Zpravodaj 2/2016

Dne 6. června 2016 byla zahájena sbírka Fondu ohrožených dětí. Za každý příspěvek vám moc a moc děkujeme!  ČÍSLO ÚČTU VEŘEJNÉ SBÍRKY: 3055103/0300

„Vždyť stačí jen slovem, pohladit tu tvář,
co nadějím dává sbohem, němá svatozář.
Když radost se ztrácí z očí,
co neuměj lhát…“

(Viktor Dyk)


V Praze, červen 2016   
      

Vážení a milí přátelé,

   srdečně vás zdravíme. Rádi bychom vám poděkovali za dosavadní podporu. I díky vám se Fondu ohrožených dětí podařilo svou krizi překonat.

   Jak proběhlo mnohými médii, Fond ohrožených dětí obdržel od MPSV požadovanou dotaci 20 milionů korun. Tato dotace je určena na provoz Klokánků pro rok 2016. Každým rokem se kvůli novele zákona o rodině prohluboval dluh Fondu ohrožených dětí o více jak 30 milionů korun. Po restrukturalizaci, kterou Fond ohrožených dětí prošel, bychom opět dluh prohloubili, neboť Klokánky nejsou stále financovány na lůžko, jak tomu je u dětských domovů.  Aby Klokánky mohly dále pokračovat, musí Fond ohrožených dětí dofinancovat jejich provoz 30 % z celkových nákladů. Celkové náklady na provoz 17 zařízení Klokánek (kapacita 354 míst) na rok 2016 jsou plánovány na cca 120 milionů korun. Novela zákona, která upraví financování všech zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, by měla vstoupit v platnost v dubnu 2017.

    Dovolujeme si vám zaslat nové vydání našeho zpravodaje. Tak jako Fond ohrožených dětí prošel od června 2015 mnohými změnami, i zpravodaj FOD se změnil. Věříme, že v něm naleznete spoustu zajímavých informací.
I psychická podpora je velmi důležitá a také za ni vám velmi děkujeme.

   Věříme, že nám jde společně o děti, které jsou do Klokánků svěřovány. Nemají to lehké, ale všichni společně jim můžeme jejich osud zlepšit. Za to vám patří velký dík.

    Za Fond ohrožených dětí 

    Jan Vaněk, 
    předseda FOD 


    

P. S. Věnované dary lze podle zák. č. 586/1992 Sb. odečíst ze základu daně, jestliže:

- u fyzických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (viz § 15 odst. 1)

- u právnických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období činí alespoň částku 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně (viz § 20 odst. 8).

Pro daňové účely vám poskytnutí daru samozřejmě rádi potvrdíme. Prosíme však o přiložení kopie příkazu k úhradě či jiného dokladu, z něhož bychom mohli zjistit, kdy, z jakého účtu a v jaké výši byl dar poskytnut. Děkujeme.Fond ohrožených dětí,  z.s.  Na Poříčí 1038/6, 110 00 PRAHA 1,
  tel./fax: 224 236 655, IČ: 004 99 277.
Číslo zvláštního účtu pro celonárodní dobročinnou sbírku: ČSOB, a. s., divize PS 3055103/0300

      STÁLE POMÁHÁME – A TO DÍKY VÁM! DĚKUJEME!

Příběh o Danečkovi
Daneček se narodil velmi mladé mamince a mladému tatínkovi, který rodinu krátce po narození dítěte opustil. Daneček trávil první rok svého života zavřený v jedné místnosti, až na tento stav upozornili sousedé. Proti matce bylo zahájeno trestní stíhání pro týrání svěřené osoby. Danečka matka pak už nikdy neviděla. Ten se tak poprvé ocitl v Klokánku, kde strávil půl roku svého života. Zde si ho se souhlasem úřadů, vyzvedl tatínek a odvezl jej do Anglie. Péči o dítě otec nezvládal a hrozilo, že Daneček bude z péče otce odebrán a umístěn v rámci anglického systému sociální péče. Otec jej proto raději dovezl do Čech, kde ho v nočních hodinách předal do Klokánku v Dubí. Danek byl velmi divoký, obtížně zvladatelný, trvalo delší čas, než se v Klokánku celkově zklidnil a stal se z něj šikovný, zvídavý chlapec. Matka svého syna v Klokánku nikdy nenavštívila, naopak sem umístila své další dítě. Otec se o syna zajímal jen málo. Když se rozhodovalo o tom, co bude s dětmi z Klokánku v Dubí, jehož budova se na podzim r. 2015 prodávala, rozhodla se „klokánčí teta“, že se bude starat o Danečka nastálo. Vztah mezi nimi byl velmi silný a navíc hrozilo umístění Danečka do dětského domova. Soud i sociální úřady rozhodnutí „klokánčí tety“ i přání Danečka podpořily. Od srpna žije v pěstounské péči a má se moc dobře. Nastoupil do první třídy, kde má výborné výsledky. Teta i pracovníci Klokánku jsou na něho pyšní. Jeho život nezačal dobře, ale od této doby je ale jen hezčí a hezčí. Držme mu palce, ať je to tak i dál…
Janička
Do klokánku byla loni přijata pětiletá Janička s