Statutární orgány

XXVII. Členské shromáždění FOD konané dne 16. 3. 2019 v Praze 8 zvolilo statutární orgány v tomto složení:

Kontrolní komise: Renata Kalcovská, Mgr. Jiří Sedláček, Ing. Eva Tamara Talomi, PhD., PhDr. Zdeňka Tesařová, Mgr. Ivana Valkusová

Předsednictvo: Hanka Kupková, Magdaléna Svobodová, Jan Vaněk, DiS.

Předsedkyně: Hanka Kupková