Zahájení sbírky 9. května 2014

Dne 9. května 2014 bylo zahájeno letní kolo dobročinné sbírky FOD k Mezinárodnímu dni dětí. Za každý příspěvek Vám moc a moc děkujeme!

Jako nejosamělejší strom, jako nejztracenější ostrov,
jako nejvyprahlejší poušť...   jsou děti bez lásky.

Praha, květen 2014    
      

Vážení a milí přátelé,

co nejsrdečněji Vás pozdravujeme a mnohokrát Vám děkujeme za všechnu Vaši pomoc a podporu, a u příležitosti Mezinárodního dne dětí si dovolujeme opět obrátit se na Vás s prosbou o pomoc pro děti, jejichž osud se spolu s Vámi snažíme zlepšit již 24 let.

Jsou mezi nimi i stovky dětí z Klokánků, kterým teď hrozí přemístění do ústavní výchovy a v některých případech i rozdělení sourozenců. Klokánkům samotným hrozí ekonomický krach. V důsledku novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí účinné od 1. 1. 2013 totiž došlo nejen k výraznému snížení a zpožďování státního příspěvku na děti v Klokánkách, ale navíc i k výraznému snížení dotací MPSV na Klokánky. Ve srovnání s rokem 2012 činí deficit státního příspěvku a dotací pro Klokánky ke konci letošního dubna 29 milionů korun (u státního příspěvku 15,4 milionu, u dotací 13,6 milionů). Od počátku roku 2013 jsme proto nebyli schopni vyplácet našim pracovníkům včas mzdy – zpožďovaly se až o tři měsíce. Jedině díky podpoře Vás, našich dárců, a díky překlenovacím půjčkám našich sponzorů a příznivců Klokánky existují dál. Moc a moc Vám za to děkujeme!

Mnohokrát také děkujeme za dary a příspěvky na poslední – vánoční – kolo naši sbírky, jejíž výtěžek stejně jako loni dosáhl 12 milionů korun!

Jsme šťastni, že díky podpoře veřejnosti jsme nemuseli omezovat ani jinou naši činnost. Jak blíže můžete zjistit z přiloženého zpravodaje, i v loňském roce se nám podařilo najít náhradní rodinu pro 30 dětí, pro které ji neměly státní orgány, v našich pěti azylových domech našlo útočiště 206 dětí i se svými rodiči a v Klokánkách jsme poskytli přechodnou rodinně orientovanou péči 1 211 dětem. Naše pobočky se v roce 2013 snažily pomoci 4 878 dětem, z nichž 212 bylo týráno, 77 pohlavně zneužíváno a 612 zanedbáváno.

Vážení a milí přátelé, za všechnu Vaši pomoc Vám mnohokrát děkujeme a doufáme, že spolu s Vámi budeme i nadále schopni pomáhat dětem, které to potřebují, a že společně zachráníme i Klokánky!

S mnoha díky za Vaši dosavadní i budoucí pomoc a s přáním všeho dobrého

      

za Fond ohrožených dětí

Marie Vodičková, předsedkyně

P.S. Věnované dary lze podle zák. č. 586/1992 Sb. odečíst ze základu daně, jestliže:

- u fyzických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % základu daně nebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně (viz § 15 odst. 1)

- u právnických osob úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období činí alespoň částku 2 000 Kč, v úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % ze základu daně (viz § 20 odst. 8).

Pro daňové účely Vám poskytnutí daru samozřejmě rádi potvrdíme. Prosíme však o přiložení kopie příkazu k úhradě či jiného dokladu, z něhož bychom mohli zjistit, kdy, z jakého účtu a v jaké výši byl dar poskytnut. Děkujeme.

Fond ohrožených dětí,  Na Poříčí 1038/6, 110 00 PRAHA 1,  tel./fax: 224 236 655, 224 221 137Image224 221 137, IČ: 004 99 277 Číslo zvláštního účtu pro celonárodní dobročinnou sbírku: ČSOB, a. s., divize PS 3055103/0300

        ke stažení ve formátu pdf.

 

Vážení a milí přátelé, co nejsrdečněji Vás zdravíme a mnohokrát Vám děkujeme za všechnu Vaši hmotnou i morální podporu, díky které jsme přežili další půlrok, i když novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. účinná od 1. 1. 2013 zřejmě měla mít, a částečně již má, pro Klokánky likvidační účinky. Od účinnosti novely do konce dubna 2014 činí ve srovnání s r. 2012 deficit státních příspěvků a dotací na provoz Klokánků 29 milionů korun. Zatím jsme z tohoto důvodu byli nuceni zavřít jen 16 z celkem 155 „klokaních“ bytů. Právě na Den dětí nás ale novela nutí zavřít dalších 30 bytů, protože podle ní může být v jedné budově jen 28 dětí, a výjimku z tohoto počtu jsme dostali jen do 31. 5. 2014. Přesto věříme, že spolu s Vámi Klokánky zachráníme! Máme velkou radost, že výtěžek posledního – vánočního – kola naší sbírky dosáhl 12 milionů korun. Moc a moc Vám za to děkujeme! O konkrétních dětech, kterým jsme i díky Vám mohli pomoci, i o další činnosti FOD se můžete dozvědět prostřednictvím tohoto zpravodaje i našich nových webových stránek www.fod.cz. Za všechnu Vaši pomoc Vám ještě jednou mnohokrát děkujeme!

Až pátá rodina byla ta pravá

Marušku jsme přijali do Klokánku v září 2010 na základě soudního rozhodnutí. Holčička byla ve velmi zuboženém stavu. Ve svých šesti letech vůbec nemluvila, byla velmi vystrašená, strnulá, podvyživená, zavšivená. Matka ji krátce po narození opustila a holčičku vychovával pouze otec, těžký alkoholik. Jak jsme se později dozvěděli, když šel s dcerkou nakoupit, prodavačky dávaly dívence ze soucitu jídlo. Otec jí ho však před obchodem často sebral a snědl sám. V Klokánku se Maruška postupně uvolnila, přestala se všeho bát a po nějaké době začala i pěkně komunikovat. Ráda chodila na procházky do přírody, kde obdivovala všechna zvířata, ráda pomáhala při vaření i při úklidu, měla pěkný vztah k malým dětem. Dívenka si velmi zamilovala svou „klokaní tetu“ Renátu, která měla Marušku také moc ráda. Protože oba dívčini rodiče byli zbaveni rodičovské zodpovědnosti, stala se Maruška volnou pro poručenskou péči. Když ani čtvrtý pokus o náhradní rodinnou péči nevyšel, rozhodla se teta Renáta i se svým manželem, že si Marušku vezmou k sobě oni. Jejich žádosti bylo vyhověno, a tak v únoru 2013 odešla přešťastná Maruška s tetou, která se jí stala tou nejlepší mámou. I Renátin manžel si Marušku velmi zamiloval. Holčička v jejich péči jen kvete. Hurá!

Rozdělení sourozenci

Půlroční Dominik byl do Klokánku umístěn v červnu 2010 na žádost matky, která musela opustit azylový dům pro matky s dětmi kvůli nedodržování režimu a nedostatečné péči o miminko. Jeho stav byl při příjmu velmi zanedbaný. Ani otec nebyl schopen se o dítě postarat, nepracoval a neměl kde bydlet. Po dvou měsících byl Dominik do Klokánku svěřen soudně. V květnu 2011 se mu narodila sestřička Terezka, která byla rovnou z porodnice umístěna do kojeneckého ústavu, zpočátku spolu s matkou. Ta ale péči o dceru ani pod dohledem nezvládala, proto jí byl pobyt v ústavu ukončen, a holčička tam zůstala na základě předběžného opatření. Po devíti měsících, v únoru 2012, rozhodl soud o přemístění Terezky do Klokánku za jejím bráškou. Oba sourozenci tu výborně prospívali. Byly to velmi živé, usměvavé a převážně pozitivně naladěné děti. Matka v průběhu doby pozbyla rodičovských práv, ale otec děti občas navštěvoval, a dokonce požádal o jejich svěření do své péče. Soud mu však nevyhověl, protože nesplňoval základní materiální ani osobnostní podmínky. Oba sourozenci byli proto nahlášeni příslušným úřadům ke zprostředkování pěstounské péče. A v listopadu 2012 již Dominik s Terezkou odešli ke svým novým a určitě těm nejlepším rodičům. Hurá!

Opuštěnou holčičku si vzala teta
Tříletá Sandřička byla do Klokánku umístěna v lednu 2012 předběžným opatřením. Důvodem byla skutečnost, že matka ji dne 21. 1. 2012 předala do péče dvou mužů, údajných příbuzných, kteří ale nebyli srozuměni s déletrvající péčí. Slíbila jim, že se pro dceru hned vrátí, jakmile nakoupí pleny. Vrátila se však po pěti dnech, opět odešla a nezletilou jim ponechala bez jakéhokoli zajištění – bez plen, bez oblečení, bez kartičky pojišťovny a dalších dokladů. Na základě oznámení Policie ČR sociální pracovníci holčičku umístili do Klokánku. Matka později uvedla, že byla na ulici a domnívala se, že u příbuzných bude její dcera lépe zaopatřena. Sandřička se v Klokánku od počátku projevovala jako šikovná holčička. O jejím umístění se brzy dozvěděla dvaadvacetiletá sestra matky, v té době na mateřské dovolené se svým novorozeným synem. Vychovávala ještě staršího čtyřletého syna a o obě děti vzorně pečovala. Osud malé neteře jí naštěstí nebyl lhostejný. O Sandřičku se od počátku zajímala, brala si ji velmi často na několikadenní návštěvy domů a požádala o její svěření do pěstounské péče. Již za čtyři měsíce – v květnu 2012 – jí soud vyhověl a holčička odešla vesele se svou tetou natrvalo domů. Hodně štěstí a hodně lásky!
Anonymní miminko Martínek
 Dne 31. 10. 2013 nám na krizovou linku 776 833 333Image776 833 333 zavolala zoufalá matka a prosila nás o převzetí jejího dvě hodiny starého miminka. Říkala, že před porodem ještě stačila odvést starší děti do školy a vzápětí po návratu porodila. V poledne zase bude muset dojít pro děti a babybox je daleko. S pláčem uváděla, že je sama a další dítě si ze sociálních důvodů už nemůže dovolit. Těhotenství musela z osobních důvodů utajit i před svým nejbližším okolím. Rychle jsme se domluvili, že pro miminko dojedeme přímo k ní domů. To se také stalo. Převzetí miminka a jeho předání do porodnice v Jindřichově Hradci zajistili pracovníci tamního Klokánku, který byl bydlišti matky nejblíže. Jak se vyjádřil primář dětského oddělení nemocnice MUDr. Rytíř pro Tv Prima, byl to zralý donošený chlapeček, kterého pojmenovali Martínek. Miminko bylo v krátké době předáno do pěstounské péče s perspektivou osvojení, jak si přála jeho matka. Je to již deváté novorozené miminko, které nám bylo nešťastnými rodiči anonymně předáno. Všechna byla v krátké době, většinou již přímo z porodnice, předána do péče budoucích osvojitelů. Je nám velmi líto, že i když existují babyboxy a možnost předat nám novorozence anonymně s pomocí naší krizové linky (stačí prozvonit nebo poslat SOS SMS), stále dochází k vraždám novorozenců. Snad proto, že o této naší krizové lince matky nevědí a babybox nemají v dosahu. Kéž i to se změní!
Řemenem, klackem i bičem II
Na náš článek v minulém zpravodaji č. 2/13 s názvem Řemenem, klackem i bičem (viz https://www.fod.cz/o-nas/zpravodaj-2-2013) reagovala dne 12. 11. 2013 bývalá učitelka holčičky paní Blažková. Její e-mail si dovolujeme bez dalšího přetisknout s tím, že místo křestního jména dítěte uvádíme pouze „dívka“). Každý si o úrovni ochrany dětí u nás – již za účinnosti tzv. „dětské“ novely – může udělat obrázek sám:

Vážení přátelé,
po přečtení vašeho nového zpravodaje jsem se rozhodla vám napsat. Jedná se o článek „Řemenem, klackem i bičem“. Tuto dívku jsem učila od 1. třídy. Dokonce jsem VÁS prosila o radu, jak mám postupovat, když vím o psychickém i fyzickém týrání dítěte. Není pravda, že „matka sousedy tak zastrašila, že si již netroufnou nic oznámit“.

Pravda, někteří se raději odstěhovali. Domluvili jsme se a podle vaší rady (i rady liberecké krajské st. zástupkyně pro děti a mladistvé) jsme psali a oznamovali a psali a oznamovali. A to i rodiče ze školy, kteří se s paní H. často dohadovali. Dokonce mi policejní pracovník poradil a podali jsme trestní oznámení na OSPOD Liberec pro nečinnost.

Výsledek – žádný! Nikdo dívce nechtěl pomoci. Všem v Lbc OSPODU a u soudu to bylo jedno!
Víte, jak pro mne bylo hrozné vidět, jak dítě trpí? Ředitel ZŠ na mne několikrát křičel, že musím přepsat zprávu pro soud, že kvůli mně nepřijde dívka o milovanou maminku. Musela jsem lhát. Kriminálka mě dokonce pozvala na výslech, kde bylo řečeno, že v naší škole je cenzura. Raději jsem letos ukončila pracovní poměr a jsem bez zaměstnání.

Věřte, že naše snaha byla obrovská, ale neustále jsme naráželi na nezájem Lbc OSPODU. Proto jsme poslední 2 roky nebyli tak „akční“. Jen zpovzdálí jsem sledovala, jak dítě hubne, jak se neusměje, jak chodí v oblečení a obutí z 1. třídy. A hlavně, jak je „zpracovaná matkou“. Kdybyste viděli, jak u tatínka rozkvetla… jenže, její utrpení pokračuje. Matka na ni čeká před školou, kde ji před dětmi (i vyučujícími či rodiči) ponižuje. Jsem opravdu šťastná, že olomoucká st. zástupkyně vše nechala vyšetřit a jediná dívce pomohla. Díky, díky, díky!

Teď jen doufat, že si začne užívat dětství, lásky, štěstí, kamarádů, výletů a hlavně normální rodinné pohody. A bude schopna vychovávat své děti s laskavostí a pochopením, které ona neměla. Děkuji, že jste! Že existuje Fond ohrožených dětí!

Několikrát jsem byla osobně na Lbc OSPODU. Ale jak to bývá, každý rok se tam měnily sociální pracovnice. Díky té třetí jsem byla já i sousedé vyslechnuta PČR před třemi roky. Na můj popud přišla PČR i do školy a vyslechla dívku před ředitelem školy. Výslechy i z chování dítěte bylo potvrzeno, že je týrané. Tenkrát mi pracovníci PČR řekli, že podávají návrh na odebrání dívky matce. Ale také mě upozornili, že záleží na OSPODU, jak se k tomu postaví. Podruhé jsem byla vyslechnuta letos v srpnu před PČR z Olomouckého kraje.

Na FOD jsem se obracela pouze e-mailem, když dívka byla v 1. třídě a opravdu už nevím, kdo mi poradil. Moje snaha byla tak velká, že jsem se dostala až k liberecké státní zástupkyni pro děti a mladistvé. I ona doporučovala psát (i anonymně) na PČR nebo rovnou na st. zastupitelství. Ve výsledku to však nemělo žádný účinek.

Dívka dnes chodí do 6. třídy na té samé škole, i když byla přijata na osmileté gymnázium. Je velice šikovná a chytrá. Takové děti je radost učit!

I mně velice vadí, že ti, kteří pochybili, jsou vlastně „v pohodě“. Nic se jim nestalo. Pan ředitel stále zametá problémy pod koberec a neváží si dobrých učitelů.

Můj e-mail klidně použijte. A myslím, že by se mělo mluvit VELICE NAHLAS nejen o práci OSPODU, ale i o zodpovědnosti škol za zprávy pro tyto instituce. Stále si myslím, že kdybych mohla psát pravdu o jednání a chování matky dítěte, nemuselo by utrpení dívky být tak dlouhé.

Dívka nesměla 5 let chodit ven mezi děti. Stále ji matka vydírala (jestli mě nebudeš na slovo poslouchat, dám tě tátovi a ten ti hrozně ublíží. Jedině já tě miluji… atd.) Milá paní Vodičková, jestli můžete, vše uveřejněte a podejte stížnost na všechny. Ale říkám si, když nepomohlo naše trestní oznámení na OSPOD Liberec, je nějaká jiná možnost? Děkuji moc za váš zájem a za to, že jste dívce pomohli.

Z Liberce zdraví Zorka Blažková
Co funguje, nechť je zničeno!
Trpký velikonoční dárek nadělil dětem z rodinných Klokánků Odbor ochrany práv dětí (SPO) a transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny MPSV. Právě na Velký pátek nám bylo doručeno rozhodnutí tohoto odboru, které zlikvidovalo rodinné Klokánky FOD (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc). Ve jménu tzv. dětské novely (zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí), která měla dostat děti z ústavů do rodin, se děti z Klokánků, provozovaných přímo v rodinách našich zaměstnanců, budou stěhovat do ústavů. Pranic nevadí, že tu našly normální rodinné prostředí, novou mámu a tátu, že tu mají kamarády, spolužáky, zvířátka a že tam žijí již několik let. Od pěstounských rodin se rodinné Klokánky z pohledu dětí ničím neliší. Před novelou jsme jich měli devatenáct, nyní jich zbylo sedm, a i ty do konce roku zřejmě skončí. Ne že by fungovaly špatně. Nesedí v nich ale sociální pracovnice, jak vyžaduje vyhláška MPSV navazující na „dětskou“ novelu.

I zmíněné rozhodnutí, proti kterému už není přípustné odvolání, na str. 4 cituje např. stanovisko  magistrátu města Jablonec nad Nisou k rušenému Klokánku Smržovka v rodině manželů Tokárových. Uvádí se v něm, že činnost tohoto Klokánku považuje magistrát za nezbytnou a potřebnou. Spolupráce manželů Tokárových s pracovníky Magistrátu města Jablonec nad Nisou je hodnocena jako výborná. Jeho pracovníci se na tento Klokánek mohou obrátit se žádostí o pomoc i v mimopracovní době, o víkendech nebo v nočních hodinách. Magistrát dále konstatuje, že i zpětná vazba od dětí ohledně jejich pobytu v Klokánku Smržovka je vždy kladná. Středisko pro ranou péči Liberec uvedlo, že manželé Tokárovi vzorně pečují o všechny svěřené děti a poskytují jim láskyplné rodinné prostředí a všestrannou péči, včetně dětí se zdravotním postižením. Opakovaně přijali děti závažně zanedbané, týrané a děti rodičů závislých na alkoholu a jiných návykových látkách. Žádné úřady nikdy nevznesly proti kvalitě péče manželů Tokárových sebemenší připomínky.

Hlavní důvod zrušení je, že v jejich rodině nemá sociální pracovnice svou kancelář, pouze tam dojíždí. Avšak ani k úrovni sociální práce nebyly vzneseny připomínky. Dále prý není Klokánek dostatečně  personálně zajištěn, protože zde jsou i děti v pěstounské péči. Přitom se jim věnují oba manželé i jejich dospělý syn a dospělá dcera jako naši zaměstnanci a jako dobrovolnice i jejich snacha. Přesto se nevejdou do tabulek MPSV, třebaže na jejich péči je slyšet samou chválu.

Zvláštní je, že pracovníky zmíněného odboru nebolí, že ve velkých pěstounských rodinách se po novele musí třeba o deset dětí starat již jen jeden z manželů. Společnou péči manželů se šesti a více dětmi, při níž se dětem mohli věnovat oba celodenně, novela zrušila. Paní Paola Riva Gapany, zástupkyně ředitele Mezinárodního institutu práv dítěte v Sionu, navštívila v říjnu 2011 tři Klokánky, mj. i nyní rušený rodinný Klokánek v Hruškách. Jsou do něj svěřeny čtyři romské děti, které na jinou rodinu šanci nemají. Paní Gapany se po návštěvě Klokánků písemně vyjádřila, že „neviděla tak vysokou úroveň alternativní péče v její vlastní zemi, ve Švýcarsku“ – s celým textem je možné seznámit se na https://www.fod.cz/o-nas/zpravodaj-2-2011#Pan%C3%AD_Paola_Riva_Gapany.

Jen úředníky Krajských úřadů Libereckého a Jihomoravského kraje, stejně jako odboru MPSV s honosným názvem „Odbor ochrany práv dětí (SPO) a transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny“ Klokánky neoslnily. Zřejmě nezapadají do jejich koncepce, a tak se rozhodli je zničit. Ve jménu novely, přijaté těsnou většinou hlasy tehdejší koalice a patnácti nezařazených poslanců, se teď budou děti z rodin, kde výborně prospívají a přejí si tam zůstat, stěhovat do ústavů. Poněkud paradoxní dopad tak protežované novely! Ale na osudu konkrétních dětí přece nezáleží. Teď je v módě chránit jejich „práva“. I zmíněný odbor MPSV má ve svém dlouhém názvu slovní obrat „pro ochranu práv dětí“. Samotné děti se v tom naneštěstí nějak ztrácejí. A tak nám nezbývá než přát jim, aby tuto módu i celou slavnou novelu z dílny pana ministra Drábka přežily s co nejmenšími šrámy. Dál tedy vesele ničme vše, co funguje a je dětem ku prospěchu. Nejprve to byly školky, pak pediatrická síť a školní lékařská péče a teď i Klokánky. (pozn.: Článek vyšel dne 22. 4. 2014 pod názvem „Konec dětských Klokánků aneb co funguje, zničte“ v MF DNES na str. A 15.)
 ZE ZPRÁVY O ČINNOSTI FOD ZA ROK 2013
  • v r. 2013 získalo prostřednictvím FOD náhradní rodinu 30 dětí ve stáří od 4 dnů do 17 let,
  • naše pobočky řešily v r. 2013 celkem 3 050 případů, které se týkaly 4 878 dětí, z toho 212 z důvodů týrání, 77 pohlavního zneužívání, 612 závažného zanedbávání, 1 001 bytové nouze, 1 855 rozvodových sporů a 1 870 z důvodu hmotné nouze,
  • v našich pěti azylových domech s celkovou kapacitou 126 míst našlo v r. 2013 útočiště 109 rodin s celkem 206 dětmi, přičemž 91 rodin bylo nutno odmítnout pro nedostatek kapacity,
  • v roce 2013 jsme v Klokánkách poskytli přechodnou rodinnou péči celkem 1 211 dětem, z toho nově přijato bylo 704 dětí (o 189 víc než v r. 2012), z nichž 179 bylo mladších tří let. V průběhu roku odešlo 652 dětí (domů se vrátilo 55 % dětí, do péče druhého rodiče přešla 3 %, do azylového domu s rodičem jich odešlo 8 %, do náhradní rodinné péče přešlo 20 %, po dosažení zletilosti odešla 2 % dětí a do ústavní výchovy bylo přemístěno 12 % dětí). Průměrná doba pobytu byla šest měsíců, přičemž 28 % dětí odešlo do měsíce, 22 % do tří měsíců a 15 % do půl roku. Pro nedostatek kapacity jsme byli nuceni odmítnout příjem 628 dětí,
  • dne 31. 10. 2013 nám anonymní matka s pomocí naší krizové linky 776 833 333Image776 833 333 předala své novorozené miminko Martínka,
  • v roce 2013 zaniklo v důsledku novely 9 rodinných Klokánků (provozovaných přímo v rodinách našich zaměstnanců), protože krajské úřady jim nevydaly nové pověření k další činnosti. V sedmi případech si „klokaní“ rodiny vzaly svěřené děti do pěstounské péče, v jednom případě byly předány tzv. rychlým předběžným opatřením do dětského domova, v jednom případě byly vráceny otci, ke kterému nechtěly,
  • v roce 2013 došlo v důsledku novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb. účinné od 1. 1. 2013 ke snížení a opožděnému vyplácení státního příspěvku na děti v Klokánkách i ke snížení dotací na jejich provoz celkem o 21 milionů korun. Nebyli jsme proto schopni včas vyplácet mzdy našim zaměstnancům. Mzdy se proto opožďovaly po celý rok 2013 až o tři měsíce,
  • v červenci 2013 jsme uspořádali letní dětský tábor, kterého se zúčastnilo celkem 77 dětí z pěstounských rodin a z Klokánků. V průběhu letních prázdnin jsme v našem středisku Chabajda v Praze 8 uskutečnili 4 turnusy týdenních poradensko-relaxačních pobytů, kterých se zúčastnilo celkem 20  pěstounských rodin (26 dospělých a 59 dětí).
24 LET FOD V ČÍSLECH
V letech 1990 až 2013 Fond ohrožených dětí
  • nalezl náhradní rodinu pro 651 obtížně umístitelných dětí, pro které ji stát neměl (zdravotní handicapy, vyšší věk, velké skupiny sourozenců, romský původ, výchovné problémy), a kromě toho na žádost rodičů doporučil pro 118 novorozenců prověřené osvojitelské rodiny, které děti převzaly přímo z porodnice do tzv. přímé adopce, čímž je uchránily pobytu v kojeneckém ústavu,
   • řešil celkem 50 056 případů ohrožených dětí,
   • v pěti azylových domech FOD pro rodiny s dětmi našlo útočiště celkem 2 019 dětí i se svými rodiči a 37 dospělých svěřenců z dětských domovů a jiných ústavů,
   • do Klokánků bylo umístěno celkem 5 022 dětí, z toho 1 186 bylo mladších tří let,
   • 6 anonymních matek a 1 anonymní otec předali FOD své novorozené děti (5 holčiček a 3 chlapce, v jednom případě dvojčátka).
ODKAZY PRO OHROŽENÉ DĚTI
In memoriam s úctou děkujeme zesnulé paní Drahomíře RYBÁŘOVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 298 228 Kč a zesnulé paní Anně KOHOUTOVÉ za odkaz finanční hotovosti ve výši 224 146 Kč.
NADAČNÍ DARY PŘIJATÉ OD 1. 10. 2013 DO 31. 3. 2014 
Nadace AGROFERT HOLDING (420 000 Kč), Nadace NAŠE DÍTĚ (50 000 Kč), Nadační fond VĚTRNÍK (40 000 ), Nadace MALÝ NOE (26 932 Kč), Nadační fond KALICH (24 000 Kč), Nadace ČESKÉ POJIŠŤOVNY (21 960 Kč) a Nadace POJIŠŤOVNY KOOPERATIVA (13 000 Kč) DĚKUJEME!

 STAVAŘI DĚTEM – 319 403 Kč!
Dne 7. 12. 2013 zorganizovali stavaři manželé Elena a Roman Lennerovi v Hejnicích v Bazilice Navštívení Panny Marie již po šesté benefiční koncert ve prospěch Klokánků. Stavaři Libereckého kraje a další dárci podpořili letos tuto krásnou benefiční akci částkou ve výši 319 403 Kč! Prostřednictvím šeků bylo vybráno 295 000 Kč, návštěvníci koncertu vložili do pokladničky 23 903 Kč a smlouvou o reklamě se získalo 10 000 Kč. Všech šest benefičních koncertů přineslo Klokánkům již téměř dva miliony korun (1 913 603 Kč)! DĚKUJEME!
MÁME NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY! 
Pan David Horký a jeho společnost QCM nám dali krásný vánoční dárek – novou a moderní webovou prezentaci Fondu ohrožených dětí. Nové stránky, které se nám moc líbí, nám QCM vytvořila plně sponzorsky a z vlastní iniciativy. Jejím cílem bylo, aby náš nový web přispěl k obecnému povědomí o dané problematice a přivedl Fondu nové dárce a sponzory, kterým není osud ohrožených dětí lhostejný (www.fod.cz). DĚKUJEME!

QCM patří již 12 let mezi přední dodavatele webových aplikací, internetových stránek a systémů pro správu veřejných zakázek. Řídí se zásadou, že je třeba vždy nejprve naslouchat a porozumět požadavkům klientů a pak navrhnout optimální řešení na míru (www.qcm.cz).
Petice na podporu Klokánků
Z iniciativy mimo FOD vznikla ELEKTRONICKÁ PETICE NA PODPORU KLOKÁNKŮ. Je možné se k ní připojit na adrese https://e-petice.cz/petitions/petice-na-podporu-klokanku.html.             DĚKUJEME!
 KLOKÁNKOVI DO KAPSIČKY
Za období od počátku 2. pololetí roku 2013 činí výtěžek kasiček, umístěných za podpory společnosti Alliance Healthcare s.r.o. v lékárnách, 69 130 Kč. Děkujeme mnohokrát všem dárcům, kteří do našich kasiček přispěli, a lékárnám za pokračování veřejné sbírky. Výtěžek z pokladniček je určen na podporu projektu Klokánek v Kroměříži a v Chomutově.
 DOTACE MINISTERSTVA, KRAJŮ, MĚST, OBCÍ A ORGANIZACÍ
MPSV – dotace na sociální služby pro rok 2014 (27 310 000 Kč), statutární město OPAVA (750 000 Kč), město KRNOV (384 000 ), statutární město OLOMOUC (306 000 Kč), město PROSTĚJOV (100 000 Kč), město BRUNTÁL (90 000 Kč), DZOB s.r.o. (70 000 Kč), město KLATOVY (50 000 Kč), město JANOVICE nad Úhlavou (40 000 Kč), město SUŠICE (35 000 Kč), statutární město TEPLICE (20 000 Kč), město NÝRSKO (19 500 Kč), město LITOMĚŘICE (19 000 Kč), obec MODRAVA (15 000 Kč), město MOHELNICE (12 000 Kč), město KROMĚŘÍŽ (10 350 Kč) a město ŠUMPERK (10 000 Kč)
 NEJVĚTŠÍ VĚCNÉ DARY OD 1. 10. 2013 DO 31. 3. 2014
NEW YORKER CZ s.r.o. (878 796 Kč – textilní zboží), EFES s.r.o. (501 291 Kč – ovoce a zelenina), RADIO BEAT (434 995 Kč – spoty na DMS – pro Klokánek Hostivice), KIMBERLY – CLARK s.r.o. (362 457 Kč – plenky Huggies), VEBA, textilní závody a.s. (183 618 Kč – povlečení, ručníky), LEKKERLAND Česká republika s.r.o. (112 018 Kč – potraviny), paní PhDr. Dagmar CRUZOVÁ (85 000 Kč – občerstvení, nápoje a cukroví na akci 15 let FOD v Kroměříži, dárky a oblečení pro děti), ANN CHRISTINE CZ, s.r.o. (84 513 Kč – textilní zboží), OLMA Olomouc a.s. (76 999 Kč – průběžně mléčné výrobky), NADĚJE o.s. (69 200 Kč – potravinová pomoc), Nadace MALÝ NOE (67 649 Kč – vybavení Klokánku Olomouc v rámci projektu Pokojíček), TRANSFORWARDING a.s. (64 111 Kč – dětské postýlky), KNAUF PRAHA s.r.o. (60 208 Kč – materiál a doprava), CTR ALBERTOV a.s. (53 094 Kč – vysavače, žehličky), MICHAL BRANDLDRŮBEŽÍ SEN (50 000 Kč – potravinářské výrobky), ALLWINDOOR s.r.o. (49 530 Kč – výměna oken v AD Plzeň), MIELE TECHNIKA s.r.o. (41 007 Kč – 4 ks myček nádobí), CHOCEŇSKÁ MLÉKÁRNA s.r.o. (39 000 Kč – mléčné výrobky), TESCO STORES ČR a.s. (38 950 Kč – drogistické zboží), DK OPEN s.r.o. (35 754 Kč – pečivo), NAĎA – zdravotnická prodejna (35 197 Kč – dětská obuv), X-TRADER CZ s.r.o. (35 000 Kč – dětské stavebnice), Nadace AGROFERT HOLDING (30 000 Kč – mléčné výrobky), B & P s.r.o. (30 000 Kč – zpracování a likvidace odpadu), DAMCO CZECH REPUBLIC s.r.o. (30 000 Kč – drobné vybavení bytů a vánoční dárky), pan Tomáš MAKAL (30 000 Kč – výrobky), paní Mgr. Dagmar SUCHÁNKOVÁ (29 900 Kč – vitamíny, šampóny), CTR Albertov a.s. (29 039 Kč – pračka, chladnička, televize), LASSELBERGER s.r.o. (26 603 Kč – keramické obklady), eBRANA s.r.o. (24 990 Kč – internetové řešení a školení), FRISÖR KLIER SPRÁVNÍ s.r.o. (23 600 Kč – stříhání dětí), pan Martin HLOUŠEK (22 826 Kč – dárky), CAG s.r.o. (22 019 Kč – výroba a montáž interiérových dveří), CK BETA-TOUR s.r.o. (22 000 Kč – zájezd pro náhradní rodinu), JONES LANG LASALLE (21 781 Kč – koberce a jejich výměna), CK JINA Jitka Navrátilová – cestovní kancelář (21 000 Kč – zájezdy do termálních lázní), OMV ČR s.r.o. (20 532 Kč – sklenice a maňásky), Employee Association of the Embassy od the United States od America (20 000 Kč – nábytek), paní Marie TEPLÁ (18 747 Kč – riflové oblečení zn. Franco), BERNDORF BÄDERBAU s.r.o. (15 500 Kč – vánoční dárky), SVÁŘECÍ TECHNIKANÁŘADÍ s.r.o. (15 500 Kč – rádia a lampy), pan Antonín DROZDA (15 428 Kč – deratizační a dezinfekční služby), paní Anna PLÁNIČKOVÁ (15 039 Kč – obuv), pan Michael JOHN (15 000 Kč – knihy), MELITRADE a.s. (15 000 Kč – drogerie), pan Petr NOVÁK (14 370 Kč – hodinky), PONNATH ŘEZNIČTÍ MISTŘI s.r.o. (14 202 Kč – výrobky), FABBRO s.r.o. (14 072 Kč – vánoční dárky), město JINDŘICHŮV HRADEC (13 363 Kč – DVD přehrávače a dětské osušky), KAMPOS s.r.o. (12 100 Kč – automatická pračka 2 ks), EXITERIA s.r.o., provozovatel e-shopu MT-nábytek (11 000 Kč – nábytek z masivu), INTERNET MALL a.s. (10 791 Kč – kombinovaná chladnička), ACTIVA s.r.o. (10 426 Kč – kancelářské a školní potřeby), Agentura MAJA s.r.o. (10 305 Kč – pneumatiky, disky a montáž na služební auto), K-GAS s.r.o. (10 000 Kč – notebook HP), paní Ivana KNAPOVÁ (10 000 Kč – dárky), pan Ing. Radim PROCHÁZKA (10 000 Kč – poukaz na dětskou obuv), HUSKY CZ s.r.o. (oblečení, stany, spacáky, karimatky, křesílka), CHANCE 4 CHILDREN (oblečení v průběhu roku), INTERNÁTNÍ a.s. Zlín (celoroční bezplatné parkování služebního vozidla), JUDr. Věra NERADOVÁ Ph.D. advokátní kancelář (právní zastoupení FOD ve sporu o dítě z Klokánku), LEGO PRODUCTION s.r.o. (1 579 kusů), STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ Teplice, odloučené pracoviště Duchcov (vymalování a nátěry v prostorách AD FOD Košťany) a VESETA, spol. s.r.o. (limonády – 1 140 ks) DĚKUJEME!
NEJVĚTŠÍ FINANČNÍ DARY PŘIJATÉ OD 1. 10. 2013 DO 31. 3. 2014
LETIŠTĚ PRAHA a.s. (300 000 Kč), MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ČR s.r.o. prostřednictvím DANTION FRO MAECENATA STIFTUNG (10 000 EUR – 265 950 Kč), MAJOR OAK CZ s.r.o. (217 800 Kč), MARY KAY (CZECH REPUBLIC) (210 620 Kč), ZEB/ROLFES.SCHIERENBECK.ASSOCIATES GMBH, organ. složka (5 000 EUR – 133 865 Kč), PRICEWATERHAUSECOOPERS Česká republika s.r.o. – společnost a zaměstnanci (110 000 Kč), CS DEVELOPMENT s.r.o. (100 000 Kč), pan Petr JANDA (100 000 Kč), PROINTERIER s.r.o. (100 000 Kč), pan Zdeněk PROKOP (100 000 Kč), BOMTON STUDIA a.s. (80 000 Kč), SUDOP GROUP a.s. (80 000 Kč), VALBEK–EU a.s., (80 000 Kč), pan Roman VOSÁHLO (80 000 Kč), BOHEMIANS PRAHA 1905 a.s. (72 000 Kč), ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, o.s. (71 500 Kč), iVÝZKUMY.cz (70 000 Kč), SKF CZ a.s. (70 000 Kč), C & A MODA s.r.o. (66 913 Kč), pan  JUDr. Pavel LAKATOŠ (60 000 Kč), MÍČA & HARAŠTA s.r.o. (60 000 Kč), PIVOT a.s. (60 000 Kč), POVODÍ MORAVY s.p. (52 000 Kč), paní Michaela BOLEKOVÁ (50 000 Kč), pan Roman Filip CINK (50 000 Kč), FARMAK a.s. (50 000 Kč), FK DUKLA PRAHA a.s. (50 000 Kč), GEORADIS s.r.o. (50 000 Kč), pan Gregory Pierre GRZEGOROWSKI (50 000 Kč), pan Andreas HOFINGHOFFER (50 000 Kč), I3 CZ s.r.o. (50 000 Kč), KVADRIKA s.r.o. (50 000 Kč), paní Růžena LIŠKOVÁ (50 000 Kč), paní Miroslava MADRYOVÁ (50 000 Kč), paní Blanka MOTEJLOVÁ (50 000 Kč), pan Ing. Bronislav ONDRA (50 000 Kč), PENGUIN CZ s.r.o. (50 000 Kč), RITTER ELEKTRO CZ (50 000 Kč), SYNETT s.r.o. (50 000 Kč), pan Jakub ŠNAJDER (50 000 Kč), TEPER IMPORT s.r.o. (50 000 Kč), BREX s.r.o. (40 000 Kč), GEM SYSTEM a.s. (40 000 Kč), KOMFORT a.s. (40 000 Kč), KOVOTEX v.d.i. (40 000 Kč), TRANSFINANCE a.s. (40 000 Kč), VILIKUS s.r.o. (40 000 Kč), pan Zbyněk VOTOČEK (40 000 Kč), ŽALUZIE NEVA s.r.o. (40 000 Kč), PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s.r.o. (38 190 Kč), pan Ing. Jindřich FRANC (33 333 Kč), paní Hana HONSOVÁ a kolegové ze zaměstnání (32 640 Kč), pan Jaroslav FLÉGR (32 000 Kč), MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 z akce „MYSLÍME NA VÁS“ (31 200 Kč), BÖLLHOFF s.r.o. (30 000 Kč), pan Ing. Lubomír BUŇKA (30 000 Kč), paní Alena DUNOVSKÁ (30 000 Kč), ELEKTROMĚRY s.r.o. (30 000 Kč), paní MUDr. Jitka HOMOLÁČOVÁ (30 000 Kč), pan Milan CHOVANEC (30 000 Kč), IBR CONSULTING s.r.o. (30 000 Kč), INVESTIČNÍ KLUB a.s. (30 000 Kč), KONZULTA BRNO a.s. (30 000 Kč), paní Daniela LEHÁROVÁ (30 000 Kč), MAXPROGRES s.r.o. (30 000 Kč), MÚZO s.r.o. (30 000 Kč), pan Radovan OCHVAT (30 000 Kč), pan Jaroslav a paní Eva OTENŠLÉGROVI (30 000 Kč), PAKRA ZF – SERVIS s.r.o. (30 000 Kč), PRVNÍ PLZEŇSKÁ GALVANOVNA s.r.o. (30 000 Kč), pan Zbyněk RAIDA (30 000 Kč), SALVIA TOUR – cestovní kancelář s.r.o. (30 000 Kč), paní Věra VLACHOVÁ (30 000 Kč), ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o. (30 000 Kč), ARTIN s.r.o. (29 000 Kč), pan Radim BLÁHA (25 000 Kč), pan Dan BLAHO (25 000 Kč), pan Pavel CAPOUCH (25 000 Kč), FORNAXA–TĚSNĚNÍ s.r.o. (25 000 Kč), FREZITE s.r.o. (25 000 Kč), pan Petr HANZAL (25 000 Kč), HRUŠOVANSKÁ LÉKÁRNA s.r.o. (25 000 Kč), CHEMELEK s.r.o. (25 000 Kč), paní Milena CHLUMSKÁ (25 000 Kč), KEY PROMOTION s.r.o. (25 000 Kč), pan Ing. Roman KŘIČEK (25 000 Kč), pan Jaroslav MATŮŠŮ (25 000 Kč), pan Milan MIZUN (25 000 Kč), PROFIT s.r.o. (25 000 Kč), pan Ladislav PŮČEK (25 000 Kč), RSJ a.s. (25 000 Kč), pan Petr STACH (25 000 Kč), YATE s.r.o. (25 000 Kč), ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s. (24 604 Kč), BRNĚNSKÁ TOVÁRNA PLSTÍ s.r.o. (23 000 Kč), zaměstnanci hypermarketu GLOBUS Zličín (22 002 Kč), PRAGOS AUTO s.r.o. (21 000 Kč), ACI – AUTO COMPONENTS INTERNATIONAL s.r.o. (20 000 Kč), pan Prof. Jiří BĚLOHLÁVEK (20 000 Kč), BEMETT a.s. (20 000 Kč), BESMONT s.r.o. (20 000 Kč), BESTA-BERNÝ s.r.o. (20 000 Kč), BOHEMIA TOUR CZECH REPUBLIC s.r.o. (20 000 Kč), paní Miroslava BRADOVÁ (20 000 Kč), C-ENERGY BOHEMIA s.r.o. (20 000 Kč), DAYS MENU s.r.o. (20 000 Kč), DELCAM BRNO s.r.o. (20 000 Kč), pan Eduard DVOŘÁK (20 000 Kč), FLUIDTECHNIK BOHEMIA s.r.o. (20 000 Kč), GRASS CZECH s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Jiří HANZAL (20 000 Kč), pan Martin HORÁK (20 000 Kč), paní Ivana HORÁKOVÁ (20 000 Kč), pan Vít HORČIČKA – ZEMNÍ PRÁCE, INVELT ELEKTRO s.r.o. (20 000 Kč), ISOLIT–BRAVO s.r.o. (20 000 Kč), pan Vladimír KADLEC (20 000 Kč), paní Kristina KADLEČÍKOVÁ (20 000 Kč), paní Ing. Jana KEJVALOVÁ (20 000 Kč), KEY PLASTICS Janovice (20 000 Kč), KODAP s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Pavel KOŘÍNEK (20 000 Kč), pan MUDr. Vít KUBA (20 000 Kč), KUBICA – ZAJÍC advokátní kancelář (20 000 Kč), paní MUDr. Olga KUBÍČKOVÁ (20 000 Kč), pan Rostislav LANSPERK (20 000 Kč), LIVESPORT s.r.o. (20 000 Kč), paní Markéta LUKEŠOVÁ (20 000 Kč), MASS CZ s.r.o. (20 000 Kč), pan Josef MAŠEK (20 000 Kč), pan Ing. Oldřich MICHERA (20 000 Kč), paní Vlasta MIKLUŠÁKOVÁ (20 000 Kč), paní Drahoslava MRÁZOVÁ (20 000 Kč), N.KO s.r.o. (20 000 Kč), NEV – DAMA obchodní značka Cestovní kanceláře FISCHER a.s. (20 000 Kč), NOVÁK & PARTNER s.r.o. (20 000 Kč), P – MONT s.r.o. (20 000 Kč), PODLAHY LIŠKA s.r.o. (20 000 Kč), PRO.MED.CS Praha a.s. (20 000 Kč), pan Jaroslav PŘICHYSTAL (20 000 Kč), PŘÍHODA s.r.o. (20 000 Kč), paní Bohuslava RAIDOVÁ (20 000 Kč), RAVIKON a.s. (20 000 Kč), nakladatelství SAGIT s.r.o. (20 000 Kč), SELECTA PACOV a.s. (20 000 Kč), SELM MORAVA s.r.o. (20 000 Kč), SICO s.r.o. (20 000 Kč), pan Ing. Milan ŠMÍD (20 000 Kč), TK PLUS s.r.o. (20 000 Kč), TOWERS CONSULTING s.r.o. (20 000 Kč), VEGA TRUCKS s.r.o. (20 000 Kč), VERSINO CZ s.r.o. (20 000 Kč), paní Dr. Mária WÁGNEROVÁ (20 000 Kč), paní Magdaléna ZEMANOVÁ (20 000 Kč), Město JINDŘICHŮV HRADEC (18 363 Kč), IHR TECHNIKA s.r.o. (18 000 Kč), paní Mgr. Vladimíra KLÍČOVÁ (17 400 Kč), SB GROUP s.r.o. (17 040 Kč), KARNED TOOLS s.r.o. (17 000 Kč), VOJENSKÉ LESY A STATKY s.p. (16 695 Kč), paní Hana TROUSILOVÁ (16 540 Kč), ÚSTAV INFORMATIKY AV ČR v.v.i. – sbírka od zaměstnanců (16 100 Kč), SZŠ Klatovy (16 000 Kč), SVÁŘECÍ TECHNIKA – NÁŘADÍ, s.r.o. (15 500 Kč), pan Vlastimil AUGUSTA (15 000 Kč), pan Ing. Jiří BÍNA (15 000 Kč), BOIRON CZ s.r.o. (15 000 Kč), BOUDA – MBO s.r.o. (15 000 Kč), ČESKOMORAVSKÝ CEMENT a.s. (15 000 Kč), Tereza a Vladimír DUBŠÍKOVI (15 000 Kč), EAST PORT PRAHA s.r.o. (15 000 Kč), EGT EXPRESS CZ s.r.o. (15 000 Kč), ENDURO TEAM (15 000 Kč), Jan EVAN – advokátní kancelář s.r.o. (15 000 Kč), paní MUDr. Jana FABIÁNOVÁ (15 000 Kč), pan Ing. Jiří HLAVÁČ (15 000 Kč), pan Miroslav HRUBÝ (15 000 Kč), INTAX s.r.o. (15 000 Kč), JAS TRANS s.r.o. (15 000 Kč), pan David KONVALINA (15 000 Kč), L.NO s.r.o. (15 000 Kč), LANOS s.r.o. (15 000 Kč), LUŽANSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. (15 000 Kč), pan Jaromír MACHÁČEK – J.A.D., MAKO COLOR s.r.o. (15 000 Kč), pan Oliver MOKRIŠ, OFFICE DEPOT s.r.o. (15 000 Kč), ONDEO SERVICES CZ s.r.o. (15 000 Kč), paní Dagmar PINKASOVÁ (15 000 Kč), ROUS SURGICAL s.r.o. (15 000 Kč), pan Vít ROZSYPAL (15 000 Kč), S–A–S s.r.o. (15 000 Kč), pan Jan SKARYD (15 000 Kč), pan Ing. Lubor SLEZÁK (15 000 Kč), pan Jaroslav SVOBODA (15 000 Kč), pan Jiří ŠÁDEK (15 000 Kč), pan Zdeněk ŠKARKA (15 000 Kč), pan Pavel ŠVANDA (15 000 Kč), TRUMPF PRAHA s.r.o. (15 000 Kč), COMAP s.r.o. (14 301 Kč), pan JUDr. Jiří ONDROUŠEK (14 000 Kč), paní Lenka MIKYSKA (13 560 Kč), paní Stefania a pan Henricus HERMANSOVI (13 484 Kč), zaměstnanci firmy GENPACT (13 400 Kč), SSAB Poland Sp. Z o.o. (13 250 Kč), ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ (13 028 Kč), paní Marie KŘEPELOVÁ (12 670 Kč), paní Marcela BREJCHOVÁ (15 000 Kč), pan Ing. Jiří BŘEZINA (15 000 Kč), pan Ing. Radek COUFAL (15 000 Kč), paní Gabriela DRAHOROVÁ (15 000 Kč), FLANEL 24 s.r.o. (15 000 Kč), pan Martin LABSKÝ (15 000 Kč), pan Martin PETRÁŠ (15 000 Kč), STOMATOLOGIE RIDET s.r.o. (15 000 Kč), pan Stanislav ZINDULKA (15 000 Kč), pan Antonín KREJCÁREK (11 500 Kč), pan Jiří ŠEVČÍK (11 500 Kč), pan Pavel RYCHLÝ (11 111 Kč), pan PhDr. Jiří ČÍRTEK–HRAST CZ (11 000 Kč), JOPPA LOGISTIC s.r.o. (11 000 Kč), pan Karel KOSTELECKÝ (11 000 Kč), SEKO AEROSPACE a.s. (11 000 Kč), manželé VÁCHOVI (11 000 Kč), BBA – MONOLIT s.r.o. (10 500 Kč), paní JUDr. Jindra PAVLÍKOVÁ (10 500 Kč), sdružení ZAJÍČEK NA KONI (10 500 Kč), ZV Odborová organizace pracovníků MěÚ v Unhošti (10 277 Kč) a dary ve výši 10 000 Kč věnovali AJ TECHNOLOGY s.r.o., ALLIANCE HEALTHCARE s.r.o., ANYS s.r.o., APIS s.r.o., ASOLUTION s.r.o., ATELIÉR PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o., AUTOLAROS SPEED s.r.o., AUTO LIBEREC s.r.o., AXIM TRADING a.s., BARENTZ s.r.o., BARTOLOTTI & ŠMÍDOVÁ, pan Vratislav BAUDLER, pan Ing. František BENČ, pan Martin BENEŠ, Jiří a Ivana BERANOVI, pan Josef BIČIŠTĚ, BIOCYTOLAB s.r.o., pan Raimund BITTNER– GREEN ENERGO ALFA s.r.o., BOHEMIA KVAOS s.r.o., pan Adolf BORN, pan Ing. Karel BRŮNA, pan Václav BRYCHTA, BURDA AUCTION s.r.o., BW–LINEA s.r.o., CERTUS SPEDITION s.r.o., COMDIS s.r.o., pan Dmitrij CUREV, paní Ing. Nataša ČEGANOVÁ, DEUS s.r.o., DHW s.r.o., pan Michal DRTINA, ELUX s.r.o., ESD OSVĚTIMANY s.r.o., EUROTOP IN s.r.o., EUROVIA CS a.s., paní Kateřina EXNAROVÁ, pan Jiří FANTA, FARMA RYBNÍK – Jaroslav UHER, pan PhDr. Ing. Matěj FICHTNER MBA, pan Ing. Jan FLEISSIG, pan Ing. Jan FRANĚK, GET INDUSTRIAL ASSEMBLY s.r.o., GLOBTRADE AIR s.r.o., GLUTEC SYSTEM s.r.o., GLYDIA s.r.o., GYNEKOLOGICKÉ CENTRUM ŠÁRKA s.r.o., H.B.J.AUDIT s.r.o., paní Ivana HEMERKOVÁ, pan Josef HORŇÁK – HORMA, pan Jiří HORNYCH, paní Jana HRADÍLKOVÁ, pan MUDr. Luděk HROUDA, pan Ing. Petr HRUBEŠ, pan JUDr. František HRUDKA, HRUŠKA s.r.o., HYDRO GAS MANUFAKTURE s.r.o., CHEMPEX – HTE s.r.o., CHODOVAR s.r.o., paní Isabela CHOCHOLOUŠKOVÁ, INVENTIA s.r.o., IVÁNEK–ZEMAN v.o.s., pan Tomáš JANEBA, paní Alice JANEBOVÁ, pan JELÍNEK, pan Vojtěch KAČENA, pan Vladimír KAČER, pan Ing. Richard KALHOUS, KAMÍR a CO s.r.o., paní Veronika KARNBETOVÁ, paní Lenka KAŠKOVÁ, pan MUDr. Karel KLANICA, paní Ing. Zdeňka KLIMKOVÁ, KLUB PŘÁTEL ŠKOLY při ZŠ Melantrichova Prostějov, pan Ing. Milan KOLOUŠEK, KOMDENT s.r.o., KONZUM obchodní družstvo, pan Ing. Petr KOVÁŘ, KOVOVÝROBA KROB s.r.o., pan Jan KOZÁK, pan MUDr. Ondřej KROUPA, KV.ŘEZÁČ s.r.o., paní Věnceslava KYJOVSKÁ, pan Bernard LAINKA, pan J. LÉG, pan Ing. Václav LORENC, LUMINA CZ s.r.o., paní Ing. Božena MACKOVÁ, pan Ing. Ivo MACHAR, paní MUDr. Dana MARKVARTOVÁ, paní Jana MAROUSOVÁ, paní Monika MARTINCOVÁ, paní Ludmila MARVANOVÁ, MBNS s.r.o. – INTERNATIONAL, MERTL AKUSTIKA s.r.o., pan Jan MIKYSKA, MITSUI & CO. Deutschland GmbH Praha, MG ODRA GAS s.r.o., paní MUDr. Michaela MLADĚNKOVÁ, pan JUDr. Jaromír MLEJNSKÝ, pan Miroslav MRÁZEK, pan Petr NECHVÁTAL, NEUMEDICAL s.r.o., NUKLEA MEDICAL CENTER s.r.o., pan Ing. Zbyněk NÝDRLE, ODBORNÉ SEMINÁŘE PRO OBCE s.r.o., pracovníci OKRESNÍHO SOUDU TEPLICE, OLPET s.r.o., pan Jan ONDRYSKA, paní PharmDr. Jana OPRŠALOVÁ, pan Ing. Marek OREL, ORION OK a.s., pan Marek OTOUPAL, pan J. PÁNEK, pan Petr PECKA, PERFECTA PROGRES s.r.o., PERFO LINEA a.s., paní Marcela PETŘÍKOVÁ, PICHA SAFETY s.r.o., PILA UNION s.r.o., pan Miroslav Jiří PIŠŤÁK, KLJ – komtur Svatolazarské komendy Prostějov, PLASTMONT BUREŠ s.r.o., PLYMER s.r.o., PLZEŇSKÝ PRAZDROJ a.s., PNEU SPÁLENSKÝ s.r.o., pan Pavel POSPÍCHAL, PRAŽSKÉ VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO s.r.o., paní Věra PŘIBYLOVÁ, pan MUDr. Vítězslav PUŽEJ, Q SPOL. s.r.o., RES ONLINE s.r.o., RESTYL s.r.o., paní Kateřina ROUBÍČKOVÁ, paní Helena RYBÍNOVÁ, pan Ing. Pavel ŘEZKA, S A Z s.r.o., pan J. SEMICKÝ, paní Eliška SCHWARZEROVÁ, paní Jeanette SLEZINGEROVÁ, SOLARINVEST – GREEN ENERGY s.r.o., paní MUDr. Zdeňka SOUDKOVÁ, pan Josef STÁREK, STAVOKLIMA s.r.o., STEGO CZECH s.r.o., paní Veronika STROMŠÍKOVÁ, pan Luděk STURALA, pan Lubomír SURÝ, paní Helena SVÁTKOVÁ, SVĚTÝLKO o.p.s., paní Eva SÝKOROVÁ, ŠKAMPA a spol. s.r.o., paní Leona TALSKÁ, TECHNODAT CAE–SYSTEMY s.r.o., paní Jana TESAŘOVÁ, TRIO–D s.r.o., Jiří TUMAKOV s.r.o., TYM PRO FARMACII s.r.o., pan Jaroslav UHER, UNICAREAL s.r.o., pan Petr URBAN, pan Pavel VAJSKEBR, VALET MT s.r.o., VAŇUROVKA s.r.o., pan Václav VAŠKO, VELTEKO s.r.o., VODNÍ ZDROJE LOVOSICE s.r.o., VODOSTAV OSTRAVA s.r.o., pan Tomáš VOTRUBA, VÝSTAVBA SÍTÍ KOLÍN a.s., pan Marek VYSTAVĚL, pan Andreas WEBER, pan Ing. Vladimír WÜNSCH – W–INVEST, paní Markéta ZEITHEMLOVÁ a ZNAČKY DUBÍ s.r.o.       DĚKUJEME! 
 

 

Zpravodaj FOD – zvláštní číslo 1/2014 (vyšlo v květnu 2014), vydává rada FOD se sídlem: Na Poříčí 1038/6, Praha 1, 110 00, IČ: 00499277, tel./fax: 224 236 655, krizová linka pro ženy, které tají těhotenství nebo již tajně porodily: 776 833 333Image776 833 333, e-mail: fod@fod_cz, www.fod.cz, číslo účtu celonárodní sbírky: 3055103/0300 ČSOB, a.s., divize PS Praha 4, redaktorka: Marie Vodičková; periodický tisk evidován MK ČR pod sp. zn. E 15770