15 480,- Kč), TERINVEST, veletržní správa (15 000,- Kč), ASTRO TŘEBÍČ (15 000,- Kč), MARKAGRO, s.r.o. (14 800,- Kč), LÉKÁRNA FAůSTůV DůM (13 180,- Kč), SPORT PINGU (12 000,- Kč) a ITEA, s.r.o (10 000,- Kč).

D ě k u j e m e !

Rekonstrukce Domu FOD pro ohrožené děti v Olomouci zdárně pokračuje ! Zpět na obsah

Adaptace památkového domu v centru Olomouce, který nám bezplatně pronajalo město Olomouc, pokračuje velmi úspěšně. Rozhodli jsme se proto, že rekonstrukci dokončíme najednou, včetně půdní vestavby, kterou jsme plánovali později. Zahájení provozu se sice trochu posune (první pololetí r. 2 000), ale provoz pak již nebude nijak narušován. V Domě najdou útočiště děti, jejichž rodiče se ocitli v důsledku bytové krize na ulici nebo které jsou obětí či nedobrovolnými svědky tzv. domácího násilí. Tyto děti nyní velmi často končí v ústavech a jsou odtrženy i od toho rodiče, který je má rád a neubližuje jim a kterého mají rády ony. Tomu chceme v co největší míře zabránit. V našem Domě budou ohrožené děti se svými rodiči, kde pro ně bude přichystáno 11 pokojů s celkem 4O lůžky. Dále sem bude přestěhována i naše olomoucká pobočka. Velmi nás potěšilo, že tento náš projekt získal druhou cenu Nadace O.F. v soutěži Památky a zdraví, oceněnou částkou 200 000,- Kč.

Největší finanční dary účelově vázané na tento projekt a zaslané na číslo účtu 19 100 135 0277/0100 vedeného u KB Olomouc s názvem FOD, věnovali: pan JUDr. Miroslav BEDNAŘÍK (100 000,- Kč), TECHNISERV NET, s.r.o. (100 000,- Kč), paní Jaroslava HRUZIKOVÁ (100 000,- Kč), pan ŠROUBEK (75 000,- Kč), ZIMBO CZECHIA, s.r.o. (40 000,- Kč), finanční dary ve výši 20 000,- Kč věnovali CREMON, s.r.o., paní Zora DUŤKOVÁ, pan Stanislav HAMERNÍK, pan Tomáš KORANDA, paní Dr. Ludmila MARVANOVÁ, PVT, a.s., paní Hana SEMERÁDOVÁ, SPT TELECOM, a.s., STROJPROJEKT, a.s. a paní Ilona ŠTĚPNIČKOVÁ, finanční dary ve výši 15 000,- Kč věnovali ELEKTROMAT CEVA, a.s., GEO-PRAHA, paní Alena HOVORKOVÁ, paní Dana JIRMANOVÁ, pan Mgr. Pavol KONEČNÝ, KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY, a.s., pan RNDr. Antonín LUKEŠ, manželé OSTŘÍ, paní Marie PUCHMAYEROVÁ, paní Eva RYSOVÁ, TESLA SEZAM, a.s., paní JUDr. Jarmila TRAPLOVÁ, UNIKOSTROJE, s.r.o., a pan Olbram ZOUBEK a po 10 000,- Kč darovali pan Ing. Karel ČADAN, E.E.PROJEKT, s.r.o., FINISCH JABLONEC, pan Karel FURST, paní Ing. Marcela HÁVOVÁ, ISM, s.r.o., pan Jiří JURÁŇ, pan Vladislav LUKEŠ, pan Jaroslav NOVOTNÝ, paní Jana PATEROVÁ, paní Libuše PETROFOVÁ, PIKE ELEKTRONIC, s.r.o., obec SENICE na HANÉ, pan Ing. Josef SLAVÍK, SLÉVÁRNA KUŘIM, SOUKROMÁ VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODNĚ PRÁVNÍ OSTRAVA, s.r.o., STAVEBNÍ SDRUŽENÍ PŘÍBRAM, pan Ing. Evžen STEIN, TK - CZECH REP. SP, paní Jaroslava TOLAROVÁ, TOURS and MEETINGS, paní Vlastimila Vávrová, ZVÚ KROMĚŘÍŽ, ŽIDOVSKÁ OBEC PRAŽSKÁ.

D ě k u j e m e !

Materiál a služby v hodnotě 10 000,- až 100 000,- Kč poskytly: KNAUF PRAHA, s.r.o. (100 000,- Kč), PYROMA, s.r.o. (100 000,- Kč), ITALMEC, s.r.o. (78 000,- Kč), KERABEL, s.r.o. (55 000,- Kč), CALOFRIG, a.s. (55 000,- Kč), YTONG, a.s. (50 000,- Kč), DKV MARKET, s.r.o. (50 000,- Kč), INVESPOL, s.r.o. (50 000,- Kč), OEZ LETOHRAD, s.r.o. (50 000,- Kč), ŠKOFIN, s.r.o. (40 000,- Kč), ABB ELEKTRO-PRAGA, s.r.o. (23 000,- Kč), TERMIA, v.o.s., ALPHATEL, s.r.o. (20 000,- Kč), AGROS ELEKTRO (20 000,- Kč), LIAZ VINTÍŘOV (13 000,- Kč), AUTO HLAVÁČEK, a.s. (10 000,- Kč), OBECNÍ ÚŘAD JESENEC (10 000,- Kč), VOTOBIA, s.r.o. (10 000,- Kč) a SOU Roosweltova Olomouc, jehož učni po vedením mistra pana Aloise Sedláčka odvádějí za nepatrnou odměnu velmi kvalitní práci.

D ě k u j e m e !

Použití finančních prostředků z celonárodní sbírky FOD Zpět na obsah

( od 1. 1. 1999 do 30. 9. 1999 )

Vyhledávání a pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným či jinak ohroženým dětem

5 719 013,-

Budování Domu pro ohrožené děti v Olomouci

853 299,-

Zakoupení, rekonstrukce a vybavení azylových bytů v Praze 9-Vinoři

4 028 786,-

Provoz azylových Domů pro ohrožené děti a mládež bez domova v Českých Budějovicích, Jeníčkově Lhotě, Košťanech a Praze 9-Vinoři

1 191 453,-

Příspěvky na výživu dětí

949 216,-

Bezúročné půjčky náhradním rodinám, převážně na řešení bytové situace

3 439 110,-

Vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti

189 912,-

Letní dětské tábory a týdenní poradensko-relaxační pobyty pro děti z náhradních rodin a z dětských domovů

1 325 230,-

CELKEM

17 696 019,-

Stará složenka již neplatí Zpět na obsah

Vážení členové, tak jako vždy je ke každému zpravodaji přiložena složenka, znějící na číslo účtu 68 45 96/5100 IPB Praha 1. Jde o náš běžný účet, na který se zasílají členské příspěvky, i jiné platby (splátky půjček, úhrady na poradensko relaxačních pobyty či LDT). Pošta nyní zavedla nové složenky - ty staré již od nového roku neplatí. Z nynějšího typu složenky nejsme schopni bez variabilního a specifického symbolu vyčíst, o jakou platbu se jedná. Proto každá složenka Přiloženou složenkou lze uhradit členský příspěvek na rok 1999, příp. i za rok 1998 nebo roky předchozí, pokud jste se k jejich zaplacení dosud nedostali. Podle stanov FOD se členské příspěvky platí nejméně 1x ročně v dobrovolné výši. Členský příspěvek však nemusí platit ten, kdo v témže roce přispěl na naši celonárodní sbírku, t.j.na číslo účtu 30 55 103/5100.

Výrok auditora Zpět na obsah

Auditorská společnost AUDIT SERVIS, s.r.o. ověřila správnost hospodaření FOD s finančními prostředky za rok 1998 a ve svém auditu ze dne 5.5.1999 m.j. uvedla: "Ověřili jsme účetní záznamy a další informace, které prokazují údaje účetní závěrky. Poznatky, které jsme takto získali, jsou dostatečné k vyslovení závěru, že získané finanční prostředky od dárců jsou vynakládány k účelům, které jsou v souladu s posláním Fondu. Účetní závěrka občanského sdružení Fond ohrožených dětí sestavená k 31.12.1998, je v souladu s příslušnými předpisy pro její sestavení a z údajů účetnictví, které je vedeno úplně, správně a průkazným způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví."

VII. členské shromáždění FOD Zpět na obsah

se konalo dne 5.6.1999 na Filosofické fakultě UK v Praze 1. Schválilo zprávu o činnosti FOD včetně zprávy finanční, zprávu revizní komise, plán činnosti na další období a prohlášení k návrhu zákona o sociálně-právní ochraně dětí a k zákonu o rodině. Členské shromáždění dále tak jako každoročně zvolilo nové statutární orgány FOD ve složení:

Rada:

Ing. Petr Bechyňák, Hana Černohorská, Milena Doleželová, Mgr. Božena Espinozová, Vlasta Modlitbová, Jana Moláčková, Jana Rendlová, Michaela Schaffelhoferová, Marie Zatloukalová, František Zrzavecký

Revizní komise:

Renata Kalcovská, Jarmila Lakomá, Zora Pokorná

Předsednictvo:

PhDr. Zdeňka Tesařová, MUDr. Petra Uhlíková, JUDr. Marie Vodičková

Místopředsedkyně:

PhDr. Zdeňka Tesařová

Předsedkyně:

JUDr. Marie Vodičková

Za každou pomoc a upozornění na ohrožené děti mnohokrát děkujeme a přejeme Vám krásné Vánoce a šťastný rok 2000!

Vyšlo v prosinci 1999