Nabídka Letního dětského tábora ve Sloupu v Čechách

Rádi bychom vám opět nabídli možnost letní aktivity pro vaše děti - účast na Letním dětském táboře Fondu ohrožených dětí ve Sloupu v Čechách. 

Tábory pořádáme tento rok opět dva.  První se uskuteční v termínu 11. - 25. 7. 2015. Druhý jsme naplánovali na termín 1. - 15. 8. 2015 a je určen výhradně pro děti rodin, které využívají služeb občanského sdružení "Náhradní rodiny Ústeckého kraje (NRUK)" vedeného panem Krausem. Novinkou je, že na srpnový turnus se zájemci z řad rodin a klientů NRUK budou přihlašovat přímo prostřednictvím NRUK.

Téma obou táborů bude BUDOVÁNÍ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ.

Tábory jsou určeny pro děti ve věkovém rozmezí od 7 let do 14. narozenin. Případné výjimky u mladších zájemců jsou při neobsazené kapacitě po dohodě možné (např. účast se starším sourozencem, absolvent první třídy ZŠ atd.)

Tábory se budou již tradičně konat v Rekreačním středisku OÁZA. Je to velký rekreační areál uprostřed obce Sloup v Čechách, ubytování je v chatičkách. Stravování formou plné penze je zajištěno přímo v objektu, děti se stravují 5x denně a samozřejmostí je celodenní pitný režim.

Dětem bude zajištěn po celou dobu tábora plnohodnotný program plný her, sportu, poznání i zábavy. Pečovat o ně bude tým zkušených táborových vedoucích pod vedením paní PhDr. Zdeňky Tesařové, místopředsedkyně FOD.  O zdraví dětí bude pečovat zkušená dvojice zdravotníků.

Výchozí cena prvního turnusu tábora je 4.950 Kč. Vzhledem k rozsáhlému systému příspěvků na letní tábory (občanská sdružení, nadace, zdravotní pojišťovny, organizace uzavírající smlouvy o poskytování služeb pěstounským rodinám apod.) jsme samozřejmě připraveni Vám na požádání vystavit potvrzení o zaplacení tábora i o účasti dítěte na akci za účelem získání příspěvku. Případně vám rádi vystavíme pro vašeho plátce fakturu. Pro osvojitele je cena tábora 3.500 Kč. Informace o finanční stránce účasti na druhém turnusu, pořádaném NRUK, získáte přímo od pana Krause v NRUK.

V případě vašeho zájmu o umístění vašeho dítěte/vašich dětí na náš tábor, zašlete prosím obratem vyplněný Hromadný rezervační formulář. Rezervace očekáváme nejpozději do 15. 2. 2015 buď mailem na adresu chabajda@fod_cz, případně poštou na adresu Olga Jindrová, Fond ohrožených dětí, Chabařovická 1125/4, Praha 8, 182 00. Na obálku připište heslo "Léto 2015". O zařazení Vašeho dítěte/dětí Vás budeme informovat do 15. 3. 2015, kdy Vám také zašleme závaznou přihlášku, informace k platbě a další dokumenty.

Budeme se moc těšit.

Za FOD Olga Jindrová