Akreditovaný KKPSS – vyhlášený kurz pro veřejnost červenec – září 2021

Fond ohrožených dětí nabízí pro zájemce z řad široké veřejnosti KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH akreditace č. A2021/0171-PK (v rozsahu 202 hodin) dle § 117a odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

Obsah kurzu pro pracovníky v sociálních službách splňuje požadavky na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách dle Zákona o sociálních službách (§ 116 zákona o sociálních službách).

Je zaměřen zejména na vykonávání činností spojených:

1)     s přímou péčí o osoby (a jejich domácnost) se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,

2)     s přímou péčí o osoby od 0-18 let věku, které jsou týrané, zneužívané či jinak zanedbávané (sociální rehabilitace),

3)     s péčí o rodiny s dětmi nebo jinými závislými členy rodiny, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.


Program je parciálně doplněn o některá ustanovení ze zákona 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí.

Doplňující informace

V případě mimořádných opatření (např. omezení prezenčního setkání) je možno kurz částečně realizovat kombinovanou formou výuky (prezenčně / doplňkově on line).


Termín
: zahájení 10. července 2021 – ukončení do 10. září 2021

Místo konání: FOD, Na Poříčí 1038/6, Praha 1

Cena: 9 500,- Kč

Minimální počet účastníků: KKPSS se uskuteční při počtu min. 6 přihlášených zájemců.


Zaujala Vás naše nabídka? Napište a rádi Vás zařadíme mezi účastníky a zodpovíme veškeré otázky.

E-mail: fod@fod_cz