Hlavní směry činnosti

  •     pomoc dětem týraným i jinak sociálně ohroženým, 
  •     vyhledávání náhradních rodin pro obtížně umístitelné děti- „rozhodnutím MHMP a MPSV nám tato činnost (vyhledávání náhradních rodin) byla s účinností od 18. 8. 2014 zakázána,
  •     Klokánek - rodinná péče místo ústavní výchovy,
  •     osvěta a snaha o zlepšení legislativy a praxe na úseku ochrany dětí.