Povolení veřejné sbírky

Veřejná sbírka FOD

Fond ohrožených dětí má aktuálně osvědčeno konání veřejné sbírky rozhodnutím Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 26. června 2013.

Veřejnou sbírku můžeme provádět shromažďováním příspěvkům na zvláštním bankovním účtu, pokladničkami, prodejem předmětů, prodejem vstupenek a dárcovskými textovými zprávami.

Sbírka je konána pro získávání peněžitých prostředků na podporu realizovaných projektů FOD v osvědčení uvedených, aktuálně především na podporu projektu KLOKÁNEK.

Tato veřejná sbírka je zanesena do seznamu veřejných sbírek na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky, k nahlédnutí na tomto odkazu:

https://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek/Detail.aspx?id=4981