Statutární orgány

XXIV. Členské shromáždění FOD konané dne 19. 3. 2016 v Praze 8 zvolilo statutární orgány v tomto složení:

Kontrolní komise: Květoslava Hrubešová, Ing. Zdeňka Pátková, PhDr. Leona Koutenská, Renata Kalcovská, Petr Mráček.

Předsednictvo: Hanka Kupková, Magdaléna Svobodová, Jan Vaněk, DiS.

Předseda: Jan Vaněk, DiS.