Podmínky výtvarné, fotografické …. soutěže

Obrázek, který udělá radost hned dvakrát 

Podmínky výtvarné, fotografické …. soutěže

Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277 (dále jen „FOD)


Obrázek, který udělá radost hned dvakrát

(svým autorům a dále po jeho darování FOD je využit pro podporu projektu Klokánek)

Téma soutěže: témata se stanovují vždy pro dané kolo, resp. výzvu

                            

Věkové kategorie: věkové kategorie jsou v daném kole stanoveny individuálně

(např. předškolní věk, školáci do 10 let, školáci 11 – 15 let, věk 16 – 20 let, starší, nebo nejsou určeny vůbec a vychází jen z charakteru oslovených partnerů, veřejnosti apod.)

 

Formát a provedení: formát A 4 – A3, výrazné provedení libovolnou technikou, podle charakteru díla dále stanoveno ve vyhlášení soutěžního kola

Termín: každé kolo je podle potřeby vyhlašováno na období 1 – 2 měsíce, následně do cca 1 měsíce proběhne vyhodnocení.

Podmínky účasti: každý zaslaný obrázek je na rubu označen křestním jménem autora, uvedením jeho věku, příp. názvem obrázku, k obrázku jsou připojeny potřebné údaje pro kontakt s autorem (jeho příjmení, adresa školy nebo bydliště nebo Emailová adresa).

V případě jiného díla platí obdobné podmínky uvedení údajů o autorovi.

 

Užití zaslaných děl: zasláním děl do soutěže potvrzuje jejich odesilatel, že s podmínkami soutěže byli seznámeni autoři i jejich zákonní zástupci. Autoři (jejich zákonní zástupci) zasláním díla do soutěže toto dílo věnují Fondu ohrožených dětí jako dar. FOD je oprávněn tento dar využít pro podporu svého projektu Klokánek a to při propagaci projektu nebo prodejem darovaného díla v rámci veřejné sbírky FOD. V případě opakovaného použití darovaného díla musí toto být ošetřeno uzavřením licenční smlouvy.

 

Počet zaslaných prací: počet děl od jednoho autora není omezen, další případná omezení jsou v daném kole soutěže.

 

Vyhodnocení jednotlivých kol: vyhodnocení zaslaných děl je vždy za účasti odborníků, tj. výtvarníků, odborných pedagogů, v některých případech je do vyhodnocení zapojena veřejnost prostřednictvím hlasování na facebooku apod.

                                                    

Díla posílejte na adresu: Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1,

pokud je umožněno i zasílání obrázků elektronicky, je využívána adresa: soutez@fod_cz, po předchozí domluvě je možno díla předat osobně na uvedené adrese.

Další informace: tel. 224 236 655, 724 667 888, soutez@fod_cz,

                             zodpovědný pracovník: PhDr. Zdeňka Tesařová

Zpracování osobních údajů: Informace o zpracování osobních údajů osob účastnících se akcí FOD je k dispozici na www.fod.cz

Podrobné podmínky soutěže jsou k dispozici na https://www.fod.cz/nase-cinnost/akce.

Aktualizováno v září 2018.