Zvláštní zpravodaj 1/2015

Jako nejosamělejší strom, jako nejztracenější ostrov,
jako nejvyprahlejší poušť...   jsou děti bez lásky.Praha, květen 2015   
      

Vážení a milí přátelé,

co nejsrdečněji Vás zdravíme a moc prosíme – pomozte zachránit Klokánky! Ještě nikdy nebyly v takové krizi a tak blízko zničení. Pražská správa sociálního zabezpečení nám nepovolila navýšení splátkového kalendáře na 22 milionů korun a dne 13. 4. 2015 nás vyzvala, abychom tuto částku do osmi dnů uhradili, jinak že bez dalšího může být provedena exekuce. Snad jedině díky zveřejnění toho, že 450 dětí z Klokánků by muselo být neodkladně přemístěno jinam, k tomu zatím nedošlo.

Do této kritické situace nás dostala novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., účinná od 1. 1. 2013. Od této doby nám z pokynu Ministerstva práce a sociálních věcí nejsou vypláceny nebo jsou kráceny stovky státních příspěvků na děti, o které pečujeme, a výplata státního příspěvku se ještě víc opožďuje.

Doufáme, že poslanci podají a přijmou novelu, která financování Klokánků i dalších podobných zařízení zlepší.

Vždyť již nejméně dvě zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc kvůli finančním problémům zanikla – Heřmánek z Karviné a Opora dětem z Frýdku – Místku. Nedopusťme prosím, aby tak dopadly i Klokánky!

Klokánky jsou dílem veřejnosti – vznikly jen díky Vám, našim dárcům a přispěvatelům. Prosíme Vás, nenechte si je vzít a zničit.

Velmi si vážíme toho, že již 330 tisíc lidí nám alespoň jednou na naši sbírku přispělo. Kdyby jen dvě třetiny poslaly průměrně 100 korun nebo 3 až 4 dárcovské SMS (ve tvaru DMS FODKLOKANEK na číslo 87777), bylo by to závratných 22 milionů korun!

Vážení a milí přátelé, mnohokrát Vám děkujeme za příspěvky na naši vánoční sbírku – její výtěžek dosáhl 12 milionů korun a jen díky tomu jsme „přežili“ až do současné doby.

Vážení a milí přátelé, Vy, kteří jste přispěli v nedávné době nebo další podpora již není ve Vašich silách, berte prosím naši zásilku jen jako poděkování a držte palce. I psychická podpora je velmi důležitá a také za ni velmi děkujeme.

S mnoha díky a s přáním všeho dobrého i s nadějí, že Klokánky a celý FOD díky Vám přežijí i letošní rok

za Fond ohrožených dětí

Marie Vodičková, předsedkyně

Fond ohrožených dětí,  z.s.  Na Poříčí 1038/6, 110 00 PRAHA 1,  tel./fax: 224 236 655, 224 221 137Image224 221 137, IČ: 004 99 277 Číslo zvláštního účtu pro celonárodní dobročinnou sbírku: ČSOB, a. s., divize PS 3055103/0300

        ke stažení ve formátu pdf.Vážení a milí přátelé, co nejsrdečněji vás zdravíme, mnohokrát vám děkujeme za vaši hmotnou i morální podporu a moc vás prosíme – pomozte zachránit Klokánky! A nejen je. Pokud se nepodaří odvrátit exekuce, skončily by nejen Klokánky, ale i našich pět azylových domů a 22 poboček zaměřených na práci v rodinách. Děkujeme mnohokrát za vaše dary a příspěvky na zimní kolo naší sbírky, jehož výtěžek dosáhl dvanácti milionů korun! Blíže se o naší situaci i o další činnosti FOD můžete dočíst v tomto zpravodaji nebo na našich webových stránkách www.fod.cz. Za vaši pomoc vám mnohokrát děkujeme!

PROSÍME, POMOZTE ZACHRÁNIT KLOKÁNKY!

Klokánky vznikly jen díky vám, našim dárcům a sponzorům, stát se na jejich zřízení (rekonstrukci objektů na samostatné byty a jejich vybavení) nijak nepodílel, a my doufáme, že vy nebo vaši rodiče či prarodiče, kteří jste se na jejich vzniku podíleli, si je nenecháte vzít. Na činnost FOD v minulosti alespoň jedenkrát přispělo 330 tisíc Lidí s velkým „L“, Lidí, kteří mají soucit s těmi, kdo jsou na tom hůř, a kteří jim chtějí pomoci. Vám všem nyní zasíláme náš dopis se zpravodajem a složenkou. Kdyby každý z vás, kteří naši složenku obdržíte, poslal 100 korun i méně, anebo složenku předal někomu ze svých příbuzných či známých, byly by Klokánky zachráněny! Prosíme, udělejte to. I z desetikorun vzniknou miliony, daruje-li je hodně lidí. Moc a moc DĚKUJEME!


ČSOB
poté, kdy se dozvěděla o naší těžké situaci, osvobodila FOD od všech bankovních poplatků, úroky z kontokorentu (6,7 mil.) nám snížila na minimum a odložila na neurčito jeho postupné splácení. Osvobození od poplatků se týká i Poštovní spořitelny. Dary zaslané na náš účet tedy nebudou o žádné bankovní poplatky zkráceny – i desetikoruna nám proto zůstane celá. DĚKUJEME!

Jak vznikla kritická situace Klokánků

Od počátku roku 2013, kdy nabyla účinnosti novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí (č. 359/1999 Sb.), jsme přišli nejméně o 40 milionů korun – 30 milionů je ztráta na nepřiznaných státních příspěvcích za děti, o které jsme pečovali, a 10 milionů korun jsou nevyplacené dotace krajů na sociální služby, které nám byly schváleny zastupitelstvy, ale z důvodu nepovoleného splátkového kalendáře na sociální pojištění nám nebyly vyplaceny. Důvodem nepřiznávání státního příspěvku je nejčastěji skutečnost, že dítě je tzv. přespočetné. Do nejvýše přípustného počtu dětí (28), který stanovila novela, jsou totiž započítávány děti na tzv. dlouhodobých propustkách, které již žijí ve vlastní rodině nebo v rodině náhradní, ale soud ještě pravomocně nerozhodl. Formálně jsou tedy v Klokánku ve stavu bez nároku na státní příspěvek, a pokud jsme i na rozhodnutí soudu nebo na žádost orgánu sociálně-právní ochrany dětí přijali na uvolněná místa jiné potřebné děti, není nám na ně státní příspěvek vyplácen. Státní příspěvek nám není vyplácen i z jiných ryze formálních důvodů, například, že soud pravomocně nerozhodl o prodloužení pobytu nebo že v rozhodnutí soudu je neúplná adresa Klokánku. Je zřejmé, že pokud jsme dál chtěli dětem poskytovat stejně kvalitní péči tak jako před novelou, tyto peníze někde chyběly. Proto jsme nebyli schopni včas hradit odvody z mezd ani včas vyplácet mzdy našim zaměstnancům. Ke konci roku 2012, tedy před účinností novely, jsme tyto problémy neměli. V důsledku nepřiznávání stovek státních příspěvků nám vznikl na sociálním pojištění dluh ve výši 22 milionů korun včetně penále přesahujícího 2 miliony korun.

Hrozba exekuce
Dluh na sociálním pojištění jsme se snažili řešit žádostí o povolení splátkového kalendáře. Jednali jsme o tom opakovaně přímo s ředitelem Pražské správy sociálního zabezpečení v Praze 8. Splátkový kalendář nám ale povolen nebyl a naše odvolání Česká správa sociálního zabezpečení zamítla. Krátce na to, dne 13. 4. 2015, nám byla doručena výzva Pražské správy sociálního zabezpečení, abychom do 8 dnů uhradili celý dluh na pojistném včetně penále (22 milionů korun) s upozorněním, že jinak může být bez dalšího upozornění provedena exekuce. Protože tyto finanční prostředky nemáme, nejsme schopni výzvě vyhovět. Každým dnem tak hrozí zablokování našich účtů. To by nám zcela znemožnilo zajistit péči o děti v Klokánkách i provoz našich pěti azylových domů pro rodiny s dětmi a našich 22 poboček zaměřených na terénní sociální práci.

Vyjádření politiků
Se žádostí o pomoc a o vyplacení nepřiznaných státních příspěvků i nevyplacených přiznaných dotací na sociální služby (azylové domy, pobočky) jsme se opakovaně obrátili na MPSV i na vládu. Ministryně práce a sociálních věcí paní Marksová ale jakoukoli pomoc odmítla s tím, že špatně hospodaříme (k tomu viz str. 2) a že se zánikem Klokánků je srozuměna. Naštěstí předseda vlády pan Sobotka v médiích uvedl, že „na transformační období by byla možná nějaká pomoc ze strany vlády, ale skutečně jenom velmi omezená a v  zásadě jenom na tento rok, protože jinak by se Klokánek měl přizpůsobit“. První místopředseda vlády pan Babiš, který Klokánky (Kroměříž, Štěrboholy) navštívil a opakovaně podpořil ještě před vstupem do politiky, v médiích uvedl, že by stát měl Klokánkům počkat. Možná díky těmto vyjádřením k exekuci dosud nedošlo a doufáme, že ani nedojde. Budeme ale muset dluh splatit. Věříme, že spolu s vámi se to podaří a že Klokánky budou zachráněny. DĚKUJEME!

Důchod, dopis ministryni a „Maléry a já“
Sociolog pan PhDr. Oldřich Čepelka (67 let) věnoval mnoho svého času, iniciativy a peněz na záchranu Klokánků. Jakmile se o hrozbě exekuce z médií dozvěděl, poslal celý svůj měsíční důchod (13 523 Kč) na náš sbírkový účet č. 3055103/0300, oslovil mnoho svých přátel a známých s prosbou o pomoc pro Klokánky a paní ministryni Marksové zaslal otevřený dopis, viz www.fod.cz. Ale to není všechno. Pan Čepelka je také autorem velmi poutavé knížky Maléry a já (jak se uvádí na obálce „kdo se začte, ten už se neodečte“, viz www.malery.cz nebo leták a obálka na www.fod.cz). Rozhodl se, že celý výtěžek z dosud neprodaných knih (v ceně 150 Kč + 30 Kč dobírka) věnuje na pomoc Klokánkům (na objednávku je třeba napsat heslo „Klokánek“). V MFD pan Čepelka uvedl: „Chtěl jsem něco udělat a těm dětem pomoci. Mám krédo, že je  lepší aspoň něco udělat, i když riskujete, že to nevyjde, než to hodit za hlavu. Je potřeba, aby Klokánky a celý Fond ohrožených dětí přežily. Kdyby všichni podporovatelé fondu poslali jen zlomek toho, co jsem dal já, podařilo by se celý dluh vyrovnat.“ Panu Čepelkovi i vám, kteří vyslyšíte jeho výzvu nebo se rozhodnete udělat si radost zakoupením této knížky a současně tím pomoci Klokánkům, mnohokrát DĚKUJEME!
Výplata, dopisy politikům a známým
Na článek v Právu a na Novinkách.cz o daru pana Čepelky reagovala ihned paní Marie Křepelová, na pomoc Klokánkům poslala celou svou výplatu (dvě výplaty poslala již loni) a panu Čepelkovi, politikům i svým známým dopis, z něhož vyjímáme:

„Konečně někdo, kdo s tím chce pohnout. Sama jsem vloni poslala své dvě výplaty – viz příloha. S dětmi se jedná jako s pytlem brambor. A i u těch brambor přemýšlím, kam je uložit, abych je nepoškodila. V sobotu v Deníku 2. 5. na str. 12. je článek, že MPSV rozjíždí za 14 milionů kampaň ,,Právo na dětství“. A těm dětem z Klokánků, pro které je to domov, ho chtějí vzít? Pěstounské rodiny jsou skvělá věc, ale jen pro některé děti. Sama mám svou nejlepší kamarádku pěstounskou babičku. Ty větší děti se do rodiny adaptují hůře. Koneckonců v Anglii je zvykem posílat větší děti na internát. I ministr školství Dobeš jako pěstoun většího chlapce neuspěl. A propagace za 14 mil. to vyřeší?
Co s dětmi, pro které je Klokánek domovem? Najdeme jim jiný? To by udělali s vlastními dětmi také tak? Ty děti se nemůžou bránit! Nevadí, že je to může, už tak vnitřně zraněné, poškodit ještě víc? Vzrostlý strom už nepřesadím, to dá rozum. Co můžu udělat, abych Vám (a dětem) pomohla? Jsem schopna oslovit a zburcovat spoustu lidí. V tomhle stadiu to nemůžeme vzdát! Marie Křepelová, Chlumec nad Cidlinou DĚKUJEME!

Paní ministryně Marksová nemá pravdu
Ministryně práce a sociálních věcí paní Michaela Marksová opakovaně uvedla, že FOD se dostal do problémů proto, že špatně hospodaří. Z čeho tak paní ministryně usuzuje? MPSV provedlo ve FOD pouze tři kontroly využití dotací a všechny dopadly dobře. Ani kontrola z NKÚ na žádné nehospodárné chování nepoukázala, stejně jako každoroční audity, které prověřují celé naše hospodaření. Protože tyto výroky FOD těžce poškozují a mnozí lidé jim věří, mnoho dalších je znejistěno,   níže si dovolujeme závěry těchto kontrol ocitovat:
1. kontrola MPSV z 15. 12. 2005 a 6. 1. 2006, č. j. 2006/4254 – 222 –zde zde závěr (citujeme): „Na základě zjištěných skutečností kontrolní komise MPSV konstatuje, že kontrolovaná organizace poskytuje služby v souladu s předloženými projekty a v odpovídajícím rozsahu i kvalitě. Účetní záznamy a účetní výkazy předložené ke kontrole v dostatečné míře poskytují informace o přijatých částkách dotace a o způsobu jejich čerpání“
2. kontrola NKÚ provedená v době od 1. 4. do 26. 5. 2008 č. 08/34:zde zde bylo kontrolováno devatenáct projektů, všechny se závěrem, že dotace MPSV byla použita v souladu s podmínkami Rozhodnutí MPSV a že nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. NKÚ kontroloval také využití mimořádné dotace z r. 2006 ve výši 15 milionů korun, přičemž jediná výhrada byla, že MPSV sice nepožadovalo po FOD vyúčtování této dotace, avšak přesto mělo být provedeno z vlastní iniciativy. K dodatečnému vyúčtování dotace neměl NKÚ žádné připomínky;
3. kontrola MPSV ze dne 22. 10. 2012 č. 8 zde zde – závěr: Nebyly zjištěny nedostatky. Nápravné opatření nebylo uloženo;
4. kontrola MPSV z 22. 10. a 31. 10. 2012, č. j. MIM/6/2012/799 zde zde – závěr: Poskytnuté finanční prostředky byly využity v souladu s účelem a cílem, na který byly poskytnuty. V průběhu kontroly nebyly identifikovány případy nehospodárného a neefektivního využití finančních prostředků dotace. 
Ani četné kontroly z krajských úřadů, ani každoroční audityzde zde nenamítly nehospodárné nebo neefektivní hospodaření s veřejnými prostředky.

Jako doklad našeho špatného hospodaření uvedla paní ministryně naši žádost o dotaci ve výši 58 milionů korun z roku 2012 – tato žádost však byla motivována skutečností, že den před tím byla přijata novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a finanční problémy jsme předpokládali. Pan ministr Drábek ale odpověděl, že naše obavy jsou neopodstatněné. Žádost i odpověď pana ministra můžete nalézt na našich stránkách. zde zde 

Pouze z darů veřejnosti FOD zrekonstruoval a vybavil celkem 21 objektů – 16 Klokánků a 5 azylových domů pro rodiny s dětmi. Jednalo se o tyto Klokánky: Žatec, Dolní Benešov, Praha 8 – Kobylisy (r. 2000), Praha 4 – Chodov (r. 2003), Hostivice (r. 2004), Kroměříž Kollárova ul., Chomutov (r. 2006), Pardubice, Litoměřice (r. 2007), Kroměříž, Havlíčkova ul. (r. 2008), Janovice nad Úhlavou, Praha 9 – Kbely (r. 2009), Dlouhá Loučka (r. 2010), Jindřichův Hradec (r. 2011) a Ústí nad Labem (r. 2012). Kromě toho jsme 8 objektů Klokánků a 2 objekty azylových domů odkoupili, a ostatní Klokánky, kde nebyla nutná rekonstrukce nebo kde rekonstrukci hradilo město a kraj (Štěrboholy a Brno), jsme z darů veřejnosti vybavili. Jsme tedy přesvědčeni, že i s dary veřejnosti jsme nakládali velmi hospodárně a efektivně. Síť Klokánků a našich pět azylových domů jsou toho dokladem.

Není také pravda, že jiní poskytovatelé finanční problémy nemají. Již v únoru 2013 skončilo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Heřmánek z Karviné, děti byly rozvezeny po ústavech, některé až do Liberce. V březnu 2015 skončilo zařízení Opora dětem. Obě tato zařízení jasně uvedla, že důvodem ukončení jejich činnosti je novela platná od 1. 1. 2013. Ostatní zařízení, která problémy nemají, převážně fungují v rámci dětských domovů a kojeneckých ústavů, která jsou zařízeními kraje a která kraj dokryje.
Samostatná zařízení, která fungují bez problémů, mají malou kapacitu, nejčastěji 12 až 20 míst, a nikdy se nedostala do situace, kdy by jim byly odečítány státní příspěvky na děti na dlouhodobých propustkách – nikdy jich neměly tolik, aby i s jejich započtením do stavu přesáhly počet 28. Žádné „přespočetné“ děti se jim tedy neodečítají. Nám ale byly od účinnosti novely odečteny stovky státních příspěvkůzde zde, což do konce dubna 2015 představuje ztrátu 30 milionů korun. Nebýt tedy těchto odečtů, mohli bychom mít tzv. bezdlužnost a byly by nám vyplaceny dotace ve výši 10 milionů korun. Nebýt novely, nedlužili bychom tedy ani na odvodech, ani na mzdách našim zaměstnancům.
Státní příspěvek na doprovázení pěstounů
Zajímavé je, že novela nově zavedla „státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ ve výši 48 tisíc korun ročně na pěstouna, s nímž je uzavřena dohoda o výkonu pěstounské péče. Tento státní příspěvek čerpají subjekty, které mají zajišťovat vzdělávání a pomoc pěstounským rodinám, s nimiž mají být v kontaktu nejméně 1x za 2 měsíce. Ale zatímco státní příspěvek na děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc je vyplácen o dva až tři měsíce pozadu a odečítá se i krátkodobá nepřítomnost dítěte, státní příspěvek na výkon pěstounské péče se vyplácí na rok dopředu nejpozději do 15. února a nevrací se, ani když dohoda s pěstounem zanikla, pokud trvala alespoň půl roku.
Cílem tzv. transformace péče o ohrožené děti u nás je zavedení norského a britského systému. Na konferenci konané dne 22. 4. 2015 ve Zlíně to na dotaz jedné účastnice potvrdil pan PhDr. Miloslav Macela, tvůrce novely a bývalý ředitel odboru rodiny MPSV. Možná, že Klokánky tomu stojí v cestě.
Přechodná pěstounská péče – omluva
Omlouváme se za mylnou informaci v minulém zpravodaji č. 2/2014 na str. 3, kde bylo v důsledku nejasného znění zákona uvedeno, že za každé další dítě se odměna zvyšuje o 4 000 Kč. Toto zvýšení se týká jen dlouhodobých pěstounů. Přechodní pěstouni pobírají kromě příspěvku na výživu dítěte, jehož výše se pohybuje od 4 500 Kč do 9 000 Kč podle věku a stupně závislosti, odměnu ve výši 20 000 Kč hrubého bez ohledu na počet dětí. I proto zřejmě přechodní pěstouni přijímají převážně jedno, výjimečně dvě děti. Kromě toho v případě dítěte mladšího sedmi let mají nárok i na dávky v mateřství. Ani při další výdělečné činnosti se v době, kdy nepečují o žádné dítě, odměna nekrátí. Proč si tvůrci zákona myslí, že zaměstnanci Klokánků žádnou mzdu nepotřebují, pokud je dítě mimo Klokánek, nám není jasné. I v důvodové zprávě k novele se tvrdí, že při nepřítomnosti dítěte zařízení žádné náklady nemá. Přitom mzdové náklady, náklady na energie a nájem se při nepřítomnosti dítěte nesnižují.
Krutá novela, krutý občanský zákoník
Ve jménu novely a nového občanského zákoníku se děti přemísťují ze zařízení do zařízení, jako by to byly kusy nábytku, a ne živé bytosti, které navazují citové vztahy ke svému okolí. Bez ohledu na vzniklá traumata se jejich vztahy přetrhají, jen aby se dostálo lhůtám, které tvůrci novely a nového občanského zákoníku zavedli. Jak těžko snášejí děti změny, ukazuje i následující případ:

Zoufalé miminko
Půlročního Eríčka jsme přijali do Klokánku v srpnu 2013. Policie jej objevila v lese, kde žil pod stromy se svou slovenskou matkou bezdomovkyní. Ta vzápětí odcestovala na Slovensko a úřady zahájily řízení o repatriaci. Eríček byl velmi šikovný, milý a veselý chlapeček, vývojově výrazně nadprůměrný. Před Vánocemi 2013 nám byl doručen předběžně vykonatelný rozsudek o tom, že se chlapeček umísťuje do dětského domova na Slovensku. Dětský domov nás požádal, zda by miminko nemohlo zůstat u nás do počátku ledna, protože teď nemají volnou žádnou „profesionální mamu“. Tak tam říkají zaměstnancům dětského domova, kteří se o děti starají přímo ve své rodině, obdobně jako naši zaměstnanci v rodinných Klokánkách. Profi mama ale nebyla ani do konce ledna. Až v polovině února si pro Eríčka přijela sociální pracovnice dětského domova a sociální pracovník tamního úřadu na ochranu dětí.
Přijeli již den před tím, aby se s Eríčkem seznámili. Oba byli velmi milí a empatičtí a snažili se s chlapečkem navázat kontakt. Eríček byl zpočátku nedůvěřivý, ale brzy se osmělil a s návštěvou si hrál. Dozvěděli jsme se, že profi rodin je i na Slovensku nedostatek a že také selhávají. Ale ujistili nás, že pro Eríčka mají připravenu dobrou profi mamu. Druhý den (úterý) s Eríčkem odjeli. Další den jsme se z telefonátu s dětským domovem dozvěděli, že Eríček byl zprvu jen zaražený a stále se ohlížel. Po dvou hodinách ale začal strašně plakat a nebyl k utišení. Plakal i v dětském domově, odmítal jíst i pít, měl teplotu. V dětském domově zůstal čtyři dny, protože profi mama byla k dispozici až v  pátek. I oni z toho byli nešťastní. Poslali nám fotografii z DD, nad kterou nám bylo do pláče, a po dvou měsících i od profi mamy. Nyní už je Eríček šťastný a veselý, tak jako předtím v Klokánku. Proč ale mají děti procházet takovými traumaty, která z jejich podvědomí nikdo nevymaže? Repatriace byla zbytečná, jeho obvyklým místem pobytu byla Česká republika. Eríček přece mohl počkat na trvalou rodinu v Klokánku a postupně podle své potřeby se s ní seznamovat a navazovat kontakt, aby přemístění pro něj nebylo takovým traumatem. Kéž by jeho případ byl mementem pro všechny, kdo o přesunech dětí tak lehce rozhodují.


Kristýnka a Matyášek II
V minulém zpravodaji (č. 2/14) jsme vás informovali o případu nezletilé maminky Kristýnky, která přišla do Klokánku z otřesných podmínek, a jejího chlapečka Matyáška, o něhož se vzorně starala. Kristýnka je nyní již zletilá, bydlí kousek od Klokánku ve startovacím bytě, studuje a po škole chodí do Klokánku za Matyáškem a s láskou se mu věnuje. Matyášek je do Klokánku svěřen rozsudkem. Nyní ale s odkazem na novelu a nový občanský zákoník nám na Matyáška není vyplácen státní příspěvek s odůvodněním, že je u nás déle než půl roku, tedy nezákonně, i když soudní svěření stále trvá. Má snad být správně Matyášek umístěn do dětského domova i za cenu, že se tím jeho každodenní kontakt s matkou znemožní?
24 LET ČINNOSTI FOD
V letech 1990 až 2014 Fond ohrožených dětí
• nalezl náhradní rodinu pro 663 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 119 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily od pobytu v kojeneckém ústavu,
• řešil celkem 52 836 případů ohrožených dětí,
• v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 102 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů,
do Klokánků bylo umístěno celkem 5 673 dětí, z toho 1 186 bylo mladších tří let,
6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).
ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI FOD ZA ROK 2014
• v r. 2014 získalo prostřednictvím FOD náhradní rodinu 12 dětí ve stáří od 0 do 15 let; v srpnu 2014 nám MHMP a MPSV, které zamítlo naše odvolání, tuto činnost zakázalo,
• naše pobočky řešily v r. 2014 celkem 2 878 případů, které se týkaly 5 153 dětí, z toho 181 z důvodů týrání, 59 pohlavního zneužívání, 640 závažného zanedbávání, 1 025 bytové nouze, 1 856 rozvodových sporů a 1 835 hmotné nouze, 295 alkoholismu, 183 drogové závislosti,
• v našich pěti azylových domech s celkovou kapacitou 126 míst našlo v r. 2014 útočiště 91 rodin s celkem 164 dětmi, přičemž 73 rodin bylo nutno odmítnout pro nedostatek kapacity,
• v roce 2014 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 1 204 dětem, z toho nově přijato bylo 651 dětí, z nichž 173 bylo mladších tří let, z toho 23 novorozenců. V průběhu roku odešlo 707 dětí (domů se vrátilo 46 % dětí, do péče druhého rodiče přešla 3 %, do azylového domu s rodičem jich odešlo 11 %, do náhradní rodinné péče přešlo 20 %, po dosažení zletilosti odešlo 1 % dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 19 % dětí). Průměrná doba pobytu byla šest měsíců, přičemž 28 % dětí odešlo do měsíce, 22 % do tří měsíců a 17 % do půl roku. Celkem tedy do tří měsíců odešla polovina dětí (50 %) a do půl roku dvě třetiny (67 %). Pro nedostatek kapacity jsme byli nuceni odmítnout příjem 341 dětí. Na vlastní žádost dítěte bylo přijato 21 dětí,
• v prosinci 2014 byla zamítnuta naše žádost o výjimku z nejvýše povolené kapacity pro rok 2015, takže od počátku tohoto roku může být v Klokánkách nejvýše 28 dětí,
• v roce 2014 jsme se dále propadali do dluhů v důsledku nepřiznávání státního příspěvku ani na děti, o které jsme pečovali, jeho krácení pro nepřítomnost dětí a opožděného vyplácení, a to v důsledku novely zákona o sociálně-právní ochraně č. 359/1999 Sb., účinné od 1. 1. 2013. Za dva roky od jeho účinnosti jsme tak přišli nejméně o 26 milionů korun. Nebyli jsme proto schopni včas vyplácet našim zaměstnancům mzdy, které se opožďovaly až o tři měsíce, stejně jako hradit včas a v plné výši odvody,
• v červenci a v srpnu 2014 jsme uspořádali dva turnusy letního dětského tábora, kterých se zúčastnilo celkem 128 dětí z pěstounských rodin a z Klokánků. V průběhu letních prázdnin jsme uskutečnili 6 turnusů týdenních poradensko-relaxačních pobytů, kterých se zúčastnilo celkem 23 pěstounských rodin (36 dospělých a 83 dětí).
ODKAZY PRO OHROŽENÉ DĚTI 
In memoriam s úctou děkujeme zesnulému panu Antonínu SRCHOVI za odkaz finanční hotovosti ve výši 1 000 000 Kč a zesnulému panu Zbyňku VOLAKOVI za odkaz finanční hotovosti ve výši 829 139 Kč.
NADAČNÍ DARY PŘIJATÉ OD 1. 10. 2014 DO 31. 3. 2015 
Nadace NAŠE DÍTĚ (540 000 Kč), Nadace ČEZ (71 155 Kč), Nadační fond ANIMA (50 000 Kč), Nadační fond IVANY ZEMANOVÉ (50 000 Kč), Nadační fond KALICH (15 000 Kč) DĚKUJEME!
 KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY

Za období od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015 vložili lidé do pokladniček umístěných v lékárnách za podpory společnosti Alliance Healthcare s.r.o. celkem 101 560 Kč! Děkujeme mnohokrát všem dárcům, kteří do našich kasiček přispěli, i lékárnám za pokračování této veřejné sbírky určené na podporu Klokánků.

Stavaři dětem 2014 - 360 515 Kč!

Již posedmé zorganizovali dne 6. 12. 2014 manželé Elena a Roman Lennerovi v Hejnicích v Bazilice Navštívení Panny Marie benefiční koncert ve prospěch Fondu ohrožených dětí, v jehož rámci vystoupil i mistr Václav Hudeček. Stavaři Libereckého kraje a další dárci podpořili letos tuto již tradiční akci částkou ve výši 360 515 Kč, což je absolutní rekord ze všech ročníků! Prostřednictvím šeků bylo vybráno 329 000 Kč a návštěvníci koncertu vložili do pokladničky 31 515 Kč. Všech sedm benefičních koncertů přineslo již víc než dva a čtvrt milionu korun (2 274 118 Kč). DĚKUJEME!

DOTACE NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO ROK 2015
Následující dotace nám sice byly na rok 2015 přiznány, ale kvůli chybějící bezdlužnosti nebyly ve výši 11 milionů korun v první splátce – 60 % – z pěti krajů zatím vyplaceny.

PLZEŇSKÝ kraj (6 159 582 Kč), OLOMOUCKÝ kraj(5 693 500 Kč), MORAVSKOSLEZSKÝ kraj (4 683 000 Kč), ZLÍNSKÝ kraj (4 140 320 Kč), JIHOMORAVSKÝ kraj (3 725 300 Kč), ÚSTECKÝ kraj (3 282 000 Kč), PARDUBICKÝ kraj (1 654 000 Kč), Magistrát hl. m. PRAHY (1 215 000 Kč), STŘEDOČESKÝ kraj (1 015 700 Kč) DĚKUJEME!
DOTACE KRAJŮ, MĚST A OBCÍ PRO ROK 2015
Magistrát hl. m. PRAHY (2 041 000 Kč), statutární město PROSTĚJOV (130 000 Kč), město ČESKÁ TŘEBOVÁ (99 000 Kč), město KLATOVY (50 000 Kč), město JANOVICE NAD ÚHLAVOU (40 000 Kč), statutární město PARDUBICE (40 000 Kč), město ZÁBŘEH (40 000 Kč), statutární město TEPLICE (25 000 Kč), město MOST (20 000 Kč), město RYCHNOV NAD KNĚŽNOU (20 000 Kč), město NÝRSKO (19 500 Kč), obec MODRAVA (15 000 Kč), obec ČESKÁ KUBICE (10 000 Kč), město KDYNĚ (10 000 Kč), město TÁBOR (10 000 Kč), město ÚSTÍ NAD ORLICÍ (10 000 Kč). DĚKUJEME!
NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY PŘIJATÉ OD 1. 10. 2014 DO 31. 3. 2015
NEW YORKER CZ s.r.o. (247 849 Kč – textilní zboží), RADIO UNITED SERVICES s.r.o. (112 124 Kč – reklamní spoty projektu Klokánek a výrobky na Mikulášskou besídku), pan Ing. Jiří Vala – JIVA (100 000 Kč – lékárenské zboží), paní PhDr. Dagmar CRUZOVÁ (80 000 Kč – ložní povlečení, oblečení), Cestovní kancelář FISCHER a.s. (74 000 Kč – pronájem apartmánů v Itálii), paní MUDr. Miluše DUPÁKOVÁ – Alergologická ambulance (64 424 Kč – potřeby pro děti, čistička a zvlhčovač vzduchu), PAUL’S BOHEMIA TRADING s.r.o. (55 250 Kč – cestovní tašky pro děti), DRŮBEŽÍ SEN – MICHAL BRANDL (50 000 Kč – potravinářské výrobky), THOMAS COOK s.r.o. (48 600 Kč – zprostředkování zájezdu do Legolandu), MYQ s.r.o. (41 340 Kč – dárkové balíčky), LEVNÉ KNIHY a.s. (39 150 Kč – dětské knihy, omalovánky), pan Pavel STANĚK (38 000 Kč – obuv, ošacení a hračky), ČESKOKOREJSKÉ OBČANSKÉ SDRUŽENÍ (35 479 Kč – oblečení, boty, povlečení, lůžkoviny, kosmetické balíčky), LE PATIO INTERNATIONAL s.r.o. (33 768 Kč – ovocné a mléčné svačinky pro děti), OLMA a.s. Olomouc (33 000 Kč – mléčné výrobky), NADĚJE (32 537 Kč – trvanlivé potraviny), ŽIVOT DĚTEM o.p.s. (30 804 Kč – hračky), GLOBUS ČR (30 168 Kč – potraviny), pan Daniel DOUBRAVA (30 000 Kč – oblečení, hračky, obuv), SVÁŘECÍ TECHNIKA – NÁŘADÍ s.r.o. (26 000 Kč – vánoční dárky pro děti a sportovní vybavení), AMREST COFFEE s.r.o. (25 870 Kč – hrnky), ANN CHRISTINNE CZ s.r.o. (23 522 Kč – textilní zboží), pan Jiří MAJER (22 000 Kč – revize el. spotřebičů), CTR ALBERTOV a.s. (21 645 Kč – pračka, vysavač, chladnička, televize), PORTÁL s.r.o. (20 622 – knihy), STIL TRADE s.r.o. (20 000 Kč – batohy), BERNDORF BADERBAU s.r.o. (19 609 Kč – hračky, sportovní potřeby pro děti), město JINDŘICHŮV HRADEC (19 278 Kč – lůžkoviny), DK OPEN s.r.o. (16 722 Kč – pečivo), POTRAVINOVÁ BANKA v Ústeckém kraji o.s. (16 436 Kč – potraviny), BEL SÝRY ČESKO a.s. (15 191 Kč – mléčné výrobky), GOPAS a.s. (15 125 Kč – počítačové kurzy), AMIL COMPANY a.s. (15 000 Kč – výroba a montáž žaluzií), paní Mgr. Dagmar SUCHÁNKOVÁ (14 450 Kč – drogerie), BABYKOUTEK s.r.o. (13 486 Kč – pračky 2 ks), Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI s.r.o. (13 189 – masné výrobky), APC s.r.o. (13 000 Kč – propagace charitativního plesu Klokánku Žatec), KLIMAX s.r.o. (13 000 Kč – myčka nádobí), SEKO AEROSPACE a.s. (12 600 Kč – potraviny), AVIKO TIME s.r.o. (12 010 Kč – vánoční dárky), AQUA SPORT CLUB s.r.o. (11 350 Kč – volné vstupenky), ACTIVA s.r.o. (10 370 Kč – kancelářské a školní potřeby), INTERNATIONAL POLICE FEDERATION (10 000 Kč – potraviny pro azylový dům), LEVI PHARM s.r.o. (10 000 Kč – lékárenské zboží), statutární město CHOMUTOV (opakované poskytnutí nábytku a elektrospotřebičů pro zařízení Klokánek), RODENSTOCK ČR s.r.o. (výroba brýlí pro děti z Klokánku). DĚKUJEME!
NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ OD 1. 10. 2014 DO 31. 3. 2015
MARY KAY (CZECH REPUBLIC) (434 406 Kč), AGROFERT a.s. (250 000 Kč), PROINTERIÉR s.r.o. (200 000 Kč), C&A MODA s.r.o. (176 486 Kč), PRICEWATERHAUSECOOPERS Česká republika s.r.o. – společnost a zaměstnanci (160 000 Kč), pan JUDr. Milan USNUL (160 000 Kč), LETIŠTĚ PRAHA a.s. – dar DOBRÉ SOUSEDSTVÍ (150 000 Kč), OSC a.s. (150 000 Kč), CS DEVELOPMENT s.r.o. (100 000 Kč), KROB SCANNERS s.r.o. (100 000 Kč), MÍČA & HARAŠTA s.r.o. (100 000 Kč), PORSCHE ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. (100 000 Kč), VALBEK-EU s.r.o. (100 000 Kč), VYKRUT Petr – zahradnické služby (100 000 Kč), MAXPROGRES s.r.o. (90 000 Kč), INTREPID TRAVEL PTY LTD (80 801 Kč), SUDOP GROUP a.s. (80 000 Kč), pan Roman VOSÁHLO (80 000 Kč), MAJOR OAK CZ s.r.o. (72 600 Kč), C&R DEVELOPMENTS s.r.o. (71 700 Kč), SKF CZ a.s. (70 000 Kč), pan Zbyněk VOTOČEK (70 000 Kč), pan JUDr. Pavel LAKATOŠ (60 000 Kč), MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES Česká republika s.r.o. (60 000 Kč), UNEX a.s. (60 000 Kč), DOBRÉ MÍSTO PRO ŽIVOT o.s. (54 968 Kč), I3 CZ s.r.o. (50 000 Kč), BOMTON STUDIA a.s. (50 000 Kč), ČESKÁ POŠTA s.p. (50 000 Kč), DELTA PLUS – rybářské potřeby s.r.o. (50 000 Kč), ELEMAN s.r.o. (50 000 Kč), FANUC CZECH s.r.o. (50 000 Kč), GEORADIS s.r.o. (50 000 Kč), KOVODRUŽSTVO v.d. (50 000 Kč), paní Miroslava MADRYOVÁ (50 000 Kč), MICRONIX s.r.o. (50 000 Kč), PAKRA ZF – SERVIS s.r.o. (50 000 Kč), PORTÁL s.r.o. (50 000 Kč), PRO.MED.CS Praha a.s. (50 000 Kč), REKULTIVACE Ústí nad Labem s.r.o. (50 000 Kč), SYNETT s.r.o. (50 000 Kč), VOHNOUT – THERMOCOLOR s.r.o. (50 000 Kč), ZIMBO CZECHIA s.r.o. (50 000 Kč), pan Zdeněk PROKOP (48 000 Kč), paní Lenka MIKYSKA (45 240 Kč), SVĚT OKEN s.r.o. (45 000 Kč), paní Bc. Eliška PETRUCHOVÁ (44 250 Kč), dar od Mikuláše v prosinci 2014 (43 300 Kč), KOMFORT a.s. (40 000 Kč), KONZUM obchodní družstvo (40 000 Kč), paní Růžena LIŠKOVÁ (40 000 Kč), pan Mgr. Jan PILNÝPardubická pálka (40 000 Kč), RWE ENERGIE s.r.o. (40 000 Kč), ODYSSEY PERFORMANCE ENHANCEMENT NETWORK s.r.o. (39 930 Kč), SB GROUP s.r.o. (38 610 Kč), paní Lenka KUTILOVÁ (38 071 Kč), účastníci plesu FOD PLZEŇ (37 530 Kč), paní MUDr. Jitka HOMOLÁČOVÁ (36 000 Kč), POTEX s.r.o. (36 000 Kč), BOLLHOFF s.r.o. (35 000 Kč), DATA COLLECT s.r.o. (35 000 Kč), LIGNIA DŘEVOSTAVBY s.r.o. (35 000 Kč), pan Ing. Jindřich FRANC (33 333 Kč), ABBAS a.s. (32 000 Kč), pan Jaroslav FLÉGR (32 000 Kč), BENEFIČNÍ KONCERT HEJNICE (31 520 Kč), KARNED TOOLS s.r.o. (31 500 Kč), paní Ing. Josefa NOVOTNÁ (31 000 Kč), obč. sdr. ADVENT Rakovník (30 000 Kč), APOS – DANĚ s.r.o. (30 000 Kč), pan Roman Filip CINK (30 000 Kč), DC4 CZ a.s. (30 000 Kč), EAST PORT Praha s.r.o. (30 000 Kč), ELEKTROMĚRY s.r.o. (30 000 Kč), FK BAUMIT JABLONEC a.s. (30 000 Kč), IBR CONSULTING s.r.o. (30 000 Kč), INVESTIČNÍ KLUB a.s. (30 000 Kč), pan Pavel JANKŮJ (30 000 Kč), pan Stanislav KALA (30 000 Kč), pan Ing. Richard KALHOUS (30 000 Kč), KONZULTA BRNO a.s. (30 000 Kč), paní Daniela LEHÁROVÁ (30 000 Kč), MÚZO Praha s.r.o. (30 000 Kč), Eva a Jaroslav OTENŠLEGROVI (30 000 Kč), PERSEUS a.s. (30 000 Kč), PLATIT a.s. (30 000 Kč), RITTER-ELEKTRO CZ s.r.o. (30 000 Kč), SHM s.r.o. (30 000 Kč), pan Jakub ŠNAJDER (30 000 Kč), TECHNOLOGY s.r.o. (30 000 Kč), TESCO STORES ČR a.s. (30 000 Kč), UNIGUARD s.r.o. (30 000 Kč), paní Věra VLACHOVÁ (30 000 Kč), pan RNDr. Jan VOLHEJN (30 000 Kč), ZENPHARMA PRAHA s.r.o. (30 000 Kč), ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. (30 000 Kč), pan Radim NEŠPOR (28 000 Kč), FOTBALOVÝ KLUB BÍLINA (27 000 Kč), KOYO BEARINGS Česká republika s.r.o. (27 000 Kč), pan Miroslav ŠERÝ (27 000 Kč), AMARE ČHAVE ASOCIACE ROMSKÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV (25 600 Kč), FARMAK a.s. (25 000 Kč), HRUŠOVANSKÁ LÉKÁRNA s.r.o. (25 000 Kč), pan Ing. Roman KŘIČEK (25 000 Kč), paní Markéta LUKEŠOVÁ (25 000 Kč), pan Jaroslav MATÚŠŮ (25 000 Kč), PROFIKRAFT TRADING s.r.o. (25 000 Kč), PROFIT s.r.o. (25 000 Kč), pan Zbyněk RAIDA (25 000 Kč), paní Bohuslava RAIDOVÁ (25 000 Kč), ROUS SURGICAL s.r.o. (25 000 Kč), pan Jindřich SACHL (25 000 Kč), SBS – NEPRON s.r.o. (25 000 Kč), YATE s.r.o. (25 000 Kč), ZSD a.s. (25 000 Kč), COFIDIS s.r.o. (24 240 Kč), paní Karla DUMBROVSKÁ (24 000 Kč), 2JCP a.s. (24 000 Kč), paní Hana TROUSILOVÁ (22 015 Kč), pan Mgr. Ivan OLŠOVEC (21 250 Kč), PROFI-UNION s.r.o. (20 160 Kč), ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s.r.o. (20 000 Kč), ADFINANCE s.r.o. (20 000 Kč), ALATYR SKY s.r.o. (20 000 Kč), BCE s.r.o. (20 000 Kč), BESTA – BERNÝ s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Jiří BÍNA (20 000 Kč), pan Radim BLÁHA (20 000 Kč), BOUDA – MBO s.r.o. (20 000 Kč), CEBIA s.r.o. (20 000 Kč), DAYS MENU s.r.o. (20 000 Kč), DELCAM BRNO s.r.o. (20 000 Kč), DENTONS EUROPE CS LLP (20 000 Kč), paní Daniela DOMÁČKOVÁ (20 000 Kč), pan Eduard DVOŘÁK (20 000 Kč), HÁJEK a BOUŠOVÁ s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Jiří HANZAL (20 000 Kč), pan Jan HITZGER (20 000 Kč), pan Jozef HORŇÁK – HORMA (20 000 Kč), INVELT-ELEKTRO s.r.o. (20 000 Kč), J-RIVAL s.r.o. (20 000 Kč), paní Ing. Jana KEJVALOVÁ (20 000 Kč), Jan KUBICA – advokát (20 000 Kč), LIVESPORT s.r.o. (20 000 Kč), pan Josef MAŠEK (20 000 Kč), paní Dagmar MICHALCOVÁ (20 000 Kč), pan Ing. Oldřich MICHERA (20 000 Kč), pan Jan MIKYSKA (20 000 Kč), MOTOR LUČINA s.r.o. (20 000 Kč), MRAMORKA s.r.o. (20 000 Kč), paní Drahoslava MRÁZOVÁ (20 000 Kč), pan Tomáš NEPOMUCKÝ (20 000 Kč), NOVÁK & PARTNER s.r.o. (20 000 Kč), PODLAHY LIŠKA s.r.o. (20 000 Kč), pan Mgr. Bc. Jiří PODPĚRA (20 000 Kč), PRVNÍ PLZEŇSKÁ GALVANOVNA s.r.o. (20 000 Kč), PŘÍHODA s.r.o. (20 000 Kč), pan Jaroslav PŘICHYSTAL (20 000 Kč), SELEKTA PACOV a.s. (20 000 Kč), SOCHOR – Ovocný Světozor (20 000 Kč), pan Jan ŠKARYD (20 000 Kč), T.F.STEEL s.r.o. (20 000 Kč), TECHNODAT CAE-systémy s.r.o. (20 000 Kč), TRIO – D s.r.o. (20 000 Kč), VÍT HORČIČKA s.r.o. (20 000 Kč), pan Pavel POUR (19 800 Kč), BUILDING MANAGEMENT SYSTEMS (18 000 Kč), IHR – TECHNIK s.r.o. (18 000 Kč), ARTIN s.r.o. (17 000 Kč), PRŮMSTAV a.s. (16 906 Kč), Salon ANETE (16 610 Kč), paní Mgr. Vladimíra KLÍČOVÁ (15 300 Kč), pan Vlastimil AUGUSTA (15 000 Kč), AXL ELEKTRONICS s.r.o. (15 000 Kč), B.BRETT s.r.o. (15 000 Kč), BAKOF GROUP s.r.o. (15 000 Kč), pan Josef BIČIŠTĚ (15 000 Kč), pan Ing. Josef DIVIŠ (15 000 Kč), pan Ing. Jiří DRAHORÁD (15 000 Kč), pan Roman DVOŘÁK (15 000 Kč), FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o. (15 000 Kč), GTS CZECH s.r.o. (15 000 Kč), GYNEKOLOGIE BŘECLAV s.r.o. (15 000 Kč), pan Ing. Jiří HLAVÁČ (15 000 Kč), pan Miroslav HRUBÝ (15 000 Kč), HYDRO GAS MANUFACTURE s.r.o. (15 000 Kč), INTAX s.r.o. (15 000 Kč), pan Jiří JOHANIS (15 000 Kč), paní Zdena KRÁTKÁ (15 000 Kč), pan MUDr. Ondřej KROUPA – CHIRURGIE A TRAUMATOLOGIE OLOMOUC (15 000 Kč), pan Jakub KOŘÍNEK (15 000 Kč), paní MUDr. Olga KUBÍČKOVÁ (15 000 Kč), LANOS s.r.o. (15 000 Kč), LEMAKOR CZ s.r.o. (15 000 Kč), LUŽANSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. (15 000 Kč), MAKO COLOR s.r.o. (15 000 Kč), pan Jaromír MACHÁČEK J.A.D. (15 000 Kč), pan Oliver MOKŘIŠ (15 000 Kč), ONDEO SERVICES CZ s.r.o. (15 000 Kč), paní Ing. Lenka PETROVICOVÁ (15 000 Kč), pan Ladislav PŮČEK (15 000 Kč), Q s.r.o. (15 000 Kč), RAVIKON a.s. (15 000 Kč), Lékárna SALVIA s.r.o. (15 000 Kč), pan Jiří ŠÁDEK (15 000 Kč), paní Jeanette ŠLESINGROVÁ (15 000 Kč), pan Ing. Luboš TOMÁŠEK (15 000 Kč), ŽIVOT JE HROU o.s. (15 000 Kč), KEY PROMOTION s.r.o. (12 800 Kč), pan Pavel Tůma RITA (12 613 Kč), GRAMMER CZ s.r.o. (12 500 Kč), INDUSTRIAL s.r.o. (12 405 Kč), pan Ing. Jiří BŘEZINA (12 000 Kč), pan Jakub BUČEK (12 000 Kč), pan Radek COUFAL (12 000 Kč), Mat & Martina DRAPER – svatební dar (12 000 Kč), INGERSOLL RAND CZ UNIČOV (12 000 Kč), paní Monika MARTINCOVÁ (12 000 Kč), pan Martin PETRÁŠ (12 000 Kč), pan Pavel ŠVANDA (12 000 Kč), paní Hana WÁGNEROVÁ (12 000 Kč), pan Tomáš VÝTISK – Kurýrní služba Ostrava (11 500 Kč), Hana a Tomáš UŘÍDILOVI (11 130 Kč), BOHEMIA KVAOS s.r.o. (11 000 Kč), pan Jiří ČÍRTEK (11 000 Kč), ERMET-BOHEMIA s.r.o. (11 000 Kč), J.I.P. PRO FIRMY s.r.o. (11 000 Kč), pan Lukáš KRÁSA (11 000 Kč), OČNÍ KLINIKA ZLÍN Z.O.C. (11 000 Kč), ORL – sluchadla s.r.o. (11 000 Kč), Sdružení občanů POLANKY (11 745 Kč), Městská část PRAHA – DOLNÍ CHABRY – adventní koncert (10 920 Kč), BIIGOOD s.r.o. (10 752 Kč), LUDMA TRADING s.r.o. (10 500 Kč), ZŠ BRÁNA JAZYKŮ – Charitativní bazar (10 390 Kč), zaměstnanci firmy PANASONIC Pardubice (10 200 Kč), pan Ing. Jiří DAVID (10 001 Kč) a dary ve výši 10 000 Kč věnovali: 100MEGA LIBEREC s.r.o., ACCOUTAX CZECH s.r.o., Advokátní společnost PÁNEK, BERÁNEK, MELICHAR v.o.s., AKKN s.r.o., ALFA SOFTWARE s.r.o., AL-LEX PRO s.r.o., ASOLUTION s.r.o., ATELIER PROJEKT s.r.o., AUTO LIBEREC s.r.o., AUTOLAROS SPEED s.r.o., AXIM TRADING a.s., B&D s.r.o., paní JUDr. Hana BARNETOVÁ, BARTOLOTTI & ŠMÍDOVÁ s.r.o., BEL s.r.o., pan Ing. František BENC, pan Petr BORAN, pan Adolf BORN, pan Ing. Jiří BRABENEC, pan Ing. Karel BRŮNA, pan Jiří BULKA – UNISHOP, C-ENERGY BOHEMIA s.r.o., CERTUS SPEDITION s.r.o., pan Oldřich CICHOŇ, CLIMFIL BRNO s.r.o., COMINVEST CZ s.r.o., pan Ing. Josef ČERVENKA, DEK TECHNIK s.r.o., DEOS CZ s.r.o., DESPRA s.r.o., pan Michal DRTINA, pan Ing. Vladimír DUBŠÍK, paní MUDr. Jana DVOŘÁKOVÁ, ESD OSVĚTIMANY s.r.o., EUROTOP IN s.r.o., pan Jiří FANTA, pan Martin FEDRSEL, FELIX a spol. AK s.r.o., paní MVDr. Alice FRANKOVÁ, pan Vítězslav FRENCL, GEOTEC-GS a.s., Agentura GERMA s.r.o., GET INDUSTRIAL ASSEMBLY s.r.o., GLYDIA s.r.o., pan Petr GRUFIK, GTM PRAHA s.r.o., GVINAP s.r.o., GYNEKOLOGICKÉ CENTRUM ŠÁRKA s.r.o., HABARTLINE s.r.o., pan Petr HANZAL, paní Adéla HAVLOVÁ, HC STADION LITOMĚŘICE, pan MUDr. Zdeněk HOLUB, HONG FANG CZ GROUP s.r.o., HPH SERVIS s.r.o., pan MUDr. Luděk HROUDA, pan Ing. Petr HRUBEŠ, CHARITKY, paní Isabela CHOCHOLOUŠKOVÁ, INVENTIA s.r.o., IRONSPRINGE s.r.o., ISOLIT-BRAVO s.r.o., H.B.J. AUDIT s.r.o., paní Alice JANEBOVÁ, JAS TRANS s.r.o., JAN VAŇKÁT – SADOVÉ A PARKOVÉ ÚPRAVY, pan Jiří JANDEČKA, pan Oto JANDEJSEK, JANUS s.r.o., paní Pavla JEŽKOVÁ, pan Vladimír KAČER, paní Ing. Zdeňka KLIMKOVÁ, pan Karel KOLÁŘ, KOMDENT s.r.o., KONICA MINOLTA ČR Brno, pan Miloslav KOPŘIVA, pan Aleš KOUKOLA, KOVOVÝROBA KROB s.r.o., pan KRATOCHVÍL, pan Antonín KREJCÁREK, pan MUDr. Vít KUBA, KV. ŘEZÁČ s.r.o., paní Věnceslava KYJOVSKÁ, LAMI KAPPA s.r.o., pan Jindřich LÁSKA, pan Bc. Jiří LÁTAL, paní MUDr. LEDVINKOVÁ, LIONS CLUB PRAHA LADIES, pan Ing. Václav LORENC – VIP, LUX INTERIÉR s.r.o., pan Ing. Vladimír MACHÁČEK, pan doc. Ing. Ivo MACHAR Ph.D., paní Ing. Božena MACKOVÁ, pan Ing. František MANDYS, paní MUDr. Dana MARKVARTOVÁ, paní Jana MAROUSOVÁ, paní Ludmila MARVANOVÁ, MERTL AKUSTIKA s.r.o., paní Eva MĚŠŤANOVÁ, pan JUDr. Jaromír MLEJNSKÝ, paní Ing. Svatava MOHYLOVÁ, MORAVSKÉ FARMY s.r.o., NAVIA s.r.o., pan Ing. Petr NECHVÁTAL, pan Alexandr NOVOTNÝ, pan Václav NOVOTNÝ, NUKLEA MEDICAL CENTER s.r.o., pan Ing. Zbyněk NÝDRLE, pan Ing. OČKA – ekonomický poradce, OKSYSTEM s.r.o., pan JUDr. Jiří ONDROUŠEK, pan František OPLUŠTIL, pan Marek OREL, zaměstnanci OS TP, PETR OTÁHAL a.s., paní Marcela PETŘÍKOVÁ, pan Ing. Karel PIHRT, PILA UNION s.r.o., pan Miroslav PITÁK, paní J. PLESKOTOVÁ, PNEUMO-HOST s.r.o., pan Pavel POSPÍCHAL, PRAŽSKÁ VŠ PSYCHOSOCIÁLNÍCH STUDIÍ, pan Ing. Ladislav PREISLER, pan Jan PROCHÁZKA, paní Věra PŘIBYLOVÁ, P.S.ELEKTRO s.r.o., PSM JACENÍK s.r.o., Realitní kancelář PUBEC s.r.o., pan MUDr. Vítězslav PUŽEJ, REHABILITACE A REGENERACE s.r.o., RESTYL s.r.o., pan Ing. Jan ROSA, paní Michaela ROUBALOVÁ, ROZVAHA s.r.o., paní Helena RYBÍNOVÁ, SAFEMED MEDICAL DEVICES s.r.o., SELECT AGENCY s.r.o., pan J. SERNICKÝ, SCHENCK PROCESS s.r.o., paní Eliška SCHWARZEROVÁ, SIKO KOUPELNY a.s., pan Ing. Ladislav SKORKOVSKÝ, SP BOHEMIA k.s., SPACE8 s.r.o., SSI – REAL s.r.o., pan Josef STÁREK, STEGO CZECH s.r.o., paní Jindřiška SUKDOLÁKOVÁ, SUNLUX s.r.o., pan Jan ŠINDELÁŘ, pan Ing. Zbyněk ŠTIKA, pan Štěpán ŠIMEK, paní Alena ŠIMKOVÁ, pan Ladislav ŠUMBERA, paní Leona TALSKÁ, pan Jaroslav TOMAN, paní Elena TOMANOVÁ, pan Stanislav TOŠNER, UBM Bohemia Projectdevelopment-Planning-Construction s.r.o., pan Jaroslav UHER – Farma RYBNÍK, pan Ing. Jiří UHLÍŘ, UNICALL COMMUNICATION GROUP s.r.o., město UNIČOV, pan Ing. Karel URBAN, Ing. Petr URBAN – PROJEKTANTI, PROJEKTOVÁNÍ, paní VÁCHOVÁ, paní Ing. Hana VALDHANSOVÁ, VAŇUROVKA s.r.o., pan Petr VESELÝ, VINCENTKA a.s., VODNÍ ZDROJE LOVOSICE s.r.o., pan Miroslav VOJÁČEK, paní VYHNÁLKOVÁ, WIMMER TRANSPORTDIENST s.r.o., pan Vladimír WUNSCH, ZÁMEK ZÁBŘEH s.r.o., ZAREMBA STAV s.r.o., paní Markéta ZEITHAMLOVÁ a ZOŠI TRANS s.r.o. DĚKUJEME!
  

Zpravodaj FOD – zvláštní číslo 1/2015 (vyšlo v květnu 2015), vydává FOD se sídlem: Na Poříčí 1038/6, Praha 1, 110 00, IČ: 00499277, tel./fax: 224 236 655, krizová linka pro ženy, které tají těhotenství nebo již tajně porodily: 776 833 333Image776 833 333, e-mail: fod@fod_cz, www.fod.cz, číslo účtu celonárodní sbírky: 3055103/0300 ČSOB, a.s., divize PS Praha 4, redaktorka: Marie Vodičková; periodický tisk evidován MK ČR pod sp. zn. E 15770