Statutární orgány

XXVII. Členské shromáždění FOD konané dne 16. 3. 2019 v Praze 8 zvolilo statutární orgány FOD

a XXVIII, Členské shromáždění FOD konané dne 27. 6. 2020 v Praze 10 dovolilo nové členy a orgány FOD pracují v tomto složení:

Kontrolní komise: Renata Kalcovská, Mgr. Jiří Sedláček, Ing. Zdeňka Pátková, Ing. Eva Tamara Talomi, PhD.,  Mgr. Ivana Valkusová

Předsednictvo: Hanka Kupková, Magdaléna Svobodová, PhDr. Zdeňka Tesařová

Předsedkyně: Hanka Kupková