Zpravodaj 2/2003

Zpravodaj 2/2003
Obsah
MZ: Děti do tří let patří do kojeneckých ústavů
Jednání u náměstka MZ
Primátorská nadílka
" Klokaní" statistika
" Klokaní" reference
Poslanecká návštěva
Drama v Klokánku
O dětech z Klokaních kapes
Z článků o "boji" FOD s ministerstvem
Z jednoho e-mailu - názor bývalé pracovnice DD
Pomůže jim náš zpravodaj?
26 Dětí už je někoho
Jak pomoci týraným dětem?
Nevlastní dceru bil jak žito
Žárlivost sourozenců a VTI
Smutné prvenství a TV SPOT
Hlavní směry činnosti FOD
Pobočky FOD
Největší dárci celonárodní sbírky FOD (léto 2003)
Největší věcné dary
Odkaz pro ohrožené děti
TV reklama pro FOD i sponzory
Group sourozenci
Dejme dětem dárek

Vážení a milí členové, chtěli bychom Vás tímto co nejsrdečněji pozdravit a poděkovat Vám mnohokrát za všechnu Vaší hmotnou a morální podporu. Té nám v uplynulém půl roce bylo opravdu zapotřebí. Díky stanovisku ministerstva zdravotnictví nám totiž nebyla přiznána dotace na provoz našeho nového Klokánka pro miminka a batolátka v Praze 4. Tím jsme se dostali do velkých finančních problémů. Moc a moc proto děkujeme Vám všem, kteří jste nám v této těžké době zaslali mimořádný členský příspěvek, resp. dar. Také bychom Vás chtěli potěšit zprávou, že výtěžek letošního kola naší celonárodní sbírky dosáhl deseti a půl miliónu korun, což je o milion víc než loni. Jen díky tomu a podpoře Vás, našich členů, jsme nemuseli naši činnost z finančních důvodů omezovat. Vážení a milí členové, ještě jednou Vám za Vaší pomoc co nejsrdečněji děkujeme a těšíme se na Vaši další spolupráci a podporu!

MZ: Děti do tří let patří do kojeneckých ústavů!

obr1.jpgPřišlo to jako blesk z čistého nebe. Ministerstvo zdravotnictví ČR zahájilo boj proti našim rodinným zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Klokánkům. Podle tohoto ministerstva, jakož i podle Společnosti české sociální pediatrie, potřebují děti do tří let věku vyrůstající mimo rodinu uspokojit především biologické potřeby. A to prý nikdo jiný než zdravotnický personál kojeneckých ústavů a zdravotnických dětských domovů neumí!
Ministerstvo zdravotnictví proto v červnu 2003 zaslalo Ministerstvu práce a sociálních věci ČR i magistrátu hl. m Prahy dopis, v jehož závěru žádá o zrušení našeho nového Klokánka v Praze 4, Láskově ulici, pro údajnou protiprávní zbytnost, se zdůvodněním, se kterým se můžete seznámit na str. 5. S ohledem na to nám ministerstvo práce a sociálních věcí neposkytlo na provoz Klokánka v Láskově ulici žádnou dotaci, a kvůli tomu jsme se dostali do značných finančních potíží. Nepomohlo ani osobní jednání s ministryní zdravotnictví, neboť i ona se s tímto názorem ztotožnuje. Šokuje nás, že paní ministryně hodlá z finančních důvodů rušit potřebné nemocnice, ale přitom zachovat síť finančně nákladných kojeneckých ústavů a zdravotnických dětských domovů s kapacitou dvou tisíc lůžek, které děti prokazatelně poškozují. Absurdistan by nám mohl závidět!
Naštěstí zrušení našeho nového Klokánka určeného především pro opuštěná miminka a batolátka nehrozí. Máme totiž pověření ke zřizování a provozu těchto zařízení, a zákon o rodině jim dokonce dává přednost před ústavem, pokud poskytují rodinnou péči ( § 46 odst. 2), bez ohledu na věk umisťovaných dětí. Tato zařízení fungují podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí z r. 1999, nikoli podle téměř čtyřicet let starého zákona z r. 1966, na který se odvolává MZ. Zmíněné stanovisko obhajoval dne 9.10.2003 na semináři k náhradní rodinné péči konaném v Parlamentu dětský lékař a předseda České sociální pediatrie MUDr. František Schneiberg takto: "Děti útlého věku vyžadují péči dětského lékaře, který je zastáncem práv dítěte a jeho ochráncem. Snahou všech pracovníků KÚ a DD je zabránit deprivaci. Ústavní péče se zlepšila a přiblížila se péči rodinné. Dnes se již s projevy těžké deprivace u dětí v ústavech nesetkáváme. Veřejnosti je indoktrinována představa, že ústavy jsou plné krásných, zdravých dětí. Tyto děti však zdravé nejsou. Minimálně nemají sociální pohodu. Z pohledu pediatra se téměř ve sto procentech jedná o děti rizikové. Tyto děti potřebují především uspokojit biologické, tělesné potřeby. Uspokojení potřeb ostatních - psychických a sociálních, je vlastně jakoby druhotné. Důležitá je především výživa, tj. strava přiměřená věku, připravená za zvláštních podmínek, k čemuž slouží mléčné kuchyně v kojeneckých ústavech. Správné podávání stravy a techniku krmení zvládá pouze školený personál. Nechci být příliš kritický, ale viděl jsem filmy z nestátních zařízení, jak tam ten personál krmí děti, a jako pediatra mě jímala hrůza- Držení té savičky a dítěte při tom krmení, to chce také školený personál."
Pan doktor Schneiberg si možná vzpomene na roční dvojčátka, chlapce a dívku, které před třinácti lety předával z KÚ Kolín do pěstouské péče rodiny. Oba tam byli od narození. O holčičce se vyjádřil, že je těžce mentálně retardovaná a pěstouny přesvědčoval, aby si vzali jenom chlapce. Pro dívku prý bude nejlepším řešením ústav sociální péče pro nevzdělané. Pěstouni ale odmítli dvojčátka rozdělit a vybojovali si děti obě. Holčička byla skutečně úplně apatická a poprvé se usmála až po téměř půl roce. Dnes je z ní normální šikovná dívka, navštěvující základní školu. Podobných případů známe desítky.
A tak zatímco na počátku šedesátých let minulého století dětští lékaři a psychologové s velkou osobní statečností poukazovali na negativní následky ústavní deprivace a bili na poplach, dnešní sociální pediatři považují ústavní péči za nezbytnou a bojují proti jejímu snižování - v rozporu s výzkumy i praxí ostatních států. Trochu zvláštní vývoj! Věříme ale, že s podporou veřejnosti a snad i většiny zákonodárců budou Klokánky jako rodinná alternativa ústavů žít a rozrůstat se dál!

Jednání u náměstka MZ

obr2.jpgDne 10. 12. 2003 se uskutečnilo na ministerstvu zdravotnictví za přítomnosti dalších dvou pracovníků ministerstva osobní jednání mezi náměstkem ministryně MUDr. Milanem Špačkem a předsedkyní FOD JUDr. Marií Vodičkovou. Závěr jednání nás potěšil. Pan náměstek ke svému dopisu (str.5) uvedl, že neměl dostatečné informace, a za pasáž o protiprávnosti našeho projektu Klokánek v Láskově ulici se omluvil s tím, že toto tvrzení neodpovídá skutečnosti. Přislíbil osobní návštěvu Klokánku v Praze 4 ještě do konce roku. Dále uvedl, že uvítá spolupráci FOD na standardech, jež by měla splňovat všechna zařízení pečující o malé děti, státní i nestátní, a na zákonném vymezení, co to je rodinná péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc - zákon takovou péči zatím nijak nespecifikuje. Tuto spolupráci jsme rádi přislíbili.

Primátorská nadílka

obr3.jpgBylo pro nás velmi milým překvapením a velkou ctí, když jsme se dozvěděli, že primátor hl.m. Prahy pan MUDr. Pavel Bém se rozhodl přijít s Mikulášskou nadílkou do našeho Klokánku pro nejmenší v Praze 4, byť právě tento Klokánek byl v té době "v klatbě" ministerstva zdravotnictví. A Byla to nadílka opravdu bohatá, že se ani pod stromeček nevešla - velká hromada různých sunarů a plen pro miminka, koníček na kolečkách, veliké červené autíčko pro batolátka, tašky s nadílkou pro starší děti z Klokánku v Praze 8 a nádherná kytice pro předsedkyni FOD. Potěšilo nás, že panu primátorovi se zase líbil dáreček od našich nejmenších - obrázek stromu, jehož barevnou korunu "kreslila" vodovkami i několikatýdenní miminka - otisknutím svých ručiček. Největší radost jsme ale měli z toho, že pan primátor prohlédl všechny "klokaní" byty a že (před zástupci médií) Klokánek i ostatní práci Fondu ohrožených dětí ocenil. Uvedl, že sleduje náš spor s ministerstvem zdravotnictví a s jeho názorem se neztotožňuje. Dodal, že oprávnění zavřít naše zařízení má pouze Magistrát hlavního města Prahy a že nic takového v úmyslu nemá.
Po vystoupení zástupců ministerstva v médiích nám tato slova zněla opravdu jako rajská hudba. Děkujeme a těšíme se na spolupráci v zájmu ohrožených dětí!

"Klokaní" statistika

Od září 2000 do 30. září 2003 bylo do našich třinácti Klokánků s celkovou kapacitou 120 míst (40 v klasických rodinách - v bytech "tet" a "strýců", 80 ve střídavé týdenní péči dvou "tet") přijato celkem 420 dětí, z toho 89 bylo mladších tří let, 67 ve věku od tří do šesti let, 109 ve věku od šesti do deseti let, 102 ve věku od deseti do patnácti let a 53 dětí bylo starších 15 let.
Ke zmíněnému datu odešlo celkem 297 dětí, z toho do tří měsíců 187, za tři až šest měsíců 60 a jen u 50 dětí byl pobyt delší než půl roku. Zpět do vlastní rodiny se vrátilo 186 dětí, do výchovy druhého rodiče přešlo 9, k prarodičům 12, k jiným příbuzným 4, do osvojení a pěstounské péče cizích osob přešlo 46, do ústavní výchovy bylo přemístěno 18, na psychiatrii2, jinam (internát, krizové centrum) 15 a po dosažení zletilosti odešlo 5 dětí.
Většina dětí byla do Klokánku umístěna na základě žádosti rodičů (334), z toho v 80 případech na doporučení OPD, předběžným opatřením nebo rozsudkem nám bylo svěřeno 60 děti a na vlastní žádost bylo přijato 26 dětí.

"Klokaní" reference

obr4.jpgJsme opravdu šťastni a velmi si vážíme toho, že přes odmítavá stanoviska ministerstev zdravotnictví i práce a sociálních věcí orgány sociálněprávní ochrany (dřívější OPD) v obcích, městech a regionech Klokánků hojně využívají, a dokonce neváhají dát nám obratem kladné reference k dotačními řízení, ač v letošním roce nejsou povinné. Protože nás i jejich obsah i letos (stejně jako v předchozích letech) velmi potěšil, dovolujeme si z těchto zpráv alespoň stručně citovat:

MÚ Žatec: "Zařízení Klokánek je v provozu od r. 2000. Podobné zařízení v Žatci ani blízkém okolí není, je stále plně využito. Doporučujeme projekt podpořit v plné výši."

MÚ Podbořany: "MÚ velmi úzce spolupracuje se zařízením FOD Klokánek v Žatci. Spolupráce s FOD je velmi efektivní a vstřícná, se snahou vždy pružně reagovat na vzniklý problém."

MÚ Litoměřice: " Je pro nás velmi pozitivní, že můžeme v krizových situacích využívat Vaše zařízení Klokánek, kdy je toto pro nás jediným možným a zejména rychlým řešením dané situace. Setkáváme se vždy s pochopením a vstřícností, což je klienty kvintováno s velkým povděkem. Těšíme se na další spolupráci s Vámi a za tu dosavadní děkujeme."

MÚ Kralupy na Vltavou: "Se zařízením FOD Klokánek spolupracujeme od ledna 2003. Spolupráce s Vámi byla vždy rychlá, účelná a bezproblémová. Pomohli jste nám vyřešit situaci dětí, u kterých by klasická ústavní výchova nebyla vhodna."

MÚ Brandýs nad Labem: "Oceňujeme, že jste nám vyšli vstříc a že děti mohou být u Vás na dobrovolném pobytu. Nebýt Vašeho zařízení, byli bychom nuceni sourozence umístit v dětském domově. Víme, jak je Tomáš problematický na výchovu. Každý den, který může strávit ve Vašem zařízení, které jsme si mohli osobně prohlédnout, je pro něj velmi důležitý. Přejeme Vám hodně síly do další práce."

ÚMO Slezská Ostrava: "Velmi si vážíme pomoci pracovníků FOD v řešení opravdu krizových situací. Pomohou nám téměř okamžitě, je-li to v jejich moci. Díky zařízení FOD Klokánek v Benešově u Opavy a ve Valašském Meziříčí se nám podařilo umístit a diagnostikovat děti, které bychom jinak byli nuceni umístit v DD nebo v Diagnostickém ústavu. Je nám pouze líto, že takových zařízení není v našem kraji více a doufáme, že i do budoucna bude spolupráce mezi OPD a FOD stejně dobrá jako dosud a že zařízení na takové úrovni bude přibývat."

ÚMO Ostrava Mariánské Hory a Hulváky: "Spolupráce s FOD v Ostravě je dobrá. Při umístění dětí do Klokánku FOD aktivně spolupracuje s rodinou i při dalším řešení situace dětí."

ÚMČ Praha 3: "Naše městská část využila v roce 2003 péči Klokánka v pěti případech. Principy této péče rodinného charakteru jsou dle našeho názoru zárukou žádoucího rozvoje osobnosti dítěte. Velmi vítáme a oceňujeme i spolupráci Vašich pracovníků, kteří do problémových rodin pravidelně docházejí a snaží se systematickým působením posunout podmínky pro výchovu dítěte v rodině na vyšší úroveň."

ÚMČ Praha 17: Klokánek je velmi potřebné zařízení pro umístění dětí v krizových situacích do jejich vyřešení, po dohodě s rodiči nebo na jejich přání. Máme s ním velmi dobré zkušenosti. Z našich návštěv dětí je patrné, že péče o ně je v pořádku. Z tohoto podledu vidíme působení a existenci Klokánku jako potřebné a nezastupitelné."


Kladné ohlasy máme i ze škol a od dětských lékařů, které děti navštěvují, stejně jako od jiných sociálních odborů. jež spolupracují s našimi osmnácti pobočkami. Z této vzájemné místní spolupráce ve prospěch dětí máme velikou radost a děkujeme za ni. Je pro nás i pro ohrožené děti mnohem cennější než postoje ministerstev nebo dotace.

Poslanecká návštěva

obr5.jpgNáš "mimi" Klokánek v Praze 4, Láskově ulici navštívila v září t.r. i poslankyně Parlamentu ČR paní JUDr. Eva Dundáčková (ODS) se svou asistentkou paní Kašubovou. Z našich "klokaních" miminek a batolátek i z úrovně péče našeho Klokánku a útulného vybavení bytů byla doslova nadšená. Je to vlastně její veliká zásluha, že tento Klokánek od svého otevření o letošním MDD (1.6.2003) přijal do svých kapes alias bytů už 42 dětí, které by jinak skončily v ústavech - od novorozeňátek až po nezletilé nastávající matky. Novela zákona o rodině, která soudům umožňuje děti svěřovat místo do ústavní péče i do Klokánků (tj. do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), a která dokonce stanoví, že rodinná péče v takových zařízeních má přednost před ústavem, byla přijata (s rozdílem jednoho hlasu!) právě na základě pozměňovacího návrhu JUDr. Dundáčkové. Paní poslankyně nám přislíbila svou další podporu. Realizovala ji hned při projednávání státního rozpočtu, aby 300 milionů korun bylo vyčleněno na rozšíření sítě Klokánků či jiných rodinných zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Návrh bohužel neprošel - získal podporu jen 58 poslanců, až na výjimky jejích stranických kolegů. Paní poslankyni Dundáčkové i všem poslancům, kteří její návrh podpořili, mnohokrát děkujeme. doufáme, že náš Klokánek brzy navštíví zástupci i jiných poslaneckých klubů a že naše podněty budou příště úspěšnější!

Drama v Klokánku

Krátce po otevření Klokánku v Praze 4 jsme v červenci t. r. na žádost rodičů přijali dvě blonžaté hnědooké sestřičky (foto na str. 1 a na str.3 dole) ve věku jednoho a dvou let, v dosti zanedbaném stavu. Rodiče bezdomovci byli krátce předtím vyhozeni již z druhého azylového domu, pro závažné porušování řádu a špatnou péči o děti, s nimiž do pozdních hodin vysedávali po hospodách, dále pro hrubé chování ke spolubydlícím i k dětem. Otec je navíc těžký narkoman. Rodiče děti u nás několikrát do týdne navštěvovali, ale přes domluvy je vraceli pozdě, někdy až po 21.00 hod., nepřebalené, hladové a nedostatečně oblečené, i když s sebou vždy dostali náhradní plínky, svačinku i teplé oblečení. Starší holčička se tetě svěřila, že táta je zlej "bacá" jí i mámu a že byli na nádraží a pán jim dával korunky. Opakovaně jsme proto žádali o soudní svěření dětí do Klokánku. Návrh péče o dítě ba předběžné opatření byl ale vždy zamítnut s tím, že děti u nás nejsou ohrožené. Koncem listopadu nás však rodiče vyděsili prohlášením, že si sehnali bydlení u svého známého a že si děti okamžitě berou zpět k sobě. Protože už byl večer a my jsme byli přesvědčeni, že v péči rodičů by děti opět těžce strádaly, odmítli jsme je vydat a kontaktovali jsme sociální pracovnici, která právě měla pohotovost, s žádostí o předběžné opatření na svěření obou holčiček do Klokánku. Rodiče se však velmi rozčilovali a domáhali se okamžitého vydání dětí. Naštěstí sociální pracovnice i policie přijely brzo a agresivní otec se rychle "zkrotil". Dokonce prohlásil, že už je opravdu pozdě a že si pro děti přijdou až druhý den. To však již bylo vydáno tzv. rychlé předběžné opatření a o děti jsme se už bát nemuseli. A tak jen díky vstřícnosti a výborné spolupráci sociální pracovnice a Policie ČR obvodu Prahy 11, kde sídlí náš Klokánek, byly obě sestřičky uchráněny dalších traumatizujících zážitků - zimy, hladu a hrubého zacházení. Děkujeme!

O dětech z Klokaních kapes

Desetiměsíční Nikolka byla přijata na žádost OPD poté, kdy ji matka předala biologickému otci, který neuznal otcovství a který si s tak malým dítětem nevěděl rady. Následně bylo vydáno předběžné opatření. Holčička měla krvavé opruzeniny, jež se naštěstí po několika dnech zcela zhojily. Nikolka je velmi milá a vnímavá holčička. Doufáme, že bude brzy osvojena.

Ve stejném bytě s Nikolkou a dvěma miminky je i šestnáctiletá dívka z důvodu utajení těhotenství. Po porodu chce dát dítě do osvojení a doma pokračovat ve studiu na střední škole. Je to velmi milá a hodná dívka, v Klokánku je spokojená a ráda pomáhá tetě s malými dětmi.

Dvouletá Emilka byla do Klokánku přijata na základě žádosti matky, která se rozvádí a kvůli zaměstnání nemůže o dcerku denně pečovat. Pravidelně ji navštěvuje a bere si ji domů v době svého volna. Hledá si takové zaměstnání, aby si Emilku mohla vzít co nejdříve nastálo domů.

Frantík k nám byl umístěn ve třinácti dnech po odléčení abstinenčních příznaků. Jeho matka brala drogy i během těhotenství. S protidrogovou léčbou ale přes své sliby dosud nezačala. Chlapec byl zpočátku velmi dráždivý a plačtivý a "teta" se moc nevyspala. Tež už je ale úplně v pořádku a jeho vývoj i projevy jsou v normě. Širší rodina ho často navštěvuje a v budoucnu se o něj chce postarat.

Týdenní Hanička k nám byla umístěna předběžným opatřením ihned po porodu své patnáctileté matky, která u nás předtím pobývala z důvodu utajení těhotenství a následné adopce dítěte. Tež si ale babička Haničky adopci rozmyslela a žádá ji do své péče, třebaže holčičku u nás nikdy nikdo z rodiny nenavštívil. Nyní tedy o jejím osudu rozhoduje soud. Hanička v Klokánku výborně prospívá, podle psychologického vyšetření je její psychomotorický vývoj rovnoměrný, odpovídající věku, holčička je emočně stabilní, bez výkyvů v chování a vývoji.

Celý byt a tetu mají pro sebe čtyři sestřičky ve věku jedenácti měsíců, dvou, tří a deseti let, které jsou na sebe velmi silně citově vázány. Péče o ně byla zcela zanedbaná. Dvouletá holčička utrpěla doma těžké popáleniny. Veškerou péči prakticky zajišťovala nejstarší sestra, která kvůli tomu ani nedocházela do školy. děti jsou u nás na předběžné opatření. Pokud by tuto možnost neměly, byly by v případě nařízení ústavní výchovy, která by jinak byla nevyhnutelná, rozděleny podle věku do různých ústavů.

Sedmnáctiletá Daniela, která měla za měsíc dosáhnout zletilosti, k nám utekla i se svým novorozeným synkem z porodnice, protože se nechtěla vrátit k otci, jemuž byl malý Matěj svěřen předběžným opatřením proti její vůli do péče. Uváděla, že si z otcem ani s jeho družkou vůbec nerozumí, navíc do šestnácti let žila u babičky. Dědeček dítěte ale požádal o výkon rozhodnutí. dva dny na to skutečně přijel soudní vykonavatel v doprovodu tří uniformovaných policistů a dvou sociálních pracovnic. Daniela zoufale plakala a stále se odmítala sbalit a s otcem odejít. Naštěstí v tomto případě nebylo použito násilí - po šestihodinovém vysilujícím vyjednávání se podařilo dosáhnout souhlasu otce a současně dědečka s umístěním dcery i vnuka v Klokánku. I když je Daniela už dospělá, zůstává u nás, protože zrušení předběžného opatření Matěje se dosud nepodařilo dosáhnout, třebaže dědeček na něm netrvá. Daniela o synka vzorně pečuje a po zrušení předběžného opatření hodlá žít s otcem dítěte v jeho bytě a s pomocí individuálního učebního plánu si dodělat školu. Věříme, že ona i otec dítěte budou dobrými rodiči.

obr6.jpgDevítileté Ivance zemřela letos maminka po dlouhotrvající těžké nemoci. Péče o ni se ujal otec. Sousedé si naštěstí brzy povšimli, že otec se projevuje jako duševně nemocný člověk, péči o dceru zcela zanedbává a bezdůvodně ji surově bije a nadává jí. Hladová a nešťastná holčička opakovaně vyhledávala útočiště u sousedů. Na základě jejich i našeho podnětu byla Ivanka na návrh OPD umístěna předběžným opatřením do Klokánku, kde je velmi spokojená.

Dvouletého chlapce jsme po dohodě se sociální péčí odvezli do Klokánku poté, kdy ho jeho matka na noc opět opustila a její nezletilá sestra, která u ní byla na prázdninách z DD, vyskočila z okna ze čtvrtého patra. Pád naštěstí přežila, ale utrpěla těžká zranění. O tom nás vzápětí informovala sousedka, která již předtím poukazovala na špatnou péči matky. V bytě byla ještě čtyřletá holčička, pro kterou přijela babička. Na péči o Martínka si ale již netroufala. Doufáme, že se pro něj brzy najde nová rodina.

 

Z článků o "boji" FOD s ministerstvem

O našem "boji" s ministerstvem zdravotnictví a předsedou sociální pediatrie MUDr. Schneibergem informovala televize, rozhlas i deníky a časopisy. Rádi bychom Vás nyní seznámili alespoň se dvěma velmi zdařilými a trefnými články. První z nich vyšel dne 10.11.2003 v pražském deníku Metro pod titulkem "Logiku nehledejte, bylo by to zbytečné" a druhý dne 9.12.2003 v Mladé frontě Dnes pod názvem "Mají být opuštěné děti za každou cenu v ústavech?". My článek uvádíme pod původním názvem "Kolektivní deprivace odborníků".

Logiku nehledejte, bylo by to zbytečné

Fond ohrožených dětí si při svém zřízení umanul, že bude vyhledávat týrané a zanedbávané děti. Je jich dost, v Evropě zaujímáme jednu z prvních příček v počtu rodičů, kteří své potomky surově bijí, trápí hlady, zavírají do sklepů, zamačkávají si o jejich kůži cigarety, kteří... raději dost, aby se snad útlocitnějším občanům nezvedal žaludek. Fondu se za léta úctyhodné práce podařilo vytvořit síť kanceláří a sociálních pracovníků, nepřetržitě přijímajících oznámení a snažících se situaci řešit. Je zajímavé, že v národě, kde po léta jistého režimu bujně kvetlo udavačství, se mnozí v případě, kdy soused týrá dítě, zdráhají zvednout telefon. Fond však svými Zpravodaji, jimiž obesílá tisíce domácností, spoustu lidí vychoval k tomu, aby začali spolupracovat.
Jenomže vytáhnout dítko z bryndy a dát ho do kojeneckého ústavu, nebo od tří let do ústavu diagnostického a pak dětského domova, to může znamenat šlápnutí z bláta do louže. Už v 60. letech byl psychology popsán syndrom ústavní výchovy: tvář bez úsměvu, vyhaslé oči, častý pláč bez příčiny, klátivé bezúčelné pohyby. Citové strádání je ta nejhorší deviza do života. Děti nutně potřebují chovat, hladit, cítit lásku, něhu a dotek teplé ruky. Zdravotní sestry v kojeneckých ústavech (při vší úctě k jejich práci) toto nezvládnou, protože jich mají moc. fond však přichází s řešením: začleňovat děti . ať už dočasně do doby adopce, či na delší čas - přímo do rodin, anebo do střídavé péče dvou stabilních "tetiček", které se vždy celý týden starají o dva až čtyři svěřence ve Fondem vybudovaných bytech. Projekt byl nazván Klokánek, jako symbol záchranné kapsy.
Ochotných rodin i tet se srdcem na dlani je dostatek, najít prostory pro byty také není nic těžkého... takže v čem je problém? Proč je v Klokáncích v celé republice pouze 120 míst, když je potřeba umístit 3000 dětí ročně? To je totiž tak - ale pozor, v dalším líčení nehledejte logiku: Loni byla schválena (těsně o jeden hlas) novela zákona o rodině, která stanoví, že rodinná péče v zařízeních, jako je Klokánek, má přednost před ústavní výchovou. Protože však soudci nemají na výběr- Klokánků je málo -, človíčka stejně pošlou do ústavu. Těch je a bude dost. Poslanci totiž odhlasovali 400 milionů korun pro jejich další výstavbu! Na nové Klokánky Fond nedostal nic! Výsledku "pomohlo" vyjádření ministerstva zdravotnictví, jež ústy náměstka M. Špačka předvedlo světu skutečnou perlu:... "Podání správné stravy ve správné kvalitě a správném množství, udržování dětí v čistotě, oblékání a svlékání... umí pouze zdravotnický personál,... nelze připustit, aby péči o děti do 3 let zajišťoval subjekt, který není zdravotnickým zařízením... Záměr FOD otevřít takové zařízení je protiprávní..."???
Takže milá nechtěná děťátka, radujte se ze správně uvařené ústavní kaše, na náruč náhradní maminky nemáte nárok - ani v době, kdy jsme kritizováni Výborem OSN pro práva dítěte kvůli nepřiměřenému množství ústavní výchovy. Parlament nevidí a neslyší. Neúnavně sype peníze do zařízení, jejichž provoz je dvakrát dražší než systém navrhovaný Fondem. Na zřizování nových "klokaních" bytů, jež loni v novele zákona o rodine odhlasoval, kašle. Přihlouplý příběh pomateného autora? Bohužel ne. Smutná realita

Hana Skálová, publicistka

Kolektivní deprivace odborníků

Že by se děti měly odebírat rodičům a vychovávat kolektivně, to věděl už Karel Marx. Jen tak se totiž dá dosáhnout toho, aby se celé nové populaci implantovaly ty správné názory.
Že by se děti do tří let měly kolektivně vychovávat ve zdravotnických zařízeních, to je novinka, s níž přišlo ministerstvo zdravotnictví. Nejedná se sice o všechny děti, jen o ty opuštěné, ale podle logiky ministerstva nedokáže téměř žádný rodič, pěstoun či opatrovatel kojence či batolete správně zabezpečit jeho potřeby. Ukázalo se totiž, že jen odborně vyškolený personál dokáže držet "savičku" tak, aby to splňovalo ty nejvyšší odborné nároky. Předsedu České sociální pediatrie Františka Schneiberga dokonce jímá hrůza, když vidí v televizi zdravotně neproškolený personál, jak se snaží nakrmit své svěřence. Podle Schneiberga je totiž prioritní odborné nakrmení dítěte a to ostatní, psychické a sociální potřeby, je vlastně druhotné. "Důležitá je především výživa," říká Schneiberg, " tj. strava připravená za zvláštních podmínek v mléčných kuchyních. "Podle této logiky by zřejmě měli všichni rodiče připravovat jídlo na 24 hodin dopředu a kromě toho by měli všichni podstoupit speciální kurs "jak držet savičku".
Nevím, jestli pediatr Schneiberg nezná notoricky známé pokusy, které se prováděly s tzv. umělými matkami u opičích mlážat (mládě si vždycky raději vybere simulovanou teplou náruč plyšové opice, než tu drátěnou a studenou, byť se zdrojem potravy, protože více než pocit hladu mládě ohrožuje nedostatek lásky). Výzkumy nestora české psychologie dr. Zdeňka Matějčka, které publikoval již před 30 lety, však jednoznačně dokazují deprivaci bytostí odkázaných na ústavní výchovu. Předseda české pediatrické společnosti Schneiberg lživě tvrdí, že deprivace u těchto dětí vymizela. Přitom on sám před lety osobně přesvědčoval pěstouny, aby si nebrali "těžce mentálně retardovanou" dívku, která pocházela z dvojčátek, ale jen chlapce. Holčička dnes navštěvuje základní školu. Nebýt pěstounů, asi by skončila v ústavu sociální péče. Deprivace nevymizí nikdy, dokud bude existovat překonaný socialistický model kolektivní výchovy dítěte. A dokud budou existovat lidé, kteří se svými vlastními dětmi jednají jako s dětmi, zatímco s těmi "cizími" jako s věcmi.
Při natáčení dokumentárního filmu "Jak je důležité míti Filípka jsem mohla dlouhodobě sledovat deprivaci postiženého chlapce z kojeneckého ústavu v Praze-Krči.
Ústavu, který má mj. pan Scheiberg ve své kompetenci. Dvouletý kluk, kterého díky jeho vrozenému zdravotnímu handicapu nenaučili ani chodit, ani mluvit, ani jíst (zřejmě proto, že už i ta s ním bylo dost práce), při pobytech v nemocnici díky péči některých obětavých sester a docházejících dobrovolníků začal dělat první krůčky, reagovat na své jméno, používat pár slov, dokonce se i smát. Po návratu do kojeneckého ústavu byl uzavřen na samotce a jeho smutky léčili Diazepamem. Jak paní primářka Jaroslava Lukešová, tak její zástupkyně Helena Kadlecová na dotaz, proč za dítětem nemůžou docházet psychologicky prošetření dobrovolníci, kteří by s ním pokračovali v práci a zároveň ho citově podpořili, svorně tvrdily, že "Filip už venku byl". Na dotaz kdy, odpovídaly naučenou formulkou" !Máme zdokumentováno, že na zahradě byl před rokem na Den dětí." Poté co chlapce ve špatném fyzickém i psychickém stavu vrátili zpět do nemocnice, přestal úplně komunikovat. Nemluvil, nesmál se, nenavazoval ani oční kontakt. Jenom mlátil hlavou o postýlky, tak jako všechny děti, které se ze stádia apatie propracují až do poslední fáze deprivace - sebepoškozování.
Filip měl nakonec přece jen štěstí a po odvysílání filmu se dostal do chráněného bydlení v pražské Diakonii. Tady žije společně s dětmi a tetami v útulném bytečku. Každý den chodí na zahradu, každý den ho někdo pohladí. Ze zvířátka se pomalu stává dítě.
Poslanci nyní mají možnost rozhodnout o penězích pro projekt "Rodinná péče místo ústavní". Proč vlastně by měly tento návrh nepodpořit? Aby zajistili odborníků, typu dr. Lukešové a dr. Kadlecové práci?
Existuje jedna taková zvláštní věc: lide z nestátních organizací, nebo prostě jen ti, kteří chtějí opuštěným dětem pomáhat, procházejí sítem podrobných psychologických vyšetření. Na vlastní kůži jsem zjistila, jaké to je odpovídat na dotaz, zda mám pocit, že jsem řízena zlými duchy. Kvůli Filípkovi jsem všechno překousla, napsala, že si všichni lidé zaslouží slušné chování a že mě v poslední době nebolí často hlava. Nebylo mi to nic platné, protože ačkoliv jsem dostala potřebné doporučení, odbornice z kojeneckého ústavu návštěvy opuštěného dítěte zakázaly, protože "musí chránit jeho soukromí". Jak by asi ony obstály při psychologických vyšetřeních?
Pokud poslanci schválí návrh Evy Dundáčkové a Fondu ohrožených dětí doputují peníze, které jim ministerstvo odepřelo, mám návrh. Nestálo by za to uzákonit, aby příště všichni ti odborníci ze státního sektoru, kteří o dětech rozhodují, museli také projít psychologickým vyšetřením? Třeba by se nakonec ukázalo, že spousta míst bude muset být zrušena. A ušetřené peníze dostanou ti, kteří se o děti starají nejen fyzicky, ale neopomíjejí přitom ani jejich city.

Monika Elšíková, novinářka a spisovatelka

obr7.gif

Z jednoho e-mailu - názor bývalé pracovnice DD

Není mým zvykem reagovat na odvysílané výroky našich politiků v televizních novinách. Ale výrok paní ministryně zdravotnictví (ze dne 27.11.2003), kterým vyjádřila názor na nutnost odebrání dětí z péče Klokánků a jejich přeřazení do péče vyškolených zdravotníků v kojeneckých ústavech svědčí o tom, že se touto problematiku nezabývala, vidí vše pouze skrze statistiky, čísla, pravidla atd., na děti nějak zapomněla. Dokonce uvedla, že i v rodině musí platit jakási pravidla, čímž zdůvodnila nutnost péče o tyto děti kvalifikovaným zdravotnickým personálem.
Již 12 nepracuji ani ve zdravotnictví, ani v dětské péči (léta jsem pracovala v dětském domově od 1 - 3 let Broumov), ale způsob řešení náhradní rodinné péče mne stále zajímá.
Proto mne tento její názor překvapil o to víc, že si ho dovolí zveřejnit. Ze zkušenosti vím, že sebelépe vyškolená sestra nemusí být zárukou dobrého vztahu k dětem, její kvalifikace je pouze teoretickým předpokladem. Naopak i matka bez jakéhokoli speciálního vyškolení může být velice dobrou matkou, dát dítěti potřebnou lásku, pocit bezpečí a vůbec vše, co takové dítě raného věku potřebuje, aby se zdárně vyvíjelo po stránce psychické, aby z něho nevyrostl citově prázdný jedinec, se všemi pozdějšími důsledky pro společnost. Určitě se toto při sebelepší vůli nemůže podařit sestře, která má například 8 svěřených dětí, jímž musí zajistit základní péči a mnoho času jí na další kontakt nezbývá.
Jistě je dětem v Klokáncích lépe a tato forma by se měla spíš upřednostňovat a nikdo by neměl dopustit, aby děti z těchto zařízení byly svévolně, bezohledně přeřazeny někam jinam než do rodin náhradních. Mějte se hezky, držím Vám palce, doufám, že situaci někdo přehodnotí ve prospěch dětí.

Nataša Zálišová

26 dětí už je někoho

Od počátku letošního roku našlo prostřednictvím FOD nové rodiče zatím 26 opuštěných dětí – 12 děvčat a 14 chlapců. V 15 případech se jednalo o miminka přímo z porodnice. Kojeneckému ústavu se tak vyhnulo sedm novorozených holčiček a osm chlapců, z toho v jednom případě šlo o dvojčátka různého pohlaví. Dalších 11 dětí (6 z nich bylo z Klokánků), které již mají komu říkat "mami" a "tati," bylo obtížně umístitelných z důvodu romského nebo poloromského etnika (5 dětí), vyššího věku nebo zdravotního handicapu. Jedna dívka byla již 15letá, jedna 14letá. Šest dětí odcházelo do rodin ve věku 6 až 9 let a tři ve věku 2 až 4 roky. Jsme moc rádi, že rodinu má již i devítiletý nevidomý Tomášek z loňského zpravodaje.
Z dopisů nejmilejších:
"…Do rodiny nám přišel malý človíček jménem Kateřina. Teď je jí 14 dní a nám se najednou změnil celý život. Je u nás najednou tolik lásky, radosti a štěstí! Báli jsme se, že už nemůžeme být šťastní, a přece jeden telefon změnil celý náš dosavadní stereotypní život. Chceme poděkovat i paní Hesové z FOD z Teplic, která se nám pěkně věnovala a předávala nám informace a rady. Setkání s biologickou maminkou bylo dojemné, ale také smutné. Určitě ale byla ráda, když viděla, že o Kačenku bude dobře a s láskou pečováno. člověk si přehodnotí celý svůj život, ale když vidí toho drobečka – stojí to za to! Babičky a dědečci, tety, no prostě všichni jsou moc rádi, že díky Vám a lidem, co pracují ve FOD, máme takový uzlíček radosti. Paní Tomková, neumím moc psát bez rozmyšlení, a tak píši, jak to cítím na srdíčku. Kačenka je naše a díky Vám a FOD máme krásnou milující rodinu. Děkujeme, že jste se nám tehdy v lednu věnovala a dala nám šanci být rodiči. Ještě jednou moc a moc děkujeme za to, že jste! manželé Slavíkovi, Brno, 6. 8. 2003 Milá paní Tomková, z celého srdce vás pozdravujeme, i celý FOD. Dnes má naše nejstarší dcera narozeniny – čtvrt století – a já v ranním tichu uvažuji o štěstí, které se nám dostalo. Už dávno před jejím narozením jsem pracovala s opuštěnými dětmi. Vůbec jsem nemohla pochopit, jak to, že je někdo odložil. Už tenkrát jsem si je skoro všechny chtěla vzít za vlastní. Naši mi to rozmlouvali, říkali, že jsem mladá, že budu mít svoje. Bylo mi tenkrát osmnáct let. Díky Bohu jsem našla svou životní lásku a postupně se nám narodily tři děti. Jenže můj dávný sen darovat lásku opuštěným dětem ve mně stále dřímal. A ten se mi, díky Vám, paní Tomková, a díky všem obětavým pracovníkům FOD, splnil. Je to přesně tři roky, co do naší rodiny přibyli tři sourozenci, kterým zemřela maminka. To, co si museli prožít, si já ani nedovedu představit. Ale dovedu si představit, co prožívají teď. Krásné, šťastné, bezstarostné prázdniny a dětství, které si zaslouží. Zrovna jsou na chalupě v Bystřici pod Hostýnem a hlídá je naše nejstarší dcera, pro kterou já právě připravuji dort. Jsem šťastná a tak bych chtěla vzkázat všem rodičům, kteří uvažují přijmout opuštěné dítě do svého života. Nebojte se toho, je to jedno, jestli milujete vlastní dítě nebo nevlastní. Láska si nevybírá, láska nesoudí, láska je nádherná síla, kterou si dáváme navzájem. Helena Pastorková s celou rodinou

Tv pořad o NRP

Nenechte si ujít určitě zajímavý a velmi kritický film režiséra Jana Žáčka o náhradní rodinné péči u nás. Snímek byl natočen ve spolupráci s FOD a pod názvem "Mají jenom nás" jej uvede dne 4. ledna 2004 ve 14.45 hod. ČT 2.

Jak pomoci týraným dětem?

Nenechávejte si své poznatky o špatném zacházení s dítětem pro sebe. Situace je obvykle ještě horší, než se jeví zvenčí. Malým dětem jde často o život.

Nasvědčují-li zjištěné poznatky týrání, je podle zákona nutno učinit neodkladně oznámení policii nebo státnímu zastupitelství (oznamovací povinnost). Prověřují se i anonymní oznámení.

Informujte též orgán péče o dítě, příp. i některou nestátní organizaci, třeba FOD.

Zjistíte-li ve škole nebo v jiném kolektivním zařízení na dítěti stopy týrání, zajistěte lékařské vyšetření, příp. i fotodokumentaci, a informujte neodkladně policii a péči o dítě.

Odmítá-li se dítě vrátit domů, informujte ho o možnosti přijetí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (např. Klokánek FOD), kde může až do rozhodnutí soudu zůstat i proti vůli rodičů. Dítěti velmi pomůžete, pokud je tam (s jeho souhlasem) přivedete nebo doprovodíte. Samo většinou neví, co si počít.

Nevíte-li si rady, můžete kontaktovat nás nebo jinou nestátní či státní instituci na ochranu dětí.

Nevlastní dceru bil jak žito

Hotové peklo dělal ze života nevlastní dceři (17) hrubián (43) ze Zábřehu. Dívku bil tak, že na jejím těle často převládala fialová barva. Ústrky ze strany otčíma musela dívka snášet od svých čtrnácti let. Fyzicky ji napadal vždy, když se opil. "Za přítomnosti vlastních nezletilých dětí a manželky dívku fackoval a bil pěstmi do obličeje a po celém těle," uvedla policejní mluvčí Dagmar Bednarčíková. Nejméně v šesti případech do ní kopal a vyhrožoval jí, že ji zabije a že ji vyhodí z okna. Dívka chodila často s podlitinami v obličeji a na těle, mnohdy ji kamarádi vídali s natrženým rtem. Trpěla silným krvácením z nosu. Matka dívky jí nebyla schopna před tyranem ubránit. "Vyhrožoval jí zabitím, pokud jeho chování oznámí policistům nebo by se s ním chtěla rozvést," konstatovala Bednarčíková. Tyran nejednou zbil i dívčinu matku – svou manželku. Dívka sama se bála věc oznámit. Netroufla si ani jít s podlitinami a rozbitým obličejem k lékaři. Na závažnou situaci v rodině upozornil policii Fond ohrožených dětí, který se případem zabýval. Kriminalisté otčíma zatkli a policejní rada ho obvinil z týrání svěřené osoby, vydírání a pokusu ublížení na zdraví. Současně byl podán návrh na uvalení vazby. Bude-li uznán vinným, tyran může za mřížemi strávit až osm roků. Tento článek Pavla Ryšlinga o případu naší Šumperské pobočky vyšel dne 17. 2. 2003 v Blesku. Protože odpovídá skutečnosti a je napsán čtivým způsobem, přetiskli jsme jej. Dodáváme pouze, že otec byl stíhán vazebně a odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 22 měsíců. Na naši pobočku se tehdy obrátila sama nezletilá, se stopami po bití v obličeji i po těle. Sociální asistentka ji dovedla k lékařce, která její zranění popsala. Naše původní trestní oznámení však bylo postoupeno k vyřízení jako přestupek. Otec dostal pokutu ve výši 1000 Kč. Týrání nezletilé však pokračovalo dál – dívka se už ale bála mluvit a podlitiny sváděla na různé pády a nešťastné náhody. Proto jsme se znovu obrátili na policii – tentokrát na kriminálku. Ta násilníka zavřela. Jeho jednání pak potvrdila i matka. Uložený trest je však velmi mírný, jak bohužel u nás bývá v případě násilí na dětech zvykem.

Žárlivost sourozenců a VTI

Na naši pobočku v Kroměříži přišla nešťastná matka tří dětí. Uvedla, že sourozenci mezi sebou neustále soupeří, jsou k sobě velmi agresivní a stále se hádají. Manžel dojíždí za prací a doma je pouze o víkendech. Matka je velmi vyčerpaná, má pocit, že výchovu dětí nezvládá a už neví jak dál. Naše sociální asistentka Bc. Eliška Petruchová navrhla terapii pomocí metody VTI ( videotrénink interakcí ). Tato velmi účinná metoda vychází z předpokladu, že pozitivní kontakt s ostatními lidmi je pro vývoj dítěte životně důležitý. Zkušenosti dokazují, že osvojí-li si rodiče a děti pozitivní způsoby komunikace, ty negativní spontánně a rychle vymizí. VTI terapie trvá obvykle od jednoho do šesti měsíců. Terapeut dochází do rodiny nejčastěji jednou týdně na 60 až 90 minut, natáčí běžné rodinné situace a pak je společně se zúčastěnými rozebírá a vyhodnocuje, přičemž se zaměřuje na pozitivní prvky komunikace. Naše sociální asistentka tedy rodinu navštívila a natočila děti při hře v dětském pokoji. Nahrávka potvrzovala to, co sdělovala matka. Po chvíli hry se chlapci začali hádat a matka se snažila situaci nějak usměrnit. Bylo ale přítomno i něco pozitivního – občasné naladění matky alespoň na některé z dětí. Naše asistentka provedla s celou rodinou rozbor nahrávky, vybrala momenty, kdy se komunikace dařila a společně sestavili plán, na co se mají zaměřit. Všechny to velmi zaujalo, učili se na sebe navzájem tzv. naladit, a hlavně matka se učila, jak správně rozdělovat pozornost mezi všechny tři děti. Při třetím natáčení bylo vidět, že rodiče již dokáží svým dětem potvrzovat příjem jejich podnětů a spravedlivě mezi ně rozdělovat svou pozornost. I chlapci objevili kouzlo kooperace, dokázali jednat ve shodě a vzájemně si pomáhat. Při čtvrtém natáčení již bylo patrné, že agresivita dětí a jejich vzájemná rivalita zcela vymizely, jak potvrdili i oba rodiče. Maminka při závěrečném rozboru sdělila, že teprve teď pochopila, jak nevědomky podporovala rivalitu mezi sourozenci, a tím i jejich agresivitu. Alespoň tímto způsobem se totiž snažili získat její pozornost. Společně ještě pohovořili o denním životě rodiny a organizaci každodenních povinností, o rodičovské roli otce a matky a tzv. naladěném vedení dětí. Po pátém natáčení byla terapie úspěšně zakončena.

Smutné prvenství a TV SPOT

Jak letos v září informovala všechna hlavní média, zaujímá česká republika jedno z předních míst v počtu týraných a utýraných dětí. Například ve srovnání s Velkou Británií je u nás procentuální počet utýraných dětí 5x vyšší. U nás i v Británii je ročně utýráno kolem padesáti dětí – zatímco však v Británii je jedenáct milionů dětí, u nás jsou jich miliony dva. Co se na tom podílí? Kromě nedostatečného počtu terénních sociálních pracovníků, kteří by měli dostatek času na práci s rodinami, se na tomto smutném stavu mohou podílet i mimořádně nízké tresty, které jsou pachatelům brutálních činů ukládány. Svědčí o tom i tresty uložené za smrt tříleté Terezky Čermákové z Kladna i za mimořádně kruté týrání a nakonec utýrání čtyřleté Lucinky z Prahy 8. Naše snaha o zpřísnění trestů prostřednictvím mimořádných opravných prostředků byla bohužel neúspěšná. Díky novele trestního řádu, velmi výhodné pro pachatele, je totiž zpřísnění pravomocně uloženého trestu téměř nemožné. Jak jsme již také opakovaně upozorňovali, mnoho tajně porozených nemluvňátek (jejichž neživá tělíčka se nacházejí zřejmě jen náhodou) by mohlo žít, pokud by byly zákonem upraveny anonymní porody ve zdravotnických zařízeních, anebo pokud by tyto ženy věděly, že porodnice umožňují utajené porody a že musí přijmout i takovou rodičku, která u sebe nemá doklady totožnosti. Pokud již matka porodí mimo zdravotnické zařízení, měla by vědět, že novorozence může bez obav z prozrazení předat do Klokánku nebo kterémukoli našemu pracovníkovi. Toto vše by měl ženám, které tají své těhotenství, sdělit televizní spot, jehož výrobu se pro nás rozhodl sponzorovat pan ing. Petr Vopelka (dárce digitálního fotoaparátu a šestnácti kolíbek pro Klokánka v Láskově ulici). Na vzniku tohoto projektu se dále podílí i občanské sdružení Múzy Dětem (www.muzydetem.cz), které letos v září uspořádalo v Klokánku v Chabařovické ulici krásné odpoledne s kouzelníkem, písničkami a pohádkou, v níž si naše děti s velkým nadšením dokonce i zahrály. Ztvárnění spotu se ujala známá režisérka paní Věra Chytilová. Kéž projekt splní svůj účel a zachrání co nejvíc dětí, které jinak za své zrození platí životem.

Hlavní směry činnosti FOD:

  • vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti,
  • vyhledávání a pomoc dětem týraným a jinak sociálně ohroženým,
  • Klokánek - rodinná péče jako alternativa ústavní výchovy,
  • provoz azylových domů Střecha pro rodiny s dětmi a mládež bez domova,
  • poradenská a hmotná pomoc náhradním i potřebným vlastním rodinám,
  • osvěta a snaha o změnu legislativy.

Pobočky FOD

Pobočky FOD na níže uvedených adresách jsou připraveny přijímat Vaše poznatky o ohrožených dětech, které si samy pomoci nedokážou:

Praha, Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, tel./fax: 224 221 137, 224 236 655

Beroun, S. K. Neumanna 1141, 266 01, pošt. schr. 19, tel.: 311 626 173

Brno, Francouzská 58, 602 00, tel.: 545 215 105

České Budějovice, Senovážné nám. 2, 370 01, tel.: 386 356 868

Kroměříž, Riegrovo nám. 193, 767 01, tel.: 573 345 555

Litoměřice, U Trati 3, 412 01, tel.: 416 735 551

Most, Budovatelů 1987, 434 01, tel.: 476 700 082

Olomouc, Sokolská 50, 772 00, tel.: 585 221 649

Opava, Pekařská 32, 746 01, tel.: 553 616 497

Ostrava, hotelový dům Jindřich, Nádražní 66, 702 00 Ostrava 1, tel.: 596 112 341

Pardubice, Masarykovo nám. 1484, 530 02, tel.: 466 714 413

Plzeň, Barrandova 8, 301 43, tel./fax: 377 455 132

Prostějov, Lidická 86, 796 01, tel.: 582 315 753

Tábor, nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01, tel.: 381 254 606

Teplice, Masarykova 50, 416 65, tel.: 417 570 046

Zábřeh, Sušilova 40, 789 01, tel.: 583 411 714

Zlín, Sportovní hala, U Zimního stadionu 4286, 760 01, tel.: 577 432 538

Žatec, Studentská 1044, 438 01, tel.: 415 714 040

Největší dárci celonárodní sbírky FOD (léto 2003)

Prospekt trading a.s. (250 000 Kč), pan Miroslav Housar (230 000 Kč), Auto Bartyzal, s.r.o (200 000 Kč), pan František Dostálek (200 000 Kč), Asociace Samaritánů ČR (114 997,20 Kč), Paní T Kohlerová (110 000 Kč), pan Oskar Gajer (100 000 Kč), Tavorex s.r.o. (100 000 Kč), Český svaz aerobiku (93 000 Kč), Priority, s.r.o. (90 000 Kč), MARY KAY (64 031,50 Kč), paní Mgr. Eliška BARTHELEMY (60 000 Kč), BRAINWAY Inc., s.r.o. (60 000 Kč), paní M. ČERVINKOVÁ (60 000 Kč), paní Jitka KUKLÍKOVÁ (60 000 Kč), paní Ludmila MARVANOVÁ (60 000 Kč), pan Ing. Václav VALÍN (60 000 Kč), BEKAERT-ŽDB BOHUMÍN, s.r.o. (50 000 Kč), KOVOTEX, výr. družstvo invalidů (50 000 Kč), PART, s.r.o. (50 000 Kč), ZIMBO CZECHIA, s.r.o. (50 000 Kč), MPL KAUF, s.r.o. (45 000 Kč), Jiří VČELÁK – TRANSPORTSERVIS (45 000 Kč), pan Martin MENCER (41 846,60 Kč), pan Stanislav NOVÁK (41 000 Kč), CREMON, s.r.o. (40 000 Kč), pan K. ČADAN (40 000 Kč), ENECOM, s.r.o. (40 000 Kč), FILM DEKOR, s.r.o. (40 000 Kč) paní Milada FOLTOVÁ (40 000 Kč), FOXCONN CZ, s.r.o. (40 000 Kč), HAWA, s.r.o. (40 000 Kč), pan Ing. Milan HRUŠKA (40 000 Kč), INSERVIS, s.r.o. (40 000 Kč), pan Ing. Petr JIRÁT (40 000 Kč), LÉKÁRNA FAUSTUV DUM (40 000 Kč), PAVEL JANEČEK O+S JANEČEK (40 000 Kč), PŘÍHODA, s.r.o. (40 000 Kč), pan J. PURKET (40 000 Kč), pan L. ŠRAGA (40 000 Kč), pan B. ŠROUBEK (40 000 Kč), Aleš ZAORAL – ALZASOFT (40 000 Kč), Pavla PÁRTLOVÁ – ELEKTROMAT (38 000 Kč), AHOLD Czech Republic a.s. (31 903 Kč), paní Ing. Anna DVOŘÁKOVÁ (30 000 Kč), E E PROJECT, s.r.o. (30 000 Kč), pan Eduard HAKR (30 000 Kč), pan Ing. Jiří HANZAL (30 000 Kč), HURT – automatizované zpracování dat (30 000 Kč), pan Ivo KOZÁK (30 000 Kč), pan Ing. Petr KUBA (30 000 Kč), M+H, MÍČA a HARAŠTA, s.r.o. (30 000 Kč), MAXDORF, s.r.o. (30 000 Kč), MTC – Metal technology Centre, s.r.o. (30 000 Kč), NUKLEA, medical center, s.r.o. (30 000 Kč), pan Ondřej SCHNEIDER (30 000 Kč), PARS KOMPONENTY, s.r.o (30 000 Kč), pan Ing. František PATERA (30 000 Kč), ROUS SURGICAL, s.r.o. (30 000 Kč), RSB LOGISTIC TRANS, s.r.o. (30 000 Kč), paní E. RYSOVÁ (30 000 Kč), pan Milan SUCHÝ (30 000 Kč), pan Ing. Václav SVOJTKA (30 000 Kč), pan Ing. Petr ŠEBESTÍK (30 000 Kč), TAB průmyslová a zábavní elektronika, s.r.o. (30 000 Kč), pan O. ZOUBEK (30 000 Kč), GRANIT-SPED, s.r.o. (27 038 Kč), NEJVYŠŠÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ ČR (25 600 Kč), RAMICO, s.r.o. (25 000 Kč), SEVEROČESKÉ DOLY a.s. (25 000 Kč), CONSENS, s.r.o. (23 000 Kč), ILUMI – Pech (23 000 Kč), paní Simona HŘEBEJKOVÁ (20 100 Kč), paní Hana HROBASOVÁ (20 092 Kč), pan J. ADÁMEK, AGENTURA STUDENT (20 000 Kč), s.r.o., AGROPLUS, s.r.o. (20 000 Kč), ARA, s.r.o. (20 000 Kč), paní R. BARTOŠOVÁ (20 000 Kč), paní Růžena BASLEROVÁ (20 000 Kč), pan Alexandr BRÁNYIK (20 000 Kč), pan Pavel CAGAŠ (20 000 Kč), pan Ing. Jiří CELAR (20 000 Kč), pan Ing. Miroslav CINK (20 000 Kč), CITIBANK a.s. (20 000 Kč), CORE COMPUTER (20 000 Kč), s.r.o., ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST (20 000 Kč), pan Jiří ČÍRTEK (20 000 Kč), ČKD TRAKCE a.s. (20 000 Kč), paní I. DUŠKOVÁ (20 000 Kč), paní DVOŘÁKOVÁ (20 000 Kč), pan Ing. Vladimír EÍS (20 000 Kč), EKOEFEKT (20 000 Kč), s.r.o., EKOSO – ekologické sdružení obcí (20 000 Kč), EUROIMPEX CZ, s.r.o. (20 000 Kč), pan P. EXNER (20 000 Kč), pan Jiří FACEK (20 000 Kč), pan Ing. Pavel FEJFAR (20 000 Kč), pan I. GRIFÍK (20 000 Kč), pan L. HAVEL (20 000 Kč), HEMAX TRADING, s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Josef HLAVNIČKA (20 000 Kč), pan V. HOLÍK (20 000 Kč), paní Jarmila HREJSOVÁ (20 000 Kč), pan Ing. Aleš CHMELÍK (20 000 Kč), Libor CHRÁST- -RYTECTVÍ (20 000 Kč), ICER TCHECO, s.r.o. (20 000 Kč), IMUNO-ALERGO, s.r.o. (20 000 Kč), INFINITY SYSTEMS a.s. (20 000 Kč), INFO COMERCE, s.r.o. (20 000 Kč), ING. PETR KLOC, s.r.o. (20 000 Kč), INCHEBA PRAHA, s.r.o. (20 000 Kč), ISA CONSULT, s.r.o. (20 000 Kč), ISTERA s.r.o. (20 000 Kč), pan Jan KOČOVSKÝ (20 000 Kč), pan Jan KRČÁL (20 000 Kč), paní Jožka WENKEOVÁ (20 000 Kč), paní Ilona KOCKOVÁ (20 000 Kč), paní N. KOMENDOVÁ (20 000 Kč), paní MUDr. Helena KOMURKOVÁ (20 000 Kč), paní K. KOŘENÁ (20 000 Kč), KRAKONOŠ, s.r.o. (20 000 Kč), pan František KRÁL (20 000 Kč), pan JUDr. Michal KRIŠLO (20 000 Kč), LÉKÁRNA POD RADNICÍ, s.r.o. (20 000 Kč), LÉKÁRNA U ALEJE, s.r.o. (20 000 Kč), LEVIOR, s.r.o. (20 000 Kč), pan L. LINHART (20 000 Kč), pan Ing. Milan LIŠKA (20 000 Kč), paní Iva LOUKOTKOVÁ (20 000 Kč), LUX INTERIER (20 000 Kč), paní J. MAROUŠOVÁ (20 000 Kč), pan Tomáš MARYŠKO (20 000 Kč), pan Thomas MAUERSBERGER (20 000 Kč), pan Ladislav MAZURA (20 000 Kč), MORAVSKOSLEZSKÁ ELEKTROMONTÁŽNÍ a.s. (20 000 Kč), paní Jaroslava NOHOVÁ (20 000 Kč), paní Václava NOVÁČKOVÁ (20 000 Kč), ODBOROVÁ ORGANIZACE TEMELÍN (20 000 Kč), OK.TANK, s.r.o. (20 000 Kč), paní ONDRÁČKOVÁ (20 000 Kč), OSZ SKBPaP ZO závodu 2 s.p. CRYSTALEX NOVÝ BOR (20 000 Kč), Jan Kočnar – PERFEKTRA (20 000 Kč), pan B. PERNER (20 000 Kč), PÍSKOVNA KLÍČANY HBH, s.r.o. (20 000 Kč), pan J. PIVOˇˇNKA (20 000 Kč), POLABSKÁ STAVEBNÍ CZ, s.r.o. (20 000 Kč), PREBON YAMANE CZ, s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Ladislav PREISLER (20 000 Kč), pan Petr PROCHÁZKA (20 000 Kč), Ing. Dobroslav Douša – PROJEKTIS (20 000 Kč), pan Ing. Miloš PROSTECKÝ (20 000 Kč), PROWERS, s.r.o. (20 000 Kč), pan J. SERNICKÝ (20 000 Kč), paní Lidmila SCHROLLOVÁ (20 000 Kč), STAFF CHARITABLE (20 000 Kč), pan Bohuslav STEJSKAL (20 000 Kč), pan Josef SUK (20 000 Kč), SUN CHEMICAL, s.r.o. (20 000 Kč), Petr Stromecký – SV MONT (20 000 Kč), pan J. SVORA (20 000 Kč), ŠINAR, s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. František ŠTÁFEK (20 000 Kč), pan Miroslav ŠTANDERA (20 000 Kč), pan Jiří ŠTĚPÁNEK (20 000 Kč), paní VĚRA ŠULCOVÁ (20 000 Kč), pan Ing. Miloslav ŠVÁB (20 000 Kč), TISKÁRNA RENTIS, s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Miroslav VAVERA (20 000 Kč), paní MUDr. Anna VAVREČKOVÁ (20 000 Kč), pan MUDr. Michael VAVŘÍNEK (20 000 Kč), paní M. VLACHOVÁ (20 000 Kč), pan Ing. Vladimír VLČEK (20 000 Kč), pan Ladislav VOLRÁB (20 000 Kč), pan Mgr. Radovan VRBKA (20 000 Kč), pan Petr VRŇATA (20 000 Kč), pan J. VRŠINSKÝ (20 000 Kč), pan Daniel ZAGURA (20 000 Kč), pan JUDr. Karel ZAHRADNÍČEK (20 000 Kč), paní PhDr. Eva ZAORALOVÁ (20 000 Kč), ZEZ SILKO, s.r.o. (20 000 Kč), pan Pavel RACEK (19 998 Kč), KLUB ARCHITEKTU, s.r.o. (19 500 Kč), pan MUDr. František ŠVIHA (19 000 Kč), Ing. Miroslav Hronček – MIKRA (18 000 Kč), pan Ing. Jindřich SOCHOR (18 000 Kč), Nadace DIVOKÉ HUSY (17 475 Kč), Lubomír Kučera – AVA KUČERA (16 000 Kč), paní Uta JÄKELOVÁ (16 000 Kč), paní M. MADRYOVÁ (16 000 Kč), M STOLÁRNA, s.r.o. (16 000 Kč), pan RNDr. Vít ŠROLLER (15 554 Kč), AUDY – THERM, s.r.o. (15 000 Kč) pan Jiří FORMAN (15 000 Kč), paní JUDr. Hana LUKEŠOVÁ (15 000 Kč), MPL KAUF, s.r.o. (15 000 Kč), pan Viktor Löbl – NOVAFERM BIOSERVIS (15 000 Kč), QUALICHEM, s.r.o. (15 000 Kč), pan Ivan RÖSSLER (15 000 Kč), paní E. RYSOVÁ (15 000 Kč), LUMEN a.s. (14 155,70 Kč), paní V. BEZDĚKOVÁ (14 000 Kč), paní Hana IŽOVSKÁ (14 000 Kč), pan Jan MIKYSKA (14 000 Kč), PIKRON, s.r.o. (14 000 Kč), pan Ing. Václav PÍŠA (14 000 Kč), PLZEŇSKÉ ŠTĚRKOPÍSKY, s.r.o. (14 000 Kč), pan MUDr. Jaroslav ROUBÍK (14 000 Kč), Krejcárek Antonín – UMTON BARVY (13 000 Kč), pan František NOVOTNÝ (12 900 Kč), AGRO RUBÍN a.s. (12 000 Kč), ALARMTECHNIK PRAHA, s.r.o. (12 000 Kč), pan T. BÍLEK (12 000 Kč), pan Ing. Jindřich RZEHULKA (12 000 Kč), pan Jan ŠMRHA (12 000 Kč), ŠKOLA BOJOVÝCH UMĚNÍ (11 400 Kč), paní TaČána VYHLÍDALOVÁ (11 400 Kč), KARTO K s.r.o. (11 000 Kč), KEBLOVÁCI + skupina ŠLAPETO (11 000 Kč), paní M. FOTTOVÁ (10 600 Kč), pan Miloš PADEVĚT (10 475 Kč), pan Ing. Dušan DRÁPAL (10 400 Kč), RNDr. Petr VOŇKA (10 200 Kč), pan Vratislav ŽIDLICKÝ (10 200 Kč) a finanční dar ve výši 10 000 Kč věnovali: AB EFEKT, s.r.o., A G I HK, s.r.o., ALIUD PHARMA CZ, s.r.o., AMOENA, s.r.o., ASEKO, s.r.o., Jaroslav Cankař a syn ATMOS, AUDITEA, v.o.s., paní Hana AULICKÁ, AUTO SAS, s.r.o., AVEFLOR a.s., AXIM, s.r.o., B+D, s.r.o., paní Marie BALCAROVÁ, pan M. BAŽANT, paní E. BEDNÁŘOVÁ, paní Alice BENÍČKOVÁ, pan Jiří BERAN, BETOSAN, s.r.o., BIOCEL a.s., pan Hynek BOČAN, pan Adolf BORN, pan Mgr. Martin BOUČEK, BPW, s.r.o., pan J. BRÁDLE, pan A. BRANŽOVSKÝ, BRNĚNSKÝ DÍVČÍ SBOR AMICITIA, pan Ludvík BUKÁČEK, pan JUDr. Gustav BURIAN, pan P. BURŠÍK, pan Miroslav CAIS, paní K. CALETKOVÁ, pan Ing. Jiří CELAR ACAMP, s.r.o., CENTROTHERM a.s., pan Ing. Pavel CETKOVSKÝ, CEZEXIM, s.r.o., paní ing. Marcela CIBULKOVÁ, CIKAS, s.r.o., CZECH COMPUTER, s.r.o., pan Jiří ČADAN, paní B. ČÁHOVÁ, ČERMÁK – TRANSPORT, s.r.o., ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, pan Ing. Martin ČMUCHAŘ, D&S BOHEMIA, s.r.o., pan Ing. Arch. Vratislav DANDA, DAˇˇNOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ, s.r.o., Jiří Rigan – DEMOLICE – IZOLACE, DEZA SANACE,s.r.o., pan Marek DITZ, pan Ing. Ivan DOBÁŠ, DOPPELMAYR lanové dráhy, S.R.O., paní Helena DRÁBKOVÁ, DRIBO, s.r.o., DUNA, s.r.o., paní JUDr. Eva DUNDÁČKOVÁ, paní Jana DUŠKOVÁ, DVORNÍ REALITNÍ CHOMUTOV, s.r.o., pan Michal DVOŘÁK, paní Božena DVOŘÁKOVÁ, EKOKLIMA Milevsko a.s., ELVO a.s., EMIL ZIMA – IRMAM, EUROLINE BOHEMIA, s.r.o., pan R. FELIX, FERROSTA, s.r.o., pan R. FICEK, FLAIR a.s., FLORASIS, s.r.o., Antonín Fojtek – FOJTEX, paní Z. FRANTÁLOVÁ, paní Mgr. Iveta FROŇKOVÁ, GASCONTROL, s.r.o., pan Karel GELLNER, GEREX, s.r.o., Jaroslav Gerbrich – GESTO, GORE, s.r.o., GRATIA,s.r.o., H-MARKET – Ing. Petr Hrubeš, pan Břetislav HADAČ, pan F. HANZÍK, pan Vladimír HÁJEK, HBSS – Hornobenešovská skládková společnost, HDO, s.r.o., HMB, s.r.o., pan Vlastimil HOLOUBEK, paní Květa HOLUBOVÁ, pan MVDr. Pavel HONETSCHLÄGER, paní MUDr. Marie HORÁČKOVÁ, pan Roman HORČIČKA, pan Zdeněk HRADECKÝ, pan MUDr. Jan HULEC, pan Ing. Jiří HYPŠ, Ing. Pavla Šedivá – CHEMICOR, pan Jan CHOMA, ILLKO,s.r.o., IMCON, s.r.o., IMECO, s.r.o., INCHEBA PRAHA, s.r.o., paní Iva IŠTVÁNKOVÁ, INTE, s.r.o., INTERMA, s.r.o., INTERNATIONAL SPORT MANAGEMENT, s.r.o., IVAX ČR, s.r.o., IVÁNEK-ZEMAN, v.o.s., Jaromír Macháček – J.A.D., paní MUDr. JAGOŠOVÁ, paní A. JAKUBÍKOVÁ, obec JANKOVICE, JANO, s.r.o., paní J. JECHOVÁ, pan Miloš JEŽEK, JIHOČESKÁ OBALOVNA, s.r.o., paní H. JÍROVÁ, pan RNDr. Petr JIŘÍČEK, pan Roman JONÁŠ, pan Ing. Petr JUNG, pan Michal KADERA, pan Miroslav KALOUSEK, pan Ing. Josef KAMARYT, KBO , s.r.o., KERABEL, s.r.o., pan Vítězslav KHIER, pan J. KLÁSEK, pan Mário KLEMENS, pan Václav KLINKÁČEK, KLINMAM CZECH, s.r.o., paní Jana KOBEZDOVÁ, pan Vladimír KOCÁN, pan Ing. Jarmír KOCOUREK, KODECAR, s.r.o., pan Ing. Petr KONUPKA, pan Jaroslav KOPECKÝ, pan Ing. Antonín KORBEL, pan V. KOS, paní Anna KOSIERADZKÁ, pan Vladimír KOZOHORSKÝ, KPB INTRA, s.r.o., paní Mgr. Eva KRABCOVÁ, pan G. KRCH, paní A. KROUPOVÁ, pan Zdeněk KRUPA, KRUŠNOHORSKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., pan J. KRÝDA, paní Jana KUBÍKOVÁ, pan F. KUDLÁČEK, pan P. KURKA, paní Věnceslava KYJOVSKÁ, paní S. LACINOVÁ, LAMIRA, s.r.o., LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ ZAŘÍZENÍ, s.r.o., LESY MĚSTA BRNA, s.r.o., pan prof. MUDr. Karel LEWIT, paní Ing. Anna LHOTOVÁ, LINEA NIVNICE a.s., pan Rudolf LOŠŤÁK, LUDUS, s.r.o., pan A. LUKEŠ, pan Ladislav MANDÍK, pan L. MAREČEK, pan Ondřej MAREK, pan MUDr. Ivo MAREŠ, MARLA a.s., pan PhDr. Miroslav MARŠÍK, pan Jaroslav MASOPUST, pan M. MATOUŠ, MBA Kontakt, s.r.o., pan Ing. Miroslav MERTL, paní Dagmar MICHALCOVÁ, pan J. MIK, pan Ing. Jaroslav MIKOLÁŠEK, MIS, s.r.o., pan Ing. Jan MLCH, pan František MOJTO, pan Ing. Oliver MOKRIŠ, MOSTMEDICO ,s.r.o., pan Ing. Kliment MOTTL, pan Ing. Jaroslav MOUČKA, paní MUDr. Věra MUCHOVÁ, NEKO KLIMA, s.r.o., pan Ing. Leo NELHIEBEL, pan S. NESNÍDAL, pan Ing. Stanislav NOSEK, pan Ing. Miroslav NOVOTNÝ, pan Stanislav NOŽINA, ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKU OBCHODU V PUSOBNOSTI ČR, pan Josef OHNOUTEK, ON TRADE, s.r.o., OÚ OPAŘANY, OSZaSP ČR základní organizace pan P. PEKAŘ, PAKRA ZF – SERVIS, s.r.o., pan Václav PAPAREGA, pan Václav PÁTEK, pan E. PAŽOUT, PELPRO, s.r.o., paní Jitka PETERKOVÁ, PHARMAX, s.r.o., PIVOVAR A RESTAURACE U FLEKU, pan Ing. Stanislav Novotný – PLASTIA, pan Mgr., Pavel PLCH, PLUS – vybavení skladů, dílen a kanceláří, s.r.o., paní Jana POKORNÁ, pan J. POKORNÝ, pan Mgr. Stanislav POLÁČEK, PRIMOSSA a.s., pan I. PROŠEK, paní V. PŘIBYLOVÁ, PŘÍHODA, s.r.o., PTÁČEK,s.r.o., pan J. PUDLA, paní Ing. Dana PYTLÍKOVÁ, QUATTROMEDICA, s.r.o., R a V, s.r.o., obec RAPOTÍN, RAPS-CZ, s.r.o., REFRASIL, s.r.o., REMA TIP TOP INCO – CZ, s.r.o., REMAT, s.r.o., Autoprodej ROHAN, s.r.o., paní M. ROUČKOVÁ, RTK, s.r.o., SAT-AN PLUS STAVEBNÍ, s.r.o., František Seidl – SEFRAN, pan Jaroslav SEMERÁD, pan L. SKRČENÝ, paní E. SLÁMOVÁ, pan Vratislav SLEZÁK, pan Vladislav SLUNÉČKO, SM SALIX, s.r.o., pan Ing. Jan SNIEGOŇ, paní Emilie SOMMEROVÁ, paní Pavlína SOUČKOVÁ, STACHEMA KOLÍN, s.r.o., STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC, a.s. pan Ing. Josef STEINZ, pan Bohumil STEJSKAL, paní Jaroslava STEJSKALOVÁ, pan R. STICHENWIRTH, OÚ STRÁŽ NAD NISOU, paní Klára SUCHANOVÁ, pan Dmitry SUKHANOV, SVITAP J.H.J., s.r.o., pan Ing. Stanislav SVÍTOK, pan Ota ŠIMUNEK, paní Helena ŠIROKÁ, pan JUDr. Jaroslav ŠÍMA, pan Dr. Vladimír ŠKOLA, pan Ing. Jaroslav ŠKRABÁNEK, pan Jaroslav ŠOLC, pan Miroslav ŠTANDERA, pan Václav ŠTĚPÁN, pan Václav ŠTĚTINA, pan František ŠTORM, pan Ing. Václav ŠVÁB, pan V. TINTĚRA, TOI TOI sanitární systémy, s.r.o., TRIO DUCHCOV, s.r.o., pan Jaroslav TOMÁŠEK, Jiří Trkal TOPSERVIS, paní Ing. Alena TOŠOVSKÁ, TRANS EUROPE CHEMICALS, s.r.o., TREVO, s.r.o., pan Václav TRUBKA, pan J. TŘEŠTÍK, pan O. TUREK, pan Petr TUREK, pan Ing. Petr TUREK, pan K. URBAN, pan M. URBÁNEK, pan Ing. Jiří VALDHANS, pan Petr VALTER, pan J. VANĚK, pan V. VANĚK, pan JUDr. Robert VARGA, pan Jiří VÁVRA, pan Tomáš VAVŘINEC, paní Eva VERGEINEROVÁ, VIMAT, s.r.o., pan Martin VINAŘICKÝ, paní L. VITÁČKOVÁ, paní V. VLACHOVÁ, paní L. VLČKOVÁ, VODOVODY A KANALIZACE a.s., pan Otakar VYDRA, VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s., VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO CHOV SKOTU, s.r.o., paní Alice ZACHARIÁŠOVÁ, paní Ing. Věra ZDEŇKOVÁ, pan Aleš ZELENÝ, pan Ing. Milan ZUBATÝ, pan Jiří ŽÍPEK

Děkujeme!

Největší věcné dary

KOŽEŠINY TRUTNOV a.s. (168 297 Kč – výrobky), MERLONI ELETTRODOMESTICI, s.r.o. (147 370 Kč – spotřebiče), ANTICO, s.r.o. (55 000 Kč – kuchyně), Miloslava Procházková AVANTI (49 707 Kč – koberce), KYJOVAN TRADE, s.r.o. (28 754,42 Kč – hračky), Antonín Rovenský ROTO (28 160 Kč – výrobky), PATRON Bohemia, s.r.o. (32 510 Kč – kočárky), PAMA a.s. (20 716 Kč – výrobky), ELEKTROLUX, s.r.o. – divize HUSQVARNA (19 990 Kč – sekačka), ELEKTROLUX, s.r.o. (pračka, sporák, 2x lednice, 5x mikrovl. trouba), MORA MORAVIA a.s. (19 350 Kč – sporáky), COSMO TRADING, s.r.o (16 500 Kč – výrobky), a další věcné dary poskytli: Miluše FOUSKOVÁ (13 884 Kč – obuv), PROFES INTERIER, s.r.o., Josef KUBELKA, FORBYT BF, s.r.o., MORGEN ELECTRONICS, s.r.o., MOUNTFIELD a.s., VELUX, AUTO PALACE Spořilov Praha 4, OPAKOVANÁ POMOC – zámecké slavnosti, akce pro děti, Dejvická lékárna ARNIKA, BETEXA, CROCODILLE ČR, s.r.o., Lékárna FAUSTUV DUM, GUMOTEX, a.s., CHIQUITA LLVK, s.r.o., MASTER FOODS, VERNEROVÁ – výroba a prodej PE a mikrotenových sáčků, ZAPF CREATION s. r. o.

Děkujeme!

Odkaz pro ohrožené děti

In memoriam s úctou děkujeme zesnulé paní Klementině ŽIVOTSKÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 292 904 Kč.

Za všechnu Vaši pomoc a upozornění na ohrožené děti Vám mnohokrát děkujeme!

TV reklama pro FOD i sponzory

BOX TV, s.r.o. nám nabídl zajímavý projekt: Výrobu několikaminutového televizního pořadu a reklamního spotu o činnosti FOD, včetně našich Klokánků, který by měl být odvysílán na TV Nova pro zpravodajství "Právě dnes" mezi 17.20 - 18.00., na TV Prima v neděli dopoledne a v pátek kolem 19.00 hod. a na kabelové televizi UPC Expres (celkem 21x, a to po dobu jednoho týdne 3x denně - ráno, odpoledne, večer po 20.00 hod., po kaleidoskopu Minuty Metropole, nejsledovanějšího týdeníku pro Prahu a Středočeský kraj). FOD by se podílel na obsahu pořadu a spotu a firmy na výrobě. Pětina z věnovaných částek by byla určena na zajištění potřeb dětí v Klokánkách a zaslána na naše konto. Jako poděkování za svůj sponzorský dar (v částce kolem 40 000 Kč) by zúčastněné společnosti získaly reklamu na celý profil své firmy, která by byla odvysílána následovně po zmíněném pořadu. V závěrečných titulcích bude poděkování jmenovitě všem sponzorům. Bližší informace lze získat v produkci BOX TV, s.r.o., na tel.: 728 630 396 (pí. Michaela Sedlářová). Za podporu projektu mnohokrát děkujeme a těšíme se, že se jej podaří ke spokojenosti všech zúčastněných zrealizovat.

Za všechnu Vaši pomoc Vám mnohokrát děkujeme a přejeme Vám šťastný rok 2004!


Zpravodaj FOD "Ohrožené děti" číslo 1/2003 (vyšlo v květnu 2003), vydává rada FOD se sídlem: Na Poříčí 6, Praha 1, 110 00 tel./fax: 224 236 655, 224 221 137, IČ: 004 99 277, stránky FOD na internetu: www.fod.cz, e-mail: fodeti@volny_cz číslo běžného účtu: 68 45 96/0300 ČSOB, a.s., číslo účtu celonárodní sbírky: 30 55 103/0300 ČSOB, a.s., divize PS Praha   4 redaktorka: Marie Vodičková


Group sourozenci

Jsme hrající a zpívající skupina "SOUROZENCI"

Jak jsme vznikali?

Snažili jsme se žít s otevřenou náručí, a tak jsme v ní mohli obejmout postupně všechny, kteří nyní tvoří naši jednu velkou zpívající rodinu. A snad proto, že naše srdce byla otevřena lásce i láskou, jsme se postupně rozrůstali až k dnešnímu číslu.

Co zpíváme?

Gospel, country, pop atp.

Co nabídneme ?

Programy, hudbu, zpěv a naše úsměvy…

Jak nás můžete poznat, než nás pozvete osobně?

Objednejte si naše skvělé CD, nyní laděné v křesťanském duchu.

Kolik stojí?

250 Kč i s dobírkou.

Jak se jmenuje?

"Překročit práh srdce" a obsahuje 14 písní.

Jak si CD můžete objednat?

Na tel.: 59 68 84 177, mobilu: 604 67 78 13. E-mail: vladpol@volny_cz

Děkujeme předem za Vaši přízeň a věřte, že Vás nezklameme! Na setkání s Vámi se těší SOUROZENCI

Dejme dětem dárek

FOD (Fond ohrožených dětí - občanské sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným a opuštěným dětem) připravil zajímavý charitativní projekt: trojici knih "Gábina a víla Jasenka"; "Gábina, víla Jasenka a vánoční prázdniny" a nyní vychází třetí kniha "Záhady z naší zahrady".

Knihy vznikly ve spolupráci autorky a zkušené dětské psycholožky. Příběhy děti pobaví, a navíc jim zprostředkují tradiční lidské hodnoty, jako čestnost, upřímnost a porozumění. Na závěr každého příběhu jsou otázky na procvičení paměti, znalosti barev, počítání, mluvení apod.

Minimální doporučená cena jedné knihy je 200 Kč, všechny tři můžete mít nyní se slevou za 490 Kč. Navíc získáte překvapení - dětskou obrázkovou hru zdarma. Nabídka platí do vyprodání zásob.

Všechny tři knihy jsou formátu A4, mají 64 strany a jsou barevně ilustrovány. Knihy jsou určeny dětem od 3 do 9 let.

Dejte svým dětem dárek, který se jim bude líbit, a pomozte současně jiným dětem, k nimž se štěstí otočilo zády… Děkujeme!

Celý výtěžek z prodeje každé knihy (min. 100 Kč) putuje na zvláštní účet FOD!

Chcete vědět více o celém projektu? Otevřete si: https://www.zeleny-dum.cz/