Statutární orgány

XXV. Členské shromáždění FOD konané dne 22. 4. 2017 v Praze 8 zvolilo statutární orgány v tomto složení:

Kontrolní komise: Renata Kalcovská, Petr Mráček, Ing. Zdeňka Pátková, PhDr. Zdeňka Tesařová, Ing. Eva Tamara Talomi, PhD.

Předsednictvo: Hanka Kupková, Magdaléna Svobodová, Jan Vaněk, DiS.

Předseda: Jan Vaněk, DiS.