Zpravodaj 1/2008

Obsah

Michalce chybí zdraví, ale lásky má dost!
Fotoseriál z Klokánku 1
Niki měl štěstí
„Odvezeme si ho třeba násilím”
Kojenecký ústav nebo Klokánek?
Anonymní oznámení
Proč Jindřiška k otci nechce?
Násilníci mají v ČR zelenou!
XV. Členské shromáždění FOD
56 dětí „nikoho” je „někoho”!
Klokánci v lékárnách
Vyjádření některých známých osobností na adresu Klokánků
„Klokaní“ statistika 2007
Prohlášení rady FOD
Trestní statistika za rok 2006
Ze Zprávy o činnosti FOD za rok 2007
Příjmy FOD v roce 2007
VÝDAJE FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 2007
NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ od 15. 10. 2007 do 15. 4. 2008
NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY
DOTACE A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY
Složenka
Pozvánka na členské shromáždění FOD
Fotoseriál z Klokánku 2
Informace o vydavateli

Vážení a milí členové a příznivci FOD, co nejsrdečněji vás zdravíme a mnohokrát vám děkujeme za Vaši hmotnou i morální podporu, bez níž bychom nemohli pomáhat dětem, které to potřebují. S osudy některých z nich a s naším „bojem” za jejich práva se můžete prostřednictvím tohoto zpravodaje seznámit. Také vás chceme potěšit zprávou, že čistý výtěžek posledního (vánočního) kola naší celonárodní sbírky dosáhl dvaceti milionů korun! Našim členům se velmi omlouváme za to, že koncem roku nevyšel členský zpravodaj č. 2/07. Stalo se tak z důvodu onemocnění celé redakce (čítající jednu osobu). Proto k tomuto zpravodaji přikládáme alespoň zvláštní číslo 2/07, rozesílané v rámci vánoční sbírky. Vážení a milí přátelé, za vaši přízeň a podporu vám moc a moc děkujeme a těšíme se, že díky Vaší pomoci budeme schopni pomáhat ohroženým dětem i v  budoucnu.   

Michalce chybí zdraví, ale lásky má dost!

Image       Dvouletou Michalku jsme přijali do Klokánku na základě předběžného opatření v září 2006. Její příběh možná znáte z televize. Dopoledne 25. 8. 2006 zasahovala městská policie na základě oznámení sousedů v bytě, kde zoufale plakalo opuštěné batole, vyděšené a delší dobu nepřebalené. Holčička byla převezena do nemocnice a po pěti dnech předána do Klokánku. Matku se toho dne podařilo zastihnout na telefonu až po několika hodinách. Uvedla, že byla přes noc u své kamarádky a zaspala. Spoléhala se na svého přítele, ten ale v šest hodin ráno odešel do práce a dítě tam nechal samotné. Holčička přitom potřebuje pravidelné podávání léků. Původní zprávy hovořily dokonce o tom, že dítě bylo doma opuštěné dva dny. To se ale dalším šetřením nepotvrdilo. Matka později u soudu uvedla, že se o dceru nemůže starat, protože bydlí na ubytovně nebo přespává u kamarádů. Zprvu dcerku několikrát do měsíce navštěvovala, později ale její návštěvy ustaly. Kontakt s ní nebylo možné navázat, byla neznámého pobytu. Ani otec neměl podmínky pro výchovu dítěte. Holčičku si proto chtěla vzít babička, ale s ohledem na svůj věk (64 let) si to nakonec rozmyslela. Michalka se od počátku projevovala jako těžce handicapované a opožděné dítě, postupně ale začala dělat zřetelné pokroky. Obávali jsme se, že náhradní rodinu pro tak postižené dítě jen těžko najdeme. Naštěstí pro Michalku si ji od počátku zamilovala její „klokaní” teta. Když zjistila, že ani babička si Míšu vzít nemůže, požádala soud o svěření holčičky do své péče. Babička i otec to uvítali, domluvili se na vzájemném kontaktu a soud návrhu vyhověl. Klokánek sice přišel o vynikající tetu, ale Michalka získala tu nejlepší mámu, a to je důležitější. Když jsme se Michalčiny nové maminky zeptali, jestli můžeme uveřejnit jejich příběh a zdravotní stav holčičky, poslala nám spoustu krásných fotografií a dopis plný lásky, ze kterého vyjímáme: „…Popravdě řečeno, nejsem zrovna příznivcem mediálního zviditelňování. Na druhé straně je mi jasné, že čím větší informovanost, tím spíš se najdou lidé, kteří pomohou i dětem jako je moje Míša. O tom, že má smysl o takové děti se postarat, mě Míša dennodenně přesvědčuje. Michalka trpí málo známou vrozenou a bohužel nevyléčitelnou nemocí zvanou tuberózní skleróza. Napadenou má kůži, srdíčko, ledviny, oči a především mozek. V Míšině mozku se vyskytují shluky odumřelých buněk (u Míši je těchto buněk mnoho). Některé z nich způsobují epileptické záchvaty, takže Míša bude celý život nucena pojídat kvanta prášků proti epilepsii. Odumřelé mozkové buňky způsobují zpožděný psychomotorický vývoj na úrovni středně těžké mentální retardace. Teď ve čtyřech letech je Michalka na úrovni jednoho až druhého roku, samozřejmě jak v čem. Největší problém je v oblasti řeči. Michalka umí zatím říct asi deset jednoduchých slov. Každé nové je pro nás událostí. I když má navíc ještě zborcenou nožní klenbu a problémy s chozením a běháním, je velice pohyblivá. Ze všeho nejvíc miluje Míša hudbu a tanec. Jen uslyší náznak melodie, někdy si ji i snad sama přimyslí, už se vlní v rytmu, tleská rukama, mává do rytmu, zpívá lalala. K tanci se snaží přimět i okolí. Ač má Míša kvantum hendikepů, je to velice živé dítko s jiskrou v oku. Tu jsem jí v očích viděla od samého začátku, když jsem ji v Klokánku poprvé uviděla. Myslím si, a nejsem sama, že jí dřív chyběly podněty k rychlejšímu vývoji. Míša je na všechno zvědavá, nic jí nemůže ujít, všechno si chce zkusit – jen jak se po mně opičí doma. Oproti mě domácí práce – mytí nádobí, koště, vysavač, žehličku přímo zbožňuje. Kolikrát jsem až překvapená, co všechno okouká a vzápětí zkouší. Sice někdy dochází až k destrukcím, nádobí valem ubývá – ale to není důležité, důležitá je Míšina snaha. V bazénu řádí jak malý vodníček, miluje trampolínu při cvičení v Sokole, s láskou poplácává koníka, na němž se učí jezdit. A hlavně miluje všechny lidi okolo sebe. Je to prostě moje sluníčko.

Zdraví Jana Frühaufová + Michalka

zpět

Fotoseriál z Klokánku 1

Image Image Image Image

„Prý už brzy budu mít nové rodiče. Hurá! Ale v Klokánku se mám naštěstí docela dobře a na nějaké stýskání, jak můžete vidět, není čas.”

zpět

 

Niki měl štěstí

Image       Tříletý Nikolas byl do Klokánku umístěn 20. prosince 2006 na základě předběžného opatření. V odůvodnění soudního rozhodnutí se uvádí, že matka chtěla dát syna k adopci, později si to ale rozmyslela. Rozhodla se syna si ponechat, nikdy se o něj ale řádně nestarala a vždy ho dávala k někomu hlídat. Dne 13. 12. 2006 opustila svého syna úplně, odjela z Prahy a zanechala ho u své známé, u které se nezletilý nacházel až do doby umístění. Vzhledem k nedostatečné péči se nezletilý vývojově opožďuje, zanedbána byla i zdravotní péče. Matka syna v Klokánku poprvé navštívila 27. 12. 2006 a potom 8. 1. 2007 – naposledy. O chlapce se často telefonicky zajímala babička ze strany matky. S ohledem na svůj věk se ale o něj postarat nemohla. Přesto se na Nikiho brzy usmálo velké štěstí. O jeho umístění do Klokánku se dozvěděla rodina, která se s ním seznámila u své známé, jíž ho matka svěřovala na hlídání. Hned se rozhodli, že chlapci nahradí domov, protože jim velmi přirostl k srdci. Podali si tedy návrh k soudu na pěstounskou péči a soud jim již v březnu 2007 vyhověl.  Babičku jsme o tomto rychlém vývoji písemně informovali a sdělili jí, že rodina je ochotná být s ní ve spojení, aby věděla, že Nikoláskovi je u nich dobře. Vzápětí nám od ní přišla tato esemeska: „Zdravím Vás a z celého srdce Vám děkuju za vnoučka Nikiho. Vážím si lidí, jako jste Vy. Po dopise se nemůžu zastavit. Jen pláču lítostí a zároveň štěstím, že ho mají hodný lidi. Děkuju.” A šťastní Nikoláskovi rodiče, manželé Veselých, nám po roce napsali: „Díky Vám a Vašemu Klokánku se nám splnil dlouholetý sen – být zase rodiči, i když máme dvě nádherné a dnes již dospělé děti. Od přítelkyně jsme se dověděli o Nikoláskovi a byli jsme hned při první návštěvě překvapeni rodinným prostředím a příjemným přístupem zaměstnanců Klokánku v Hostivici. Nikolas je úžasné a výjimečné dítě, velmi brzy se adaptoval do naší rodiny i celého širšího příbuzenstva. Udělal velké pokroky jak v řeči, tak i po motorické stránce, a hlavně citové. Zpočátku to byl bázlivý klučina, který se od nás nechtěl vzdálit ani na několik metrů, bál se jezdit autem a byl vystrašený z každé nové tváře. Po velmi krátkém čase se stal miláčkem všech lidí v našem okolí. Překvapilo nás, jak často a velmi pěkně vzpomíná na čas strávený v Klokánku. Vloni jsme na jeho žádost jeli navštívit tety v Hostivici a Niky odpočítával dny, kdy se s nimi uvidí. Na všechny si pamatoval a ptal se i na kamarády. I dnes, kdy je u nás již 13 měsíců, stále vzpomíná. Stačí, když vidí třeba hračku na letáku nebo uvidí pohádku v televizi a hned volá: „To jsme měli v Klokánku.”

zpět

„Odvezeme si ho třeba násilím”

       V září 2007 vybral magistrát hl. m. Prahy pěstounskou rodinu pro pětiletého Pavlíka z Klokánku v Láskově ulici. Jednalo se o starší manžele z Moravy s již dvěma chlapci v pěstounské péči. První ani druhý kontakt však nedopadl dobře, což jsme předpokládali a manžele i sociální péči na to upozorňovali. Za Pájou v té době stále několikrát týdně docházeli rodiče, na které byl Pavlík silně fixován. Rodiče však byli dlouhodobě závislí na drogách, léčit se nehodlali, nepracovali a z bytu se pro neplacení nájmu museli vystěhovat. Pě stoun ská péče tedy byla i podle našeho přesvědčení pro Pavlíka jediné možné řešení. Žádali jsme o vytypování takové rodiny, která by kontakt s chlapcem navazovala postupně a ohleduplně, takové, ke které by Pavlík mohl získat důvěru a která by případně byla ochotná tolerovat jeho kontakt s rodiči. Bohužel vytypovaní zájemci po dvou návštěvách, při kterých Pavlík před nimi utíkal, prohlásili, že to mají daleko a že si vyřídí čtrnáctidenní propustku k nim domů. Ve své zprávě adresované orgánu sociálně-právní ochrany jsme mj. uvedli: „Násilné a rychlé předání Pavlíka do pěstounské péče by pro něj mohlo znamenat nejen navrácení se do psychosomatických potíží (enuréza, okousávání nehtů atd..), ale také masivní stresovou reakci, která by mohla vyústit v dlouhodobé odmítání pěstounů, což by mohlo narušit jeho celkový psychický vývoj (pravdě podobnost špatné adaptability v budoucnosti, problémů v chování, problémů se školními povinnostmi, depresí, naprosté ztráty důvěry atd.).” Orgán sociálně-právní ochrany přesto propustku vystavil s tím, že oni i jejich psychologové jsou pro radikální řešení. Krátce po vystavení propustky pěstouni telefonují, že jsou již na cestě a že si Pavlíka odvezou za každou cenu, ať chce nebo nechce. Pavlík však při zmínce o tom, že přijede teta a strejda a že s nimi může odjet k nim na návštěvu, vrtí hlavou a zalézá pod stůl. Nakonec se nechal přesvědčit, že by odjel, kdyby s ním jela „klokaní” teta. Pěstounka hned po příjezdu prohlásila, že si Pavlíka odvezou třeba násilím, že ho naloží do auta, ať chce nebo nechce a že může brečet třeba celou cestu, oni s tím počítají. Uvedla, že jejich starší pěstounský syn s nimi také (ve věku šesti let) nechtěl odejít z DD Znojmo. Tam mu sociální pracovnice řekla, že jít musí, protože to tak úřady rozhodly a že na jeho místo přijde jiné dítě, které to potřebuje. Kluk celou cestu řval a brečel u nich ještě půl roku, ale za tři čtvrtě roku si zvykl. Na to jsme paní upozornili, že žádné násilí nestrpíme. Pokud by chlapce odvezli násilím proti naší vůli, jednalo by se o únos, protože je nám svěřený rozsudkem, a my tedy rozhodujeme o propuštění mimo Klokánek. Manžele jsme hned informovali, že Pája by byl ochotný k nim jet na návštěvu spolu s „tetou”. Na to žádný z nich nereagoval a šli dovnitř za Pavlíkem. Jakmile je Pája uviděl, okamžitě zalezl pod stůl a jen vrtěl hlavou. Po delším přemlouvání ze strany pěstounky vylezl, vzal si z ruky nabízenou hračku, ale po chvilce ji vrátil a znovu zalezl pod stůl. Pěstounka se tvářila kamenně, ani jednou se neusmála. Asi po hodině přemlouvání a dohadování (ve vedlejší místnosti), že násilím to nepůjde, paní na adresu manžela úsečně prohlásila „jedem” a bez pozdravu odešli. Pracovnice magistrátu pro NRP nás obvinila z neprofesionality. Magistrátní psycholog navrhl přemístění Pavlíka do neutrálního prostředí dětského domova, přestože u nás je moc spokojený. K tomu naštěstí nedošlo. A přesto je už Pája v rodině. Po půlroce přišli další doporučení manželé, velmi milí a empatičtí. Pavlíkovi se moc líbili a po dvou návštěvách k nim odešel. Děsí nás ale představa, kolik dětí je vystaveno podobným „radikálním” řešením…

  zpět

Kojenecký ústav nebo Klokánek?

       V září 2005 jsme z porodnice přijali do Klokánku holčičku, jejíž drogově  závislá matka se o ni nezajímala. Miminko ale denně navštěvovala babička, matka matky. Požádala soud o její svěření a již v necelých čtyřech měsících si vnučku odvezla domů. Protože bydlí blízko Klokánku, často jsme ji i s holčičkou potkávali na procházce a společně děťátko obdivovali. Bylo proto pochopitelné, že se babička obrátila na Klokánek i v říjnu 2007, když se její dceři – stále na drogách – narodilo druhé dítě. Ale ouha! Orgán sociálně-právní ochrany dětí nechtěl o Klokánku ani slyšet, a tak bylo miminko umístěno do kojeneckého ústavu v jiném městě. Babička se ale nedala. Požádala přímo soud o změnu rozhodnutí s tím, že bydlí deset minut od Klokánku, kde byla již starší vnučka, i mladší vnučku chce denně navštěvovat a co nejdříve ji převzít do své péče. Okresní soud pro Prahu- -západ babičce vyhověl a miminko svěřil do Klokánku předběžným opatřením, které je vykonatelné bez ohledu na právní moc. Ale třebaže zákon o rodině (§ 46 odst. 2) dává rodinné péči v zařízeních jako je Klokánek přednost před ústavní výchovou, miminko u nás dobře prospívá a babička holčičku opět denně navštěvuje, podal orgán sociálně-právní ochrany dětí odvolání a domáhá se vrácení holčičky do kojeneckého ústavu. Proč asi?

zpět

Anonymní oznámení

      V polovině února 2008 přijala naše olomoucká pobočka anonymní  telefonické oznámení ženy, že ve Šternberku se pohybuje žena se dvěma malými dětmi, která se podle ní nechová normálně. Děti jsou prý velmi ubohé, vyhublé, matka je s nimi dlouhou dobu na mrazu, nepouští je ani na krok od sebe, někdy žebrá. Její adresu ale neznala. Tamní orgán sociálně-právní ochrany (OSPOD) neměl žádnou takovou rodinu v evidenci. Ve spolupráci s naší prostějovskou pobočkou se podařilo zjistit, že se jedná o matku, která má trvalé bydliště v Prostějově, ale když zjistila, že se o ni a její děti zajímá OSPOD, náhle se odstěhovala a nikdo nevěděl kam. V průběhu několika dnů se nám podařilo zjistit, že matka bydlí v malé obci tři kilometry vzdálené od Šternberka, v trvale zatemněném bytě, kde celý den svítí, děti vůbec nepouští ven a nedovoluje jim s nikým hovořit, bojí se, že by je někdo zneužil. Sedmiletého Honzíka vodí denně pěšky do Šternberka do školy a i s mladším čtyřletým Pepíčkem na něj celé vyučování venku i v mrazech čeká a pak se zase všichni vracejí bez oběda tři kilometry zpět do temného bytu. Škola uvedla, že matka tvrdila, že Honzík obědvá doma, do školy dostával jeden jogurt na tři dny, prý si směl vzít jen tři lžičky denně. Sociální pracovnice FOD matku ihned navštívily a zjistily, že nepobírá žádné dávky a žije z toho, co jí kdo ze sousedů dá, nebo co vyžebrá. I v bytě ji majitel nechává ze soucitu bydlet zdarma. Sousedé i majitel se shodli, že situace už je neúnosná, děti trpí hlady, zimou a sociální izolací, s matkou není žádná rozumná řeč a že je zřejmě duševně nemocná. Toto podezření pojaly i naše pracovnice. Matka odmítala jakoukoli pomoc, i při vyřizování dávek, uváděla, že všeho mají dostatek, odmítala i přivezené potraviny, školní pomůcky a hračky. Reagovala podezíravě až panicky, stále opakovala, že všechno mají, nic a nikoho nepotřebují. Protože bylo podezření, že by matka mohla opět s dětmi zmizet, příp. sobě i jim ublížit, zaslali jsme ihned zprávu MÚ Šternberk se žádostí o podání návrhu na umístění dětí do Klokánku tzv. rychlým předběžným opatřením a o psychiatrické vyšetření a léčbu matky. Návrhu OSPOD na rychlé předběžné opatření soud vyhověl a dne 21. 2. 2008 byly obě děti předány do Klokánku. Při příjmu byly špinavé, hladové a těžce podvyživené. Jejich kůže byla na některých místech tak znečištěná, že špínu bylo možné odstranit až po delším odmočení. U staršího chlapce vyslovil lékař podezření na rachitidu. Oba chlapci mají úzkostné projevy, trpí tzv. vlčím hladem. Starší Jan se stále ujišťuje, zda bude moci v Klokánku ještě zůstat a zda se ještě nemusí vrátit domů. Třetí den po přijetí matka děti navštívila, přivezl ji majitel nemovitosti, ve které matka bydlela. Matka se s dětmi téměř nepřivítala, ihned po příchodu žádala o předložení Honzíkovy školní aktovky a projevovala obavy, že věci v aktovce nebudou seřazeny v přesném pořadí. Opakovaně žádala, abychom děti myli jen minimálně, sprchování a koupání jim prý škodí. Stále opakovala, že má strach, že děti již byly v Klokánku pohlavně zneužity, odmítla předat kartičky pojišťovny a tvrdila, že si nepřeje, aby děti chodily k lékaři. Po celou dobu se matka chovala velmi úzkostně, byla plačtivá, chvílemi agresivní a celkově zmatená. Jak jsme se později dozvěděli, byla matka umístěna na psychiatrii, když začala demolovat byt.

zpět

Proč Jindřiška k otci nechce?

       Čtyřletá Jindřiška byla do Klokánku v Hostivici umístěna v prosinci 2007 z nemocnice. Byla tu hospitalizována poté, co byla nalezena sama v bytě jen se svou několik dní mrtvou matkou. V nemocnici nás upozornili, že holčička o ní stále mluví a že si zřejmě chodila na mrtvou matku lehat. A opravdu. Po celou cestu autem do Klokánku Jindřiška stále opakovala „mám ráda maminku, maminka tady není, maminka doma spinká, chci jít spinkat na maminku”. Krátce po přijetí se o Jindřišku začal zajímat otec. Holčička však na něj reagovala odmítavě, pláčem, zdálo se, že z něj má strach. Proto mu byly umožněny návštěvy jen v bytě, aby byla co nejméně stresována. To se ale otci nelíbilo. Požádal soud o svěření dcery do své péče nebo o překlad do jiného Klokánku. Současně se obrátil i na média. Na www.i.dnes.cz vyšel dne 10. 4. 2008 článek, v němž otec anonymně (jako sedmapadesátiletý pan Jindřich) uvádí, že se na podzim vrátil z dvouletého výkonu trestu za násilný čin, ale nikdo mu neřekl, že jeho bývalá žena zemřela a že dcera je v Klokánku. V článku je citován takto: „Nemám k nim důvěru. Přijde mi, že na dítě působí tak, aby ke mně nechtělo vůbec jít.” Soudní znalec se obecně vyjádřil, že otec má šanci dceru do péče získat. V diskusi k článku bylo 14 příspěvků – na Klokánek velmi rozezlených. Možná by nebyly tak černobílé, kdybyotec „nezapomněl” uvést, že poslední trest se týkal způsobení těžké újmy na zdraví jeho družce a že před tím byl odsouzen na deset let odnětí svobody za způsobení zranění jiné své družce, na jehož následky zemřela. O smrti bývalé manželky se nedozvěděl proto, že se před ním schovávala z důvodu domácího násilí, které se podle její výpovědi u soudu týkalo i Jindřišky.

zpět

Násilníci mají v ČR zelenou!

       Na konferenci pořádané před několika lety Nadací Naše dítě ve Sněmovně k dětským linkám bezpečí uvedl britský expert, že v jejich zemi soudy až v 60 procentech případů zakazují rodičům kontakt s dětmi, když dospějí k závěru, že se rodič dopouštěl domácího násilí. Ne tak v České republice. Tady se musí vyděšené a traumatizované děti stýkat se svými násilnými rodiči alespoň na tzv. neutrální půdě. A běda, když se vzpouzejí! V takovém případě jim hrozí umístění do léčebny, nebo rovnou změna výchovy, nehledě již na pokuty ukládané „nehodnému” rodiči, který nedokáže dítě přesvědčit k lásce a úctě k takovému násilníkovi. Nedávno soudce Sládek z Obvodního soudu pro Prahu 8, proslulý tím, že poslal jedenáctiletou Terezku na prázdniny do Olivovy léčebny, udělil „nezdárné” matce, která nedokáže svému pubertálnímu potomkovi vymýt mozek, pokutu přesahující dvě stě tisíc korun. V jiném případě jiný pražský soud (OS Praha 4) zamítl návrh matky na zákaz styku a trval na asistovaných stycích pětileté holčičky s otcem přesto, že proti němu byla podána obžaloba pro týrání svěřené osoby (starší nevlastní dcery) a člena domácnosti (matky dítěte), podle znaleckého posudku trpí polymorfní psychopatií a sexuální deviací ve smyslu sadismu a patologické agresivity, přičemž znalci navrhli ústavní léčbu, krátce předtím za pomoci cizích osob dítě matce sebral a to mu muselo být odebráno za pomoci policie, při asistovaných stycích na FOD vyvolával konflikty s matkou i našimi pracovníky, holčička byla pokaždé ve velkém stresu, křičela a plakala již na schodišti, kde otec slovně napadal matku. Asistované styky jsme proto jednostranně ukončili, neboť dítě těžce traumatizovaly a na naše předchozí návrhy na zrušení styků soud nereagoval. Na to už soud reagoval. Na návrh otce styky zdvojnásobil (dvakrát týdně) a přesunul je na jiné pracoviště.

zpět

XV. Členské shromáždění FOD

       Dne 23. 6. 2007 se konalo v Praze 10 patnácté Členské shromáždění  FOD. Schválilo zprávu o činnosti FOD včetně zprávy finanční, zprávu revizní komise, plán činnosti na další období a předsednictvu a radě FOD uložilo podniknout všechny dostupné kroky, včetně soudních, proti šíření nepravdivých informací o Fondu ohrožených dětí. Členské shromáždění rovněž zvolilo statutární orgány FOD na období dalších tří let ve složení:

Rada: Ing. Petr Bechyňák, Hana Černohorská, Milena Doleželová, Mgr. Božena Espinozová, Jan Kábrt, Renata Kalcovská, Jana Moláčková, Mgr. Marie Zatloukalová a Ing. Josef Pátek

Revizní komise: Mgr. Pavel Doležel, PaeDr. Hana Erbenová a Jarmila Lakomá

Předsednictvo: PhDr. Zdeňka Tesařová, MUDr. Petra Uhlíková a JUDr. Marie Vodičková

Místopředsedkyně: PhDr. Zdeňka Tesařová

Předsedkyně: JUDr. Marie Vodičková

zpět

56 dětí „nikoho” je „někoho”!

       V roce 2007 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 47 dětí – 23 dívek a 24 chlapců ve stáří od 4 dnů do 16 let. Přímo z porodnic odešlo 15 novorozených miminek. Nové rodiče jsme dále našli pro 1 tříměsíční a 1 čtyřměsíční miminko, 8 batolat (čtyři roční, tři dvouletá a jedno tříleté), 6 předškoláčků ve věku od čtyř do pěti let (čtyři čtyřletí a dva pětiletí), 15 školáků ve věku od sedmi do čtrnácti let (dva sedmiletí, čtyři osmiletí, jeden devítiletý, dva desetiletí, dva jedenáctiletí, dva dvanáctiletí, jeden třináctiletý a jeden čtrnáctiletý) a pro jednu šestnáctiletou africkou dívku z Konga. Kromě romského (7 dětí) nebo poloromského (2 děti) původu a vyššího věku bránil dalším šesti dětem ve snadném nalezení náhradní rodiny jejich zdravotní stav (jedno dítě bylo onkologicky nemocné, jedno sluchově postižené, jedno s Downovým syndromem, jedno s alkoholovým syndromem a nevyvinutou hrtanovou záklopkou, jedno s lomivostí kostí a j Imageedno s Belly syndromem, což je závažné vrozené onemocnění močových cest). Obtížně hledají náhradní rodinu i víc než dva sourozenci. Proto nás velmi potěšilo, že v loňském roce se nám podařilo nalézt rodinu pro 3 skupiny tří sourozenců ve věku 1, 8, 8 let, 10, 12, 13 let a 5, 7 a 8 let.

       V prvních čtyřech měsících letošního roku získalo prostřednictvím FOD nové rodiče zatím 9 dětí – 3 dívky a 6 chlapců ve stáří od 6 dnů do 17 let (jeden novorozenec, jedna dvouletá holčička, dva čtyřletí chlapci, jedna pětiletá dívka a jeden pětiletý chlapec, jedna čtrnáctiletá dívka a jeden šestnáctiletý a jeden sedmnáctiletý chlapec). Ve snadném nalezení náhradní  rodiny jim kromě vyššího věku bránil romský a poloromský původ (3 děti) a u jednoho pětiletého chlapce i těžké zdravotní postižení – rozštěp páteře.

zpět

Klokánci v lékárnách

Image

   

       V roce 2004 iniciovaly společnost Alliance Healthcare a Česká lékárnická komora projekt „Klokánkovi do kapsičky”. Vše začalo setkáním lékárníků na mimořádném divadelním představení v roce 2003, jehož výtěžek ve výši 350 000 Kč věnovali lékárníci z celé ČR Fondu ohrožených dětí. Když jsme přebírali symbolický šek z rukou generálního ředitele Alliance Healthcare Ing. Jana Rohrbachera a prezidenta České lékárnické komory PharmDr. Lubomíra Chudoby, slíbili jsme, že celá částka bude využita na podporu našich Klokánků pro týrané, opuštěné i jinak sociálně ohrožené děti. Provoz těchto zařízení pro děti vyžadující pomoc je nákladnou záležitostí a stát je zdaleka nepodporuje tak, jako kojenecké a dětské domovy.

Pokladnička s klokánkem

       Z iniciativy lékárníků tak toto mimořádné představení odstartovalo začátek projektu, jehož hlavními partnery se staly Alliance Healthcare a Česká lékárnická komora. V únoru následujícího roku se v lékárnách, které se do projektu přihlásily, objevily vedle pokladen kasičky označené dětskou kresbou klokánka, kam začali návštěvníci lékáren přispívat menšími částkami. Každá koruna má velkou cenu. Vždyť kdyby ji věnoval každý náš dospělý občan, bylo by to hned sedm milionů! Nikdo v té době netušil, že projekt osloví téměř 500 lékárníků v celé republice, kteří na svých tárách pokladničku s klokánkem instalovali, a už vůbec nikdo netušil, že osloví tolik lidí, díky nimž se pokladničky začnou utěšeně plnit. Spíš převládala skepse, že lidé, kteří musejí doplácet na léky, nebudou chtít podporovat charitu. Ale naštěstí opak je pravdou! Když se pak koncem roku sešli lékárníci na slavnostním koncertě v Praze podruhé, předávali zástupci obou partnerů, Ing. Rohrbacher a PharmDr. Chudoba, předsedkyni FOD další symbolický šek s neuvěřitelnou částkou 1 720 000 Kč! O další rok později na podobné akci byla na šeku částka 3 412 314 Kč. Dohromady už sbírka Klokánkovi do kapsičky přinesla 5 132 314 Kč!                                                                                                                                                              DĚKUJEME!

Kroměřížský Klokánek

       Z této částky byl zakoupen a z velké části zrekonstruován dům se zahradou v Kroměříži, kde vzniklo pět „klokaních” dvoupokojových bytů s obytnou kuchyní pro celkem 20 dětí, které by jinak skončily v dětských domovech. V červnu 2006 se do nového domova nastěhovaly první děti. Kroměřížský Klokánek byl slavnostně otevřen symbolicky na Den dětí a získal i tři kmotry – prezidenta České lékárnické komory Lubomíra Chudobu, ředitele společnosti Alliance Healthcare Jana Rohrbachera a moderátorku Tinu Pletánkovou. Jejich kmotrovství není zdaleka formální – díky nim jely děti do pražské ZOO, na Matějskou pouť a v létě strávily všichni společný víkend na ranči. Jejich nadšení nebralo konce…

Projekt Klokánkovi do kapsičky II

       Zájem lékárníků o podporu Klokánků k naší radosti stále roste. Jestliže do první etapy se zapojilo téměř 500 lékárníků, do druhé se přihlásilo již 600 lékáren! Nyní probíhá administrativní příprava instalace pokladniček do lékáren tak, aby 1. září mohla sbírka pokračovat. Tentokrát bude výtěžek lékárnických klokaních kapsiček věnován na rekonstrukci a vznik druhého Klokánku v Chomutově. Ten dosavadní má jen dva byty a zdaleka nestačí pokrýt potřebu regionu. Na podporu akce vznikl i rozhlasový spot, který spolu s Tinou Pletánkovou, která se stala „tváří projektu”, namluvila i osmiletá Barunka. Při natáčení spotu se holčička živě zajímala o to, co je to Klokánek a proč všechny děti nemají hodnou mámu a tátu. A pak se rozhodla svůj první honorář věnovat Klokánku v Kroměříži. Za všechnu podporu Klokánků všem Lidem moc a moc děkujeme a věříme, že s podporou veřejnosti se „narodí” i další Klokánky – letos v létě plánujeme otevření dalšího Klokánku v Kroměříži se 7 byty a v Janovicích nad Úhlavou, okr. Klatovy, s 15 byty. Denně musíme bohužel pro naplněnou kapacitu odmítat několik dětí, které pak musí být umístěny do ústavní výchovy a někdy tím dojde i k roztržení sourozenců. Za každou podporu proto mnohokrát děkujeme!  

zpět

Vyjádření některých známých osobností na adresu Klokánků

       Vážení a milí čtenáři, jistě jste zaznamenali velmi kritické články i vyjádření některých známých osobností na adresu Klokánků a Fondu ohrožených dětí, které se zvýšily zejména po vzniku tzv. kuřimské kauzy a medializaci případu dcer pana Velického, který se nazývá Kristem. Na tyto články jsme se snažili reagovat a vysvětlit, že kritika je neoprávněná. Protože zdaleka ne každý se zřejmě dostane k těmto našim reakcím, dovolujeme si je níže přetisknout. Články, kterých se naše reakce týkají, můžete nalézt na našich webových stránkách www.fod.cz, sekce TISK.

Omyly šéfa ústavů

       Speciální pedagog a dlouholetý nejvyšší šéf přes ústavy Jiří Pilař ve svém článku V Klokáncích nepečují o děti odborníci (MFD 12. 7. 2007) buď úmyslně mate veřejnost, nebo neumí počítat.

       Fond ohrožených dětí provozuje nyní sedmnáct Klokánků s kapacitou 320 míst, šest azylových domů pro rodiny s dětmi s kapacitou 120 míst a 22 poboček, které v loňském roce řešily přes čtyři tisíce případů. Kromě toho uspořádal letní dětský tábor a týdenní pobyty pro náhradní rodiny, kterých se zúčastnilo 871 dětí. Dále poskytl nevratné příspěvky ve výši 1,2 milionu korun sociálně slabým rodinám, kterým hrozilo vystěhování a odebrání dětí.

       Nechť pan Pilař jmenuje neziskovky, které by to pořídily laciněji. Loňské výdaje FOD činily 148 milionů korun, z toho dotace MPSV představovaly 20 milionů a státní příspěvek na děti v Klokáncích 33 milionů korun. Dotace MPSV tedy pokrývaly 13,5 procenta výdajů, včetně státního příspěvku to bylo 36 procent. Jak známo, státní dotace mohou činit až 70 procent nákladů projektu. V letošním roce to není lepší. V prvním kole dotací nám MPSV přiznalo 13 milionů, ve druhém sedm, dohromady tedy 20 milionů korun tak jako loni. Na pražské Klokánky s kapacitou 116 míst nám v prvním kole nepřiznalo nic, zatímco jinému pražskému zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (Dům tří přání) s kapacitou dvanácti míst poskytlo dotaci ve výši 1,47 milionu korun. V přepočtu na kapacitu pražských Klokánků to dělá 14,2 milionu korun. Ve druhém kole dotací jsme na pražské Klokánky obdrželi oněch sedm milionů korun a jsme za to velmi vděčni. Pořád je to však v přepočtu jen 50 procent toho, co získala výše jmenovaná neziskovka, byť má stejný nárok na státní příspěvek jako Klokánky. Na kroměřížský Klokánek ani na plzeňský azylový dům nám MPSV žádnou dotaci neposkytlo. Jak vidno, pan Pilař ministerstvu křivdí, když mu vyčítá, že nás rozmazluje a „uplácí”.

       Ani novelizovaný státní příspěvek nám šéf ústavů nemusí závidět. Náklady na jedno dítě celkem ve 227 ústavních zařízeních resortu školství se podle údajů uvedených při projednávání zmíněné novely pohybují od 230 do 495 tisíc na dítě a rok. Roční výdaje na jejich provoz činí 2,15 miliardy korun. Je v nich umístěno 7 621 dětí. Průměrné roční náklady na dítě v ústavní výchově jsou tedy 282 160 Kč. Průměrná výše tolik nenáviděného státního příspěvku na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je nyní o sto tisíc nižší (181 272 Kč) a i po účinnosti novely 1. 9. 2007 bude stále o 31 168 korun nižší (250 992 Kč) než v případě ústavní výchovy. Pokud by počet dětí v tzv. rodinných a výchovných skupinách dětských domovů byl snížen na čtyři a pokud by dětské domovy měly pečovat o děti od narození, tak jako je to v Klokáncích, pak by ústavní výchova byla minimálně o 150 tisíc korun na dítě a rok dražší. Ale i za současného stavu by stát přechodem na systém Klokánků ušetřil minimálně 237 milionů korun ročně.

       Pan Pilař nemusí lkát ani nad odchodem zkušenějších pracovníků z MPSV. Vždyť ta nejvýznamnější z nich, bývalá vedoucí oddělení sociálně právní ochrany ministerstva, paní PhDr. Lenka Průšová, posílila jeho odborný tým v dobřichovickém ústavu. Svůj titul ale nezískala studiem psychologie či jiných obdobných věd, jak by se dalo očekávat, nýbrž dějin dělnického a komunistického hnutí a vědeckého komunismu. Takové odborníky, pravda, v Klokáncích nemáme. (otištěno v MFD dne 25. 7. 2007, autor Marie Vodičková)

zpět

Chyby na straně Klokánku? Nikoliv

       Místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová v rozhovoru uveřejněném v jihomoravské příloze MF DNES dne 1. 3. 2008 kritizovala v otázce takzvané kuřimské kauzy neprofesionální přístup Klokánku. O rodičovských právech nemůže podle ní rozhodnout nějaká zaměstnankyně dětského zařízení, ale je nutné si u soudu vyžádat předběžné opatření o zákazu styku. Dále uvedla, že ze spisů Klokánku unikly záběry nahého chlapce, a ptala se, zda by zaměstnanci Klokánku byli rádi, kdyby je někdo svlékl a ukazoval v televizi.

       Překvapuje mě, že místopředsedkyně Ústavního soudu zveřejňuje tak nepodložené údaje.

       Tvrzení, že záběry nahého chlapce unikly ze spisů Klokánku, je nepravdivé. Záběry z komory předal médiím muž, který je pořídil a který to i veřejně potvrdil. Klokánek se opakovaně obracel na média s žádostí, aby tyto záběry již nebyly vysílány. S médii jsme komunikovali převážně v obecné rovině a vyjadřovali jsme se jen k těm údajům, které již byly zveřejněny. Hlavním cílem bylo informovat veřejnost, že oběma dětem se daří dobře, rozhodně lépe, než by se dalo očekávat. Případ obou dětí totiž zvedl vysokou vlnu solidarity. Klokánek denně dostával desítky e-mailů, dopisů i balíčků s dárky od lidí, kteří oběma chlapcům vyjadřovali svou účast a chtěli vědět, jak se jim daří.

       Pokud jde o tvrzení, že je třeba vyžádat si předběžné opatření o zákazu styku, je tento názor v rozporu nejen s názorem Městského soudu v Brně, ale i s názorem Ústavu státu a práva.

       Orgán sociálně právní ochrany dětí se dvakrát obrátil na Městský soud v Brně s návrhem na vyslovení zákazu styku s otcem, v obou případech byl ale návrh zamítnut s odůvodněním, že je v kompetenci Klokánku návštěvy neumožnit. V usnesení ze dne 21. 5. 2007 se uvádí, že „je v kompetenci zařízení, v daném případě zařízení Fondu ohrožených dětí Klokánek Brno, zda styk nezletilého Jakuba a Ondřeje s otcem, prarodiči či jinými příbuznými za současné situace umožní”. Zamítavé usnesení ze dne 25. 5. 2007 je zdůvodněno obdobně. Stejný názor vyslovil i Ústav státu a práva ve svém stanovisku ze dne 27. 11. 2007, vyžádaném v této kauze brněnským primátorem. Ředitel ústavu Jaroslav Zachariáš zde mimo jiné uvádí: „Pokud by v dané konkrétní věci bylo fakticky v rozporu se zájmy dětí, aby byly v kontaktu s rodičem, byl na základě Úmluvy o právech dítěte (srov. její shora citovaný čl. 9 odst. 3) ten, kdo o dítě pečuje, oprávněn fakticky kontakt neumožnit (odepřít). Pokud tedy objektivně nebylo v souladu se zájmy dětí, aby se s rodičem setkávaly, byl postup orgánu a zařízení zajišťujících péči o tyto děti v souladu s právem.” Že tato podmínka byla od počátku splněna, dokládá rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 21. 6. 2007, potvrzené i odvolacím soudem, jímž byl návrh otce na určení styků zamítnut a naopak jemu i příbuzným ze strany matky uložena povinnost zdržet se kontaktů s oběma dětmi.

       Závěrem si ještě dovoluji podotknout, že o zákazu styku nemůže soud rozhodnout takzvaným rychlým (a tedy okamžitě vykonatelným) předběžným opatřením, ale předběžným opatřením, na které má lhůtu jednoho týdne a které je vykonatelné až doručením všem stranám.

       To může trvat i několik týdnů. Mají snad být po tuto dobu týrané a zneužívané děti ve jménu práv rodičů dál traumatizovány a poškozovány? Protože i organizace má svá práva, zejména právo na ochranu dobré pověsti, očekávám od místopředsedkyně Ústavního soudu Elišky Wagnerové veřejnou omluvu nebo doložení jejích tvrzení o úniku záběrů nahého dítěte z našeho spisu a seriózní právní rozbor, který vyvrátí shodná stanoviska Městského soudu v Brně a Ústavu státu a práva.

       Sjednocení judikatury a právních názorů na ochranu týraných a ohrožených dětí je i v zájmu těchto dětí. Pak možná Česká republika přestane patřit v počtech týraných a utýraných dětí k zemím nejhorším.(otištěno v MFD, brněnská mutace, dne 10. 3. 2008, autor Marie Vodičková)

zpět

„Klokaní“ statistika 2007

• V průběhu roku 2007 se v Klokánkách nacházelo celkem 624 dětí. Nově přijato bylo 396 dětí, odešlo 352 dětí.

• Kapacita Klokánků v r. 2007 činila 277 míst, průměrná obložnost byla 270 míst, tj. 98 %, průměrná doba pobytu činila 6 měsíců a 6 dnů.

• Z nově přijatých dětí bylo 84 (21 %) mladších tří let (z toho 22, tj. 5 % novorozenců), 61 dětí (15 %) bylo ve věku od tří do šesti let, 102 dětí (26 %) ve věku od šesti do deseti let, 95 dětí (24 %) ve věku od deseti do patnácti let a 55 dětí (14 %) bylo starších patnácti let.

• Pro podezření z týrání bylo přijato 39 dětí (10 %), pro podezření z pohlavního zneužívání 14 dětí (4 %), pro zanedbání péče 131 dětí (33 %), z důvodu hmotné nouze 86 dětí (22 %), z důvodu hospitalizace rodiče 63 dětí (16 %), pro výchovné problémy 85 dětí (21 %), pro alkoholismus nebo drogovou závislost rodičů 61 dětí (15 %), pro útěk z rodiny 23 dětí (6 %), z důvodu výkonu trestu rodičů 11 dětí (3 %) a z důvodu úmrtí rodičů 10 dětí (3 %). Nejčastěji uváděným důvodem byly bytové důvody153 dětí (38 %). U většiny dětí bylo dáno více důvodů, proto výsledný součet přesahuje 100 %.

• Na základě soudního rozhodnutí bylo přijato 101 dětí (26 %), na žádost orgánu sociálně-právní ochrany 156 dětí (39 %) a na žádost rodičů bylo přijato 118 dětí (35 %). Na vlastní žádost bylo přijato 13 dětí (3 %), policií byly předány 3 děti.

• Zpět domů se vrátilo 164 dětí (48 %), do péče druhého rodiče přešlo 15 dětí (4 %), do azylového domu s rodičem odešlo 31 dětí (9 %), do náhradní rodinné péče odešlo 105 dětí (31 %), z toho péče příbuzných – 26 dětí (8 %) osvojení 21 dětí (6 %) a pěstounská péče 58 dětí (17 %), po dosažení zletilosti odešlo 5 dětí (1 %) a do ústavní výchovy bylo přemístěno 22 dětí (6 %).

zpět

  Prohlášení rady FOD

Rada Fondu ohrožených dětí přijala na svém zasedání dne 29. března 2008 jednomyslně toto prohlášení :

       Rada Fondu ohrožených dětí považuje za svou povinnost vyjádřit veřejně své hluboké znepokojení nad dlouhodobou neúnosnou situací v ochraně dětí a vyzvat příslušné ústřední orgány k urychlenému přijetí opatření k nápravě. Česká republika patří k zemím s největším počtem týraných a utýraných dětí a na předním místě je i v počtu dětských sebevražd. Podle odborných odhadů je u nás týráno nejméně čtyřicet tisíc dětí a nejméně padesát dětí ročně v ČR zemře v důsledku týrání a špatné péče rodičů (v přepočtu na počet dětí je to 11x víc než ve Velké Británii). V průběhu posledních dvou let se u nás počet přímo zavražděných dětí zvýšil o 100 %  (2005 – 10 dětí, 2007 – 20 dětí), kolem 30 dětí ročně spáchá u nás dokonanou sebevraždu. Tuto tragickou situaci vyvolávají zejména tyto systémové nedostatky:

1) V opatrovnických věcech neexistuje možnost dovolání, proto neexistuje ani jednotná judikatura nejvyššího soudu.

2) U krajských soudů neexistují specializované odvolací opatrovnické senáty , takže o osudech dětí u nás rozhodují s konečnou  platností soudci, kteří nemají v oblasti ochrany dětí hlubší poznatky a zkušenosti. Specializované opatrovnické senáty u okresních soudů a školení opatrovnických soudců tedy v případě odvolání postrádají smysl. Rizikové faktory se podceňují, takže návrat do rodiny některé děti nepřežijí. Tato situace nemáv zemích EU obdoby.

3) Postih trestné činnosti na dětech je u nás ve srovnání s ostatními zeměmi nepřiměřeně mírný až směšný . I za mimořádně závažnou trestnou činnost jsou ukládány tresty převážně podmíněné a při dolní hranici trestní sazby. Takové tresty nemohou splnit svůj účel, tj. odradit pachatele vč. potenciálních pachatelů od páchání této trestné činnosti.

4) Zatímco ve Velké Británii hrozí našemu občanovi za opakované znásilnění dospělých žen doživotí, u nás za znásilňování a zneužívání dětí hrozí v 85 % případů podmínka, polovina pachatelů je zproštěna z obžaloby a za brutální týrání a doživotní zmrzačení dvou kojenců je uložen trest 4,5 roku odnětí svobody (plzeňský soud – obv. Koky), dle soudkyně údajně  při horní hranici trestní sazby (!). Přitom neexistuje možnost přezkoumat a zpřísnit trest stížností pro porušení zákona. Obracíme se proto mj. na ministra spravedlnosti se žádostí o ustanovení specializovaných odvolacích opatrovnických senátů a na Nejvyšší státní zastupitelství se žádostí o přezkoumání správnosti právního posouzení zmíněného trestného činu.

5) Orgány sociálně-právní ochrany dětí nejsou řízeny vertikálně, nýbrž horizontálně jednotlivými obcemi, proto nelze zajistit jednotnou a kvalitní ochranu dětí v praxi.

zpět

Trestní statistika za rok 2006

• za trestný čin týrání svěřené osoby (§ 215 tr. z.) bylo odsouzeno 93 osob, k nepodmíněnému trestu odnětí svobody jen 21 osob (23 %), k trestu nad pět let jen jediný pachatel,

• pro trestný čin pohlavního zneužívání (§ 242 tr. z.) bylo obžalováno 640 osob, odsouzeno pouze 324 osob (50,6 %), k nepodmíněnému trestu odnětí svobody jen 48 osob (15 % z odsouzených). Trest na  pět a více let byl uložen jen 6 pachatelům. 107 osob bylo zproštěno, u 209 osob bylo stíhání zastaveno nebo postoupeno jako přestupek,

• za trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže (§ 217 tr. z.) bylo odsouzeno 444 osob, k nepodmíněnému trestu odnětí  svobody jen 15 osob (3 %),

• za trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 213 tr.z.) odsouzeno 7 120 osob, k nepodmíněnému trestu odnětí svobody jen 998 (14 %).

zpět

Ze Zprávy o činnosti FOD za rok 2007

• ke dni 31. 12. 2007 měl FOD 7 821 členů a 320 000 přispěvatelů,

• v r. 2007 získalo prostřednictvím FOD nové rodiče 47 dětí ve stáří od 4 dnů do 17 let,

• celkový počet ohrožených dětí, jimiž jsme se v r. 2007 zabývali, činil 4 210, z toho 287 se týkalo týrání a 68 pohlavního zneužívání,

• v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek našlo v roce 2007 přechodnou rodinnou péči celkem 624 dětí, z toho 84 (21 %) bylo mladších tří let,

164 dětí i s jejich 115 rodiči a 3 zletilé děti z ústavní výchovy jsme přijali do našich šesti azylových domů (celková kapacita 120 míst),

• otevřeli jsme dva nové Klokánky – v Pardubicích se dvěma byty a kapacitou osmi míst (leden 07) a v Litoměřicích se šesti byty a kapacitou dvaceti dvou míst (duben 07),

• v průběhu letních prázdnin jsme uspořádali 4 tuzemské týdenní poradensko-relaxačních pobyty pro náhradní rodiny, kterých se zúčastnilo 81 rodin s 310 dětmi,

letního dětského tábora FOD se zúčastnilo 175 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,

tří letních turnusů tábora s koňmi se o letních prázdninách zúčastnilo 98 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,

ozdravného pobytu u moře v Itálii se v červnu 2007 zúčastnilo 124 dětí z náhradních rodin a z Klokánků,

• v dubnu 2007 jsme uskutečnili v Rajnochovicích v Hotelu Zubříč víkendové setkání náhradních rodičů, kterého se zúčastnilo 22 náhradních rodin,

• realizovali jsme několik jednodenních akcí pro děti z náhradních rodin, z Klokánků a z dětských domovů (výlet do Aquaparku v Liberci, Zámecké slavnosti na zámku v Hořovicích ke Dni dětí a vánoční program v hotelu Hilton v Praze).

zpět

Příjmy FOD v roce 2007 státní příspěvek na děti v Klokánkách . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 568 324

dary (sponzorství) mimo sbírku . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 948 279

čistý výtěžek celonárodní sbírky FOD . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 859 632

účelové dotace (MPSV: 20 056 000 Kč, MŠMT: 240 000 Kč, kraje a města: 3 183 568 Kč) . . . . 23 479 568

výnosy z vlastní činnosti
(úhrady LDT a pobytů, nájmy z AD, splátky půjček, přídavky a výživné na děti v Klokánkách) . . . . .9 547 292

bankovní úvěry a bezúročné půjčky soukromých osob  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 493 063

členské příspěvky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576 603

odkazy (dědictví) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 876

celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . 143 875 637 Kč

VÝDAJE FOD na jednotlivé směry činnosti v roce 2007

projekt Klokánek (z toho investiční ve výši 8 428 391 Kč) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 92 008 704

vyhledávání a pomoc ohroženým dětem . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 25 390 180

azylové domy FOD (z toho investiční ve výši 9 178 662 Kč). . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 16 544 255

letní dětské tábory , poradensko-relaxační pobyty a ozdravné pobyty . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 261 372

příspěvky potřebným rodinám na výživu dětí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . 3 174 069

vyhledávání náhradních rodin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 307

bezúročné půjčky potřebným rodinám . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 750

celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 875 637

zpět

NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ od 15. 10. 2007 do 15. 4. 2008

NADAČNÍ FOND J&T (4 450 000 Kč), BLÁHA s.r.o. (300 000 Kč), DIPLOMATIC LADIES (250 000 Kč), PRICEWATERHAUS COOPERS Česká republika s.r.o. (214 710 Kč), CIDESA a.s. (200 000 Kč), MAJOR OAK CZ s.r.o. (191 400 Kč), NECKERMANN s.r.o. (150 000 Kč), WAVIN EKOPLASTIK s.r.o. (150 000 Kč), MARY KAY (CZ) s.r.o. (140 030 Kč), VALBEK s.r.o. (120 000 Kč), ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. (104 584 Kč), BON ART PRODUCTION s.r.o. (100 000 Kč), CS DEVELOPMENT s.r.o. (100 000 Kč), JEP (100 000 Kč), paní Zdenka KOČOVÁ (100 000 Kč), KASTO TÁBOR s.r.o. (100 000 Kč), pan Ing. Michal KORECKÝ, Ph.D. (100 000 Kč), LAW CZ s.r.o. (100 000 Kč), MICRONIX s.r.o. (100 000 Kč),NERAAGRO s.r.o. (100 000 Kč), STP NET s.r.o. (100 000 Kč), STRINGDATA s.r.o. (100 000 Kč), STŘEDOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ s.r.o. (100 000 Kč), TOCHÁČEK s.r.o. (100 000 Kč), VČP NET s.r.o. (100 000 Kč), KLIKA & DVOŘÁK s.r.o. (81 000 Kč), FB TRADING s.r.o. (75 000 Kč), SKF Ložiska a.s. (75 000 Kč), pan Martin KŘÍŽ (70 000 Kč), ZEPTER INTERNATIONAL (70 000 Kč), AMDEN s.r.o. – HEWLETT-PACKARD (68 240 Kč), CZECH AUSTRALIAN NEW ZEALAND ASSOCIATION (60 500 Kč), Nadační Fond ROTARY (60 156 Kč), pan Peter LEVIUS (60 000 Kč), pan Martin ŠUBRT (60 000 Kč), KARNED TOOLS s.r.o. (50 500 Kč), paní Jiřina BELCREDI (50 000 Kč), FITAZ s.r.o.(50 000 Kč), LEVIOR s.r.o. (50 000 Kč), LOMAX & Co s.r.o. (50 000 Kč), M+H, MÍČA a HARAŠTA s.r.o. (50 000 Kč), pan Miloš PROCHÁZKA (50 000 Kč), RAMICO s.r.o. (50 000 Kč), RAVIKON a.s. (50 000 Kč), SIM JAK s.r.o. (50 000 Kč), SYNETT s.r.o. (50 000 Kč), pan Ing. Petr ŠEBESTÍK (50 000 Kč), ZIMBO CZECHIA s.r.o. (50 000 Kč), GREAME / JENNY MAHER (47 500 Kč), pan Petr JEŽEK (41 500 Kč), BREX s.r.o. (40 000 Kč), J+J FACILITY CZ s.r.o. (40 000 Kč)  pan Bc. Jiří LÁTAL (40 000 Kč), paní E. RYŠKOVÁ (40 000 Kč), pan Zbyněk VOTOČEK (40 000 Kč), INTERNAL BALANCE (35 000 Kč), ANNA/NICK BUTTERS (31 000 Kč), INTERDEAN s.r.o. (31 000 Kč), pan Michael VINCINEC (31 000 Kč), po 30 000 darovali ADJUST ART s.r.o., ALSTOM POWER s.r.o., DESMO a.s., paní Alena DUNOVSKÁ, EDEN PROPERITY s.r.o., pan Jaroslav FLEGR, FRONT s.r.o., FORWEST a.s., pan Ing. Eduard HAKR, HVB Factoring s.r.o., INTEGRA LIBEREC a.s., INVESTIČNÍ KLUB a.s., pan Vladimír KADLEC, KONZULTA BRNO a.s., KOVOTEX výr. družstvo, pan Jan KUBICA, pan Pavel LAKATOŠ, paní M. MADRYOVÁ, MATECH s.r.o., paní Martina NOVOTNÁ, pan Daniel NOVOTNÝ, pan Jaroslav a paní Eva OTEHSLEGROVI, PAKRA ZF – SERVIS s.r.o., pan Ing. Václav PÁTEK, pan Ivan PECH, PENZIJNÍ FOND Komerční banky a.s., PNEU SPÁLENSKÝ s.r.o., PRAGOMETAL s.r.o., PROFIKRAFT TRADING s.r.o., David Gottvald - PROFINANCE SERVICE s.r.o., RRC-CZ s.r.o., pan Mgr. Jaromír ŘEHOŘ, S:LUKAS s.r.o., SAM SILNICE A MOSTY, paní Helena SHANELCOVÁ , TECHNICA s.r.o., TNS AISA s.r.o., UNICREDIT FACTORING s.r.o., VILIKUS s.r.o., paní Věra VLACHOVÁ, pan Miroslav VLODARČÍKŘESL, pan Zbyněk RAIDA (28 550 Kč), pan Ivan ŠINDELÁŘ (27 777 Kč), ACI-AUTO COMPONENTS (25 000 Kč), paní Mgr. Eliška BARTHELEMY (25 000 Kč), CLEOPATRA MUSICAL s.r.o. (25 000 Kč), FORNAXA-TĚSNĚNÍ s.r.o. (25 000 Kč), pan Jiří KAMLACH (25 000 Kč), LANOS s.r.o. (25 000 Kč), MAXDORF s.r.o. (25 000 Kč), pan Jaroslav MATŮŠŮ (25 000 Kč), pan Jaroslav RŮŽIČKA (25 000 Kč), paní E. RYSOVÁ (25 000 Kč), pan Ing. Tomáš VLASÁK (25 000 Kč), ROTARY CLUB TÁBOR (24 395 Kč), pan Ing. Pavel ZÍDEK (23 200 Kč), manželé Věra a Petr VRŇATOVI (22 650 Kč), LUX CZ s.r.o. (21 960 Kč), JELTA PLUS s.r.o. (21 000 Kč), po 20 000 věnovali ABE.TEC s.r.o., ACR auto a.s., ACONTE s.r.o., ALPIS SPECIAL s.r.o., BOII CONSULTING s.r.o., BC LOGISTICS s.r.o., pan Jiří BULKA, CLIMFIL BRNO s.r.o., DAŇOVÉ a FINANČNÍ PORADENSTVÍ s.r.o., DET NORSKE VERITAS, FLUIDTECHNIK BOHEMIA, pan Ing. Miloslav HADRAVA, pan Ing. Jiří HANZAL, paní Blanka HEJLOVÁ, HENRY GROUP s.r.o., pan Ing. Jan HROZEK, pan Vladimír JOHANES, pan Marian KLABNIK, pan Igor KONEČNÝ, KULHANEK – DINO-SERVIS, K/S s.r.o., MAPES s.r.o., pan MUDr. Ivo MAREŠ, MARKETIS s.r.o., paní Ludmila MARVANOVÁ, paní Zdenka MASOPUSTOVÁ, paní Marta MILOTOVÁ, MIREAS s.r.o., MEDATRON s.r.o., pan MUDr. Jasafat MOLNAR, PILANA TOOLS Wood Saws s.r.o., pan Mgr. S. POLÁČEK, PODLAHY LIŠKA s.r.o., PROJAS s.r.o., PROVIDENT FINANCIAL s.r.o., pan Ing. Josef PRŮCHA, PSB-LBC s.r.o., pan RNDr. Ladislav PUCEK, ROUS SURGICAL s.r.o., pan Jindřich SACHL, SELECTA PACOV a.s., SERVIER s.r.o., pan Petr STROMECKÝ, paní Helena SVÁTKOVÁ, paní Miroslava ŠIMÁČKOVÁ, paní Radoslava ŠKALOUDOVÁ, paní Ing. Irena ŠTEPÁNKOVÁ, pan Miloslav ŠVÁB, pan Ing. Václav TOMEK, pan JUDr. Milan USNUL, pan Josef VALDHANS, pan Jaromír VAŠEK,VIROM rest. s.r.o., pan Jaroslav VOPELKA, VÝSTAVIŠTĚ České Budějovice a.s., YATE s.r.o., ISOLIT BRAVO s.r.o. (19 418 Kč), pan Ing. Ludvík ROTTNER (19 200 Kč), pan Ing. Michal GAZDO (19 000 Kč), LDT Svatošovské skály – II. běh (19 000 Kč), pan PaeDr. Jiří ŠÁDEK (18 000 Kč), pan Martin MALÁR (17 620 Kč), KATALINES EUROPE s.r.o. (17 523 Kč), pan Ing. Jan LORENC (17 500 Kč), PYROEX s.r.o. (17 000 Kč), STOPRO s.r.o. (17 000 Kč), SDR.POM.CHRON.NEM.D. (16 500 Kč), pan Ing. Oldřich MICHERA, Csc. – MICOL (16 000 Kč), pan Pavel SNIEGON (15 700 Kč), BAUERMEDIA v.o.s. (15 500 Kč), VŠ FINANČNÍ – sbírka (15 232 Kč) a po 15 000 Kč věnovali AES BOHEMIA s.r.o. , ANDERSON WILLINGER, pan Vlastimil AUGUSTA, AXEL SPRINGER PRAHA, AXIM s.r.o., pan Roman Filip CINK, pan Ing. Miroslav ČERVENKA, ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s., pan Vratislav DANDA, DELTA ARMY s.r.o., EKOCHEP s.r.o., ENERGOMASIMEX s.r.o., EXIMEX s.r.o., GEORADIS s.r.o., GEOTAN s.r.o., pan Jaroslav HALAČ, paní Ivana HORÁKOVÁ, HOT JAZZ s.r.o., HSI s.r.o., pan Mgr. František HRUDKA, IMUNO-ALERGO s.r.o., INVELELEKTRO s.r.o., paní Ing. Jana KEJVALOVÁ, KLAS – BOHEMIA a.s., KLASTER s.r.o., pan Ing. Luděk KLAZAR, pan Pavel KOSTERA, LUČINA – STUDÁNKA s.r.o., paní Markéta LUKEŠOVÁ, pan Ing. Jaroslav NAVRÁTIL, paní Václava NOVÁČKOVÁ, pan Václav NOVÁK , PROFI PRESS s.r.o., paní Miroslava PROCHÁZKOVÁ, pan Vítězslav PUŽEJ, R.A.TITI s.r.o., SIDUS a.s., pan Josef SLAVÍK, pan Ing. Karel SUKUP, CSc., TAB průmyslová a zabezpečovací  s.r.o., pan Ing. Luboš TOMÁŠEK, paní Anna TŘEŠTÍKOVÁ, TS s.r.o., pan Ing. Pavel TÝC, UBM-Bohemia s.r.o., pan Ing. Ondřej VITHA, ZAMĚSTNANCI RL , paní Mgr. Renata ZBRANKOVÁ , paní Markéta ZEITHAMLOVÁ a pan Josef ZIKA, SBOR JB V HK SION (14 048,50 Kč), pan Jaromír MACHÁČEK (14 000 Kč), pan Stanislav ZINDULKA (14 000 Kč), PARDUBICKÁ VÝSTAVNÍ A VELETRŽNÍ s.r.o. (13 370 Kč), paní Jana HONOVÁ (13 000 Kč), pan Mark MARTIN (12 800 Kč), pan Pavel HUSÁREK (12 500 Kč), paní  Milena CHLUMSKÁ (12 400 Kč), pan Petr BEDRNÍK (12 000 Kč), BUTTERFLY SERVICES s.r.o. (12 000 Kč), paní Hana LIŠKOVÁ (12 000 Kč), MG ODRA GAS s.r.o. (12 000 Kč), Lékárna MEZI TRHY (12 000 Kč), pan Ing. Miloš MERTL (12 000 Kč), MISSIVA s.r.o. (12 000 Kč)  pan Jaroslav NOVOTNÝ (12 000 Kč), Viktor LOBL – NOVAFE (12 000 Kč), paní Marta RADOVÁ (12 000 Kč), TWIGA AGENTURA (12 000 Kč), paní Milada VOBORNÍKOVÁ (12 000 Kč), pan Vít SROLLER (11 111 Kč), ELCENTER s.r.o. (11 000 Kč), LAMONTEX a.s. (11 000 Kč), C & A Moda ČR v.o.s. (10 822 Kč), pan Michal JOURA (10 700 Kč), manželé Hana a M. NĚMCOVI (10 500 Kč), ABCMART s.r.o. (10 375 Kč) a po 10 000 Kč věnovali pan Lubomír ADAMEC, AGROBOHEMIE a.s., AGROVÝKUP a.s., pan Jan Kozák – AKTIS, ALTIS Kolín, AMOENA s.r.o., AMON CS s.r.o., AQUATRADING s.r.o., ARA 21 s.r.o., ARGMAN s.r.o., ATMOS – Chrást s.r.o., AUDITEA s.r.o., AUTO LIBEREC s.r.o., Autobox BMC s.r.o., AWP s.r.o., AZ pneu s.r.o., B.A.INVESTMENTS s.r.o., BAKES-GALENICKÁ LAB., pan David BÁRTL, manželé BARVÍŘOVI, pan Stanislav BAZAL, paní Lada BEHENSKÁ, pan Ing. Petr BENDA, BERNOLD s.r.o., pan František BERNOLD, pan Ing. Jindřich BĚLUŠA, paní Lenka BÍLKOVÁ, BIO SYSTÉM s.r.o., pan Adolf BORN, pan Ing. Martin BOUČEK, paní Miroslava BRADOVÁ, pan Josef BRAŠNIČKA, pan Ing. Karel BRŮNA, pan Jiří BŘEZOVSKÝ, paní Eva BUREŠOVÁ, CD PROJEKT, CEZEXIM s.r.o., CLAUS HUTH PRAHA s.r.o., COMINVEST CZ s.r.o., CZ TEPLO s.r.o., pan Josef ČECH, pan Ing. Jiří ČELAR, pan P. ČERNÝ, pan Dušan ČERVENEC, pan PhDr. Jiří ČÍRTEK, ČÍRTEK – HRAST CS, DATOUR cest. kancelář, DESPRA s.r.o., DETEX s.r.o., DEUS s.r.o., DOTEC a.s., pan Ing. Jiří DRAHORÁD, pan Ing. Vladimír DUBSÍK, paní Jiřina DŮBRAVOVÁ, paní Miroslava DUCHÁČKOVÁ, paní Zora DUŠKOVÁ, EBE Inc., E.C.a PARTNER-TREUHAND s.r.o., E.I.S.SERVIS s.r.o., EJOT CZ s.r.o., EKOPANELY SERVIS s.r.o., pan Stanislav Bazal ELEKTROSERVIS, ES TRADING s.r.o., ESTRA STAVEBNÍ s.r.o., eTRAVEL, EURO HOT DOG s.r.o., EUROPEAN TRADE CO s.r.o., EXPO 7 s.r.o., paní MUDr. Jana FABIÁNOVÁ, Agentura FALA s.r.o., FAWI s.r.o., FEDE s.r.o., pan Pavel FEJFAR, FIALA-PRAHA s.r.o., FOJTEX – Antonín Fojtek, pan Ing. František FORET, nakl. FRAGMENT, FULLWOOD-CS s.r.o., GAMA REALITY s.r.o., GASCONTROL s.r.o., GEMI KA s.r.o., GROTEC-GS a.s., GLACNER, GRATIA s.r.o., pan Petr GRUFIK, GOLD SERVICE s.r.o., pan Ivo HAMR, paní MUDr. J. HANUŠOVÁ, paní Dana HAVLOVÁ, pan Robert HAVRÁNEK, pan Václav HEPPNER, paní Anna  HIMMEROVÁ, pan Ing. Ludvík HLAVÁČ, pan Jiří HLAVÁČEK, pan Josef HLAVNIČKA, paní Václava HOFINNOVÁ, HONG FANG CZ GROUP, pan Pavel HORÁK, paní Ludmila HOPIANOVÁ, HPH SERVIS s.r.o., HRANIPEX a.s., pan Ing. Petr HRUBEŠ-H MARKET, CHEMELEK s.r.o., CHEMLEP s.r.o., CHEMPEX – HTE a.s., pan Jan CHLOUPEK, paní Milena CHLUMSKÁ, paní Isabela CHOCHOLOUŠKOVÁ, IHR-TECHNIKA s.r.o., IMBUS s.r.o., INDUSTRY CONTROL s.r.o., INTE s.r.o., INTEREXPERT CZ s.r.o., INTEREXPO BRNO s.r.o., INTERSTORE s.r.o., pan Ing. Jan JEDELSKÝ, paní JUDr. Ludmila JEDLIČKOVÁ, JETI MODEL s.r.o., paní Ing. Dagmar JIRGLOVÁ, pan Vlastimil JONÁŠ, JOURNEYMAN EUROPE s.r.o., pan Tomáš JURSA, K.T. – KALTTECH s.r.o., pan MUDr. Karel KLANICA, pan Jiří KMÍNEK, paní Jana KOBEZDOVÁ, pan František KOHOUTEK, paní Alena KOLÁTOROVÁ , paní JUDr. Ivana KOLEROVÁ, pan Tomáš KOLSKÝ, paní MUDr. Helena KOMURKOVÁ, KOOPRON s.r.o., pan Tomáš KORANDA, pan Zdenko KOSTELNÍK, pan Karel KOSTELECKÝ, paní Iva KOTKOVÁ, paní KOUSKÁ, KOVINTRADE PRAHA s.r.o., KOVOVÝROBA KROB s.r.o., paní Ing. Dana KOZÁKOVÁ, pan František KRÁL, pan Josef KRÁL, pan Martin KRATOCHVÍL, pan JUDr. Jaromír KRUTIL, K.S.P. Nový Smíchov s.r.o., pan MUDr. Vít KUBA, pan Stanislav KUČERA , pan JUDr. Vladimír KUKLÍK, paní JUDr. Jitka KUKLÍKOVÁ, paní Věnceslava KYJOVSKÁ, pan Josef LECIAN, Lékárna U ALEJE s.r.o., Lékárna U ORLA v.o.s., Lékárna SALVIA s.r.o., paní Elena LENNEROVÁ, LIJA a.s., LINET s.r.o., LOBSTAV s.r.o., pan Ing. Václav LORENC, pan LORENZ, LUKROM MILK s.r.o., M+H STAVO s.r.o., pan František MACEK, pan Vladimír MACHÁČEK – IN., pan Petr MAKUSEV, pan Miroslav MARADA, pan Ing. Pavel MATĚJKA , pan T. MAUERSBERGER, pan Tomáš MAZURA, MEDIFORM s.r.o., MELLITUS s.r.o., pan Jiří MICHAL, paní Vlasta MIKLUŠÁKOVÁ, MKDS BESY s.r.o., pan JUDr. Jaromír MLEJNSKÝ, Ph.D., pan Slavomír MOLES, pan MUDr. Jasafat MOLNAR – Gastroenterologie, paní Drahoslava MRÁZOVÁ, pan Marian MRLINA, MS HAUS s.r.o., paní Mgr. Ivana MURADOVÁ, MÚZO Praha s.r.o., paní H. MÜLLEROVÁ, pan Ing. Radomír NÁDENÍČEK, NÁŘADÍ VESELÝ Brno s.r.o., paní Kamila NEŠNĚROVÁ, NEW YORKER s.r.o., NOEN a.s., NORCO s.r.o., NORTON ROSE v.o.s., pan Václav NOVOTNÝ ml., pan Stanislav NOŽINA, NUKLEA medical center s.r.o., OLPET s.r.o., pan JUDr. Jiří ONDROUŠEK, OPTIMUM s.r.o., pan Ing. Marek OREL, pan Vladimír PACLÍK , paní Mgr. Karolína PANSKÁ, PANTHER RENTAL PRAG s.r.o., paní Ing. Zdeňka PÁTKOVÁ, PBT ROŽNOV P.R. s.r.o., paní Věra PENÍŠKOVÁ, PENTO SERVIS s.r.o., pan MUDr. Jiří PETR, PHARMAX s.r.o., pan Martin PILNÝ, Pivovar a restaurace U FLEKŮ, pan Ing. Michal POLÁK, PPL CZ s.r.o., PROFICOLOR s.r.o., PROFIT s.r.o., PRVNÍ BRNĚNSKÁ KOVÁŘSKÁ, PUR-TECH s.r.o., REFICOR s.r.o., Ing. Josef HLAVNIČKA – REKO, RELSTA s.r.o., REVIMONT s.r.o., RINTA s.r.o., pan Mgr. Robert RUSIN, pan A. RYŠAVÝ, S-A-S s.r.o., paní Blanka SCHWARZEROVÁ, Kamenictví SILIVSKÝ, pan J. SÍTEK, paní E. SKÁLOVÁ , pan Ivan SKŘIVÁNEK, SPORT SCHWARZKOPF v.o.s., pan Petr ŠPAČEK STARLING, paní  Michaela STOKLÁSKOVÁ, pan Jiří SUCHÁNEK, pan Ing. Jaroslav SURMA, CSc. SV UNIPS s.r.o., pan Miroslav SVĚTLÍK, pan Ivo SVOBODA, paní Petra ŠABATOVÁ, pan Jiří ŠILHA, paní Alena ŠIMKOVÁ, ŠROTÝŘ a synové, pan Miroslav ŠTANDERA, paní Marie ŠŤASTNÁ, pan Ladislav ŠUMBERA, T-GENA s.r.o., TERSET s.r.o., TIPRO s.r.o., TKL – DEVELOPMENT a.s., TL-PHARMA s.r.o., pan JUDr. Ing. Petr TOMA, paní Ing. Jana TOMÁŠKOVÁ, pan JUDr. Ing. Petr TOMAŠTÍK, TOP MODE s.r.o., pan Václav TRUBKA, TVS-centrum Praha s.r.o., UNITED PEOPLE s.r.o., URBAN PETR – PROJEKT, UROCENTRUM PRAHA s.r.o., V.P. PROCHÁZKA s.r.o., VALET MT s.r.o., pan MUDr. Jaroslav VAN, paní Marie VANHAROVÁ, pan Miroslav VAVERA, pan Petr VELICH, VERNO LIGHT s.r.o., VERSO CZ s.r.o., paní Jindra VINAŘICKÁ, paní Jiřina VINTNEROVÁ, pan Ing. Ondřej VITHA, VODNÍ ZDROJE LOVOSICE, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY, VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY Pardubice s.r.o., pan Jiří VRÁNA, VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRO CHOV SKOTU, pan Prof. MUDr. Vladimír WAGNER, CSc., pan Valdemar WALACH, WALKER PILANA MAGNET, WYKOV s.r.o., pan Martin ZÁBOJ, pan JUDr. Karel ZAHRADNÍČEK, pan Milan ZACHARIAS, Pní PhDr. Eva ZAORALOVÁ, pan Richard ZÁVESKÝ, paní Ivana ZEMENCOVÁ, ZNALECKÁ A OCEŇOVACÍ KANCELÁŘ s.r.o., pan Pavel ZOFKA.                                                                                                                                                                               DĚKUJEME!

zpět

NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY

SONY BMG MUSIC ENTERTAINMENT (CZ) s.r.o. (475 200 Kč – CD), EFES s.r. o. (326 097 Kč – ovoce a zelenina), pan Vladimír KOZOHORSKÝ (296 785 Kč – hračky, elektronika, sportovní vybavení), ČESKÁ FEDERACE POTRAVINOVÝCH BANK (260 000 Kč – potraviny), BAUMAX ČR s.r.o. (255 000 Kč – barvy a laky), NEW YORKER s.r.o. (252 799 Kč – oblečení), ČEDOK a.s. (185 320 Kč – pobyt dětí z Klokánku u moře), PIETRO FILIPI (170 611 Kč – oblečení), TOP MORAVIA Q (138 100 Kč – spotřební zboží), VEBA a.s. (134 740 Kč – textil), MICRONIX s.r.o. (119 940,48 Kč – elektronika), paní Monika ZRALÁ – nakl. AKIM (85 000 Kč – puzzle, omalovánky) DAIMLERCHRYSLER AUTOMOTIVE BOHEMIA s.r.o. (82 296 Kč – lyže, kolo, trička), APM Global Logistics Czech Republic s.r.o. (80 000 Kč – bytové doplňky, vánoční dárky), HITRA s.r.o. (64 000 – ratanový nábytek), BETA TRADE s.r.o. (58 000 Kč – židle, čalounění), pan Pavel FRYŠ (57 140 Kč – elektrospotřebiče), paní Tereza ILLÍKOVÁ (57 000 Kč – sešity), ASKO a.s. (50 000 Kč – výrobky), ŠAMPION a.s. (49 915 Kč – zimní bundy), pan Ing. Pavel DUŠEK (40 600 Kč – brašny), KOZEL s.r.o. (40 000 Kč – hračky, elektronika), REMA systém a.s. (40 000 Kč – PC a tiskárny), ANEKTA s.r.o. (38 000 Kč – čepice, kabelky), JASA – Jaroslava a Jan STEJSKALOVI (34 304 Kč – záclonovina), WOODFACE s.r.o. (34 293 Kč – vestavěná skříň), VABBI FAKTORY OUTLET - SEMAX CZ s.r.o. (33 876 Kč – oblečení), CONCEPT kuchyňské studio (33 526 Kč – 3 kuchyňské linky), GLOMEX s.r.o. (31 624,50 Kč – čokoláda), FAY-DEE.CZ a.s. (30 000 Kč – CD), paní Lenka MICHALJANIČOVÁ (29 880 Kč – zboží), KLINMAM CZECH s.r.o. (26 405 Kč – matrace, povlečení), PALACE CINEMAS CZECH s.r.o. (25 350 Kč – vstupenky), CROCODILLE ČR s.r.o. (25 141 Kč – bagety), pan Jiří ROSENKRANZ (25 000 Kč – kuchyňská linka), paní Mgr. Dagmar SUCHÁNKOVÁ (24 846 Kč – vitamíny, krémy), MARY KAY CZ s.r.o. (24 830 Kč – kosmetika), OSRAM s.r.o. (23 760 Kč – svítidla), FAGOR ELEKTRO s.r.o. (21 910 Kč – vysavače), paní Eva RŮTOVÁ (21 000 Kč – litografie a kresby), KIKA NÁBYTEK s.r.o. (20 601 Kč – nábytek), BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. (20 000 Kč – dárky), Martin HRDÝ  (20 000 Kč – návrh a tisk propagačních materiálů), STUDENT AGENCY s.r.o. (20 000 Kč – autobusová doprava), SOPIGNER s.r.o. (19 999 Kč – vitamíny), RVP Elektrotest s.r.o. (16 868 Kč – revize elektrospotřebičů), Vladimír HORÁK (16 500 Kč – dětské oblečení), CLEVERLANCE ENTERPRISE SOLUTIONS a.s. (16 000 Kč – počítače), Obec KAMENICE (15 500 Kč – odvoz odpadu), ART – REPROFAX s.r.o. (15 000 Kč – kopírka), paní Ing. Hana VORLOVÁ (15 000 Kč – sešity), EURODISTRIBUTION s.r.o. (12 870 Kč – 3x GPS navigace), paní Ing. Jitka HROMKOVÁ (11 880 Kč – pronájem kanceláře pobočky), Miroslav Panský – MIPA HABRY (11 025 Kč – obuv), MH Sport (10 368 Kč – oblečení), ELEKTROLUX domácí spotřebiče CZ s.r.o. (11 196 Kč – pračky), pan Jiří ZEINER – F STUDIO (10 000 Kč – služby při TV záznamu programu), P. Blanka HOVORKOVÁ-MAŘÍKOVÁ (10 000 Kč – kojenecké oděvy), KMa s.r.o. (10 000 Kč – hračky, knihy…)  Pavel Linhart – PART Production (10 000 Kč – DVD 100 ks), PENAM a.s. (10 000 Kč – zboží), PROFI-FINANCE (10 000 Kč – sestava PC), TALPA- RPF (10 000 Kč – TV 29“), PROMA CZ s.r.o. (nářadí a finanční dar 8 000 Kč), HONDA BARTYZAL (zapůjčení vozidel Honda CVR a Mazda 2 a bezplatný servis), Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ (charitativní koncert v Brně), manželé VOPELKOVI (dar vozidla Peugeot 306), A-B help s.r.o. (zajištění sociálního automobilu Ford Transit kombi MWB), OVB Allfinanz, a. s. (tři bezúročné půjčky v celkové výši 10 000 000 Kč), H-MEDIA, s.r.o. (reklamní plochy), SYSARD, s.r.o (reklamní plochy)                                          DĚKUJEME! 

zpět

DOTACE A NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY

MPSV (10 895 000 Kč), Nadace TEREZY MAXOVÉ (508 068 Kč),Město PLZEŇ (300 000 Kč), PARDUBICKÝ kraj (97 000 Kč), Město KROMĚŘÍŽ (80 000 Kč), Nadace NAŠE DÍTĚ (40 000 Kč), Město BRUNTÁL (30 000 Kč), Město LOUNY (20 000 Kč), Město ÚJEZD u Brna (15 000 Kč), ADRA, o. s. (13 975 Kč), Město BEROUN (12 000 Kč), BRNO – LÍŠEŇ (10 000 Kč), Úřad městské části PRAHA – ŠTĚRBOHOLY (10 000 Kč), Obec RAPOTÍN (10 000 Kč), Město ZLÍN (10 000 Kč)                                                                   DĚKUJEME!

zpět

Složenka

       Ke každému zpravodaji zasílanému našim členům přikládáme složenku znějící na číslo účtu 68 45 96/0300 ČSOB Praha 1, což je náš běžný účet. Přiloženou složenkou můžete uhradit členský příspěvek i za minulý rok, kdy jsme vám nedopatřením v č. 1/07 složenku nepřiložili, přičemž č. 2/07 nevyšlo. Podle stanov FOD se členské příspěvky platí nejméně 1x ročně v dobrovolné výši. Členský příspěvek nemusí platit ten, kdo v témže roce přispěl na naši celonárodní sbírku, tj. na číslo účtu 30 55 103/0300.                                   DĚKUJEME!

zpět

Pozvánka na členské shromáždění FOD

       Naše členy co nejsrdečněji zveme na XVI. Členské shromáždění Fondu ohrožených dětí, které se koná v sobotu dne 21. června 2008 od 10.00 hodin (prezence od 9.00 hod.) v Klokánku Praha 10 – Štěrboholy, K Učilišti 15. Na programu je Zpráva o činnosti za rok 2007, Zpráva o hospodaření FOD, Zpráva revizní komise, Plán činnosti na období do dalšího členského shromáždění v roce 2009, informace o legislativě, další aktuální informace a diskuse. Klokánek Štěrboholy sousedí s Auto Essa, ke kterému vedou směrovky. Spojení hromadnou dopravou: Autobus č. 163 z konečné metra trasy A „Skalka”, výstupní zastávka „U Slunce” nebo Eurobus k blízkému obchodnímu centru Europark ze stanice metra linky C Depo Hostivař. Za účelem organizačního a technického zajištění členského shromáždění prosíme členy, kteří se jej zúčastní, o potvrzení účasti jakoukoli formou – písemně, osobním sdělením, telefonicky (či faxem) na č. 224 236 655 nebo e- ailem na adresu fod@fod_cz. Děkujeme a těšíme se na vaši účast!

zpět