Zpravodaj 2/2007

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ od 15. 4. 2007 do 15. 10. 2007


NADAČNÍ FOND J&T (2 566 748 Kč), paní Mgr. Jitka DVOULETÁ (230 000 Kč), ALLIANCE HEALHCARE s.r.o. (200 000 Kč), MAJOR OAK CZ s.r.o. (180 000 Kč), A.S.A. s.r.o.
(150 000 Kč), CZECH GOLF PRODUCTION (123 000 Kč – výtěžek turnaje), VOŽENÍLEK – pracovní ochranné pomůcky s.r.o. (120 000 Kč), paní Tereza KILINGEROVÁ (115 844 Kč),
TECHNISERV IT s.r.o. (150 000 Kč), ESOKOM s.r.o. (110 000 Kč), EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST – EGAP a.s. (100 000 Kč), INTERMARKET s.r.o.
(100 000 Kč), pan Pavel HARANGOZO (100 000 Kč), LUKROM s.r.o. (100 000 Kč), MERO ČR a.s. (100 000 Kč), PROINTERIÉR s.r.o. (100 000 Kč), SAUDEK COM spol.
(100 000 Kč), SOMERSTON OLYMPIA CZ s.r.o. (100 000 Kč), MARY KAY CZECH REPUBLIC (99 990 Kč), pan RNDr. Jan VOLHEJN (78 000 Kč), paní M. PROCHÁZKOVÁ –
AVANTI (81 766 Kč), pan František CIHLÁŘ (70 000 Kč), KASTO TÁBOR s.r.o. (70 000 Kč), ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. (70 000 Kč), VIOLET COMPANY s.r.o. (50 400 Kč),
DANIELS s.r.o. (50 000 Kč), paní FRAGLEROVÁ (50 000 Kč), MEZINÁRODNÍ ŠKOLA V PRAZE (50 000 Kč), pan Karel MÝL (50 000 Kč), paní A. POLÁČKOVÁ (50 000 Kč),
TOKA s.r.o. (50 000 Kč), ZIMBO CZECHIA s.r.o. (50 000 Kč), paní Irena MALICHOVÁ (46 000 Kč), ABBAS a.s. (42 000 Kč), pan Květoslav BACHAN (40 000 Kč),
ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s. (40 000 Kč), NECKERMANN s.r.o. (40 000 Kč), RISL a.s. (40 000 Kč), pan Josef VALDHANS (40 000 Kč), VIMAT s.r.o. (40 000 Kč),
AES BOHEMIA s.r.o. (35 000 Kč), pan Marek DOBSA (35 000 Kč), D&S BOHEMIA s.r.o.(33 333 Kč), ALSTOM POWER CZ s.r.o. (30 000 Kč), BARUM CONTINENTAL s.r.o. (30 000 Kč),
ENERGETIKA VÍTKOVICE (30 000 Kč), pan Ing. Eduard HAKR (30 000 Kč), MÍČA a HARAŠTA s.r.o. (30 000 Kč), TAMDA a.s. (30 000 Kč), TECHNOLOGY s.r.o. (30 000 Kč),
paní JUDr. TRAPLOVÁ (30 000 Kč), paní Věra VLACHOVÁ (30 000 Kč), MAXPROGRES s.r.o. (29 750 Kč), pan Miroslav DAVÍDEK (25 588 Kč – aukce dětských kreseb),
pan Jan PASTOREK (25 000 Kč), SEVEROČESKÉ DOLY a.s. (25 000 Kč), SCHIEDEL a.s. (25 000 Kč), ELEMAN s.r.o. (24 000 Kč), zaměstnanci SPOLEČNOSTI TECHNOLOGIES
CZ REP. s.r.o. (22 398 Kč), pan Filip HUMPLÍK (21 000 Kč), PARS NOVA s.r.o. (21 000 Kč), J&T BANKA a.s. (20 345 Kč), C&A MODA ČR, v.o.s. (20 251 Kč), ACR AUTO a.s.
(20 000 Kč), paní PhDr. Jiřina BELCREDI (20 000 Kč), CLIMFIL BRNO s.r.o. (20 000 Kč), pan Dr. Jiří ČÍRTEK (20 000 Kč), ENDURIA s.r.o. (20 000 Kč), Lékárna FAUSTŮV
DŮM (20 000 Kč), FLUIDTECHNIK BOHEMIA (20 000 Kč), FORWEST a.s. (20 000 Kč), pan Pavel JANČÍK (20 000 Kč), paní Lucie HERGETOVÁ (20 000 Kč), KOVOTEX výr.
družstvo (20 000 Kč), pan Ludvík LABUDA (20 000 Kč), L.N.O.GREEN s.r.o. (20 000 Kč), LIDOVÉ DOMKY s.r.o. Kolín (20 000 Kč), MONZAS s.r.o. (20 000 Kč), paní Ludmila
MARVANOVÁ (20 000 Kč), paní Dagmar MICHATCOVÁ (20 000 Kč), NUKLEA, medical center s.r.o. (20 000 Kč), PLASTMONT BUREŠ s.r.o. (20 000 Kč), pan Martin PEROUTKA
(20 000 Kč), pan Ing. Ladislav PREISLER (20 000 Kč), ROWAN LEGAL, SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ (20 000 Kč), paní Anděla ŘEŘICHOVÁ (20 000 Kč), SELECTA PACOV a.s.
(20 000 Kč), pan Ing. Martin ŠVORC (20 000 Kč), TEPLÁRNY BRNO a.s. (20 000 Kč), pan RNDr. Tomáš TICHÝ (20 000 Kč), pan Josef VALDHANS (20 000 Kč), pan F. ZÁSTĚRA
(20 000 Kč), Z+M SERVIS s.r.o. (20 000 Kč), P.JAZ. S. HORÁČKOVÁ (19 587 Kč), ŠAMPION a.s. (17 500 Kč), pan Antonín KREJCÁREK (17 000 Kč), paní MUDr. Sylva
DOLENSKÁ (16 000 Kč), MILADET s.r.o. (15 446 Kč), ADJUST ART s.r.o. (15 000 Kč), AMBULANTNÍ REHABILITAČNÍ… Chrudim (15 000 Kč), pan Radim KNOR (15 000 Kč),
PROJEKT-X s.r.o. (15 000 Kč), paní Petra SEJRKOVÁ (15 000 Kč), pan Ing. Luděk ŠTEFFL, CSc. (15 000 Kč), pan Jiří VÁVRA (15 000 Kč), ROTARY KLUB BRNO CITY
(14 000 Kč), A-Z CENTRUM s.r.o. (12 000 Kč), pan Michal JOURA (10 300 Kč), PK 62 a.s. (10 120 Kč) a po 10 000 Kč darovali: BDO IT a.s., pan Jiří BĚLOHLÁVEK, pan Petr
BENDA, BIGBOARD Praha s.r.o., byt. družstvo BUŠTĚHRAD, CZ VEHA s.r.o., CZECH COMPUTER s.r.o., ČESKÁ MASNA s.r.o., ČESKÁ UNIGRAFIE a.s., pan Josef DRDA, pan Michal
DRTINA, DSP-MARKET s.r.o., pan Přemysl DUBEN, DVORNÍ REALITNÍ Chomutov, paní JUDr. Jana ĎURICOVÁ, EJOT CZ s.r.o., ENERGOMASIMEX s.r.o., FAUREGIA EXHAUST
SYSTÉM, pan MVDr. Martin FEDRSEL, paní Marieta FERENCOVÁ, FOJTEX Antonín Fojtek, FONTANA P.M. s.r.o, paní Ludmila GABRIELOVÁ, GRACIA s.r.o., pan Ivo HAMR, HOME FIN
s.r.o., HUMANIC CZ s.r.o., HT FLOOR s.r.o., ISOLIT- BRAVO s.r.o., paní Eva JAGELSKÁ, pan Jan JURICA, K spol. F spol. s.r.o., pan Michal KADERA, paní Marcela KALINOVÁ, pan
Jiří KMÍNEK, pan Tomáš KORANDA, pan Ing. Dobroslav KOZÁK, pan J. KOZÁK, pan František KRÁL, pan Dušan LÁNÍČEK, pan Peter LEVIUS, pan J. LOBKOWICZ, LOBSTAV s.r.o.,
LUMEN a.s., MAPES s.r.o., MATYS MASNA, Lékárna MEZI TRHY, paní Eva MĚŠŤANOVÁ, MGC SERVIS s.r.o., paní Drahoslava MRÁZOVÁ, MS HAUS s.r.o., paní Ing. Daniela
OVECKOVÁ, pan Ing. Petr PAŘÍZEK, paní Marie PEČENÁ, pan Ing. Jiří PEJŘIL, paní Libuše PELNAROVÁ, paní Vladislava PELTSARSZKÁ, PETARDA PRODUCTION a.s., paní Jitka
PETRKOVÁ, PIVOVAR A RESTAURACE, PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s., PNEU SPÁLENSKÝ s.r.o., paní Blanka POLÍVKOVÁ, RETRIM-CZ s.r.o., REVOLT s.r.o., ROHDE & SCHWARZ
- Praha s.r.o., ROTARY CLUB TÁBOR, pan Jaroslav RŮŽIČKA, paní RYTÍŘOVÁ, S-A-S s.r.o., SCI s.r.o., SILOT GAME a.s., STROJÍRNA TÁBOR s.r.o., pan Jaroslav ŠOLC, paní Tatjana
ŠRÁMKOVÁ, pan Miroslav ŠTANDERA, pan JUDr. Miroslav ŠUBA, pan René TEUBER, TONSTAV-SERVICE s.r.o., Lékárna U ORLA, pan PaedDr. Dušan VAVRLA, VELTEKO s.r.o.,
pan L. VOLRÁB – THE WALL, ZEZ SILKO s.r.o., paní Ing. Eva ZNAMENÁČKOVÁ, ZONTA KLUB PRAHA BOHEMIA

D Ě K U J E M E !

NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY

ČESKÁ FEDERACE POTRAVINOVÝCH BANK (650 000 Kč – potraviny), HONDA Roman BARTYZAL (250 000 Kč
– Honda Civic), NECKERMANN s.r.o. (250 000 Kč – věci a oblečení pro Klokánky a azylové domy), TACITURNE a.s.
(219 221 Kč – dárky ke Dni dětí, dataprojektor), ČEDOK a.s. (185 320 Kč – snížení ceny pro Klokánek k moři),
pan František Kubera – CIBET (146 680 Kč – vybavení dílny), KAPATEX s.r.o. (124 290 Kč – osušky),
DAIMLERCHRYSLER AUTOMOTIVE BOHEMIA s.r.o. (78 300 Kč – sedačky), VERATEX CS s.r.o. (76 227 Kč
– prostěradla, povlečení apod.), KARIM s.r.o. (74 080 Kč – dětské herní prvky), ŠAMPION a.s. (60 985 Kč – sportovní
oblečení, tašky), rodina MIKULÍKOVA – paní a pánové Květoslava, Renata, František a Miroslav MIKULÍKOVI
(207 900 Kč – kuchyňské linky pro Klokánek Brno), Luboš Nosek – FORTE-WESPA (42 000 Kč – pásová pila na
kov), SASS PRAHA s.r.o. (39 956 Kč – kelímky), YVES ROCHER s.r.o. (39 755 Kč – kosmetické výrobky), MATEŘSKÁ
ŠKOLA Křižíkova 18, p.o. Ostrava (39 691 Kč – stolky a židle), MEDIAPORT s.r.o. (38 992 Kč – nábytek), NADĚJE
(31 028 Kč – předměty denní potřeby), BARRINGTON FURNITURE s.r.o. (30 000 Kč – nábytek pro Klokánky),
MGC Servis (25 000 Kč – počítač a laserová tiskárna), PALACE CINEMAS CZECH s.r.o. (23 850 Kč – VIP vstupenky),
CROCODILLE ČR s.r.o. (21 929 Kč – bagety), ZEMAKO s.r.o. (21 420 Kč – budování chodníků Klokánek Brno),
SCIAMUS CZ s.r.o. (21 000 Kč – služby), manželé KŘEŠŤÁKOVI (20 500 Kč – ekologické čisticí prostředky), ALBATROS
nakl. a.s. (20 000 Kč – knížky), STUDENT AGENCY s.r.o. (20 000 Kč – doprava dětí na letní pobyty), LASSELSBERGER
a.s. (18 636 Kč – keramická dlažba), PYROEX s.r.o. (17 000 Kč – epoxidové podlahy), DÁRKY – Naděžda Sedlářová
(16 500 Kč – ochucený med), PAPÍRNY BRNO a.s. (16 184 Kč – materiál), pan Ladislav SVOBODA (16 000 Kč
– obuv), FABORY (15 000 Kč – vybavení dílny), Ing. Jaroslav SCHILLER – BIKA (15 000 Kč – kancelářské potřeby,
DVD), ABRASIV a.s. (14 441 Kč – nářadí), AGRIE a.s. (14 040 Kč – reklamní vitrína), CD GROUP s.r.o. (13 917 Kč
– dlažba v Klokánku), F.N.C. s.r.o. (12 320 Kč – stoly), VOSTŘÁK Hardware Software (11 000 Kč – počítač), AVON
Cosmetics s.r.o. (10 056 Kč – kosmetické balíčky), DAKOSTKA (10 950 Kč – svářečka), ART – REPROFAX s.r.o.
(10 000 Kč – kopírovací stroj), EXIM s.r.o (pantofle – 1000 ks), Státní zámek v HOŘOVICÍCH (zapůjčení prostor
a pomoc s programem ke Dni dětí), G-elektro (elektrospotřebiče), AUTO ESA (celoroční zapůjčení automobilu pro
Klokánek), A. CHAROUZ s.r.o. (celoroční zapůjčení automobilu pro Klokánek)

DĚ K U J E M E !

KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY

Za období od zahájení sbírky Klokánkovi do kapsičky bylo z pokladniček v lékárnách vybráno již pět a čtvrt milionů korun! Díky dárcům, kteří do kasiček přispěli, a ochotě lékáren ke spolupráci na tomto humanitárním projektu vznikl Klokánek v Kroměříži. Nyní jsou příspěvky z kasiček v lékárnách určeny na rekonstrukci a vznik dalšího Klokánku – v Chomutově.

D Ě K U J E M E !

DOTACE A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

MPSV (10 016 500 Kč), Magistrát hl. m.
PRAHY (2 080 000 Kč), NROS – fin. mechanismy
EHP/NORSKO (20 531 €), Město OPAVA
(455 000 Kč), Město OSTRAVA (390 000 Kč),
Krajský úřad PARDUBICKÉHO KRAJE (300 000 Kč),
Nadace ČEZ + Oranžové kolo (202 931 Kč),
Nadace ADRA (74 840 Kč), Město PROSTĚJOV
(60 000 Kč), Město CHOMUTOV (50 000 Kč),
Městská část PLZEŇ 3 (30 000 Kč), Nadace
NAŠE DÍTĚ (30 000 Kč), KONZUM obch. družstvo
(20 000 Kč), Město TÁBOR (20 000 Kč), Město
ZLÍN (20 000 Kč), Město ÚJEZD u Brna
(15 000 Kč), Město ZÁBŘEH (10 300 Kč),
Město BRUNTÁL (10 000 Kč), Obec RAPOTÍN
(10 000 Kč)


D Ě K U J E M E !

Odkazy pro ohrožené děti

In memoriam s úctou děkujeme zesnulé paní Terezii KILINGEROVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 161 578,52 Kč, zesnulému panu Pavlu SCHÜCKOVI za odkaz finanční hotovosti ve výši 100 000 Kč a zesnulému panu PODOUBSKÉMU za odkaz finanční částky ve výši 10 000 Kč.

Vážení a milí přátelé, chtěli bychom vám alespoň tímto zpravodajem co nejsrdečněji poděkovat za vaši dosavadní pomoc a podporu, neboť jen díky ní jsme mohli i v uplynulém půlroce pokračovat v naší činnosti. Nesmírně si vážíme toho, že tato podpora trvala i přesto, že mnohé zveřejněné informace o FOD a Klokánkách nebyly právě příznivé. I proto bychom vás v tomto zpravodaji chtěli informovat o některých těchto snahách poškodit pověst Klokánků i celého FOD a na druhé straně i o podpoře některých krajů, magistrátů, měst, obcí i dalších subjektů a také některých případech konkrétních dětí, kterým jsme i díky vám mohli pomoci, viz též naše stránky www.fod.cz. Také vás chceme potěšit zprávou, že čistý výtěžek posledního – letního – kola naší sbírky pořádaného ke Dni dětí dosáhl dvanácti milionů korun! Vážení a milí přátelé, za vaši přízeň a podporu vám mnohokrát děkujeme a těšíme se, že spolu s Vámi pomůžeme mnoha dalším dětem, které nás potřebují.

Petruška

Dvouletou Petrušku přivedli do Klokánku její prarodiče v listopadu 2006. Starali se o ni víc než rok úplně sami. Matka, která s nimi do té doby bydlela, odešla, a dítě jim nechala. O dcerku zcela ztratila zájem a na její výživu ničím nepřispívala. Její manžel popřel úspěšně otcovství, ohledně ní probíhalo řízení o zbavení rodičovských práv. Prarodiče vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu už nebyli schopni o Petrušku dál pečovat. V žádném případě ale nechtěli, aby byla umístěna do dětského domova. Kontaktovali nás proto s přáním, aby Petruška byla v Klokánku do doby, než pro ni bude nalezena trvalá náhradní rodina. Klokánek nejprve i s vnučkou navštívili, všechno jí ukázali a seznámili ji s tetami i s dětmi.

Prostředí, kde by Petruška před umístěním do náhradní rodiny bydlela, se jim líbilo. Holčička byla nakonec do Klokánku umístěna předběžným opatřením. Prarodiče ji totiž neměli právně svěřenu do své péče a nebyli jejími zákonnými zástupci. O umístění proto musel rozhodnout soud. Babička s dědečkem se o Petrušku pořád zajímali a se souhlasem orgánu sociálně-právní ochrany si ji brali i na víkendy. Nedovedli si představit, že by vnučku po svěření do náhradní rodiny už nikdy neviděli. Petruška si v Klokánku rychle zvykla a byla tam spokojená. Od počátku se projevovala jako velmi šikovné, bystré a samostatné děvčátko, s velkým zájmem o okolí. Ráda chodila do mateřské školky, kde ji paní učitelky často chválily. Před zprostředkováním náhradní rodinné péče byla holčička psychologicky vyšetřena. Všechny zadané úkoly ochotně a s přehledem zvládala. Poradní sbor krajského úřadu pro náhradní rodinnou péči nás přizval na jednání a vybral Petrušce určitě tu nejlepší rodinu.

Vzájemné seznámení a navázání kontaktu proběhlo velmi úspěšně. Holčička jezdila k novým rodičům nejprve na víkendové pobyty. Vracela se spokojená, o budoucích osvojitelích hovořila jako o mamince a tatínkovi a přála si u nich zůstat natrvalo. To se jí splnilo počátkem června 2007. Do náhradní rodiny odešla na dlouhodobou propustku, která trvala až do pravomocného rozhodnutí o osvojení. K velké radosti Petruščiných prarodičů se s nimi osvojitelé spojili a domluvili si návštěvu a budoucí kontakty. Ještě před odchodem z Klokánku se Petrušce podařil husarský kousek, na který by mohl být pyšný každý psycholog. V jednom bytě s ní totiž žil desetiletý chlapec, po otřesných zkušenostech ve vlastní rodině jakoukoli zmínku o náhradní rodině odmítal. Petruška ale o nové rodině mluvila v Klokánku s takovým nadšením, že se její „blácha” od ní nechal přesvědčit a jel také. Po třech víkendových pobytech v rodině Petruščiných nových rodičů (se souhlasem sociální péče), změnil názor a už i on sní o nových rodičích. Držme mu palce, ať i tento milý a hodný chlapec brzy najde ty nejlepší rodiče.

Nezletilá maminka

Sedmnáctiletá Katka přišla do Klokánku v únoru 2007 na žádost městského úřadu. Důvodem byl vysoký stupeň těhotenství a skutečnost, že v její rodině nebyly vhodné podmínky pro péči o další dítě. Katka byla v Klokánku od počátku velmi spokojená, chovala se výborně, byla ke všem milá, ochotná a zdvořilá. Moc se těšila na miminko a na jeho příchod se pečlivě připravovala. Obě tety, které ji měly v péči, jsou zdravotní sestry, jedna z nich dokonce pracovala dříve na novorozeneckém oddělení, druhá je původním povoláním dětská sestra. Přípravu na svou mateřskou roli tedy měla Katka opravdu zasvěcenou.

V polovině března se jí narodilo krásné a zdravé miminko – syn Honzíček. Novopečená maminka a její děťátko měly pro sebe v „klokaním” bytě samostatný pokoj. Katka byla vzorná máma, Honzíčka měla pořád u sebe. Přála si pečovat o něj úplně samostatně a zvládala to výborně. Když miminko v noci plakalo a teta vstala, aby nezletilé matce pomohla, Katka to odmítla a řekla, že to není potřeba, že i v noci se o Honzíčka ráda postará sama. A opravdu. Nebylo jí ani trochu zatěžko vstávat k dítěti i několikrát za noc. S velkou trpělivostí a láskou o něj stále pečovala. Přitom si cenila všech našich rad a řídila se jimi.

Honzíček byl po narození do Klokánku svěřen předběžným opatřením, protože Katka jako nezletilá nemohla dát souhlas k jeho umístění. To ale nebránilo tomu, aby po dosažení zletilosti, když byly chlapci tři měsíce, nemohla i s ním z Klokánku odejít. Spolu se svým přítelem si našla podnájem a – jak nám potvrdil i pracovník oddělení sociálně-právní ochrany – oba společně o syna úplně samostatně a vzorně pečují. Hodně štěstí!

Z dopisů nejmilejších:

Dobrý den, dnes je tomu právě rok, co jsme si přivezli z kroměřížského Klokánku domů našeho – tehdy dvouměsíčního – andílka. Rok velice rychle uběhl, dnes už to není žádné miminko, ale šikovná a krásná holčička :-) Posíláme vám moc pozdravů, hlavně tetám z bytu č. 2, které se nám o ni staraly, ale samozřejmě také i všem ostatním, a těšíme se, že se třeba někdy uvidíme. šťastní rodiče :-)

Romanka

Romanka si moc šťastného dětství neužila. Soužití jejích rodičů bylo konfliktní, otec laskavostí a vlídností rozhodně neoplýval. Když jí bylo jedenáct let, odešla navždy její milovaná maminka. Příčinu jejího zmizení se nikdy nepodařilo objasnit – nakonec byla po několika letech prohlášena za mrtvou. Romanka zůstala v péči svého otce, který jí situaci nijak neulehčoval, ba právě naopak. Jak dívka rostla, konfliktů přibývalo a o nějakém láskyplném a bezpečném zázemí se nedalo hovořit. Otec ji opakovaně vyhazoval z bytu, choval se k ní hrubě, nadával jí a ponižoval ji.

V září 2006 ji opět nechtěl večer pustit do bytu, ač jí bylo teprve sedmnáct let, a byla tedy nezletilá. Dokonce tehdy musela zasahovat i policie. Romanka již takové zacházení nechtěla dál snášet, a rozhodla se podniknout rázný krok. Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí řekla, že se už nechce vrátit domů, protože má z otce strach. Předběžným opatřením byla proto svěřena do Klokánku. Poté, kdy si za asistence Policie ČR odvezla z bytu všechny své osobní věci, velmi se uklidnila a psychicky zlepšila.

V Klokánku se Romanka rychle zadaptovala a po celou dobu se projevovala jako mírná a naprosto bezproblémová dívka. Z vlastní iniciativy pomáhala tetám s domácími pracemi a s péčí o mladší děti, ke kterým měla velmi pěkný vztah. Z vycházek se vracela vždy včas podle domluvy a intenzivně se připravovala do školy. Vyřídila si přestup do druhého ročníku Střední školy obchodu a gastronomie a rozdílové zkoušky úspěšně zvládla.

Po dosažení osmnácti let Romanka zvažovala, zda má jít společně se svým chlapcem bydlet do podnájmu nebo ještě nějaký čas zůstat v Klokánku. Nakonec u nás zůstala ještě půl roku. V květnu 2007 si se svým přítelem pronajala byt a začali spolu žít. Vstup do samostatného života zvládla Romanka výborně. Po třech měsících přišla do Klokánku celá šťastná oznámit, že jí byl přidělen obecní byt – garsoniéra. Gratulujeme a držíme palce, aby se její život vyvíjel i nadále stejně příznivě!

85 dětí „nikoho” je „někoho”!

V roce 2006 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 50 dětí – 25 dívek a 25 chlapců ve stáří od 4 dnů do 17 let. Přímo z porodnic odešlo 16 novorozenců – 9 holčiček a 7 chlapců. Nové rodiče jsme dále našli pro 4 miminka ve stáří šesti až deseti měsíců, 6 batolat (dvě roční, dvě dvouletá a dvě tříletá), 7 předškoláčků ve věku od čtyř do šesti let (tři čtyřletí, dva pětiletí a dva šestiletí), 16 školáků ve věku od sedmi do čtrnácti let (tři sedmiletí, pět osmiletých, tři devítiletí, tři desetiletí, jeden třináctiletý chlapec a jedna čtrnáctiletá dívka) a jednoho sedmnáctiletého chlapce.

Kromě romského původu (11 dětí) a vyššího věku bránil dalším sedmi dětem ve snadném nalezení náhradní rodiny jejich zdravotní stav (jedno dítě bylo nevidomé, jedno sluchově postižené, jedno s Downovým syndromem, jedno se žloutenkou typu „C”, jedno se závažným plicním onemocněním a dvě s genetickou zátěží). V prvních deseti měsících letošního roku získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 35 dětí – 17 děvčat a 18 chlapců ve stáří od 4 dnů do 14 let (11 novorozenců, 1 tříměsíční a 1 čtyřměsíční miminko, 3 roční a 2 dvouletá batolátka, 4 předškoláčci, 8 dětí mladšího školního věku a 5 dětí staršího školního věku). Ve snadném nalezení náhradní rodiny jim kromě vyššího věku bránil romský a poloromský původ (7 dětí) nebo závažné zdravotní postižení (6 dětí – alkoholový syndrom, Downův syndrom, Belly syndrom, lomivost kostí a onkologické onemocnění).

Jak pomoci týraným dětem?

  • Nenechávejte si poznatky o špatném zacházení s dítětem pro sebe, situace je obvykle ještě horší, než se jeví zvenčí. Malým dětem jde často o život.
  • Je-li to možné, zeptejte se dítěte, jestli mu někdo neubližuje, jestli ho něco netrápí, jak mu můžete pomoci. Zjistíte-li ve škole nebo v jiném kolektivním zařízení stopy týrání, zajistěte lékařské vyšetření dítěte a pokud možno i fotodokumentaci.
  • Nasvědčují-li vaše poznatky týrání nebo pohlavnímu zneužívání, je nutno učinit neodkladně oznámení policii nebo státnímu zastupitelství, jinak byste se sami mohli dopustit trestného činu neoznámení nebo nepřekažení trestného činu. Prověřují se i anonymní oznámení.
  • Informujte též orgán sociálně-právní ochrany dětí, příp. i některou nestátní organizaci, např. FOD.
  • Odmítá-li se dítě vrátit domů, informujte je o možnosti přijetí v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Klokánek FOD), kde může až do rozhodnutí soudu zůstat i proti vůli rodičů. Dítěti velmi pomůžete, pokud je tam (s jeho souhlasem) přivedete nebo doprovodíte; samo si většinou pomoci neumí.

VÝROK AUDITORA

Auditorská společnost PKM AUDIT CONSULTING, s. r. o., provedla audit hospodaření FOD za rok 2006 s tímto závěrem: „Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Fondu ohrožených dětí k 31. 12. 2006 a nákladů, výnosů a výsledku jeho hospodaření (a peněžních toků) za rok 2006 v souladu s českými účetními předpisy. Ověření bylo mimo jiné zaměřeno na správnost vyúčtování a vyčerpání dotací MPSV za rok 2006. Všechny přijaté dotace byly vyčerpány a správně zaúčtovány. Výrok zní: BEZ VÝHRAD.”

Helenka se už táty nebojí

Na kroměřížskou pobočku FOD se obrátil soud se žádostí o pomoc při zprostředkování kontaktu pětileté holčičky s otcem, kterého již víc než rok neviděla. Dívenku a její maminku jsme nejprve navštívili v jejich bydlišti. Matka s námi velmi ochotně komunikovala. Uvedla, že dcera se otce bojí. Při posledním pokusu o styk u soudního znalce prý z toho měla úplný šok a dlouho nebyla k utišení, musela jí koupit dudlík. Po rozebrání situace souhlasila matka s tím, aby k setkání Helenky s otcem došlo na pobočce FOD za přítomnosti sociálních asistentek i psycholožky. Na žádost soudu jsme nejprve Helenku a její maminkou seznámili s prostředím naší pobočky a společně si tady hráli. Holčička s námi bez problémů komunikovala, přivezla nám ukázat i kočárek s panenkou. Společně jsme stavěli ze stavebnice, četli si a povídali si. Když si po několika návštěvách Helenka u nás zvykla, domluvili jsme se s maminkou na setkání holčičky s otcem s tím, že bude přítomna i naše dětská psycholožka. Mezitím jsme samostatně hovořili i s otcem, který se na setkání s dcerkou velmi těšil. Maminka holčičku přivedla v dohodnutém termínu a podle dohody jí vysvětlila, že teď půjde nakoupit. Holčička s tím souhlasila a bez problémů s námi po odchodu matky zůstala. Byli jsme domluveni, že pokud by bylo potřeba, ihned matku přivoláme mobilem. S Helenkou jsme si dál hráli. Právě když jsme vystřihovali papírové panenky, přišel podle dohody tatínek. Holčička ho hned poznala, pozdravili se a začali si povídat. Tatínek přinesl Helence panenku. Holčička chvíli váhala, ale potom si panenku začala prohlížet. Po chvilce si s ní společně s tatínkem začala hrát. Potom sama navrhla, že si zahrají „Člověče, nezlob se”. Při hře si s tatínkem povídala o školce, kočičce a o své kamarádce Sárince. Holčička nejprve seděla sama na dětské židličce, ale pak si spontánně sedla vedle tatínka a usmívala se na něj. Vše probíhalo v naprosté pohodě. Maminka, která se mezitím vrátila, mohla pootevřenými dveřmi poslouchat, jak dcera s otcem komunikuje a jak probíhá setkání. Po uplynutí dohodnutého času dala Helenka tatínkovi pusu, rozloučila se s ním a ujišťovala se, že si příště rozehranou hru dohrají. Při dalším setkání již Helenka nechtěla, aby maminka odešla. Zůstali jsme tedy v herně všichni společně i s maminkou. Rodiče pak odešli s dohodou, že setkání s otcem budou zatím pokračovat jedenkrát měsíčně na naší pobočce. Věříme, že po několika setkáních u nás zvládnou rodiče realizaci kontaktu bez naší asistence a bez stresu pro dítě. Držíme jim všem třem palce! (pozn.: jméno dítěte bylo změněno) Postupné a nenásilné navazování kontaktu má rozhodně větší naději na úspěch než odtržení dítěte od rodiče, na kterého je citově vázáno, a jeho umístění na psychiatrii či v léčebně. Ostatně medializovaný případ jedenáctileté Terezky to názorně dokazuje. Zatímco před jejím umístěním na psychiatrii styky s otcem probíhaly v odpoledních hodinách formou vycházek, nyní je situace mnohem horší. Terezka otce odmítá víc než předtím. Jak vidno, dobrý rodinný vztah se násilím vynutit nedá.

Mediační centrum FOD v Ostravě

Od r. 2005 provozuje ostravská pobočka FOD Mediační centrum (MC) pro rodinné a občanskoprávní spory na adrese Nádražní 171, Moravská Ostrava, tel.: 603 727 498, kontaktní hodiny pondělí a úterý od 8.00 do 12.00 hod., www.mcova.cz. Centrum pomáhá znesvářeným stranám řešit emocemi zatížený konflikt pomocí neutrální třetí strany – kvalifikovaného mediátora. Mediátor vede strany ke kooperaci a k nalezení konsensu. Ostravské MC poskytuje tuto službu díky podpoře ostravského magistrátu bezplatně.

Opravdu jsme netušili, kolik averze vyvolá náš projekt Klokánek, jehož cílem je poskytnout dětem, které nemohou zůstat ve svém rodinném prostředí, přechodnou náhradní péči na principech rodinné výchovy. O nejvýše čtyři děti bez ohledu na věk se v samostatných bytech po všech stránkách tak jako v rodině starají střídavě po týdnu nepřetržité péče dvě stabilní „tety” nebo trvale bez střídání manželský pár - „teta“ a „strýc” (těch máme 9). Sourozenci různého věku tedy mohou zůstat spolu, děti poznají fungování normální domácnosti, čtyřem dětem lze věnovat víc individuální pozornosti než osmi v ústavní výchově, v případě potřeby (těžší zdravotní handicap, špatný psychický stav) může být v „klokaním” bytě jen jedno či dvě děti.

Průměrná doba pobytu v Klokánku je 7 měsíců, 70 % dětí se vrací domů a 25 % přechází do náhradní rodinné péče, u kojenců a batolat nedochází k opožďování ve vývoji ani k deprivačním projevům, typickým pro děti v kojeneckých ústavech. Proto nás překvapují otřesné a nepravdivé informace, které o nás některé subjekty šíří. Ostatně posuďte sami:

Za prvních deset měsíců letošního roku se jednalo o 24 případů, v nichž bylo uskutečněno 76 mediací, přičemž se podařilo dosáhnout osmi písemných a pěti ústních dohod. Dvakrát došlo k odstoupení od mediace.

Podivné služební tajemství

Dne 14. 8. 2006 uveřejnil časopis TÝDEN (č. 33/06) článek nazvaný „Tomu dítě vzala, tomu dítě dala”, jehož autorkou je Hana Čápová. Mimo jiné se v něm uvádí: „Nedávno k nám přiběhla mladinká, teprve šestnáctiletá matka”, vypráví šéfka libereckého oddělení sociálně-právní ochrany dětí Dagmar Pokorná. „Plakala, že pořádně neví, co se děje, a neví ani, co má dělat. Že ví jen to, že se jí po miminku hrozně stýská.” Její dítě si totiž právě odvezl fiktivní otec. Všechno začalo tím, že matka, u níž dívka bydlela, nechtěla o vnoučeti ani slyšet. Poslala dceru i s dítětem do Klokánku.

Tam za ní přišel muž, kterého předtím nikdy neviděla, odvedl ji k soudu, kde se nechal zapsat jako otec dítěte. Vzápětí si ho odvezl do své rodiny. Obdobná informace byla uveřejněna dne 16. 6. 2007 v Lidových novinách v článku nazvaném „Více peněz rodinám, méně ústavům”. V žádném Klokánku nikdy nebyla žádná nezletilá matka, která by uznala tzv. fiktivní otcovství. Proto jsme se nejprve telefonicky, a poté i písemně obrátili na liberecký magistrát se žádostí o sdělení, ve kterém Klokánku se to stalo. Odpověď byla překvapivá. Prý je to služební tajemství.

Boj o novelu

Je téměř zázrak, že prošla novela zákona o sociálněprávní ochraně dětí, která s účinností od 1. 9. 2007 zvýšila státní příspěvek na děti v Klokánkách ze 7,8 násobku životního minima na 10,8násobek. Třebaže je i po tomto zvýšení náš příspěvek o 31 tisíc korun nižší než jsou průměrné náklady na dítě v ústavní výchově, snažila se Společnost sociální pediatrie České lékařské společnosti J. E. Purkyně zvýšení příspěvku za každou cenu zabránit. Ve svém dopise sněmovně mj. uvedli, že již dosavadní výše státního příspěvku na dítě v zařízení vyžadující okamžitou pomoc byla terčem pochybností pro svou nadstandardnost a že její zvýšení je přímo alarmující.

Přitom v témže dopise uvádějí, že náklady v kojeneckých ústavech dosahují maximálně 280 – 290 tisíc Kč na lůžko a rok. Tehdy platný příspěvek na dítě do šesti let v Klokánku činil 149 760 Kč (1600 x 7,8 x 12) ročně, tedy zhruba polovinu toho, co dostávají kojenecké ústavy. Po zvýšení se jedná na dítě do šesti let o 207 360 Kč ročně, tedy jen o málo víc než dvě třetiny toho, co mají kojenecké ústavy. Ve sněmovně proto prošla novela velkou většinou hlasů. Sociální pediatrie však přitvrdila a senátorce PaedDr. Aleně Gajdůškové předala dopis adresovaný ombudsmanovi, který byl přečten na plenárním zasedání senátu těsně před závěrečným hlasováním. Mimo jiné se v něm uvádělo, že se prostřednictvím Klokánků „ztratilo” z Fakultní nemocnice Brno – Bohunice více než 15 dětí, jejichž osud není znám, že mnohé z dětí, které takto projdou Fondem ohrožených dětí, jsou přijímány cizinci, mizí z republiky a o jejich osudu se nic neví, že prostřednictvím Fondu ohrožených dětí mohou dítě získat i žadatelé neprověření a že to může být obchodování s dětmi.

Tato tvrzení jsou zcela nepravdivá. Záměr Sociální pediatrie, jejímž jménem hovoří nejčastěji MUDr. František Schneiberg a ředitelka Kojeneckého ústavu Kyjov MUDr. Alena Neduchalová, se téměř zdařil. Ze 60 přítomných bylo pro 32 senátorů (minimální počet pro přijetí byl 31), proti bylo 9 a 19 senátorů se hlasování zdrželo, ovlivněni zřejmě tvrzeními obsaženými v dopise. Přitom tato novela, kterou inicioval poslanec Ing. Ludvík Hovorka a spolupodepsali poslanci JUDr. Eva Dundáčková, Ing. Vladimíra Lesenská, MUDr. Dagmar Molendová, Ing. Bc. Tomáš Kvapil, Ing. Jiří Carbol, Ing. Milan Šimonovský, Ing. Jiří Hanuš a Ing. Karel Kratochvíle, znamená pro Klokánky doslova záchranu. Před novelou nám na každé místo (celkem 320 v sedmnácti Klokánkách) chybělo na rok 150 tisíc korun, po novele bude tento deficit o 100 tisíc korun ročně menší. Jsme proto velice vděčni všem poslancům a senátorům, kteří přes výše uvedené těžké pomluvy novelu podpořili a hlasovali pro ni. DĚKUJEME!

Kdo mlčí, souhlasí

Tyto i další pomluvy dosáhly v letošním roce takové intenzity, že členské shromáždění FOD dne 23. 6. 2007 rozhodlo, že se proti tomu budeme bránit i soudně. Známé přísloví praví: „Kdo mlčí, souhlasí” Pokud bychom dál mlčeli, mohl by postupně převážit názor, že je to pravda. Ke dni uzávěrky zpravodaje jsme proti autorům výše uvedených pomluv podali dvě žaloby na ochranu dobré pověsti organizace. Doufáme, že o kladném výsledku Vás budeme moci informovat již v příštím zpravodaji.

Akce na podporu Klokánků – DĚKUJEME!


Je pro nás velkou ctí a velmi si toho vážíme, že i přesto nás veřejnost a mnohé kraje, města, obce a další
subjekty podporují a realizují prestižní charitativní akce na podporu Klokánků a další činnosti FOD. Jmenujme
heslovitě a chronologicky alespoň nejvýznamnější z nich (datum – hlavní pořadatel – název akce – výtěžek):
• červen 2007 – Proximity Prague – kampaň pro FOD proti týrání „Medvídek Teddy“ získala významné
mezinárodní ocenění – Bronzového lva v soutěži IAF Cannes Lions,
• 27. 8. 2007 – Magistrát hl. m. Prahy – předání šeku v Klokánku Štěrboholy na 2 000 000 Kč,
• 27. 8. 2007 – A – B Help, s.r.o – předání devítimístného sociálního automobilu Ford Transit kombi MWB
v Klokánku Štěrboholy,
• srpen 2007 – Tv Prima a Proximity Prague – 20 spotů o ohrožených dětech ve čtyřech verzích,
• 6. 9. 2007 – Primátor statutárního města Brno Roman Onderka – II. Zahradní setkání v Augustiniánském
opatství na Starém Brně – 893 900 Kč,
• 25. 9. 2007 – Bon Art Production – benefiční koncert v Praze v Obecním domě – 100 000 Kč,
• 31. 10. 2007 – Statutární město Chomutov – Chomutovská noc módy – 304 000 Kč,
• listopad až prosinec 2007 – Rádio City 93,7 – DMS 937 rozsvítí tisíce žárovek na Pražském vánočním stromě, symbolicky zapůjčeném Společností Taiko

VÝDAJE FOD NA JEDNOTLIVÉ SMĚRY ČINNOSTI V ROCE 2006

projekt Klokánek (z toho investiční ve výši 36 948 663 Kč) 102 942 981 Kč
vyhledávání a pomoc ohroženým dětem 23 719 686 Kč
azylové domy FOD (z toho investiční ve výši 2 865 000 Kč) 12 013 058 Kč
letní dětské tábory, poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty 7 550 485 Kč
příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí 1 210 785 Kč
bezúročné půjčky potřebným rodinám 134 098 Kč
vyhledávání náhradních rodin 385 011 Kč
Celkem 147 956 104 Kč

PŘÍJMY FOD V ROCE 2006

čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD 30 627 995 Kč
účelové dotace MPSV, MŠMT, krajů a měst 44 663 591 Kč
státní příspěvek na děti v Klokánkách 32 826 614 Kč
výnosy z vlastní činnosti (úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD a další) 6 696 806 Kč
členské příspěvky 930 334 Kč
odkazy (dědictví) 1 131 575 Kč
ostatní dary (sponzorství) mimo sbírku 18 318 747 Kč
splátky bezúročných půjček rodinám 1 431 271 Kč
bankovní úvěry a bezúročné půjčky soukromých osob 12 100 000 Kč
celkem 148 726 933 Kč

ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI FOD ZA ROK 2006:

• v r. 2006 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 50 dětí ve stáří od 4 dnů do 17 let,
• řešili jsme celkem 4097 případů, z toho 320 se týkalo týrání a 40 pohlavního zneužívání,
• v Klokánkách našlo v r. 2006 útočiště celkem 410 dětí, z nichž 105 bylo mladších tří let,
• 188 dětí i s jejich 110 rodiči (107 matek, 3 otcové) a 8 chlapců a děvčat z ústavní výchovy
jsme přijali do našich šesti azylových domů (celková kapacita 120 míst),
• vznikly čtyři nové Klokánky – v Kroměříži (červen 06), ve Vysokých Popovicích (srpen 06),
v Chomutově (listopad 06) a v Brně (prosinec 06) s celkem 74 místy v 19 bytech