Zahájení sbírky 10. listopadu 2014

Dne 10. listopadu 2014 byla zahájena Vánoční dobročinná sbírka Fondu ohrožených dětí. Za každý příspěvek Vám moc a moc děkujeme!

Jako nejosamělejší strom, jako nejztracenější ostrov,
jako nejvyprahlejší poušť...   jsou děti bez lásky.

Praha, listopad 2014    
      

Vážení a milí přátelé,

co nejsrdečněji Vás zdravíme a mnohokrát Vám děkujeme za Vaši podporu, díky níž jsme mohli i v letošním roce pomáhat dětem „bez lásky“. A tak jako každoročně, i nyní si v předvánočním čase dovolujeme obrátit se na Vás s prosbou o pomoc pro děti, pro které ani Vánoce nejsou obdobím lásky, klidu a porozumění. Nemusí se jednat o tisíce. I z desetikorun vzniknou miliony, daruje-li je hodně lidí.

Jen díky naší sbírce a další pomoci veřejnosti jsme mohli i v loňském roce nalézt 30 dětem, které „nikdo nechtěl“, nové rodiče, v našich pěti azylových domech našlo útočiště 206 dětí i se svými rodiči a v Klokánkách jsme poskytli rodinnou péči 1 211 dětem. Naše pobočky v roce 2013 pomáhaly 4 878 dětem, z nichž 212 bylo týráno, 77 pohlavně zneužíváno a 612 zanedbáváno.

V přiloženém zpravodaji se můžete seznámit s příběhy konkrétních dětí, kterým jsme se snažili pomoci. Můžete se dozvědět i to, že novela a výkladová stanoviska MPSV dál likvidují Klokánky a že MHMP a MPSV nám zakázaly vyhledávat náhradní rodiny pro opuštěné děti, i když stát pro ně žádnou rodinu nemá.

Jistě Vás ale potěšíme zprávou, že výtěžek jarního kola naší sbírky, konaného ke Dni dětí, dosáhl pěti milionů korun. DĚKUJEME!

Vážení a milí přátelé, za každý Váš příspěvek na naši vánoční sbírku Vám mnohokrát děkujeme a věříme, že společně budeme moci dál pomáhat dětem, které pomoc ostatních lidí potřebují. Pokud Vám ale Vaše situace neumožňuje naši sbírku podpořit, anebo pokud jste FOD podpořili v nedávné době, berte prosím naši zásilku jen jako informační. Pomoci ohroženým dětem se dá i jinak – hlavně upozorněním na ty, které rodiče zanedbávají nebo dokonce týrají či jinak jim ubližují. Nepřejete-li si v budoucnu dostávat naše zásilky, napište prosím na e-mail fod@fod_cz číslo variabilního symbolu Vaší složenky a pro kontrolu také své jméno. Děkujeme.

S mnoha díky za Vaši dosavadní i budoucí pomoc a s přáním příjemného prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2015


za Fond ohrožených dětí

Marie Vodičková, předsedkyně

P.S. Věnované dary lze podle zák. č. 586/1992 Sb. odečíst ze základu daně, jestliže:

- u fyzických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (viz § 15 odst. 1)

- u právnických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období činí alespoň částku 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně (viz § 20 odst. 8).

Pro daňové účely Vám poskytnutí daru samozřejmě rádi potvrdíme. Prosíme však o přiložení kopie příkazu k úhradě či jiného dokladu, z něhož bychom mohli zjistit, kdy, z jakého účtu a v jaké výši byl dar poskytnut. Děkujeme.

Fond ohrožených dětí,  z.s.  Na Poříčí 1038/6, 110 00 PRAHA 1,  tel./fax: 224 236 655, 224 221 137Image224 221 137, IČ: 004 99 277 Číslo zvláštního účtu pro celonárodní dobročinnou sbírku: ČSOB, a. s., divize PS 3055103/0300

        ke stažení ve formátu pdf.Vážení a milí přátelé, co nejsrdečněji Vás zdravíme a mnohokrát Vám děkujeme za Vaši hmotnou i morální podporu, díky které Klokánky přežily i letošní rok. Doufáme, že s Vaší pomocí přežijí i rok další. Pokud však nám Ministerstvo práce a sociálních věcí neudělí výjimku z nejvýše povolené kapacity (28 míst) i na rok 2015, šest Klokánků, které mají vyšší kapacitu, bychom dál provozovat nemohli. Ve snížené kapacitě není možné financovat provoz budov s 12 byty, když navíc se do této kapacity započítávají i děti na dlouhodobých propustkách, na které žádný státní příspěvek nedostáváme. Například v Klokánku Štěrboholy by namísto dosavadních 48 dětí mohlo zůstat sotva deset. Na dlouhodobé propustce u vlastních nebo náhradních rodičů do doby, než rozhodne soud, tam bylo i 19 dětí. A z devíti státních příspěvků není možné provozovat budovu určenou pro 48 dětí. Přesto věříme, že Klokánky nezhynou. Máme velkou radost, že výtěžek posledního – letního – kola naší sbírky dosáhl pěti milionů korun. Moc a moc za to děkujeme! O konkrétních dětech, kterým jsme i díky Vám mohli pomoci, o Klokánkách i o další činnosti FOD se můžete dočíst v tomto zpravodaji nebo na našich webových stránkách www.fod.cz. Za všechnu Vaši pomoc Vám ještě jednou mnohokrát děkujeme!

Kristýnka a Matyášek

Šestnáctiletou Kristýnku jsme přijali do Klokánku v lednu 2013 na žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a poté na předběžné opatření soudu. Dívka byla již v sedmém měsíci těhotenství. Otec jí zemřel a matka i její partner užívali drogy. Pak přišli o byt a matka i s těhotnou Kristýnkou bydlela ve sklepích. Nakonec dceru opustila a odešla neznámo kam. Nastávající maminka si tedy šťastného dětství moc neužila. Při přijetí byla celá promrzlá a hladová, ale šťastná, že se o ni konečně někdo postará. Její umístění v Klokánku pro ni i její očekávané miminko znamenalo doslova záchranu. Kristýnka se v Klokánku na mateřství velmi pečlivě připravovala. V polovině dubna 2013 porodila zdravého a krásného chlapečka Matyáška. Byl to kluk jako buk, vážil 3,5 kg a měřil 50 cm. Když přišel na svět, byly u toho i dvě „klokaní“ tety. Kristýnka se o něj v Klokánku odpočátku vzorně a s láskou stará. Nyní už je dospělá a dál zůstává v Klokánku. Je to moc milá a hodná dívka. Vyučila se cukrářkou, výborně vaří a peče, vzorně pečuje i o domácnost. Matyášek v péči své maminky výborně prospívá, je to veselý a moc šikovný chlapeček. Jsme všichni velmi rádi, že na rozdíl od své maminky on prožije šťastné a láskyplné dětství.

Třetí máma

Rebeku přinesla její africká matka jako čtrnáctidenní miminko na FOD. Říkala, že musí dostudovat a na koleji dítě mít nemůže. Přála si jen, aby se dcerka dostala k hodným lidem. Rebečka byla v krátké době osvojena a všechno vypadalo idylicky. Po šesti letech ale nastal zlom. Osvojitelé se bouřlivě rozváděli a hrozilo, že holčička půjde do dětského domova. To osvojitelka nechtěla připustit, a tak šestiletou Rebečku v květnu 2006 svěřil a do Klokánku. V září 2009 se k ní a jejímu novému manželovi dívka vrátila zpět. V červenci 2011 nám ale bylo oznámeno, že manželé přišli o byt a žijí ve stanu u řeky. Vydali jsme se na místo a našli jsme Rebečku, jak sedí sama před stanem, v němž byla sláma a všude kolem byl velký nepořádek. Dívku jsme ještě ten den převezli do Klokánku. O návratu domů už nechtěla nikdy slyšet. Rebečka byla velmi hodná a milá dívka, krásně zpívala a tančila. I když se jí v Klokánku líbilo, velmi toužila po nové rodině. Ale až ve čtrnácti letech se její přání splnilo. V únoru 2013 začala v Klokánku vypomáhat sociální pracovnice naší pobočky a mezi ní a Rebekou vznikly velké sympatie, stejně jako mezi Rebekou a ostatními členy rodiny. A tak v červnu 2013 odešla šťastná Rebeka s novou mamkou natrvalo domů.

Z ulice do Klokánku
Devítiměsíční Denis a dvouletá Deniska vyrůstali spokojeně se svými rodiči. Na podzim roku 2013 však museli opustit svůj nájemní byt, protože dům koupil nový majitel, nájemní smlouvu jim okamžitě zrušil a celá rodina se náhle ocitla na ulici. Pro rodiče to byla velká rána. Ze všech sil se snažili svým dětem zajistit lepší dětství, než měli oni sami. Matka vyrůstala se svou matkou a otčímem, oba byli alkoholici, hádky a násilí byly na denním pořádku. Matka proto byla v deseti letech umístěna do dětského domova, kde zůstala až do zletilosti. Domů už se nevrátila, zajistila si vlastní bydlení a začala žít s otcem dětí. O své děti vzorně pečovali a představa, že se jich budou muset vzdát, protože na ulici s nimi žít nemohou, pro ně byla hrozná. Když zjistili, že ani z širší rodiny jim nikdo nepomůže, obrátili se o pomoc na sociální odbor. Tam jim poradili, aby děti zatím svěřili do Klokánku, než si svou bytovou situaci vyřeší. Při loučení v Klokánku rodiče i děti plakali. Naštěstí našim pracovníkům z teplické pobočky FOD se podařilo hned druhý den najít rodině nové bydlení – bez kauce a s možností trvalého pobytu. Ze sponzorských darů jsme pomohli rodičům byt vybavit a za pár dní již byli šťastní rodiče i děti zase všichni spolu.
Srdíčka
Kristýnka byla umístěna do Klokánku v únoru 2012 ve věku sedmi let, a to na předběžné opatření soudu pro závažné zanedbávání a fyzické i psychické týrání. Po umístění byla holčička zprvu velmi neklidná a obtížněji zvladatelná. Používala hrubá slova, která zřejmě slyšela doma, a s panenkami si hrála způsobem, který sama na sobě zažívala. Brzy ji ale tyto návyky opustily a z Kristýnky se stala velmi milá, usměvavá, komunikativní, zvídavá a energická dívenka. Výrazně se zlepšila i ve škole, začala nosit jedničky a dvojky. Ráda běhala, cvičila a tančila, velmi si oblíbila divadlo a balet, i kreslení a vystřihování. Navštěvovala psychoterapii, muzikoterapii, arteterapii a sportovní kroužek. Matka ji zprvu občas navštěvovala, v lednu 2013 ale  přišla naposledy. Kristýnka velmi toužila po rodičích, kteří ji budou mít rádi, i kdyby to byli rodiče „noví“. V kresbě rodiny znázornila nové rodiče a sebe a kolem postav nakreslila mnoho srdcí. Při kresbě na volné téma namalovala dům se zahradou a i tam nakreslila několik srdcí. Podle jejích představ bydlí normální rodina v domě, mají se všichni rádi, jsou šťastní a táta chodí do práce. V listopadu 2013 se Kristýnce její největší přání splnilo. Celá šťastná odešla se svými novými rodičů domů.
Místo Klokánků policejní služebny?
Ministerstvo práce a sociálních věcí udělilo do konce roku 2014 Klokánkům Brno (43 míst), Dolní Benešov (36 míst), Hostivice (48 míst), Janovice nad Úhlavou (56 míst), Praha 4 – Chodov (44 míst) a Praha 10 – Štěrboholy (48 míst) výjimku z nejvýše povolených 28 míst. Dne 6. 10. 2014 jsme požádali o výjimku do konce roku 2017, případně alespoň pro celý rok 2015. Současně jsme MPSV zaslali desítky vyjádření orgánů sociálně-právní ochrany dětí i soudů, v nichž vyjadřují nesouhlas se snížením kapacity Klokánků. S jejich obsahem se můžete seznámit na našich webových stránkách www.fod.cz.

Fond ohrožených dětí v současné době provozuje Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek umístěné ve 30 budovách na území celé České republiky s celkovou kapacitou 580 míst. Všechny budovy mají samostatné byty I. kategorie. Celkem se jedná o 148 bytů. V jednotlivých bytech žijí tři až čtyři děti.

Do kapacity Klokánků MPSV započítává i děti přijaté na uvolněná místa po dětech na dlouhodobých propustkách, které nemají nárok na státní příspěvek. Státní příspěvek ale není přiznáván ani na děti přijaté na místa uvolněná po těchto propustkách. Například v Klokánku Štěrboholy bývá 15 i více dětí na dlouhodobé propustce, kdy již u svých rodičů nebo u budoucích pěstounů či osvojitelů čekají na rozhodnutí soudu a právní moc tohoto rozhodnutí. Při kapacitě 28 bychom tedy dostávali státní příspěvek jen na 13 i méně dětí. Z takové částky ale nelze provozovat budovu s 12 byty a dalším zázemím ani platit zaměstnance pro 28 dětí. Je tedy zřejmé, že bychom tyto „přespočetné“ Klokánky museli zavřít. Celkem se jedná o 275 míst. I kdybychom však zrušili jen „přespočetná“ místa, jednalo by se o ztrátu 107 míst. Tato místa by v praxi velmi citelně chyběla. Dětské domovy jsou přes proklamace tvůrců novely v mnohých krajích naplněné. Ústavy ani přechodní pěstouni nemohou přijímat děti ihned (na žádost OSPOD, rodičů nebo dítěte), tak jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, ale až na základě rozhodnutí soudu. Možná ale ministerstvo s těmito problémy počítá. Již dne 11. 4. 2014 vydalo pokyn, v němž uvádí, že do rozhodnutí soudu, maximálně však 24 hodin, mohou být děti na policejních služebnách nebo na obecním úřadě za trvalé přítomnosti sociální pracovnice. Kde by tam asi spaly? Kdo a čím by je nakrmil a převlékl? A proč MPSV nevadí, že děti z Klokánků s kapacitou 48 míst v samostatných bytech budou umisťovány do ústavů s kapacitou často mnohem vyšší? Na to jsme zatím odpověď nedostali.
Interpelace ministryně práce a sociálních věcí
Dne 25. 9. 2014 proběhla ve sněmovně interpelace ministryně práce a sociálních věcí. Níže pro vaši informaci přinášíme doslovný stenografický záznam z této interpelace, viz http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/017schuz/s017302.htm#r4., i naše vyjádření:

„Další v pořadí je vybraná a vylosovaná paní poslankyně Marta Semelová, která interpeluje paní ministryni práce a sociálních věcí Michaelu Marksovou ve věci Klokánků. Máte slovo, paní poslankyně.

Poslankyně Marta Semelová: Vážená paní ministryně, moje interpelace se týká šesti Klokánků – v Brně, Dolním Benešově, Hostivici, v Janovicích nad Úhlavou, v Praze 4 a v Praze 10, které mají být na konci roku uzavřeny, a to na základě novely zákona o sociálně-právní ochraně, která platí od ledna minulého roku. Ta stanoví, že v jednom domově pro okamžitou pomoc dětem v tísni může být umístěno 28 dětí. Je pravda, že tato zařízení mají kapacitu větší, ovšem děti zde žijí v jednotlivých bytech s tetou maximálně po třech. Navíc se do kapacity započítávají i děti na dlouhodobých propustkách u rodičů či pěstounů. MPSV udělilo do konce letošního roku těmto šesti ohroženým zařízením výjimku. Otázka je, co bude dál. V dotčených zařízeních je celkově umístěno 26 (správně 260 – pozn. FOD) dětí, o něž se stará 212 zaměstnanců. Osobně jsem se byla v těchto několika Klokáncích podívat, v některých z nich. Jsou zde nádherně vybavené byty, velké herny, zahrada, hřiště. Chtěla bych se proto zeptat, jestli je ještě nějaká šance na jejich záchranu. Co bude s umístěnými dětmi a zaměstnanci a konečně v případě jejich zániku, co se stane s majetkem, s budovami, s vybavením těchto budov.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně a poprosím paní ministryni o odpověď.

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Dobrý den, vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci. Já bych možná začala trošku obecněji, že Klokánky existují již dlouho a oficiálně patří dnes do skupiny zařízení, která se jmenují zařízení pro okamžitou pomoc. Tato zařízení nejsou provozována jen Fondem ohrožených dětí. Je jich celá řada a jsou provozovány taky neziskovými organizacemi, nebo jsou třeba i zřizovány krajem či obcí. Já tady mám celý seznam. ***

Od samého počátku své existence Fond ohrožených dětí vlastně ústy své ředitelky, nebo předsedkyně, paní doktorky Vodičkové hlásá, že jsou zařízeními rodinného typu, že jsou malá, rodinná v těch bytech. Paní doktorka také od samého začátku bojuje třeba proti těm velkokapacitním dětským domovům.

Ta novela zákona o sociálně-právní ochraně se pokoušela nebo pokouší o několik věci. Jednou z nich je transformace právě těch různých velkokapacitních zařízení, ať už se jedná o kojenecké ústavy, nebo o dětské domovy, ale také o ta zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Zároveň tato novela chtěla dát určité standardy v péči o děti, protože se jedná o děti ohrožené, o děti, jejichž osudy jsou velice pohnuté, a určitě je správné dát tomu nějaká jasná pravidla. Z těchto pravidel, musím říct, se Fond ohrožených dětí měl sklony vždy vymykat, ať už v dobrém, nebo špatném. Prostě jednotlivé kauzy, musím říci, jsou velice různé, někde, co já je sleduji už nejméně deset let, tak někde bych dala za pravdu Fondu ohrožených dětí, někde bych dala za pravdu orgánu pro sociálně-právní ochranu. Prostě je to různé a ten zákon, který tedy platí, ta novela, od 1. ledna, na základě různých debat definovala několik věcí. Například že když se to jmenuje zařízení pro okamžitou pomoc, tak se jedná o pomoc okamžitou, a tedy dočasnou. Odpovídá tomu i finanční příspěvek, který je vyšší než potom do těch dlouhodobých zařízení, to znamená, chcete-li, do dětských domovů. I když ty už dnes také nejsou ta velkokapacitní zařízení, také je jich mnoho takzvaného rodinného typu. A také se řeklo, že ten pobyt dítěte, a to do konce vycházelo ze statistiky samotného Fondu ohrožených dětí, je tam průměrně šest měsíců. To znamená, že se dalo do zákona, že okamžitá pomoc je tedy definována pobytem šesti měsíců a zároveň jako další standard se tedy určilo, aby šlo opravdu o malá zařízení, že tam bude maximální kapacita stanovena na 28 dětí s výjimkou sourozenců. Ale původně v těch debatách i zaznívalo, že by to mělo být skutečně rodinného typu – třeba jenom deset dětí. A teď tady ta zařízení všechna se měla vlastně transformovat podle toho zákona do konce roku 2013.

Fond ohrožených dětí žádal o výjimky tady pro tato zařízení, o kterých jsem mluvila, ty výjimky dostal – do konce roku 2014. A já na jednu stranu říkám ano, ta zařízení vypadají moc hezky, jsou tam děti, jsou tam zaměstnanci, na stranu druhou my tady opakovaně, a to probíhalo ještě před tou novelou toho zákona, neustále speciálně Fondu ohrožených dětí dáváme výjimky. Já si pamatuji z ministerstva před deseti lety, že se tam vždy nedostávalo peněz prostřednictvím klasického dotačního řízení, a vždy potom Fond ohrožených dětí dostal peníze navíc nějakou, jaksi bych řekla méně standardní cestou, což už dnes by asi nešlo. Ale tenkrát prostě v souladu s těmi pravidly to ještě bylo možné. Takže ten Fond ohrožených dětí – já nezpochybňuji teď jejich péči o děti, ale opravdu je tam problém, že zatímco všechny ostatní organizace se snaží prostě dodržovat pravidla, tak ten fond se vždycky vymykal. A tady on dostal vlastně dva roky na to, aby se přeměnil. Podle mého názoru jestliže je to tak velké zařízení, já jsem také v těch Štěrboholích byla, které jsou velké, tak já osobně, a dokonce jsem to říkala paní doktorce Vodičkové někdy na jaře tohoto roku, já si myslím, že oni jsou vlastně i dětským domovem rodinného typu a měli by se transformovat. Určitě nikdo nechce, aby to tam opustili a nechali být, ale podle mého názoru by se prostě měli transformovat na dětský domov.

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji, paní ministryně, za odpověď. Chtěla jsem se zeptat, jakým způsobem by probíhala případná transformace.

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní poslankyně. Paní ministryně doplní odpověď.

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová: Děkuji. To je vlastně na nich, to je soukromá organizace, která ale dostává na děti od státu velké dotace, nicméně to nijak ministerstvo nemá v rukou, to je prostě jejich věc. Já bych jim to třeba radila, jak ven z této situace, ale skutečně opakuji, měli na to dva roky a už teď je to velice nestandardní.“ K přednesu paní ministryně si dovolujeme poznamenat:
  1. Je pravda, že zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je celá řada, ale jen 6 jich provozují jiné  neziskové organizace než FOD. Ostatní tato zařízení jsou provozována v rámci  ústavů, kde je pod jednou střechou zpravidla víc dětí než 48, často kolem 70. Ke  konci roku 2013 evidovalo MPSV celkem 81 zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, z toho 31 byly Klokánky, 39 provozovaly kraje (v rámci ústavních zařízení), 5 obce a jen 6 ZDVOP provozovaly jiné neziskové organizace než FOD. Klokánky pokrývají víc než  polovinu všech míst v ZDVOP (580 z celkem 1 087 míst).
  2. Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí se kojeneckých ústavů ani dětských domovů vůbec netýká, neomezuje tedy ani jejich kapacitu. Kapacita kojeneckých ústavů není zákonem omezena vůbec, dětské domovy mají zákonem o ústavní výchově omezenu kapacitu na 48 s možností výjimek až do r. 2017, kterých využívají.

  3. Je pravda, že pobyt dětí v Klokánku trvá průměrně 6 měsíců. Průměr je ale počítán z veličin menších i větších, nemůže být tedy brán za veličinu maximální. 

  4. Příspěvek státu na dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc není vyšší než dětských domovů, naopak je mnohem nižší. Náklady na jedno lůžko v dětském domově činí průměrně 333 tisíc korun ročně, na jedno místo v Klokánku připadá letos včetně  nenárokových dotací MPSV 237 tisíc korun ročně, státní příspěvek činí ročně 273 tisíc na přijaté dítě, ale je krácen pro nepřítomnost dítěte. 

  5. FOD obdržel pouze jednu výjimku, a to z povolené kapacity Klokánků do konce roku 2014 v rámci dvoustupňového řízení. 

  6. FOD obdržel pouze jednu mimořádnou dotaci, a to ve výši 15 milionů korun, z rozhodnutí tehdejšího ministra pana Škromacha, kterou schválil i rozpočtový výbor Sněmovny PČR.

Statistika ústavní výchovy za r. 2013:
Ze statistických ročenek MŠMT, viz https://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp (tabulka H1.1) a https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/statisticka-rocenka-skolstvi-soubor-ekonomickych-ukazatelu-5 (tabulka B10), vyplývají následující údaje(stav k 31. 12. 2013)

A) Diagnostické ústavy (DÚ):
• počet zařízení: 14
• počet lůžek: 546
• počet dětí: 453
náklady na lůžko/rok vč. neobsazených: 635 503
• počet psychologů 37 (1 psycholog na 15 lůžek)
• počet sociálních pracovníků: 34 (1 sociální pracovník na 16 lůžek)

B) Dětské domovy se školou (DDŠ) a výchovné ústavy (VÚ):
• počet zařízení: 59 (DDŠ – 30, VÚ – 29)
• počet lůžek: 2 364 (DDŠ – 1 067, VÚ – 1 297)
• počet dětí: 1 843 (DDŠ – 697, VÚ – 1 146)
náklady na lůžko/rok vč. neobsazených (DDŠ + VÚ): 390 614 Kč
• počet psychologů v DDŠ: 13 (1 psycholog na 82 lůžek)
• počet sociálních pracovníků v DDŠ: 42 (1 sociální pracovník na 25 lůžek)
• počet psychologů ve : 20 (1 psycholog na 65 lůžek)
• počet sociálních pracovníků ve : 51 (1 sociální pracovník na 25 lůžek)

C) Dětské domovy (DD) školské (pro děti od 3 let):
• počet zařízení: 146
• počet lůžek: 5 056
• počet dětí: 4 253
• počet skupin: 616
• náklady na 1 lůžko/rok v DD: 333 099 Kč (normativ stanovený na 1 lůžko v DD pro rok 2014: 232 139 Kč + průměrné roční provozní náklady 100 960 Kč na lůžko/rok)
• počet psychologů v DD: 17(1 psycholog na 297 lůžek),
• počet sociálních pracovníků v DD: 141 (1 sociální pracovník na 36 lůžek),
• počet speciálních pedagogů v DD: 100 (1 speciální pracovník na 50 lůžek)
Přechodná pěstounská péče (PPP):
Ačkoli tvůrci novely tvrdili, že pěstounská péče včetně té přechodné je nejlacinější forma náhradní výchovy, opak je pravdou. Většina přechodných pěstounských rodin má v péči jen jedno dítě, nejčastěji miminko. Podle  zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. (§ 47d, 47f a 47j) má pěstoun na přechodnou dobu  nárok na odměnu (posuzovanou jako plat) ve výši 20 000 Kč hrubého/měs., pečuje-li o jedno dítě (+ 4 000 Kč a každé další dítě), 4 000 Kč/měs. činí státní příspěvek na výkon pěstounské péče (pobírá jej doprovázející  organizace za každou rodinu bez ohledu na počet dětí) a průměrně 5 750 Kč/měs.činí příspěvek  na výživu dítěte. Dalším nákladem jsou odvody na zdravotní a sociální pojištění, které hradí Úřad práce – cca 6 800 Kč/měs.

Celkem tedy měsíční náklady při jednom dítěti činí 36 550 Kč, tj. 438 tisíc Kč dítě/rok. Pokud je  dítě mladší 7 let, má přechodný pěstoun ještě nárok na dávky v mateřství, náklady jsou pak ještě o víc než  100 tisíc korun ročně vyšší.

Odměna 20 000 Kč náleží i v případě, že přechodný pěstoun nepečuje o žádné  dítě. Měsíční náklady PPP v takovém případě činí 30 800 Kč (36 550 – 5 750 Kč přísp. na dítě), tj. 369 tisíc  korun/žádné dítě/rok.

Tento typ péče je tedy nákladnější než ústavní výchova (průměrně 400 tisíc korun  ročně).
Náklady Klokánků (ZDVOP)

Státní příspěvek pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) činí na přítomné dítě měsíčně: 22 800 Kč, tj. ročně 273 600 Kč. Na neobsazené lůžko státní příspěvek nenáleží. Pokud je dítě v zařízení  nepřítomno déle než dva kalendářní dny po sobě jdoucí (víkendové nebo prázdninové pobyty u rodičů, pobyt v  nemocnici, v zotavovně), státní příspěvek se snižuje o jednu třicetinu, tj. o celou denní částku (760 Kč). Státní  příspěvek nepřísluší ani na dítě, které je na tzv. dlouhodobé propustce u vlastních nebo náhradních rodičů, kdy se čeká na právní moc rozhodnutí soudu. Pokud na toto dlouhodobě uvolněné lůžko přijmeme další dítě, třeba i na rozhodnutí soudu, není nám státní příspěvek přiznán, neboť je to dítě „nadlimitní“ a je zde údajně „nezákonně“. Stát tedy přispívá na dítě v Klokánku (ZDVOP) nejmenší částkou ze všech náhradních prostředí s výjimkou dlouhodobé pěstounské péče. Při rozpočítání státního příspěvku a nenárokových dotací na počet lůžek (tak jako v ústavech), činí v případě Klokánků náklady státu na jedno lůžko 237 tisíc korun (letos činí státní příspěvek měsíčně průměrně 10,2 mil., nenároková dotace na Klokánky 15, 5 mil., počet lůžek 580).

24 LET FOD V ČÍSLECH
V letech 1990 až 2013 Fond ohrožených dětí
• nalezl náhradní rodinu pro 651 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 118 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu,
• řešil celkem 50 056 případů ohrožených dětí,
v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 019 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů,
do Klokánků bylo umístěno celkem 5 022 dětí, z toho 1 186 bylo mladších tří let,
6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka). 
ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI FOD ZA ROK 2013
• v r. 2013 získalo prostřednictvím FOD náhradní rodinu 30 dětí ve stáří od 4 dnů do 17 let,
• naše pobočky řešily v r. 2013 celkem 3 050 případů, které se týkaly 4 878 dětí, z toho 212 z důvodů týrání, 77 pohlavního zneužívání, 612 závažného zanedbávání, 1 001 bytové nouze, 1 855 rozvodových sporů a 1 870 z důvodu hmotné nouze,
• v našich pěti azylových domech s celkovou kapacitou 126 míst našlo v r. 2013 útočiště 109 rodin s celkem 206 dětmi, přičemž 91 rodin bylo nutno odmítnout pro nedostatek kapacity,
• v roce 2013 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 1 211 dětem, z toho nově přijato bylo 704 dětí (o 189 víc než v r. 2012), z nichž 179 bylo mladších tří let. V průběhu roku odešlo 652 dětí (domů se vrátilo 55 % dětí, do péče druhého rodiče přešla 3 %, do azylového domu s rodičem jich odešlo 8 %, do náhradní rodinné péče přešlo 20 %, po dosažení zletilosti odešla 2 % dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 12 % dětí). Průměrná doba pobytu byla šest měsíců, přičemž 28 % dětí odešlo do měsíce, 22 % do tří měsíců a 15 % do půl roku. Pro nedostatek kapacity jsme byli nuceni odmítnout příjem 628 dětí,
• dne 31. 10. 2013 nám anonymní matka s pomocí naší krizové linky 776 833 333Image776 833 333 předala své novorozené miminko Martínka,
• v roce 2013 zaniklo v důsledku novely 9 rodinných Klokánků (provozovaných přímo v rodinách našich zaměstnanců), protože krajské úřady jim nevydaly nové pověření k další činnosti. V sedmi případech si „klokaní“ rodiny vzaly svěřené děti do pěstounské péče, v jednom případě byly předány tzv. rychlým předběžným opatřením do dětského domova, v jednom případě byly vráceny otci, ke kterému nechtěly,
• v roce 2013 došlo v důsledku novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. (účinné od 1. 1. 2013) ke snížení a opožděnému vyplácení státního příspěvku na děti v Klokánkách i ke snížení dotací na jejich provoz celkem o 21 milionů korun. Nebyli jsme proto schopni včas vyplácet mzdy našim zaměstnancům. Mzdy se proto opožďovaly po celý rok 2013 až o tři měsíce,
• v červenci 2013 jsme uspořádali letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo celkem 77 dětí z pěstounských rodin a z Klokánků. V průběhu letních prázdnin jsme v našem středisku Chabajda v Praze 8 uskutečnili 4 turnusy týdenních poradensko-relaxačních pobytů, kterých se zúčastnilo celkem 20 pěstounských rodin (26 dospělých a 59 dětí).
ODKAZY PRO OHROŽENÉ DĚTI 
In memoriam s úctou děkujeme zesnulému panu MUDr. Karlu PLAŠILOVI za odkaz finanční hotovosti ve výši 1 797 673 Kč, zesnulému panu Jaroslavu PROCHÁZKOVI za odkaz části domu a pozemku, jež od nás odkoupil bratr zesnulého za finanční částku 263 975 Kč, a zesnulému panu Václavu MATĚJŮ za odkaz finanční hotovosti ve výši 20 000 Kč.
NADAČNÍ DARY PŘIJATÉ OD 1. 4. 2014 DO 30. 9. 2014 
Nadace NAŠE DÍTĚ (500 000 Kč), Nadace ČEZ (51 367 Kč) DĚKUJEME!
 KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY

Za období od 1. 4. 2014 do 30. 9. 2014 činí výtěžek „klokaních“ kasiček, umístěných za podpory společnosti Alliance Healthcare s.r.o. v lékárnách, 28 557 Kč. Děkujeme mnohokrát všem dárcům, kteří do našich kasiček  přispěli a lékárnám za pokračování této dobročinné sbírky. Výtěžek z pokladniček je určen na podporu Klokánků v Kroměříži a v Chomutově

DOTACE KRAJŮ, MĚST A OBCÍ PŘIJATÉ OD 1. 4. 2014 DO 30. 9. 2014
MAGISTRÁT HL. M. PRAHY (1 000 000 Kč – ve formě daru), statutární město OSTRAVA (905 000 Kč), statutární město OLOMOUC (510 000 Kč), MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – Individuální projekt – sociální služby Bruntál (506 250 Kč), ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ-OCHRANY DĚTÍ A RODINY v KRNOVĚ (150 000 Kč), město KRNOV (100 000 Kč), město BRUNTÁL (90 000 Kč), ZLÍNSKÝ KRAJ (76 000 Kč), statutární město PLZEŇ (50 000 Kč), město TÁBOR (45 000 Kč), město KROMĚŘÍŽ (41 000 Kč), město LANŠKROUN (40 000 Kč), město ÚSTÍ NAD ORLICÍ (33 600 Kč), město ČESKÁ TŘEBOVÁ (30 000 Kč), město PLZEŇ ÚMO 1 (30 000 Kč), město RAKOVNÍK (30 000 Kč), město ZÁBŘEH (30 000 Kč), obec VESTEC (27 801 Kč), město LITOMĚŘICE (20 000 Kč), město RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (20 000 Kč), město ČÁSLAV (15 000 Kč), město NÝŘANY (15 000 Kč), město MOHELNICE (12 000 Kč), město VYSOKÉ MÝTO (12 000 Kč), město HOSTIVICE (10 000 Kč), město PLZEŇ ÚMO 3 (10 000 Kč), město ŠUMPERK (10 000 Kč) a statutární město TEPLICE (10 000 Kč) DĚKUJEME
NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY PŘIJATÉ OD 1. 4. 2014 DO 30. 9. 2014

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ OD 1. 4. 2014 DO 30. 9. 2014

  

Zpravodaj FOD – zvláštní číslo 2/2014 (vyšlo v listopadu 2014), vydává FOD se sídlem: Na Poříčí 1038/6, Praha 1, 110 00, IČ: 00499277, tel./fax: 224 236 655, krizová linka pro ženy, které tají těhotenství nebo již tajně porodily: 776 833 333Image776 833 333, e-mail: fod@fod_cz, www.fod.cz, číslo účtu celonárodní sbírky: 3055103/0300 ČSOB, a.s., divize PS Praha 4, redaktorka: Marie Vodičková; periodický tisk evidován MK ČR pod sp. zn. E 15770