KLOKÁNEK NA CESTÁCH

(Klokánek Fondu ohrožených dětí putuje s dětmi i dospělými po naší krásné zemi, může cestovat i do ciziny nebo jít na zajímavé místo, které jeho autor zná, rád ukáže dalším….)

Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ 00499277

vyhlašuje výtvarnou, fotografickou a audiovizuální soutěž pro děti i dospělé

KLOKÁNEK NA CESTÁCH

(Klokánek Fondu ohrožených dětí putuje s dětmi i dospělými po naší krásné zemi, může cestovat i do ciziny nebo jít na zajímavé místo, které jeho autor zná, rád ukáže dalším….)

 

Téma soutěže: namalujte, vyrobte, najděte plyšového i jiného KLOKÁNKA, dejte mu na kapsu označení FOD a PŘIPIŠTE (pod obrázek nebo samostatně) NĚKOLIKA SVÝMI SLOVY, CO TO JE PROJEKT FOD KLOKÁNEK - CO SE VÁM NA NĚM LÍBÍ – viz www.fod.cz , vezměte ho s sebou na místa, která jsou pro vás zajímavá, chcete je ukázat dalším nebo jen tak na výlet, na návštěvu ke známým, k babičce a dědovi, na školu v přírodě nebo třeba jen do parku nebo na pískoviště před domem. Nezapomeňte na ten svůj text.

                            

Věkové kategorie: věkové kategorie nestanovujeme, protože vyrábět Klokánka může kdokoliv, vzít ho s sebou a vyfotografovat nebo nafilmovat na cestách také kdokoliv.

 

Formát a provedení: svého Klokánka včetně vašich výstižných slov o projektu Klokánek na vámi vybraném místě vyfotografujte nebo natočte na mobil, na výsledném provedení může být vidět jen váš Klokánek a text, pro ochranu vašeho soukromí nechceme mít na foto vaši tvář. Při zveřejnění fotografie na vašem účtu na sociálních sítích je to zcela na vašem zvážení.

Zapojení do soutěže: vytvořené foto či video můžete poslat na E-mailovou adresu soutez@fod_cz a nejlépe bude, když je přímo umístíte na svém účtu na instagramu, instagramu rodičů nebo školy.

Zasláním díla do soutěže potvrzuje jejich odesilatel, že s podmínkami soutěže byli seznámeni autoři i jejich zákonní zástupci.

Nezbytné: každé umístěné foto či video opatřete popiskem, ve kterém uveďte křestní jméno a věk autora foceného Klokánka a něco málo k místu, kam Klokánek docestoval a případně i Vaše další sdělení.

SAMOZŘEJMĚ SVŮJ PŘÍSPĚVEK OPATŘETE #klokaneknacestach.

Termín: vyhlašujeme podzimní kolo cestování

               příspěvky zasílejte a zveřejňujte do 15. listopadu 2018

               z vybraných zaslaných příspěvků se bude ten nej… vybírat na  

               www.facebook.com/fod.cz/ a ten bude oceněn – náš Klokánek už se těší, že

               u jeho autora najde nový domov

 

Počet zaslaných příspěvků: v tomto kole omezujeme na 5 od jednoho autora  

Užití zaslaných příspěvků: autoři (jejich zákonní zástupci) zasláním díla do soutěže toto dílo věnují Fondu ohrožených dětí jako dar. FOD je oprávněn tento dar využít pro podporu svého projektu Klokánek a to při propagaci projektu na sociálních sítích apod. V případě opakovaného použití darovaného díla musí toto být ošetřeno uzavřením licenční smlouvy.

 

Další informace: tel. 224 236 655, 724 667 888, soutez@fod_cz,

                             zodpovědný pracovník: PhDr. Zdeňka Tesařová

Zpracování osobních údajů: Informace o zpracování osobních údajů osob účastnících se akcí FOD je k dispozici na www.fod.cz

Všeobecné podmínky soutěží vyhlašovaných FOD jsou k dispozici na https://www.fod.cz/nase-cinnost/akce