Zpravodaj 1/2007

Obsah
Holčička se zázračně uzdravuje

Miminko z laviček

Z náruče do náruče

Z dopisu Kristýnčiny maminky:

Z dopisu náhradní rodiny:

Webová četba na pokračování

62 dětí „nikoho” je „někoho”!

Lounské miminko už je v rodině

Maruška zůstává ve Španělsku!

Klokánky v učebnici

Pobočky FOD

Mezi odpadky a krysami

Pěstmi do očí

Kdo vyhraje?

Napsali o nás…(v souvislosti s údajnou třináctiletou Aničkou bez identity):

Narodily se další Klokánky

„Klokaní” statistika

Ze Zprávy o činnosti FOD za rok 2006

Příjmy FOD v roce 2006

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ od 15. 10. 2006 do 15. 4. 2007

NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY

DOTACE A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY

Odkazy pro ohrožené děti

Pozvánka na členské shromáždění FOD

Informace o vydavateli

Vážení a milí členové a příznivci FOD, zase uběhlo půl roku a my Vám chceme alespoň tímto zpravodajem poděkovat za Vaši hmotnou a morální podporu a informovat Vás o naší činnosti za poslední období. Také Vás na stránkách našeho zpravodaje seznámíme s dosavadním vývojem případu týraného Ondřeje a údajné Aničky i s reakcemi politiků a dalších známých osobností. Až na výjimku nebyly pro FOD nijak pozitivní. Velmi nás proto Vaše povzbuzující e-maily, dopisy a telefonáty potěšily a dodaly nám sílu v „boji” za naše Klokánky. Velmi Vám za to děkujeme! Také Vás chceme potěšit zprávou, že čistý výtěžek posledního – vánočního – kola naší sbírky dosáhl téměř dvaceti milionů korun! Jen díky tomu jsme nemuseli naši činnost nijak omezovat, ale naopak jsme mohli otevřít další dva Klokánky. Vážení a milí členové, vážení přátelé, za Vaši přízeň a podporu Vám mnohokrát děkujeme a doufáme, že spolu s Vámi se nám podaří pomoci mnoha dalším dětem, které naši pomoc potřebují.

Holčička se zázračně uzdravuje

Matka holčičky na fotografii prožila celé dětství po ústavech a neměla nikoho, na koho by 2007_11.gifse mohla spolehnout a kdo by jí s péčí o děti pomohl. Vystřídala několik azylových domů a v jednom z nich žila i se svou starší dvouletou dcerkou v době narození mladší holčičky. Miminko se ale nevyvíjelo tak, jak by mělo. Lékařské vyšetření zjistilo kromě psychomotorické retardace dětskou mozkovou obrnu, sekundární mikrocefalii a levostrannou hemiparézu (ochrnutí). Prognóza nebyla potěšující. Holčička prý může skončit jako „ležák”, zejména pokud nebude mít mimořádnou péči a intenzivní rehabilitaci. Takové péče ale matka nebyla schopná. Dcerku proto vpůl roce svěřila do hostivického Klokánku a současně dala i souhlas k pěstounské péči. A tak v srpnu 2006 oslavila dívenka roční narozeniny se svou „klokaní” tetou. Ta se jí maximálně věnovala, cvičila s ní Vojtovou metodou, stále ji chovala, hrála si s ní a všemi možnýmizpůsoby ji podporovala v jejím vývoji. Holčička dělala úžasné pokroky,  postupně začala hýbat bezvládnou ručičkou, začala i chodit a po půlročním pobytu v Klokánku už byla v tak dobrém stavu, že jsme ji mohli nahlásit krajskému úřadu jako dítě vhodné do náhradní rodinné péče. A tak už měsíc po jejích ročních narozeninách si holčičku odvedla nová maminka. U ní rozkvetla ještě víc. Teď je z ní krásná princezna, kterou každý obdivuje a u které by nikdo nehádal, že má nebo měla nějaké zdravotní problémy. Hodně štěstí, lásky a zdraví! 

Miminko z laviček

Počátkem roku jsme zahájili lavičkovou DMS kampaň na podporu Klokánků. Na mnoha lavičkách velkých měst se objevily modrožluté plakáty s usměvavým miminkem. Není to ale ilustrační foto, jak by se někdo mohl domnívat. I tomuto děťátku v prvních měsících života pomohla „klokaní kapsa”. Chlapečka nám přivezli do Klokánku v Praze 4 z porodnice v září 2005. Požádala o to jeho matka, ukrajinská státní příslušnice. Byla ve velmi svízelné sociální situaci. Dvě nejstarší děti musela nechat na Ukrajině a o dvouletého syna pečovala v ČR na ubytovně – v podmínkách na hranici únosnosti. Již v porodnici vyjádřila přání dát dítě do osvojení. Syna nikdy nenavštívila ani se o něj nijak nezajímala. Soud následně na náš podnět vydal předběžné opatření, kterým chlapce svěřil do péče Klokánku. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že v případě odvolání souhlasu s umístěním dítěte v Klokánku by mohlo dojít k jeho vážnému ohrožení, protože matka neměla ani nejzákladnější podmínky pro péči o novorozence. Chlapeček byl zpočátku častěji nemocný, ale to se naštěstí brzy změnilo. Bylo to velmi milé a veselé miminko a všichni jsme mu přáli získat co nejdřív nové milující rodiče. Trvalo ale tři čtvrtě roku, než se mohl schoulit v jejich náručí. Cestu do rodiny mu zkomplikovala  cizí státní příslušnost, proto bylo nutno žádat o azyl. Naší žádosti o udělení azylu z humanitárních důvodů ministerstvo vnitra v únoru2006 vyhovělo. Teprve potom mohlo proběhnout řízení o nezájmu. A tak teprve za další čtyři měsíce si pro devítiměsíční miminko mohli přijít budoucí osvojitelé – mladí bezdětní manželé vytypovaní krajským úřadem. Svým novým děťátkem byli zcela okouzleni.

2007_12.gif

Z náruče do náruče

Matka malé Kristýnky absolvovala v těhotenství všechna doporučená vyšetření a žádné z nich nenaznačovalo nějaký problém. Všichni se proto těšili na zdravé miminko. Tím větší bylo jejich zděšení, když se dozvěděli, že novorozená holčička trpí závažným postižením – tzv. Downovým syndromem. Matka si ani na chvíli nepřipustila myšlenku, že by dcerku dala do ústavu, jak se často v těchto případech stává. Přitom děti s Downovým syndromem jsou mimořádně citlivé, velmi touží po lásce a dokážou ji i opětovat. Ke svému rozvoji proto nutně potřebují individuální a láskyplnou péči. Pokud se jim jí dostane, jsou schopny i školní docházky, byť v omezeném rozsahu nebo s individuálním výukovým plánem. Matka ale postupně zjišťovala, že péči o tak postižené dítě a další dvě starší děti by dlouho nezvládla. Celá zoufalá proto přišla na FOD s přáním, abychom Kristýnce našli náhradní rodinu. Přinesla s sebou i fotografii a prohlásila, že dokud se rodina nenajde, bude se o dítě dál starat. Fotografii jsme umístili s jejím souhlasem na naše stránky. K našemu úžasu se hned druhý den ozvala jedna zkušená pěstounka, že by s manželem holčičku moc chtěli. Na naše doporučení si paní prostudovala odbornou literaturu a navštívila nejen pěstounskou rodinu, která o dítě s Downovým syndromem pečuje, ale i zařízení, kde žijí dospělí lidé s tímto postižením. K naší velké radosti i potom rodina trvala na svém původním rozhodnutí. Na miminko se moc těšili, i proto, že žádné z jejich dětí k nim nepřišlo tak maličké. Naštěstí matka i pěstouni získali k předání dítěte požehnání orgánu sociálně-právní ochrany dětí v místě svého bydliště, a tak se zakrátko teprve tříměsíční děťátko stěhovalo z Prahy na Moravu. Odvezla je tam osobně jeho matka. Seznámila se při té příležitosti s pěstouny a novým domovem svého dítěte. Všichni si navzájem padli do oka. Na návrh sociální péče byla Kristýnka v krátké době svěřena náhradní rodině i soudně. Kéž by osudy všech ohrožených dětí měli v rukou tak rozumní a citliví lidé!

Z dopisu Kristýnčiny maminky:

„Vážená paní Tomková, chci Vám ještě jednou moc poděkovat za to, že především díky 2007_13.gifVaší snaze se podařilo pro naši Kristýnku tak brzy najít náhradní rodinu. Jak jsem Vám již říkala při našem prvním rozhovoru, u Kristýnky byl až třetí den po jejím narození zjištěn Downův syndrom. Veškerá vyšetření, která jsem absolvovala během těhotenství, byla negativní, neměli jsme s manželem tedy sebemenší podezření, že by se nám mohlo narodit takto postižené miminko. Bohužel zde byla řada faktorů, pro které jsme neměli dostatek sil naši Kristýnku osobně vychovávat. Nejdůležitější však bylo asi to, že bych péči o takto postižené dítě nezvládala psychicky. S manželem jsme si však nedokázali představit, že by naše Kristýnka měla být umístěna do ústavu, jak nám bylo doporučeno i v porodnici.  Právě děti s Downovým syndromem totiž potřebují především lásku a pochopení. Celá zoufalá jsem se obrátila na Fond ohrožených dětí, kde jsem nalezla pro naši situaci skutečné pochopení. Jak sama víte, byla jsem upozorněna, že šance najít náhradní rodinu pro naši Kristýnku tady je, ale ať se připravím na to, že v jejím případě bude vzhledem k jejímu postižení hledání takové rodiny zřejmě dlouhodobější. K našemu velkému údivu se však v brzké době ozvala pěstounská rodina, která si přála přijmout naši Kristýnku takovou, jaká jea vytvořit jí náhradní domov. Naše první setkání s touto  rodinou na nás s manželem zapůsobilo úžasným dojmem. Bylo zřejmé, že se zde nejedná o nějaké unáhlené rozhodnutí, neboť pěstounská rodina se s diagnózou Downova syndromu blíže seznámila čtením odborné literatury a návštěvou Speciální školy v Mohelnici. Dále také kontaktovali náhradní rodiny, které děti s tímto postižením už vychovávají. Vzhledem k tomu, že zmiňovaná rodina již má nějaké děti v pěstounské péči, jedná se o rodinu prověřenou. Soudem tedy bylo předběžně schváleno, že Kristýnku můžeme předat do faktické péče této pěstounské rodiny. K naší ohromné radosti jsme se při předání dohodli, že můžeme Kristýnku navštěvovat, s pěstouny jsme rovněž v telefonickém či e-mailovém spojení, takže máme i průběžné zprávy o tom, jak se naší dcerušce daří. Kristýnku jsme v pěstounské rodině navštívili zhruba po třech týdnech, následujících od jejího předání. Na vlastní oči jsme se tak přesvědčili, že se Kristýnce v nové rodině velmi dobře daří. Vyrostla, ztloustla, párkrát se krásně usmála a začala roztomile žvatlat. Svědčí jí i to, že žije v domě se zahradou, kde je tedy co nejvíce na čerstvém vzduchu. Jak jsem hovořila i s odborníky, tak pro Kristýnku by mohlo být velkým přínosem i to, že bude vyrůstat ve větší rodině. Děti s Downovým syndromem totiž rády  apodobují ostatní, takže každodenní kontakt s ostatními „sourozenci” by pro ni mohl být v mnoha směrech inspirativní. Jinak náhradní maminka nezanedbává ani zdravotní péči o Kristýnku. Již dvakrát s ní navštívila pediatričku, jednou lékaře v Brně, který je odborníkem na Downův syndrom, a rovněž začala s Kristýnkou docházet do centra pro Vojtovu metodu v Olomouci a doma pravidelně vojtovku cvičí. Je mi líto, že se Kristýnka narodila právě mě, která jsem neměla dostatek psychické síly se o ni postarat. Doufám ale, že Kristýnka nalezne tolik potřebnou lásku a péči v nové  rodině a bude moci prožít spokojený život.

Závěrem bych ještě moc ráda poděkovala PhDr. Leoně Koutenské, ředitelce Klokánku v Hostivicích. A to především za to, že mi nabídla pro případ, že by se pro Kristýnku nenašla v krátké době náhradní rodina, umístění v jejich Klokánku. Já jsem osobně tento Klokánek navštívila a musím říci, že jsem byla mile překvapena, jak takovéto zařízení funguje. Je jenom škoda, že stát finančně podporuje kojenecké ústavy, kde podle mého názoru dětem nemůže být věnováno tolik pozornosti jako dětem umístěným v Klokánkách. Je úžasné, že funguje taková organizace jako je Váš Fond, díky němuž mnoho dětí, o které se rodiče nechtějí nebo nemohou starat, najdou co nejdříve svoji náhradní rodinu. Já osobně Vám nikdy nepřestanu být vděčná a samozřejmě souhlasím s tím, aby cokoli, co z tohoto dopisu uznáte za vhodné, bylo uveřejněno ve Vašem zpravodaji.”

Z dopisu náhradní rodiny:

„Rádi bychom tímto poděkovali paní Valouškové, paní Tomkové, paní Salamonové a ostatním lidem, kteří nám pomohli se správně rozhodnout a zajistit, aby naše malá Kristýnka nikdy nemusela do ústavu. Naší Kristýnce jsou nyní čtyři měsíce a poprvé jsme ji viděli na stránkách FOD. Tenkrát jsme měli pocit, jako by k nám patřila. Musím však přiznat, že jsme i velmi váhali, jestli péči o ni zvládneme, protože trpí Downovým syndromem. Kontaktovali jsme rodiny, které se o děti s tímto postižením starají, byli jsme ve speciální školce a škole a také jsme navštívili stacionář pro dospělé. Nakonec celá naše rodina rozhodla, že Kristýnka bude naše. A jsme moc rádi, že jsme se tak rozhodli. Je to velice kouzelná holčička, umí se krásně usmívat a je moc šikovná. Celá naše rodina, i babičky, si užíváme malého kojence a přejeme si, aby měla v životě vždy jen takové štěstí, jako to bylo dosud.” (pozn.: v zájmu ochrany soukromí neuvádíme jména ani bydliště obou rodin)

Webová četba na pokračování

Naše sociální asistentka a vedoucí tamního Klokánku Ivana Prudičová alias Iva Drexlerová ve své strhující prvotině „Pár obyčejných dnů” téměř autobiograficky, s nadhledem, humorem a velmi napínavě líčí vývoj několika svých autentických případů, „boj” s úředním šimlem i zážitky s vlastními pubertálními dcerami a svéráznou babičkou. Na třicet pokračování se můžete těšit každý všední den na www.fod.cz .

62 dětí „nikoho” je „někoho”!

V roce 2006 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 50 dětí – 25 dívek a 25 chlapců ve stáří od 4 dnů do 17 let. Přímo z porodnic odešlo 16 novorozenců – 9 holčiček a 7 chlapců. Nové rodiče jsme dále našli pro 4 miminka ve stáří šesti až deseti měsíců, 6 batolat (dvě roční, dvě dvouletá a dvě tříletá), 7 předškoláčků ve věku od čtyř do šesti let (tři čtyřletí, dva pětiletí a dva šestiletí), 16 školáků ve věku od sedmi do čtrnácti let (tři sedmiletí, pět osmiletých, tři devítiletí, tři desetiletí, jeden třináctiletý chlapec a jedna čtrnáctiletá dívka) a jednoho sedmnáctiletého chlapce. Kromě romského původu (11 dětí) a vyššího věku bránil dalším sedmi dětem ve snadném nalezení náhradní rodiny jejich zdravotní stav (jedno dítě bylo nevidomé, jedno sluchově postižené, jedno s Downovým syndromem, jedno se žloutenkou typu „C”, jedno se závažným plicnímonemocněním a dvě s genetickou zátěží). V prvních pěti měsících letošního roku odešlo prostřednictvím FOD k novým rodičům zatím 12 dětí – sedm děvčátek a pět kloučků ve stáří od 4 dnů do 11 let (čtyři novorozenci, tříměsíční holčička s Downovým syndromem, roční holčička a její dva osmiletí bráškové z Klokánku, roční Lukášek a jeho tříletá sestřička Jituška, dvouletá holčička z Klokánku a jedenáctiletá dívka, také z Klokánku). O Lukáškovi a Jitušce jsme informovali v minulém zpravodaji. Jejich „klokaní” teta se jim skutečně stala opravdovou mámou.

Lounské miminko už je v rodině

Dopoledne v sobotu 3. března 2007 nalezl zaměstnanec Českých drah asi dvoudenní miminko, pohozené v cestovním kufru pod tratí u nádraží v Lounech. Podchlazený chlapec byl ihned předán na jednotku intenzivní péče mostecké nemocnice. Poté soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany rozhodl o jeho umístění do kojeneckého ústavu. Kolizním opatrovníkem pro toto řízení soud ustanovil Fond ohrožených dětí. Na základě toho jsme byli oprávněni podávat za nezletilého v řízení návrhy, příp. i opravné prostředky. Dotazem v kojeneckém ústavu a na městském úřadě jsme zjistili, že chlapec je zdravý, avšak není nahlášen ke zprostředkování náhradní rodinné péče s odůvodněním, že není právně volný. Vyčkávalo se dvouměsíčního nezájmu. K právnímu uvolnění by ale došlo až po ukončení soudního řízení, v němž by bylo nutno neznámým rodičům ustanovit opatrovníka. S tímto postupem jsme nesouhlasili, protože pobyt dítěte v ústavu by se tím zbytečně prodlužoval. Okresnímu soudu v Lounech jsme proto navrhli, aby ještě před právním uvolněním zahájil řízení o svěření chlapce do péče tzv. třetí osoby. Současně jsme příslušný krajský úřad požádali o urychlené vytypování vhodné náhradní rodiny. Soud našemu návrhu vyhověl a krajský úřad během dvou týdnů vybral náhradní rodiče. Ti si dne 7. 5. 2007 odvezli dvouměsíční miminko domů – do rozhodnutí soudu zatím na dlouhodobou návštěvu. Hodně štěstí a hodně lásky!

Maruška zůstává ve Španělsku!

V minulém zpravodaji (č. 2/06) jsme na str. 2 pod názvem „Kdo zastaví kruté deportace našich dětí do ciziny?” informovali o případu pětileté Marušky, kterou soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 10 JUDr. Jana Hercíková nechala v srpnu 2006 násilně odvézt do ciziny k matce. Holčička se přitom narodila v ČR, strávila tu celé dětství, má české státní občanství, chtěla žít tady s otcem a ze Španělska měla panickou hrůzu. Soudu nevadilo, že matka ji rok před tím do ciziny unesla – v rozporu s platnou úpravou o střídavé výchově a bez souhlasu otce. Právě od té doby se Maruška matky a jejího agresivního partnera bála a odmítala s ní být o samotě, aby ji zase neodvezla. Český soud ale holčičku vyhostil sám. Přesto, že znalecké posudky a lékařské zprávy to rozhodně nedoporučovaly s odůvodněním, že by to pro dítě znamenalo velké trauma. K exekuci přistoupila soudkyně dokonce dvakrát. Nerozpakovala se učinit tak ani ve dvě hodiny v noci. Do domu, kde dítě spalo, vtrhla policie, exekutor a zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Vyděšenou plačící holčičku vytáhli cizí lidé z postele a předali matce, které se tak bála. A jaká je současná situace? Český otec MUDr. Ing. Tomáš Viták viděl svou dceru jen loni v prosinci, kdy mu matka umožnila dvě krátké návštěvy. Maruška příliš nekomunikovala, byla ve stresu a evidentně se matky bála. Od té doby s ní ztratil veškerý kontakt. Matka změnila místo pobytu, telefony otci nebere, anebo mu sdělí, že dcera s ním nechce mluvit. A jak mu pomáhají naše úřady? Nijak. Pan JUDr. Záleský, bývalý ředitel Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně, který se vždy tak iniciativně zasazoval o násilný návrat našich dětí do ciziny, učinil na příslušný španělský úřad dotaz. Dne 10. 5. 2007 otci sdělil, že adresa dítěte není španělskému úřadu ani Interpolu známa. Soud nevyhověl návrhu otce na stanovení styku s dcerou. Soudkyně naopak rozhodla, že za náklady exekuce a řízení, jímž ho připravila o dceru, musí zaplatit 35 765 Kč. Jak se bránit proti takové „spravedlnosti”?

Klokánky v učebnici

Mile nás překvapila informace vysokoškolských studentů, že o Klokánkách  se píše v učebnici „Sociální práce v praxi” renomovaných autorů Oldřicha Matouška, Jany Koláčkové a Pavly Kodymové. Protože chceme potěšit i vás, stať o Klokánkách přetiskujeme: „Pozoruhodnou iniciativu v oblasti přímé pomoci ohroženým dětem v ČR vyvíjí nestátní organizace Fond ohrožených dětí (dále jen FOD). FOD provozuje azylové domy pro rodiče a děti. V roce 2000 zahájil nový projekt nazvaný Klokánek. Ten je konstruován tak, aby se předcházelo umísťování ohrožených dětí do ústavů. Děti jsou svěřovány do péče jedné nebo dvěma „tetám” nebo manželům, a to v rámci předběžného opatření soudu či přímo na žádost rodiče, případně staršího dítěte samého. V náhradní rodině dítě pobývá krátkou dobu, během níž se hledá řešení – sanace vlastní rodiny dítěte nebo předání dítěte do náhradní rodiny, ve které bude trvale. Náhradní rodiče pečující o děti v Klokánku procházejí psychologickým testováním a jsou pravidelně supervidováni. Kontakt dítěte s biologickými rodiči je podporován, pokud tomu nebrání vážné důvody či pokud dítě samo tento kontakt neodmítá.”

P O B O Č K Y F O D

Praha, Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1, tel./fax:224 221 137, 224 236 655
Andělská Hora 197, 793 32 Světlá Hora 2, tel.: 554 725 371
Beroun, S. K. Neumanna 1141, Beroun 4, 266 01, pošt. schr. 19,
tel.: 311 626 173
Brno, Francouzská 58, 602 00, tel.: 545 215 105, fax: 545 215 018
České Budějovice, Senovážné nám. 2, 370 01, tel.: 386 356 868
Hodonín, Národní 91/93, 695 01, tel.: 518 374 418
Chomutov, Školní pěšina 5249, 430 02, tel.: 474 650 575
Kroměříž, Tylová 220/17, 767 01, tel./fax.: 573 345 555
Litoměřice, Alšova 8, tel.: 724 667 634
Manětín 150, 331 62, tel.: 373 313 077
Most, Budovatelů 1987, 434 01, tel.: 476 700 082
Olomouc, Sokolská 50, 772 00, tel./fax: 585 221 649Opava, Zacpalova 27, 746 01, tel.: 553 616 497
Ostrava, hotelový dům Jindřich, Nádražní 66, 702 00 Ostrava 1,
tel.: 596 112 341
Pardubice, Nerudova 880, 530 02, tel.: 466 530 981
Plzeň, Barrandova 8, 326 00, tel./fax: 377 455 132
Prostějov, Budovcova 6, 796 01, tel.: 582 331 668
Tábor, nám. Fr. Křižíka 2840, 390 01, tel./fax: 381 254 606
Teplice, Masarykova 50, 415 01, tel.: 417 570 046
Zábřeh, Sušilova 40, 789 01, tel.: 583 411 714
Zlín, Osvoboditelů 91, 760 01, tel.: 577 432 538
Žatec, Studentská 1044, 438 01, tel./fax: 415 714 040
Centrum náhradní rodinné péče Ostrava, Bieblova 8, 701 01,
tel./fax: 596 111 132
Klokánek (ústřední) Praha 8, Chabařovická 1125/4, 182 00, tel.: 283 881 102, 283 881 097, fax: 283 881 402

Mezi odpadky a krysami

Dne 26. 1. 2007 nám majitel jisté firmy oznámil, že děti jednoho jeho zaměstnance žijí v naprosto otřesných podmínkách. Otce dětí navštívil doma proto, že jeho firmě protelefonoval padesát tisíc na erotických linkách. Uvedl, že nikdy nic tak hrozného neviděl a nevěřil by, že se takto dá žít ve 21. století. Dne 30. 1. 2007 jsme provedli šetření v rodině. Po delším volání a klepání na okna otevřela rozespalá matka, ačkoli bylo půl jedenácté dopoledne. Situace v domě byla skutečně katastrofální. Celý byt připomínal skládku, všude byla špína a zatuchlý zápach. Ve všech místnostech panoval neuvěřitelný nepořádek, v jedné místnosti pobíhaly krysy. Lůžkoviny dětí byly tak zašpiněné, že nebylo poznat barvu původního povlečení, na potravinách byla plíseň. Ve škole nám bylo sděleno, že všechny tři dívky (11, 9 a 6 let) chodí špinavé, zapáchají, mívají vši, děti se jich straní. Všechny jsou velmi hubené, proto jim ve škole dávají větší porce obědů. Následující den jsme o situaci dětí hovořili se sociální pracovnicí městského úřadu. Uvedla, že rodinu zná dobře a snaží se to řešit. Matku upozornila na možnost ústavní výchovy. Téhož dne jsme úřadu i soudu zaslali písemnou zprávu ze šetření. Dne 6. 2. 2007 nám Okresní soud v Kolíně sdělil:

„Na základě Vašeho podnětu byl bezprostředně osloven orgán sociálněprávní ochrany. Pracovnice OSPOD sdělila, že rodina je na základě rozhodnutí soudu o stanovení dohledu sledována. Šetření v rodině bylo provedeno dne 2. 2. 2007 v dopoledních hodinách. Byly zjištěny vážné nedostatky, týkající se úklidu bytu a dodržování základních hygienických zvyklostí. Dne 5. 2. 2007 byla provedena opakovaná prohlídka bytu a bylo zjištěno, že rodina se snaží nedostatky odstranit. Rodina bude dále monitorována a s Vaší součinností v případě neodstranění závadného stavu bude podán návrh na vydání předběžného opatření.” Dne 9. 2. 2007 jsme provedli kontrolní šetření. Stav v obývané části domu byl nezměněn, v bytě byla zima, kromě matky byla v bytě prostřední dcera, třásla se zimou. Matka působila nepřítomným dojmem.

Dne 15. 2. 2007 vydal soud na návrh orgánu sociálně-právní ochrany předběžné opatření, jímž byly všechny tři děti svěřeny do Klokánku. Oba rodiče s tím souhlasili a přislíbili, že zajistí zlepšení poměrů. Děti přijaly toto rozhodnutí s nadšením, v Klokánku jsou spokojené, dlouho trvalo, než se „dojedly”. Rodiče je navštěvují, podmínky doma jsou beze změny. Nejvhodnějším řešením by zřejmě byla pěstounská péče s účastí rodičů.

Pěstmi do očí

O desetiletém Pepíčkovi okolí dlouho vědělo, že je týrán. Otec ho bil páskem, pěstmi a vším, co mu přišlo pod ruku – s oblibou pěstmi do očí. Sprostě mu nadával, vyhrožoval zabitím a vyhazoval ho z bytu. Matka nedokázala syna ochránit, násilníka se velmi bála, i ji bil. Když byly následky bití na Pepíčkovi příliš vidět, neposílala ho do školy. V pondělí 9. 4. 2007 otec syna zase surově zbil. Když chlapec ani další dny nepřišel do školy, navštívila rodinu (12. 4. 2007) sociální pracovnice. Matka jí zprvu odmítala syna ukázat a tvrdila, že spí a nechce ho budit. Sociální pracovnice ale trvala na svém. Protože dítě mělo obličej samou podlitinu, spolu s matkou Pepíčka odvedla k dětské lékařce. Ta dítě poslala do nemocnice, kde bylo týden hospitalizováno. V lékařské zprávě se konstatují četné hematomy po celém těle a zhmoždění měkkých částí obličeje, s otoky očních víček oboustranně a otokem u kořene nosu. Teprve poté podal orgán sociálně-právní ochrany dětí návrh na umístění dítěte mimo rodinu – do Dětského diagnostického ústavu v Brně. Okresní soud v Břeclavi ale rozhodl jinak. Usnesením ze dne 13. 4. 2007 svěřil Pepíčka do brněnského Klokánku s tím, že v jeho zájmu je umístění v zařízení rodinného typu. A i když se ve zprávách školy a pedagogicko-psychologické poradny (dále jen PPP) konstatují poruchy chování a agresivita dítěte vůči vrstevníkům, v Klokánku se nic z toho neprojevilo. Pepíček je od počátku velmi hodný, ke všem ohleduplný, usměvavý, pozitivně naladěný a vděčný za všechno.

Jak dlouho trvá, než je u nás týranému dítěti poskytnuta skutečná pomoc, je patrno z následujících zpráv, z nichž si dovolujeme citovat:

Zpráva školy: „Chlapec chodí do školy bez pomůcek, špinavý, hladový a nevyspalý, protože otec jej v noci fyzicky napadá. Často má úrazy, u kterých nedokáže vysvětlit, jak k nim přišel. Dne 22. 9. 2006 nemohl hýbat hlavou a rukou, bolela ho hlava a zvracel. Dne 3. 10. 2006 dostal od otce řemenem, dne 13. 10. 2006 přišel se sešitým čelem. V prosinci 2006 měl spálené vlasy od zapalovače a dne 5. 1. 2007 rozbitý ret. Nezletilý často fyzicky napadá děti a křičí na ně sprostá slova s tím, že tohle mu dělá otec. V současné době je na tom psychicky velmi špatně, je neklidný, agresivní a podrážděný.”

Zpráva PPP z 11. 1. 2007: „Chlapec vyrůstá v nevyhovujícím, problematickém a ohrožujícím prostředí. Otec je agresivní, chlapce nesnáší a kromě nepřiměřených fyzických trestů ho častuje vulgárními nadávkami. V poslední době se u dítěte výrazně prohlubují poruchy v oblasti chování i učení.”

Zpráva orgánu sociálně-právní ochrany z 12. 4. 2007: „Otec po rozvodu stále žije s rodinou ve společné domácnosti, na výživu dětí nepřispívá, v domácnosti je odpojen elektrický proud. Matka zabezpečuje veškeré potřeby rodiny ze svého invalidního důchodu a státních sociálních dávek. Škola nás upozornila na nedostatky v péči v lednu 2007. Nezletilý chodil do školy bez základního školního vybavení, přestal brát léky na úpravu psychického stavu, neboť matka mu je nezajistila. Otec požívá v nadměrné míře alkoholické nápoje a pod jejich vlivem matku a pravděpodobně i nezl. Josefa napadal. Nezletilý cestou k lékařskému ošetření při hovoru uvedl, že otec ho bil často, ani neví proč. Ještě dnešního dne měl modřiny kolem očí. Dnes také bylo týrání oznámeno policii.” Proč všechno tak dlouho trvalo a jak by se asi situace vyvíjela, kdyby sociální pracovnice neviděla zranění Pepíčka na vlastní oči? Kolik je u nás dětí v podobné situaci a jak dlouho bude trvat, než jim někdo pomůže?

Kdo vyhraje?

Dne 24. 1. 2007 telefonoval na FOD otec roční holčičky a rozčileně sděloval, že matka nadměrně požívá alkohol. Momentálně je zase opilá, neschopná postarat se o dceru. Telefonicky jsme hovořili i s matkou, jevila se jako opilá, říkala, že je obětí domácího násilí, že nepije a o dceru se stará řádně. Během půl hodiny jsme provedli šetření v místě bydliště v jedné pražské městské části. Na opakované zvonění nikdo neotevřel. Asi po půl hodině přišel otec, vracel se ze sociální péče, kde věc na naše doporučení oznámil. Ochotně nás pozval do bytu. Matka ležela s dcerou v posteli, byla oteklá v obličeji, politá vínem, řeč měla nezřetelnou, zjevně z požití alkoholu. Otec byl nešťastný, ukazoval nám skrýše, kde matka ukrývá lahve s alkoholem. Byly ve všech místnostech, nejvíc ale v dětském pokoji, skryté mezi oblečením. V bytě byl nepořádek, nebylo tam žádné jídlo. Otec uváděl, že matka nevaří, nestará se o domácnost, nic ji nezajímá. Již dvakrát se léčila v PL Bohnice, o její dvě již zletilé děti se tehdy starala babička. Matka leží třeba týden v posteli, víno si nechává doručovat poslíčkem. Dítě se jevilo být v pořádku, zdálo se, že má lepší vztah k otci, natahovalo k němu ručičky.

Zletilý syn matky druhý den potvrdil, že matka měla problémy s alkoholem již dříve, dvakrát se neúspěšně léčila, sama si ale problém s alkoholem nepřipouští.

Dne 1. 2. 2007 otec telefonicky sdělil, že se situace zlepšila, matka zatím nepije. Doufá, že to vydrží, pokud ne, ozve se sám. Dne 10. 4. 2007 telefonuje matka, uvádí domácí násilí, jeví se pod vlivem alkoholu, řeč je nesouvislá. Naši návštěvu odmítá s tím, že by to dceru stresovalo. Prý se ambulantně léčí a delší dobu abstinuje.

Krátce na to telefonuje otec, uvádí, že situace v rodině je neúnosná, domácnost v hrozném stavu, matka se o dítě nestará, jenom leží a „chlastá”. Otec už není schopen se o dceru postarat a souhlasí s jejím odebráním.

Nakonec se podařilo domluvit, že matka dobrovolně nastoupila léčbu. O holčičku se zatím stará její dospělá sestra. Kéž by aspoň teď matka v boji s alkoholem zvítězila!

Napsali o nás… v souvislosti s údajnou třináctiletou Aničkou bez identity):

Případ sedmiletého Ondřeje uvězněného měsíce v komoře bez oken a údajné třináctileté Aničky bez identity je natolik známý, že není třeba jej znovu popisovat (viz též články na našich stránkách v sekci „Tisk”). Po zmizení dvaatřicetileté „Aničky” z brněnského Klokánku se na FOD snesla vlna kritiky nejen ze strany našich tradičních odpůrců MUDr. Františka Schneiberga a Natamy, o. s., ale i ze strany bývalé zástupkyně ombudsmana Anny Šabatové a jejího manžela a zastánce lidských práv Petra Uhla. V této nepřátelské atmosféře jako hojivá náplast působily povzbudivé a podpůrné e-maily, telefonáty a dopisy veřejnosti a také veřejné a razantní vystoupení brněnského primátora Romana Onderky. Za tuto pro nás velmi významnou psychickou a morální podporu jsme velmi vděčni a mnohokrát za ni děkujeme. Se zmíněnou polemikou se níže můžete seznámit:

Petr Uhl: I na Klokánka se sypou otazníky (Právo 16. 5. 2007)

Před týdnem vyslovila Sněmovna souhlas s novelou zákona, zvyšující státní dotaci pro Klokánky ze 176 tisíc korun na dítě a rok na 247 tisíc. Shodou okolností týž den sepsaly sociální pracovnice návrhy na předběžná opatření a soudkyně Městského soudu v Brně Lidmila Malá jim vyhověla – tři děti nechala předat do Klokánku. Děti tak nešly do diagnostického ústavu, jenž by jim poskytl odbornou pomoc, ale do Klokánku, jehož snad hodné, ale odborně nekvalifikované „tety” tuto pomoc poskytnout ani zajistit nemohou. Soudkyně nedbala doporučení zákona o rodině, že při výběru vhodné osoby dá soud přednost zpravidla příbuznému dítěte. Bratři mají otce, ten s nimi až do loňského rozvodu žil, má plná rodičovská práva, rád se s nimi stýká a i oni ho mají rádi. Marie Vodičková, ředitelka Fondu ohrožených dětí, provozující 18 Klokánků v ČR, zneužívá správného názoru, že rodinná péče je lepší než ústavní, a Klokánky, které poskytují ústavní péči vlídnější formou, nazývá klamavě zařízením rodinného typu.  Propagace je masívní, fond se vždy uplatňuje aspoň v jedné celostátní televizi. Vláda se 3. ledna 2007 jednomyslně vyslovila proti poslaneckému návrhu na zvýšení dotace pro Klokánky. Své stanovisko dobře zdůvodnila. Přesto ale nyní bylo ze 163 poslanců pro návrh 127. Za Topolánkův kabinet ODS se postavili jen komunisté, nikdo z nich se zákonem nesouhlasil. Návrh ve Sněmovně podpořili i ministři tehdejší vlády ODS, která ho odmítla. Ministr Petr Nečas, který stanovisko vládě tehdy navrhl, do Sněmovny bez omluvy nepřišel. Mocný a vlivný je fond. Postup Klokánku v případě tří dětí byl přinejmenším problematický. Bez soudního zákazu zabránily jeho pracovnice styku dětí s tetou, a ta to Aničce ani nesměla říct. Tato „zrada” vyvolala její zhroucení a asi i útěk. Podle ministerstva práce a sociálních věcí by neměl Klokánek pečovat o děti do jednoho roku věku. Nikdo kromě státu by také nesměl zprostředkovat adopci, kdy se biologičtí a adoptivní rodiče dohodnou na předání dítěte bez jeho pobytu v ústavu. Tento návrh ministerstva z roku 2004 na novelu zákona vláda nepřijala. Za porušení této zásady, již dříve ze zákona vyplývající, dostal fond v prosinci 2000 pokutu 200 tisíc. Vodičková ji tehdy odmítla zaplatit, pokutu ministr zrušil. Otazníky nad adopcemi a pěstounskou péčí velmi žádaných malých dětí nejsou ale rozptýleny.

Teď se ozvali lékaři ze Společnosti sociální pediatrie. Opětovnou hospitalizaci Ondřeje, jehož psychický stav se v Klokánku zhoršil, a hlavně útěk Aničky považují za důsledek neprofesionální a neodborné péče v Klokánku. Žádají nápravu. Myslím si, že Senát by měl schválenou novelu vrátit a ministr Nečas by měl vládě předložit nový návrh novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, který by péči Klokánku omezil na děti, které odbornou péči zjevně nepotřebují (pozn. red.: mírně kráceno)

Anna Šabatová: Ochrana dětí potřebuje reformu (Právo 21. 5. 2007)

V hysterické a nepřehledné debatě, která se rozpoutala v souvislosti s případem malého Ondry a „tajemné” Aničky, se novináři často ptali. Kdo to zavinil? Šlo tomu předejít? Mohou za to sociální pracovnice? Je pravděpodobné, že by se sestry Mauerovy obrátily na instituce státu s legalizací právního postavení Aničky daleko dříve, kdyby neměly hlubokou obavu, že bude následovat „standardní postup” umístění dítěte do ústavní instituce (v tomto případě je jedno, zda do Klokánku nebo jiné). Je neštěstím, že stát tak dlouho odmítal snahy o reformu, až veřejný diskurz na téma ochrany ohrožených dětí ovládla nevládní organizace, která své nezřídka chaotické a nekoncepční úsilí napřela do vybudování paralelní sítě dětských ústavů. Ty jsou možná lépe zařízené a organizované, ale mnohdy jednají s rodiči dětských klientů s menším respektem k právům než státní instituce. Lidskou tragédii přece nelze chápat jako příležitost k vlastnímu marketinku. Právo nelze vykládat tak, jak se to právě hodí. Obávám se, že tato instituce přerostla státu přes hlavu – čerpá peníze ze státního rozpočtu, a přitom nerespektuje etické principy moderní sociální práce. Rozhodnou-li se politici opravdu měnit principy ochrany dětí, střetnou se nejen s rigidním, personálně a finančně poddimenzovaným státním systémem, ale i s dobře organizovanou lobbistickou skupinou této nevládní organizace, dominující v médiích a operující i v Parlamentu. Budou k tomu mít odvahu? (pozn. red.: mírně kráceno)

Primátor Brna hájí Klokánek (Právo 23. 5. 2007)

Brněnský primátor Roman Onderka (ČSSD) navštívil v úterý v podvečer Klokánek a po jednání s vedoucí Dittou Pokornou kritizoval Petra Uhla a Annu Šabatovou za jejich prohlášení, že brněnský Klokánek je nespolehlivé zařízení. „Svědčí to o jejich neznalosti. A to jsem velice mírný. Po přečtení jejich článků bych spíše řekl, že je to jejich nekompetentnost a zloba,” prohlásil Onderka. Připomněl, že v ústavních zařízeních ČR bylo jen v roce 2006 evidováno 6000 útěků. „Čím méně takových podobných lidí, které jsem jmenoval, se o tuto záležitost bude zajímat, tím lépe. Protože taková zařízení jako Klokánek jsou evropského typu a potřebují žít. Děti tam umístěné potřebují domov. A klid. A určitě nepotřebují, aby se touto záležitostí někdo zabýval jako kauzou ke svému zviditelnění, anebo dokonce dezinformoval,” zdůraznil primátor. Jeho pracovníky hájil s tím, že mají minimálně pětiletou praxi, odbornou kvalifikaci a nechali tam svá srdce. Vyjádřil přesvědčení, že lidé v Klokánku v kauze zmizelé Anny nepochybili. „Neexistuje u nás ústav, odkud by nebylo možné unést dítě,” řekl.

Roman Onderka: Otazníky se sypou na popleteného strejdu (Rovnost 23. 5. 2007)

Ve středu tohoto týdne se do diskuze o péči o děti zapojil i známý publicista pan Petr Uhl. Tuším, že pan Uhl si dozajista, tak jako já, váží svobody slova. Dozajista ví, jak to bývalo kdysi a o svobodu slova v naší zemi se osobně zasazoval. Nejen on, ale kdokoli se může vyjadřovat k čemukoli, svoboda vyjadřování je jedna z nejdůležitějších. Pisatel ovšem nese svou kůži na trh a pokud napíše lži a nesmysly, následky si musí přičíst sám. Výsměch autorovi je v tomto případě tou nejmenší cenou. Pan Uhl ve zmíněném článku dává do souvislosti státní dotaci ve prospěch Klokánků a údajně špatnou volbu orgánů různých stupňů, které děti do této náhradní péče rodinného typu předávají. Vyznívá to takřka jako tvrzení: „Máte peněz ještě víc, a přitom vám utíkají děti. To bude asi tím, že v Klokánku jsou nekvalifikované tety.” Vážení čtenáři, nic hloupějšího jsem dlouho nečetl. To snad může napsat nebo podepsat jen popletený strejda. Škoda, že pan Uhl nezvedl telefon a z velké a vzdálené Prahy nepoložil nekompetentním tetám obyčejnou novinářskou otázku. Dověděl by se, že vedoucí Klokánku brněnského, paní Mgr. Ditta Pokorná, má vystudovánu speciální pedagogiku na olomoucké Pedagogické fakultě v oborech surdopedie, logopedie a psychopedie a má více jak pět roků praxi v oboru. V brněnském Klokánku dále pracuje paní Květa Urbančíková, sociální pedagog, bývalá vedoucí brněnské Efety, sociální pracovnice paní Ing. Zuzana Blažková a tak dále a tak dále. Pro Klokánka pracují, mimo jiných, například tito renomovaní odborníci: MUDr. Jana Zahradníčková s desetiletou pediatrickou praxí, Mgr. Alice Studničková, psycholožka s dvanáctiletou praxí v oboru atd. Nekompetentní je spíše novinář, který píše a ani si to nezjistí nebo zjistit nechce. Při příjmu dětí rodiny Mauerových tyto odbornice děti viděly a vzájemně konzultovaly další postup. Je o tom podepsaný zápis, pane Uhle. Docela zarážející je však další tvrzení, které staví již zmíněného autora do role, v tomto případě, mediálního neználka, když si plete péči, kterou poskytují diagnostické ústavy s péčí ostatních zařízení. Děti rodiny Mauerových nespáchaly přece žádný delikt, proč tedy diagnostický ústav? Třeba si pan Uhl myslí, že by jim ústavní péče prospěla nebo alespoň zabránila v útěku. Pokud to ovšem byl útěk, a ne únos. Vskutku neuvěřitelná „logika” – matka sváže svého syna lepicí páskou a nutí ho na kolenou jíst vlastní zvratky a český stát by tohoto osmiletého chlapce za to měl zavřít do diagnostického ústavu. Tím nesnižuji roli diagnostických ústavů, chvála jim za jejich péči, ale jde přece o diagnostická zařízení prvního kontaktu pro děti, které mají být umístěny v zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Přijímány jsou děti školního věku s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou nebo soudem vydaným předběžným opatřením o umístění atd. Diagnostické ústavy pomáhají dětem s deliktem. Ondra, Kuba a Anička nic nespáchaly, pane Uhle. Opět mi tane na mysli nekompetentnost, jenže opět vaše. Vážený pane Uhle, z Prahy do Brna je to po dálnici nevelká vzdálenost, můžete ale klidně i pendolinem, abyste se podíval do návštěvní knihy, kde jsou podepsáni ti, o kterých píšete, že se s dětmi nesměli setkat. Toto vaše tvrzení je tedy čistá lež a vaše ostuda. Nemusíte chodit na klokany s flintou, zatím to opravdu tak vypadá. Také je mi záhadou, co celým článkem sledujete? Jen zveřejnění svého názoru? Nebo jde o jiný zájem? Někoho jiného? Že by článek na objednávku? Opravdu nevím. Jak vidno, a podle toho, co jste napsal, nejraději byste Klokánky rozebral na kousky a nechal zrušit. Ještěže nejste ministr. Rozhlédněte se prosím po blízké okolní Evropě, po světě. Trend je jasný, ale co vám radím. Novinář jste přece vy. Aspoň se to říká. Ještě mi ovšem napadá jedna možnost. Staňte se klokánkovým strejdou. Nebo se o to alespoň pokuste. Nevím ovšem, zda náročnými testya zkouškami byste prošel.

Narodily se další Klokánky

Od uzávěrky posledního zpravodaje č. 2/06 v prosinci 2006 jsme otevřeli dva nové 2007_411.gifKlokánky s celkovou kapacitou 32 míst – v Pardubicích a v Litoměřicích. Dne 5. 1. 2007 přijal první děti (tři sourozence) Klokánek v Pardubicích. V pronajatém objektu, kde sídlí i naše pobočka, jsme nákladem tři sta sedmdesáti tisíc korun zrekonstruovali dva byty o velikosti 1 + 1 s celkovou kapacitou 8 míst. Dne 4. 4. 2007 byly svěřeny první děti do Klokánku v Litoměřicích (7 sourozenců ve věku od šesti měsíců do dvanácti let, kteří by jinak byli rozděleni). Rekonstrukcí bývalé mateřské školy, kterou nám za symbolické nájemné pronajalo město Litoměřice, zde nákladem čtyř milionů korun vzniklo šest bytů s celkovou kapacitou 24 míst. Oba Klokánky poskytují rodinnou péči na principu střídání dvou stabilních tet po týdnu nepřetržité péče. Tety se o děti  starají tak jako v normální rodině a vedou domácnost včetně vaření, nákupů, praní apod. K 1. 6. 2007 máme sedmnáct Klokánků s celkovou kapacitou 304 míst. I když průměrná doba pobytu dětí v Klokánku byla v loňském roce sedm měsíců, jsou všechny stále plné a nejsme schopni vyhovět všem žádostem o přijetí. Za podporu Klokánků všem dárcům, sponzorům, médiím i politikům mnohokrát děkujeme!

„Klokaní” statistika

V průběhu roku 2006 se v Klokánkách nacházelo celkem 410 dětí. Nově přijato bylo 279 dětí, odešlo 176 dětí. Kapacita Klokánků v r. 2006 činila 231 míst, průměrná obložnost byla 243 míst, tj. 105,2 %, průměrná doba pobytu činila 7 měsíců a 3 dny.

Z nově přijatých dětí bylo 105 (38 %) mladších tří let (z toho 19 – tj. 7 % – novorozenců mladších jednoho měsíce), 42 dětí (15 %) bylo ve věku od tří do šesti let, 52 dětí (18 %) ve věku od šesti do deseti let, 49 dětí (18 %) ve věku od deseti do patnácti let a 31 dětí (11 %) bylo starších patnácti let. Pro podezření z týrání bylo přijato 20 dětí (7 %), pro zanedbání péče 45 dětí (16 %), z důvodu hmotné nouze 29 dětí (11 %), z důvodu hospitalizace rodiče 33 dětí (12 %), pro nezvládání péče 26 dětí (9 %), pro výchovné problémy 20 dětí (7 %) a pro alkoholismus nebo drogovou závislost rodičů 8 dětí (3 %). Nejčastěji uváděným důvodem byly bytové důvody98 dětí (35 %). Na základě soudního rozhodnutí bylo přijato 66 dětí (24 %), ostatní byly umístěny na žádost rodičů, z toho v 90 (32 %) případech s doporučením nebo na žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Na vlastní žádost bylo přijato 9 dětí (3 %), policií byly předány 4 děti, jinou osobou než zákonným zástupcem nebo OSPOD 15 dětí. Zpět domů se vrátilo 118 dětí (67 %), do péče druhého rodiče přešlo 7 dětí (4 %), do azylového domu s rodičem odešlo 5 dětí (3 %), do náhradní rodinné péče přešlo 26 dětí (15 %), po dosažení zletilosti odešly 4 děti (2 %) a do ústavní výchovy bylo přemístěno 16 dětí (9 %).

Ze Zprávy o činnosti FOD za rok 2006

 • ke dni 31. 12. 2006 měl FOD 7 710 členů a 320 000 přispěvatelů,
 • v roce 2006 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 50 dětí – 25 dívek a 25 chlapců ve stáří od 4 dnů do 17 let,
 • řešili jsme celkem 4 097 případů ohrožených dětí, z toho 320 se týkalo týrání a 40 pohlavního zneužívání,
 • v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek našlo v roce 2006 přechodnou rodinnou péči celkem 410 dětí, z toho 105 bylo mladších tří let,
 • 188 dětí i s jejich 110 rodiči (107 matek, 3 otcové) a 8 chlapců a děvčat z ústavní výchovy jsme přijali do našich šesti azylových domů (celková kapacita 120 míst),
 • otevřeli jsme tři nové Klokánky – v Kroměříži s pěti byty a kapacitou dvaceti míst (červen 06), ve Velkých Popovicích s kapacitou pro tři děti ve vlastním rodinném domku „klokaního” manželského páru (srpen 06) a v Chomutově se dvěma byty a kapacitou osmi míst (listopad 06),
 • v průběhu letních prázdnin jsme uspořádali 7 tuzemských týdenních poradensko-relaxačních pobytů pro náhradní rodiny, kterých se zúčastnilo 129 rodin s 518 dětmi,
 • letního dětského tábora FOD se zúčastnilo 192 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,
 • ozdravného pobytu u moře ve Španělsku se v červnu 2006 zúčastnilo 161 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,
 • v říjnu 2006 jsme uskutečnili v Albrechticích nad Vltavou v RS Nová Louka víkendové setkání náhradních rodičů, kterého se zúčastnilo 15 náhradních rodin,
 • realizovali jsme několik jednodenních akcí pro děti z náhradních rodin, z Klokánků a z dětských domovů (výlet do Aquaparku v Liberci, Zámecké slavnosti na zámku v Hořovicích ke Dni dětí a vánoční program v hotelu Hilton v Praze),
 • proběhla řada jednání na ministerstvech a v Parlamentu,
 • průběžně jsme poskytovali bezplatné sociálně-právní poradenství,
 • provedli jsme řadu besed a přednášek pro děti, studenty a pedagogy, vystoupili jsme s referáty na různých seminářích k ochraně dětí,
 • pokračovala dobrá spolupráce se sdělovacími prostředky (televize, rozhlas, deníky i časopisy).

Příjmy FOD v roce 2006

čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD (ke Dni dětí: 10 425 147 Kč, vánoční: 20 202 848 Kč).. 30 627 995

účelové dotace
(MPSV – 20 167 300 Kč, MŠMT – 287 600 Kč, kraje a města – 24 208 691 Kč)......................44 663 591

státní příspěvek na děti v Klokánkách............................................................................. 32 826 614

výnosy z vlastní činnosti
(úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, přídavky a výživné na děti v Klokánkách)...........................6 696 806

členské příspěvky ......................................................................................................... 930 334

odkazy (dědictví  )...................................................................................................... 1 131 575

ostatní dary (sponzorství) mimo sbírku.......................................................................... 18 318 747

splátky bezúročných půjček rodinám .......................................................................... 1 431 271

bankovní úvěry a bezúročné půjčky soukromých  osob.................................................. 12 100 000

Celkem ................................................................................................................. 148 726 933

Výdaje FOD na hlavní směry činnosti v roce 2006

projekt Klokánek (z toho investiční ve výši 36 948 663 Kč)........................................... 102 942 981

vyhledávání a pomoc ohroženým dětem .................................................................. 23 719 686

azylové domy FOD (z toho investiční ve výši 2 865 000 Kč)............................................ 12 013 058

letní dětské tábory , poradensko-relaxační pobyty a ozdravné...................................... 7 550 485

příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí................................................................ 1 210 785

bezúročné půjčky potřebným rodinám ........................................................................... 134 098

vyhledávání náhradních rodin ....................................................................................... 385 011

Celkem ................................................................................................................. 147 956 104

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ od 15. 10. 2006 do 15. 4. 2007

ČESKÁ BÁŇSKÁ NADACE (5 000 000 Kč), AGBANEMO s.r.o. (500 000 Kč), ČEPS a.s. (500 000 Kč), ČSOB a.s. (500 000 Kč), ZFP AKADEMIE a.s. (300 000 Kč), CIDESA a.s. (250 000 Kč), BON ART PRODUCTION s.r.o. (250 000 Kč), paní Hedvika LABOHA (250 000 Kč), MELINOR s.r.o. (210 000 Kč), ALLIANCE UNICHEM CZ s.r.o. (200 000 Kč), V-L-P/CENTRALA (200 000 Kč), DIPLOMATIC LADIES ASSOCIATION (180 000 Kč), TRAFOP – CZ s.r.o. (150 000 Kč), LOBBY ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. (137 800 Kč), MAJOR OAK CZ s.r.o. (120 000 Kč), PROART s.r.o.(119 810 Kč), ENECOM s.r.o. (100 000 Kč), FB TRADING s.r.o. (100 000 Kč), GLOBUS ČR s.r.o. (100 000 Kč), HONDA Roman BARTYZAL (100 000 Kč), paní Zdenka KOČOVÁ (100 000 Kč), PROVIDENT FINANCIAL s.r.o. (90 000 Kč), HAVEL & HOLÁSEK s.r.o. (80 000 Kč), ROTARY KLUB BRNO City (75 000 Kč), MARY KAY CZ (71 885 Kč),pan František CIHLÁŘ (70 000 Kč), pan Jiří JÍROVEC (70 000 Kč), SKF LOŽISKA a.s. (70 000 Kč), RITTAL CZECH s.r.o. (60 000 Kč), pan Mgr. Ing. Jan FISCHER (57 000 Kč), ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. (55 000 Kč), pan Radim MASNÝ (50 000 Kč), MAXPROGRES s.r.o. (50 000 Kč), MÍČA a HARAŠTA s.r.o. (50 000 Kč), PROINTERIER s.r.o. (50 000 Kč), ROTARY KLUB BRNO (50 000 Kč), SYNETT s.r.o. (50 000 Kč), pan Ing. Petr ŠEBESTÍK (50 000 Kč), pan Josef ZIKA (50 000 Kč), EFKO-karton s.r.o. (49 029 Kč), ABBAS, a.s. (48 000 Kč), pan Pavel ŠTĚPÁNEK (47 411 Kč), PRAŽSKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s. (40 000 Kč), pan Daniel FRAJT (40 000 Kč), pan Bc. Jiří LÁTAL (40 000 Kč), INTERNAL BALANCE (35 000 Kč), pan Zdeněk MILER (33 333 Kč), CETELA o.p.s. (32 000 Kč), ETELA o.p.s. (32 000 Kč), KVADRIKA s.r.o. (31 500 Kč), ALZASOFT a.s. (30 000 Kč), BC LOGISTICS s.r.o. (30 000 Kč), pan Jaroslav FLEGR (30 000 Kč)  GBI INVESTMENTS s.r.o. (30 000 Kč), HVB FAKTORING s.r.o. (30 000 Kč), pan Ing. Eduard HAKR (30 000 Kč), paní Hana JÍROVÁ (30 000 Kč), KONZULTA Brno a.s. (30 000 Kč), pan Ing. Čestmír KOTLAND (30 000 Kč), MANUTAN s.r.o. (30 000 Kč), PAKRA ZF – SERVIS s.r.o. (30 000 Kč), RAMICO s.r.o. (30 000 Kč),  pan Jaroslav Bábel – SPAINEX (30 000 Kč), TRANSCOM WORLDWIDE CZECH REPUBLIC s.r.o.  (30 000 Kč), TECHNICA s.r.o. (30 000 Kč), UNITY GDG s.r.o. (30 000 Kč), paní Věra VLACHOVÁ (30 000 Kč), pan Mgr. Ivan VOHÁNKA (30 000 Kč), WINKHAUS ČR s.r.o. (30 000 Kč), pan JAKEŠ (27 000 Kč), ROUS SURGICAL s.r.o. (27 000 Kč), pan Jaroslav PINKAVA (26 750 Kč), ADAR – AGENTURA (25 000 Kč), pan R. BRZOBOHATÝ (25 000 Kč), C – CAR s.r.o. (25 000 Kč), CIGLER MARANI ARCHITECTS s.r.o. (25 000 Kč), FLUIDTECHNIK BOHEMIA (25 000 Kč), pan Jindřich FRANC (25 000 Kč), pan Ing. Tomáš KADLEC (25 000 Kč), pan Jan PASTOREK (25 000 Kč), QUALITY CONSULTING s.r.o. (25 000 Kč), SMETANA s.r.o. (25 000 Kč), pan Miroslav STEINDLER (25 000 Kč), paní Milada STOUKOVÁ (25 000 Kč), pan Petr STROMECKÝ (25 000 Kč), YATE s.r.o. (25 000 Kč), XACTI CZ s.r.o. (25 000 Kč), Ing. Tomáš VLASÁK (24 500 Kč), představenstvo STAVBY SILNIC A ŽELEZNIC a.s. (24 131 Kč), pan Ivan ŠINDELÁŘ (21 801 Kč), ABE.TEC s.r.o. (20 000 Kč), ACI – AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s.r.o. (20 000 Kč), paní Lucie ALIGEROVÁ (20 000 Kč), pan Vratislav BAUDLER (20 000 Kč), pan Ing. Pavel BLÁHA (20 000 Kč), BOII CONSULTING s.r.o. (20 000 Kč), CTS-SERVIS s.r.o. (20 000 Kč), CZECH COMPUTER s.r.o. (20 000 Kč), CYNDIcate AK s.r.o. (20 000 Kč), DMP INVEST s.r.o. (20 000 Kč), DSP- MARKET s.r.o. (20 000 Kč), EEPROJECT s.r.o. (20 000 Kč), FORWEST a.s. (20 000 Kč), FOXCONN CZ s. r. o. (20 000 Kč), FRONT s.r.o. (20 000 Kč), pan Miloš GILÁNIK (20 000 Kč), pan Pavel GORECKÝ (20 000 Kč), HANS-PAUL ARCHITEKT (20 000 Kč), pan Jiří HANZA (20 000 Kč), INVENTIA s.r.o. (20 000 Kč), JC – METAL s.r.o. (20 000 Kč), pan MUDr. Karel KLANICA (20 000 Kč), pan Martin KLUVÁNEK (20 000 Kč), paní Lenka KOCOURKOVÁ (20 000 Kč), KORDÁRNA a.s. (20 000 Kč), pan O. KOSTELNÍK (20 000 Kč), pan Ladislav KOVÁČ (20 000 Kč), KOVOTEX výr. družstvo (20 000 Kč), LAFARGE CEMENT a.s. (20 000 Kč), LANDOR ČESKÁ REPUBLIKA (20 000 Kč), LEVIOR s.r.o. (20 000 Kč), LIŠKA Česlav – PODLAHY (20 000 Kč), paní Ludmila MARVANOVÁ (20 000 Kč), paní Zdeňka MASOPUSTOVÁ (20 000 Kč), pan Jaroslav MATŮŠŮ (20 000 Kč), MILAN KRÁL s.r.o. (20 000 Kč), MUT TUBES s.r.o. (20 000 Kč), pan J. OTENSLEGR (20 000 Kč), PANTHER RENTAL (20 000 Kč), PAOLO SANTINI s.r.o. (20 000 Kč), pan Jan PINKAVA (20 000 Kč), PNEU SPÁLENSKÝ s.r.o. (20 000 Kč), POLÁRKA s.r.o. (20 000 Kč), pan Juraj PODKONICKÝ (20 000 Kč), PROFIKRAFT TRADING a.s. (20 000 Kč), PROJAS s.r.o. (20 000 Kč), PŘÍHODA s.r.o. (20 000 Kč), pan RNDr. Ladislav PŮČEK (20 000 Kč), paní Eva RYSOVÁ (20 000 Kč), paní Milada RYŠKOVÁ (20 000 Kč), 100% REWORK s.r.o. (20 000 Kč), SAURA s.r.o. (20 000 Kč), SIMJAK s.r.o. (20 000 Kč), pan Josef SLAVÍK (20 000 Kč), SUN CHEMICAL s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Jiří ŠAMÁNEK (20 000 Kč), paní Miroslava ŠIMÁČKOVÁ (20 000 Kč), pan Ing. Petr ŠTĚPÁNEK (20 000 Kč), TECHNOLOGY s.r.o. (20 000 Kč), TISKÁRNA RENTIS s.r.o. (20 000 Kč), TNS AISA s.r.o. (20 000 Kč), TOMAN ZPZ s.r.o. (20 000 Kč), paní Mária USNULOVÁ (20 000 Kč), paní Gabriela VÁCLAVKOVÁ (20 000 Kč), pan Josef VALDHANS (20 000 Kč), pan Jaromír VAŠEK (20 000 Kč), paní Petra VESELÁ (20 000 Kč), VILIKUS s.r.o. (20 000 Kč), WHIRLPOOL ČR (18 850 Kč), pan Miloslav KRESTAK (18 510 Kč), LINGEA, s.r.o. (18 000 Kč), MATAMI s.r.o. (18 000 Kč), paní Pavlína VONDRÁČKOVÁ (17 000 Kč), ALPIN SPECIAL s.r.o. (15 000 Kč), Jiří Jánský APLGEO (15 000 Kč), pan David BARTL (15 000 Kč), paní JUDr. Edita BERANOVÁ (15 000 Kč), BLAHA s.r.o. (15 000 Kč), BOHEMIA UBM (15 000 Kč), CAMINUS s.r.o. (15 000 Kč), DELTA ARMY s.r.o. (15 000 Kč), paní Petra FÁROVÁ (15 000 Kč), paní Jana HAVRÁNKOVÁ (15 000 Kč), pan Jiří HLAVÁČEK (15 000 Kč), paní Isa CHOCHOLOUŠKOVÁ (15 000 Kč), IMUNO- LEGRO s.r.o. (15 000 Kč), INTEREXPERT BOHEMIA s.r.o. (15 000 Kč), pan Marian KLABNIK (15 000 Kč), KLAS BOHEMIA a.s. (15 000 Kč), pan Ing. Luděk KLAZAR (15 000 Kč), KOMFORT a.s. (15 000 Kč), paní Vladimíra LAUNEROVÁ (15 000 Kč), pan Jaromír MACHÁČEK (15 000 Kč), MAXDORF s.r.o. (15 000 Kč), paní JUDr. Helena MITTAGOVÁ (15 000 Kč), pan Ing. Jaroslav NAVRÁTIL (15 000 Kč), SAVA TRADE s.r.o. (15 000 Kč), pan Ing. Karel SUKUP CSc. (15 000 Kč), pan Lubomír SIMÁNEK (15 000 Kč), pan Miroslav ŠTANDERA (15 000 Kč), TAB PRŮMYSLOVÁ a ZAB….(15 000 Kč), TENZA a. s. (15 000 Kč), pan Jiří VOPELKA (15 000 Kč), pan Anderson WILLINGER (15 000 Kč), paní Markéta ZEITHAMLOVÁ (15 000 Kč), pan Jiří ZRALÝ (15 000 Kč), pan Pavel ŽÍDEK (15 000 Kč), STEP BY STEP ČR (14 400 Kč), DM – DROGERIE MARKT s.r.o. (14 280 Kč), FOND ALOISE SAIFRTA (13 750 Kč), pan Čeněk NykodemPÍSÍČKO (13 561 Kč), pan Pavel SNIEGON (12 400 Kč), pan Vít SROLLER (12 345 Kč), rodina WEBEROVA (12 345 Kč), pan Petr SKALICKÝ (12 121 Kč), pan Ing. Josef JEŽEK (12 000 Kč), pan Karel KOSTELECKÝ (12 000 Kč), pan Ing. Miloš MERTL (12 000 Kč), paní KAPSOVÁ (11 800 Kč),pan Luděk VOLF (11 111 Kč), pan Valerij DURDIL (11 000 Kč), ECOLAB Znojmo - LKB s.r.o. (11 000 Kč), paní RNDr. Eva EISERTOVÁ (11 000 Kč), pan PaedDr. Jiří ŠÁDEK (11 000 Kč), pan Petr DITTRICH (10 599 Kč), pan Kamil SKUHRA (10 500 Kč), paní H. MÚLIEROVÁ (10 329 Kč) a finanční dar ve výši 10 000 Kč věnovali: ABB s.r.o., paní Irena ADAMCOVÁ, ADRA – PROTĚŽ, AES BOHEMIA s.r.o., AGROBOHEMIE a.s., AGRO KMÍNEK s.r.o., AGROVÝKUP a.s., AMJ TRADE s.r.o., ARKEMA s.r.o., ESAB VAMBERK s.r.o., ATMOS Chrást s.r.o., pan Vlastimil AUGUSTA, AXIM s.r.o., BAKES-GALENICKA LAB., BIO SYSTÉM s.r.o., pan Ing. Petr BENDA, pan Josef BERAN, BOCA s.r.o., paní Jana BOHANOVÁ, pan Mgr. Martin BOUČEK, pan Alexander BRANYIK, paní Petra BRUNNEROVÁ, pan MUDr. Antonín BŘÍZEK, pan Jiří BŮTKA, C.C.I. s.r.o., CEBIA s.r.o., pan Ing. Jiří CELAR, pan Antonín CIHLÁŘ, CLIMFIL BRNO s.r.o., CS CZK, pan Richard CULIK, CZ ELEKTRO, paní Jana ČERNÁ, pan Dušan ČERVENEC, pan Ing. Vratislav DANDA, DETAS s.r.o., DEUS s.r.o., pan Ing. Ivan DOBAS, DOTEC a.s., pan Mario DROSC, pan Vladimír DVOŘÁK, ECT s.r.o., ED & F MAN DEUTSCHLAND, EJOT s.r.o., EKONOMICKÉ, ÚČETNÍ A …, ELATEC s.r.o., ESAB VAMBERK s.r.o., ESSOX s.r.o., EUROSUPPORT MANUFAKTUR, FANEXIM s.r.o., pan MVDr. Martin FEDRSEL, paní JUDr. Marcela FIANOVÁ, FORTELL s.r.o., GAMIN s.r.o., pan Václav GAZDA, pan GLACNER, pan Petr GRUFIK, paní Dana HALVOVÁ, paní MUDr. J. HANUŠOVÁ, pan Svatopluk HAVELKA, paní Jana HAVRÁNKOVÁ, paní Blanka HEJLOVÁ, pan Ing. Josef HLAVNIČKA REKO, paní Ing. Václava HOFINNOVÁ, paní JUDr. Olga HOLEČKOVÁ, paní Ludmila HOPIANOVÁ, paní Milada HRČKOVÁ, pan Ing. Petr HRUBEŠ, HRUŠKA s.r.o., pan Mgr. Tomáš HRUŠKA, pan Martin HUŠEK, paní Eva HVÍŽĎALOVÁ, CHEMLEP s.r.o., CHESTERTON ČR s.r.o., paní Milena CHLUMSKÁ, IMCON s.r.o., IN.INVID. s.r.o., INTELEK s.r.o., INTEREXPO BRNO s.r.o., INTERMA a.s., IVAX PHARMACEUTICALS s.r.o., paní JUDr. Ludmila JEDLIČKOVÁ, paní Ing. Dagmar JIRGLOVÁ, pan JURKA, K 5 s.r.o., paní Tereza KALOVÁ, K.T. – KALTTECH s.r.o., KASI s.r.o., paní Jana KEJVALOVÁ, pan Ing. Radoslav KLUBARSKI, paní Eva KMÍNKOVÁ, paní Jana KOBEZDOVÁ, paní MUDr. Helena KOMUROVÁ, pan Miloslav KOPŘIVA, pan Ing. Tomáš KORANDA, pan KORECKÝ, pan Tomáš KOTOUČ, pan Jan KOZÁK – AKTIS, paní Mgr. Alena KREJČÍŘOVÁ, pan JUDr. Jaromír KRUTIL, paní Jana KUBÍKOVÁ, pan Pavel KUHNEL, paní Jitka KUDLÁČKOVÁ, pan Jaroslav KULHÁNEK, paní Lucie KUPKOVÁ, paní Helena KURZOVÁ , paní Věnceslava KYJOVSKÁ, pan JUDr. Jiří KYSELA, LEDNICKÁ KARIN – NAKL., LÉKAŘSKÝ ODBOROVÝ KLUB – Svaz českých lékařů, LEMPRIERE PRAGUE s.r.o., LIoyďs Register EMEA, LOBSTAV s.r.o., LUČINA – STUDÁNKA s.r.o., paní Markéta LUKEŠOVÁ, paní Miroslava MANŽELOVÁ, MAPES s.r.o., pan MUDr. Ivo MAREŠ, paní Olga MARŠÍKOVÁ, MASO - PROFIT s.r.o., pan Ing. Pavel MATĚJKA, pan T. MAUERSBERGER, MEDIFORM s.r.o., MGC SERVIS s.r.o., pan Ing. Oldřich MICHERA, pan JUDr. Jaromír MLEJNSKÝ, pan Dušan MLYNARČÍK, pan Oliver MOKRIŠ, pan MUDr. Josafat MOLNÁR, MORAVSKÉ MONTÁŽE s.r.o., paní Markéta MOTLOVÁ, pan MUDr. Miroslav MRZENA, paní Květa NĚMCOVÁ, paní Kamila NEŠMEROVÁ, NEW YORKER s.r.o., NOEN a.s., NUKLEA, medical center s.r.o., pan Ing. Petr ODEHNAL – ODINEX, ODOUR s.r.o., OPAVIA – LU, a.s. pan Ing. Marek OREL, paní Ing. Daniela OVECKOV, pan Jan PACNER, paní Drahomíra PARROVÁ, PASPOL BRNO s.r.o., paní Ing. Zdeňka PÁTKOVÁ, pan Jiří PAVLÍK, PBT Rožnov p. R. s.r.o., pan Ing. Josef PELC, pan MUDr. Luděk PEŘINKA, PILANA TOOLS WOOD, pan Karel PLAČEK, PLASTMONT BUREŠ s.r.o., PLZENSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., paní Ing. Romana POJSLOVÁ, pan Mgr. S. POLÁČEK, pan Ing. I. PRÁCHENSKÝ, pan Ing. Miloš PROSTECKÝ, paní M. PUCHMAYEROVÁ, paní Květuše RADECHOVSKÁ, RAZAT STYLE s.r.o., RETRIM-CZ s.r.o., RINTA, RIXEN s.r.o., ROCCO s.r.o., pan D. RYŠAVÝ – EXPOSTYLE, paní Dana RZEPKOVÁ, pan Jiří SEDLÁK, pan Ing. Michal SEVERA, pan Jan SEVR, SINAR s.r.o., paní Blanka CHWARZEROVÁ, paní E. SKAIOVÁ, SKAMPA s.r.o., pan A. SKOUPA, pan Petr SKŘIVAN, pan Jaroslav SMETANA, STAEG s.r.o., pan Richard STÁRA, paní JUDr. Libuše STEHLÍKOVÁ, paní SVRČKOVÁ, paní Tatjana ŠRÁMKOVÁ, pan Ing. Luděk ŠTEFFL CSc., pan Jiří STEIF, pan Ing. Radim ŠTENGL, pan Jiří ŠTOLBA, pan Martin ŠUBRT, pan ŠULC, TECO a.s., pan Ing. Viktor TEKÁČ Ph.D., paní Eva TICHÁ, paní Vladimíra TICHÁ, paní MUDr. Jaroslava TOLAROVÁ, pan Ing. Václav TOMEK, TOPSERVIS HOŘICE s.r.o., pan Ing. TUREK, pan Zdeněk ULRICH, pan Petr URBAN, pan VÁCHA, paní Jarmila VALENTOVÁ, VALET MT s.r.o., pan Jiří VÁVRA , Karel VÁVRA- POTRAVINY, VERSO CZ s.r.o., pan Michal VÍŠEK, pan Ing. Tomáš VLASÁK, VODNÍ ZDROJE LOVOSICE, pan L. VOLRÁB – The Wall, pan Tomáš VOTRUBA, VOZ.PRAC.O.P. s.r.o., VTC a.s., VUPCHS s.r.o., pan Petr VYROUBAL, paní Hana VYSLOUŽILOVÁ, pan Vladimír WÁGNER, WYKOV s.r.o., YES s.r.o., paní Mgr. J. ZAPLETALOVÁ, paní Mgr. Renata ZBRANKOVÁ, pan Stanislav ZINDULKA, paní Pavlína ZIPKOVÁ, pan Vratislav ŽIDLICKÝ a pan Jaroslav ŽLÁBEK.

DĚKUJEME!

NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY

Obec DLOUHÁ LOUČKA (985 112 Kč – objekt bývalé školy pro Klokánka), ČESKÁ FEDERACE POTRAVINOVÝCH BANK (602 336 Kč – potraviny), NECKERMANN (300 000 Kč – vybavení Klokánků a AD), CLUBMARK (271 000 Kč – příprava charitativní akce pro FOD), HUSKY CZ s.r.o. (239 840 Kč – oblečení a sportovní vybavení), NÁBYTEK Mikulík (208 000 Kč – 11 kuchyní pro Klokánek Brno), REAKCE s.r.o. (86 181 Kč – věcné dary z tomboly na plese ČSSD v Brně), TACITURNE a.s. (67 300 Kč – vánoční dárky), K-TRANS s.r.o. (65 979,21 Kč – kancelářské a školní potřeby), KLÁRA dětský textil (58 324,50 Kč – dětské oblečení), pan Fedor GÁL (57 800 Kč – knihy), pan Bohuslav VOLDŘICH (50 000 Kč – elektronika), pan Aleš LOWÁK (40 000 Kč – dětské pantofle), Jiří Fiedler – BM ART AGENCY (44 500 Kč - vstupenky na koncerty), POKORNÁ s.r.o. (38 951 Kč – výrobky pro Klokánek Chomutov), paní Alena VOZDKOVÁ (35 000 Kč – vybavení Klokánku Brno), JUSTIN MARKETING SERVICES, s.r.o (31 138 Kč – počítač, oblečení), NADĚJE (31 028 Kč – oblečení), paní Gabriela FILIPPI (30 000 Kč – moderování akce „Vánoce v hotelu Hilton”), IKTUS (30 000 Kč – kuchyňské rohové lavice), pan Tomáš KREJČÍŘ (30 000 Kč – moderování akce „Vánoce v hotelu Hilton”), pan Roman ONDRÁČEK (30 000 Kč – vystoupení na akci „Vánoce v hotelu Hilton”), pan Miloš POKORNÝ (30 000 Kč – vystoupení na akci „Vánoce v hotelu Hilton”), Jozef HORŇÁK – HORMA (29 400 Kč – stohovací koše), Marie <<
br>b> HORŇÁKOVÁ – HORMA (29 400 Kč – stohovací koše), Mc TREE a.s. (28 000 Kč – elektrospotřebiče), CROCODILLE ČR s.r.o. (23 242 Kč – bagety), MISSIVA s.r.o. (22 000 Kč – ekologické čisticí prostředky), KARMA ČESKÝ BROD (21 860 Kč – sporák), MARY KAY Czech Republic, s.r.o. (20 330 Kč – kosmetika), JUSTIN MARKETING SERVICES, s.r.o. (20 008 Kč – počítač, anténa, povlečení), KAMA (20 000 Kč – čepice), PENAM a.s. (20 000 Kč – zboží), paní PhDr. Marcela VANDROVÁ (20 000 Kč – moderování charitativního koncertu a Zahradní slavnosti Brno), DÁRKY – Naděžda Sedlářová (18 000 Kč – ochucený med), pan Václav KOVÁŘÍK (18 000 Kč – vystoupení na Zahradní slavnosti Brno), CIPO COMPUTER (17 850 Kč – vytvoření webových stránek), paní Miluše FOUSKOVÁ (17 675 Kč – obuv), MIKRO TRADING a.s. (16 995 Kč – hračky), KLINMAM CZECH s.r.o. (16 375,50 Kč – ložní zboží), GLOBUS ČR k.s. (15 000 Kč – textil a obuv), BROTEX – textilní výroba (14 640 Kč – ložní zboží), GORENJE s.r.o. (14 000 Kč – chladničky), BAUHAUS (13 014 Kč – domácí potřeby), INCOLL CZ, s.r.o. (12 699 Kč – nábytkové kování), pan Petr DOUBĚTA (12 000 Kč – truhlářské práce), SPOLEČNOST PRO ODBORNOU LITERATURU (11 249 Kč – knihy), paní Ing. Kateřina ONDERKOVÁ (10 925 Kč – 2x televizor pro Klokánek Brno), ISOLIT – BRAVO s.r.o. (10 750 Kč vybavení pro Klokánek), ART-REPROFAX s.r.o. (10 000 Kč – kopírka), pan Rastislav BELAN (10 000 Kč – tisk propagačních materiálů), CRYSTALIS s.r.o. (10 000 Kč - chladicí zařízení), CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA s.r.o. (10 000 Kč – výrobky pro Klokánky), Ing. Oldřich SOBEK – STATIKA (10 000 Kč – projektová dokumentace), Autocentrum ESA s.r.o. (zapůjčení vozu pro Klokánek Štěrboholy), INVELT a.s. (zapůjčení vozu pro Azylový dům Jeníčkova Lhota), ČOKOLÁDOVNY FIKAR s.r.o. (234 ks adventních kalendářů), MARESI Foodbroker s.r.o. (1 200 balení instantních kaší), Pavel Hajzler – REPROSERVIS (kopírka), TNT Express Worldwide s.r.o. (6 ks PC), HOTEL HILTON (pronájem prostor a obsluha na akci „Vánoce v hotelu Hilton”), CITROEN CARLING (pronájem vozu), JAFHOLZ (11 vestavěných skříní pro Klokánek Brno), ČALOUNICTVÍ Miroslav Hrubý (4 gauče), CHANCE 4 CHILDREN (oblečení, čisticí prostředky).

DĚKUJEME!

DOTACE A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

MPSV ČR (13 033 000 Kč), Krajský úřad JIHOMORAVSKÉHO KRAJE (4 295 524 Kč), Statutární město PLZEŇ (300 000 Kč), Nadace ČEZ (204 000 Kč), Krajský úřad PARDUBICKÉHO KRAJE (200 000 Kč), Město OPAVA (160 000 Kč), Nadace TEREZY MAXOVÉ (145 000 Kč), Nadace J & T (100 000 Kč), Statutární město OSTRAVA (100 000 Kč), Krajský úřad STŘEDOČESKÉHO KRAJE (100 000 Kč), Krajský úřad ÚSTECKÉHO KRAJE (100 000 Kč), Statutární město PARDUBICE (50 000 Kč), Město LITOMĚŘICE (25 000 Kč), Nadační fond KALICH (25 000 Kč) a Město KROMĚŘÍŽ (20 000 Kč).

DĚKUJEME

KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY

Za období od 1. 10. 2006 do 31. 3. 2007 bylo z kasiček v lékárnách v rámci akce České lékárnické komory a Alliance Healthcare, s. r. o., „Klokánkovi do kapsičky” vybráno celkem 2 066 258 Kč, účelově určených pro Klokánek Kroměříž. Děkujeme všem dárcům i lékárnám za umístění kasiček a spolupráci na tomto projektu!

Odkazy pro ohrožené děti

In memoriam s úctou děkujeme zesnulému panu PhDr. Tomáši HLUBÍKOVI za odkaz finanční hotovosti ve výši 1 117 238,20 Kč a zesnulé paní Terezii KILINGEROVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 122 088,36 Kč.

Pozvánka na členské shromáždění FOD

Naše členy co nejsrdečněji zveme na XV. Členské shromáždění Fondu ohrožených dětí, které se koná  v sobotu dne 23. června 2007 od 10.00 hodin (prezence od 9.00 hod.) v Klokánku Praha 10 – Štěrboholy, K Učilišti 15. Na programu bude Zpráva o činnosti za rok 2006, Zpráva o hospodaření FOD, Zpráva revizní komise, Plán činnosti na další období do členského shromáždění v roce 2008, volba statutárních orgánů FOD, informace o legislativních změnách, další aktuální informace a diskuse. (Klokánek Štěrboholy sousedí s Auto Essa, ke kterému vedou směrovky. Spojení hromadnou dopravou: Autobus č. 163 z konečné metra trasy A „Skalka”, výstupní zastávka „U Slunce” nebo Eurobus k blízkému obchodnímu centru Europark z konečné metra linky A „Skalka” či metra linky C „Háje”).

2007_512.gif

 2007_513.gifSlavnostního otevření brněnského Klokánku dne 20. prosince 2006 se zúčastnili zástupci městai kraje. Pásku přestřihl primátor pan Roman Onderka, vpravo radní JMK paní JUDr. Marie Cacková. Na obrázku vpravo je jedna z obytných kuchyní.

2007_514.gif

2007_515.gif

Slavnostního otevření Klokánku v Litoměřicích dne 16. dubna 2007 se zúčastnil i místopředseda vlády a senátor pan RnDr. Alexandr Vondra.

Informace  o vydavateli

Zpravodaj FOD – zvláštní číslo 1/2007 (vyšlo v květnu 2007), vydává rada FOD se sídlem Na Poříčí 6, Praha 1, 110 00, IČ: 004 99 277, tel./fax: 224 236 655, krizová linka pro anonymní předání tajně porozených novorozenců a pro ženy, které tají těhotenství: 776 833 333, e-mail: fod@fod_cz, www.fod.cz, číslo účtu celonárodní sbírky: 30 55 103/0300 ČSOB, a.s., divize PS Praha 4, dárcovská SMS: DMS FODKLOKANEK (na č. 87777), redaktorka: Marie Vodičková