Přidělený titul
MUDr. Marián Hošek
náměstek ministra pro sociální služby, veřejnou správu
a sociálně-právní ochranu

V Praze 26. dubna 2010
Č.j.: 2010/32682-213


Vážená paní předsedkyně,

           oznamuji Vám, že na základě jednání Dotační komise Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu v oblasti podpory rodiny ze dne 8. 1. 2010 byl přidělen titul:

Organizace uznána Ministerstvem práce a sociálních věcí na léta  2010 - 2012 pro činnost v oblasti prorodinných aktivit.
 
S pozdravem

MUDr. Marián Hošek v.r.